Christian Engström, Pirat

8 januari 2014

Dagens desinformation från FRA

Filed under: FRA — Christian Engström @ 10:58

FRA och alla andra spioner är experter på att ljuga. Det ligger ju så att säga i sakens natur. De vet att när man vill förmedla en osann bild är det bäst att säga så få direkta lögner som möjligt. Det är mycket effektivare att köra med halvsanningar och att undanhålla delar av sanningen, så att man helst inte har sagt någon formell lögn, men att man ändå givit en totalt missvisande bild.

I dagens DN visar FRA’s talesperson hur man spelar det här spelet. DN skriver:

Utländska underrättelsetjänster genomförde förra året flera dataintrång mot svenska myndigheter, företag och universitet. Det uppger FRA och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för DN.

Det här är alldeles säkert sant. Det är också sant det som FRA’s talesperson säger i nästa mening:

– Det urholkar Sveriges konkurrenskraft som nation.

Till stor det handlar det om industrispionage mot företag, och det är riktigt att det skadar Sveriges konkurrenskraft som nation.

Men det som FRA inte säger är att attackerna till stor del kommer från FRA’s samarbetspartner och bästa vän, den amerikanska spionorganisationen NSA.

Genom Snowdens avslöjanden vet vi att NSA spionerar hej vilt även på myndigheter, företag och privatpersoner i vänskapligt sinnade nationer (som Sverige). Vi vet att NSA har förmågan att göra precis den typen av dataintrång som beskrivs i DN-artikeln. Och vi vet att FRA är en mycket aktiv och uppskattad partner till NSA, som hjälper till med den här verksamheten.

Gör FRA själva intrång hos svenska myndigheter? Nej, troligen inte. Det skulle nog vara ett steg för mycket till och med för FRA. Det är i alla fall min gissning.

Men däremot vet vi från Uppdag Gransknings avslöjanden att FRA är en uppskattad partner till NSA även när det gäller den aktiva signalspaningen (alltså dataintrång).

Allt som FRA säger i DN-artikeln är troligen sant om man läser det bokstavligen. Men genom att inte nämna elefanten i rummet blir summan ändå fullständigt missvisande.

Det är alldeles säkert sant som FRA’s talesperson säger, att ”det finns fall där det har varit fullbordade intrång från utländska underrättelsetjänster”.

Men det blir fullständigt missvisande när han underlåter att nämna att FRA’s partner NSA har stått för många av de intrången. Och när han (som vanligt) inte vill svara på vilken hjälp de amerikanska spionerna har fått, direkt eller indirekt, av FRA själva.

Läs artikeln hos DN

Och när du gjort det, läs gärna om Uppdrag Gransknings avslöjanden om hur FRA hjälper NSA att begå dataintrång.

Annonser

20 kommentarer

 1. NSA och dess samarbetspartner FRA…

  Kommentar av Henrik Svedlund — 8 januari 2014 @ 11:26

 2. Den som vet något om hur denna typ av spionage går till i verkligheten – ta t.ex. Cliff Stolls bok om det hela – vet om att de som bryter sig in ofta hoppar mellan en mängd olika datorer innan de går på sitt offer. Det gör att det kan se ut som om man kommer från USA, Kina eller Danmark trots att intrånget kanske kommer från personen i lägenheten på andra sidan gatan eller från Lövön.

  Är UDs stöd till TOR helt ideell eller ochså för att möjliggöra för FRA att dolt kunna begå datainbrott hos misstänka svenskar ? Det finns faktiskt inget som säger att de intrångsförsök som MSB upptäcker inte kommer från FRA eller varför inte en ännu närmare allierad som då t.ex. danska motsvarigheten till FRA. Allt är hemligt. Inget får avslöjas.

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 8 januari 2014 @ 13:19

 3. ”är att attackerna [mot svenska myndigheter, företag och universitet] till stor del kommer från […] den amerikanska spionorganisationen NSA.”
  ”att FRA’s partner NSA har stått för många av de intrången [mot svenska myndigheter, företag och universitet]”

  Christian, har du något som helst belägg för detta, eller hittar du helt enkelt på?

  Kommentar av Fredrik — 8 januari 2014 @ 14:11

 4. Konspirationsteorier. Sorgligt.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 januari 2014 @ 17:03

 5. Det måste vara en slump att i samband med, eller strax efter, FRA har varit i blåsväder så kommer nyheter ut om att de minsann har skyddat oss från utländska hot, genom ”signalspaning”.

  För alternativet kan bara vara att en blåögd journalistkår sväljer vadsomhelst, bara de slipper kontrollera uppgifterna de blir matade med.

  Kommentar av Niklas Starow — 8 januari 2014 @ 19:00

 6. Tror inte man behöver vara Einstein för att begripa att om NSA gör intrång på svenskar och FRA gör intrång på Amerikaner så uppfylles båda nationernas lagar. och överste spionen Reinfeldt kan sova lungt.
  Sedan bytes informationen !!!!! (vilket utan att lämna detaljer givetvis, har medgetts av FRA).
  Vilken soppa.

  Kommentar av Rutros — 9 januari 2014 @ 0:39

 7. […] vi nu kunnat konstatera. Vad mer kan vi då anta är lögnaktigt och var kommer detta behov av att lura medborgare […]

  Pingback av Jag vet att jag är oviktig — 9 januari 2014 @ 9:20

 8. Jag kan inte tolka tystnaden som annat än att folkvalde Christian Engström faktiskt ljuger rätt ut. Märkligt med tanke på postens ämne, och tyvärr ett riktigt lågvattenmärke för piratpartiet.

  Kommentar av Fredrik — 9 januari 2014 @ 10:35

 9. Med anledning av att förtroendet för FRA är i botten finns det skäl att återvända till regeringens egna ord i förarbetena till FRA-lagen. Ur lagrådsremissen (2007):

  ”Skyddet för den personliga integriteten är i viss utsträckning fastställt i internationella konventioner och svensk rätt. Den rättsliga regleringen utgör den yttre ramen för en diskussion kring den personliga integriteten i samband med myndigheternas arbetsmetoder. En särskild metod är emellertid inte nödvändigtvis godtagbar från integritetssynpunkt enbart av den anledningen att användningen är lagligen grundad. Integritetsskäl kan göra sig så starkt gällande att en åtgärd som i och för sig ryms inom den legala ramen ändå inte bör godtas av hänsyn till bl.a. allmänhetens tilltro till verksamheten.”

  Så hur lämpligt är det ur förtroendesynpunkt att FRA tillåts ägna sig åt bred trafikdatainhämtning, olika typer av dataintrång och intimt samarbete med bl.a. NSA och GCHQ?

  Kommentar av Lasse — 9 januari 2014 @ 10:49

 10. @Fredrik,

  Att FRA hjälper NSA att begå dataintrång framgår av länken till Uppdrag Granskning i bloggposten. Har du inte följt med i den här debatten alls?

  Om du vill lära dig mer om den här övervakningsskandalen föreslår jag att du börjar med att kolla in Uppdrag Granskning och sedan går till The Guardian och läser deras (omfattande) rapportering.

  Kommentar av Christian Engström — 9 januari 2014 @ 11:52

 11. Hej Christian,
  Jag har ganska bra koll på den debatten och rapporteringen.

  Min invändning gäller uppgiften om att NSA skulle ha gjort intrång hos _svenska_ myndigheter, företag och universitet. Några belägg för detta finns mig veterligen inte – har jag fel?

  Kommentar av Fredrik — 9 januari 2014 @ 12:12

 12. Som FRA förklarade igår är det bl.a. Kina som gjort dataintrång mot svenska företag.

  Kommentar av Lasse — 9 januari 2014 @ 12:31

 13. Jag ifrågasätter inte att Kina också kanske har gjort dataintrång mot svenska och europeiska företag, även om FRA inte (mig veterligt) har presenterat minsta gnutta bevis för det.

  Men att FRA hjälper NSA göra aktiva dataintrång framgår mycket tydligt av Snowden-dokumenten som Uppdrag Granskning presenterade.

  Därför ser jag det som hycklande och gravt missvisande när FRA försöker framställa sig själva som några som försvarar oss mot dataintrång, när de i själva verket sysslar med att utföra dataintrång (i samverkan med NSA).

  Kommentar av Christian Engström — 9 januari 2014 @ 13:12

 14. Instämmer helt i detta, Christian. Det är självklart grovt hyckleri från FRA:s sida. Dataintrång som FRA (eventuellt med hjälp av svenska KSI) utför tillsammans med NSA och som gynnar svenska intressen är förstås helt i sin ordning, tycker regeringen, även om det innebär att man tänjer på svenska lagar och förordningar (liksom Europakonventionen).

  Det är förvånande att DN inte ställer några motfrågor till FRA:s representanter när myndigheten drar igång sitt propagandamaskineri. Den tidigare DN-granskningen i höstas av FRA:s svårigheter att följa lagen var ju annars ovanligt skickligt utförd. Där framgick med all önskvärd tydlighet att FRA bara följer en enda devis: ändamålet helgar medlen.

  Kommentar av Lasse — 9 januari 2014 @ 13:46

 15. Det är väl inte omöjligt att FRA både försvarar mot och utför dataintrång, samtidigt…

  Det relevanta är vilka de övriga inblandade är – min förståelse är att det är först med denna information som det går att avgöra om en aktivitet är rimlig och laglig, givet myndighetens syfte och regleringar (känns viktigt att skilja på myndighetsutövning och myndighetsstyrning här).

  Att sådan information inte är lättillgänglig kan jag inte se är en ursäkt för att flytta debatten till pajkastar-nivå.

  Tack för god diskussion!

  Kommentar av Fredrik — 9 januari 2014 @ 15:06

 16. Så, Fredrik, vilket lagstöd har FRA för att ägna sig åt dataintrång (aktiv signalspaning)? Du borde ju veta…

  Kommentar av Lasse — 9 januari 2014 @ 15:49

 17. Nej, jag vet inte.

  Kan dock lekmannamässigt gissa att:
  – användning av metoden aktiv signalspaning inte är explicit reglerad i svensk lag (det borde isf ha framgått i uppdrag granskning).
  – det finns lagar (tex den om dataintrång) som lär ha någon relevans i fallet att ett intrång sker från Sverige, med mål i Sverige.
  – det blir juridiskt komplicerat i ett internationellt perspektiv (långsökt, men tänk: svensk medborgare på internationellt vatten/luftrum begår dataintrång mot icke-statlig aktör i gränslandet mellan Afghanistan och Pakistan)

  Min poäng är att ”Myndigheten är OND” är ett dåligt argument – i en debatt som jag tycker är viktig om än svår.

  Kommentar av Fredrik — 9 januari 2014 @ 16:55

 18. Det är viktigt att tänka på att myndighetens anställda är människor med egna intressen. Det troligaste skadliga maktmissbruket är väl att de anställda kan bli charmade / lockade att nyttja sin position att sälja / utbyta information som de kan komma över till utomstående för egen vinning. Det går ju inte ”stänga av” vad man sett på jobbet när man kommer hem och det går inte radera ur minnet på de anställda när de går hem för dagen.

  Kommentar av gurrfield — 9 januari 2014 @ 17:10

 19. ”Men att FRA hjälper NSA göra aktiva dataintrång framgår mycket tydligt av Snowden-dokumenten som Uppdrag Granskning presenterade.”

  Nej det framgår inte tydligt, det är mest en hypotes, ett möjligt scenario eftersom vi inte vet exakt vad FRA gjort, vad de visste om det osv. Hur var det med oskuldspresumtionen? Gäller bara när pirater är misstänkta för något? Om en ”expert” säger sig vara säger på något baserat på ofullständig information, ja då får man ta det med en nypa salt, inte göra det till en sanning bara för att det passar PP:s agenda.

  Kommentar av nejtillpirater — 9 januari 2014 @ 19:45

 20. nejtillpirater: hur vet du själv om informationen du har är fullständig, ofullständig eller rent av fabricerad ? Problemet är att ofta kan man inte avgöra det. Du kan spionera på folk, men om de är medvetna om spioneriet kan de mycket väl använda det till att manipulera dig istället för tvärtom.

  Kommentar av gurrfield — 13 januari 2014 @ 11:13


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: