Christian Engström, Pirat

5 november 2013

Seger i EU-parlamentet: Nytt direktiv om ökad öppenhet i Stim och Copyswede

Filed under: collecting societies — Christian Engström @ 14:15

Pressmeddelande från Piratpartiet:

EU kommer att införa hårdare krav på insamlingssällskap (som Stim och Copyswede) vad gäller öppenhet och ordentlig redovisning. Det är innebörden av en politisk uppgörelse som träffades igår kväll mellan EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen.

– Nu får artister och författare större möjligheter att kontrollera hur deras pengar hanteras av insamlingssällskapen. Det här är en seger och ett steg i rätt riktning, säger Christian Engström, ledamot av EU-parlamentet för Piratpartiet.

Det nya EU-direktivet innehåller detaljerade regler hur insamlingssällskapen ska redovisa sina intäkter och kostnader, inklusive löner och förmåner för styrelsemedlemmarna i insamlingssällskapet.

– Den här öppenheten behövs. Det har varit alldeles för många skandaler i insamlingssällskap runt om i Europa, inklusive Sverige, säger Christian Engström. Artister och författare får också uttryckligen rätten att licensiera verk för icke-kommersiell spridning via till exempel Creative Commons-licenser. Idag har många insamlingssällskap regler som förbjuder sina medlemmar att göra det, men det blir det alltså ändring på med det nya direktivet.

– Att släppa verk fria för icke-kommersiell spridning har blivit ett allt viktigare sätt för artister att bli kända och nå en publik. Det är bra att insamlingssällskapen inte längre får förhindra det, säger Christian Engström.

Det som skedde på måndagskvällen var att den så kallade ”trialogen” mellan EU-parlament, ministerråd och kommision avslutades, och att man hade kommit till en politisk övernskommelse om direktivet. Den konsoliderade texten kommer att publiceras om några veckor. Därefter ska överenskommelsen bekräftas med formella beslut i ministerrådet och EU-parlamentet. Det formella beslutet i parlamentet väntas tas i början av februari. Det finns en mycket bred majoritet för direktivet i parlamentet, så det är att betrakta som en formalitet.

– Som ledamot i parlamentets rättsliga utskott JURI har jag jobbat intensivt med det här direktivet det senaste året. Jag är mycket glad åt den här segern för ökad öppenhet i insamlingssällskapen, säger Christian Engström.

Referenser – EU-parlamentets ”procedure file”:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/0180%28COD%29

…………

Jag har tidigare bloggat om det här direktivet under processens gång här: https://christianengstrom.wordpress.com/category/informationspolitik/collecting-societies/

Uppdatering: Pressmeddelande från EU-parlamentet

Annonser

4 kommentarer

 1. Aj då. Nu ligger både STIM och Copyswede illa till. Det har varit en rätt öppen ”hemlighet” att deras ärendehantering från början har varit självtjänande, slösaktig, och grundad på orimliga gissningar.

  Vilket inte helt otippat varit anledningen till att parlamentet sett sig tvungna att lyfta frågan. Du är nog hjärtligt avskydd av de slentrianmässiga förskingrare som sitter i dessa organisationers ledning, CE.

  Bra jobbat, som vanligt. 🙂

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 6 november 2013 @ 9:30

 2. Tror knappast detta går igenom och vad gäller STIM och Copyswedes transparens så är den ju ungefär som alla andra ekonomiska föreningars. Om det finns oegentligheter som många pirater yrar om så skulle givetvis revisorer och medlemmar reagera.

  Kommentar av SczyberSleuth — 6 november 2013 @ 15:15

 3. Hårdare krav på insamlingssällskapet kommer ju bara att legitimera att dessa får fortsätta att finnas med skatt på hårddiskar osv. Det förvånar mig att PP skryter om att man hjälpt till med att ytterligare befästa insamlingssällskapens position.

  Det rimliga är att man betalar för sin egen konsumtion, inte låter ärligt betalande konsumenter av musik och film betala för piraternas användning, ännu värre dessutom att ta in det via skatt på lagringsmedia som drabbar alla oavsett vad man har lagringen till.

  Kommentar av nejtillpirater — 6 november 2013 @ 19:56

 4. Detta låter utmärkt, på papperet.

  Men vad finns det för sanktioner ifall ex-vis STIM och Copyswede bara kör med en läpparnas bekännelsae men i praktiken trilskas med att följa direktiven? Utan några sanktioner betyder direktivet i stort sett inget alls.

  Är det några som är proffs med att tolka lagar och bestämmelser till sin fördel så är det STIM och Copyswede

  Kommentar av Dennis Nilsson — 6 november 2013 @ 21:48


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: