Christian Engström, Pirat

30 december 2012

Wikiblogg om basinkomst — Sjukförsäkring

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 16:51

Se inlägget Wikiblogg om basinkomst för introduktion. Det här är ett diskussionsunderlag och ett ställe att samla fakta i kommentarerna, inte ett färdigt polerat inlägg som driver någon särskild linje.

Sjukförsäkringen kostar 94,4 miljarder enligt budgeten 2013, eller 95,8 miljarder i budgetutfall 2011 (sid 65 i pdf:en). I publikationen med budgetutfallet ges mer information om de olika delarna i sjukförsäkringen och vad de kostar.

Lars Hallberg har hittat en källa som säger att sjuk- och aktivitetsstödet kostar 42 miljarder. Det är inte utrett om den siffran motsvarar någon delpost i rapporten om budgetutfallet, eller vilken relation den har till budgeten.

Observera att ingen har sagt att vi ska avskaffa sjukförsäkringen över en natt och ersätta med basinkomst. Det ska vi alldeles säkert inte. Det kanske blir så att vi väljer att låta dagens system för sjukförsäkring vara kvar i ett första förslag till basinkomst, och lämnar dem som har sjukpeng utanför basinkomstsystemet. Men det är ändå intressant att samla ihop bakgrundsfakta om hur dagens sjukförsäkringssystem fungerar i grova drag och vad det kostar.

Johan Tjäder skrev:

Sjuk- och aktivitetsstödet är en delvis inkomstrelaterad ersättning. I dag får man alltså ersättning motsvarande 64 % av lönen, och det är vanligen mer än 8.000 kronor i månaden. De flesta har trots allt mer än 12.500 kr i månaden i lön.

De som lever med endast inkomstrelaterad ersättning på heltid får ut i genomsnitt 146.350 kronor om året.

(källa?)

Annonser

3 kommentarer

 1. Källa: Försäkringskassan Sjukersättning/aktivitetsersättning i december 2011 med fördelning efter beloppstyp

  Kommentar av Johan Tjäder — 30 december 2012 @ 22:34

 2. Från statsbudgeten 2013
  Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

  I miljarder kronor
  27,0 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
  51,3 Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
  1,3 Handikappersättningar
  3,8 Arbetsskadeersättningar m.m.
  0,04 Ersättning för kroppskador
  1,0 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård
  2,5 Bidrag för sjukskrivningsprocessen
  7,4 Försäkringskassan
  0,06 Inspektionen för socialförsäkringen

  94,4 Totalt

  Kommentar av Johan Tjäder — 30 december 2012 @ 22:43

 3. Notera: Sjuk- och aktivitetsstödet är, precis som arbetslöshetsersättningen, skattepliktig. Så för att få ut 8000kr efter skatt måste du få ett sjuk- eller aktivitetsstöd på 10565 kr (skattetabell 33), d.v.s. haft en lön på 16508 kr. De flesta må fortfarande ha en lön på mer än 16500 kr, men det är inte riktigt lika självklart…

  Sedan är för övrigt taket samma som för arbetslöshetsersättningen, 680 kr/dag, så max som utbetalas är 14167 kr (10323 kr efter skatt enl. skattetabell 33), vilket kräver att du har haft en lön på minst 22136 kr. Så även om basinkomstförslaget skulle ersätta sjuk- och aktivitetsstödet så skulle ingen förlora mer än 2789 kr i månaden (ersättningstaket med skattetabell 29)

  Kommentar av Jon Severinsson — 23 januari 2013 @ 15:11


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: