Christian Engström, Pirat

26 januari 2013

Piratpartiets syn på EU

Filed under: demokrati i eu,valplattform — Christian Engström @ 16:08

EU behöver byggas om så det blir vettigt, annars måste vi på sikt börja fundera på om Sverige verkligen ska vara kvar

På medlemsmötena 2012 antog vi sakpolitik för Piratpartiet på en mängd områden, inklusive hur vi ser på EU. Listan över våra sakpolitiska ställnings taganden på alla politikområden finns här (pdf).

Vad gäller EU säger vi så här:

Ett mer demokratiskt EU

 • Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och det ska bli lättare att ställa ansvariga beslutsfattare till ansvar.
 • EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå.
 • Större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
 • Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet samt att via dynamiken mellan EU:s institutioner och medlemsstaterna köra över demokratiskt fattade beslut från Europaparlamentet.
 • Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
 • Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
 • På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.
 • Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan.
 • Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän.
 • EU reglerna ska ändras till att inte tillåta att procentspärrar används vid val till Europaparlamentet.
 • Avskaffa alla importtullar i Sverige och EU.
 • Subsidiaritetsprincipen ska råda vid snuslagstiftning, dvs länder där snus är tillåtet ska själva få lagstifta kring snus utan inblandning av EU.

Det finns bra saker med EU.

Den fria inre marknaden är bra, och den fria rörligheten är ännu bättre. Det finns ett barn i badvattnet. Det vore tråkigt att behöva slänga ut allt.

Men EU är idag en jättelik klåfingrig byråkratisk koloss som inte står under demokratisk kontroll. I praktiken ligger den mesta makten hos lobbyisterna och hos icke-valda anonyma EU-tjänstemän. Det är inte bara principiellt fel, utan är också förklaringen till att det kommer så mycket dålig lagstiftning från EU hela tiden, lagstiftning som gynnar olika särintressen på vanliga medborgares bekostnad.

EU måste bli mer öppet och transparent, så att vanliga medborgare och aktivister som är intresserade av en viss fråga kan följa det politiska spelet och påverka det. Här brister det rejält inom EU, i synnerhet hos EU-kommissionen och ministerrådet.

I striden för att stoppa ACTA-avtalet (som vi vann) såg vi hur kommissionen systematiskt försökte sköta det hela med så mycket hemlighetsmakeri som möjligt. De amerikanska storföretagens lobbyister hade hela tiden full tillgång till all information medan förhandlingarna pågick, men både vanliga medborgare och folkvalda EU-parlamentariker hölls utanför så mycket kommissionen bara kunde.

Det här mönstret är tyvärr typiskt: så här fungerar EU-kommissionen, och så här fungerar ministerrådet. Det måste vi slåss mot på alla sätt vi kan, precis som vi gjorde när vi krävde större öppenhet under ACTA-förhandlingarna.

Men det räcker inte att slåss för öppenhet och demokrati i varje sakfråga, även om vi naturligtvis ska fortsätta göra det.

EU behöver behöver få ett nytt grundfördrag, en konstitution som tydligt säger vad EU ska göra, och ännu viktigare: vad EU inte ska göra.

När en sådan ny konstitution är framtagen vill vi att den först ska godkännas i en folkomröstning över hela Europa, där varje medborgare har en röst. Sedan, om den nya konstitutionen har fått okay av medborgarna, får varje land bestämma sig för om de vill vara med i det nya EU eller inte. Det kan ske endera genom en folkomröstning i landet eller genom beslut i landets parlament. Varje land får självt bestämma om de vill folkomrösta eller inte.

Nu finns det plötsligt en möjlighet att det här faktiskt kan komma att hända, tack vare talet som Storbritanniens premiärminister David Cameron höll den 23 januari 2013.

Där sa han att Storbritannien kommer att folkomrösta om de ska vara kvar i EU eller inte om några år, uppskattningsvis 2017. I klartext betyder det att EU har fram tills dess att skärpa till sig om de vill ha kvar Storbritannien i unionen. De brittiska väljarna är väldigt EU-kritiska, och skulle omröstning ske idag är det en stor sannolikhet att det skulle bli ett nej till EU.

David Camerons löfte om en brittisk folkomröstning sätter press på EU att skärpa sig. Det är bra. Men det kommer inte räcka med några små putsningar på detaljer i EU för att det ska bli aptitligt för det medborgarna.

Nu gäller det att vi tar den här historiska chansen att få lite hyfs på EU. EU behöver en ny och demokratisk konstitution.

Riv upp, gör om, gör rätt!

…………

Äldre inlägg om EU:

Piratpartiet om EU (2009)
Piratpartiets strategi i Europaparlamentet
Ett bra nej för Europa (igen)
Fildelarjakt på fiskerimöte i EU
Felet med EU ur piratperspektiv
Att utse EU:s president
Democracy by upplyst maktelit – nej tack!
EU:s demokratiska underskott i praktiken
Aktivism räcker inte

5 kommentarer

 1. Reblogged this on Urbansundstrom’s Weblog.

  Kommentar av urbansundstrom — 26 januari 2013 @ 17:59

 2. Förutom att snusfrågan är oviktig detaljreglering och enbart ett försök till populism är detta det bästa och mest genomtämkta föslaget till EU politik som något parti har i Sverige.

  Kommentar av Jerker Montelius — 27 januari 2013 @ 11:26

 3. Snusfrågan är inte alls en oviktig detaljreglering. Det handlar om en human politik som ger de rökberoende medborgarna tillgång till en alternativ nikotinberusning som inte dömer dem till en utdragen och plågsam död i diverse mycket plågsamma sjukdomar.

  Kommentar av gurra — 27 januari 2013 @ 15:42

 4. Även jag börjar bli trött på snuspratet. Ärendet har sin grund i allvarligt maktmissbruk och det är förstås väldigt illa att olika funktioner i EU försöker ta på sig äran att ha fångat upp detta, samtidigt som de står i vägen för strukturer som verkligen skulle göra det. Och Christian har nog rätt i det mesta han säger om snusets vara eller icke vara, även om även han är partisk.

  Likafullt så är det nog som exempel som snusfrågan i en artikel som denna kommer bäst till pass. Det är skrämmande att samma exempel kan belysa så många problem och naturligtvis blir centraliseringen av alla liknande frågor från övriga medlemsländer till Bryssel bara eld på den enorma byråkratiska däckbrand som annars skulle kunna bli ett bra samarbete. Där kan vi snacka om skadlig rök, och det är bra alternativ till den röken som borde vara fokus.

  Kommentar av Jesper — 27 januari 2013 @ 19:43

 5. Christian: Jag tror att om PP kunde gå till EU-valet på ett program som pratade för ett mer, öppet, demokratiskt och humant Europa, då finns det en stor chans att vi kan knipa två till tre mandat den här gången också.

  Som förra EU-valet visade så var de flesta sakfrågor i valet ”små” frågor. Men på EU-nivå så är dessa frågor irrelevanta. EU skiter i RUT eller ROT. EU skiter i skattefrågorna. EU skiter i huruvida våra skogar skövlas av utländska intressen. Och rätteligen så. På EU-nivå är det EU-frågor som skall dryftas. Frågor som den om Östersjön, torskbeståndet, elförsörjning över nationsgränser, och annat… Det är vad vi borde fokusera på.

  Frågor vi måste börja opinionsbilda kring:

  * Det demokratiska underskottet
  * Euron – presentera ett rimligt och hållbart alternativ till dagens system. Euron har ett gäng fördelar, men tyvärr ännu fler nackdelar. Jag skulle vilja se ett alternativ till kommandoekonomin som skapats, utan att för den sakens skull avveckla Euron. Skulle vi dock komma fram till att Euron måste avvecklas, efter att ha vridit och vänt på varenda liten krona, tja…
  * Städa upp bland EUs finanser. Reformera bl.a. Jordbruksstödet som är första klassens ekonomiska vansinne, och dessutom endast är rena mutor till EU-staterna.
  * Instifta någon slags mekanism som säkerställer två saker; dels subsidiaritetsprincipen (peta inte i nationella frågor!), dels att ”harmonisering” inte tyr sig till minsta gemensamma nämnare.
  * Lägg press på komissionen att tillsätta en ny grundlagsändring som gör parlamentet till högsta beslutande organ och ministeriet/kommissionen skall utses av parlamentet.

  Gör vi detta rätt, ja, då kommer vi få höga siffror i EU-valet även 2014, utan att varken vara eller framstå som populister. Gör vi det fel, dock… 🙂

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 28 januari 2013 @ 12:36


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: