Christian Engström, Pirat

13 januari 2013

Vaför ska en pirat bry sig om snus?

Filed under: demokrati i eu,snus — Christian Engström @ 13:33
Snus med eukalyptussmak har hjälpt min fru sluta röka

Snus smaksatt med eukalyptus har hjälpt min fru sluta röka

Jag snusar, och jag tycker det är idiotiskt att jag inte kan köpa snus när jag är i Bryssel eller Strasbourg. Men frågan handlar om mycket mer än att det skulle vara bekvämt om man kunde handla snus i Europa om man har glömt att ta med sig en stock hemifrån.

Ur piratperspektiv är det framför allt tre aspekter som är viktiga:

– Kampen mot korruption
Kommissionären som var ansvarig för att ta fram tobaksdirektivet, John Dalli, begärde genom ett ombud att få en muta på en halv miljard kronor (60 miljoner euro) av snustillverkaren Swedish Match. När Swedish Match vägrade betala och istället anmälde det till EU’s anti-korruptionsenhet OLAF, gjorde OLAF en utredning som de lämnade till EU-kommissionens ordförande president Barroso. Barroso läste rapporten, kallade till sig Dalli, och Dalli fick lämna sin post som EU-kommissionär med omedelbar verkan.

Så långt är allt precis som det ska vara i kampen mot korruption inom EU. Swedish Match agerade föredömligt som anmälde korruptionen istället för att bara bita i det sura äpplet och betala (vilket kanske skulle varit lönsammast för dem ut ett snävt företagsekonomiskt perspektiv). Barroso agerade också föredömligt, genom att omedelbart ge Dalli sparken när han hade sett rapporten som bevisade att Dalli försökt kassera in mutor.

Men sedan har det gått fel i EU-kommissionens hantering av ärendet. För det första har Barroso hemligstämplat rapporten från anti-korruptionsbyrån OLAF. Det har gjort att Dalli och de som har intresse av att förneka korruptionen har kunnat sprida rykten om vad som egentligen hände, och att de ryktena har fått stå oemotsagda. Det är oacceptabelt. Barroso måste omedelbart offentliggöra OLAF-rapporten om han vill bevara förtroendet för både sig själv och kommissionen som helhet. Som vanligt behövs mer transparens från EU-kommissionen.

Men för det andra, och kanske ännu viktigare, har kommissionen inte gjort någonting alls för att kontrollera hur Dallis korruption påverkade förslaget till tobaksdirektiv. Istället har kommissionen satsat allt på att så snabbt som möjligt lägga fram direktivet i den form som Dalli ville ha det, inklusive förbudet mot snus. Vad sänder det för signal till andra företag som i framtiden kommer stöta på korruption, att även om korruptionen avslöjas och den skyldige får lämna sin post, så får företaget inte en rättvis behandling ändå?

”Det är förbjudet med mutor, men den som inte betalar får skylla sig själv” är vad EU-kommissionens agerande säger. Om det blir så den här affären slutar, kommer det få allvarliga konsekvenser i framtiden. Då kommer alla företag veta att det bara straffar sig att anmäla korruption, och att det smartaste för drabbade företag att göra är att tiga och betala.

Den signalen får vi inte skicka.

– Faktabaserat beslutsfattande
Ingen påstår att snus är nyttigt i sig, men det är väldigt mycket mindre skadligt än att röka. Det är alla forskare som jämfört snus och rökning överens om. Snus har hjälpt många svenskar, i synnerhet många svenska män, att endera sluta röka helt eller åtminstone skära ner sin rökning radikalt.

Sverige har den lägsta andelen rökare bland män i Europa, och som en följd av det har svenska män den lägsta dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar och lungcancer förorsakade av rökning.

Av rökare som försöker sluta med hjälp av snus är det en större andel som lyckas än de som försöker med andra former av nikotinersättning, som plåster eller tuggummin.

En artikel i forskningstidskriften The Lancet sammanfattar läget:

Rökare som byter till snus istället för att fortsätta röka får betydande hälsovinster. Snus kan skapa en hälsomässig nettovinst på befolkningsnivå om tillräckligt många vanerökare börjar använda det. Om de nuvarande restriktionerna [mot att sälja snus i EU] lyfts är det troligare att nettoeffekten blir gynnsam än skadlig. Hur stor den gynnsamma effekten blir beror på hur många vanerökare som byter till snus.

Det här struntar EU-kommissionen fullständigt i. Om det beror på korruption eller lobbyism eller bara ointresse för fakta inom den här delen av EU-kommissionen spelar ingen roll — resultatet blir i alla fall att vi får en politik som grundar sig på fördomar och allmänt tyckande istället för på fakta och forskningsresultat.

Det går helt emot alla vackra ord som EU-kommissionen gärna strör omkring sig när de pratar om ”faktabaserat beslutsfattande” (”evidence based policy making”). Att faktabaserat beslutsfattande är särskilt viktigt när det gäller folkhälsofrågor står till och med inskrivet i tobaksdirektivet självt. Men det tillämpas inte i praktiken.

Jag har försökt få svar både från EU-kommissionen och från anti-snus-lobbyn vad de grundar sitt motstånd mot snus på för forskning. Bägge har blankvägrat att svara. De är bara intresserade av att driva igenom det fortsatta snusförbudet så fort som möjligt, fastän den linjen inte har något stöd alls i forskningen.

– Skademinimering av droger
Piratpartiet vill avkriminalisera bruk och innehav av alla droger för eget bruk, inklusive tung narkotika. Istället ska samhällets resurser användas för att erbjuda effektiv vård till de missbrukare som själva vill ha det. Ledstjärnan för politiken ska vara skademinimering, inte att trakassera dem som har fastnat i ett beroende, och inte att låta politiken styras av utopiska visioner om nolltolerans, som i praktiken skadar mer än de hjälper.

Samma princip bör gälla för regleringen av tobak. Tobaksrökning är mycket skadligt för hälsan, det är alla överens om, och det bästa vore om ingen rökte. När tobaken brinner i en cigarett bildas hundratals skadliga ämnen, och själva röken skadar både lungor och hjärta. Men även om alla rökare vet det, och många vill sluta, är det mycket svårt för många att bli kvitt sitt beroende av nikotin.

Snus är en tobaksprodukt, och det innehåller nikotin, men det är mellan 90 och 99 procent mindre farligt än cigaretter. Varje rökare som lyckas sluta röka genom att börja med snus gör en stor hälsovinst. Att inte använda någonting alls är förstås det allra bästa, men det är svårt att sluta röka, och de flesta rökare klarar inte av att bara sluta ”cold turkey”.

Erfarenheterna från Sverige visar att snus ger många rökare en väg ut ur cigarettberoendet. Det är någonting positivt för folkhälsan, som EU borde försöka lära sig av istället för att förbjuda. Den enda ansvarsfulla tobakspolitiken är den som syftar till att rädda liv.

I Sverige har många män räddat livet genom att byta till snus, men färre kvinnor, eftersom snusning inte är lika utbrett bland kvinnor ännu. Traditionellt har snus varit en produkt som användes av män, och många kvinnor tycker inte om de traditionella smakerna på snus.

Därför är det positivt att snusfabrikanterna tar fram nya smaker, som eukalyptus, lakrits eller mint, där tanken är att göra snus till ett alternativ även för kvinnor som vill sluta röka. Att förbjuda de här smaktillsatserna i tobaksprodukter, som tobaksdirektivet vill, är i praktiken ett sätt att göra det svårare för kvinnor att sluta röka.  Det är både oetiskt och dumt.

Det här resonemanget gäller också de nya elektroniska cigaretterna som börjar komma ut på marknaden. Den avgångne kommissionär Dallis tobaksdirektiv vill förbjuda dem också, trots att de visar stor potential att kunna erbjuda ytterligare en väg ut ur cigarettberoendet för rökare. Vad som fungerar för att sluta röka varierar från person till person. Ju fler mindre skadliga alternativ till cigaretter det finns att välja mellan, desto bättre.

Ideologiskt motiverad ”nolltolerans” är bara cynisk när den i praktiken leder till att människor dör i onödan. Folkhälsopolitiken ska inte styras av vem som har den lägsta toleransen, utan av vad som räddar liv.

…………

Intressedeklaration: Jag snusar, vilket har gjort att jag kunnat skära ner min rökning drastiskt, även om jag fortfarande är rökare också. Min fru rökte tidigare, men slutade helt för flera år sedan tack vare snus med eukalyptussmak.

8 kommentarer

 1. I ditt brev till lobbyisterna som du tidigare publicerat skrev du så här:

  ”I am also interested to learn more about your lobby organisation, in particular: To what extent is your organisation financed, directly or inderectly, by the pharmaceutical industry?”

  Jag tycker att dina försök att få fram mer om de starka ekonomiska krafter som är inblandade också är viktiga för en pirat, inte bara frågan om snuset i sig.

  Kommentar av Kristina Svartholm — 13 januari 2013 @ 15:04

 2. Det du skriver är förståndigt i och för sig, men det är en sak jag saknar i allt du har skrivit om snus. Du åberopar studier som har jämfört snus med cigaretter, men inga jämförelser med nikotintuggummi, nikotinplåster med mera. Om man ska argumentera för snus som rökavvänjningsprodukt så behöver det jämföras med andra rökavvänjningsprodukter vad gäller effektivitet, skadeverkningar och kostnad.

  Kommentar av Björn Persson — 13 januari 2013 @ 15:44

 3. @ Björn Persson,

  Enligt forkningen verkar det i och för sig som om snus faktiskt är bättre än nikotintugummin och -plåster, eftersom fler lyckas hålla sig rökfria med hjälp av snus.

  Men egentligen finns det inget skäl att kräva att ett nytt alternativ ska vara bättre än existerande för hela befolkningen. Det räcker med att det är ett bättre alternativ för några rökare som vill göra sig kvitt rökningen. Olika metoder passar olika personer, och det viktiga för individen är om det finns någon metod som funkar för just honom eller henne.

  Även om man kan visa att snus i genomsnitt är ”bättre” än plåster eller tuggummin för de flesta, är inte det något argument för att förbjuda plåstren och tuggummina, eftersom det alldeles säkert finns en visst antal rökare för vilka plåstren eller tuggummina råkar vara det bästa.

  Kommentar av Christian Engström — 13 januari 2013 @ 16:15

 4. ””Då kommer alla företag veta att det bara straffar sig att anmäla korruption, och att det smartaste för drabbade företag att göra är att tiga och betala.””
  Jag skulle vilja lägga till en sak där!

  Då kommer alla företag veta att det bara straffar sig att anmäla korruption, och att det smartaste för drabbade företag att göra är att tiga,betala och samtidigt vara öppna för att fällas för mutbrott (då det faktiskt ÄR ett brott).

  Kommentar av Tommy Karlsson — 13 januari 2013 @ 21:57

 5. Om jag förstått det hela rätt är det ändå en fråga om exportförbud av snus och att det inte är snusförbud det handlar om.
  Därför undrar jag om det inte bara är en symbolfråga att tjafsa om snuset. För övrigt lär det väl finnas hur många mut och korruptionskandaler inom EU att det räcker och blir över.
  Om du krigar för snus för att du själv snusar, så tror jag inte det var för att värna om dina privataintressen du blev invald i EU parlamentet.

  Kommentar av lars — 13 januari 2013 @ 22:21

 6. ”För övrigt lär det väl finnas hur många mut och korruptionskandaler inom EU att det räcker och blir över.”

  Man måste få upp ögonen för korruptionen någonstans och i någon ände. Varför inte börja i en fråga som många svenskar är hyfsat insatta i då många idag faktiskt snusar?

  Om ingen försöker ta tag i korruptionen då kommer den bara öka och bli värre. Till valet 2014 hoppas jag att PP har fler anti-korruptionsfrågor på sitt partiprogram. 🙂

  Kommentar av Per "wertigon" Ekström — 14 januari 2013 @ 0:41

 7. Går utmärkt att tillverka snus hemma till en bråkdel av butikens pris på färdiglagad fulsnus.
  Kolla in följade sida: http://www.snusfabriken.com Här handlar alltid jag mina snusvaror och jag tillverkar alltid mitt egna snus
  numera. Både för den godare smakens skull och och för det låga priset.

  Kommentar av Snus — 14 januari 2013 @ 8:43

 8. Christian, är det inte sa att Sverige förhandlade fram ett undantag till EUs regelverk i och med att snuset utan tidsbegränsning blev tillatet (dvs status quo) i Sverige, medan exporten till resten av EU (ocksa status quo ?? ) blev förbjuden?

  Att sedan Kommisionären Dalli erbjöd Swedish Match att mot betalning föresla en ändring (häva förbudet) betyder att Dalli begick en brottslig gärning, men det betyder väl inte att förbudet per automatik borde upphöra?

  Jag far även känslan att du utgar ifran att alla, eller atminstane merparten av alla, snusare i Sverige skulle vara rökare om snuset inte fanns. De flesta fd rökare i min bekantskapskrets slutade utan att behöva snusa, vilket är än mer hälsosamt. Tänk ocksa pa att snuset inte finns i resten av Europa, sa att tillata försäljning av snus i EU skulle innebära att vi introducerar en ny beroendeframkallande produkt/drog pa den marknaden.

  Personligen tycker jag inte att lobbyister bidrar med nagot speciellt positivt pa den politiska arenan, inte ens om deras lobbyism är för svenskt snus i EU…

  Kommentar av Kung CG — 14 januari 2013 @ 15:12


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: