Christian Engström, Pirat

30 december 2012

Wikiblogg om basinkomst — Statens och kommunernas budget

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 14:48

Se inlägget Wikiblogg om basinkomst för introduktion. Det här är ett diskussionsunderlag och ett ställe att samla fakta i kommentarerna, inte ett färdigt polerat inlägg som driver någon särskild linje.

Statens budget finns på regeringens hemsida. Några relevanta siffror (i miljarder kronor) ur 2013 års budget:

 • Totala utgifter 831,5 miljarder

varav

 • Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 94,4
 • Arbetsmarknad och arbetsliv 67,2
 • Studiestöd 22,0

Summa 184 miljarder på de posterna, som då innefattar både utbetalningarna från systemen och kostnaden för att administrera dem.

Lilleman Mikael Göransson tipsar på Facebook om en mer detaljerad genomgång av statens budget. Det är ”Utfallet för statens budget” från Ekonomistyrningsverket. I den finns det nog mycket intressant att gräva fram.

Socialbidragen (försörjningsstödet) betalas av kommunerna, så det syns inte i statens budget.

Enligt socialstyrelsen var kostnaden för försörjningsstödet 7,9 miljarder för de tre första kvartalen (2011 och 2012) vilket ger 10,5 miljarder per helår.

Johan Tjäder skriver i kommentarerna att kostnaden för försörjningsstödet skulle vara 11,4 miljarder istället. Jag vet inte vad källan är för det och jag vet inte vilken siffra som är mest rätt, men de ligger ju nära varandra så vi kan avrunda till 11 miljarder för socialbidragen.

Då ingår inte kostnaden för att administrera och betala ut socialbidragen, och vi har (ännu) inte någon uppskattning av vad socialtjänsten kostar totalt i landets alla kommuner.

Totalt ca 200 miljarder summerar sig de här systemen sig till. Nu är det inte sagt att basinkomsten ska ersätta alla de nuvarande systemen rakt av, så det betyder inte att alla de här 200 miljarderna automatiskt är tillgängliga för att bekosta basinkomsten.

Men det ger en storleksordning att jämföra med när man tittar på kostnaden för olika varianter av system för basinkomst.

5 kommentarer

 1. Min siffra är nog lite gammal. Kan vara från 2009 eller så.

  Kommentar av Johan Tjäder — 30 december 2012 @ 22:31

 2. Statens budget 2013: Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och arbetsliv

  I miljoner kronor

  31.176 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
  17.356 Lönebidrag och Samhall m.m.
  7.893 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
  6.994 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
  1.425 Europeiska socialfonden m.m för perioden 2007-2013
  1.400 Bidrag till lönegarantiersättning
  110 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
  56 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
  53 Bidrag till administration av grundbeloppet
  36 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
  8 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

  606 Arbetsmiljöverket
  28 Arbetsdomstolen
  33 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
  57 Medlingsinstitutet

  Kommentar av Johan Tjäder — 30 december 2012 @ 23:00

 3. Jag mindes fel. Ska vara 11,6 miljarder, för 2010.

  Källa: Socialstyrelsen Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2010 – Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

  Och för 2011 ska det vara 11,2 miljarder enligt samma…

  Källa: Socialstyrelsen Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2011 – Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll – Reviderad

  Kommentar av Johan Tjäder — 31 december 2012 @ 0:02

 4. Förutom statliga utgifter vi kan dirigera om så finns det en del skatteavdrag som kan tas bort.
  Grundavdraget bör tas bort om eftersom basinkomsten fyller lite samma funktion.
  Ett annat är Jobbskatteavdraget. Det är till för att göra det lönsammare att arbeta än att gå på bidrag. Det problemet löses mycket bättre av basinkomsten. Här finns 77 miljarder att hämta. (http://sv.wikipedia.org/wiki/Jobbskatteavdrag)

  Kommentar av Jonas Persson — 31 december 2012 @ 0:29

 5. @Jonas Persson: Jag skulle vara försiktig med att röra grundavdraget och jobbskatteavdraget i den nuvarande lösningen. Detta då basinkomstförslag 1.0 rakt av ersätter nuvarande skattesystem för alla med en inkomst på c:a 17500 kr eller mindre (och därmed gör grundavdraget och jobbskatteavdraget irrelevant för dessa), men lämnar resten av inkomstskalan oförändrad. Att då ta bort grundavdraget och jobbskatteavdraget skulle därmed effektivt bara vara en skattehöjning för de med över 17500 kr i lön (på från 3400 kr/mån vid 18000kr i lön till 2800kr/mån i månaden vid >= 28900kr i lön).

  I en eventuellt utökad version, som ersätter nuvarande skattesystem för hela inkomstskalan, ska grundavdraget och jobbskatteavdraget självklart bort, men då måste skattesatsen(-erna) sättas så skatten inte skyhöjs för medelinkomsttagare, annars förlorar vi allt stöd för reformen…

  Kommentar av Jon Severinsson — 23 januari 2013 @ 16:00


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: