Christian Engström, Pirat

10 november 2013

Övervakningen hotar inte mig, den hotar oss

Filed under: FRA,NSA — Christian Engström @ 15:17
75% svarar nej på frågan om de oroas över att bli avlyssnade eller övervakade

75% svarar nej på frågan om de oroas över att bli avlyssnade eller övervakade i undersökningen gjord av SVT Debatt

Först blev jag chockad av SVT Debatts undersökning som visade att 75% av svenskarna inte är oroliga över att bli avlyssnade och övervakade på nätet. Men så insåg jag plötsligt att jag skulle själv svara nej på frågan så som den var ställd.

Jag är faktiskt inte särskilt orolig över att övervakningen ska drabba mig personligen. Jag är orolig över de effekter massövervakningen har på samhället i stort, hur den påverkar oss alla indirekt.

Men tyvärr har nog jag och de flesta andra som kämpar mot massövervakningen inte förklarat det tillräckligt tydligt, inser jag efter att ha tagit del av SVT Debatts undersökning. Jag tror det här kan vara en anledning till att vi ännu inte riktigt har fått integritetsdebatten att lyfta i Sverige, och att 75% svarar nej på frågan om de är oroliga över massövervakningen.

Jag är inte särskilt rädd för att just jag skulle vara avlyssnad av svensk och internationell stat på telefon, eller övervakad på internet. Jag tror inte att vare sig FRA eller NSA gör sig besväret att faktiskt avlyssna mina telefonsamtal, även om de har den tekniska förmågan att göra det om de vill. Skulle de trots allt göra det vore det i så fall för att jag är politiker som arbetar mot övervakningsindustrin, vilket ju är ett specialfall. Som helt vanlig medborgare skulle jag knappast ha haft någon anledning alls att befara att just jag skulle bli avlyssnad eller övervakad på nätet.

Undersökningen debatterades i teveprogrammet SVT Debatt (10 min, från tidskod 18:20 till 28:10)

En ung kvinna som hette Ida fick representera de 75% vanliga medborgare som sagt att de inte är oroliga, och det gjorde hon på ett väldigt bra och begripligt sätt.

– Jag känner inte att något av det jag säger i telefon skulle vara intressant för någon att avlyssna. Jag säger väl det som de flesta säger, så jag tycker inte det spelar någon stor roll, sa hon.

Och naturligtvis har hon rätt. Risken för en vanlig hygglig medborgare att faktiskt personligen drabbas direkt av massövervakningen är minimal. De må visserligen samla in mer eller mindre fullständiga data om vilka Ida har kontakt med och vilka websidor hon besöker, men hon har naturligtvis ingenting särskilt att dölja på den punkten. Det har hon alldeles rätt i.

Men faran för Ida och de allra flesta av oss är inte att vi själva drabbas direkt. Faran är vad övervakningen gör med vårt samhälle i stort.

Många viktiga samhällsfunktioner bygger på att vi kan kommunicera förtroligt, och ibland även anonymt. Tar vi bort den praktiska möjligheten till privat kommunikation försvagas eller upphävs de samhällsfunktionerna. Här är några exempel, i en lista som inte alls är fullständig:

 • Källskyddet för visselblåsare är idag i praktiken upphävt. Det är fortfarande förbjudet i lagen att efterforska till en journalists källor. Men hur kan den som överväger att avslöja något missförhållande känna sig säker när hen vet att alla kontakter som journalisten haft bakåt i tiden ligger lagrade och kan tas fram med en knapptryckning? Hur gör man rent praktiskt för att kontakta en journalist på ett säkert sätt när uppgifter om varje mejl, sms och telefonsamtal man skickar registreras av både svenska och utländska myndigheter och företag? Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling har reagerat mot massövervakningen. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Han behöver få aktiv hjälp och stöd från många fler journalister om källskyddet ska kunna börja återupprättas.
 • Advokaters förtroliga samtal och korrespondens med sina klienter är inte längre förtroliga på grund av massövervakningen. Den svenska FRA-lagen säger visserligen att om FRA kommer över sådan information ska de förstöra den utan att läsa den. Men hur garanterar man de verkligen gör det, i en av Sveriges hemligaste myndigheter där ingen utomstående har någon reell insyn och kontroll. Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg argumenterar föredömligt mot massövervakningen. Men hon behöver hjälp av fler kollegor.
 • Näringslivets affärshemligheter kan ingen längre garantera att de är hemliga för amerikanska konkurrenter som får information genom det industrispionage som det har visat sig att NSA ägnar sig åt. Alla stora och medelstora företag i Sverige och Europa måste ställa sig frågan om deras amerikanska konkurrenter vet vad det står i deras offertunderlag innan de ens är inlämnade. Och i vart fall alla stora företag måste utgå från att svaret är ja. Säkra och goda kommunikationer en förutsättning för modernt företagande, för rimlig affärsverksamhet och för att den fria ekonomin skall fungera. Hela denna förutsättning har slagits sönder. Man måste nu utgå från att ens kommunikationer med medarbetare, kunder, leverantörer, banken, revisorerna, ägare, finansmarknaden, jurister och alla andra är övervakad. Men näringslivet har knappt reagerat alls. Det måste de göra.
 • Samhällets sårbarhet har ökat genom massövervakningen, inte minskat. De har inte bara ökat sårbarheten genom att samla in alldeles för mycket information som lätt kan läcka och missbrukas. Det visar sig att NSA systematiskt har undergrävt säkerheten på internet genom att installera bakdörrar i själva infrastrukturen. Tanken är förstås att bara NSA ska ha tillgång till dem. Men i och med att de finns där kan ingen garantera att inte även andra aktörer lyckas hitta dem. Ingen kan utesluta möjligheten att terrorister eller organiserade brottslingar skulle kunna komma över nycklarna till någon av bakdörrarna, kanske genom endera mutor, utpressning eller hot mot enskilda personer inom säkerhetsindustrin. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB borde ha reagerat med kraft och krävt att det görs en ordentlig utredning av omfattningen av sabotaget mot vår infrastruktur. Men istället är de en av FRA’s kunder, och har inte sagt ett kritiskt ord. MSB måste ta sig en ordentlig funderare på vad deras uppdrag egentligen är.

Vi som kämpar mot massövervakningen måste bli bättre på att prata om effekterna på samhället i stort, snarare än att fokusera på den direkta övervakningen av just den person vi råkar prata med. Det tror jag är den lärdom vi ska dra av chocken av att 75% av medborgarna säger i en undersökning att de inte är oroade.

Det var inte SVT Debatt som ställde fel fråga i undersökningen. De gjorde helt rätt, och ställde den fråga som faktiskt har varit mest framträdande i kritiken mot massövervakningen. Felet har begåtts av oss integritetsvänner som har fokuserat för mycket på effekterna på individen, och för lite på effekten på samhället.

Huvudfrågan i debatten måste vara:

Tror du att samhället blir bättre av att staten vet allt om medborgarna, och att källskyddet, rätten att vara anonym och möjligheten att kommunicera privat begränsas?

De flesta vanliga medborgare har kanske faktiskt ingen särskild anledning att oroa sig för att övervakningen ska hota dem personligen. Men vi har alla väldigt stor anledning att oroa oss för hur den hotar oss alla tillsammans, och underminerar skyddet för det öppna samhället.

Det tror jag vi måste göra tydligare framöver när vi diskuterar massövervakningen.

Se teveprogrammet SVT Debatt (10 min, från tidskod 18:20 till 28:10)

…………

Andra om ämnet: Opassande, Marcin de Kaminsky,

36 kommentarer

 1. Ja: framförallt i näringslivet. Om nystarts-bolag blir övervakade och trakasserade eller får sina hemligheter spionerade av etablerade aktörer så drabbas vi alla via sämre konkurrens och fördyrade produkter.

  De flesta aspirerar inte på att starta bolag och skapa nya produkter till olika marknader, så de upplever sig inte ha något personligen att förlora om någon skulle spionera på dem, men de tänker inte på vad som händer om alla nystart-bolag hotas att spioneras på av etablerade firmor.

  Om etablerade firmor med kontakter i spioneri-verksamheterna kan spionera på sin konkurrens, då fördyras ju produkter för konsumenter – och vi är ju alla konsumenter.

  Kommentar av gurra — 10 november 2013 @ 16:05

 2. 7% av medborgarna är rädda för att bli avlyssnade! I Sverige som vi håller bland de mest demokratiska länderna i världen. Jag tycker inte att det är så bara… Ingen förutom en grov brottsling ska behöva vara rädd för att bli avlyssnad.

  Kommentar av Klasse — 10 november 2013 @ 20:31

 3. Skulle vilja lägga till en punkt på listan:
  Risken att de som är emot övervakningssamhället ses som ett hot och övervakas extra mycket och smutskastas vid behov.
  NSA ser sig själva som oumbärliga för nationens säkerhet, alltså är alla som vill minska deras resurser ett hot mot USA:s säkerhet och måste bekämpas. FRA kan använda samma logik.

  Kommentar av JohJoh — 10 november 2013 @ 21:47

 4. ??? Har du levt under en sten de senaste månaderna? NSA övervakar 70% av all internettrafik! Det vore väldigt konstigt om inte just du blivit övervakad flera gånger. Telefontrafiken är väl inte helt osannolikt det heller. Hur många gånger ska det behöva sägas, det är inte människor som övervakar, det är datorer.

  Att mainstreammedia ställer frågan på det viset de gör beror inte på okunskap eller klantighet. Det är ren och skär manipulation, propaganda och hjärntvätt.

  Kommentar av Ano Nym — 10 november 2013 @ 22:33

 5. Eftersom man aldrig kan helt få bort avlyssning i alla dess former, från olika stater, från privata aktörer, så måste man förhålla sig till att det kommer att finnas sådan. Man kan då välja att vara rädd eller så hanterar man det. Rent mjöl i påsen-argumentet är starkt, och har man känslig information så får man skydda sig därefter.

  ”Tror du att samhället blir bättre av att staten vet allt om medborgarna, och att källskyddet, rätten att vara anonym och möjligheten att kommunicera privat begränsas?”

  Konstig fråga. Staten vet inte allt om medborgarna, det finns ingen anledning att staten skulle göra så. Här slåss du mot väderkvarnar.

  Angående källskydd, rätten att vara anonym och kommunicera privat så inses det att det kommer att behöva finnas begränsningar, precis som det gör med yttrandefriheten. Det finns alltid en gräns där man går för långt och de drabbar andra via kriminalitet i och förtryck i olika former, därför måste olika mänskliga rättigheter och lagar balanseras mot varandra, precis som i fallet upphovsrätten och yttrandefriheten enligt vad ECHR sa i fallet med TPB-målet.

  Det är inte seriöst att hävda att källskydd, rätten att vara anonym och kommunicera privat aldrig ska ha några begränsningar, detta leder till ett samhälle där kriminella och fuskare får sina behov tillgodosedda medan brottsoffren blir rättslösa och försvarslösa.

  Kommentar av nejtillpirater — 10 november 2013 @ 22:51

 6. Angående rädsla för övervakning förresten. Jag är nog mer rädd för att bli förtryckt pga mina åsikter från privata aktörer, exempelvis från pirathåll. Rick Falkvinge och Anders Troberg tror ju inte på åsiktsfrihet utan propagerar bägge för att det personliga priset för piratfientliga åsikter ska vara högt, personlig jihad osv.

  Själv har jag blivit hotat till livet många gånger av pirater, givet vad Falkvinge och Troberg sagt så vet man faktiskt inte om det bara är tomma hot, det finns uppenbarligen ledande pirater som vill gå från ord till handling mot oliktänkande och under ledarna finns det följare som kan gå ännu längre.

  Kommentar av nejtillpirater — 10 november 2013 @ 22:56

 7. En fråga till NTP (och andra):
  Min fru är i USA: Ingen av oss är misstänkta för brott.
  Ska jag ha laglig rätt att kommunicera med henne utan att en säkerhetstjänst har laglig rätt att ta del av innehållet?
  Är det inte grundfrågan om man ställer det på sin spets?
  Jag tycker det är en grundläggande mänsklig rättighet och om något bryter mot detta skall det finnas ett tydligt straffansvar.

  Om inte – innebär inte det i praktiken att vi inte har något rätt att kommunicera privat med andra människor?!
  Vad är argumentet i så fall EMOT att logga vilka vi träffar på stan, hemma, på jobbet, den dagen tekniken för att registrera detta finns?

  Kommentar av JohJoh — 11 november 2013 @ 0:27

 8. En observation som jag tycker är intressant om NTP:

  När det gäller vår rätt till privatliv är NTP mycket pragmatiskt och säger att vi måste vara realistiska och ”gilla läget”. Även om de mäktigaste i samhället bryter mot lagarna så är det som det är och det bästa är att bara acceptera.

  När det gäller fildelning är det precis tvärtom. Man kan inte acceptera detta utan allt måste göras för att stoppa saken. Visserligen finns ingen säkerställd negativ effekt överhuvudtaget, men principen är viktig och vanliga människor bör jagas och straffas hårt.

  Det säger en helt del om NTP:s syn på vanliga människor och auktoriteter.

  Kommentar av JohJoh — 11 november 2013 @ 0:38

 9. JohJoh: Alla NTPs argument går i grunden att koka ned till axiomet att ”makten alltid har rätt”.

  Kommentar av Brooke — 11 november 2013 @ 3:46

 10. Det verkar som om även kyrkan börjar vakna. Avlyssnad bikt/själavård är ytterligare ett område där folk i allmänhet kanske kan fås att inse allvaret av massövervakningen. http://www.dagen.se/opinion/ledare/overvakningens-grans-maste-dras/

  Kommentar av Kristina Svartholm — 11 november 2013 @ 8:24

 11. Det är svårt för folk (som har fullt upp med sina vardagsbestyr) att se de negativa effekterna av övervakning på samhället. Det är en långsam process som sker i många små steg. Vi anpassar oss och vårt beteende för att inte sticka ut och av rädsla att förlora jobb och karriärmöjligheter. Detta har historien visat oss många gånger tidigare men vi lär oss aldrig.

  Det är svårt att tro att följande citat kommer från en Moderat, dock en gammal sådan

  ”Och läggs kontroll till kontroll, registrering till registrering, blir vi själva så småningom slavar under kontrollsystem, fångar i ett genomreglerat samhälle, där den enskildes möjligheter att hävda sig gentemot den allt starkare överheten blir allt mindre.”

  Gösta Bohman

  Kommentar av erik — 11 november 2013 @ 10:03

 12. Frågan är ju fel ställd, och när man i frågan framställer det som osäkert huruvida man blir övervakad eller inte så svarar de flesta att de själva tror sig vara ointressanta för säkerhetstjänsterna att lyssna på – och därav svaret.

  Ställ i stället frågan: en eller flera säkerhetstjänster sparar med största sannolikhet kopior av alla mail som du skickar och alla telefonsamtal som du ringar, för att kunna söka efter i framtiden om de tycker att det behövs. Känner du dig orolig för det?

  Man kan även fråga: NSA har förmågan att logga in på ditt paypal-konto och ditt bankkonto. Känner du dig orolig över det?

  Även om medvetenhet om vad som försiggår långsamt börjar sjunka in, så är det långt kvar.

  Kommentar av Patrik — 11 november 2013 @ 12:19

 13. @JohJoh #7

  ”Jag tycker det är en grundläggande mänsklig rättighet och om något bryter mot detta skall det finnas ett tydligt straffansvar.

  Om inte – innebär inte det i praktiken att vi inte har något rätt att kommunicera privat med andra människor?!
  Vad är argumentet i så fall EMOT att logga vilka vi träffar på stan, hemma, på jobbet, den dagen tekniken för att registrera detta finns?”

  Allting har en gräns, när man går för långt i övervakning, loggning osv. Vi accepterar vissa nivåer, det innebär inte att vi accepterar allt. Vi har olika gränser. Kameror och larm i butiker anses acceptabelt som exempel, det är inte många som ifrågasätter detta idag. Post öppnas av polisen vid misstanke om olagligt innehåll, då bryts brevhemligheten, även där finns en gräns. Det kan inte vara helt anonymt på internet då det inte är så i övriga samhället. För om det skulle vara det så skulle kriminalitet och fusk gynnas och ärliga människor/brottsoffer skulle missgynnas.

  Om jag skickar ett kärleksbrev till en person så är det något privat mellan oss, jag räknar med att min granne, mina kompisar osv. inte läser det. Men om det passerar ett automatiskt filter via NSA eller FRA så ser jag inte hur det skulle inkräkta på det som var privat. Visst, det är inte 100% privat men ändå privat i den bemärkelsen att det i princip bara är vi två som vet om innehållet och det räcker. Litar man inte på mail, vanliga brev osv. så får man ta det på tu man hand under en skogspromenad med mobilerna avstängda osv, alltså om det är superhemliga saker eller om man är paranoid.

  @JohJoh #8

  ”När det gäller vår rätt till privatliv är NTP mycket pragmatiskt och säger att vi måste vara realistiska och ”gilla läget”. Även om de mäktigaste i samhället bryter mot lagarna så är det som det är och det bästa är att bara acceptera.”

  Nej så är det inte alls. Vare sig privatpersoner eller staten/makten ska bryta mot lagen. OBS att om ”makten” bryter mot lagen så är det i själva verket också privatpersoner. Inget sådant är OK och det ska finnas system som motverkar och upptäcker. Att personer från ”makten” bryter mot lagar är att beklaga, det ska inte förekomma. Men det gör det tyvärr ibland, landsförrädarna Manning och Snowden är exempel på personer som begått enormt grova lagbrott under sådant maktutövande.

  ”När det gäller fildelning är det precis tvärtom. Man kan inte acceptera detta utan allt måste göras för att stoppa saken. Visserligen finns ingen säkerställd negativ effekt överhuvudtaget, men principen är viktig och vanliga människor bör jagas och straffas hårt.”

  Principen är att det som är brottsligt ska kunna motverkas, upptäckas och bestraffas, detta gäller piratkopiering såväl som vilka andra brott som helst. Piraternas problem tycks vara att piratkopiering är olagligt, inte att man faktiskt försöker se till att lagen efterföljs. Man kommer aldrig att kunna stoppa piratkopieringen helt, men man måste göra vad som är rimligt. Man kan inte heller stoppa snatteri, våldtäkter, förskingring, bidragsfusk, men man kan göra vad som är rimligt. Att man inte kan stoppa 100% är inte skäl nog att ge upp helt.

  @Brooke #9

  ”Alla NTPs argument går i grunden att koka ned till axiomet att ”makten alltid har rätt””

  Absolut inte men om vi avser det som är beslutat via demokratiska beslut så måste det ju vara så att det är rätt tills man ändrar besluten. Sen är det givet så att makten (personerna som utövar makten) ska hålla sig till lagen, detta gäller alla medborgare oavsett vilken roll/funktion man har i samhället.

  @Erik

  Angående Bohmans citat så är det visserligen relevant, dock var det skrivet i en annan tid. I informationssamhället så har det uppstått många nya möjligheter att begå brott mot andra människor, detta gör att nivån för vad som är acceptabelt också kommer att behöva skifta, precis som för övriga samhället i takt med teknikutvecklingen och samhällsutvecklingen i övrigt. Gottfrid Svartholm Warg är ett ”lysande” exempel på den nya typen av kriminalitet som frodas på nätet (enligt i laga kraft vunna domar).

  @Patrik #12

  ”en eller flera säkerhetstjänster sparar med största sannolikhet kopior av alla mail som du skickar och alla telefonsamtal som du ringar, för att kunna söka efter i framtiden om de tycker att det behövs. Känner du dig orolig för det?”
  ”NSA har förmågan att logga in på ditt paypal-konto och ditt bankkonto. Känner du dig orolig över det?”

  Du kan inte ställa frågor som låtsas konstatera fakta när bevis för detta saknas, detta är oärligt.

  Jag tror knappast att NSA kan ”logga in på” mitt bankkonto. Men om de kunde det (för att titta på mina transaktioner) så skulle det inte bekomma mig det allra minsta. Dock är det knappast motiverat att de skulle få göra så utan polisanmälan eller motsvarande.

  Kommentar av nejtillpirater — 11 november 2013 @ 17:22

 14. @nejtillpirater:
  Du är orolig för åsiktsförtryck från privata aktörer men exemplen du ger är politiska aktörer. Om du verkligen är orolig så kanske du ska fundera på vad som händer om/när dessa politiska aktörer får inflytande över massövervakningsapparaten som håller på att byggas upp av just politiker. Personligen är jag mest orolig över att SD ska få inflytande över denna övervakningsapparat. Då spelar det inte längre någon roll om flyktingar sjävla tycker att de har rent mjöl i påsen.

  Kommentar av Patrik E. — 11 november 2013 @ 17:33

 15. @Patrik E

  Så länge vi har en fungerande demokrati så kan vi justera, upp eller ned. Det är inte troligt att SD skulle få ett sådant inflytande, eller PP heller för den delen. Men om det börjar brännas så gäller det att rösta bort dessa partier med rötter i odemokratiska yttringar såsom att gå omkring med järnrör och kalla invandrare apor, eller att anse att man ska gå på personer med piratfientliga åsikter hårt utanför deras hem, hjälpa TPB med fortsatt kriminalitet osv.

  Kommentar av nejtillpirater — 11 november 2013 @ 17:50

 16. There are severe problems, already.
  1. Community
  You can hide anonymous as good as you can do. You can live on your own data austerity. But the more people does not the more data about human and huwoman behavior can be collected. It is like the extrapolation right after the closing of polling station at the end of an election day. Everyone who does not protect his/her data endangers/jeopardise the community. And you can protect as much as you want if Intel-Services force you to give the data away. Only a few rather want to get guantanamoed than to risk life for foreign data.
  2. Singled out
  When you do business it is your very own job, only. Most treaties does not afford more than two signatures. While the more people have not much money the enterprises want to know if you are one of the seldom species who are credit-worthiness. And that is the time when you recognise your scoring. If can change your energy/ISP supplier or get (another) handy or other dealings on ”credit”.
  What if the doctor let you sign an agreement to do implants ”in and out” till bill is paid?
  What if the doctor let you sign an agreement: ”I own your criticism!”
  http://arstechnica.com/tech-policy/2013/07/dentist-who-used-copyright-to-silence-her-patients-is-on-the-run/
  3. Where are my data?
  The five eyes share their data, well our/my data. It’s like: The constitution/The parliament doesn’t allow to spy on their people /’s communication. Will you (1 of the 5 eye) please do the job? I will send the data right over your servers, so it’s no big deal for you to collect and (re)sell me the ”finished version”. Weren’t we happy when they bought tax sinners CDs from Swiss? In former times you feel like: I have nothing to hide, I have nothing to worry. But today you feel: I worry if there is something left to hide. OMG they really sniffed Merkel’s phone, what if they sniffed at the 80 Million other people in Germany, too? (vis versa sweden/EU)
  4. Where am I?
  The NSA, the intel-services and the normal police can determine my position. I can hide but i can’t run. It’s like I’m a black hole and I absorb all the light. The only thing they have to do is: Follow the light (the twitter, facebook, addressbook entries and e-mails of friends and family).
  5. Where am I not?
  When someone knows my position, the person knows all other positions where i can’t be in that very moment because I can’t be at two positions at same time. When I’m out (of home), I’m not at home, even when I tell a machine to pretend to be at home and to lower the jalousie or to switch on/off the lights instead of myself. Criminals know when to break into my home. The police will work with mobile (CCTV) cameras cause this will lower the attacks on them. Criminals will know where they are to time their session at my home.
  6. Collecting Data and Curia Europa C‑199/12–C‑201/12
  When there is so much fear at the intel-services and in the eyes of our governments to collect our data and to ”control” us what is all about while we are that peacefull till now. There is a new reason to get asyl in EU: homosexuality.
  Swedish:
  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=395449#
  English:
  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=144215&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=395449#
  ”When assessing an application for refugee status, the competent authorities cannot reasonably expect, in order to avoid the risk of persecution, the applicant for asylum to conceal his homosexuality in his country of origin or to exercise reserve in the expression of his sexual orientation.”
  (There you have to scroll down to bottom.)
  How do you prove someone about his/her sex attitudes? Can’t. So these people just have to say: I’m homo and my nation will kill/mistreat me cause of shari’ah or else. And now you can guess how many religions people our government will suppose to be terrorists.
  7. Data Collection have already affected Community
  Do you realise how it alters our speech and behavior, already? We all talk about data prevention, firewalls, encryption, hide and worry, (global acting) terrorists and else. Last time the word encryption was concerning a typewriter called enigma in WW II. We never knew that words when we were young. Now we want to teach our childen to take care not on the street as usual (look left/right and vis versa) but in their behavior. Take care when they get pictured by school comrades in the changing room ante/post sport lesson and even swimm lesson. We have to talk to teachers to collect handies and cams to prevent pupils to take a pic.
  a) While they are (school) friends nothing is bad, but when friendship ends they will show these pictures to miscredit and ”mobbing” reasons.
  b) When they are below the age of criminal responsibility noone cares when they take pictures of each other where/whenever. But when they suddenly get the age of criminal responibility they have to delete these pictures a day before this very birthday. Well in Germany they have to, no such picture allowed even in the RAM. It is difficult for them to take a picture of their first love.
  => This already changed us and our minds.

  Kommentar av Idee — 12 november 2013 @ 4:24

 17. nejtillpirater skriver: ”Det är inte troligt att SD skulle få ett sådant inflytande, …”

  Polisen har redan avslöjats kartlägga romer på eget bevåg utan att SD har påverkat detta. Det skulle knappast bli svårare för dem att göra det om de fick ta del av DLD / FRA:s uppgifter. Du får räkna med att våra myndigheter kan misssköta sig med informationen de har tillgång till redan idag, för det visar sig ju gång på gång att de gör det.

  Kommentar av gurra — 12 november 2013 @ 4:44

 18. @gurra #17

  ”Polisen har redan avslöjats kartlägga romer på eget bevåg utan att SD har påverkat detta.”

  Såvitt jag förstår handlade om en omfattande brottsutredning.

  ”Det skulle knappast bli svårare för dem att göra det om de fick ta del av DLD / FRA:s uppgifter.”

  Syftet var inte att kartlägga romer som folkgrupp utan det var ju en brottsutredning med många personer inblandade i verksamheten, familjemedlemmar, inte bara romer förresten.

  ”Du får räkna med att våra myndigheter kan misssköta sig med informationen de har tillgång till redan idag, för det visar sig ju gång på gång att de gör det.”

  Ja, tyvärr finns det anställda på myndigheter som använder informationen utöver det som lagen tillåter, exempelvis läcker ut den till allmänheten, vilket Snowden är ett exempel på. Vi ska förstås ha oberoende kontrollsystem som säkrar användningen, dessutom måste man begränsa tillgången till information så att inte enskilda brottslingar som Snowden eller Manning kan ställa till så stor skada via illegal användning av informationen.

  Kommentar av nejtillpirater — 12 november 2013 @ 7:36

 19. Patrik E skrev:
  ”Personligen är jag mest orolig över att SD ska få inflytande över denna övervakningsapparat.”
  Själv är jag mer orolig att det redan nu är personer med NTP:s åsikter som sitter där.
  Hade FRA/NTP haft möjlighet hade saker som IB-affären, Watergate, Gandhi, Martin Luther King, slaveriet, appartheid etc etc aldrig ändrats eftersom de som bekämpade dessa saker begick brott och dessa saker hade kvävts i sin linda med NTP vid makten. *brrr*

  Samtidigt framför man ”rent-mjöl” argumentet och behovet av hemligheter. Dvs vanliga människor har ingen rätt till privatliv/hemligheter, medan de som har makten i måste få ha hemligheter och personer som avslöjar sanningen för vanligt folk, dvs de som skall avgöra vilka politiker de ska rösta på i en demokrati, är ”förrädare” och begår ”grova brott”.
  NTP:s syn på världen är verkligen läskig.

  Kommentar av JohJoh — 12 november 2013 @ 8:06

 20. @nejtillpirater #13

  Bohmans citat visar att nya Moderaterna har övergett sina gamla ideal. De ä inte ensamma om det tyvärr. Du nejtillpirater skriver att nivån som är acceptabel behöver skiftas över tid. Det är ju din personliga åsikt som du natuligtvis får ha. Jag håller inte med dig.Teknikskiften förändrar inte behovet av integritet och rätt till sitt privatliv. När vi börjar rucka på dessa principer är vi inne på en väldigt farlig väg. Det var nog också vad Bohman fruktade och vi verkar röra oss åt det hållet idag. Vi ser tex hur egenintressen som industrin lobbande går före folkviljan och demokratiska processer samt hur riksdagspolitikerna svarar folket med sin tystnad inför alla besvärliga frågor som de inte vågar ta i av taktiska skäl.

  Kommentar av erik — 12 november 2013 @ 8:40

 21. @erik# 20

  ”Teknikskiften förändrar inte behovet av integritet och rätt till sitt privatliv. ”

  De förändrar inte behovet men de förändrar förutsättningarna runtomkring. Det handlar inte om antingen eller när det gäller rätten till privat kommunikation, yttrandefrihet, vad som räknas som kränkande eller förtal som exempel. Det finns en glidande skala med tillhörande glidande bedömning i takt med samhällsutvecklingen och teknikutvecklingen. Kriminella såsom Svartholm Warg påskyndar givetvis denna process eftersom ökad kriminalitet ofelbart leder till nya förutsättningar och krav på motåtgärder. Om alla skulle hålla sig till lagen så skulle samhället verkligen kunna vara helt öppet, både på internet och utanför.

  Kommentar av nejtillpirater — 12 november 2013 @ 9:06

 22. nejtillpirater #21

  Jag har redan noterat din personliga åsikt i detta nejtillpirater. Jag håller inte med dig. Det har alltid funnits kriminella och kommer förmodligen alltid att finnas i alla samhällskikt. Processen påskyndas endast om vi väljer att lyssna på rädslan och slutar tro på rättsstatens principer. Det är inget som sker automatiskt som du nejtillpirater verkar tro utan ett aktivt val av oss människor hur långt vi väljer att gå för att bekämpa brottslighet. Den glidande skala du pratar om kallas för det sluttande planets princip och är ingen bra väg att följa. Det har historien visat oss. Det var nog den utvecklingen Gösta Bohman var rädd för också. Vi bygger en mur av falsk säkerhet runt omkring oss. Ger oss en känsla av trygghet för stunden att bekämpa symptomen men löser inte det verkliga problemet. Nya Moderaterna sopar gärna problemen under matten bara de får vara i regeringsställning en mandatperiod till men samhället i stort förlorar bara på detta.

  Kommentar av erik — 12 november 2013 @ 10:07

 23. @erik #22

  Och din lösning på problemet med ökad kriminalitet utgående från internet är vadå?

  Argumentet ”sluttande plan” kan vara relevant men det är ofta överanvänt, kriminaliteten stannar inte på en viss nivå utan finner ständigt nya vägar. Det är ett misslyckande varje gång en upptrappning sker men vad är alternativet?

  Kommentar av nejtillpirater — 12 november 2013 @ 10:29

 24. Min åsikt är att sitta still i båten och inte överreagera bara för att det kommer ny teknik. Problemen fanns redan innan. Det är lätt att glömma det. Kriminaliteten har bara flyttat ut i ännu ett forum i detta fall Internet. Många blir rädda mest för att det är något nytt och främmande. Jag anser inte att man behöver gå längre i brottsbekämpningen på nätet än i övriga samhället. Vad tycker du själv nejtillpirater? Ska vi tillämpa hårdare tag på Internet än i övriga samhället?

  Kommentar av erik — 12 november 2013 @ 10:48

 25. @erik #24

  Vi ska bekämpa brottslighet oavsett vilken teknik som används för att begå den.

  Kommentar av nejtillpirater — 12 november 2013 @ 11:27

 26. @nejtillpirater #25

  ”Vi ska bekämpa brottslighet oavsett vilken teknik som används för att begå den.”

  Ja det är vi nog alla överens om men det är ju inte riktigt det som är problemet och var heller inte svar på min fråga. Tycker du nejtillpirater att vi ska ge upp mer av våra friheter, integritet och rätt till privatliv för att kunna bekämpa brott på Internet än vad vi gör i övriga samhället?

  Kommentar av erik — 12 november 2013 @ 11:44

 27. Mycket bra att ni tar upp det här. Men ni ska också komma ihåg att Sverige på intet sätt är ensamma här på klotet. GOOGLE är en stor och otäck spelare på marknaden. De håller reda på allt man gör. Jag fick bl.a problem att komma åt mina bloggar eftersom GOOGLE kände av att jag inte befann mig i min bostad i Katrineholm. Hädanefter kommer jag aldrig att försöka logga in på de platser jag vet att GOOGLE härjar. Jag undviker allt som jag kan för att slippa övervakning vilka det än är som försöker. Tyvärr är det svårt i dagens samhälle.

  Kommentar av NatureFootstep Photo — 12 november 2013 @ 14:12

 28. @erik
  NTP har besvar din fråga tidigare.
  T.ex. här:
  ”Om jag skickar ett kärleksbrev till en person så är det något privat mellan oss, jag räknar med att min granne, mina kompisar osv. inte läser det. Men om det passerar ett automatiskt filter via NSA eller FRA så ser jag inte hur det skulle inkräkta på det som var privat.”

  Han anser att NSA och FRA ska ha laglig rätt att både automatskanna och (om det vill) läsa dina privata brev på nätet oavsett brottsmisstanke, medan har tycker det är fel om samma sak sker ”offline”. Samma sak framkommer i alla hans argument.
  Nätet ska ha tuffare lagar ”eftersom det går” jämfört med vanliga ”samhället” och eftersom viktiga samhällsfunktioner och privatlivet allt mer sker på nätet innebär detta en mycket kraftig inskränkning i våra rättigheter.

  Kommentar av JohJoh — 12 november 2013 @ 14:39

 29. @JohJoh #28

  Jag befarade det även om nejtillpirater gled undan min fråga. Angående FRA och NSA. Det är det som är det otäcka med dagens övervakningshysteri. Man tycks ha glömt värdet på gamla principer om integritet och värdet av privalivet och inför kontrollsystem bara för att det är tekniskt möjligt. Vi skulle knappats ha låtit vår vanliga brev korrespondans kopieras och lagras bara utifall den behövdes om det var möjligt. Det är oväsentligt huruvida någon är intresserad av att läsa den eller inte. Det otäcka är att den finns där lagrad i någon databas utom vår kontroll. Vi har ingen aning om hur den hanteras av myndigheterna eller om den säljs vidare i bulk till främmande makt. Den information som läckt ut tyder ju mest på att det är rena high chaparall på FRA och NSA vad gäller hur den insamlade informationen får användas.

  Kommentar av erik — 12 november 2013 @ 17:26

 30. @ Nejtillpirater

  Eftersom man aldrig kan helt få bort avlyssning i alla dess former, från olika stater, från privata aktörer, så måste man förhålla sig till att det kommer att finnas sådan. Man kan då välja att vara rädd eller så hanterar man det. Rent mjöl i påsen-argumentet är starkt, och har man känslig information så får man skydda sig därefter.

  ”Rent mjöl i påsen”-argumentet har aldrig och kommer aldrig att vara ett starkt argument. Godtycklig massövervakning kan aldrig rättfärdigas med sådana tramsargument. Övervakning skall endast ske i de fall då det är befogat och kan motiveras med riktiga argument.

  ”Tror du att samhället blir bättre av att staten vet allt om medborgarna, och att källskyddet, rätten att vara anonym och möjligheten att kommunicera privat begränsas?”

  Konstig fråga. Staten vet inte allt om medborgarna, det finns ingen anledning att staten skulle göra så. Här slåss du mot väderkvarnar.

  Det är inte Engström som slåss mot väderkvarnar här. Det är du som märker ord och angriper halmgubbar.

  Faktum är att i samma takt som den godtyckliga massövervakningen av medborgarna ökar så ökar givetvis statens kännedom om desamma. Detta kommer du inte ifrån. Huvudfrågan rör en samhällsutveckling som inte är önskvärd eller kan motiveras i ett öppet demokratiskt samhälle.

  Vidare så finns det definitivt ett stort incitament för staten att skaffa så mycket kunskap som de kan över medborgarna. Staten utgörs nämligen av människor och historien vittnar om vad människors maktbegär kan ställa till med.

  Varför tror du att det krävs starka lagar för att begränsa statens makt över medborgarna till att börja med?

  Angående källskydd, rätten att vara anonym och kommunicera privat så inses det att det kommer att behöva finnas begränsningar, precis som det gör med yttrandefriheten. Det finns alltid en gräns där man går för långt och de drabbar andra via kriminalitet i och förtryck i olika former, därför måste olika mänskliga rättigheter och lagar balanseras mot varandra, precis som i fallet upphovsrätten och yttrandefriheten enligt vad ECHR sa i fallet med TPB-målet.

  Helt i Piratpartiets linje med andra ord.

  Det är inte seriöst att hävda att källskydd, rätten att vara anonym och kommunicera privat aldrig ska ha några begränsningar, detta leder till ett samhälle där kriminella och fuskare får sina behov tillgodosedda medan brottsoffren blir rättslösa och försvarslösa.

  Vilken tur då att Piratpartiet aldrig har hävdat något sådant.

  Frågan är egentligen vad du ville ha sagt med din kommentar. Du börjar med att försöka få ett nonsens-argument att låta vettigt, för att sedan propagera för att staten alltid är god, för att slutligen angripa halmgubbar gällande Piratpartiets politik angående källskydd, anonymitet och rätten till privatliv. Har du ens läst vad partiet vill åstadkomma?

  Kommentar av Professor — 16 november 2013 @ 11:02

 31. @ Nejtillpirater

  Angående rädsla för övervakning förresten. Jag är nog mer rädd för att bli förtryckt pga mina åsikter från privata aktörer, exempelvis från pirathåll. Rick Falkvinge och Anders Troberg tror ju inte på åsiktsfrihet utan propagerar bägge för att det personliga priset för piratfientliga åsikter ska vara högt, personlig jihad osv.

  Är detta ytterligare en i raden av dina personliga påhopp och förtal, likt den gången du förtalade Falkvinge om att han på något sätt skulle sympatisera med barnporr? Eller hur var det den gången du uttalade dig om att ett specifikt politiskt parti skulle vara värre än en regelrätt maffiaorganisation? Eller har du för en gångs skull några sakliga argument att framföra för dina allvarliga anklagelser?

  Ifall du nu är så rädd för att bli förtryckt av privata personer så vore en bra början att sluta besöka andra personers privata bloggar och bete dig respektlöst. Du har redan blivit bannad från en blogg såvitt jag vet, och varnad på andra.

  Själv har jag blivit hotat till livet många gånger av pirater, givet vad Falkvinge och Troberg sagt så vet man faktiskt inte om det bara är tomma hot, det finns uppenbarligen ledande pirater som vill gå från ord till handling mot oliktänkande och under ledarna finns det följare som kan gå ännu längre.

  Med tanke på hur du betett dig på privatpersoners bloggar, allt förtal du spridit, alla lögner, alla halmgubbar du kommit dragandes med, varför tror du att någon överhuvudtaget skulle lägga någon större vikt på att du återigen kommer dragandes med tunga anklagelser utan några konkreta sakliga argument överhuvudtaget? Detta mönster upprepas gång på gång på gång.

  Ur ett rent objektivt perspektiv så finns det goda grunder för att porta dig från denna blogg och avfärda dig som det troll som du beter dig som. Mängden av respektlösa felsteg går inte längre att hålla räkningen på.

  Allting har en gräns, när man går för långt i övervakning, loggning osv. Vi accepterar vissa nivåer, det innebär inte att vi accepterar allt. Vi har olika gränser. Kameror och larm i butiker anses acceptabelt som exempel, det är inte många som ifrågasätter detta idag. Post öppnas av polisen vid misstanke om olagligt innehåll, då bryts brevhemligheten, även där finns en gräns. Det kan inte vara helt anonymt på internet då det inte är så i övriga samhället. För om det skulle vara det så skulle kriminalitet och fusk gynnas och ärliga människor/brottsoffer skulle missgynnas.

  Ständigt kommer du dragandes med exempel på övervakning där misstanke redan finns eller de fall som rör övervakning av privat lokal. Det är en stor skillnad på sådan övervakning och godtycklig massövervakning av alla människor.

  Litar man inte på mail, vanliga brev osv. så får man ta det på tu man hand under en skogspromenad med mobilerna avstängda osv, alltså om det är superhemliga saker eller om man är paranoid.

  Man kan inte rättfärdiga godtycklig övervakning med att det finns andra sätt att överföra information på.

  (…)Att personer från ”makten” bryter mot lagar är att beklaga, det ska inte förekomma. Men det gör det tyvärr ibland, landsförrädarna Manning och Snowden är exempel på personer som begått enormt grova lagbrott under sådant maktutövande.

  Du pratar om staten/makten inte skall bryta mot lagar och kommer sedan med ett exempel på visselblåsare som faktiskt avslöjar de vidriga saker som staten gör i landets namn, utan kännedom och godkännande av de riktiga makthavarna, folket.

  Du försvarade dig mot ett påstående om att du skulle tycka det vore okej att makten bryter mot lagarna och kommer då med ett exempel på enskilda personer som avslöjar maktens beteende. Mycket intressant.

  Principen är att det som är brottsligt ska kunna motverkas, upptäckas och bestraffas, detta gäller piratkopiering såväl som vilka andra brott som helst. Piraternas problem tycks vara att piratkopiering är olagligt, inte att man faktiskt försöker se till att lagen efterföljs.

  Nej nej nej. Principen är att lagarna skall reflektera folkets vilja. Lagarna skall vara moderna och tillämpningsbara i dagens samhälle. Vår nuvarande upphovsrättslagstiftning uppfyller inte detta.

  Det finns i dagsläget ingen som längre klarar av att motivera den inskränkning som görs i människors fri- och rättigheter för att skänka ut statligt sanktionerade produktions- och distributionsmonopol för att värna om enskilda människors kontrollbehov och ekonomiska särbehandling.

  Självklart tycker Piratpartiet att det är ett problem att lagstiftningen inte hängt med samhällsutvecklingen. Vi har en lagstiftning som är omodern, ologisk, och som inte går att upprätthålla i längden.

  Man kommer aldrig att kunna stoppa piratkopieringen helt, men man måste göra vad som är rimligt.

  Det enda rimliga i det här fallet är en fullständig genomgång och revidering av lagstiftningen.

  Man kan inte heller stoppa snatteri, våldtäkter, förskingring, bidragsfusk, men man kan göra vad som är rimligt. Att man inte kan stoppa 100% är inte skäl nog att ge upp helt.

  Det där är en usel jämförelse. Det handlar inte om att kunna stoppa något till 100%. Det har aldrig handlat om det. Vad det hela rör sig om är att vår lagstiftning bör reflektera samhället i övrigt, och lagar mot exempelvis våldtäkter gör sannerligen det. Du är ute på hal is återigen.

  Du kan inte ställa frågor som låtsas konstatera fakta när bevis för detta saknas, detta är oärligt.

  Wow. Den där raden känns verkligen som en som skulle vara värd att spara undan. Hur är det med alla dina påståenden och frågor kring den påstådda skadeverkan av fildelning i icke-förvärvssyfte? Har du inte låtsats konstatera fakta som dagens oberoende forskning hittills inte kunnat styrka? Eller hur är det med de gånger som du försökt likställa kopiering med stöld?

  Det är dock ett framsteg dock att du nu indirekt erkänner att du betett dig oärligt på denna blogg.

  ”Du får räkna med att våra myndigheter kan misssköta sig med informationen de har tillgång till redan idag, för det visar sig ju gång på gång att de gör det.”

  Ja, tyvärr finns det anställda på myndigheter som använder informationen utöver det som lagen tillåter, exempelvis läcker ut den till allmänheten, vilket Snowden är ett exempel på. Vi ska förstås ha oberoende kontrollsystem som säkrar användningen, dessutom måste man begränsa tillgången till information så att inte enskilda brottslingar som Snowden eller Manning kan ställa till så stor skada via illegal användning av informationen.

  Jag ser att du lyckades klämma in Snowden och Manning i ytterligare en kommentar. Inte någonstans finns det exempel på myndighetsmissbruk som inte rör ren och skär visselblåsningsaktiviteter.

  Är inte det intressant? Man skulle nästan kunna få uppfattningen att du försvarar de missbruk som våra säkerhetstjänster begår? Hur är det med FRA och deras lagbrott? Hur ligger det till när dessa myndigheter inte kan ställas till svars på grund av inkompetens? Hur är det med att NSA påstås ha brutit mot lagen omkring 3000 gånger på ett enskilt år? Hur är det med att de argumenterar att det var nödvändigt på grund av ”tekniska begränsningar”? Är det verkligen okej att man ser på lagen som en teknisk begränsning tycker du?

  @erik #24

  Vi ska bekämpa brottslighet oavsett vilken teknik som används för att begå den.

  Oj. Vilket icke-svar till frågan som löd:
  Vad tycker du själv nejtillpirater? Ska vi tillämpa hårdare tag på Internet än i övriga samhället?

  Du kanske bör försöka besvara nästa fråga som lyder:
  Tycker du nejtillpirater att vi ska ge upp mer av våra friheter, integritet och rätt till privatliv för att kunna bekämpa brott på Internet än vad vi gör i övriga samhället?

  Det vore verkligen intressant att se ditt svar på detta.

  Kommentar av Professor — 16 november 2013 @ 11:53

 32. ”Att personer från ”makten” bryter mot lagar är att beklaga, det ska inte förekomma. Men det gör det tyvärr ibland, landsförrädarna Manning och Snowden är exempel på personer som begått enormt grova lagbrott under sådant maktutövande.”

  Om makten bevisligen har fel så anser du istället att den kom kommer med bevisen är den som har fel.

  Detta eftersom du anser att makten alltid har rätt.

  Professor: ”Är inte det intressant? Man skulle nästan kunna få uppfattningen att du försvarar de missbruk som våra säkerhetstjänster begår? Hur är det med FRA och deras lagbrott? Hur ligger det till när dessa myndigheter inte kan ställas till svars på grund av inkompetens? ”

  Självklart tycker han det. NTP är antingen ett troll eller en idiot. Jag lutar åt det första.

  Kommentar av Brooke — 16 november 2013 @ 17:48

 33. @Professor

  ”Angående rädsla för övervakning förresten. Jag är nog mer rädd för att bli förtryckt pga mina åsikter från privata aktörer, exempelvis från pirathåll. Rick Falkvinge och Anders Troberg tror ju inte på åsiktsfrihet utan propagerar bägge för att det personliga priset för piratfientliga åsikter ska vara högt, personlig jihad osv.

  Är detta ytterligare en i raden av dina personliga påhopp och förtal, likt den gången du förtalade Falkvinge om att han på något sätt skulle sympatisera med barnporr? Eller hur var det den gången du uttalade dig om att ett specifikt politiskt parti skulle vara värre än en regelrätt maffiaorganisation? Eller har du för en gångs skull några sakliga argument att framföra för dina allvarliga anklagelser?”

  Du hänger uppenbarligen inte med i det som har skett. Självklart finns det bevis, jag har citerat både Falkvinge själv från hans egna blogg liksom Anders Trobergs kommentar om personlig jihad. Det var ju så anmärkningsvärda uttalanden att Anna Troberg gick in och protesterade i Falkvinges blogg men vi vet ju redan var han står, liksom att han helt öppet i sin egen blogg återgått till att han anser att barnporrinnehav behöver legaliseras. Jag hittar inte på något, jag lyfter fram det som faktiskt har skett och det är väl illa nog?

  Falkvinge/Troberg om personliga priset:

  http://nejtillpirater.wordpress.com/2013/06/07/rick-falkvinge-vill-trakassera-vice-riksaklagare-kerstin-skarp-utanfor-hennes-hem/

  Om Falkvinges återgång till att barnporr behöver legaliseras:

  http://nejtillpirater.wordpress.com/2012/09/08/rick-falkvinge-fortsatter-att-mala-pa-om-att-legalisera-barnporrinnehav/

  @Brooke

  ”NTP är antingen ett troll eller en idiot. Jag lutar åt det första.”

  Ingetdera men du utövar personangrepp med ditt påstående om att det bara skulle finnas två sådana alternativ att välja mellan.

  Kommentar av nejtillpirater — 16 november 2013 @ 21:24

 34. Fortsättning på #33, kan vara värt att lyfta fram det som Anders Troberg skrev enligt bilden jag sparade här:

  http://nejtillpirater.wordpress.com/2013/02/20/piratpartiet-riskerar-att-stammas-for-sin-medverkan-i-the-pirate-bays-kriminalitet/

  ”Vi måste gå på personer, och gå på dem hårt.

  Det råder ingen brist på namn, Pontén, Wadstedt, Norström, Keyser, de 50 poliserna som deltog i attacken mot TPB osv. De måste vi slå ner på, och vi måste göra det så att den personliga prislappen på att bråka med oss blir för hög för att de ska våga göra det. Att bråka med oss ska vara en automatisk karriäravslutare och en katastrof för ens personliga liv.”

  Finns även kvar hos Anna Troberg:

  http://www.annatroberg.se/2013/02/19/piratpartiet-utsatts-for-utpressning/

  Så Professor, är det förtal att citera vad Falkvinge och Anders Troberg själv sagt helt öppet i de ledande piraternas bloggar?

  Det ska alltså vara en katastrof för det personliga livet om man bråkar med piraterna? Fy fan vilket hyckleri!

  Kommentar av nejtillpirater — 16 november 2013 @ 21:33

 35. […] Christian Engström har skrivit ett väldigt bra inlägg om övervakningens följder, hur det påverkar samhället och varför 75% svarade att de inte var oroliga över att bli övervakade när SVT Debatt gjorde en undersökning. […]

  Pingback av Övervakning och rättigheter | PlusEtt Bloggen — 20 november 2013 @ 21:17

 36. Bra skrivet! Många argumenterar för att detta steg inte betyder så mycket för integriteten; Säpo får tag i samma information som förut, bara lättare. Frågan är om man borde se till enskilda händelser eller till hela bilden? Många bäckar små…

  Kommentar av Thove — 20 november 2013 @ 21:19


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: