Christian Engström, Pirat

17 april 2013

E-röstning är en dålig och farlig idé

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 17:10
Om man ska kunna se med egna ögon att det inte är något fusk duger inte datorer

Om man ska kunna se med egna ögon att det inte är något fusk duger inte datoriserade system

Vallagskommittén har nu lagt fram sitt förslag om e-röstning. I de tre valen 2018 vill man göra ett försök med elektronisk röstning i vallokal och möjligen även på internet. Detta skall nu utredas, diskuteras och dras igenom den politiska beslutsprocessen.

Men e-röstning är en dålig och farlig idé. Samtidigt finns det andra och bättre sätt att använda tekniken för att underlätta röstningsförfarandet.

Om man fick rösta hemifrån, via internet på den egna datorn – då skulle till exempel de kvinnor som lever i misshandelsförhållanden förlora sin rösträtt, och mannen som slår få en extra röst. Står han bakom och kontrollerar finns det inget att välja på. Det är möjligt att det krasst går att säga att det inte är så många så det skulle påverka resultatet i det stora hela. Men det skulle ändå vara en mycket dålig signal.

Samma sak skulle kunna drabba andra som befinner sig i någon form av beroendeställning. Om du var sist anställd på jobbet, skulle du då våga tacka nej om chefen erbjöd sig att hjälpa dig att rösta?

Röstdeltagandet i ålderskategorin 90+ skulle öka markant. En del av de rösterna skulle säkert komma från helt alerta 90-åringar som uppskattade den ökade bekvämligheten med röstning via internet. Men många skulle istället komma från söner och döttrar som ”hjälper” mamma eller pappa rösta rätt.

Detta är inte problem som går att komma runt med några tekniska hjälpmedel för identifikation. Det handlar om kontrollen av platsen där röstningen sker, och det går bara att lösa i vallokalen.

Därför bör vi säga nej till den idén om röstning via internet, på mycket goda principiella grunder.

Det är sant att det nuvarande systemet för röstning med förtryckta eller handskrivna valsedlar dras med problem och kan förbättras. Efter valet 2010 var det rekordmånga överklaganden av valresultat, och ett par av de regionala valen fick göras om.

Vi i Piratpartiet har blivit drabbade av att våra valsedlar har hanterats fel eller lagts i skymundan i vissa vallokaler, men vi är inte det enda parti som drabbats. På vissa håll har det slutgiltiga valresultatet blivit en bedömningsfråga, eftersom utfallet varit så jämnt att det hängt på tolkningen av otydliga handskrivna valsedlar. Ett land som Sverige ska inte behöva ha sådana brister i valsystemet.

Ett försök med röstningsdatorer för en helt och hållet elektronisk valprocess i vallokalerna är också en lösning som Vallagskommittén överväger, enligt norsk modell. Då slipper man problemet med handskrivna valsedlar som behöver tolkas liksom svårigheten med att garantera att alla valsedlar blir behandlade lika i var och en av de 6000 vallokalerna. Det vore bra, så långt.

Men renodlade röstningsdatorer är också problematiska ur en principiell synvinkel. Den metoden gör det omöjligt att i efterhand kontrollera att inget fusk har förekommit.

I dagens system med valsedlar på papper får vem som helst vara med och se på när valurnorna öppnas och den manuella räkningen sker. Det gör att det inte kan skapas några konspirationsteorier om att rösträkningen är manipulerad i det fördolda.

Om valresultatet kommer automatiskt ur en dator finns det inget sätt för en utomstående att kontrollera att det inte har förekommit något fusk. I USA har det varit mycket kontroverser kring röstningsmaskinerna från tillverkaren Diebold, eftersom de bygger på helt sluten kod som inga vanliga medborgare har tillgång till. Även om det inte skett någon manipulation av valresultaten, är det omöjligt för myndigheterna och tillverkaren av datorsystemen att faktiskt bevisa det.

Man kan jämföra med hur Lotto-dragningarna går till i teve varje vecka. Det skulle vara hur lätt som helst att programmera en dator att ta fram lottoraden på ett helt korrekt och slumpmässigt sätt. Men sker det inuti datorn finns det inget sätt för vanliga lottospelare att med egna ögon se att det gått rätt till.

Därför dras den rätta lottoraden med en specialbyggd maskin som är helt genomskinlig, där var och en kan se att bollarna hanteras på ett korrekt sätt utan möjlighet till fusk. På samma sätt är det med valsedlar på papper som räknas för hand. Den gammaldags analoga metoden är begriplig och kontrollerbar för vanliga medborgare. Men vad en dator egentligen har gjort under skalet går aldrig att bevisa för en utomstående.

Det kan ändå vara en bra idé att använda ny teknik – men då tillsammans med det nuvarande analoga systemet med valsedlar. Då kan man dra nytta av fördelar från båda systemen.

Låt röstningsdatorn i valbåset skriva ut en fysisk valsedel på papper, med det parti (och det eventuella personkryss) som väljaren har valt. Datorn kontrollerar att det blir en giltig och entydig valsedel. Och alla registrerade partier behandlas lika.

Sedan stoppar väljaren den utskrivna valsedeln i valkuvertet, ger det till valförrättaren som lägger det i urnan. Själva röstningen fungerar då precis som med dagens system – men röstningsdatorn säkerställer att det blir en korrekt valsedel som inte kan tolkas fel eller underkännas.

Ett sådant tvåstegssystem skulle göra att valhemligheten blir bättre skyddad än med dagens system, eftersom ingen kan se när väljaren plockar valsedeln ur ett ställ. Eftersom röstningsdatorn inte behöver veta vem det är som ber att få en viss valsedel utskriven, finns en garanti för valhemligheten. Samtidigt finns alla fördelarna från dagens system kvar när det gäller verifierbarhet av röstsammanräkningen.

En sådan reform kräver bara en enkel ändring av sjätte kapitlet i vallagen – och skulle kunna vara verklighet redan om något år.

Någon kanske blir förvånad över att jag som piratpartist är negativ till helt datoriserad röstning (och även till att införa röstning via internet). Normalt brukar ju vi pirater vara bland de mest entusiastiska till de      möjligheter den nya tekniken ger.

Men det finns fall där kravet på begriplighet och verifierbarhet väger tyngre än önskan om ökad smidighet. Då kan det vara bättre att behålla kärnan i de gamla analoga systemen som går att inspektera med blotta ögat. Valsedlar på papper är ett sådant fall.

Röstningsdatorer som printar ut valsedlar i valbåsen skulle ge alla väljare säker tillgång till korrekta valsedlar, vilket vore en klar förbättring av systemet.

…………

Olika åsikter i vallagskommittén: Miljöpartiet, Moderaterna

…………

Uppdatering: Mer om hur valsedelsskrivarna skulle kunna fungera: Valsedelsskrivare ger säkra och rättvisa val

50 kommentarer

 1. Är benägen att hålla med.

  Kommentar av Marulk2 — 17 april 2013 @ 17:20

 2. Jag tycker mig se ett samband mellan datormognad och inställningen till ett heldatoriserat röstningsförfarande. Ju mer kunskap om datorer en individ har desto mer skeptisk till att överlåta förfarandet till ett helt elektroniskt system är man.
  Min åsikt som någon form av datasäkerhetsmupp är att det system som Christian förordar är det enda som har några förutsättningar för att fungera på ett demokratiskt vettigt sätt. Man skulle kunna spetsa till det ytterligare med att trycka en maskinläsbar kod på valsedeln så att den går att sortera och kontrollräkna automatiskt på ett enkelt sätt. Den manuella inspektionen och räkningen måste dock alltid vara den som gäller juridiskt.
  I slutändan så är just verifierbarheten i hela kedjan det absolut viktigaste, från att väljaren kan se att den fysiska röstsedeln är korrekt till att man kan se att det inte sker några oegentligheter när rösterna räknas.
  Ritualen att gå till vallokalen och stoppa ett papper i ett kuvert ska inte heller underskattas, jag misstänker att det gör att man får en mer allvarlig prägel på själva valet.

  Kommentar av Stefan — 17 april 2013 @ 17:54

 3. Jag tycker till och med att man ska få lägga valsedeln i ”urnan” själv, utan någon fjant däremellan. Den symboliken tycker jag faktiskt är viktig.

  Kommentar av swingthatcat — 17 april 2013 @ 18:00

 4. Fjanten däremellan är till för att kontrollera(öppet och tydligt så att någon kan kontrollera kontrollanten om de vill) att väljaren inte fuskar genom att exempelvis smyga ner en extra valsedel.

  Kommentar av Anonym — 17 april 2013 @ 19:34

 5. Har läst att Holland började med valmaskiner, men gick tillbaka till papper. Stämmer det?

  Kommentar av Sam — 17 april 2013 @ 19:37

 6. Utmärkt förslag med valsedelsprinter, och riktigt bra skrivet!

  Nu fattar man precis varför lottobollarna skuttar omkring som dom gör 🙂

  Kommentar av Erik Josefsson — 17 april 2013 @ 20:20

 7. @swingthatcat (#3)
  Tyvärr finns det risk för manipulation om man får lägga i valseden i urnan själv, så det lär det inte bli tal om.

  Kommentar av Johan Tjäder — 17 april 2013 @ 21:28

 8. Det är sorgligt att moderaterna har snöat in på detta med e-röstning. Det är ett logiskt steg som de missar. Visserligen finns det ganska gott om ”säkra” datasystem men ytterst vilar ändå säkerheten på att allting går att ställa till rätta manuellt. Om det blir fel på ditt konto i internetbanken, då går det att rätta till. Eventuellt måste du tvista med banken med det finns rättsmedel att ta till.

  Problemet här är att kombinera ”säkerhet” med valhemligheten. Det är ju inte ett tekniskt problem, utan en egenskap. Det ska inte gå att kontrollera hur en röst har registrerats, således är det logiskt sett omöjligt att efteråt bevisa att systemet har gjort rätt när det per definition inte ska finnas bevis.

  Men alldeles bortsett från det så finns det ju en rad tekniska problem. Har man sluten källkod så går den ju inte att kontrollera. Men även om man har öppen källkod är det ju ogörligt att verifiera att det är den källkod jag fått se som kompilerats och som sedan kör i maskinen. I princip måste ju hela kedjan från repository till byggmiljö till installation vara säkrad och kontrollerbar samtidigt. Utöver det måste hela processen med hårdvarutillverkningen vara säkrad så det inte smyger in några kretsar med annan programvara förinstallerad. Och får man dessutom utgå i från att moderaterna tänker sig att kommersiella tillverkare ska stå för apparaturen, ja då kommer ju hela problemet med affärshemligheter invalsande också.

  NEJ TACK!

  Kommentar av Johan Tjäder — 17 april 2013 @ 21:42

 9. Jag är rätt säker på att det inte finns nån korrelation mellan ”datormognad” och att vara skeptisk till e-röstning. Mest för att de bästa skälen till att vara skeptisk (som Christian nämner) ligger utanför en teknikdiskussion. Jag är en programmerare och förstår inte varför det skulle vara någon principiell skillnad mellan öppen källkod och transparent räkning av valsedlar. Jag tror och hoppas att e-röstning kommer bli ett faktum inom en överskådlig framtid. Christian har bra argument men de räcker inte hela vägen fram när man väl börjar se fördelarna med e-röstning.

  Kommentar av Anonym — 17 april 2013 @ 22:06

 10. Datorutskrivna valsedlar skulle ju också med hög tillförlitlighet kunna räknas maskinellt (och sedan kontrollräknas för hand), streckkoder och OCR etc.

  Kommentar av JohanR — 17 april 2013 @ 22:15

 11. Läste någon teknik blogg för länge sedan, om ”val” fusk i USA valet mellan Bush jr och John Kerry 2004 där röstnings datorn ”bara” godkände republikanska namn, fast den som röstade markerade demokrat. Ang dator styrning, var det inte Keno eller lotto som ett tag hade datorslumpning och det blev ett sånt himmla liv för att plötsligt vann folk inte längre några hög vinster.

  Kommentar av Pros82(twitter) — 17 april 2013 @ 23:20

 12. Svar till anonym som är datormogen: Problemet med öppen källkod är att det finns en mycket begränsad mängd människor som kan verifiera ett sådant system. Vi som inte enkelt kan verifiera den öppna källkoden själva utelämnas till en bedömning av ett godtyckligt nätverk vars demokratiska värderingar vi förväntas godta utan invändningar. Det finns många system där det fungerar bra, men om man vill att väljare i ett demokratiskt system ska känna att de har verklig makt över sin situation är en bit papper med tydliga krumelurer som vi är lagstadgade att lära oss tolka (=bokstäver, grundskolan) någonting som man verkligen alltid har egen, personlig makt över. Ingen kan ta ifrån mig makten över min pappersbit och den åsikt som ligger däri. Ingen kan, utan att jag märker det, ta makten över min fysiska kropp i det fysiska rummet med fysiska pappersbiten.

  Eller ja. I alla fall är begränsningarna för sådant maktutövande mycket svårare att ta sig förbi en motsvarande begränsningar i ett mjukvarusystem. Jag tror att man får se varje teknik och dess funktionaliteter i varje situation för sig: papper behöver absolut inte avfärdas bara för att det är en äldre teknologi än t ex datorer.

  Kommentar av Amelia Andersdotter (@teirdes) — 18 april 2013 @ 0:16

 13. ”vinnor som lever i misshandelsförhållanden förlora sin rösträtt”

  1. Köper inte det där, varför skulle hon ha rösträtt i vallokaler men inte online?
  2. Vad hindrar henne från att rösta i en vallokal medan e-tjänsten finns tillgänglig samtidigt?
  3. Om hennes man följer med henne till en vallokal så kan ha se vilka valsedlar hon tar med sig!
  4. Hon kan rösta via hennes smartphone på toan om hon har en.
  5. Hur många män finns det som passar din beskrivning som inte skulle kunna göra exakt samma sak i vanliga vallokaler?

  Kommentar av Alexander — 18 april 2013 @ 0:29

 14. E-röstning behöver inte ersätta vanliga vallokaler, det kan vara ett bra alternativ för oss som skulle kunna missa att rösta annars.

  Det du skriver i din blogginlägg är E-röstning vs Vallokaler.

  Framtiden är e-röstning, frågan är bara när. Det blir inte heller så seriöst när vi är med i EU och andra EU-länder får ha andra system, EU styr över Sverige mer än vad vi kanske vill tro och om vi ska fortsätta vara med så bör vi även ha samma demokratisk process.

  Kommentar av Alexander — 18 april 2013 @ 0:36

 15. Sorry för 3 kommentarer men det går inte att redigera, anyway vill bara avsluta med att säga att e-röstning som frivilligt alternativ skulle kunna öka valdeltagandet vilket gynnar demokratin, och det finns fler fördelar än nackdelar.

  Vi har varit på månen! Så det borde kunna gå att rösta via nätet.

  Jag litar inte på vallokaler och valsedlar, min röst kan vara bortkastad och jag får aldrig veta om det. För mig är det viktigaste att min röst räknas och att jag kan göra det enkelt utan att ta en lång promenad efter en lång dag på jobbet. Jag tvivlar att min chef skulle tvinga sina anställda till att rösta på ett parti, och om det börjar förekomma ofta så går det att göra det olagligt (om det inte redan nu räknas som någon typ av diskriminering).

  Kommentar av Alexander — 18 april 2013 @ 0:45

 16. Valsedelskrivare i vallokalerna kompletterat med blanka valsedlar & tydliga listor över registrerade partier som backup är väl den bästa lösningen. Dessutom kan man väl lämna ut preliminära resultat baserat på utskriftsstatistiken i dessa skrivare, rösterna måste ju givetvis räknas ändå men på det sättet skulle man ju få en ganska bra uppfattning om hur bra det fungerar och vad resultatet blir.

  @Alexander: Ditt resonemang har rätt rejäla luckor

  1. I en vallokal finns det personal som ser till att man går en och en så att ingen kan tvinga någon att rösta på ett givet sätt.

  2. Den dominanta partnern som tvingar den röstande att tidigt rösta hemmifrån. Eftersom man inte får ha spårbarhet om hur folk har röstat kan ju den rösten inte tas tillbaka och ersättas av en röst i vallokalen.

  3. Kan enkelt lösas med att skriva på en blank valsedel

  4. Bara om rösten inte erlagts ännu, se 1

  5. Med tanke på att valförättarna har ansvar att se till att ingen otillbörlig påverkan sker, extremt få.

  Post 2: Nej, alla varianter som hittills lagts fram misslyckas med säkerhetsaspekten, ingen kan helt enkelt med säkerhet säga att röstningen inte manipulerats

  Post 3: Det är väl redan olagligt, men väldigt svårt att bevisa. Vad gäller om din röst blir bortkastad eller inte: Du har rätt att observera arbetet i vallokalen för att med egna ögon se att allt går rätt till.

  Rent allmänt verkar du prioritera att det ska vara enkelt och smidigt framför att valet ska ske på ett smidigt sätt, själv har jag precis motsatt uppfattning.

  Kommentar av Stocken — 18 april 2013 @ 7:23

 17. ”Jag är en programmerare och förstår inte varför det skulle vara någon principiell skillnad mellan öppen källkod och transparent räkning av valsedlar. ”

  Som Amelia klart beskriver är problemet just att det kriterium som måste fullföljas i en demokratisk röstning är att samtliga röstberättigade måste kunna se vad som sker. Processen måste vara transparent, förståelig, och lätt att följa för varje människa.

  M.a.o. Sådana som du och jag skall inte vara dem som undersöker saken. Och i slutänden, ser du ju själv, så måste den som kan verifiera att allting skett rätt ha root på maskinen, annars kan han inte garantera att det som uppvisas inte bara är manipulerade data.

  Har den personen root så talar vi även om att han har möjlighet att skriva om resultatet.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 18 april 2013 @ 10:03

 18. jävligt bra skrivet Christian, håller med om allt.

  Dock kommer jag fortsätta rösta på Amelia!

  Manne

  Kommentar av manen — 18 april 2013 @ 11:06

 19. Jag kan känna att E-röstning så långt vi kommit idag är en dålig idé när det gäller de fundamentala valen. Riksdagsval, landstingsval och kommunalval samt större folkomröstningar kräver som sagt transparens gentemot den otekniska allmänheten och därmed högst visuella analoga lösningar. Problematiken med osunda beroendeställningar är också för allvarlig för att skämta bort. Men E-röstning ger nya möjligheter när det gäller beslut i andra frågor. Ta exempelvis stadsbyggnad. Idag ställs detaljplaner ut och det arrangeras samråd. På dessa går kanske 10 – 30 personer ur allmänheten, samt ett gäng personer med ekonomiska intressen. Personerna ur allmänheten är generellt sett reaktionära och konservativa medelålders män som är mycket vana att ta plats. Deras åsikter om att grusplanen minsann är helig och absolut inte får bebyggas generaliseras sedan till att de flesta tycker så. Samtidigt sitter inte sällan tiotusentals personer i bostadskö som inget hellre vill än att det blir lite bostäder där. Eftersom allt i slutändan styrs via planmonopolet i full diktatur och kommunen egentligen bara behöver en gallup tycker jag att man kan använda någon form av E-röstning. Det samlar garanterat en större och bredare grupp människor än de i bästa fall 30 medelålders män som går på samrådet (och de kanske 5 som orkar skriva yttranden också).

  Kommentar av Johannes Westlund — 18 april 2013 @ 11:36

 20. […] Lasses blogg, Christian Engström, Max Andersson, Grön blogg från Ystad, Liberala […]

  Pingback av Säg nej till E-röstning | Röda Berget — 18 april 2013 @ 13:51

 21. E-röstning hemifrån provades i utlandsvalkretsarna i det franska valet till Nationalförsamlingen 2012. Ironiskt nog var det i dem av de som Parti pirate ställde upp i som de nådde högst resultat.

  Ändå var Parti pirate mycket kritiska mot e-röstning hemifrån.

  http://viktualiebrodern.wordpress.com/2012/05/30/internetrostning-for-utlandsfransoser/

  http://viktualiebrodern.wordpress.com/2012/06/05/resultat-for-de-franska-utlandspiraterna/

  Kommentar av viktualiebroder — 18 april 2013 @ 14:52

 22. Passa på att ha sedelutskrivarna att sammanställa antalet utskrivna sedlar av varje slag. Så kan man använda detta data som preliminära resultat och bara räkna manuellt om det är betydelsefullt eller om man misstänker det blivit fel någonstans. Annars bör det räcka med kontrollräkningar.

  Kommentar av Mumfi. — 18 april 2013 @ 15:08

 23. Det märkliga med den här frågan är att Christian Engström har ett rationellt förhållningssätt till denna fråga och jag har inga invändningar mot hans argumentation eller att man för in ett liknande system som han föreslår. Synd bara att motsvarande rationella förhållningssätt inte finns Piratpartiets kärnfrågor som har med piratkopiering och integritet att göra.

  Kommentar av nejtillpirater — 18 april 2013 @ 21:35

 24. Det går att bygga system som ur en teknisk och datavetenskaplig synpunkt löser problemen med valhemlighet, transparans, valfusk etc. Man kan till och med, rent teoretiskt, ha det tillgängligt i medborgarnas hem där de inte bara röstar på sina representanter vart fjärde år utan också kan få ge sin åsikt i alla de frågor som tas upp i riksdagen, online i realtid. Det är rent bokstavligt bara fantasin som sätter gränsen över vad man kan åstadkomma och det är väldigt lätt att bli fartblind.

  Man måste fundera på varför man vill göra en förändring och vilka problem man vill lösa.
  Det här problemet handlar inte om teknik och går därför inte att lösa med teknik. Problemet handlar främst om demokratiska grundvärden men också om förtroende och att alla människor ska kunna se att de förutsättningarna är uppfyllda. De förändringar man gör måste hålla sig inom ramarna de förutsättningarna skapar.

  Tread carefully, here be dragons.

  Kommentar av Stefan — 18 april 2013 @ 22:35

 25. Mycket bra skrivet, Christian, instämmer till fullo!

  Jag instämmer ocksa med det #16 Stocken skriver, Alexanders inlägg #13-15 är i mina ögon alltför naiva.

  Scary Devil Monastery #17 är sin vana trogen klar och skarp, likasa Amelia #12. Kudos.

  Som vanlig kan #23 NTP, inte ge beröm utan att samtidigt med sitt nedlatande ordval upprepa sitt vid det här laget söndertrasade mantra. Faktiskt sorgligt…

  Kommentar av Kung CG — 19 april 2013 @ 7:51

 26. Det nager mig at se en edb-kyndig som hr. Engström ikke referere til den samme debat der netop har været i Danmark om e-valg (dog ikke via internettet, men via datamater på valgstederne). Dette forslag blev heldigvis stemt ned i marts, efter kraftig kritik fra edb-kyndige i Danmark mod forslaget.

  Men måske er det bare ikke kutyme i Sverige at bruge Danmark som et positivt eksempel i politiske debatter.

  (Jeg skriver på dansk, da jeg mener at alle i Skandinavien bør kunne læse dansk, svensk og norsk.)

  Kommentar av Svip — 19 april 2013 @ 9:05

 27. ”Det går att bygga system som ur en teknisk och datavetenskaplig synpunkt löser problemen med valhemlighet, transparans, valfusk etc. Man kan till och med, rent teoretiskt, ha det tillgängligt i medborgarnas hem där de inte bara röstar på sina representanter vart fjärde år utan också kan få ge sin åsikt i alla de frågor som tas upp i riksdagen, online i realtid. Det är rent bokstavligt bara fantasin som sätter gränsen över vad man kan åstadkomma och det är väldigt lätt att bli fartblind.”

  Desværre – det er ikke muligt at bygge en løsning som sikrer ”valhemlighet, transparans, valfusk ” Det er både teoretisk og praktisk umuligt, og det har Turing vist os før vi fik computere. Ja, der er naturlove i computerverdenen, og her rammer vi en af dem.

  Kommentar av Henrik Jørgensen — 19 april 2013 @ 9:42

 28. […] Svenska Dagbladets ledarsida håller med och citerar förslaget jag presenterade på bloggen: […]

  Pingback av Valsedelsskrivare bevarar valhemligheten för synskadade | Christian Engström, Pirate MEP — 19 april 2013 @ 11:40

 29. […] E-röstning är en dålig och farlig idé […]

  Pingback av Free and thinking » Lyssna på Piratpartiet om e-röstningen uppmanar SvD-ledare - IDG.se - Störst på it-nyheter — 20 april 2013 @ 6:51

 30. Valhemligheten – partisystemet – regeringsformen – allmänna val – kungahus/statschef/president/monarki/republik alla dessa är exempel på företeelser som är föremål för utfasning genom nya smartare och framförallt mer demokratiska, läs makten hos folket, system. Den pyramidal strukturen skall ersättas med allt mjukare och rundare former – alla är vi lika värda cirklar och cirklar som genomkorsar varandra. Verksamheterna i hela samhället skall också omorganiseras i full demokratisk ordning och gemensamt ägande = inget ägande kommer vi till insikt om är det ultimata. Valhemlighet = RÄDSLA.

  Kommentar av Bo Wennström — 20 april 2013 @ 11:19

 31. Jag kan hålla med om vallokalens fördel. Däremot skall det bli en förändring på vallokalerna – det skall finnas mobila för de på institution – och i livsmedelsbutiker, bibliotek och i byar utan dessa särskild lokal. Vi skall ju gå till att rösta oftare i sakpolitiska frågor. Uppluckringen och sedan upplösningen av partisystemet är nödvändigt så att riksdagsledamotens oberoende upprättas. Jag vill också ha direktröstande väljare som registrerar sig och utbildar sig för direktröstning via den alltid befintliga vallokalen när nu internet inte accepteras. Om jag väljer bort valhemlighet och står för vad jag röstar på, civilkurage, skall jag också kunna kontrollera att min röst är lagd där den skall vara. Det här med att enskilda skall tvingas rösta si eller så av någon är ändå väldigt marginellt förekommande. Verkan, öppenhet och ökad demokrati går före skydd och rädsla.
  Fördelen med internet och på sikt ökad makt åt folket och minskad representativitet är så önskvärt att marginella fel kan accepteras.
  Inget är hundra i djurriket med ofullbordade människor.
  Var rädd men våga ändå!
  Väl döljer partisystemkramarna som nu sitter vid grytorna att de inte vill förlora makten till folket – media och andra konservativa krafter motarbetar förändring som pågått genom hela historien.
  Långsiktigt är tekniken inte lösningen – TEKNIKEN ÄR PROBLEMET – men det ligger hundra år bort – skulle jag TRO! Först skall vi genomleva villkorslös TRO på tekniken intill dess övermättnad uppstår och det tar nog hundra år till – vi behöver ju få andra lösningar först innan vi kan lämna tekniken.

  Kommentar av Bo Wennström — 20 april 2013 @ 12:38

 32. Bra skrivet, Christian. E-röstning är också ett hot mot valhemligheten. Nånstans kommer det ju att registreras vad just du la din röst på. Det blir åtminstone teoretiskt möjligt att registrera alla svenskars politiska val. Bara den tanen är skrämmande nog att jag alltid kommer gå till vallokalen.

  Kommentar av Chris — 20 april 2013 @ 14:01

 33. @ #27 Henrik Jørgensen

  ”Desværre – det er ikke muligt at bygge en løsning som sikrer ”valhemlighet, transparans, valfusk ” Det er både teoretisk og praktisk umuligt, og det har Turing vist os før vi fik computere. ”

  Jodå det är inte bara möjligt utan det finns redan protokoll som garanterar att
  1. Det inte är möjligt att avgöra vem som har lagt vilken röst
  2. Varje väljare kan kontrollera att dens röst har räknats
  3. Det inte är möjligt att ändra, lägga till eller ta bort röster utan att det upptäcks

  Duckduckgo, wikipedia, scholar.google.com etc är dina vänner. 🙂

  Jag känner inte till att Turing gjorde något som gränsade till den här typen av problem. Det känns mer som Shannons domäner. Har du något specifikt du tänker på så får du gärna tala om vad så ska jag läsa det med stort intresse.

  Min poäng var egentligen att _även om det var möjligt_ att bygga system som garanterar allt detta _så är det ändå ingen bra ide_. Om du har lust så kan du läsa min kommentar så istället.

  Kommentar av Stefan — 21 april 2013 @ 11:42

 34. Valhemligheten förhindrar öppenhet och fullvärdiga analyser av valresultaten. Valhemligheten fördyrar hela valprocessen. Valhemligheten upprätthåller den rädsla som nu förlamar samhället. Valhemligheten håller oss kvar i barbarstadierna. Valhemligheten är motsatsen till civilkurage.
  Vi pionjärer borde ges möjligheten upphäva valhemligheten i valet 2014. Nu tvingas vi upprätthålla ett rädslosystem som gynnar maktkramarna.

  Kommentar av Bo Wennström — 21 april 2013 @ 12:01

 35. #Bo Wennström
  Hört talas om ”Abilene-paradoxen?” Hur öppenhet i röstningen kan ge ett utfall egentligen ingen vill ha?

  Abilene-paradoxen talar alldeles själv för en bevarad valhemlighet. Sen finns det fler saker också.

  http://paulford.com/groupthink-abilene-paradox/

  Kommentar av viktualiebroder — 22 april 2013 @ 13:52

 36. @viktualiebroder
  Du utgår ifrån ett tänkande i boxen – den box jag vill att vi skall våga lämna. Begreppet “mina anställda” hallå skall inte finnas på kartan. Vi skall skapa och bygga upp allas lika värde och villkorslös kärlek, jag älskar nästan som mig själv. Absolut öppenhet är en förutsättning för att vi skall kunna vandra vidare i detta rikes fem stadier barbarstadiet – civilisationsstadiet – kulturstadiet – humanitetsstadiet och idialitetsstadiet.
  Se möjligheterna – släpp rädslan för förändring. Det finns inget positivt med hemlighetsmakeri, tystnadsplikter mm det skapar bara makt åt vissa som kan missbrukas – ABSOLUT ÖPPENHET TACK – var rädd men våga ändå.
  Vi skall lämna lögnen ALL IN = allt på bordet.
  Rädslan släpper och snart kan alla stå rakt i sina politiska beslut och sitt röstande. Det gör ont när knoppar brister!
  Alla skall tränas i att våga rösta efter HJÄRTAT oavsett vem som är emot. Om vi inte vågar börja på vägen till absolut öppenhet kommer vi aldrig dit.
  Inledningsvis får det bli frivilligt.

  Kommentar av Bo Wennström — 22 april 2013 @ 19:15

 37. Många intressanta kommentarer till en intressant artikel, men det de flesta verkar missa, i viss mån också Christian, är att valhemligheten är VIKTIG! Jag är insatt i hur datorer fungerar, ja mer insatt än de flesta alltså. Så pass insatt att jag vet att det alltid går att vara tio, hundra, tusen gånger mer insatt än jag är. Jag ser det som omöjligt att garantera valhemligheten, kanske förutom för säkerhetsexperter som använder Tor eller VPN och åtminstone åtskilliga verktyg för att rensa lagring och förändra webbläsarspår, allra helst en bootbar DVD som körs i en dator med urkopplad hårddisk. Jag skulle antagligen lyckas, men det är en alldeles för stor risk för att jag skulle våga göra det ändå.

  Någon, som kanske skulle kunna vara jag, lämnade följande kommentar: ”Det duger inte!!!

  Det duger absolut inte att folk bara ska känna att röstningen är seriös och trovärdig. Den måste vara det också!!! Bara inte helt genomtänkt uttalande, eller väldigt genomtänkt uttalande?

  Jag är helt säker på att det här är ett sätt att i smyg avskaffa valhemligheten. FRA, någon?

  I USA har e-röstning med extremt hög beräknad sannolikhet manipulerats, till Mitt Romneys fördel och bl.a. Ron Pauls nackdel.

  Det finns bara ett parti i Sverige som värnar den personliga integriteten (inga namn nämnda i Public Service) och de har idag mindre än 1% i opinionsundersökningarna.
  Anonym”

  Här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5507477

  Någon annan skriver så här: ”Det spelar

  ingen roll vad alla stenålderssvenskar tycker. Utveckling går ej att stoppa, även om många vill det.
  Häst och vagn”

  Kommenteringen är stängd där nu, men om vederbörande läser här, vill jag bara säga det här: Utveckling GÅR att stoppa, men det är svårt när starka krafter jobbar emot en. All utveckling är inte positiv, och det är viktigt att stoppa den negativa.

  Kommentar av Ano Nym — 22 april 2013 @ 21:52

 38. Valhemligheten skall fasas ut med frivillighet som en början.
  Internet går att säkra i tillräcklig omfattning.
  Politiska tjänstemän gör som folket röstat – flera omröstningar kan göras under en och samma vecka.
  Enskilda personer skall inte tillåtas ha makt ensam, läs chef, det finns inte någon som är tillräckligt frisk för det.
  Sjukdomsinsikt och anpassning av det faktum att vi är ofullbordade djur i just djurriket.

  Kommentar av Bo Wennström — 22 april 2013 @ 22:19

 39. @Bo Wennström:

  Vem är det som skriver dessa, enligt mig sjuka, vanföreställningar om hur samhället ska vara? Fullständigt namn, adress och personnummer, tack!

  Alla handlingar får konsekvenser. Om dessa är positiva, negativa, obetydliga eller ofantliga beror på omständigheterna, bland annat möjligheten att vara anonym. Om det inte fanns några hemligheter, utan alla visste allt om alla, skulle man aldrig kunna slappna av. Minsta felsteg, ett illa valt ord, en felaktig tanke, skulle betyda som minst att en person tycker lite sämre om en, som mest… Ja, det lämnar jag åt fantasin.

  Till exempel skulle Piratpartiet vara dött innan det skapades. Om någon skulle våga yttra att de faktiskt vill ha lite personlig integritet, skulle det ses av många som om de var brottslingar som vill kunna begå brott, och de skulle genast bli beskyllda för det. Ingen skulle försvara dem för att de själva inte vill bli beskyllda för att vara brottslingar. Inte ens om 75% faktiskt i tysthet höll med.

  Jag börjar bli allvarligt rädd för vårt samhälle, när det finns så många med liknande åsikter som du.

  Kommentar av Ano Nym — 23 april 2013 @ 18:16

 40. PS: Felet du gör är att du blandar ihop vad en människa vill innerst inne, och vad samma människa ”vill” under påverkan av andras förväntningar. Du tror att det förra kan bli det senare, men jag lovar att det är en omöjlighet. Det enda sättet att komma åt människors sanna vilja är att ge dem anonymitet.

  Kommentar av Ano Nym — 23 april 2013 @ 18:24

 41. @Ano Nym
  Först och främst kan vi förbjuda upprepningen lögnen som alltid uttalas vid katastrofer ”ett angrepp på det öppna samhället”.
  Det finns inga absolut öppna samhällen och kan således inte heller angripas.
  I det tankeklimat jag tänker mig, finns inget dömande och straffande, om någon gör något som inte ar bra får den hjälp av kärlekspiloter i stället för som nu poliser som förvisso ibland har börjat ge den utsatte som orsakat något hjälp.
  Idag skyddas brottslingar av hemligheter, nationellt skydd, tystnadsplikter och maktstrukturens grepp i pyramidala former. Vi skall vidare när kritisk massa uppnåtts i övermättnad på en viss livsstil t ex valhemlighetsmodellen. Jag ifrågasätter den nu även om tillräcklig mognad icke uppnåtts. Genom att så fröet är första steget taget. I det gåvosamhälle som skall växa sig allt starkare behövs inga piratregeringar eller politiska partier. Vi skall börja se bortom skogen och göra försök med misslyckanden som är nödvändiga för framgång.
  När vi är fria – när vi valt frihet – då kommer sanningen att uttryckas utan rädsla och utan avsikt att angripa.
  När det gäller begreppet ”sjuk” det finns inga friska människor, bara dåligt undersökta. Det blir inte bättre att hemlighålla. Hur skall jag då kunna ha medkänsla?
  Det är ingen självklarhet att valhemligheten är ett måste och inte kan börja fasas ut med hjälp av oss som vågar släppa den frivilligt. Jag vill därför att möjligheten att upphäva valhemligheten skall ordnas.

  Kommentar av Bo Wennström — 23 april 2013 @ 19:17

 42. Det anonyma samhället är en urspårning som skapar separation i stället för ENHET.
  I ett villkorslöst kärleks klimat finns inget utrymme för anonymitet och hemligheter.
  Vi skall lära oss att älska varandra och vilja bli ihågkommen för det jag gav min nästa villkorslöst.

  Kommentar av Bo Wennström — 23 april 2013 @ 19:27

 43. […] Engström tycker att e-röstning är en dålig och farlig idé men har ett förslag på hur datorer faktiskt kan användas konstruktivt vid […]

  Pingback av E-röstning skapar fler problem än det löser | No size fits all — 27 april 2013 @ 16:23

 44. @Bo Wennström: Jag tror aldrig att samhället kommer att bli ”moget för villkorslös kärlek”. Skulle du själv kunna älska någon som stulit dina pengar? Någon som tänt eld på ditt hus? Någon som våldtagit och mördat ditt barn? Tror inte det…

  Det kommer alltid att finnas sådana som avviker obekvämt mycket, som de nyss nämnda, och en del av dem kommer att vara obotliga.

  Även om ditt idealsamhälle vore möjligt att nå, borde inte valhemligheten vara bland det sista man tar bort, av säkerhetsskäl?

  Kommentar av Ano Nym — 29 april 2013 @ 17:28

 45. Tack Ano Nym gillar ditt anslag. Om dina beskrivningar av obehagliga händelser skulle inträffa just nu i det rådande samhällsklimatet med DDP =den dräpande principen rådande, djungelns lag, den starkes rätt till stöld, lögn och dominans upphöjt i lag med dömande och straffande av dem som inte följer dessa olagliga lagar osv. Skulle jag verkligen prövas i de sex hjärtdygderna – förståelse -medkänsla – ödmjukhet – förlåtelse – mod * hoppas jag att jag klarar att ge villkorlös kärlek till den/de som gjort så illa som du beskriver. Men något annat än villkorlös kärlek är inte fruktbart hur smärtsamt det än må vara.

  Det paradoxala är att när vi bestämmer oss för att kapitulera inför sanningen att det finns tillräckligt för oss alla, det finns inget vi måste göra och att vi alla ÄR EN. När vi ger i stället för BAU= business as usual = sofistikerad stöld eller tagande. När VBI= villkorslös basinkomst är en självklarhet – när vi väljer hjälpande och omhändertagande – när vi förklarar att vi vill ÄLSKA VARANDRA och väljer att tänka så till alla vi möter – när allt är absolut öppet utan valhemligheter och andra rädslomurar – då kommer ingen aggressivitet att finnas längre och den som får uppdykande frustration får hjälp, omsorg + kramar med varm choklad och bulla.

  Vad är det som gör dig så pessimistisk – jag tror vi kommer att välja KÄRLEKENS VÄG EN DAG, vi är bara en tanke ifrån paradiset på Jorden. Jag ger denna inkarnation hellre för Kärleken än för ekonomisk tillväxt på bekostnad av min nästa. Vägen kan kännas lång för oss mikrober/celler i moder jords kropp men i galaxväsendets perspektiv är vägen mycket kort. Inkarnationerna här på jorden i djurriket är väldigt berikade med smärtsamma livsupplevelser som är väldigt lärande och utvecklande.
  Spelet går ut på att våga välja KÄRLEKEN trots att vi inte vet om det gör ondare än att fortsätta välja rädslan med de nuvarande hemskheterna vi hittar på här där allt är oss givet i överflöd.
  Efter bästa förmåga och vilja förklarar jag att jag ÄLSKAR ALLA – KRAM BO

  Kommentar av Bo Wennström — 29 april 2013 @ 23:47

 46. –Jag ser stora problem med valhemligheten. Det finns en risk för att människor blir tvingade att rösta på ett visst sätt, till exempel av en annan medlem i familjen. Det finns också teoretiska möjligheter att fuska, vilket inte finns med dagens system med valsedlar. Dessutom kan bara misstanken om att det inte går rätt till undergräva förtroendet för demokratin, säger Max Andersson.

  Kommentar av Dana Booth — 7 maj 2013 @ 23:05

 47. re Dana Booth, valhemligheten är kopplat till att vi är rädda för varandra – när skall vi börja ta oss ur det problemet. När det gäller förtroendet för demokratin anser jag att den inte kan bli lägre. Demokratins förtroende är i uppdämt behov av att höjas och det kräver en förändring av vårt demokratiska system, så att folket kan rösta så att makten alltmer än nu kommer från folket = demokratins mening och den är för låg nu. Det växer nu fram ett parti som ger makten direkt till medlemmarna och heter Aktiv demokrati ( aktivdemokrati .se ). Jag har också föreslagit en demokratimodell utan statschef, regering, allmänna val, politiska partier – modellen kan studeras på lovedepartment.com under demokratimodell. Vi kan inte fortsätta i samma fotspår och förvänta oss bättre resultat. Var rädd men våga ändå. Hur du än röstar skall jag lära mig älska dig, uppskatta dig, förstå dig, ha medkänsla för dig, ödmjukt acceptera och respektera dig, förlåta dig=mig, och i modigt civilkurage skydda din rätt att rösta enligt din övertygelse. Alla former av klimat styrs av det tankeklimat vi lyckas upprätthålla. Den fysiska tillvaron är styrd av den mentala – medvetandet eller tankeklimatet.

  Kommentar av Bo Wennström — 8 maj 2013 @ 8:49

 48. @Bo Wennström

  Varför skulle villkorslös kärlek vara fruktbart då? Vad menar du egentligen med fruktbart?

  Anledningen till att jag är så pessimistisk är att jag ser verkligheten. Pessimism och realism är numer i princip samma sak.

  Kommentar av Ano Nym — 10 maj 2013 @ 0:00

 49. @ Ano Nym
  Hittar inte var jag skrivit ordet fruktbar.
  Angående pessimism/realism så anser jag att optimism/realism också är i princip samma sak. Jag TROR följande: att smärtan är det mått som lyckan mäts med – i betydelsen att ju mer obehagligt gott själen valt att genomleva under en inkarnation, ju mer tillväxt i anden. Vi kan inte förstå allt och vi har ett visst utrymme för sk fri vilja. Vi kan välja det goda eller det obehagligt goda. Min optimism kan ju vara att när den nuvarande FIAT-ekonomin rasar samman, så gör det ont på olika sätt för oss alla, men det kommer gott ur händelsen – vi är inte begåvade nog att ändra det ekonomiska systemet nu trots att vi alla vet att det är ohållbart.

  Kommentar av Bo Wennström — 10 maj 2013 @ 8:06

 50. 9. Anonym: ”Jag är en programmerare och förstår inte varför det skulle vara någon principiell skillnad mellan öppen källkod och transparent räkning av valsedlar.”

  Jag vill tro på det här argumentet, men de kommer ju lägga utvecklingen av röstsystemet på entreprenad med 0 insyn precis som med allt annat.

  Kommentar av Caspar — 11 maj 2013 @ 10:49


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: