Christian Engström, Pirat

17 december 2013

Vansinnesdom: 4,3 miljoner kronor för att ha fildelat en (1) film

Filed under: Copyright Reform — Christian Engström @ 17:52

En 28-åring från Sala har dömts till att betala 4,3 miljoner i skadestånd för att ha fildelat en (1) film, rapporterar Computer Sweden.

Detta är fullständigt vansinne.

Det må vara olagligt att fildela enligt dagens lagstiftning (som Piratpartiet vill ändra på), men bara för att något är olagligt betyder inte att vilka straff som helst ska kunna dömas ut.

En dom på 4,3 miljoner kronor innebär i praktiken livslång ruin för alla vanliga människor. Hur kan någon tycka att det är en rimlig påföljd för ett sådant bagatellbrott?

Det har funnits amerikanska domar som har legat på den här vansinnesnivån, men varje gång de har kommit på tal har de som försvarar dagens upphovsrätt sagt ungefär ”ja, ja, men det är i USA, de är ju knasiga när det gäller skadestånd och det här skulle inte kunna hända i Sverige.”

Men nu hände det just i Sverige.

Att dela ut en film är ingenting konstigt. Hundratusentals tonåringar gör det regelmässigt, med eller utan sina föräldrars vetskap. I praktiken innebär den här domen att alla de familjerna kan bli av med huset de bor i när som helst, om Rättighetsalliansen skulle få för sig att använda just dem för att statuera exempel.

För en vanlig fildelare är risken att åka fast minimal. Men den som har otur får sitt och sin familjs liv ödelagda för all framtid.

Så ska det inte vara i ett rättssamhälle. Straff måste vara proportionerliga och rimliga i förhållande till brottet. Livstids ruin för fildelning är inte proportionerligt.

Vi måste ändra upphovsrättslagen så att det blir lagligt för alla att dela med sig av kultur (så länge det inte sker för att tjäna pengar). Så här kan vi inte fortsätta ha det.

Hur upphovsrätten ska se ut är en fråga som bestäms av EU. Vi vet att den kommer komma upp på EU’s agenda nästa mandatperiod, efter EU-valet den 25 maj 2014. Då gäller det att vi har en stark piratnärvaro i EU-parlamentet.

Piratpartiet ställer upp i EU-valet den 25 maj 2014.

…………

Andra om ämnet: Ung Pirat, Gustav Nipe (PP), Rick Falkvinge

Uppdatering: Computer Sweden

fildelning lagligt

30 kommentarer

 1. Ungefär som i vilken polisstat som helst, där man åker runt och fångar upp några dissidenter och sedan skjuter dem i avskräckande syfte. Skillnaden är hårfin.

  Kommentar av pwq — 17 december 2013 @ 18:14

 2. Domen omfattar betydligt mer än en film. Man kanske borde läsa domen innan man uttalar sig istället för att gå på felaktiga/torftiga artiklar baserade på vantolkningar med piratglasögonen på?

  https://www.documentcloud.org/documents/902374-12-506-vastmanland-swebits-dom-tingsratten.html

  Domen verkar fullt rimlig. Vidare från domen:

  ”I det s.k. Pirate Bay-målet har Svea hovrätt i deldomen den 26 november 2011 (mål B 4041-09) uttalat att upphovsrättsintrång genom illegal fddelning är ett samhällsproblem som på senare år spritt sig likt en löpeld och att det står klart att den olovliga fildelningen snabbt antagit proportioner som gör att de allmänpreventiva hänsynen måste tillmätas stor vikt i rättstillämpningen samt att det därför finns skäl att beträffande just denna typ av upphovsrättsintrång hänföra brotten till sådan art att påföljden normalt ska bedömas till fängelse (s. 46 f i deldomen).”

  Av domen framgår att om han inte hade fått villkorlig dom så skulle han fått 6 månader i fängelse.

  Kommentar av nejtillpirater — 17 december 2013 @ 18:30

 3. @nejtillpirater
  Skadeståndet baserades, precis som Christian säger, endast på en enda film. Du kanske borde läsa på litet bättre själv…
  Värt att hålla i minnet är också att skadeståndet inte påverkas av uppsåt eller att personen i det här fallet haft viss anknytning till en bittorrent-sajt. Med andra ord: vilken Svensson som helst som hade fildelat denna enda film under samma tidsperiod skulle kunna träffas av samma miljonskadestånd.

  Kommentar av Martin — 17 december 2013 @ 18:51

 4. Skadeståndet var för *en* film. Övriga 500+ filmer som ingick i målet är inte underlag för skadeståndet. Om man antar att beloppet skulle vara detsamma om alla filmer räknades med så skulle skadeståndet hamna på 2,2 miljarder kronor. Då skall man komma ihåg att hela SF:s omsättning ligger på 720 miljoner…

  Kommentar av REx — 17 december 2013 @ 18:52

 5. Skadeståndet gällde 1 film, men domen gällde 518 (femhundraarton) filmer, som han tankat from scenens FTP-servrar och lagt upp på Swebits. Jag är helt på din sida, men att kalla detta att ”fildela en (1) film”, som ”alla” ungdomar gör, känns som gränsfall till lögn. Domen är galen nog utan att vrida det ett snäpp längre, varför inte säga exakt som det är, utan att utelämna detaljerna om antalet filmer och villkorlig dom + samhällstjänst som han också blev dömd till?

  Kommentar av exscape — 17 december 2013 @ 18:52

 6. Hur som helst , så är detta straff helt sjukt & orimligt…
  Borde dom inte kunna sett hur många gånger filmen delats på Swebits.
  Och utgått från det…
  Var faan fick dom 7 miljoner ifrån ??
  Detta är helt otroligt !!

  Domen MÅSTE överklagas till högre instans !!

  Kommentar av Kalle — 17 december 2013 @ 20:47

 7. exscape: Ja, han fildelade 518 filmer och därför är allt utom det skyhöga skadeståndet någorlunda rimligt.

  Men det är ju just skadeståndet som är det kontroversiella här. Varför får han betala så skyhöga skadestånd för en ynka film?!? Verkar helknäppt.

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 17 december 2013 @ 21:25

 8. Lägg det mot skadestånd för våldtäkt mot barn. 180.000 kronor och drygt två år i fängelse. Domen är inte rimlig inom några ramar.

  Kommentar av Anonym — 17 december 2013 @ 21:46

 9. ”Det må vara olagligt att fildela enligt dagens lagstiftning (som Piratpartiet vill ändra på), men bara för att något är olagligt betyder inte att vilka straff som helst ska kunna dömas ut.”

  Faktakollen ger Christian rött ljus.

  Straffet/påföljden är i detta fall villkorlig dom med samhällstjänst på 160 timmar. Om fängelsestraff hade dömts ut så skulle detta ha varit på 6 månader enligt domen.

  Sen har man utdömt brottslingen att beta skadestånd men detta är inte straff/påföljd utan endast för att kompensera brottsoffret för en ekonomisk skada.

  Det är viktigt att man använder rätt begrepp, 4,3 miljoner i skadestånd är alltså inte ett straff.

  Kommentar av nejtillpirater — 18 december 2013 @ 7:39

 10. @Anonym #7

  ”Lägg det mot skadestånd för våldtäkt mot barn. 180.000 kronor och drygt två år i fängelse. Domen är inte rimlig inom några ramar.”

  Varför drar man så ofta upp våldtäkter som jämförelse? Det är ju helt olika brott och en helt annan debatt.

  När det gäller upphovsrättsbrott så kan brottet ge en ekonomisk skada som man kan föra ett resonemang kring, vilket man har gjort i rätten. Dessa 4,3 miljoner har man alltså (efter reduktion för att ligga på den säkra sidan vad gäller nivån) ansett vara en faktiskt ekonomisk skada för brottsoffret.

  När det gäller våldtäkt så är det ju inte en ekonomisk skada utan snarare ersättning för sveda och värk och där har vi ju rent allmänt låga nivåer i sverige, alldeles oavsett vilka brott och skadestånd man jämför med.

  Kommentar av nejtillpirater — 18 december 2013 @ 7:44

 11. Bloggen Cornucopia sätter skadeståndet i perspektiv – det motsvarar 20 år slavarbete, inklusive 300000 extra (ett år?) för att filmen var av dålig kvalitet!.

  Gillar även följande formulering; ”Nästa gång bör 28-åringen se till att våldta eller mörda någon istället, då skadestånden i de fallen är lägre än enbart de 300 000:- SEK som det kostade att svärta ner Beck-filmens goda anseende” (genom att kopian var av dålig kvalitet).

  http://cornucopia.cornubot.se/2013/12/28-aring-domd-till-20-ars-slavarbete.html

  Kommentar av Peter — 18 december 2013 @ 8:47

 12. @Peter #10

  ”Gillar även följande formulering; ”Nästa gång bör 28-åringen se till att våldta eller mörda någon istället, då skadestånden i de fallen är lägre än enbart de 300 000:- SEK som det kostade att svärta ner Beck-filmens goda anseende” (genom att kopian var av dålig kvalitet).”

  Jag tvärtom ogillar den formuleringen skarpt, tyder på en hemsk syn på brott och brottsoffer. Det är fruktansvärt att antyda någon *bör* våldta och mörda och dessutom *istället* för att begå ett annat brott. Det är väl bättre att inte begå brott mot andra människor överhuvudtaget än att försöka maximera uppnådd brottseffekt per krona i skadestånd till brottsoffret?

  Kommentar av nejtillpirater — 18 december 2013 @ 8:59

 13. Dryga 4 mille för att dela filmer. Detta straff är att fullständigt förstöra en vanlig människas hela liv. Vad får man man råkar döda någon? 6 år i kurran? Det känns mindre hårt. Undra vilket straff som skulle utdömas om det vara Reinfeldst ungar som gjort något liknande? Kanske är det någon sådant som måste till för att vi skall få en förändring, eller att PP får 15% i nästa val? 🙂

  Kommentar av Johan Sandén — 18 december 2013 @ 15:26

 14. @ntp
  ”Dessa 4,3 miljoner har man alltså (efter reduktion för att ligga på den säkra sidan vad gäller nivån) ansett vara en faktiskt ekonomisk skada för brottsoffret”

  Tro du verkligen på vad du själv skriver!?

  Att detta skulle vara ett VERKLIGT bortfall av vinst för Nordisk film är ju helt absurt vilket varje tänkande männsika inser.
  Det är avsett att verka som ett avskräckande straff, därför är det helt rätt som Christian (och andra) skriver.

  Kommentar av JohJoh — 18 december 2013 @ 16:12

 15. […] kallar det för en vansinnesdom. Han verkar heller inte ha förstått skillnaden mellan vad som är straff och […]

  Pingback av Är 4,3 miljoner i skadestånd för piratkopiering mycket? | Nej till pirater och Piratpartiet — 18 december 2013 @ 18:08

 16. Någon dag kommer de att ruinera livet för någon med både breda kontakter i samhället. och tekniska kunskaper, som genom detta utvecklas till en rättshavirist som _inte_ väljer att ta sitt liv och istället lackar ur på samhället i stort, nu snackar vi terrorism på riktigt. Jag skulle gissa att ungefär en halv miljon svenskar har denna potential om de drabbas.

  Kommentar av steelneck — 18 december 2013 @ 18:18

 17. IDG tar upp saken: http://www.idg.se/2.1085/1.540098/hittepasiffror-bakom-rekordskadestand

  Kommentar av JohJoh — 18 december 2013 @ 22:47

 18. Alltså, en viktig passage i domen finns på sid 5 ”NN har beträffande skadeståndsanspråket medgett att utge ersättning i och för sig, jämte yrkad ränta, men har överlämnat till tingsrätten att bestämma skäligheten av yrkat belopp. Han har därmed, som det får förstås, inte vitsordat något särskilt belopp som skäligt i och för sig.”

  Det där en helvetes dum strategi och den dömdes ombud, Max Ahlström, måste sägas vara i det närmaste oskicklig som låter sin klient gå på ett så stort skadestånd utan att det blivit tvist om beloppets storlek. Man kan i vart fall inte vara särdeles bevandrad i hur skadeståndspraxis utvecklats i dessa fall, för då skulle man inte ta risken att lämna frågan obesvarad på det här viset.

  Här skulle Piratpartiet kunna göra en insats genom att i samtal med Sveriges advokatsamfund förse advokater med lite rimliga argument, sakupplysningar och faktaunderlag, för hur rättighetsinnehavarnas skada ska bedömas. I princip alla profilmål med höga skadestånd har det blivit det för att den tilltalade inte argumenterat i sak. Det är dumt, och det går vanligtvis inte att rätta till i hovrätten, eftersom man vanligen inte får ge in bevisning som kunde lämnats redan i tingsrätten.

  Ju fler sådana här skadestånd som får dömas ut oemotsagda, desto större blir den praxis som säger att det här är rätt.

  Över 100.000 kronor fick han i arvode, advokaten. Jo, tjena…

  Kommentar av Johan Tjäder — 19 december 2013 @ 1:53

 19. […] Engström, member of the European Parliament for the Pirate Party, pointed out that while fines have previously been given out on this scale in the US, this is the first time […]

  Pingback av Filesharer Sentenced to Pay Half Million Euro for Single Film | PirateTimes — 19 december 2013 @ 10:00

 20. @nejtillpirater

  Tackar alltid lika roligt att läsa dina kommentarer.
  I det syfte att de alltid går samma spår.
  Säger någon bu säger du automatiskt bä.
  Och försöker någon förklara varför bu är bra sätter du händerna för öronen skriker lalalalalala………..

  Men det e skojigt att se att du fortfarande orkar dra upp samma saker hela tiden och att alla försöker få dej att snällt förstå något du redan förstår.

  Anyway have fun its just a game…..ohhh wait ^^::

  Kommentar av My Nona — 19 december 2013 @ 10:45

 21. Skall man tro Michael Lombardo programchef för HBO och Time Warners VD Jeffrey Bewkes som båda har båda uttalat sig positivt till fildelning och anser båda att det det är värdehöjande för det som fildelas så rimmar domen illa. Enligt båda dessa herrar så är fildelningen en del av PR maskineriet och Warners har gått så långt som att säga att många nedladdningar är bättre än att vinna en Emmy (mer vinst givande) och att tack vare fildelningen har de kunnat dra ned PR-budgeten. Det är synd få journalister skrivit om detta faktum att underhållningsindustrin på senare tid börjat medge att dessa påstådda förluster varit överdrivna – och rentav börjat prata om vinster med piratkopiering?

  ”När branschens allra största makthavare säger rent ut att piratkopiering har positiva effekter som ingår i deras affärsidé – hur kan vi då fortsätta satsa på en specialstyrka inom polisen som gör husrannsakan hos vanliga människor bara för att de har fildelat, och en hårdkokt upphovsrättsjuridik som sedan dömer dem för att ha orsakat ”skador” som målsäganden själv nu säger inte är en skada utan tvärtom en vinst?”
  (Källa Kjell Hägglund svt debat http://debatt.svt.se/2013/08/16/tv-industrin-har-insett-att-den-tjanar-pa-piraternas-fildelning/)

  Sett ur denna aspekt så kanske det borde vara 28åringen som skulle ha ersättning för att ökat marknadsvärde på filmen!

  Kommentar av Micke — 19 december 2013 @ 22:26

 22. @Micke
  Lagen är i otakt med verkligheten – det tror jag alla inser numer.

  Det som oroar mig är att rätten har att göra en rimlighetsbedömning av det begärda skadeståndet. Om den anklagade då företräds av ett ombud som uppenbarligen inte vet att försvara sin klient då får rätten väldigt lite manöverutrymme. Rätten kan inte själv hitta på fakta, utan den måste förses med underlag.

  Kommentar av Johan Tjäder — 19 december 2013 @ 23:41

 23. @Johan Tjäder
  Men nog borde man kunna förutsätta att rätten kan göra en rimlighetsbedömning själva!?
  De ska bedöma om beräkningen är trovärdig och det rör sig om verkliga förluster.
  Det är ju så absurt, om detta är en rimlig nivå för en film utdelad av en person. vad blir den totala försluten för branschen? Är det rimligt? Borde inte en domare kunna tänka logiskt (även utan underlag)?

  Kommentar av JohJoh — 20 december 2013 @ 1:28

 24. @JohJoh #23

  I detta fall har domstolen lagt ner mycket tid på att bedöma beräkningsmodellen och vad som är logiskt för en pirat är inte alltid samma sak som vad som är logiskt för andra människor.

  Skadeståndskraven är höga men det finns en relevans i den här typen av resonemang som kan bygga på exempelvis kumulativa kostnader via fortsatt spridning eller som i detta fall genom att översätta det till vad en licensiering av motsvarande försäljningsrättigheter skulle kosta. Det ni pirater oftast inte förstår eller vill bortse ifrån är att uppladdning av en fil bara är början på en lavineffekt med mycket stor spridning och mycket stor ekonomisk skada för upphovsmannen. Om man var helt ovetande om lavineffekten skulle man kunna se det som en olycka och i en domstol inte ta med detta i skadeståndsbedömningen utan bara se till vad uppladdningen och initiala spridningen skulle orsaka. Men nu vet ju alla hur det fungerar, om någon seedar en förhandsrelease som ännu inte nått marknaden så kan den snabbt spridas i miljontals exemplar och orsaka en enorm ekonomisk skada, den som seedar orsakar eller har åtminstone stor del i denna totala skada och skadeståndet blir därefter. Fullt rimligt. Det är liknande resonemang som man tillämpar för personer som startar upplopp genom att hetsa och kasta första stenen (eller bara delta och kasta stenar som alla andra), man har stort ansvar för upploppets totala skada, inte bara ”kastade en sten som alla andra”.

  Kommentar av nejtillpirater — 20 december 2013 @ 7:44

 25. ”vad som är logiskt för en pirat är inte alltid samma sak som vad som är logiskt för andra människor”

  Snarare: det som är logiskt för domstol och mediabranschen är inte logiskt för resten av befolkningen (med några få undantag som ntp).

  Tror du att folk i allmänhet tycker att straffet är rimligt bland ”icke-pirater”?

  Kommentar av JohJoh — 20 december 2013 @ 14:45

 26. @JohJoh

  ”Snarare: det som är logiskt för domstol och mediabranschen är inte logiskt för resten av befolkningen (med några få undantag som nto).”

  Det beror nog på hur insatt man är i fallet och hur man resonerade. Man bör läsa domen och förstå marknaden och lagstiftningen för att kunna göra en bedömning.

  ”Tror du att folk i allmänhet tycker att straffet är rimligt bland ”icke-pirater”?”

  Straffet var villkorlig dom och samhällstjänst, jag tror nog att folk i allmänhet tycker att detta straff är lindrigt.

  Kommentar av nejtillpirater — 20 december 2013 @ 17:19

 27. NTP: Du bör väga in skadeståndet. Jag vet personligen ingen som tycker att 4.3 miljoner är rimligt i den här situationen.

  Du kommer nu att argumentera att skadeståndet inte är straff, men det är bara en juridisk teknikalitet. Det är som att döma någon till tvångsvård för homosexualitet och sedan säga att ”nä men lagen är ju bra för vi straffar ju inte homosexuella, vi ger ju dem vård”.

  Kommentar av Brooke — 20 december 2013 @ 19:55

 28. @Brooke #27

  Nej, straff kontra skadestånd är inte juridiska teknikaliteter, det är helt olika saker.

  Straff ges som påföljd av brott.

  Skadestånd är ersättning för en uppkommen skada.

  ”Skadestånd är den ersättning som den som orsakat en skada betalar till den som drabbats av skadan, som ersättning för denna. I svensk lag regleras skadestånd främst i skadeståndslagen (SkL)[1]. Skadestånd är inte ett straff för brott utan ersättning för skada.”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Skadestånd

  ”Det är som att döma någon till tvångsvård för homosexualitet och sedan säga att ”nä men lagen är ju bra för vi straffar ju inte homosexuella, vi ger ju dem vård”.”

  Nej, det är som att göra en halmgubbe, vilket du gör.

  Kommentar av nejtillpirater — 20 december 2013 @ 20:23

 29. Ditt argument var att ingen kommer att hålla med om att straffet är överdrivet hårt just därför att det inte är ett straff (vilket bara det kan diskuteras), men dess status som straff eller skadestånd är egentligen bara en teknikalitet i sammanhanget då vi inte diskuterar den juridiska situationen utan vi diskuterar hur folk kommer uppfatta detta.

  JohJoh menar att många kommer att tycka att skadeståndet är orimligt.

  Om han väljer att kalla det straff är ointressant.

  Kommentar av Brooke — 20 december 2013 @ 22:15

 30. @Brooke #29

  Om man vill få medhåll på ett uttalande så anser jag i alla fall att det är viktigt att föra fram korrekta fakta, i synnerhet om man är folkvald politiker och representerar Sverige i EU-parlamentet.

  Det ÄR en stor skillnad på vad straff är och vad skadestånd är, den skillnaden är inte någon juridisk teknikalitet utan straff och skadestånd har helt olika syften. Anser man att skadeståndet är orimligt högt så kritisera för all del detta men se då till att inte kalla det straff för det är oärligt och lurar många att tro att det är så. Denna missuppfattning repeteras sedan i bloggar och på andra ställen och det blir väldig svårt att föra en seriös debatt när den är färgad av faktafel. Det är helt enkelt underkänt i betyg för Pirate MEP när han beter sig på detta sätt.

  Skadeståndet då, ja visst är det högt. Är det orimligt högt? Det kan diskuteras. Vilken alternativ beräkningsmodell förordar du? Förklara via ett resonemang och ange då hur stort skadestånd du anser att det borde ha varit i detta fall och varför. Vi kan sedan jämföra mot det man förde fram i domen. OBS att försvaret kunde bemöta resonemanget innan domen föll, försvaret kan överklaga.

  Kommentar av nejtillpirater — 21 december 2013 @ 8:56


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: