Christian Engström, Pirat

11 januari 2014

Debatt i Studio Ett om EU’s nya avlyssningsrapport

Filed under: FRA — Christian Engström @ 9:42

Studio Ett i Sveriges Radio skriver:

Nu om kritiken mot den svenska FRA-lagen, för Sverige är ett av de länder som pekas ut i en ny rapport från ett utskott i EU-parlamentet som granskat USA:s massövervakning efter Edward Snowdens avslöjanden i somras. Enligt rapporten behöver Sverige se över lagstiftningen som styr FRA:s signalspaning. Jens Möller, Sveriges Radios korrespondent i Bryssel, Christian Engström (PP), EU-parlamentariker för Piratpartiet och Allan Widman (FP), riksdagsledamot för Folkpartiet och ordförande i EU-nämnden.

Lyssna på inslaget i Studio Ett (11 min)

Lyssna också på radioinslaget Sverige får bakläxa av EU för FRA-spaning (2 min)

…………

Uppdatering: Läs Hax’ kommenar till radiodebatten: Halvsanningar och dimridåer om FRA

18 kommentarer

 1. Intressant debatt ”Kristian” 😉 (inte så noga med stavning på SR?!)
  Festligt att Allan säger att det är ett bevis på att lagen fungerar när FRA regelbundet bryter mot den och blir prickade. Härlig logik.

  Kommentar av JohJoh — 11 januari 2014 @ 10:11

 2. […] en debatt i Studio Ett mellan Christian Engström (PP) och Allan Widman (FP) har Allan två mycket viktiga och sanna påpekanden (se nedan). Debatten […]

  Pingback av FRA fungerar! | Dicktofon — 11 januari 2014 @ 11:00

 3. @JohJoh #1

  Allan har rätt. Man kan inte driva någon verksamhet utan att det uppstår mindre avvikelser, kontrollfunktionen fångar upp dessa och man agerar på dem innan det blir något allvarligare. Det är precis så både myndigheter och affärsdrivande företag agerar. Han hade även en poäng i att om det skulle varit så att INGA avvikelser rapporterats så skulle kritikerna då anse att detta är ett bevis på att kontrollen inte fungerar. Alltså – att man hittar mindre avvikelser är helt normalt och ett tecken på att kontrollfunktionen fungerar. Skulle man hitta allvarliga avvikelser så är detta förstås ett problem men då får man ju agera på detta.

  Sen hör man även Christian vränga sanningen angående ”FRA vägrade komma”, vilket inte stämmer, man hade ju kallat en pensionerad f.d. generaldirektör för FRA och inte någon myndighetsperson för FRA.

  Eftersom FRA-lagen manglades oerhört intensivt innan den klubbades igenom, för att säkerställa att den inte bryter mot Europakonventionens syn på mänskliga rättigheter, något som verifierats av oberoende domare, tyder på att själva lagen inte är ett problem. Tillämpningen skulle kunna vara ett problem men det är därför kontrollfunktionen finns. Den har mig veterligen ännu så länge bara hittat mindre avvikelser, fullt normalt alltså.

  Christian tar till våldsamma överdrifter enligt sedvanligt PP-mönster. Kanske fungerar för de interna ryggdunkarna men när man konfronteras med fakta så faller argumentationen mycket snabbt sönder i konspirationsteorier och överdrifter.

  Kommentar av nejtillpirater — 11 januari 2014 @ 14:19

 4. @ntp
  Hittills har tyvärr alla ”våldsamma överdrifter”, som det senare har framkommit fakta kring, visat sig vara sanna. Och alla dina invändningar om att saker inte är så illa som de verkar har varit fel.

  Bara en enkel(?) fråga till dig:
  Ska jag som privatperson ha laglig rätt (om jag inte är misstänkt för brott) att kommunicera elektroniskt med en vän i USA utan att detta är tillgängligt för staten?

  Kommentar av JohJoh — 11 januari 2014 @ 16:27

 5. @JohJoh

  ”Hittills har tyvärr alla ”våldsamma överdrifter”, som det senare har framkommit fakta kring, visat sig vara sanna.”

  Knappast.

  ”Ska jag som privatperson ha laglig rätt (om jag inte är misstänkt för brott) att kommunicera elektroniskt med en vän i USA utan att detta är tillgängligt för staten?”

  Jag anser att staten som en del av försvaret ska kunna avlyssna det som går över landgränsen. Har man rent mjöl i påsen så har man ju inget att frukta av detta. Men det är ingen enkel fråga att besvara, det finns risker förknippade både med att avlyssna och att inte göra det. Det viktiga är att man har ett bra regelverk kring hur avlyssningen går till och att man följer detta, exakt hur det utformas måste variera med hotbilden i takt med samhällsutvecklingen.

  Kommentar av nejtillpirater — 11 januari 2014 @ 18:08

 6. @ntp
  Det är en väldigt enkel fråga att besvara, som dessutom är en solklar del av de mänskliga rättigheterna.
  Tar mina rättigheter slut vid landsgränsen alltså? Men inom landet vill du att jag ska ha den rätten? Det är ju generöst av dig…
  Riktigt pinsamt att använda ”rent mjöl argumentet”. Självklart har man saker att frukta av att allt man gör kartläggs, oavsett mjöl.

  Kommentar av JohJoh — 11 januari 2014 @ 19:18

 7. nejtillpirater säger i kommentar #3:
  ”Sen hör man även Christian vränga sanningen angående ”FRA vägrade komma”, vilket inte stämmer, man hade ju kallat en pensionerad f.d. generaldirektör för FRA och inte någon myndighetsperson för FRA.”

  Nu har ju Fredrik Wallin, talesperson på FRA, själv sagt att FRA tackat nej till kallelsen. Då menar du alltså att både Christian Engström och Fredrik Wallin ”tar till våldsamma överdrifter”.

  nejtillpirater säger i kommentar #5:
  ”Jag anser att staten som en del av försvaret…”

  Att du ser staten som en del av försvaret och inte tvärtom förklarar din önskan att alla ska övervakas.

  Kommentar av Patrik E. — 11 januari 2014 @ 20:02

 8. nejtillpirater skriver:

  ”Jag anser att staten som en del av försvaret ska kunna avlyssna det som går över landgränsen. Har man rent mjöl i påsen så har man ju inget att frukta av detta.”

  Det är ett oerhört naivt påstående att komma från dig. Om jag är företagare och vill diskutera affärer med min kollega som befinner sig i USA så ska jag räkna med att en myndighet snappar upp detta? Förstår du inte att det kan leda till industrispionage.. och min verksamhet blir saboterad eller mitt arbete stulet..? (Mass-)övervakning sabbar möjligheten till en fri marknad med konkurrens på lika villkor.

  Kommentar av gurrfield — 11 januari 2014 @ 23:30

 9. @Patrik E. #7

  ”Nu har ju Fredrik Wallin, talesperson på FRA, själv sagt att FRA tackat nej till kallelsen.”

  Det känner jag inte till. Källa på det?

  ”Att du ser staten som en del av försvaret och inte tvärtom förklarar din önskan att alla ska övervakas.”

  Kanske var dåligt formulerat men staten och försvaret har ju med varandra att göra. FRA är en del av försvaret och agerar åt statsmaktens/medborgarnas räkning. Skydd av staten = skydd av statens medborgare.

  Kommentar av nejtillpirater — 12 januari 2014 @ 0:09

 10. ”Vi beklagar naturligtvis, vi har artigt tackat nej till det här. Men vi ser inte att det är vår uppgift att förklara svensk lagstiftning i Bryssel, säger Fredrik Wallin.”
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5679310
  Allan ljuger/chansar alltså. Och du köper det okritiskt.

  Kommentar av JohJoh — 12 januari 2014 @ 0:22

 11. @JohJoh #10

  Det var nya uppgifter, då kanske Allan hade fel. Jag tycker dock inte att man ska kalla folk lögnare innan man vet varför de säger saker, han kan ha varit felinformerad eller så pratar man om olika saker.

  Läser man den artikel du länkar till så kan i alla fall inte jag komma till slutsatsen att man ”vägrade komma”. Man tackade nej vänligt och med en förklaring till varför. Om det är detta som föranledde ”vägrade komma” så är detta också en överdrift.

  Kommentar av nejtillpirater — 12 januari 2014 @ 9:15

 12. @ntp
  ”då kanske Allan hade fel”
  Inte ens ett solklart bevis räcker för dig. Är det inte helt klart att Allan hade fel?
  Du köper ALLT som ”makten” servrar som sanning utan att kritisera eller ifrågasätta. Säger FRA så så är det sant. Till och med när du får bevis serverat (ovan) så ”kanske” det stämmer…

  Du måste vara den lydigaste, mest lättledda och godtrogna medborgaren jag har det tveksamma nöjet att debattera med ;o

  Kommentar av JohJoh — 12 januari 2014 @ 9:56

 13. @JohJoh

  ”Du köper ALLT som ”makten” servrar som sanning utan att kritisera eller ifrågasätta. Säger FRA så så är det sant. Till och med när du får bevis serverat (ovan) så ”kanske” det stämmer…”

  Det stämmer inte. ”makten” ska självfallet granskas men fakta är också viktigt att få fram. Jag har lärt mig av ett otal exempel att det som påståtts vara fakta sedan i själva verket inte var det utan byggde på någon form av missförstånd, avsiktligt eller oavsiktligt.

  Det du länkade till säger en sak, var det där med ”vägrade komma” kommer ifrån objektivt sett återstår att forska i, något belägg för detta har jag ännu inte sett.

  Du måste nog vara den lydigaste, mest lättledda och godtrogna PP-följaren jag har haft möjlighet att debattera.

  Kommentar av nejtillpirater — 12 januari 2014 @ 10:46

 14. ”vägra” eller ”tacka nej artigt” är inte en fråga om fakta utan om olika ordval/synsätt. Det kan aldrig vara rätt eller fel. Att ”artigt tacka nej” kan, i dessa sammanhang, ses som ett diplomatiskt uttryck för att ”vägra”.
  Fakta är att de blev inbjudna och inte ville komma.

  Så: håller du fast vid att Allan ”kanske” hade fel, eller hade han fel – punkt?

  ””makten” ska självfallet granskas men fakta är också viktigt att få fram”
  Men du är j u i alla läget FÖR att man ska få hemlighålla så mycket som möjligt. Du talar emot dig själv. När fakta väl kommer fram via Snowden och andra läckor så är du mycket kritisk och beklagar att fakta har nått fram…

  Kommentar av JohJoh — 12 januari 2014 @ 11:24

 15. @nejtillpirater (#3)
  Allan Widman har ett mycket konstigt sätt att resonera. I analogi med det kan man säga att lagen fungerar eftersom folk döms för mord.
  Men var inte poängen att folk inte skulle bli mördade?

  Hur hjälper det folk att inte bli otillbörligen avlyssnade att FRA prickas för brott mot lagen?

  Kommentar av Johan Tjäder — 13 januari 2014 @ 10:27

 16. @nejtillpirater (#3)
  Det är helt i sin ordning för Europaparlamentet att kalla tidigare generaldirektörer eller vilken annan statlig tjänsteman som helst att lämna uppgifter om det som förevarit under deras ansvar. Det gör riksdagens konstitutionsutskott också, och de förväntas komma. Så där kom Allan Widman med ett rökmoln som du svalde med hull och hår.

  Hittills har vi i Sverige inte behövt överväga att ge parlamentet befogenhet att beordra personer att infinna sig – eller avlägga vittnesmål under ed, som man har i USA. Vi har helt enkelt förutsatt att statens ämbetsmän har sådan respekt för folkets valda företrädare att man infinner sig och ärligen lämnar de upplysningar man kan. Jag tycker vi borde kunna fortsätta på den linjen, men det erfordrar ju att alla ställer upp.

  Åkesson hade lätt kunnat undvika alla att besvara alla statshemligheter genom att hänvisa till sekretess, om så det gällde hela utfrågningen. Men att inte komma, det är respektlöst.

  Sedan har Allan Widman rätt i att Åkesson inte längre företräder FRA, och även om jag som svensk gärna sett att även nuvarande FRA-ledning hade frågats ut, så förstår jag att Europaparlamentet måste prioritera sin tid.

  Kommentar av Johan Tjäder — 13 januari 2014 @ 10:38

 17. Johan: Det är ännu värre än vad du säger. En prickning leder ju inte till några direkta konsekvenser. De får en prick, ingen förlorar sitt jobb eller ens blir av med lön. Så det är ingen inuti verksamheten som egentligen har ett intresse att se till att de sköter sig. Däremot finns det säkert många incentiv att kringgå befogenheterna. Ett glassigt jobb / betald semester i Kallifånigen som sagt…

  Kommentar av gurrfield — 13 januari 2014 @ 11:02

 18. Ar det bara jag som tycker mig se hyckleriet i NTP’s inlagg?

  ”Jag tycker dock inte att man ska kalla folk lögnare innan man vet varför de säger saker, han kan ha varit felinformerad eller så pratar man om olika saker.”

  Detta sager han/hon efter att ha startat traden med:

  ”Sen hör man även Christian vränga sanningen angående ”FRA vägrade komma”, vilket inte stämmer, man hade ju kallat en pensionerad f.d. generaldirektör för FRA och inte någon myndighetsperson för FRA.”

  Vad ar vranga sanningen? (Aven bildligt: forvanska sanningen.) Later valdigt nara att kalla det en logn. lol

  Kommentar av YesToPP — 29 januari 2014 @ 23:06


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: