Christian Engström, Pirat

17 maj 2013

Bra EU-direktiv på gång om bättre koll på pengarna i insamlingssällskapen

Filed under: collecting societies — Christian Engström @ 11:56
Seminarium om CRM-direktivet i EU-parlamentet igår

Seminarium om CRM-direktivet i EU-parlamentet igår

Det måste bli mer ordning och reda och mer öppenhet i insamlingssällskapen, alltså STIM och alla dess systerorganisationer i Sverige och Europa. Det är innebörden i ett EU-direktiv som sakta men säkert håller på att antas i EU-parlamentet. Målsättningen är att det ska vara färdigbehandlat i det ansvariga utskottet innan sommaruppehållet.

Insamlingssällskapen är en viktig del av den upphovsrättsekonomi vi har idag. Vi pirater har en hel del synpunkter på hur de lagarna ska reformeras, men det är en annan fråga. När det nu är så att det finns organisationer som STIM (och en ryslig massa andra bokstavskombinationer) som samlar in pengar för att ge till artister och kompositörer, då ska de också betala pengarna vidare till artisterna och kompositörerna på ett snabbt och korrekt sätt.

Hittills har det ofta varit lite si och så på den punkten. Kanske inte alla, men väldigt många av insamlingssällskapen i Europa har stora brister när det gäller att betala ut pengarna de har samlat in, och när det gäller att kunna visa vart alla pengar går. Enligt uppgift ruvar insamlingssällskapen i Europa tillsammans på 5,7 miljarder euro, 50 miljarder kronor, i pengar som de samlat in men inte betalt ut till artisterna, i vart fall inte ännu.

Flytta på dig Smaug, här kommer de stora grabbarna!

Den 6 juni är det ”deadline för amendments i JURI” som man säger på Brysselsvengelska. Det innebär att det är sista dagen att lägga ändringsförslag i det rättsliga utskottet JURI på det här direktivet. JURI är ansvarigt utskott eller huvudutskott (”lead committee” på svengelska) för direktivet Collective Rights Management, ofta förkortat CRM-direktivet. (På sidan för EU-parlamentets ”prodedure file” kan man se att det egentligen ett ännu längre namn, men det orkar jag inte ens kopy-pejsta. CRM-direktivet är vad folk säger.)

När ett EU-direktiv (alltså en lag på EU-nivå) ska antas av parlamentet är det alltid en viss tågordning som gäller. Man utser ett huvudutskott, som kommer att bestämma vad det blir som läggs fram för hela parlamentet att ta ställning till. Men innan huvudutskottet (i det här fallet JURI) gör det, hämtar de in synpunkter från andra utskott som också har med frågan att göra. De kallas för sidouskott.

För CRM-direktivet har JURI bett att få synpunkter (”opinions”) från de här sidoutskotten:

 • IMCO — utskottet för inre marknad och konsumentskydd
 • ITRE — utskottet för industri, forskning och energi
 • INTA — utskottet för internationell handel
 • CULT — kulturutskottet

Deadline för att lägga ändringsförslag i sidoutskotten har redan varit.

Jag har lagt ändringsförslag i IMCO (inre marknad), som är det sidoutskott där jag sitter, förutom huvudutkottet JURI. Amelia Andersdotter har lagt ändringsförslag i ITRE (industri och forskning) och INTA (internationell handel), där hon sitter med i bägge. Det finns några smärre skillnader mellan vad vi har lagt i olika utskott, mest för att skapa lite variation, för vår huvudlinje är helt klar:

Det måste bli ordentlig redovisning, ordentliga databaser och ordentlig öppenhet i insamlingssällskapen. De ska inte få fortsätta samla in pengar på lösa boliner och sedan behålla en stor del av pengarna på ännu lösare boliner.

I det fjärde sidoutskottet CULT har vår Gröna kollega Helga Trüpel lagt ett antal ändringsförslag som även de går i samma riktning, och som ofta är identiskt formulerade med dem som jag och Amelia lagt i våra utskott. Amelias politiska assistent Ulf Pettersson har gjort ett jättebra jobb med att sammanställa ändringsförslagen och synka mellan de inblandade kontoren.

Igår var Amelia och jag värdar för ett halvdagssemiarium om CRM-direktivet, tillsammans med Helga Trüpel och ytterligare en kollega ur den Gröna gruppen som också är engagerad i den här frågan, Eva Lichtenberger från Österrike. Det här seminariet man se som lite av en sista genomgång med de olika parterna innan det konkreta arbetet i utskotten tar fart på allvar. Vi hade både insamlingssällskap och olika representanter för artister som är kritiska till hur insamlingssällskapen sköts idag. Det blev en stundtals livlig debatt mellan dem, vilket förstås var både kul och upplysande, om man uttrycker det så.

Nästa steg är att ändringsförslagen som vi och andra politiska grupper har lagt blir sammanställda av sekretariatet. Sedan börjar diskussioner mellan de olika ”skuggrapportörerna”, alltså de personer i utskotten som representerar partigruppen i utskottet på just den här frågan. På Brysseljargong säger man att Amelia är skuggrapportör på CRM-direktivet i ITRE och INTA, att jag är skugga i IMCO och JURI, och vår tyska kollega är skugga i CULT.

Samtidigt med att de ändringsförslag som redan är lagda börjar diskuteras i sidoutskotten, närmar sig sista datum för att lägga ändringsförslag i huvudutskottet JURI. Det är den 6 juni, och då kan man säga att huvudmatchen i parlamentet börjar.

…………

Foto av Hax (Henrik Alexandersson), fritt för publicering CC0.

Annonser

6 kommentarer

 1. Absolut öppenhet på alla områden och i alla verksamheter samt på individnivå. Är vägen sanningen och livet. Tror jag.
  Ps: såg igår kväll dokumentären om redovisningen inom Stora Enso, tycks inte varit bättre i den insamlingsorganisationen.

  Kommentar av Bo Wennström — 17 maj 2013 @ 13:02

 2. Tack for en valdigt informativ och pedagogisk beskrivning av processerna. Lycka till med CRM-direktivet!

  Kommentar av @collentine — 17 maj 2013 @ 17:24

 3. Reblogged this on Urbansundstrom’s Weblog.

  Kommentar av urbansundstrom — 18 maj 2013 @ 15:03

 4. […] Bra EU-direktiv på gång om bättre koll på pengarna i insamlingssällskapen. […]

  Pingback av Bra EU-direktiv på gång om bättre koll på pengarna i insamlingssällskapen | Urbansundstrom's Weblog — 18 maj 2013 @ 15:09

 5. Helga Trüpel är väl rapportör (föredragande) i CULT? Hon följer inte någon annans arbete å Gröna gruppens vägnar utan leder arbetet i CULT. Trodde jag.

  Kommentar av Amelia Andersdotter (@teirdes) — 18 maj 2013 @ 15:53

 6. Kan Nejtillpirater förklara varför detta är en dålig idé?
  (Förlåt, jag bara utgår ifrån att du tycker det).

  Kommentar av Klas Katt — 19 maj 2013 @ 0:36


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: