Christian Engström, Pirat

26 juli 2013

Kopimismen och religiösa ritualer

Filed under: kopimism — Christian Engström @ 15:30
Copy and Share

Klicka för att läsa de tidigare delarna av den Kopimistiska skapelseberättelsen

(Det här är en fortsättning på den Kopimistiska skapelseberättelsen)


Kammarkollegiet
— helgat varde dess namn! — är den myndighet som godkänner nya religioner i Sverige. Någon gång runt vintersolståndet 2011 gav Kammarkollegiet sitt formella godkännande av Kopimismen som religion, precis som kristendomen, islam, buddismen och andra. För detta skall dess namn prisas och äras i evinnerliga tider.

För att kunna besluta om Kopimismen var en riktig religion eller inte fäste Kammarkollegiet stor vikt vid om vi hade några ritualer i samfundet. Speciellt ville de veta hur vi firade vår gudstjänst.

Efter att vi hade kompletterat ansökan med en beskrivning av den heliga ritualen Kopyacting, att dela med sig av kultur eller kunskap under ledning av en op, bifölls vår Ansökan om officiell status som religion slutligen av Kammarkollegiet — helgat varde dess namn!

Den här tonvikten på ritualerna i nya förhoppningsfulla trosinriktningar är faktiskt ganska vettig. Alla religioner har ritualer, och de brukar normalt ses som viktiga av kyrkorna själva. Den kristna nattvarden, de muslimska dagliga bönerna, det fornnordiska firandet av sommarsolståndet spelar var och en en viktig roll inom respektive religion.

Förutom ritualer är det svårt att ställa upp kriterier som alla tankeströmningar som man normalt skulle kalla för religioner klarar av att uppfylla.

Man kan inte kräva att det ska finnas ett gudomligt väsen, för då blir buddismen diskvalificerad från att anses vara en religion. Det är knappast rimligt. Man kan inte kräva en skriven text eller Helig Bok, för då faller de flesta traditionella polyteistiska religioner utanför kraven. Det vore inte heller rättvist. Och man kan definitivt inte kräva att läran ska vara rimlig eller hänga ihop logiskt, för då skulle alla de abrahamitiska religionerna bli utslängda på öronen och tillsagda att inte komma tillbaka så länge de har kvar sitt teodicéproblem.

Men alla religioner har ritualer, så vi kan prisa Kammarkollegiet för dess vishet!

Den heliga ritualen Kopyacting beskrivs i Ansökan som en aktivitet där man delar med sig av information, eller filer, till medmänniskor. Delandet underlättas och möjliggörs av en op, som fungerar på ett sätt som liknar präster i andra religioner. Det är lika heligt och gott att dela med sig av kultur och kunskap till icke-troende som till kopimistiska trosfränder. Delningen kan ske endera online eller offline, med den teknologi som passar för ändamålet.

Genom att utföra den heliga ritualen Kopyacting påminner vi oss själva att Kopieringen är den Första Grundläggande Principen, som har givit namn åt vår religion. Vi vet att att dela med sig är att bry sig, och vi vill dela med oss av den insikten till andra.

Vi utför den heliga ritualen Kopyacting inte bara för att påminna oss själva att Kopiering är en Grundläggande Princip som vi håller helig, utan också för att visa det för andra, i förhoppning om att de kanske vill ansluta sig till oss i vår tro. Vi kommer aldrig att tvinga någon, men vi bjuder in alla att börja fundera på om de vill betrakta det som heligt att dela med sig, som vi gör.

Som sådant är det ju en högst vardaglig handling att både ta emot och dela med sig av kultur eller kunskap, och något som miljontals människor gör varje dag utan några som helst metafysiska motiv. Men att skölja ner ett kex med en klunk vin är också en högst vardaglig handling, och det är den centrala ritualen i kristendomen. Även om handlingen i sig inte är särskilt märkvärdig förvandlas det till en ritual med en djupare mening genom att man ger handlingen en andlig innebörd.

Då den beskrivs redan i Ansökan Från 2011 är Kopyacting Kopimismens första och mest uråldriga ritual. Det är alltigenom lämpligt att den är tillägnad Kopieringen, som är den Första Grundläggande Principen för universum, och den som har givit Kopimismen dess namn.

Men att bara ha en enda ritual räcker knappast för en ung och uppåtsträvande religion. De flesta äldre religioner har massvis med ritualer för olika ändamål och olika situationer. Det behöver Kopimismen också.

Att definiera en fullständig uppsättning ritualer för alla livets upptänkliga skeden är ett stort projekt, men det behöver inte göras omedelbart eller på en gång. Vartefter Kopimismen växer och lockar fler anhängare kommer ritualer att utvecklas naturligt. Det är så de flesta ritualer i de äldre religionerna och samhället i övrigt har uppstått i alla fall, så det är rimligt för Kopimismen att följa samma väg.

Kopimismen är en öppen religion som gillar och uppmuntrar mångfald. Den som vill är helt fri att lägga till vad han eller hon känner för till det kopimistiska ramverket. Alla förslag på nya Kopimistiska ritualer är välkomna. De som svärmen tycker är bra kommer bli upplockade, och med tiden bli mer och mer fast etablerade som ritualer. Således uppkommer nya ritualer i ett samhälle i en svärmbaserad process som bygger på Kreativitet, Kopiering, Samarbete och Kvalitet.

Vi noterar i förbigående hur mycket det påminner om den Kopimistiska skapelsemyten, som lär att livet självt uppstod på jorden genom en svärmbaserad process byggd på Kreativitet, Kopiering, Samarbete och Kvalitet. När Livet uppstod var det för att proteiner frivilligt hade börjat organisera sig till någonting mer komplicerat. När de flercelliga organismerna först såg dagens ljus var det för att ett antal encelliga plankton i en urocean hade fått för sig att göra detsamma. I mänskligt svärmarbete, där varje nod är ett helt mänskligt sinne istället för ett pyttelitet protein eller en sällskapssjuk enstaka cell, kan vi se samma principer verka i en annan skala, men i övrigt på ett liknande sätt. Det är kanske eller kanske inte ett sammanträffande.

I vilket fall är det här en öppen inbjudan till alla som känner för det att föreslå nya Kopimistiska ritualer. Ritualerna som sådana behöver inte vara nya. Att kopiera och remixa från andra existerande källor, både religiösa och andra, är naturligtvis alltid något som Kopimismen uppmuntrar.

På den punkten kan vi lära mycket av kristendomen. Ett av skälen till dess framgångar i att spridas världen över har varit dess förmåga att inlemma och remixa andra religioners ritualer och högtider, och förvandla dem till kristna. Det är så det uråldriga firandet av vintersolståndet plötsligt blev ett födelsedagskalas för jesusbarnet. Om de kristna kunde remixa andra religioner så framgångsrikt och skamlöst, då kan vi Kopimister absolut göra detsamma.

Kopiera och sprid!

…………

This sermon is also available in English as chapter 14. Kopimism and Religious Rituals in the English version of the Kopimist creation myth

CC-BY-NC Christian Engström

19 kommentarer

 1. Intressant Christian – här känner jag ett väldigt stöd för gåvosamhällets framväxt. Arbets-/slaveri-/anställnings -linjen är att ta eller stjäla och I Ådalen m fl tillfällen även dräpa *** basinkomstlinjen är att ge, det är gudomligt att ge och tjäna varandra med äganderätt utfasat i tankeklimatet och samhällskroppen.
  Tålmodigt inväntar jag allas uppnående av insikten att det gagnar alla allra bäst, införs utan motstånd eller rädsla i ren obesudlad och villkorslös KÄRLEK.
  Trevlig Älg – kram bo

  Kommentar av Bo Wennström — 26 juli 2013 @ 16:03

 2. ”Någon gång runt vintersolståndet 2011 gav Kammarkollegiet sitt formella godkännande av Kopimismen som religion, precis som kristendomen, islam, buddismen och andra. För detta skall dess namn prisas och äras i evinnerliga tider.”

  Varför envisas ni med att sprida missvisande information på det här sättet?

  Det handlar inte om ett godkännande, det handlar om en registrering och att man uppfyller de formella registreringskraven. Det finns ingen form av ”erkännande” av religionen från statens sida. Det man lyckats med är alltså att uppfylla de formella registreringskraven, varpå man därför har blivit registrerad.

  Sen tycker jag att den här typen av registrering av en låtsasreligion är en form av skymfande av riktiga religioner. Att räkna upp Kopimismen i samband med kristendomen, islam och buddismen är att skymfa dessa religioner.

  Kommentar av nejtillpirater — 26 juli 2013 @ 16:37

 3. ” Sen tycker jag att den här typen av registrering av en låtsasreligion är en form av skymfande av riktiga religioner. Att räkna upp Kopimismen i samband med kristendomen, islam och buddismen är att skymfa dessa religioner.”
  Ursäkta, bara dessa som är riktiga religioner? Vad med asatro, cargoreligioner etc. När blir en villfarelse en riktig religion? Kritisk massa i antal troende?

  Kommentar av Izvestia — 26 juli 2013 @ 18:08

 4. @nejtillpirater – organiserade religioner och nationer i maskopi har terroriserat denna planet sen deras bildande i mer eller mindre omfattning under de eviga kretsloppen gång. De har också varit bestämd avsikt och gjort även bra saker för utvecklingen. Allt som byggts på bräcklig grund kommer dock att falla det är en naturlag.

  Jag tycker denna registrering tydliggör och är en ögonöppnare för de förändringar som komma skall. Om vi är kloka låter vi det ske utan motstånd och i samförstånd för att höja Brutto Planetära Lyckan (BPL) och förklarar oss alla som varandes ETT med skapelsen – ett med Gud och Gudar inkarnerade ofullbordade och urspårade med Lucifer som är på väg att lämna arenan och förena sig i avbön till moder – fader Gud…tror jag, för jag ser tydliga tecken på att så sker just nu steg för steg.
  Bra för oss ALLA – ett gemensamhetsintresse!
  Kram Bo

  Kommentar av Bo Wennström — 26 juli 2013 @ 18:37

 5. @Izvestia #3

  Min uppfattning av Kopimismen är att den verkligen inte är en seriös religion utan ett sätt att driva med etablissemanget och få publicitet kring piratpartiet. Dock förstår man inte att denna publicitet är i huvudsak negativ. Vissa (Peter Sunde bl.a. om jag minns rätt) har hävdat att det här med Kopimismen är genialt, att man via åberopande av religionsfrihet inte skulle kunna fällas för piratkopiering, vilket givetvis är helt fel. Bekännande av en viss religion gör inte att man kommer undan rådande lagstiftning.

  Nu har kommerskollegiet regler som medger registrering av precis vilken knäpp ”religion” som helst, bara man uppfyller de formella kraven för registrering. Dock anser jag att registrering av en låtsasreligion, kanske i politiskt syfte som PP gör, är att missbruka systemet och ja, i viss mån skymfa övriga ”riktiga” religioner.

  Detta är min personliga åsikt men jag har hört andra uttala liknande saker om detta.

  Andra exempel finns ju såsom pastafarianismen.

  Oavsett vilka regler kommerskolliegiet nu har, det går bevisligen registrera en låtsasreligion, så tycker jag att man ska vara sanningsenlig och faktiskt gå ut med att det bara handlar om registrering. Christian Engström kallar det här vilseledande för godkännande, det handlar bara om att man godkänt en registrering, inte ”religionen” som sådan. I andra sammanhang har man gått ut med att religionen har erkänts av svenska staten, vilket är ännu mer fel. Svenska staten har ingen som helst åsikt om de trossamfund som kommerskollegiet registrerar, om det så är satanistkyrkan, kopimistkyrkan eller kyrkan för hyllande av det heliga navelluddet. Att ge sken av att det är något annat än en ren registrering är att luras.

  Kommentar av nejtillpirater — 26 juli 2013 @ 19:27

 6. Hen som inte luras – må kasta första stenen.

  Kommentar av Bo Wennström — 26 juli 2013 @ 20:07

 7. @nejtillpirater
  Nåväl, vad är riktiga religioner? En lista på riktiga resp. låtsasreligioner skulle vara intressant. Hur många troende krävs, ålder på religionen, hur mycket mumbojumbo krävs, etc.

  Kommentar av Izvestia — 26 juli 2013 @ 20:28

 8. @ nejtillpirater – Vetenskapen är belastad med många troende och klarar säkerligen både en registrering och Nobels fredspris.

  Kommentar av Bo Wennström — 26 juli 2013 @ 20:49

 9. @Izvestia #7

  ”Nåväl, vad är riktiga religioner? En lista på riktiga resp. låtsasreligioner skulle vara intressant. Hur många troende krävs, ålder på religionen, hur mycket mumbojumbo krävs, etc.”

  Ja det är givetvis subjektivt. Det är tämligen uppenbart att Kopimismen inte är en seriös religion och att det enligt min mening råder alldeles för låga regisreringskrav hos kommerskollegiet,

  Det finns även en del andra problem med denna ”religion”, nämligen att det finns kopplingar lagbrott vid utövandet. Sen brukar man hävda att ingen ska påtvingas att medverka när andra utövar sin religion (det rättsliga läget i Sverige angående detta känner jag inte till). När kopimisterna utövar sin religion via piratkopiering så är detta en tvångshandling mot upphovsmännen och de som företräder dessa. Den typen av utövande är alltså både ett lagbrott och ett sätt att påtvinga andra sin religionsutövning. Det är alltså som om religion X skulle ha en ceremoni som utgör ett lagbrott och att ceremoni hålls på ett sätt att jag inte kan välja bort att se/höra.

  Kommentar av nejtillpirater — 27 juli 2013 @ 8:02

 10. Skrev fel ovan, ska vara Kammarkolliegiet, inte Kommerskollegiet.

  Kommentar av nejtillpirater — 27 juli 2013 @ 9:15

 11. @ Nejtillpirater

  Sen tycker jag att den här typen av registrering av en låtsasreligion är en form av skymfande av riktiga religioner. Att räkna upp Kopimismen i samband med kristendomen, islam och buddismen är att skymfa dessa religioner.

  Min uppfattning av Kopimismen är att den verkligen inte är en seriös religion utan ett sätt att driva med etablissemanget och få publicitet kring piratpartiet.(…)

  Vad är en låtsasreligion? Vad är en seriös religion?

  Ja det är givetvis subjektivt. Det är tämligen uppenbart att Kopimismen inte är en seriös religion och att det enligt min mening råder alldeles för låga regisreringskrav hos kommerskollegiet,

  Så det enda argument du klarar av att framföra när du får frågan om vad som utgör en riktig religion är att det är uppenbart enligt din egen subjektiva åsikt att just denna religion skulle vara en mindre seriös religion än någon annan religion? Ska vi tolka det som att du faktiskt inte har några konkreta sakliga argument överhuvudtaget att komma med?

  Det finns även en del andra problem med denna ”religion”, nämligen att det finns kopplingar lagbrott vid utövandet.

  Ett verkligen svagt argument med tanke på att kopieringsfilosofin utgår från hur vår verklighet fungerar i övrigt. Med ditt resonemang så skulle en religion som hyllar de fantastiska processer som möjliggör livet på Jorden vara ett problem för att det existerar lagar som kriminaliserar viss kopiering i vissa enskilda sammanhang?

  Ifall man skulle överföra detta märkliga resonemang till andra typer av aktiviteter i vårt samhälle så skulle alltså en helt vanlig mc-klubb vara problematiskt för att det enligt ditt trångsynta synsätt skulle finnas kopplingar till lagbrott? Vore det inte bättre ifall du kom med riktiga argument istället för rent subjektivt tyckande?

  Sen brukar man hävda att ingen ska påtvingas att medverka när andra utövar sin religion (det rättsliga läget i Sverige angående detta känner jag inte till).

  Påstår du att människor tvingas medverka när någon sitter hemma helt själv och kopierar något de förfogar över?

  När kopimisterna utövar sin religion via piratkopiering så är detta en tvångshandling mot upphovsmännen och de som företräder dessa. Den typen av utövande är alltså både ett lagbrott och ett sätt att påtvinga andra sin religionsutövning. Det är alltså som om religion X skulle ha en ceremoni som utgör ett lagbrott och att ceremoni hålls på ett sätt att jag inte kan välja bort att se/höra.

  Ingalunda. Lika lite som man kan hävda att det skulle vara möjligt att likställa stöld med kopiering (något som du flitigt sysslat med tidigare) så går det heller inte att logiskt hävda att en syssla som enskilda individer utför helt i ensamhet, med utrustning som de själva äger och information som de själva förfogar över, skulle utgöra en tvångshandling på annan person som inte ens kommer att märka av huruvida denna aktivitet faktiskt sker.

  Kommentar av Professor — 27 juli 2013 @ 10:59

 12. […] den förra predikan noterade vi att ritualer är en mycket viktig del av alla religioner. Kopimismen har en ritual […]

  Pingback av Ritualer för de Fyra Kopimistiska K-na | Christian Engström, Pirate MEP — 27 juli 2013 @ 16:30

 13. @Professor #11

  ”Lika lite som man kan hävda att det skulle vara möjligt att likställa stöld med kopiering (något som du flitigt sysslat med tidigare)”

  Nej, jag har aldrig likställt stöd med kopiering men det finns en hel del likheter. Det är dessutom befängt att hävda att ett piratkopierat verk motsvarar en utebliven försäljning, det är givetvis så att det motsvarar en viss andel av en utebliven försäljning. En del skulle ha köpt, andra inte. Det varierar givetvis beroende på artist, film osv liksom vilken typ av målgrupp det är som laddar ner. Ett faktabaserat svar tyder på att det nog i alla fall kan vara så att man skulle ha köpt i c:a 25% av fallen, om man inte hade kunnat piratkopiera. Detta baserat på Mediavisions studie som bygger på intervjuer med de som utövar piratkopiering. Andra studier skulle givetvis komma fram till lite olika procentsiffror men det är rimligt att anta att det så det fungerar.

  Kommentar av nejtillpirater — 27 juli 2013 @ 21:07

 14. @Pelle/Urban/nejtillpirater — 26 juli 2013 @ 16:37

  > ”Varför envisas ni med att sprida missvisande information på det här sättet?”

  I det här fallet rör det sig om fakta.

  > ”Det handlar inte om ett godkännande, det handlar om en registrering och att man uppfyller de formella registreringskraven.”

  När man uppfyller dom kraven så godkänns religionen av Statens Kammarkollegiet, på det enda sätt som Staten har möjlighet att godkänna eller neka en religion dess status.

  Att du personlig subjektivt inte godkänner religionen är helt irrelevant för det obestridliga faktumet.

  > Det finns ingen form av ”erkännande” av religionen från statens sida.”

  För det första är det där ett falskt citat. För det andra så är det inte Statens erkännande som diskuteras, utan Statens Kammarkollegiets faktiska godkännande av Kopimismen som religion, som är det enda godkännande Staten kan ge en religion. Du argumenterar nu alltså emot en halmgubbe.

  Hade inte du sagt att du skulle sluta med såna ohederliga argumentationsfel, och istället ägna dig åt sakfrågor?

  För det tredje så är Kammarkollegiet som sagt den av Statens armar som godkänner eller nekar religioner dess status som religioner eller icke-religioner, så ditt påstående är fel från början till slut. Staten har tveklöst gett Kopimismen statusen religion.

  > ”Det man lyckats med är alltså att uppfylla de formella registreringskraven, varpå man därför har blivit registrerad.”

  Precis, varvid man därmed har fått regionen godkänd av Statens Kammarkollegiet, på det enda sättet som Staten och Kammarkollegiet har möjlighet att ge en religion eller godkännande eller inte, och status som region. Du bekräftar härmed att Christian har helt rätt i det han skriver, efter att inledningsvis helt osakligt har argumenterat emot en halmgubbe.

  > ”Sen tycker jag att den här typen av registrering av en låtsasreligion är en form av skymfande av riktiga religioner.”

  För det första så existerar Kopimismen i verkligheten, varvid ingalunda något med den är på låtsas.

  För det andra, eftersom religionen Kopimism bygger på vetenskapliga fakta, i motsats till dom flesta övriga religioner som bygger på raka motsatsen, påhittade historier, och osynliga makter, så går det inte att utläsa din invändning som något annat än att en religion är äkta i dina ögon när den bygger på ovetenskapligt trams?

  Den definitionen av religioner återfinns inte någon annanstans än i ditt huvud.

  > ”Att räkna upp Kopimismen i samband med kristendomen, islam och buddismen är att skymfa dessa religioner.”

  Eftersom Kopimismen liksom övriga religioner enligt konstens alla regler är en riktig religion, så skapas det där skymfandet enbart av din egna okunskap och personligt uppsatta regelverk för religioner, ett regelverk som bekant inte återfinns någon annanstans än i ditt huvud.

  Att däremot inbilla sig att ens egna okunskap är ett relevant regelverk för någonting, det är skymfande mot alla man tar upp det med.

  @nejtillpirater — 26 juli 2013 @ 19:27

  > ”Vissa (Peter Sunde bl.a. om jag minns rätt) har hävdat att det här med Kopimismen är genialt, att man via åberopande av religionsfrihet inte skulle kunna fällas för piratkopiering, vilket givetvis är helt fel.”

  Eftersom den frågan ännu inte prövats rättsligt så vet du ingenting om den saken. Eftersom du inte vet om det du påstår är på ett visst sätt verkligen är på det sättet, så ljuger du nu per definition.

  > ”Bekännande av en viss religion gör inte att man kommer undan rådande lagstiftning.”

  Tvärtom så gör det exakt det, det finns ett flertal brottsliga handlingar i samhället som tillåts om dom sker som en form av religiös ritual, exempelvis lagarna mot könsstympning av barn och maskeringsförbud. Det här faktumet har du blivit upplyst om många gånger förut, varvid ovan påstående av dig blir ytterligare en i raden av alla dina lögner

  > ”Nu har kommerskollegiet regler som medger registrering av precis vilken knäpp ”religion” som helst, bara man uppfyller de formella kraven för registrering.”

  Kopimismen uppfyller konstens alla regler för vad som utgör en riktig religion, det har du själv tidigare bevisat när du citerade en lång text om vad som utgör en religion.

  > ”Dock anser jag att registrering av en låtsasreligion..//..är att missbruka systemet och ja, i viss mån skymfa övriga ”riktiga” religioner.”

  Kopimismen är som bekant inte en låtsasreligion enligt några andra regler än dom du skapat i ditt egna okunniga huvud.

  > ”Detta är min personliga åsikt..”

  Det är väl kanske en liten tröst att du i slutänden erkänner att inget av det du skriver är något slags faktum enligt några verkliga regler eller definitioner.

  > ”Oavsett vilka regler kommerskolliegiet nu har, det går bevisligen registrera en låtsasreligion, så tycker jag att man ska vara sanningsenlig och faktiskt gå ut med att det bara handlar om registrering. Christian Engström kallar det här vilseledande för godkännande, det handlar bara om att man godkänt en registrering, inte ”religionen” som sådan.”

  Den enda här som inte håller sig till sanningen är som bekant du själv. Faktumet är att Staten genom Kammarkollegiet har gett det enda godkännande dom kan ge, och att Kopimismen är en äkta religion enligt alla faktiska definitioner som existerar för vad som utgör en religion.

  > ”Svenska staten har ingen som helst åsikt om de trossamfund som kommerskollegiet registrerar, om det så är satanistkyrkan, kopimistkyrkan eller kyrkan för hyllande av det heliga navelluddet.”

  Det har faktiskt Staten visst det. Deras åsikt är att äkta godkända religioner såsom Kopimismen har rätt till en hel del specialbehandling, såsom statsbidrag för religiösa verksamheter, och undantag från viss lagstiftning som nämndes ovan. Icke-religioner kan inte få denna specialbehandling av Staten, det är reserverat för godkända religioner såsom Kopimismen.

  > ”Att ge sken av att det är något annat än en ren registrering är att luras.”

  Som jag nu har visat ovan, den enda här som inte håller sig till fakta, utan försöker luras, är du själv.

  > nejtillpirater — 27 juli 2013 @ 8:02

  > ”Ja det är givetvis subjektivt.”

  Nej, det är det faktiskt inte, eftersom det finns rådande definitioner av begreppet religioner. Du har själv citerat dessa definitioner på din blogg, och det visade sig att Kopimismen enligt dom definitionerna definierades som en religion.

  I följande kommentar citerar du från NE om hur en religion definieras:

  http://nejtillpirater.wordpress.com/2012/04/05/pirate-mep-christian-engstrom-om-kopimismen-och-pasken/#comment-15855

  > ”NE om religion:
  ”sammanhängande trossystem ofta kännetecknat av tro på viss(a) gud(ar), övernaturliga företeelser etc.;”

  Ofta betyder inte alltid. Enligt dom faktiska definitioner du själv gräver fram om vad som utgör religioner så framgår det att man alltså inte alls behöver tror på gudar eller övernaturliga fenomen. Det räcker att man är ett trossamfund, vilket Kopimismen enligt alla faktiska definitioner är.

  Direkt efter citatet bekräftar du att Kopimismen är en religion med följande påstående:

  > ”Om man är religiös så kan man ju däremot tro att gud eller något annat har skapat alla de mekanismer som finns i människan och andra livsformer.”

  Kopimister tror mycket riktigt att något annat har skapat alla de mekanismer som finns i människan och andra livsformer.

  Efteråt får du dock genast hjärnsläpp och bevisar att du varken förstod innebörden av texten du citerade eller texten du själv skrev, vilket dock inte är något ovanligt hos dig, att du inte förstår skriven text, eller ens innebörden av det du själv skriver.

  > ”Det är tämligen uppenbart att Kopimismen inte är en seriös religion..”

  Det är solklart att Kopimismen utgör en äkta religion enligt alla definitioner av vad som utgör en religion.

  Det enda oseriösa är således du själv, eftersom du far fram med rena lögner och egenpåhittade regler som inte återfinns någon annanstans i verkligheten än i ditt huvud. Samma huvud som inte klarar av att förstå den text du citerar, eller den text du själv skriver.

  > ”..och att det enligt min mening råder alldeles för låga regisreringskrav hos kommerskollegiet,”

  Jamen den slutsatsen drar du därför att du inte kan hålla isär verkligheten, och i den faktiska existerande definitioner av religioner, från dom påhitt som enbart existerar i ditt egna huvud.

  > ”Det finns även en del andra problem med denna ”religion”, nämligen att det finns kopplingar lagbrott vid utövandet.”

  Du satte citattecken kring fel ord, religionen är äkta enligt alla faktiska definitioner, problem är ordet som ska ha citattecken kring sig, eftersom problemet inte skapas av religionen, utan av upphovsrättsmonopolet.

  Men eftersom hela ditt påstående är helt innehållslöst och osakligt, så låter vi det vara därvid.

  > ”Sen brukar man hävda att ingen ska påtvingas att medverka när andra utövar sin religion (det rättsliga läget i Sverige angående detta känner jag inte till). När kopimisterna utövar sin religion via piratkopiering så är detta en tvångshandling mot upphovsmännen och de som företräder dessa.”

  Jag tror inte du vet vad begreppet tvångshandling betyder. Varken upphovsmän eller representanter tvingas till någon handling av varken pirater där dom delar kultur eller kopimister när dom utför sina ceremonier.

  Att ett lagstiftat monopol har gjorts intrång i innebär ingalunda att en individ har tvingats till någon handling. Alla val och handlingar den individen har gjort har den utfört helt självständigt.

  > ”Den typen av utövande är alltså både ett lagbrott..”

  Det vet du ingenting om, för det har inte prövats rättsligt, och eftersom du vet att det du försöker ge sken av skulle vara ett faktum, inte alls är ett fastslaget faktum, så är det en lögn. Du ljög alltså igen.

  > ”..och ett sätt att påtvinga andra sin religionsutövning.”

  Vilket inte var sant.

  @nejtillpirater — 27 juli 2013 @ 21:07

  > ”Nej, jag har aldrig likställt stöd med kopiering..”

  Det är exakt det du gör varenda gång du försöker dig på argumentationsfelet guilt by association, och nämner stöld i samma mening som upphovsrättsintrång. Varje gång du nämner ordet stöld visar du att du är osaklig. Varje gång du nämner ordet stöld visar du att du inte är ute en en saklig debatt. Varje gång du nämner ordet stöld visar du att du är ett troll enligt dom faktiska definitioner som gäller för vad som utgör troll och trollande.

  > ”..men det finns en hel del likheter.”

  Som jag har klargjort för dig många gånger förut, så fanns det inte en enda likhet, enbart skillnader. Ska vi gå igenom det igen?

  Äganderätten har syftet att undvika totalt kaos i samhället. Upphovsrättsmonopolet syftade ursprungligen till att censurera, och sedermera att ge incitament till kulturskapandet(vilket är det enda syftet i nutid, något du kan bekräfta i Justitiedepartements skrifter. Dina lögner om andra syften har inget stöd i några som helst fakta).

  Äganderätt har funnits sen tidernas ursprung, upphovsrättsmonopolet är 400 år gammalt.

  Äganderätten är naturlig då den bygger på fysikaliskt naturliga begränsningar, upphovsrättsmonopolet är onaturligt då det försöker skapa onaturliga konstgjorda begränsningar.

  Äganderätten är direkt nödvändig för att samhället ska fortsätta fungera. Upphovsrättsmonopolet är det inte.

  Intrång i äganderätten skapar en väldigt exakt fysisk skada med förhållandet 1:1. Intrång i upphovsrättsmonopolet skapar ingen skada alls, enligt någon faktiskt definition av ordet skada.

  Intrång i äganderätten skapar både samhället och individen en stor ekonomisk skada. Intrång i upphovsrättsmonopolet skapar ingen ekonomisk skada alls, varken för samhället eller individen.

  Äganderätten reglerar ändliga objekt.
  Upphovsrättsmonopolet reglerar icke-ändliga objekt.

  Äganderätten regleras i brottsbalken. Upphovsrättsmonopolet regleras i civilrätten.

  Äganderätten har en närmast total acceptans i samhället, och dess avskaffande diskuteras överhuvudtaget inte. Dom för diskussion relevanta regleringarna i upphovsrättsmonopolet har en mycket liten acceptans i samhället. Dom diskuteras till den grad att den enda växande parlamentariska gruppen i parlamentet för världens största ekonomi numera propagerar för dess avskaffande. En växande majoritet av befolkningsurvalet står bakom ett avskaffande av dom, och nästintill varenda nobelpristagare i ekonomi står bakom dess nedmonteringar.

  Som du ser så finns det enbart skillnader mellan äganderätten och intrång i den jämfört med upphovsrättsmonopolet och intrång i detta, och samtidigt inte en enda likhet.

  > ”Det är dessutom befängt att hävda att ett piratkopierat verk motsvarar en utebliven försäljning..”

  Det behöver du inte klargör hos piraterna, det har dom vetat sedan årtionden tillbaka. Klargör det faktumet för upphovsrättmonopols-innehavarna istället, det är dom som påstått motsatsen under ett sekel.

  > ”..det är givetvis så att det motsvarar en viss andel av en utebliven försäljning.”

  Ingalunda finns det någon logisk koppling som skapar ett sådan förhållande. Det kan likaväl skapa en ökad försäljning.

  > ”En del skulle ha köpt, andra inte.”

  Och huruvida det köps mer eller mindre i slutänden pga kopieringen vet du ingenting om.

  > ”Ett faktabaserat svar tyder på att det nog i alla fall kan vara så att man skulle ha köpt i c:a 25% av fallen, om man inte hade kunnat piratkopiera. Detta baserat på Mediavisions studie som bygger på intervjuer med de som utövar piratkopiering.

  För det första så bygger undersökning du pekar på inte på fakta, utan på hörsägen.

  För det andra så tar undersökningens resultat inte hänsyn till huruvida dom som inte delar kultur köper mer pga kulturdelningen hos andra individer, varvid det är logiskt helt omöjligt att dra den slutsatsen du försöker göra gällande att undersökningen skulle indikera.

  För det tredje är MediaVision ett vinstdrivande företag vars existens bygger på att hålla kunderna nöjda genom att producera siffror som kunden kan använda som politisk slagträ. MediaVisions intresse är alltså inte att få fram fakta och sanning, utan något helt annat.

  För det fjärde så var MediaVisions undersökning så ovetenskaplig, full av hål och fullständigt ohållbar, så dom inblandade vill inte kännas vid den, och kunde inte med att publicera den. Att dom vid tillfället lyckade lura några korkade journalister är en sak, men för att ett år senare fortfarande hålla på att hänvisa till dess icke-existens, och dess ovetenskapliga hörsägens-baserade siffror, som inte alls påvisar det man försöker ge sken av, så får man nog vara bra totalt dum i hela huvudet.

  > ”Andra studier skulle givetvis komma fram till lite olika procentsiffror men det är rimligt att anta att det så det fungerar.”

  Oberoende studier kommer samstämmigt fram till helt andra siffror ja, siffror som överhuvudtaget inte pekar på ett minus ens, utan mer troligt ett plus.

  Eftersom MediaVisions siffror inte ens ger stöd för den tesen man eftersöker, i slutänden minskad försäljning som helhet pga kulturdelningen, så bör man nog inte lägga någon större vikt vid vad någon som hänvisar till studien tycker är rimligt. Personen har redan bevisat att normalt logiskt tänkande inte är något den på ett rimligt eller ens grundläggande sätt behärskar.

  Kommentar av Fredrika — 28 juli 2013 @ 7:38

 15. @Fredrika #14

  ”För det fjärde så var MediaVisions undersökning så ovetenskaplig, full av hål och fullständigt ohållbar, så dom inblandade vill inte kännas vid den, och kunde inte med att publicera den.”

  Källa på detta?

  Vilka var de inbladande enligt dig och som inte ville kännas vid den?

  Kommentar av nejtillpirater — 28 juli 2013 @ 12:52

 16. @Fredrika
  Äganderätt har mångas acceptans på den utvecklingsnivå vi nu befinner oss på och det är helt i sin ordning dvs inte fel eller rätt.
  Rättssystem/rättsstat är det likadant med.
  Men de kommer att bli utfasade ur tankeklimatet förr eller senare och fröet sås genom att vi börjar tänka på den utvecklingen och sakteliga kommer den i dagern som en självklarhet.
  Kram Bo

  Kommentar av Bo Wennström — 28 juli 2013 @ 16:40

 17. @nejtillpirater — 28 juli 2013 @ 12:52

  > ”Källa på detta?”

  Varför tror du att den aldrig publicerades från första början? För att den inte höll måttet givetvis. Hade undersökningen verkligen visat det man försöker göra gällande hade man velat visa den.

  > ”Vilka var de inbladande enligt dig och som inte ville kännas vid den?”

  Det är givetvis beställaren som avgör om den får publiceras eller inte. Hade dom velat kännas vid undersökningen hade dom publicerat den? Det vill dom inte för det gör dom inte, dom ville bara inledningsvis kännas vid siffran om att 25% av kulturdelarna skulle köpt i ett icke-existerande universum om dom inte kunde kulturdelat.

  Men när dom insåg att siffran överhuvudtaget inte visade det dom påstod, och att det är helt ointressant hur människor skulle betett sig i ett icke-existerande universum, så begravde dom undersökningen djupt ner i skammens skrivbordslåda.

  Som jag skrev, och som du inte låtsats om, eller om du nu inte förstår innebörden av det, det intressanta är att den siffran visar inte att kulturdelning minskar försäljningen:

  > ”För det andra så tar undersökningens resultat inte hänsyn till huruvida dom som inte delar kultur köper mer pga kulturdelningen hos andra individer, varvid det är logiskt helt omöjligt att dra den slutsatsen du försöker göra gällande att undersökningen skulle indikera.”

  Fattar du var det betyder?

  Över 18 månader senare, och det är bara en stolle kvar i Sverige som hänvisar till den köpta ovetenskapliga undersökningen om en fantasivärld, och en siffra från den som inte på något sätt visar att kulturdelning minskar försäljningen det allra minsta.

  Jag glömde förresten påpeka att du ljög om att undersökningen var faktabaserad, något den givetvis inte var, den är bygger på hörsägen, men du blir ju så arg när man påpekar att du faktiskt ljuger om saker hela tiden. Men du är som du är, så ljug du om det gör dig lycklig.

  Dock inte på Torrentfreak, hoppas jag du förstår? Moderatorerna där har numera punktmarkerat dig, och vartenda ett av dina inlägg specialgranskas numera sen några dagar tillbaka. Minsta lögn, halmgubbe, osaklighet, trollande eller ovilja att bemöta faktiska motfrågor, och du riskerar ryka fortare än illa kvickt, från ytterligare en Disqus-sajt, i raden av många. 😉

  Eftersom du bevisligen inte förstår när du ljuger om något, trots att du är medveten om att det du påstår är ett faktum inte är ett faktum, när du trollar eller använder halmgubbar och är osaklig, så skulle jag nog rekommendera att du helt sluta posta, för du kommer garanterat göra bort dig annars utan att inse det.

  Och det är rätt så talande att du först snackar skit om kopimismen i tre inlägg, och när man sen detaljgranskar vad du skriver och stämmer av det med verkligheten, fakta om vad som utgör religioner och vad Staten faktiskt gjorde, så vill du inte länge kännas vid ditt skitsnack.

  Ett icke-troll med integritet som sökte saklig debatt hade antingen stått upp för det den skrivit, och visat på varför det stämmer med hänvisningar till fakta som visar att motsägelserna är felaktiga.

  Eller skamset erkänt att den faktiskt bara snackade skit, hade helt fel och inte visste vad den pratade om.

  Du däremot, du låtsas inte om någonting gällande att allt du skrev bevisligen var felaktigt, det enda du gör är att fortsätta försöka försvara en ovetenskaplig ohållbar undersökning som inte på något endaste stödjer den tesen du försöker föra fram.

  Sen undrar du varför alla kallar dig för ett troll, och varför du blir bannad från blogg efter blogg, och sajt efter sajt?

  Halvt relaterat, kommer du ihåg vad du skrev för tre dagar sen?

  > ”..any publisher (like TorrentFreak) are allowed to moderate based on forum rules such as use of decent language, on topic etc. Such moderation has nothing to do with freedom of speech”

  http://torrentfreak.com/anti-piracy-group-will-use-new-law-to-block-the-pirate-bay-130724/#comment-976268284

  Du klargör att modererande på en sajt av kommentarer från utomstående individer som inte äger, driver eller är ansvariga för sajten ingalunda har med yttrandefriheten och censur att göra.

  Hur exakt går det erkännandet av ett obestridligt faktum ihop med vad du sen påstod bara två dagar senare?

  > ”..pirater i maktposition..//..är ju verkligen en garant för yttrandefriheten. Men vi har ju sett vid det här laget att yttrandefrihet inte är vad piraterna vill ha, det är yttrandefrihet för de egna åsikterna och censur av motståndarnas.”

  http://nejtillpirater.wordpress.com/2013/07/26/okunnighet-om-copyright-hos-pirater-men-okat-stod-for-skydd-av-copyright/#comment-28855

  Det tog dig alltså mindre än två dagar att glömma vad du tidigare skrivit, och igen börja ljuga om vad yttrandefrihet och censur är.

  Som du mycket väl vet om, modererande i förväg eller efterhand av dina kommentarer på andra sajter än din egna är aldrig någonsin en inskränkning av din yttrandefrihet eller en censur av dina ord.

  Tänk om du nån gång kunde hålla dig till sanningen och sluta ljuga och hyckla om vartannat för att knåpa ihop en osaklig one-liner som ett patetiskt hämndförsök för att du precis än en gång fått dina lögner avslöjade.

  Btw, du kan hälsa din polare att han börjar bli senil, jag tror det är femte gången nu som han återigen nämner den diskussionen där han bevisade sig själv vara helt oförmögen att förstå vilka kriterier som behöver var uppfyllde för att begreppet stöld ska kunna användas bildligt om något, varav ändlighet är ett.

  En helt underbar diskussionstråd där han till slut sänkte sig själv och sjönk till botten som en sten, när det framkom att han blandade ihop dom tankar han hörde i sitt egna huvud, och trodde hans egna inbillningar var vad andra skrev. En riktig Brumark-förvirring av sällan skådat slag.

  https://christianengstrom.wordpress.com/2012/01/12/hax-i-expressen-orovackande-ny-censurlag/

  Kommentar av Fredrika — 29 juli 2013 @ 2:18

 18. @Fredrika #17

  ”> ”Källa på detta?”

  Varför tror du att den aldrig publicerades från första början? För att den inte höll måttet givetvis. Hade undersökningen verkligen visat det man försöker göra gällande hade man velat visa den.”

  Ja det var som jag misstänkt, det fanns ingen källa.

  ”> ”Vilka var de inbladande enligt dig och som inte ville kännas vid den?”

  Det är givetvis beställaren som avgör om den får publiceras eller inte. Hade dom velat kännas vid undersökningen hade dom publicerat den? Det vill dom inte för det gör dom inte, dom ville bara inledningsvis kännas vid siffran om att 25% av kulturdelarna skulle köpt i ett icke-existerande universum om dom inte kunde kulturdelat.”

  Dito svammel, löst påstående.

  ”Eftersom du inte vet om det du påstår är på ett visst sätt verkligen är på det sättet, så ljuger du nu per definition.”

  Från #15, alltså är du en lögnare enligt din egen definition.

  Du beter dig fruktansvärt illa med alla dina påhopp där du anklagar andra för att vara lögnare, samtidigt som du själv beter dig etter värre än allt de du anklagar andra för. Du beter dig som värsta trollet och med ständiga personangrepp. På TorrentFreak skrev du dessutom att du aldrig ljuger. Detta var absolut en lögn, både enligt gängse definition av begreppet lögn (som du inte använder dig av) och enligt din högst personliga definition av lögn.

  Gängse definition av lögn: Att säga något som man vet inte är sant (detta sysslar jag inte med men det vet du ju att du ofta gör i dina ad hominem-kampanjer)

  Din definition av lögn: ”Påstå något som man inte vet om det är på det sättet”, en mycket sjuk definition eftersom man faktiskt måste kunna ha åsikter, göra antaganden osv utan att behöva bli anklagad för att vara en lögnare. Men du uppfyller den definitionen själv så utan att behöva skämmas så kan jag nu helt sakligt konstatera.

  DU ÄR ETT LÖGNAKTIGT TROLL MED STÄNDIGA PERSONANGREPP

  Du beter dig helt osmakligt och jag förstår ärligt talat inte att Christian låter dig hållas.

  När det gäller TorrentFreak så har du uppenbarligen någon form av maktposition där som gör att du inte kan bannas. Men när jag rett ut saken med huvudmoderatorn eller ansvariga på Disqus så kommer detta antagligen innebära slutet på ditt terrorvälde.

  Nu orkar jag inte diskutera mer med dig för du beter dig som en idiot.

  Kommentar av nejtillpirater — 29 juli 2013 @ 12:48

 19. @nejtillpirater — 29 juli 2013 @ 12:48

  > ”Ja det var som jag misstänkt, det fanns ingen källa.”

  Huruvida det finns en källa att länka till eller inte avgör inte huruvida något är ett faktum eller inte? Om du hävdar motsatsen skulle jag få be dig att länka till den faktiska undersökningen, så vi kan läsa den. Om du inte kan det, så existerar inte undersökningen enligt den logik du nu försöker föra.

  > ”Från #15, alltså är du en lögnare enligt din egen definition.”

  Ingalunda, eftersom jag vet att det är som jag påstår. Huruvida en källas kan länkas avgör inte vad som är ett faktum.

  > ”..med ständiga personangrepp.”

  Kommer du ihåg den där gången där du försökte visa vad som utgjorde personangrepp, där du länkade en artikel på Wikipedia, när det visade sig att den inte riktigt höll med dig.

  > ”Detta var absolut en lögn, både enligt gängse definition av begreppet lögn (som du inte använder dig av) och enligt din högst personliga definition av lögn.”

  Min definition är densamma som i uppslagsverken, och enligt den så var det inte det som vi nyss fastställde.

  > ”Din definition av lögn: ”Påstå något som man inte vet om det är på det sättet”..”

  Det där citatet är falskt.

  Jag påstod att det är en lögn om man påstår att något är ett faktum när man inte vet om det är ett faktum.

  > ”..en mycket sjuk definition eftersom man faktiskt måste kunna ha åsikter, göra antaganden osv utan att behöva bli anklagad för att vara en lögnare.”

  Ingalunda, det är en enorm skillnad på att säga vad man tror eller vad man tycker(vilket du alltid varit fullt fri att göra) jämfört med att föra fram ett påstående där man gör gällande att det är ett faktum att något förhåller sig på ett visst sätt. Du gjorde det sistnämnda, fullt medveten om att du inte visste om det var ett faktum. Då är det en lögn.

  Du skrev:

  > ”..vilket givetvis är helt fel..”

  och:

  > ”Den typen av utövande är alltså både ett lagbrott..”

  Du skrev inte att du trodde att så var fallet, eller att du tyckte att det borde vara så, du skrev bara att det är så.

  Förstår du inte innebörden av vad orden du skriver faktiskt betyder?

  > ”Men du uppfyller den definitionen själv så utan att behöva skämmas så kan jag nu helt sakligt konstatera.”

  Vilket du inte har gjort. Att något inte kan länkas visar inte att något inte är på ett visst sätt.

  > ”Men när jag rett ut saken med huvudmoderatorn eller ansvariga på Disqus så kommer detta antagligen innebära slutet på ditt terrorvälde.”

  Jo, hur många veckor har du försöka reda ut saken med IDG, utan att få svar? Jag kan garantera dig att ingen moderator på något forum kommer ge någon respons till något som har en så låg rating som dig.

  Terrorvälde? Du är bra rolig ibland.

  > ”Nu orkar jag inte diskutera mer med dig för du beter dig som en idiot.”

  Vad synd att du aldrig någonsin orkar diskutera sakfrågorna, jag hade hoppats att du skulle orka kommentera faktumen att det du påstod om att Kopimismen inte är en riktig religion inte stämde vid närmare granskning, eller faktumet att MediaVision-undersökningen faktiskt inte alls visar det du påstår att den visar, gällande sammanlagt minskad försäljning.

  Det måste vara tacksamt att alltid ha något att skylla på, så du aldrig någonsin behöver diskutera sakfrågorna mer när dina tidigare påståenden visats vara helt felaktiga.

  Kommentar av Fredrika — 29 juli 2013 @ 14:25


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: