Christian Engström, Pirat

9 december 2013

Låter USA svensk trupp dö på pin kiv i Afghanistan?

Filed under: FRA — Christian Engström @ 9:41

”Svenska soldaters liv i Afghanistan har flera gånger kunnat räddas tack vare underrättelseutbytet med USA” skriver SvD. Uppgiften kommer från en anonym ”person med insyn i svensk underrättelsetjänst sedan lång tid tillbaka”.

SvD skriver:

För svensk del ska alltså information från USA ha varit livsavgörande för den militära insatsen i Afghanistan. Den svenska truppen där står under Natos kommando, men som icke-Nato-land får Sverige inte tillgång till alla underrättelser. Istället tvingas svenskarna förlita sig på ett bilateralt utbyte, land för land, med stormakter som USA och Storbritannien.

Om det här vore sant borde vi ha tagit hem all vår trupp från Afghanistan för länge sedan, dag ett när vi fick veta att USA ställde som krav att vi ska massövervaka vår egen befolkning för att de ska ge oss taktisk information på slagfältet när vi deltar i deras krig. Allt annat vore absurt. Skulle vi skicka trupp som hjälper en främmande makt som tjuvhåller på taktisk slagfältsinformation från sina allierade? No f-ing way!

Nu är det naturligtvis är det inte sant, utan bara det senaste försöket från FRA-kramarna att försöka rädda massövervakningen.

Men om det vore sant vore det en perfekt och slutgiltigt argument för att vi aldrig ska sätta in svensk trupp i  amerikanskledda operationer någonsin.

Massövervakningskramarna får bestämma sig. Om de hävdar att USA kräver massövervakning av civilbefolkningen i Europa för att hjälpa till att skydda svensk trupp som står under deras befäl, då ska vi sluta sätta svenska soldater i den omöjliga situationen.

Läs FRA-kramarnas lama argument hos SvD

10 kommentarer

 1. Det var precis min tanke/tolkning också.
  Om detta var ett försvar för samarbetet med USA så var det nog väldigt illa genomtänkt…

  Kommentar av JohJoh — 9 december 2013 @ 9:56

 2. Jag påpekade det sjuka med detta ohållbara baklänges-argumentet om ett påstått behov av att massavlyssna svenska folkets privatliv för skydda svensk trupp utomlands redan 2008, och det är fortfarande lika aktuellt och korrekt:

  > ”..det är under inga omständigheter den svenska civila befolkningen som ska tvingas ge upp sina mänskliga rättigheter, och rätten till fredad kommunikation, för att skydda soldaters liv utomlands, utan det är TVÄRTOM denna militära personal, som i yttersta fall, ska ge upp sina liv, för att skydda den svenska civila befolkningens mänskliga rättigheter.

  Att detta groteskt ohederliga baklängesargument framförs i debatten är extremt märkligt, och lika märkligt är varför ingen hugger hårdare mot det?

  Är det ingen som vågar säga som det är, dvs att om dessa 1000 tjänstgörande svenskar utomlands, i yttersta fall, måste ge sina liv, för att vi svenskar ska få ha våra mänskliga rättigheter intakta, då är det just det dom ska göra, och dö?”

  http://falkvinge.net/2008/07/31/gastinlagg-om-tolgforsfra-del-2-av-2/#comment-44435

  http://falkvinge.net/2008/08/02/reflektion-om-fra-argumentation/

  Lösningen är busenkel, om man inte är beredd att offra svenska soldaters liv, då plockar man helt enkelt hem dom. Lösningen är inte att montera ner dom värden och mänskliga rättigheter soldaterna ska skydda.

  Kommentar av Fredrika — 9 december 2013 @ 11:34

 3. Jag kan tycka att frågan förtjänar ett lite djupare resonemang – egentligen ur flera perspektiv, men där det ena, på gott och ont, omöjliggörs av sekretess.

  Ett ”underrättelseutbyte” förutsätter rimligtvis ”underrättelseinhämtning”, men långt ifrån nödvändigtvis att ”massövervaka vår egen befolkning”. Man kan vara kritisk till FRA-lagen (inte minst vad gäller gränsdragningsaspekter), men jag har svårt att se att det gynnar debatten att utan vidare blanda ihop ”militärt” och ”civilt” på det här sättet. Om jag fick önska skulle Piratpartiet nyttja sina kunskaper på området för att bidra till att upprätthålla dessa distinktioner (för det är väl just dessa det handlar om – PP är väl inte emot att Sverige bedriver militär underrättelsetjänst?).

  Man skulle även kunna resonera – helst sakligt och logiskt – kring vad ett uttalande som ”Svenska soldaters liv i Afghanistan har flera gånger kunnat räddas tack vare underrättelseutbytet med USA” faktiskt betyder i ljuset av 1) de lagar som finns kring vad man får säga om svenskt underrättelsearbete och 2) naturen av sådant underrättelsearbete för miljöer som tex Afghanistan. Även här tycker jag mig se en potential för PP att glänsa.

  Vänligen,
  Fredrik

  Kommentar av Fredrik — 9 december 2013 @ 13:20

 4. @Fredrik
  ”men jag har svårt att se att det gynnar debatten att utan vidare blanda ihop ”militärt” och ”civilt” på det här sättet”

  Det avslöjades häromdagen (via Snowden) att FRA även spanar mot civila mål…

  Kommentar av JohJoh — 9 december 2013 @ 16:23

 5. ”Om det här vore sant borde vi ha tagit hem all vår trupp från Afghanistan för länge sedan, dag ett när vi fick veta att USA ställde som krav att vi ska massövervaka vår egen befolkning för att de ska ge oss taktisk information på slagfältet när vi deltar i deras krig.”

  En MEP behöver vara mer påläst för att göra ett bra jobb. Sverige deltar inte i något krig, Sverige har FN-styrka i Afghanistan i syfte att åstadkomma säkerhet för den krigshärjade civilbefolkningen, dvs man värnar om deras mänskliga rättigheter. Detta är enligt FN-resolution 1386.

  http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/internationella-insatser/pagaende-internationella-insatser/afghanistan-isaf/

  Håll dig till fakta och sprid inte osanningar i syfte att rädda PP från utrotning.

  Kommentar av nejtillpirater — 9 december 2013 @ 17:48

 6. @NPT: Alla parter i ett krig vill tvinga fram fred med hjälp av sin vapenmakt. Ett fredsframtvingande uppdrag är mao. bara en omskrivning för att delta i krig. Det hade varit en helt annan sak om vi talade om fredsbevarande uppdrag, något Sverige och övriga Norden har varit mycket respekterade och skickliga på, troligen genom vår kultur som gör oss till extremt skickliga förhandlare sett globalt.

  Kommentar av steelneck — 9 december 2013 @ 18:58

 7. @JohJoh
  Ber om ursäkt för otydlighet.

  Jag åsyftade med ”civilt” Christians ”massövervakning av den egna befolkningen”, snarare än spaning mot civila _Ryska_ mål med säkerhetspolitisk relevans (som jag tror Snowden-dokumenten indikerat skett).

  Jag skulle personligt bli väldigt oroad OM det visar sig att det förra pågår, men ser inget principiellt problem med det senare (vilket jag betraktar just som ”militärt”, även om det är ett svagare exempel på den etiketten än ett slagfält i Afghanistan).

  Jag tycker att det är osunt att blanda ihop två så skilda företeelser för att vinna billiga debattpoäng.

  Om man likställer de två företeelserna som förkastliga – kan man då vara för att ha en underrättelsetjänst? Hur hantera implikationerna av att vara mot att Sverige har en underrättelsetjänst?

  Om man vill se andra distinktioner än de jag (säkert med ett och annat tankefel) försöker mig på ovan – fine, det är en sund debatt att ha.

  Kommentar av Fredrik — 9 december 2013 @ 19:03

 8. @Fredrik
  Bara en fråga. Om det gäller industrispionage mot t.ex energisektorn (vilket verkar vara rätt uppenbart), anser du fortfarande då att det är ”civilt” bara för att det är ryskt?! Eller menar du (som verkar vara den gängse definitionen bland FRA-förespråkare) att ”allt” kan räknas till nationell säkerhet?

  Ett exempel (långsökt – men du förstår principen).
  Säg att Sverige kommer över information från Ryssland om en ny teknik inom gruvdrift. Vi byter denna information mot USA och tar emot data som berör svensk nationell säkerhet. Är detta då legitimt?
  Enligt alla tolkningar som jag sett kan precis all spion-verksamhet berättigas med denna logik. Dvs allt som har ett värde för 3:e part är en handelsvara som KAN påverka rikets säkerhet. M.a.o. ”carte-blanche” för all typ av spioneri även (i alla fall i teorin) mot svenska mål

  Kommentar av JohJoh — 9 december 2013 @ 19:57

 9. @johjoh
  Lite kortare: Jag tycker det är en bra frågor i en möjlig debatt där PP skulle kunna ha en viktig roll.

  Det finns ett brett (oändligt!) spektra av skeenden som kan påverka Sveriges säkerhet. Och gränserna för vad ska vara tillåtet och ej är svåra att dra.

  För mig är godtycklig (mass) övervakning av egen befolkning tydligt bortanför en gräns. Men att man försöker hålla koll på ett av Rysslands viktigaste och mest välanvända utrikespolitiska påtryckningsmedel ser jag som naturligt.

  Tack för diskussion och ha en god kväll!

  Kommentar av Anonym — 9 december 2013 @ 21:35

 10. […] USA som motprestation för att rädda svenska liv kräver att Sverige avlyssnar Ryssland och ser till att ha unikt […]

  Pingback av USA | Dicktofon — 9 december 2013 @ 22:07


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: