Christian Engström, Pirat

2 oktober 2013

Piratpartiet: För dig som tycker att demokratin är viktig

Filed under: rättssäkerhet,skyddat privatliv,valplattform — Christian Engström @ 15:35

skyll_inte_pp

Förr i världen, på 70- och 80-talet, talade politiker i vårt land om betydelsen av våra fri- och rättigheter. De oroade sig över registrering, samkörning av dataregister och övervakning. Och de menade allvar med vad de sa.

De ofria övervakningssamhällena i Sovjetunionen och Östeuropa fanns som avskräckande exempel på nära håll, och det fanns en bred enighet bland de flesta politiker i Sverige att massövervakning av den egna befolkningen var fel väg att gå.

Men det var då, det.

I dag är det tämligen tyst från de svenska riksdagspartierna. Allianspartierna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tycker att den massövervakning som FRA ägnar sig åt är bra och ska fortsätta, inklusive det intima samarbetet mellan FRA och dess amerikanska motsvarighet NSA. De anser att alla tjänar på om debatten lägger sig.

Miljöpartiet och Vänstern är i och för sig motståndare till massövervakningen, men de har ju så många andra saker som de prioriterar högre, så det blir inget riktigt tryck i kritiken. Det finns ingen som tror att de till exempel skulle kräva att FRA läggs ner för att stödja en socialdemokratisk regering. De ser övervakningssamhället som någonting som i och för sig är dåligt, men som de i slutändan kan tänka sig att kompromissa om.

Och så finns Piratpartiet.

Om vi ser till vad vi har jobbat med i Europaparlamentet sedan 2009 då dyker etiketter som rättssäkerhet, rätten till privatliv, fri information, yttrandefrihet, demokrati och öppenhet upp.

Piratpartiet är helt enkelt det enda svenska politiska parti som tar dessa frågor på allvar och som sätter dem i främsta rummet. Vi gör det dessutom på rätt ställe, i Europaparlamentet. Det mesta som har med de stora frågorna att göra beslutas nämligen i EU nu för tiden.

Nästa år söker Piratpartiet väljarnas mandat för omval till Europaparlamentet, i EU-valet i maj 2014. Och vi gör det med frågor som demokrati, rättssäkerhet, medborgarrätt, internets frihet och transparens som en central del av vår plattform. Vi tror nämligen att medborgarna är så kloka att de inser hur viktigt detta är, även när andra politiska partier och media plockar lägre hängande frukt.

Vi måste sätta dessa frågor främst. Dels för att det är Piratpartiets kärnvärden. Dels för att striden om det öppna, demokratiska samhället står här och nu. Då behövs Piratpartiet i Europaparlamentet.

Läs vad HAX har att skriva om den strid som just nu pågår mellan den politiska makteliten å ena sidan, och folket och dess valda representanter å den andra. Europaparlamentet försöker ta tillbaka den politiska makten till de demokratiskt valda organen. Starka krafter drar åt rakt motsatt håll. Det är på riktigt nu, och striden kommer att bli allt mer intensiv de närmaste åren.

Något parti måste ha resning nog för att ta tag i de stora och principiellt viktiga frågorna. Piratpartiet är det partiet. Konkurrensen är försumbar.

Nu kör vi ända in i kaklet!

4 kommentarer

 1. […] Piratpartiet: För dig som tycker att demokratin är viktig Förr i världen, på 70- och 80-talet, talade politiker i vårt land om saker som betydelsen av våra fri- och rättigheter. De oroade sig över registrering, samkörning av dataregister och övervakning. … […]

  Pingback av Är det verkligen ingen som bryr sig längre? » Krempita.net — 2 oktober 2013 @ 17:03

 2. Väl talat. Håller helt med. PIRAT PARTIET – demokraterna.

  Kommentar av Rutros — 4 oktober 2013 @ 10:36

 3. […] MEP” Christian Engström har uttalat sig i termer om ”Piratpartiet: För dig som tycker att demokratin är […]

  Pingback av Vad är viktigast inom demokratin? | Nej till pirater och Piratpartiet — 6 oktober 2013 @ 8:54

 4. Nå, gott och väl så långt. Men ”makten” följer inte ur lagen utan lagen följer av maktandet. M.a.o är frågan, huruvida produkten av maktandet kan bli något av godo eller bara skapar ytterligare ”nytta” som maktmedel i en redan ond diskurs’ uppsåt att omedvetet medvetet se till; att givna asymmetrier i relationer mellan människor orättfärdigt består och fortsatt ”rättfärdigt” bildas. Jag tror att blotta tanken på en god ”makt” är början till det som verkar i blindo av ondo… såsom tidigare teokratier av monarkiers förstemakt bland trogna aristokrater idag utvecklats till att bli demos teknologiska form av teknokratiskt oligopolism. Att bete sig demokratiskt följer uppenbart inte heller ur ”demokratin”… eller mer precist definierat; ur den ena eller andra formen av en parlamentariskt ordning för hur majoritetens diktat diktateras på ett mer eller mindre allmänt representativt tillväga-gängs-sätt – ”i vederbörlig demokratisk ordning” – som det retoriskt uttryckt metodiskt förvillande ofta sägas.

  Mycket kan köpas för pengarnas löften om ordens bär något annat mått på trovärdighetens ekvivalens med kre’dit än en god kred’it. Men inget tillverkas öht av löften med lång hållbarhet om inte en grundlaggande TilliT håller samman det som lovas och bevisas retoriskt-etiskt-politiskt-socialt-personligt. ”Demokrati” är inte ett objektivt tillstånd, utan ett namn på ett begrepp som ständigt söker sin mening genom den rörelse som upphäver det nuvarande tillståndets tecken på dess motsats.

  Den Europeiska Unionen är tillsvidare en förening av stridande parters civilisation av gränserna för vad dess förenande strider inte bör handla om… nationellt… för att göra ont värre globalt. Någon god maktutövning leder här inte de ofärdigas färd väl vidare under demos kratiska ordning… men möjligen genom en mer dem-o-kratisk välfärd längs vägen.

  ”Tag din säng och gå”… jag väntar… mig inga underverk.

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 6 oktober 2013 @ 10:04


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: