Christian Engström, Pirat

17 januari 2014

Varumärken är i första hand konsumentskydd som är bra, men…

Filed under: trademarks — Christian Engström @ 15:52
Ska det va, ska det va the real Real Thing

Ska det va, ska det va the real Real Thing

Piratkopierade varor fortsätter öka, rapporterar Sveriges Radio. Den här gången handlar det alltså inte om fildelning eller kopierad musik, utan om counterfeit goods, varuförfalskningar. Allt från lyxväskor till elektroniska prylar till verkningslös och kanske hälsofarlig Viagra på nätet.

Piratpartiet tycker att varuförfalskningar är någonting dåligt som ska vara förbjudet, vilket det ju är idag. Varumärkenas första och viktigaste funktion är att skydda konsumenterna. Det är någonting bra.

Står det Coca Cola på burken ska jag veta att The Coca Cola Company garanterar kvaliteten, och att jag kan vända mig dit om jag av någon anledning är missnöjd med produkten. Det konsumentskyddet är den primära funktionen hos varumärken.

Men varumärket gör ju också att jag vet hur jag kan få tag på fler burkar om jag gillade produkten. Det gör att produkter och företag som håller vad de lovar med tiden bygger upp ett gott rykte, som blir förknippat med varumärket.

Det gör att ett välskött varumärke får ett värde som kan mätas i pengar, och det är också bra. Eftersom varumärket är en ekonomisk tillgång för företaget får det ett egenintresse av att sköta om varumärket, så det behåller sitt goda rykte och därmed värde. Företagen vet att om de beter sig alltför illa (och det blir känt, vilket det ju blir i dagens värld), då förlorar varumärket i värde. Det är det ekonomiska egenintresset som gör att det är möjligt att påverka företag som Nike att bete sig lite bättre än de gör genom att dra igång eller hota med bojkotter.

Men den allra viktigaste funktionen hos varumärket är att fungera som konsumentskydd. Det är därför Piratpartiet tycker att varumärken kan rättfärdigas.

Just nu arbetar vi i EU-parlamentet med att revidera varumärkeslagen i Europa. Det är inga riktigt stora dramatiska förändringar utan mest finjusteringar, men det finns ett par frågor som är högintressanta ur piratperspektiv.

Den första punkten är att vi i Piratpartiet tycker det är fel att konsumenter som har blivit lurade att köpa en vara som är förfalskad kan få den beslagtagen av tullen. Det är helt rätt att tullen beslagtar containers och andra försändelser som uppenbart är i kommersiellt syfte. Men det är fel att de ska jaga konsumenter som själva är brottsoffer.

Idag har tullen tyvärr redan den rättigheten och skyldigheten, både genom olika nationella lagar och EU’s tullförordning, som antogs 2011. Jag la ner mycket energi i utskottet där jag sitter på att försöka få bort jakten på lurade konsumenter då 2011, men tyvärr var jag chanslös mot den samlade majoriteten av socialdemokraternas, moderaternas och ”liberalernas” grupper.

Det nya förslaget till varumärkeslag som parlamentet nu har antagit i det rättsliga utskottet JURI innehåller tyvärr inga förbättringar på den här punkten. Jag har försökt kämpa för det den här gången också, men i och med att det redan är bestämt och den majoriteten finns kvar, finns det inte mycket att göra.

Men det finns en riktigt bra sak i den nya varumärkeslagen, som vi pirater har drivit på för att få med.

Vi skriver uttryckligen in i lagtexten att det är fritt fram att använda andras varumärken för satir, parodi, eller vilka konstnärliga uttryck som helst.

Egentligen är det redan så enligt gällande varumärkeslag, för varumärken ger innehavaren ensamrätt bara på att använda märket i handel. All annan användning faller utanför varumärkeslagen, och är därmed oreglerad och fri. Så är det redan idag.

Men eftersom det inte står uttryckligen i lagen att man får använda andras varumärken hur man vill i kulturella skapelser, är det svårt för en vanlig lekman att veta och vara säker på det.

Därför har fler och fler varumärkesjurister tyvärr börjat skicka cease-and-desist letters (alltså otrevlig brev där de kräver att man tar bort saker), trots att de vet att de inte har något lagligt stöd för det. Men eftersom konstnären eller vem det nu är inte kan få veta att det är så utan att själv anlita en jurist (och betala juristen en bra slant), så viker sig konstnären ofta för att han eller hon inte törs annat.

Målsättningen är att det här tillägget till lagen ska sätta stopp för det ofoget.

Vi har precis antagit förslaget till ändringar i varumärkeslagen i det rättsliga utskottet JURI, där jag är ledamot. Cecilia Wikström (FP) är rapportör, alltså ansvarig för att driva ärendet framåt och försöka hitta kompromisser som så många som möjligt kan leva med. Hon har gjort ett jättebra jobb, och vi har haft ett väldigt bra samarbete.

Resultatet har blivit att utskottet kommit med ett förslag som jag stöder (i egenskap av skuggrapportör för den Gröna gruppen i den här frågan). Det blir visserligen tyvärr ingen förbättring när det gäller skyddet för konsumenter som handlar på nätet, men vi får med att det uttryckligen står att man får använda varumärken hur man vill för satir och i andra kulturella sammanhang.

Nästa steg i processen är att parlamentet förhandlar med ministerrådet om vi kan komma överens om den slutgiltiga texten för den nya lagen. Min bedömning är att det här med mycket stor sannolikhet kommer bli klart före valet, men helt säker kan man inte vara, för det beror på vad ministerrådet gör och tycker.

Men om ministerrådet går med på parlamentets skrivning om att det är fritt fram att använda varumärken när man skapar kultur, då har vi i så fall tagit ett litet steg i rätt riktning, och gjort lagen tydliga så att oskyldiga artister förhoppningsvis får färre otrevliga brev från varumärkesjurister i framtiden.

Det här är det vi pirater i EU-parlamentet som har drivit fram. Det skulle inte ha hänt om inte Piratpartiet hade suttit i parlamentet.

Annonser

3 kommentarer

 1. Bra jobbat!

  Kommentar av Daniel Otterholm — 17 januari 2014 @ 21:11

 2. Jag tycker generellt att detta är ett steg i rätt riktning – men rent spontant infinner sig ändå frågan, hur blir det med ex. det senaste spektaklet med Coinye-kryptovalutan?

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 18 januari 2014 @ 15:55

 3. Håller helt med om att straffa en lurad konsument genom att förverka den vara han i god tro har inköpt är det svårt att inse motivet för. Varan kommer knappast ut på marknaden igen.

  Däremot är jag betydligt mer skeptisk till varumärken som sådana. Det finns ju väldigt ofta ingen koppling mellan ett upphausat varumärke och kvaliteten på produkten, men värre är att de producerande bolagen oftast lägger ner lika mycket eller mer av resurserna på varumärkesvård än vad de lägger ner på FoU. För verkligen detta mänskligheten framåt. Dessutom, har all sponsoring och reklam som vi drunknar i, sin grund i varumärket. Vill vi verkligen ha det så?

  Visst är det sant som du säger om varumärkets trovärdighet mot produkt och producent, men det är ett väldigt idealistiskt synsett. Kom ihåg att allting går att sälja med mördande reklam.

  Ett annat område, där jag sett en skrämmande utveckling är att man inom farma har börjat använda varumärket som murbräcka mot generika. Man påstår helt fräckt att generika är förfalskningar. Det kanske inte är så vanligt i Europa ännu med där jag vistas är det så man gör.

  En kul sak som kanske inte är så känt, vad gäller varumärken är att företag faktiskt kan förlora sitt varumärke om det blir så starkt att det blir synonymt med en produktkategori. Det blir generiskt. Detta hanteras av patentverken.
  Tänk om googles, att googla osv skulle vara där – då kanske vi skulle återfå konkurrensen igen!

  Tycker att varumärken ställer till så mycket negativt för oss medborgare att man inte alls bör vara så odelat positiv som piratpartiet är.

  Jag vet inte hur man skall åtgärda varumärkesmissbruket, men mycket av det vi som konsumenter störs av har sin utgångspunkt i att varumärkesskyddet är för starkt. Med ett svagare varumärkesskydd skulle inte så mycket resurser spillas på meningslös reklam, polisingripanden o dyligt utan man skulle tvingas utveckla bättre produkter istället. Vore inte det efterstävansvärt?

  Kommentar av Rutros — 19 januari 2014 @ 15:52


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: