Christian Engström, Pirat

8 oktober 2013

Snus och e-cig klarade sig i EU-parlamentet

Filed under: snus — Christian Engström @ 17:46
Omröstningen idag handlade om snus och elektroniska cigaretter

Omröstningen idag handlade om snus och elektroniska cigaretter

EU-parlamentet röstade tidigare idag om Tobaksdirektivet. Snus får fortsätta säljas i Sverige, men inte i resten av Europa. Det svenska snuset får innehålla smakämnen (som det alltid har gjort). Ingen särskild förändring jämfört med idag, alltså.

Det blev också majoritet i parlamentet för att elektroniska cigaretter (vaporisatörer) ska få fortsätta säljas, och att de inte klassas som mediciner. Även det var en seger för sunt förnuft och för en skademinimeringsstrategi.

Så utgången var väl så bra som man kunde hoppas på. Det har sedan länge sett hopplöst ut att få bort förbudet mot snus i resten av Europa, trots att snus bevisligen räddar liv i Sverige. Sverige har hälften så stor andel rökare som de andra EU-länderna, och därför hälften så många som dör av tobak varje år. Snus är i storleksordningen en hundradel så farligt som cigaretter, så varje rökare som byter till snus är en stor hälsovinst. Men det argumentet bryr sig de som hatar tobak inte om.

Att e-cigaretterna slipper underkasta sig den mycket dyra och tidskrävande process som en medicinklassning skulle ha inneburit är bra. Argumentet för e-cig är precis detsamma som för snus: det allra bästa är förstås att inte använda någonting alls, men jämfört med riktiga cigaretter är e-cig någonstans mellan en tiondel och en hundradel så farliga. Varje rökare som byter till e-cig, helt eller delvis, är en stor vinst för folkhälsan. En medicinklassning hade gjort det mycket svårare för e-cig att etablera sig på marknaden och tränga ut den allra farligaste formen av nikotin (alltså brinnande cigaretter).

Men det är ändå en besvikelse att Tobaksdirektivet som parlamentet röstade igenom inte på ett seriöst sätt riktar in sig på skademinimering. Huvuddelen av direktivet handlar om att göra varningstexterna på cigarettpaket större och att de ska innehålla avskräckande medicinska bilder.

Det är idiotiskt att lägga kraften på det istället för att satsa på skademinimering. EU-kommissionen, som la det ursprungliga förslaget, hoppas att varningstexterna och de övriga reglerna om hur cigarettpaket ska se ut kommer att minska rökningen med en halv procentenhet — från dagens 28% rökare i EU till (förhoppningsvis) 27,5%.

Men samtidigt väljer man att strunta i det faktum att Sverige har bara 13% rökare — mindre än hälften av EU-genomsnittet. Det är tack vare snuset. Men för de parlamentariker som drivs av ett hat mot tobak (och rökare) spelar siffror ingen roll. Därför blir förbudet mot snus utanför Sverige i EU kvar, och all kraft läggs istället på att göra cigarettpaketen fulare. Det tycker jag är beklagligt.

Nästa steg i processen är att det vidtar förhandlingar mellan parlamentet och ministerrådet. EU-parlamentet kommer att företrädas av rapportören Linda McAvan, som har kämpat med näbbar och klor mot snus och e-cig. Då får vi se vad som händer.

Men idag i parlamentet var det i alla fall en seger för snuset i Sverige, och för en vettig lagstiftning runt e-cig.

…………

Andra om ämnet: Piratpartiet, SvD, DN, Aftonbladet, Expressen,

Annonser

2 kommentarer

  1. Hur blev det med Torvalds försök att få till ett undantag för regioner/länder som kan visa att snuset haft en kulturell betydelse?

    Kommentar av Fredrik — 8 oktober 2013 @ 18:47

  2. Det var amendment 131 i röstlistan, och det avslogs med en bred majoritet, tyvärr.

    Kommentar av Christian Engström — 9 oktober 2013 @ 8:28


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: