Christian Engström, Pirat

21 februari 2013

Öppet brev till alla jurister – Vi behöver hjälp!

Filed under: The Pirate Bay — Christian Engström @ 10:48

Piratpartiets partiledare Anna Troberg skriver:

Hej Jurister!
Som ni antagligen vet, så har Piratpartiet fått ta emot ett mindre trevligt brev från Rättighetsalliansen som skapar en del problem för oss. Man gör i det brevet klart att man ämnar dra Piratpartiet och potentiellt “styrelseledamöter och andra ställföreträdare” inför rätta om vi inte senast den 26 februari slutar leverera internetaccess till Pirate Bay.

Brevet kan man läsa i PDF-format här.

Här finns information om de tidigare rättsfall som brevet hänvisar till.

Piratpartiet har extremt begränsade ekonomiska resurser. I det här fallet har vi dessutom extremt begränsat med tid. Vi behöver er hjälp och expertis.

Det skulle vara till stor hjälp om så många som möjligt av er kunde ge oss er professionella syn på det hela. Hur tolkar ni brevet? Hur ser våra odds ut? Hur bedömer ni att en rättegång skulle sluta? Vilka personliga risker tar våra styrelseledamöter och andra ställföreträdare? Annat som kan vara relevant.

Blogga era svar och lämna en länk här i kommentarsfältet. Eller mejla till anna.troberg@piratpartiet.se.

Jag vill också be er som inte har juridisk utbildning och inte verkar inom rättsväsendet att inte spamma oss med era hemgjorda tolkningar. Vi behöver kvalificerad hjälp, inte subjektiva spekulationer och önsketänkanden. Hjälp oss istället genom att sprida den här förfrågan till jurister. Tack för förståelsen!

Stort tack för att ni vill hjälpa till!
Anna
————————–
Anna Troberg
Partiledare

Annonser

45 kommentarer

 1. Försök ta kontakt med Eben Moglen. Går detta till domstol så är frågan principiellt ganskka viktig för FSF. Visst han är amerikan och inte direkt insatt i svensk lag, men han är ett så tungt namn att en del svenska jurister troligen kan ge både en arm och ett ben för möjligheten att konsultera och jobba med honom, i mångt o mycket kan nog detsamma sägas om Lessig. Jag blir också mer och mer förvånad över att tunga spelare som tex. Google inte slår på stora trumman och frivilligt ger er vad stöd ni än kan komma att behöva, för frågan är lika viktig för dem.

  Kommentar av steelneck — 21 februari 2013 @ 12:04

 2. Jag föreslår Thomas Bodström

  Kommentar av minata — 21 februari 2013 @ 12:18

 3. Eller varför inte Tomas Norström, den ende jurist i hela Sverige som har papper på att INTE vara jävig i upphovsrättsfrågor?
  Att be jurister om hjälp mot rättsröta … det är som att be Hells Angels bekämpa MC-relaterad kriminalitet.

  Kommentar av Bengt Svensson — 21 februari 2013 @ 16:27

 4. […] av olika valmöjligheter. Erbjud gärna er hjälp. Och hjälp gärna till – inte minst om du har juridisk kompetens. Men ifrågasätt inte integriteten hos de som mer än de flesta andra […]

  Pingback av Vem bryr sig om hotet mot demokratin? « Calandrellas blogg — 21 februari 2013 @ 16:49

 5. […] enligt Anna Trobergs blogg samma dag, även publicerat i ”Pirate MEP” Christian Engströms blogg, så skriver man nu ett ”öppet brev till alla jurister” och ber om […]

  Pingback av Piratpartiet erkänner äntligen sin juridiska inkompetens « Nej till pirater och Piratpartiet — 21 februari 2013 @ 17:56

 6. Dagens blogg i ämnet

  Dokumentet som kan kosta Piratpartiet miljoners miljoner

  http://s-info.se/page/blogg.asp?id=1863&blogg=59105

  Kommentar av minata — 21 februari 2013 @ 21:57

 7. Reblogged this on Urbansundstrom’s Weblog.

  Kommentar av urbansundstrom — 21 februari 2013 @ 23:00

 8. Jaha, man vill ha kvalitativ hjälp, och inte subjektiva spekulationer och önsketänkanden. Det är fullt förståeligt.

  Men man kan väl spekulera lite i vilka frågor denna kvalificerade juridiska hjälp behöver ta itu med.

  Vilket ansvar kan Piratpartiets medlemmar ställa på partistyrelsen om dess agerande orsakar skada för partiet?
  Borde den som verkställt styrelsens beslut ha arbetsvägrat?
  Kunde partistyrelsen ha agerat förebyggande, exempelvis genom att driva fastställelsetalan gentemot någon rättighetshavare?
  Under vilka förutsättningar kan den som levererar internetaccess till ”The Pirate Bay” anses inte ha uppsåt till medverkan till upphovsrättsintrång?
  Kan den som okritiskt har levererat internetaccess till TPB anses ha varit likgiltig för de brott eventuellt kan konstateras till följd av leverantörens medverkan?
  Vem kan räkna sig som leverantör av en informationssamhällets tjänst enligt e-handelslagen, särskilt tjänsteleverantör enligt 16 § e-handelslagen?
  Får Piratpartiet betalt för att tillhandahålla internetaccess till TPB?
  Vet Piratpartiet vem som betalar för access till TPB?

  Kommentar av Johan Tjäder — 21 februari 2013 @ 23:01

 9. Intressant information minata och även frågorna du har Johan Tjäder.

  Angående protokollet.

  ”Protokoll fört vid möte med Piratpartiets styrelse 3-4 mars 2012
  Där inget annat anges är styrelsens beslut fattade med acklamation.

  18. The Pirate Bay
  Styrelsen diskuterade partiets relation till The Pirate Bay och beslöt
  att det ligger i linje med partiets värderingar att fortsatta stötta Pirate bay i dess roll som aktör för ett öppet och fritt internet.
  [N.N.] reserverar sig mot beslutet. (Reservationen återfinns i slutet av protokollet.)

  Reservation
  Punkt 18: The Pirate Bay, av [N.N.]:
  Jag anser det vara oansvarigt gentemot organisationen att ta beslut i den här frågan innan en tydligare konsekvensanalys genomförts.”

  Hur kan man stötta Pirate Bay endast i en påstådd roll som ”aktör för ett öppet och fritt internet” samtidigt som att man INTE stöttar dem i deras bevisade och uppenbara kriminalitet? Där har vi kärnfrågan.

  Kommentar av nejtillpirater — 22 februari 2013 @ 7:26

 10. Det här är lite yrvaket. Jag är jurist men ingen expert på detta område. Jag vill dock ge er ett råd i allra största välmening: Om ni vill kolla detta med en jurist först nu och inte innan ni gav bandbredd till Pirate Bay så är det lika bra att ni lägger ner nu innan ni skadar er själva alltför mycket. Man måste skilja mellan vad lagen är och vad lagen borde vara. Ni kan inte ersätta den gällande lagen med vad ni tycker lagen borde vara med förhoppningen att ni ska klara er i en domstol.

  Kommentar av Juristen — 22 februari 2013 @ 8:38

 11. Alla referenser till det TPB som TPB-rättegången handlade om är irrelevanta idag. Det enda dagens TPB har gemensamt med det TPB som TPB-rättegången handlade om är dess namn. Absolut inget annat. Jacob på openend har förklarat det bra:

  http://blogg.openend.se/2013/2/21/the-pirate-bay-nu-och-daa

  När TPB-rättegången hölls var det många som jämförde med Google, vilket bara delvis var en relevant jämförelse, detta eftersom det inte enbart var en sökmotor. En liknande jämförelse med dagens TBP är också bara bara delvis möjlig, men idag är skillnaderna omkastade. TPB länkar inte till något upphovsrättsligt material över huvud taget och deras sökmotor indexerar endast metadata som TPB inte har någon del i alls. Google däremot funkar precis som förr och länkar till upphovsrättsligt material.

  Dagens TPB är en plats där användare kan skriva ned och söka _metadata_ om filer som på intet sätt tillhandahålls, länkas till eller ens kan påverkas av TPB.

  Peter Sunde förklarar också en annan del av tekniken lite närmare, där det framgår att det inte riktigt är så enkelt att PP är ISP åt TPB.
  Vem hostar The Pirate Bay?

  http://blog.brokep.com/2013/02/21/vem-hostar-the-pirate-bay/

  Kommentar av steelneck — 22 februari 2013 @ 13:59

 12. @steelneck #11

  ”Dagens TPB är en plats där användare kan skriva ned och söka _metadata_ om filer som på intet sätt tillhandahålls, länkas till eller ens kan påverkas av TPB.”

  Det är sant men TPB är ansvarig för den platsen och den informationen.

  De har fortfarande ett tydligt uppsåt till att hjälpa andra begå brott mot reklamintäkter, inget har ändrats jämfört med 2006. Visst, man har bytt till magnetlänkar men lagen är teknikneutral. Ur ett användarperspektiv åstadkoms exakt samma sak. Gå in på sidan, sök efter piratkopior, klicka på en knapp, nedladdning startar i klienten, strax finns piratkopian på egna datorn. Precis som 2006. Och precis som då har Google inget uppsåt att begå brott och om TPB inte har något metadata så kommer Google heller inte att indexera och hitta något från TPB.

  Efter i laga kraft vunna domar är det idag ännu tydligare att verksamheten är olaglig och rubriceras som medhjälp till brott mot upphovslagen, enligt upphovsrättslagen resp. brottsbalken.

  Kommentar av nejtillpirater — 22 februari 2013 @ 16:11

 13. @nejtillpirater (#12)

  Jag tycker inte att det går att tala om något tydligt uppsåt när det inte ens är klarlagt vem som driver ”The Pirate Bay” idag. De personer som är dömda är dömda, men andra personer kan driva ”The Pirate Bay” utan uppsåt till olagligt intrång i upphovsrättsligt skyddade verk.

  Kommentar av Johan Tjäder — 22 februari 2013 @ 20:54

 14. @ Nejtillpirater

  @steelneck #11

  ”Dagens TPB är en plats där användare kan skriva ned och söka _metadata_ om filer som på intet sätt tillhandahålls, länkas till eller ens kan påverkas av TPB.”

  Det är sant men TPB är ansvarig för den platsen och den informationen.

  TPB bör i logikens namn inte vara mer ansvariga för vad dess användare använder dessa matematiska hash-summor till än en sajtägare vars sajt innehåller ritningar på verktyg som hammare och skruvmejsel.

  De har fortfarande ett tydligt uppsåt till att hjälpa andra begå brott mot reklamintäkter,

  TPB och Google är båda två sökmotorer som indexerar torrents och gör dessa sökbara. Denna handling innebär däremot inte per automatik att de har som uppsåt att hjälpa andra att begå brott.

  inget har ändrats jämfört med 2006.

  Jaså? Förnekar du det simpla faktum att TPB inte längre erbjuder samma tjänst som vid det årtalet? Att TBP mer än någonsin är att betrakta som en sökmotor som Google?

  Visst, man har bytt till magnetlänkar men lagen är teknikneutral.

  Införandet av magnetlänkar är en av de minst betydelsefulla ändringarna som har skett på sajten sedan 2006. Att TPB inte längre tillhandahåller en komplett förmedlingstjänst med tracker är däremot en mer signifikant ändring. TPB kan numera betraktas som en renodlad sökmotor som Google och Bing.

  Ur ett användarperspektiv åstadkoms exakt samma sak.

  Ett tämligen vagt argument med tanke på att man kan åstadkomma exakt samma sak genom att byta ut sökmotorn TPB mot sökmotor Google…

  Gå in på sidan, sök efter piratkopior, klicka på en knapp, nedladdning startar i klienten, strax finns piratkopian på egna datorn.

  Vilket inte skiljer nämnvärt från det fall du istället väljer att byta sökmotor till Google.

  Precis som 2006.

  Precis som Google.

  Och precis som då har Google inget uppsåt att begå brott och om TPB inte har något metadata så kommer Google heller inte att indexera och hitta något från TPB.

  Google åstadkommer bevisligen exakt samma resultat i slutändan, och likväl anser du deras motiv vara ädlare…

  Att du sedan så klantigt uttrycker dig att Google indexerar och gör all världens torrent sökbara, till skillnad från TPB, är rätt så anmärkningsvärt.

  Efter i laga kraft vunna domar är det idag ännu tydligare att verksamheten är olaglig och rubriceras som medhjälp till brott mot upphovslagen, enligt upphovsrättslagen resp. brottsbalken.

  Ingalunda. Du kan inte applicera en gammal dom gällande en gammal verksamhet på en ny reformerad verksamhet som nya TPB. Att du fortfarande har så lite respekt för oskyldighetsprincipen är verkligen iögonfallande.

  Kommentar av Professor — 22 februari 2013 @ 22:17

 15. @Johan Tjäder

  ”Jag tycker inte att det går att tala om något tydligt uppsåt när det inte ens är klarlagt vem som driver ”The Pirate Bay” idag. De personer som är dömda är dömda, men andra personer kan driva ”The Pirate Bay” utan uppsåt till olagligt intrång i upphovsrättsligt skyddade verk.”

  Även om man inte kan säga med 100% säkerhet vem som driver TPB idag så är uppsåtet ändå lika tydligt. Sajten åstadkommer samma sak ur ett användarperspektiv, reklamen finns där fortfarande.

  Det finns interimistiska domar mot dömda för TPB att sluta driva sajten eller betala vite, jag tycker att det är rimligt att utgå från att det är samma ansvariga som tidigare och att påståenden om ägarbyte är dimridåer och sätt att komma undan. Vill man bestrida detta så är det bara att peka ut vem man sålt till. Så fungerar det i lagliga världen med företag och det är det man har att förhålla sig till.

  När det gäller Piratpartiets medverkanansvar så kan jag mycket väl tänka mig att det inte spelar någon roll om man vet vilka som driver TPB idag. Det intressanta är ju att se på Piratpartiets uppsåt och det är ju att stötta TPB:s verksamhet, en verksamhet som utan några rimliga tvivel är exakt samma som 2006. Exakt vilka som tjänar pengar idag och hur mycket är underordnat för att påvisa medverkanansvar, dock har det väl betydelse när det gäller påföljden. Men som vanligt får bägge parter föra fram sina resp. resonemang i rätten och domstolen får döma baserat på detta.

  Det är fullständigt uppenbart att Piratpartiet har medverkanansvar enligt min mening, om man fälls för det eller om man väljer att avbryta sin medverkan återstår att se.

  Kommentar av nejtillpirater — 23 februari 2013 @ 8:45

 16. @ Nejtillpirater

  Även om man inte kan säga med 100% säkerhet vem som driver TPB idag så är uppsåtet ändå lika tydligt.

  Ingalunda. Sajten erbjuder inte längre en komplett förmedlingstjänst för nedladdning av digital kultur. Det vore direkt ohederligt att påstå att en sökmotor som TPB eller Google skulle ha samma uppsåt som en renodlad förmedlingstjänst.

  Sajten åstadkommer samma sak ur ett användarperspektiv, reklamen finns där fortfarande.

  Ur ett användarperspektiv så åstadkommer TPB numera samma sak som Google. Dagens TPB är nämligen inte längre någon förmedlingstjänst som det gamla TPB var. Det är en tämligen markant skillnad mellan en förmedlingstjänst och en renodlad sökmotor.

  Det finns interimistiska domar mot dömda för TPB att sluta driva sajten eller betala vite, jag tycker att det är rimligt att utgå från att det är samma ansvariga som tidigare och att påståenden om ägarbyte är dimridåer och sätt att komma undan.

  Att du personligen verkar anse att oskyldighetsprincipen är något oviktigt nonsens som man kan strunta i, att politiska partier skulle vara värre än renodlade maffiaorganisationer, och att det är helt okej att öppet begå lagbrott genom att förtala partiledare får stå för dig. Det är däremot tämligen ointressant för själva diskussionen.

  Vill man bestrida detta så är det bara att peka ut vem man sålt till. Så fungerar det i lagliga världen med företag och det är det man har att förhålla sig till.

  Med tanke på att oskyldighetsprincipen råder i Sverige så är det i själva verket upp till den anklagande parten att lägga fram bevis för sina påståenden. Det är det du har att förhålla dig till.

  När det gäller Piratpartiets medverkanansvar så kan jag mycket väl tänka mig att det inte spelar någon roll om man vet vilka som driver TPB idag. Det intressanta är ju att se på Piratpartiets uppsåt och det är ju att stötta TPB:s verksamhet, en verksamhet som utan några rimliga tvivel är exakt samma som 2006.

  Som jag skrev ovan så skiljer sig det nya TPB från det gamla TPB på ett markant sätt. Med tanke på hur många gånger du har blivit upplyst om dessa ändringar så är det förvånansvärt att du fortsätter att nöta sönder samma gamla lögn.

  Det är fullständigt uppenbart att Piratpartiet har medverkanansvar enligt min mening, om man fälls för det eller om man väljer att avbryta sin medverkan återstår att se.

  Blundar man för relevant fakta i sin bedömning så kan man dra vilka slutsatser som man vill. Så länge som du inte bemöter de markanta förändringar som TPB genomgått sedan 2006 så kommer du att stå med lika tomma ord som varje gång du försöker påvisa att det vore möjligt att likställa kopiering med stöld.

  Kommentar av Professor — 23 februari 2013 @ 9:20

 17. @Professor #16

  ”Sajten erbjuder inte längre en komplett förmedlingstjänst för nedladdning av digital kultur. Det vore direkt ohederligt att påstå att en sökmotor som TPB eller Google skulle ha samma uppsåt som en renodlad förmedlingstjänst.”

  Du blundar för det väldigt tydliga skillnader mellan TPB och Google som finns. En domstol kan inte blunda för fakta och önsketänka likt en pirat/piratpartist. Några skillnader:

  1. Syfte med tjänsten
  Google: Generell söktjänst
  TPB: Dedicerad söktjänst som till större delen (eller i alla fall till stor del) syftar till att vara utgångspunkten för att komma åt piratkopior. Att den även kan hantera metadata som leder till icke upphovsrättsskyddat material saknar betydelse, man kan inte göra en tjänst legal genom att blanda in legal hantering. Om en butik säljer hembränt tillsammans med apelsinsaft så får man slå igen butiken om man inte slutar sälja hembränt.

  2. Uppsåt med tjänsten
  Google: Tjäna pengar på laglig verksamhet, det är så man bedriver företag seriöst, på marknadsmässiga villkor och i tillbörlig konkurrens med övriga seriösa aktörer.
  TPB: Tjäna pengar på medhjälp till brott (brottsbalken), inte heller på marknadsmässiga villkor i förhållande till seriösa/lagliga aktörer

  3. Vad som åstadkoms av tjänsten
  Google: Allmän söktjänst, vid sökträff får man gå vidare till en länk för att gå vidare till den aktuella sidan och i fallet piratkopiering trycka på en nedladdningsknapp. Google har inte materialet med undantag av det som finns i deras cache.
  TPB: Decicerad söktjänst för (till mycket stor andel) piratmaterial. Vid sökning kommer man till TPB:s metadata, beskrivningar av piratkopian och dess hashsumma, tillräckligt för att kunna starta en nedladdning via en bittorrentklient. Utan den informationen på TPB:s sida skulle inte heller Google hitta denna metadata, i alla fall inte från TPB (med undantag av om den ligger kvar i cachen ett tag)

  4. Moderering
  Google: Uppfyller DMCA och tar bort sökträffar efter anmälan av rättighetsinnehavarna, de strävar alltså efter att vara lagliga och respektera upphovsmännens rättigheter
  TPB: Vägrar ta bort metadata utom (enligt dem själva) om metadata inte stämmer med filen som laddas ner via hashsumman samt barnporr då polisen sagt att det verkligen är barnporr i varje enskilt fall. Man har ingen som helst vilja att följa lagar och respekterar heller inte upphovsmännens rättigheter. Man hånar rättighetsinnehavarna öppet.

  Ser du inte dessa stora skillnader så är du blind. Hur många gånger ska man behöva ta upp det här? Inget väsentligt är ändrad sedan 2006.

  Återigen, lagen är teknikneutral. Övergången till magnetlänkar är bara en liten teknisk detalj i sammanhanget, dvs man åstadkommer exakt samma sak som 2006 sett ur ett användarperspektiv. Skillnaderna mellan Google och TPB är lika stora, inte minst i och med att Google nu uppfyller DMCA, vilket man inte gjorde då. TPB raderar fortfarande inga metadata efter anmälan från rättighetsinnehavarna.

  Kommentar av nejtillpirater — 23 februari 2013 @ 9:56

 18. […] utpressningsbrev till Piratpartiet och det faktiska demokratihot som det utgör när privata affärsintressen […]

  Pingback av Free and thinking » Socialdemokratisk politiker väljer att stödja Piratpartiet ekonomiskt - IDG.se - Störst på it-nyheter — 23 februari 2013 @ 10:48

 19. @ Nejtillpirater

  Du blundar för det väldigt tydliga skillnader mellan TPB och Google som finns. En domstol kan inte blunda för fakta och önsketänka likt en pirat/piratpartist. Några skillnader:

  Ingalunda. De skillnader som existerar mellan TPB och Google är ovidkommande för det resonemang som jag förde angående det faktum att TPB inte längre kan betraktas vara en förmedlingstjänst för nedladdning av digital kultur.

  Denna markanta skillnad medför att det blir tämligen ohederligt att rakt av likställa uppsåten mellan en ren förmedlingstjänst av digital kultur och sökmotorer som TPB och Google.

  Det är dock fritt fram att lägga fram konkreta argument för det av dig upplevda uppsåtet.

  1. Syfte med tjänsten
  Google: Generell söktjänst
  TPB: Dedicerad söktjänst som till större delen (eller i alla fall till stor del) syftar till att vara utgångspunkten för att komma åt piratkopior. Att den även kan hantera metadata som leder till icke upphovsrättsskyddat material saknar betydelse, man kan inte göra en tjänst legal genom att blanda in legal hantering.

  Det är verkligen intressant och talande att de argument som du lyckas lägga fram gällande syftet med tjänsten utgörs av rent önsketänkande utan några konkreta resonemang överhuvudtaget.

  Frågan är vem som försöker blunda för fakta och syssla med önsketänkande egentligen? Var finns argumenten för det påstådda syftet?

  2. Uppsåt med tjänsten
  Google: Tjäna pengar på laglig verksamhet, det är så man bedriver företag seriöst, på marknadsmässiga villkor och i tillbörlig konkurrens med övriga seriösa aktörer.
  TPB: Tjäna pengar på medhjälp till brott (brottsbalken), inte heller på marknadsmässiga villkor i förhållande till seriösa/lagliga aktörer

  Både TPB och Google tjänar pengar på laglig verksamhet, dvs reklamfinansierad sökmotorverksamhet. Att bedriva sökmotorer specialiserade på just torrents är som sagt inte olagligt i sig.

  Var finns argumenten för det påstådda uppsåtet?

  3. Vad som åstadkoms av tjänsten
  Google: Allmän söktjänst, vid sökträff får man gå vidare till en länk för att gå vidare till den aktuella sidan och i fallet piratkopiering trycka på en nedladdningsknapp. Google har inte materialet med undantag av det som finns i deras cache.
  TPB: Decicerad söktjänst för (till mycket stor andel) piratmaterial. Vid sökning kommer man till TPB:s metadata, beskrivningar av piratkopian och dess hashsumma, tillräckligt för att kunna starta en nedladdning via en bittorrentklient. Utan den informationen på TPB:s sida skulle inte heller Google hitta denna metadata, i alla fall inte från TPB (med undantag av om den ligger kvar i cachen ett tag)

  Att en generell sökmotor och en specialiserad sökmotor presenterar sökresultaten annorlunda är föga förvånande och tämligen ointressant i sammanhanget.

  4. Moderering
  Google: Uppfyller DMCA och tar bort sökträffar efter anmälan av rättighetsinnehavarna, de strävar alltså efter att vara lagliga och respektera upphovsmännens rättigheter
  TPB: Vägrar ta bort metadata utom (enligt dem själva) om metadata inte stämmer med filen som laddas ner via hashsumman samt barnporr då polisen sagt att det verkligen är barnporr i varje enskilt fall. Man har ingen som helst vilja att följa lagar och respekterar heller inte upphovsmännens rättigheter. Man hånar rättighetsinnehavarna öppet.

  Naturligtvis följer företag de lagar som existerar inom de länder som de bedriver verksamhet. Då DMCA är ett påfund från USA så förefaller det naturligt att enbart Google väljer att uppfylla dess kriterier.

  Att TPB inte haft någon större vilja att följa andra länders lagar till punkt och pricka, samt hånat de särbehandlade monopolister som krävt just detta, är heller inte särskilt märkvärdigt ur just denna synvinkel.

  Ser du inte dessa stora skillnader så är du blind. Hur många gånger ska man behöva ta upp det här? Inget väsentligt är ändrad sedan 2006.

  Dessa skillnader är ovidkommande för det resonemang som jag tidigare förde och som du sedan bemötte. Vidare går det att konstatera att du varken har lyckats lägga fram konkreta resonemang kring det av dig upplevda syftet och uppsåtet med sökmotorn TPB.

  Återigen, lagen är teknikneutral. Övergången till magnetlänkar är bara en liten teknisk detalj i sammanhanget

  Fast nu har jag aldrig lyft fram magnetlänkar som någon större förändring. Faktum är att jag tydligt deklarerade att de är en av de minst betydelsefulla ändringarna som har skett sedan 2006.

  Den stora förändringen är övergången från att vara en förmedlingstjänst till att vara en renodlad sökmotor.

  dvs man åstadkommer exakt samma sak som 2006 sett ur ett användarperspektiv.

  Ingalunda. TPB tillhandahåller inte längre någon förmedling.

  Skillnaderna mellan Google och TPB är lika stora, inte minst i och med att Google nu uppfyller DMCA, vilket man inte gjorde då.

  Ingalunda. Skillnaderna mellan Google och TPB har otvivelaktigt krympt med tanke på det simpla faktum att TPB inte längre kan betraktas vara en förmedlartjänst. TPB har med andra ord närmat sig Google och andra sökmotorer när det gäller funktionalitet. Vidare är DMCA tämligen ointressant för företag som inte har verksamhet inom USA.

  TPB raderar fortfarande inga metadata efter anmälan från rättighetsinnehavarna.

  Till skillnad från Google så behöver TPB inte följa DMCA till punkt och pricka så länge som de inte har verksamhet inom USA.

  Kommentar av Professor — 23 februari 2013 @ 11:43

 20. Innan saker har gått för långt vill jag påpeka att det finns en mycket ovanlig (och i ärlighetens namn sällan rent juridiskt lyckosam) väg att bemöta detta på, nämligen att när man hör från domstol ensidigt deklarera att man anser att ärendet ligger utanför dess jurisdiktion, dvs. inte behörig att döma i ärendet. (Det stora problemet är att man då inte kan försvara sig mot anklagelserna i målet då deklarationen faller om man infinner sig i domstolen (= erkänner dess legitimitet), då denna är att betrakta som part, så det är ett vägval. Eftersom man, med tanke på TPB-rättegången ändå kan ana utgången och att argumentation mycket väl kan vara meningslös, så spelar det sannolikt mindre roll om man närvarar. En sidoeffekt med ett sådant agerande att ev dom därför ej blir prejudicerande. Notera att man oavsett kan välja att låta bli att bryta mot domstolens utslag utan att därför godkänna det som legitimt.) Detta innebär att man hanterar saken på meta-nivå, och har flera implikationer om vilka överklagandemöjligheter som finns (och under vilken jurisdiktion de faller).

  I detta fall så skulle tänkbara grunder kunna vara att peka på EU-lagstiftning, att krav på partiet inte gör de enskilda ledamoterna ansvariga mm. Oavsett kommer man rimligen aldrig få accept på domstolen för sitt agerande.

  Vägen är mycket mycket ovanlig och spelar högt, men detta är ett av de få fallen som det kan vara aktuellt att överväga denna väg. Och detta är långt över vanliga juristers huvud eftersom det är ett annat axiomsystem än det svenska rättsväsendets. Jag skulle säga att den man ska fråga är Baltasar Garzón vilken är den enda jag kan komma på med solid kompetens på jurisdiktioner och domstolars behörigheter. Tveksamt om han ställer upp, dock.

  Det finns en sannolikt avsiktligt öppen punkt i brevet, väcka talan. Det framgår inte vilken domstol eller, såvitt jag kan se, om man avser civilmål eller brottmål (även om enskilt åtal är ovanligt). Därutöver, ”löftet” i brevet är inget de kan hållas ansvariga för, dvs. de kan utan vidare agera på ett annat sätt än de säger de ska göra.

  Ska tillägga att jag inte är jurist, har dock en liten aning kompetens på området. I det här fallet skulle jag dock vilja säga att det finns ingen som kan ge några riktigt säkra svar, eftersom dels är TPB-domen en ganska sned tolkning av lagstiftningen, dels kan den betraktas som prejudicerande. Notera att eftersom en domstol är suverän, dvs. deras dom är lag i det målet de dömt (ev tills dess att annan dom upphäver den), är det upp till en domstol hur mycket de vill motivera sin dom. I princip har en domstol friheten att döma till godtyckligt straff utan att säga vilken lagstiftning man stödjer sig på (dock kommer en sådan dom enkelt gå att får ändring på vid överklagande eller begära resning på, men man ska vara medveten om att detta baserar på bedömningar om att domen är dålig, inte på att den är ogiltig). Krasst uttryckt, detta betyder att målet kommer upp hos avd 5 så spelar de faktiska omständigheterna sannolikt mindre roll, kommer den upp på annat ställe är chanserna bättre. I normala fall ska domstolsförhandlingar i tingsrätten ske där brottet skett, eller vid civilmål där svarande är bosatt, finns ett regelverk om detta, och för varje typ av process finns exakt ett ställe som den får startas på. Det är sedan upp till denna rättsinstans att besluta om flytt av processen till annan domstol, och sådan flytt är en sak som i just detta fall kan vara rimligt att göra sak av om frågan skulle upstå (var rättighetsalliansen vill att saken behandlas bör vara uppenbart).

  Sedan finns en mycket stor politisk nöt här. Om piratpartiet inte vågar lita på att ”mere conduit” gäller i Sverige (not: börja med att skriva ”svensk lagstiftning” här, men insåg att detta är en större fråga än så), vem vågar i det läget göra det? Detta sätter ett prejudikat, resultatet rikskerar starkt att bli blir att all verksamhet som rättighetsalliansen klagar på kommer att släckas ner, och sådan verksamhet tvingas (än mer) under jorden vilket den redan till stor del är. Det är tillräckligt illa redan att den enda plats på nätet där känsliga ämnen kan diskuteras fritt utan risk för repressalier är flashback (vilken ligger utanför svensk jurisdiktion sedan 10 år tillbaka) och att normalanvändaren bör surfa via VPN.

  Kommentar av anonym — 23 februari 2013 @ 13:31

 21. @Professor #19

  ”Den stora förändringen är övergången från att vara en förmedlingstjänst till att vara en renodlad sökmotor.”

  Men detta stämmer ju inte, vilket jag redan visat i punkterna 1-4 ovan. TPB är fortfarande en förmedlingstjänst. Har du fortfarande inte förstått att lagen är teknikneutral?

  Minns du heller inte domen mot personen som drev drogforum.net, ett ”vanligt diskussionsforum” men med syfte att underlätta köp/sälj av droger. Han fick fängelse utan att det var bevisat att han ens befattat sig med några droger själv och utan några torrentdata, hashsummor eller liknande. Forumet fungerade som en förmedlingstjänst för handel av illegala droger, precis som att TPB gör motsvarande för upphovsrättsskyddade verk.

  Kommentar av nejtillpirater — 23 februari 2013 @ 16:59

 22. Etthundratjugo demonstrerade för Pratpartiets sak. Miljoners miljoner i skadestånd väntar.

  Kommentar av minata — 23 februari 2013 @ 21:31

 23. @nejtillpirater #21
  Men här är ju inte syftet att underlätta något som är olagligt, därför kan det inte gärna anses vara medhjälp till något brott.

  Kommentar av Mårten — 24 februari 2013 @ 2:28

 24. @Mårten #23

  ”Men här är ju inte syftet att underlätta något som är olagligt, därför kan det inte gärna anses vara medhjälp till något brott.”

  Menar du Piratpartiets påstådda syfte, ”politisk aktivism” för yttrandefriheten?

  Man kan inte påstå att man har ett visst syfte och komma undan ansvar för resultatet av gärningen.

  Om någon rånar en bank för att sen skänka pengarna till en hjälporganisation så kan man visserligen hävda att syftet var att hjälpa fattiga i Afrika men men är likafullt ansvarig för rånet.

  Piratpartiet kan hävda precis vad man vill men det har ingen som helst bäring på ansvarsfrågan, att man fullt medvetna om TPB:s gärning väljer att bidra till denna.

  Ungefär som att köra flyktbilen vid ett bankrån. Man kan inte hävda att man ”bara körde bilen, det är lagligt att köra bil”, är man medveten om vad resultatet är av handlingen är så fälls man och får höga straff som om man själv skulle ha medverkat i själva bankrånet i exemplet.

  Mere conduit enligt e-handelsdirekttivet gäller heller inte eftersom detta förutsätter att:

  ”(a)this takes place for the sole purpose of carrying out the transmission in the communication network”

  Men detta är ju inte Piratpartiets enda syfte i sin påstådda roll som ISP. Det är ju fullkomligt uppenbart att huvudsyftet inte är detta utan att hjälpa TPB i sin gärning, en gärning som helt uppenbart är illegal enligt i laga kraft vunna domar och enligt massor av interimistiska domar i olika länder angående att avbryta leveransen, blockera, ta ner proxys osv.

  Uppsåtet till medhjälp i Piratpartiets fall kan knappast bli tydligare. Men ta gärna striden i rätten, det ska bli intressant att se vad som händer…

  Kommentar av nejtillpirater — 24 februari 2013 @ 10:38

 25. @nejtillpirater #24
  Du har nog rätt i att man inte medvetet kan hjälpa någon att begå ett brott men det har inte piratpartiet gjort heller. Jag förutsätter att piratpartiet liksom jag utgår från att TPB idag är lagligt precis som andra sökmotorer, t.ex. Google. Om det skulle visa sig att tpb gjort något olagligt igen, utan piratpartiets vetskap, så kan inte gärna piratpartiet hållas ansvarig för det.

  Om någon rånar en bank för att hjälpa svältande barn så har de likafullt haft uppsåt att råna en bank. Kör du en bil för att hjälpa till vid ett bankrån så begår du ett brott. Om du skjutsar din mor hem från stan omedveten om att hon precis rånat en bank så begår du inte ett brott, du bara skjutsar din mor hem.

  Men som sagt jag är inte jurist.

  Kommentar av Mårten — 24 februari 2013 @ 14:07

 26. Samtidigt måste ju posten veta att vissa av deras kunder använder deras tjänster för att begå brott, smuggling t.ex.. Ändå hålls inte posten ansvarig för vad kunderna gör…

  Kommentar av Mårten — 24 februari 2013 @ 14:18

 27. @Mårten

  Det är inte seriöst och faktiskt väldigt korkat att utgå från att dagens TPB är lagligt med tanke på i laga kraft vunna domar och massor av interimistiska domar efter 2006 i ett flertal olika länder vad gäller blockering och att ta ner proxies. Det är lite grand som att säga att man ställer upp att köra flyktbilen för kända bankrånare nästa gång de ska råna en bank, för att de då har bytt tillvägagångssätt och att man anser att just det tillvägagångssättet inte är prövat i lagen än. Men lagen fungerar inte så, lagen är teknikneutral. Det intressanta är uppsåtet, handlingen och resultatet, inte det exakta tillvägagångssättet. En domstol skulle med största sannolikhet finna att dagens TPB har samma (eller i vart fall väldigt lika) uppsåt, handling och resultat, i syfte att bedriva medhjälp till de som begår huvudbrotten, brott mot upphovsrättslagen. Den som inte förstår detta kan inte ha mycket förståelse för hur rättsväsendet fungerar.

  Vad gäller posten så gäller där brevhemligheten och posten utgår från att man skickar lagliga varor och detta är något som kunderna är skyldiga att säkerställa. Om man skulle veta att det skickas illegala varor på ett sätt att man kan fatta misstanke om så blandas förstås polisen in och kan öppna försändelserna och därmed bryta brevhemligheten. TPB däremot bygger sin verksamhet på att mot reklamfinansiering tjäna grova pengar på medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och detta kan inte Piratpartiet var okunniga om efter alla turer som varit. Piratpartiets medverkanansvar är solklart, det man kan diskutera är i så fall straffvärdet.

  Kommentar av nejtillpirater — 24 februari 2013 @ 18:10

 28. @nejtillpirater #27
  ”Vad gäller posten så gäller där brevhemligheten och posten utgår från att man skickar lagliga varor och detta är något som kunderna är skyldiga att säkerställa.”
  Precis!

  Jag är inte så insatt i TPB-domen, men de blev så vitt jag förstår dömda för medhjälp till uphovsrättsbrott. TPB drivs idag av andra personer och de har också vidtagit tekniska åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Därmed är det inte orimligt att anta att verksamheten idag är laglig i Sverige. TPB har inte syftet att hjälpa någon begå upphovsrättsbrott, bara att fildela lagligt så klart. Jag förutsätter att TPB också utgår från att deras användare använder söktjänsten för lagliga ändamål (på samma sätt som posten).

  Men om PP har så ont om pengar att man inte har råd med advokater så förutsätter jag att man inte kommer driva frågan till domstol.

  Så funkar tydligen Sverige idag, man kan helt lagligt hota folk med stämning så att man får som man vill, bara man har tillräckligt med pengar. 😦

  Kommentar av Mårten — 24 februari 2013 @ 18:57

 29. Flera liknar TPB och Piratpartiet vid posten, man skulle också kunna likna det vid ett brevlådeföretag som frontar för någon som sysslar med kriminell verksamhet.

  Kommentar av Juristen — 25 februari 2013 @ 9:19

 30. @Juristen #29
  TPB är en tjänst som underlättar fildelning, ungefär som posten underlättar paket-delning. Den stora skillnaden är att TPB varit kritisk mot copyrightlagstiftningen, men att uttrycka en åsikt borde inte vara olagligt i ett land som kallar sig demokratiskt. Det går inte att likna vid ett brevlådeföretag som frontar för kriminell verksamhet då de varken döljer eller uppmanar till någon sorts olaglig verksamhet.

  Det som alla tekniskt insatta förstår är att det inte är någon större skillnad mot vad Google håller på med, bara det att TPB riktat in sig specifikt på fildelning (något som i normalfallet ännu är lagligt trots allt).

  Jag är som sagt inte tillräckligt insatt TPB domen, men jag skulle känna mig ganska orolig om jag varit ett internetföretag som arbetar med användargenererat innehåll i Sverige idag när man kan hållas ansvarig för det användarna delar med varandra. Ännu värre blir det om de som levererar bandbredd nu också är ansvariga för trafiken över kablarna…

  Jag höll på att säga att det vore som om Telia var ansvarig för vad människor säger över telefon, men det behövs ju inte någon liknelse för det är ju exakt det som händer då teletrafiken också går över internet.

  Kommentar av Mårten — 25 februari 2013 @ 15:44

 31. @ Nejtillpirater

  @Professor #19

  ”Den stora förändringen är övergången från att vara en förmedlingstjänst till att vara en renodlad sökmotor.”

  Men detta stämmer ju inte, vilket jag redan visat i punkterna 1-4 ovan. TPB är fortfarande en förmedlingstjänst. Har du fortfarande inte förstått att lagen är teknikneutral?

  TPB är ingen förmedlingstjänst. Detta är ett faktum som inget av dina argument hittills lyckats motbevisa. TPB förmedlar inga upphovsrättsskyddade verk. TPB förmedlar heller inga kontakter mellan människor. Förnekar du fortfarande detta simpla faktum?

  Det finns heller ingen ”teknikneutral” lag som gör gällande att TPB skulle vara en förmedlingstjänst. Sedan hjälper det knappast diskussionen att använda sig av ytterst diffusa och intetsägande uttryck som ”teknikneutrala” lagar heller för den delen. Faktum är att man aldrig helt kan komma ifrån en bedömning av de aktuella teknikerna som används.

  Minns du heller inte domen mot personen som drev drogforum.net, ett ”vanligt diskussionsforum” men med syfte att underlätta köp/sälj av droger. Han fick fängelse utan att det var bevisat att han ens befattat sig med några droger själv och utan några torrentdata, hashsummor eller liknande. Forumet fungerade som en förmedlingstjänst för handel av illegala droger, precis som att TPB gör motsvarande för upphovsrättsskyddade verk.

  Fast nu är din liknelse lika snedvriden som dina ”kopiering är stöld”-liknelser. Faktum är att det inte sker någon förmedling på TPBs sajt överhuvudtaget, varken i direkt betydelse eller indirekt betydelse i stil med ett internetforum.

  All förmedling sker utanför TPBs sajt. Utanför TPBs kontroll.

  Kommentar av Professor — 26 februari 2013 @ 19:44

 32. @ Nejtillpirater

  @Mårten #23

  ”Men här är ju inte syftet att underlätta något som är olagligt, därför kan det inte gärna anses vara medhjälp till något brott.”

  Menar du Piratpartiets påstådda syfte, ”politisk aktivism” för yttrandefriheten?

  Man kan inte påstå att man har ett visst syfte och komma undan ansvar för resultatet av gärningen.

  Om någon rånar en bank för att sen skänka pengarna till en hjälporganisation så kan man visserligen hävda att syftet var att hjälpa fattiga i Afrika men men är likafullt ansvarig för rånet.

  Piratpartiet kan hävda precis vad man vill men det har ingen som helst bäring på ansvarsfrågan, att man fullt medvetna om TPB:s gärning väljer att bidra till denna.

  Ungefär som att köra flyktbilen vid ett bankrån. Man kan inte hävda att man ”bara körde bilen, det är lagligt att köra bil”, är man medveten om vad resultatet är av handlingen är så fälls man och får höga straff som om man själv skulle ha medverkat i själva bankrånet i exemplet.

  Nej, nej och återigen nej. Det är absolut på inget sätt som att köra flyktbilen vid ett bankrån och vara medveten om det. I det fallet är man medveten om att man begår medhjälp till en brottslig gärning. Det är långt ifrån samma sak som att erbjuda internetaccess till en renodlad sökmotor vars nuvarande verksamhet inte har blivit fälld i en rättsinstans. Din liknelse har därmed absolut noll relevans till vad diskussionen egentligen handlar om.

  Det är inte seriöst och faktiskt väldigt korkat att utgå från att dagens TPB är lagligt med tanke på i laga kraft vunna domar och massor av interimistiska domar efter 2006 i ett flertal olika länder vad gäller blockering och att ta ner proxies.

  TPB är en renodlad sökmotor i likhet med Google. Domar rörandes den gamla verksamheten är tämligen ointressanta i sammanhanget.

  Det är lite grand som att säga att man ställer upp att köra flyktbilen för kända bankrånare nästa gång de ska råna en bank, för att de då har bytt tillvägagångssätt och att man anser att just det tillvägagångssättet inte är prövat i lagen än.

  Ingalunda. För det första så är TPBs nuvarande ägare ej kända, vilket innebär att din liknelse faller pladask redan där. Sedan är det också så TPB aldrig begått något huvudbrott, vilket gör hela din liknelse fullkomligt irrelevant.

  En domstol skulle med största sannolikhet finna att dagens TPB har samma (eller i vart fall väldigt lika) uppsåt, handling och resultat, i syfte att bedriva medhjälp till de som begår huvudbrotten, brott mot upphovsrättslagen. Den som inte förstår detta kan inte ha mycket förståelse för hur rättsväsendet fungerar.

  Med tanke på att TPB inte längre kan anses vara en förmedlingstjänst och istället bör betraktas som en renodlad sökmotor så kommer man inte undan att detta även kommer att ge en annan bild gällande uppsåt, handling och resultat. Det är trots allt två vitt skilda tjänster som jämförs.

  Kommentar av Professor — 26 februari 2013 @ 20:06

 33. @Mårten #30
  Jag rörde visst ihop sakerna lite: TPB är inte som posten, men nätleverantörerna är som posten. TPB är en sökmotor likt Google, fast inriktad på torrents. Torrents och fildelning är som sagt inte olagligt.

  Kommentar av Mårten — 26 februari 2013 @ 20:12

 34. Ja det gick som jag länge förutspått, Piratpartiet kan inte fortsätta att leverera bandbredd till TPB, det var bara en tidsfråga innan någon skulle dra dem inför rätta. Nu vågade man inte ens utmana hotet, tydligen var man inte så säker på sin sak utan fegade ur när man blev pressad. Inte så roligt att behöva riskera att hamna inför rätta, då kastade man istället in handduken och kom överens med TPB om att ge sken av att det var TPBs beslut att byta ”politisk mask” via ett annat piratparti i ett annat land. Om Piratpartiet verkligen hade trott på att det var lagligt att leverera bandbredd till TPB så hade man förstås stått på sig och då hade man haft TPBs stöd.

  Det tog bara lite längre tid än jag tidigare trott men jag fick rätt till slut i alla fall och ännu en gång har rättvisan segrat. TPB är fortfarande uppe men lite av dem skamfläck Piratpartiet satt på Sverige kan nu börja tvättas bort. SE-domänen måste åtgärdas också. Svårt att säga hur lång tid det tar men jag lär nog få rätt där också så småningom. Vidare väntas hårdare tag internationellt för vi kan inte ha ett ”system” som möjliggör att nätrelaterad kriminalitet kan flytta runt mellan olika länder samtidigt som att upphovsmännen är rättslösa inför alla övergrepp som begås mot dem av miljontals pirater och vinstdrivande medhjälpare som TPB eller politiska organisationer som Piratpartiet.

  Kommentar av nejtillpirater — 26 februari 2013 @ 22:37

 35. @nejtillpirater #34
  Det var inte svårt att förutse att antipiraterna skulle vrida om armen på piratpartiet förr eller senare, det skrev ju även piratpartiets partiledare Anna Troberg: ”Vi har vetat att den här dagen skulle komma i tre år.”

  Det handlar inte om att våga eller ej. Det är inte någon idé att kasta sig på spjuten. Att utmana en mycket mera penningstark part i en civilrättslig process är dömt att misslyckas. Även om man har rätt så måste man ha råd att betala för dyra advokater och det finns alltid en risk att man åker på miljonskadestånd + advokatkostnader då rättsapparaten ibland gör fel. Civilrätten fungerar inte riktigt som den vanliga domstolen tyvärr.

  Jag tycker nog det var smartare att göra som man gjorde. TPB finns kvar, PP har redan fått gratis publicitet för detta och samtidigt fick norska och katalonska piratpartierna lite extra publicitet. Bara att tacka och bocka och kämpa vidare.

  / P.S. du får gärna bemöta kritiken i föregående poster, det är intressanta frågor tycker jag. 🙂

  Kommentar av Mårten — 26 februari 2013 @ 22:59

 36. @nejtillpirater #34
  Dessutom var det TPB som fattade beslutet att hitta nya leverantörer, PP fick aldrig någon möjlighet att fatta ett beslut själv. Dock blev det nog en ganska bra lösning som sagt.

  Kommentar av Mårten — 26 februari 2013 @ 23:29

 37. @Mårten med tanken på alla miljoner pirater det finns i Sverige och i resten av världen, och med tanke på den enorma betalningsvilja dessa påstås ha kontra icke pirater, så borde väl crowfunding för rättegångskostnaderna gå hur lätt som helst? Nej, det är knappast där skon klämmer utan det var nog så att Piratpartiets ledning inte var beredda att offra sig personligen i en sådan tvist, bättre att ”någon annan” gör det.

  Kommentar av nejtillpirater — 27 februari 2013 @ 18:03

 38. @nejtillpirater
  Domstolskostnaderna är vad de är i Sverige. Det är bättre att ta striden i ett land där domstolar är för dyra för er.

  Kommentar av Anonym — 27 februari 2013 @ 22:47

 39. @35 Mårten

  Bra där Mårten. Jag tror också att det var rätt beslut att inte ta fajten denna gång. Det är bättre att Piratpartiet fokuserar på den politiska biten istället för att ge sig in i en oviss rättegång som kostar både pengar, tid och energi och där den med mest pengar och advokater kan böja lagarna till sin fördel. Tyvärr utvecklas samhället mer och mer åt det hållet idag där särintressen som upphovsrättslobbyn urholkar förtroendet för rättssystemet. Men det var som sagt inte oväntat att ett hotbrev från upphovsrättsindustrin skulle dyka upp förr eller senare. Piraterna har ofta pratat om den risken. Hot är ju en väl beprövad strategi av upphovsrättsindustrin.

  @37 nejtillpirater

  Jag håller med dig om att det inte enbart är en pengafråga. Även om Piraterna samlar in pengar via crowdfunding så kostar en rättegång även mycket tid och energi för de inblandade som kan användas till bättre saker. Upphovsrättsindustrin har utnyttjat detta tidigare. De är väl medvetna om att vanligt folk varken har tid, ork och ofta inte pengar att driva ett civilrättsligt mål mot en starkare part som Rättighetsalliansen, vilka dels har bra betalt för att göra det samt kan göra det på arbetstid och troligen utan att riskera personlig egendom. Därför fortsätter upphovsrättsindustrin att trakassera vanligt folk på detta sätt för att strategin med hot har fungerat väl i tidigare fall.

  Kommentar av Erik — 27 februari 2013 @ 23:25

 40. @Erik #39

  ”De är väl medvetna om att vanligt folk varken har tid, ork och ofta inte pengar att driva ett civilrättsligt mål mot en starkare part som Rättighetsalliansen, vilka dels har bra betalt för att göra det samt kan göra det på arbetstid och troligen utan att riskera personlig egendom. Därför fortsätter upphovsrättsindustrin att trakassera vanligt folk på detta sätt för att strategin med hot har fungerat väl i tidigare fall.”

  Men Piratpartiets ledning är inte vanligt folk utan heltidsarbetande politiker avlönade av skattemedel, de har full möjlighet att låta minst en person jobba heltid med att hantera ett sånt här mål. Jag är iofs inte ledsen för att man tog sitt förnuft tillfånga.

  Kommentar av nejtillpirater — 28 februari 2013 @ 7:39

 41. @ nejtillpirater #40

  ”Men Piratpartiets ledning är inte vanligt folk utan heltidsarbetande politiker avlönade av skattemedel, de har full möjlighet att låta minst en person jobba heltid med att hantera ett sånt här mål. Jag är iofs inte ledsen för att man tog sitt förnuft tillfånga.”

  Du har fel nejtillpirater. Piratledningen är vanligt folk som föredömligt offrar mycket ledig tid på att arbeta politiskt för att demokratiskt driva frågor de tror på. Heltidsarbetande håller jag med om men knappast avlönade av skattemedel (förutom Amelia och Christian i EU parlamentet då).Visserligen får de donationer (även från Christian och Amelia tror jag) men det är inte samma sak. Nejtillpirater, hur menar du att Piratpartiets ledning är avlönade av skattemedel?

  Nej, det är naivt att tro att man bara sådär utan vidare kan avsätta en person att jobba med ett sådant här mål. Tips, prata med personer som varit inblandade i civilrättsliga mål så får du höra vad det kostar i pengar, tid och energi;) Men du har naturligtvis rätt att tro vad du vill nejtillpirater även om det inte stämmer med verkligheten:)

  Kommentar av Erik — 28 februari 2013 @ 10:14

 42. @Erik #41

  Varje EU-parlamentariker får anställa personal som hjälper dem. Jag har inte koll på exakt hur många, det kanske Christian kan svara på men i och med 2 EU-parlamentariker kan jag tänka mig att man i alla fall har 4-6 heltidsanställda personer som faktiskt är avlönade av skattemedel. Partiledningen är alltså inga extraarbetande fritidspolitiker (kan finnas några sådana) utan alltså heltidsarbetande pirater.

  Christian, kan du svara på frågan om hur många heltider EU-platserna avlönar och vilka personer?

  Kommentar av nejtillpirater — 28 februari 2013 @ 16:48

 43. Jag har två assistenter i Bryssel (Henrik Alexandersson och Sara Goldberger), och två hemmaassistenter: Anna, som är partiledare för PP, och Rick, som turnerar Europa och världen runt och föreläser och deltar i debatter för att sprida de piratideologiska tankarna.

  Det här fyller upp det anslag som jag har för att anställa personal mer eller mindre på öret.

  Reglerna är alltså att varje ledamot får ett visst belopp varje månad att anställa assistenter i Bryssel och hemma för. Jag minns inte exakt vad beloppet är, men det går att googla fram. Det är upp till ledamoten själv hur hen disponerar de pengarna, men de räcker alltså precis till fyra heltider på det här sättet.

  Amelia har förstås lika mycket pengar som hon disponerar för sina assistenter.

  Till skillnad från när man sitter i riksdagen betalar EU inte ut något bidrag alls till partiet.

  Vilka assistenter en ledamot har anställt är offentligt på respektive ledamots europarl-sida:

  Min sida: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/96676/CHRISTIAN_ENGSTROM.html
  Amelias: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/108570/AMELIA_ANDERSDOTTER.html

  Amelia assistenter i Bryssel är Julien Bencze (från Frankrike), Mattias Bjärnemalm och Ulf Pettersson.

  Amelias hemmaassistenter är Tess Lindholm (deltid) och Nils Agnesson.

  Kommentar av Christian Engström — 1 mars 2013 @ 9:39

 44. Det är ett fint tänk, men det kommer ni inte långt på. Som någon skrev tidigare i fältet så måste ni göra åtskillnad på vad lagen borde vara och vad den faktiskt är. Att tolka lagen så ”som den borde vara” anser jag nästan på snudden till anarki, även om det hela låter något paradoxalt att jämföra de lege ferenda med anarki. Hur som helst; ni borde kontrollerat vad som gäller och vilka bestämmelser som kan ligga er till last innan ni gav er in i leken. I efterhand kan vi endast försöka förmildra skadan men inte undvika klavertramp. Det som är gjort kan inte göras ogjort, det krävs ingen jurist för att begripa detta.

  Jag önskar er lycka till även om jag inte stödjer ert ideal.

  /juristen.

  Kommentar av L — 2 mars 2013 @ 10:49

 45. @42 nejtillpirater

  Ok, verkar som åtminstone kärnan i piratledningen får lön via skattemedel att döma av Christians svar. Det är bra. Då vet jag att åtminstone en del av mina skattepengar till Sveriges 20 EU parlamentariker går till något vettigt. Men mer tid och energi att driva ett civilrättsligt mål vid sidan av det politiska arbetet får de knappast. Som jag sa tidigare. Prata med personer som varit inblandade i civilrättsliga mål så får du höra hur jobbig en utdragen rättsprocess kan vara. Det är precis detta läge som upphovsrättsindustrin utnyttjar när de hotar med stämningar.

  Kommentar av Erik — 3 mars 2013 @ 17:16


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: