Christian Engström, Pirat

11 december 2013

FRA hjälper främmande makt begå dataintrång. Korten på bordet och lägg ner!

Filed under: FRA — Christian Engström @ 10:37

FRA arbetar aktivt med att bryta sig in i datasystem och sprida skadlig kod, har det framkommit idag. Det hela sker i nära samarbete och på uppdrag av den amerikanska säkerhetstjänsten NSA.

Hur kunde det gå så snett?

Vi har alltså en svensk myndighet som borde ha som uppgift att skydda vårt samhälle mot hot, men som istället självt visar sig vara en del av hotet. På uppdrag av främmande makt.

Hade det varit en spionthriller hade jag nog tyckt att storyn var lite väl osannolik. Men nu är det verklighet som vi måste ta itu med och hantera.

Alla korten på bordet är det första kravet.

Vem har förts bakom ljuset? frågar Lena Mellin i en krönika i Aftonbladet. Det är en högst relevant fråga. Är det myndigheten FRA som har vilselett regeringen och statsministern om vad de faktiskt håller på med? Eller är det så att statsministern har känt till det hela, och ljugit för riksdagen och det svenska folket?

Den frågan måste vi få svar på. Nu räcker det inte längre med att FRA’s talesperson säger ”no comments” och hänvisar till sekretess, eller att statsministern säger att ”alla tjänar på om debatten lägger sig”.

Lägg ner FRA är nästa krav.

En verksamhet som har spårat ur så fullständigt går inte att reformera eller tygla med lagar. Det ser vi tydligt nu.

Många av FRA’s anställda är säkert mycket kompetenta personer som skulle kunna göra stor nytta om de arbetade med att skydda vår elektroniska infrastruktur istället för att attackera och underminera den. Men det får i så fall ske i andra myndigheter, som kan ta över de delar av FRA’s verksamhet som vi på demokratisk väg kommer fram till att vi vill ha kvar.

FRA som organisation utgör ett hot mot Sveriges infrastruktur. Det hotet måste vi eliminera. Det här är en politisk fråga av allra högsta vikt.

…………

Länkar:

Uppdrag Granskning: FRA hackar datorer – topphemligt projekt med NSA
SvD: Intimt samarbete mellan FRA och NSA
Aftonbladet: Vem har förts bakom ljuset?
Aftonbladet: Det tyder på fartblindhet
Ny Teknik: FRA – del i hemlig hackeroperation

Anders S Lindbäck (PP): Operation Winterlight = FRAs aktiva datainhämtning
Henrik Alexandersson (PP): FRA – ett nät av lögner
Henrik Alexandersson (PP): Regeringen, FRA och Xkeyscore

8 kommentarer

 1. 1. Tack Christian PP och alla som bevakar makten. Undvik bara att döma – kräv endast förändring.
  2. När ofullbordade leder ofullbordade – dvs ingen fullt 100, är det orealistiskt förvänta sig godhet, vi sitter alla i båten.
  3. Så förvånade har vi ingen rätt att vara och vi är inte drabbade, vi skapar livsupplevelserna själva.
  4. Se sammanhanget (kasam) vi är rädda och slutenhet på individuell nivå leder till acceptans av slutenhet (hemlighet) på kollektiv nivå som i sin tur leder till informationsöverlägsenhet dvs makt och som missbrukas (fingret i syltburken).
  5. Det ena leder till och påverkar det andra, de svaga grunder vi bygger våra verksamheter, etik och moral på kommer att falla sönder bit för bit. Det är ju bra men sorgligt att vi inte kan fixa det annat än under galgen.
  6. Att fortsätta med chefer i stället för funktioner så ingen enskild ges maktposition, stämmer med definitionen på dårskap = att fortsätta i samma riktning men förvänta sig att hamna i annan riktning.

  – jag ber om hjälp från himlen, så vi slipper fortsätta dräpa –

  Kommentar av wennstrombo — 11 december 2013 @ 12:20

 2. Vi borde egentligen ha ett krav till: Den/de ansvariga för alltihop ska ställas inför rätta. Det här spioneriet på befolkningen är egentligen något som borde ge mångåriga fängelsestraff för dem som beställt det, om lagen vore skriven för att skydda folket.

  Kommentar av Ano Nym — 11 december 2013 @ 17:14

 3. ”En verksamhet som har spårat ur fullständigt går inte att reformera eller tygla med lagar”. Går det att lägga ned något som inte ens lagar kan tygla? Kan själva tyglandet reformeras lagligt?

  Frågan jag ställer är huruvida det är spåret som kroknat, så att givetvis följden blir att tankeverksamheten kommer efter. Om nu verksamheten inte går att reformera, varken återställas organiskt med ”intendenternas” intention, för vars syfte en formellt hemlig signalspaningsverksamhet utvecklades i enlighet med intendenternas misstro mot allt och alla, i ”kungens”, ”nationens”, ”folkets” och ”ärlighetens” eller räddslans namn, vid den tiden det begav sig… och inte ens kan omorganiseras, … hur ska ska det då gå till att lägga ned FRA lagligt.

  Hur ska PP kunna så fred och skörda frid när varje ord är början till en våldtäkt av ”sanningen” . Jag förmodar att ingen kan ifrågasätta ifrågasättandets ifrågasättning på annat vis än genom en ”talande tystnad”.

  Kommentar av Nils Tenmann — 11 december 2013 @ 19:26

 4. Personer inom FRA kan mycket väl missbruka sin makt med tex företags spionage?

  Kommentar av joe — 11 december 2013 @ 21:26

 5. UGs granskning av FRA var ett intressant program, men det gav egentligen inget.
  Alla normalt funtade människor vet ju att varken FRA eller NSA kan kommentera det som presenteras i ett TV-program. Sett i skenet av att det gått månader sedan Snowden flydde till Hong Kong med de dokument han kopierat under sin tid som konsult hos Boose Allen Hamilton. Det har därför funnit mycket gott om tid att producera dokument som sedan kan presenteras som äkta dokument från NSA. Ingen kommer ju att bekräfta eller dementera dokumentens äkthet. Om det är frågan om dokument som härstammar från NSA behöver inte innehållet vara korrekt. Det kan ju exemplevis vara dokument som producerats för att spåra läckor, med tanke på innehållet kan de i så fall vara säkra på att journalister kommer att publicera dokumenten så snart de blir kända och genom att spåra dokumentens väg kan läckor hittas.
  Om vi sedan skall diskutera signalspaningen roll i det moderna samhället så anser jag att våra samhällen behöver signalspaning eftersom vår moderna kommunikationsteknik kan användas till att leda terrorism, omstörtande verksamhet eller till att störa eller slå ut viktiga samhällsfunktioner.
  Jag skall ta några exempel. Först vill jag nämna den sk ”Heta Linjen”. Innan ”Heta Linjen” var känd av våra myndigheter användes den vid ett tillfälle till att samla mängder av ungdomar till en plats. Det kunde lika väl ha varit sabotörer av något slag som lät sig ledas på detta sätt. Ett annat exempel är när de från ett studentrum ledde upplopp i Göteborg med hjälp av modern kommunikationsutrustning. Media har berättat om hur anrikningscentrifuger i Iran kunde störas med hjälp av skadlig programvara, det skulle kunnat vara vår elförsörjning, vår fjärrvärme, vår vattenförsörjning eller något annan viktig samhällsfunktion som stördes på detta sätt. Mitt sista exempel är när ledare för en ”befrielserörelse” ledde inbördeskrig från en lägenhet i en Stockholmsförort. Därför måste vi förstå att vår moderna kommunikationsteknik kan användas till att skada vår demokrati och vårt samhälle är mycket sårbart i detta avseende. Därför behövs signalspaning och kunskapsuppbyggnad om hur vi kan förebygga skador.
  Det jag tycker är mycket viktigare än att klaga på FRAs signalspaning är att vår lagstiftning borde förbjuda all otillåten befattning med uppgifter som samlats in från eller med hjälp av modern kommunikationsutrustning och att straffen för de som bryter mot detta var hårda. Slutligen hoppas jag att jag är övervakad och att berörda myndigheter ger mig en hint om jag gör något olämpligt eller om jag är utsatt för någon fara.

  Kommentar av Sid — 11 december 2013 @ 21:47

 6. @ Sid
  Dina argument leder till evigt upprepande av eländesdansen. Jag vill bryta upprepningarna och lögnerna. För att bryta den nedåtgående destruktiva spiralen gäller kapitulation genom att inse och erkänna oss oförmögna att skapa något gott. Vi behöver hjälp. Om vi ber om hjälp – från hjärtat, inte hjärnstenåldershjärnan i huvudet, då kommer vi upp på spåret igen – TROR JAG –

  Kommentar av wennstrombo — 11 december 2013 @ 23:03

 7. […] FRA hjälper främmande makt begå dataintrång. Korten på bordet och lägg ner! (Christian Engström, EU-parlamentariker för Piratpartiet) […]

  Pingback av Free and thinking » FRA-domaren vill lägga locket på när det gäller Pandoras FRA-ask - IDG.se - Störst på it-nyheter — 14 december 2013 @ 15:42

 8. @Sid

  Skulle det förvåna dig att få veta att samtliga oberoende säkerhetsexperter i samtliga punkter dömer ut dina antaganden?

  Och detta gäller ej heller signalspaning mot främmande makt – det gäller massövervakning och registrering av den egna medborgaren.

  Mest skrämmande är att du på fullaste allvar anser att det här kommer att skötas väl när vi i sentida minne har IB i bagaget och redan vet att det första man gör i Sverige när massövervakning finns att tillgå är att man registrerar alla vars politiska eller religiösa åsikt rimmar illa med sittande regering.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 17 december 2013 @ 17:03


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: