Christian Engström, Pirat

26 december 2012

Basinkomst och marginaleffekter

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 15:38
Så här mycket skatt betalar vi idag vid olika inkomstlägen

Så här mycket skatt betalar vi idag vid olika inkomstlägen (klicka för läsbar bild)

Tanken med basinkomst enligt modellen ”negativ inkomstskatt” är att alla som tjänar för lite för att kunna försörja sig själva en utbetalningsavi från staten, medan de som har jobb fortsätter betala skatt på sina inkomster precis som idag.

För alla som tjänar över ett visst (inte alltför högt) belopp i månaden innebär systemet ingen skillnad alls mot idag. De fortsätter betala in preliminärskatt enligt samma skattetabell som idag (under förutsättning att det går att hålla hela reformen med basinkomst budgetneutral för det offentliga).

Med ett full infört system för basinkomst skulle det bara bli skillnader för dem som tjänar lite eller ingenting alls. De skulle få en utbetalningsavi så att de klarade sig, på 8.000 för den som inte har några inkomster alls, eller på ett lägre belopp för den som har vissa inkomster men ändå behöver bidrag från samhället.

Frågan är hur mycket man ska reducera basinkomstbidraget med för personer som tjänar lite grand pengar själva, men fortfarande får bidrag.

Ett sätt är att reducera bidraget med lika mycket som personen tjänade, så att hen fortfarande har den garanterade minimiinkomsten att leva på. Då får man en marginaleffekt på 100%. Så fungerar exempelvis socialbidraget (försörjningsstödet) idag.

Går man på socialbidrag och lyckas tjäna ihop en tusing, då sänks bidraget den månaden med lika mycket. Det är väldigt olyckligt, eftersom det bidrar till att låsa fast den som går på socialbidrag i passivitet, i och med att det blir helt värdelöst att tjäna lite pengar även om man skulle kunna.

Andra system har andra marginaleffekter. Åtminstone på den tiden jag pluggade reducerades studiemedlen (efter ett visst fribelopp) med hälften av vad man lyckades tjäna ihop i lön. Med en kommunalskatt på 30% gav det 80% marginaleffekt i vissa (låga) inkomstlägen.

Jag vet inte hur det fungerar i våra andra sociala skyddssystem, men det vore intressant att veta. Hur reduceras sjukpenningen för personer som arbetar också?

Hur som helst är det en viktig fråga hur högt man vill lägga marginaleffekten för (netto-)bidragstagare i ett system med basinkomst. Med för hög marginaleffekt (tex 100%) låser man in folk i passivitet, men med för låg marginaleffekt blir systemet för stort och dyrt, om man börjar betala ut pengar till medel- och kanske höginkomsttagare också.

Hur dagens skattetabell ser ut är högintressant i sammanhanget. Därför har jag satt ihop det här diagrammet:

Så här mycket skatt betalar vi idag vid olika inkomstlägen

Exakt hur mycket man betalar beror på vilken kommun man bor i, eftersom skattesatsen varierar mellan olika kommuner och landsting, men enligt en artikel i DN i maj 2012 är den genomsnittliga kommunal- och landstingsskatten 33%.

Ska man göra överslagsberäkningar för hela landet kan man alltså använda Skattetabell 33 (från sajten Lönestatistik). Jag har förenklat tabellen genom att bara behålla värdena för jämna tusentals kronor och redigerat ner den till ett Excel-ark, som jag sedan använt för att skapa diagrammet.

Med hjälp av diagrammet över hur dagens system för inkomstskatt ser ut får vi en utgångspunkt för att kunna diskutera vad som är möjliga utformningar av ett system för basinkomst, speciellt vad gäller marginaleffekterna för dem som får bidrag.

Men just nu får det räcka för idag. 🙂

Annonser

14 kommentarer

 1. Ett exempel. En person blir plötsligt sjuk och blir sjukskriven under 3 månader. Idag får denne med max sjukförsäkring ut runt 45 tusen under sjukdomstiden. Med ditt förslag så får denne 24 tusen under dessa 3 månader. Detsamma gäller om personen blir arbetslös under 3 månader. Det är runt 20 tusen som då försvinner för de som råkar illa ut i samhället.

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 26 december 2012 @ 17:29

 2. @ Anders S Lindbäck,

  Ja, det stämmer att de nuvarande systemen för sjukkassa och a-kassa innehåller en komponent som går utöver vad man behöver för att klara sig, och syftar till att täcka en större del av inkomstbortfallet (åtminstone en viss tid).

  Vet du om det finns någon sammanställning någonstans av ungefär vad det är för regler?

  Ännu bättre vore förstås om det också finns någon sammanställning nånstans över hur mycket systemet kostar, hur mycket som går till minimiersättningar och hur mycket de högre ersättningarna kostar etc., men det är kanske svårare att hitta.

  Kommentar av Christian Engström — 26 december 2012 @ 18:55

 3. Anders S Lindbäck:

  Om man får tro diverse massmedier i detta land så blir ju folk utförsäkrade från sjukförsäkring på löpande band i dagens system. Då kan de knappast räkna med några maxbelopp utan din uträkning borde mest vara av akademiskt intresse. Om en högavlönad chef blir sjuk och inte kan arbeta kan kanske denne få maxbelopp med dagens system. Men allvarligt – är hen då i störst behov av en stor sjukpenning av de som är sjuka?

  Dessutom har du som Christian skriver en byråkrati att administrera detta sjukförsäkringssystem som sitter och kostar skattepengar.

  Kommentar av forskargurra — 26 december 2012 @ 19:34

 4. Och var skall pengarna komma ifrån? Pensionssystem över hela världen går back nu när befolkningen blir äldre. OK som det verkar på den här uträkningen och som det verkar gå upp för en del så innebär det här en kraftig sänkning av bidragsnivåer. så att man iställer för att ge pengar till de som verkligen behöver ger pengar till de som inte behöver dem.

  Kommentar av Jerker Montelius — 26 december 2012 @ 20:49

 5. Om det ska var någon ide med basinkomst så måste man naturligtvis se till att
  marginaleffekten blir så liten som möjligt. Låg marginaleffekt är den stora
  vinsten med det här systemet och det som kommer att generera stora pengar till
  samhället.
  Att betala pengar till medel och höginkomsttagare behöver inte vara dyrt alls. Om man har
  basinkomst och betalar en fast summa till alla så blir det naturligtvis mycket
  pengar som passerar genom systemet. Men justerar bara skattesatsen så att dessa
  människor finansierar sig själva och nettokostnaden blir inte högre än idag.

  Kommentar av Jonas Persson — 27 december 2012 @ 0:21

 6. Bidragsfällan är i mycket en myt, folk jobbar gärna utan att tjäna mer för det kan leda till att de tjänar mer i framtiden.

  Det verkliga problemet är villkorsfällan. Du får inte göra nått som kan räknas som företagande för då blir du av med arbetslöshetsersättning eller socialbidrag, helt, permanent… Med socialbidrag kan du inte heller spara dina knappa medel… har har du pengar kvar dras de av på nästa socialbidrag. Folk sitter fast inte för att de saknar motivation – utan för att de saknar frihet. De kan bara söka jobb som redan finns – vilket är alldeles för få.

  Sen tror jag som Jonas Persson, ska det gå ihop måste statlig skatt betalas från första kronan – så höginkomsttagare förlorar lite och låginkomsttagare tjänar lite. Besparingar i andra system och besparingar i administration kan nog bara täcka upp för de som idag inte jobbar.

  Men det skulle lösa villkorsfällan – det tror jag på sikt vore en enorm vinst för samhället.

  Kommentar av Lars Hallberg — 27 december 2012 @ 1:38

 7. […] förra inlägget om basinkomst och marginaleffekter presenterade jag ett diagram över inkomstskatten som vi betalar idag. Det diagrammet är […]

  Pingback av Basinkomst och marginaleffekter, del 2 « Christian Engström, Pirate MEP — 27 december 2012 @ 19:16

 8. Christian Engström:
  Meningen är inte att folk skall kastas från hus bara för att en full bilist körde på dem eller att företaget de jobbade på plötsligt gick i konkurs. Utan de är till för att folk skall kunna klara sig igenom en sådan situation utan att det. Nu ger försäkringarna inte fullt skydd utan man får 80% av lönen upp till en viss nivå (som är rätt låg vilket gör att få egentligen får 80%) under begränsad tid och förväntas sedan återvända till jobblivet. Ersättningen är anpassad så att de flesta inte skall få sitt liv förstört för en problem som varar några månader. Det går att leva på 8000 kr per månad men inte med den standard som man kanske är van vid. Det känns som lite fel att folk att samtidigt som de blir påköra av en rattfull bilist och hamnar på sjukhus några månader så kastas de ut från sin bostad och måste söka ny bostad pga detta.

  forskargurra: Utförsäkring från sjukförsäkringen sker när folk anses inte längre vara sjuka. Dock är de då inte alltid arbetsföra vilket leder till att de hamnar mellan två stolar och får problem. Höga chefer får aldrig full ersättning för de förluster de skulle göra under en sjukskrivning – de får en liten bråkdel av den lön de normalt får – men då de normalt sett har mera pengar så brukar de klara sig i alla fall.

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 28 december 2012 @ 9:32

 9. @lars hallberg Det ligger helt klart något i vad du säger. I vissa fall praktiseras den här filosofin redan. Till exempel om du har hamnat i en situation där du är sjukpensionär men tillfrisknar. Då kan du behålla en del av din sjukpension medan du prövar på att arbeta som egenföretagare eller anställd. Det är oklart dock vilka bieffekter ett generösare system skulle medföra om det även applicerades på socialbidrag och arbetslöshetskassor. Helt klart har Sverige en stor portion bidragsfuskare också och entreprenörsanda är inte något du direkt kan köpa för pengar.

  @jerker montelius Billig energi och automatisering.

  Kommentar av Kristofer Pettersson — 28 december 2012 @ 10:15

 10. […] resonemangen om basinkomst och marginaleffekter jämfört med den inkomstskatt vi betalar idag (del 1, 2) kan vi nu sätta ihop ett första förslag till ett generellt trygghetssystem i form av […]

  Pingback av Basinkomst, förslag 1.0 « Christian Engström, Pirate MEP — 28 december 2012 @ 14:03

 11. Jag vänder mig emot negativ inkomstskatt, på grund av att de flesta inte kommer förstå hur det fungerar. De allra flesta kommer förstå att man får pengar om man tjänar för lite, men inte exakt hur det funkar. Dessutom bidrar det till att upprätthålla administrationen i det komplicerade skattesystem vi har idag. I förlängningen vill vi ju så klart förenkla det så mycket som möjligt, och då är basinkomst + platt skatt det ultimata.

  Till kritiken angående försämrade vilkor för de som blir sjuka eller arbetslösa:

  Idag används skattepengar för att se till att den som blir av med jobbet eller blir sjuk från sitt arbete, skall få behålla sin levnadsstandard, på bekostnad av de som har det sämare.

  T ex: Annika jobbar som CNC-operatör och får 22 000:- i månaden efter skatt. Hon har villa och volvo hon tagit lån på. Per är född kroniskt sjuk och har inte kunnat arbeta. Han får 9300 i månaden i olika bidrag. Han bor i en liten tvåa och har inte råd med någon bil.

  Plötsligt drabbas Annika av samma kroniska sjukdom som Per. Men till skillnad från Per får hon ut 17 000 :- efter skatt (ej baserat på fakta, detta är väldigt ungefärliga siffror, det är principen som är den viktiga här).

  Varför ska en person ha mer betalat av skyddsnätet än en annan? Ska någon ha rätt att behålla sin höga levnadsstandard bara för att denne tidigare hade det? Hur solidariskt är det?

  Rimligt vore så klart att Annika får teckna en inkomstförsäkring om hon vill behålla sin högre inkomst ifall något händer.

  Det samma gäller pension, föräldraledighet osv. Det finns inga hinder att skaffa privata försäkringar för detta. Samhällets skyddsnät bör vara enkla, transparenta och rättvisa. Detta gör dem lätta att acceptera för allmänheten, samt väldigt billiga att administrera och underhålla.

  Det har gjorts väldigt lyckade försök med medborgarlön i Uganda (tror jag det var, googla :)… vilket dock inte är speciellt relevant för Sveriges ekonomiska läge.

  Mer relevant är kanske de försöks om gjordes i USA på 60-talet. Många positiva effekter märktes, så som bättre både fysisk och psykisk hälsa, högre utbildningsnivå. Tyvärr stängdes allt abrubt ner eftersom skilsmässorna ökade drastiskt vilket inte kan accepteras enligt strikt kristna samhällen så som USA på 60-talet. I verkligheten är sannolikheten väldigt hög att detta berodde på att kvinnors ekonomiska möjligheter att lämna sina män ökade markant, och att folk i själva verket mådde väldigt bra av det här.

  Kommentar av lillem4n — 30 december 2012 @ 12:54

 12. lillem4n: Jag skulle gissa att systemet idag är långt krångligare än vad basinkomst innebär. Undrar hur många byråkrater det krävs för att hålla ordning på alla systemen som finns i dag… Garanterat ganska många i varje fall. Vi har ju fortfarande världens största skattebörda och någonstans tar pengarna vägen..!

  Med basinkomst hade det inte behövts alls många byråkrater att sköta om detta. Med minskad byråkrati hade det dessutom varit mkt enklare att granska, därmed mindre risk för (vänskaps-)korruption, bidragsfusk m.m.

  Kommentar av forskargurra — 30 december 2012 @ 19:05

 13. @forskargurra: Jag tror du missförstod mig. Jag är absolut för basinkomst, just främst för att det är en (väldigt radikal) förenkling av dagens helt magiskt invecklade skatte- och bidragssystem.

  Jag är dock mindre för negativ inkomstskatt och mer för att alla (samtliga medborgare över 18 år) skall få en fast summa utbetald varje månad, alldeles oavsett vad man tjänar i övrigt. Det sistnämnda känns väldigt mycket enklare än det förstnämnda. 🙂

  Kommentar av lillem4n — 30 december 2012 @ 22:10

 14. @lillem4n
  Jag håller med dig om det här. Man kan ju fundera över vad som ska hända den dagen man blir sjuk eller arbetslös. Med en fast summa varje månad vet man att det kommer att trilla in pengar på kontot oavsett vad som händer. Men hur blir det vid negativ inkomstskatt? Måste man vänta till skatteåterbäringen i augusti nästa år innan man får sina pengar. Eller ska man kanske skicka in en ansökan om skattejämkning? Vid dessa tidpunkter i livet är byråkrati inte vad man vill syssla med.

  Kommentar av Jonas Persson — 31 december 2012 @ 0:06


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: