Christian Engström, Pirat

30 december 2012

Wikiblogg om basinkomst — Försörjningsstöd (socialbidrag)

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 16:03

Se inlägget Wikiblogg om basinkomst för introduktion. Det här är ett diskussionsunderlag och ett ställe att samla fakta i kommentarerna, inte ett färdigt polerat inlägg som driver någon särskild linje.

Försörjningsstöd är det officiella namnet på det som de flesta kallar för socialbidrag i dagligt tal.

Försörjningsstödet betalas ut av kommunerna, så det syns inte i statens budget. Totalt betalas det ut ca 11 miljarder (källor) i försörjningsstöd i hela landet.

Vi har (ännu) ingen uppskattning av kostnaderna för socialtjänsten ute kommunerna, som är de som administrerar behovsprövningen och utbetalningen av försörjningsstödet.

För att man ska få försörjningsbidrag måste man uppfylla väldigt strikta krav, som prövas individuellt av kommunens handläggare på socialkontoret. Förutom att man inte får ha några inkomster får man inte ha några pengar på banken, och inga ägodelar som går att sälja. Har man en f-skattesedel eller en firma kan man inte få socialbidrag om man inte lägger ner firman först.

Socialkontorets utvärdering av om man verkligen är helt utblottad innefattar hela hushållet, så bor man ihop med någon så förväntas den personen försörja en i första hand. Bara om sambon också är inkomstlös och utblottad kan hushållet få försörjningsbidrag.

Det skulle vara intressant med en mer utförlig sammanfattning av vad reglerna som omgärdar försörjningsstöd är i praktiken.

Nivån på försörjningsbidraget varierar mellan kommunerna, men inklusive de bidrag till hyra som betalas ut idag ligger snittet inte alltför långt från 8.000 per månad.

jantegner skriver:

Riksnormen för försörjningsstöd är 3840 Kr i månaden sedan tillkommer bostadsbidrag, vilket i små städer och på landsbygd är max 3000 kr för ensamstående unga. I storstäder är beloppet högre. Har man barn utgår också ett högre bidrag.

Så i snitt ligger nog nivån i paritet med den föreslagna basinkomsten. Problemet som jag ser det är att basinkomstförslaget inte tar hänsyn till just skillnader som antal barn, region osv. För många fattiga med barn som bor i t ex Stockholm, så skulle det här förslaget troligen vara en stor försämring.

Invändningen att förslag 1.0 till basinkomst inte tar hänsyn till antal barn är korrekt, men det är en avsiktlig förenkling i förslaget. Ett färdigt system måste naturligtvis ta hänsyn till barn, men vi bortser från det till en början och undviker att blanda in systemen för stöd till barnfamiljer med låga inkomster.

Invändningen att förslaget inte tar hänsyn till regionala skillnader är också korrekt, men den aspekten är det inte lika självklart att vi skulle vilja ändra på i ett färdigt förslag. Det kan ju finnas fördelar med ett system som behandlar alla lika och premierar bidragstagare som hittar ett billigare boende, kanske genom att flytta till en kommun som har mindre bostadsbrist och därmed lägre hyror. Det här är en fråga som tål att diskutera.

Hur som helst så finns det mycket att ta reda på och diskutera när det gäller socialbidragen. Ska vi gå med banansteg mot basinkomst är det mycket troligt att just försörjningsstödet är ett av de första systemen som vi vill börja göra lagom stora förändringar i, för att se vad som händer.

Information från Socialstyrelsen:
Länkar om kostnaden för dagens system:
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/ekonomisktbistand
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/manadsstatistikomekonomisktbistand

Sida med publikationer om ekonomiskt bistånd som går att ladda ner:
http://www.socialstyrelsen.se/ekonomisktbistand

Annonser

1 kommentar

  1. Det är mycket som har gemensamma beröringspunkter med min kommande motion om skattepolitik. Vi har en gemensam målsättning med arbetet. Men jag vill lyfta en sidoeffekt som kan vara intressant för andra delar av våra diskussioner i Piratpartiet. Basinkomst istället för försörjningsstöd innebär en stor förändring inte bara till beloppsnivåerna, utan att den inte längre ger en kompensation för hyran på orten som försörjningsstödet gäller. När en person har försörjningsstöd och en rimlig storlek på lägenheten så gäller 100% kompensation av hyran. I Basinkomstförslaget så bakas hyran in. Det blir individens val var denne lägger pengarna på; hyra eller annat. Vissa kommer göra det rationella valet att flytta till orter med låg hyra (och i dessa orter har fastighetsägarna ingen anledning att vara ogina när det gäller att acceptera dessa hyresgäster). Vissa kommer däremot att bita sig fast i lägenheter som de egentligen inte har råd att bo i.
    Eftersom jag antar att det alltid kommer finnas människor som rationaliserar att de skall flytta så kommer större orter med högre nivå på hyrorna få en viss lättnad i bostadsbristen. Och mindre billigare orter får en ny chans att ha en ökande befolkning. Kan vara bra för moralen i orter som Munkfors och Degerfors. Detta kan i sin tur ge förändringar i det kommunala utjämningsstödet.

    Kommentar av C Magnus Berglund — 31 december 2012 @ 1:42


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: