Christian Engström, Pirat

16 december 2012

Basinkomst är frihetlig humanism

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 10:46

Signaturen Klasse skrev en jättebra kommentar om basinkomst ur ett frihetligt perspektiv:

Den stora frågan för samhället är hur vi ska kunna tillåta personlig frihet och uppmuntra till ekonomisk utveckling samtidigt som vi bibehåller en stark social trygghet. Socialsystemen fram till att de nya moderaterna tog över var förhållandevis kravlösa och stängde in folk i systemen genom att ge för små incitament att börja jobba. Moderaternas arbetslinje har tvingat ut folk genom att göra det svårare att vara sjukskriven eller arbetslös en längre på bekostnad av att inhumana bedömningar om människors arbetsförmåga hela tiden måste göras.

En basinkomst som ersätter de flesta andra system (statlig sjukpenning, socialbidrag, barnbidrag, bostadsbidrag, folkpension, studiemedel, statlig subvention av a-kassan osv) skulle leda till att man slipper göra dessa inhumana bedömningar åtminstone avseende grundtryggheten i systemet.

Man kan sedan toppa med olika inkomstbortfallsförsäkringar som kan vara helt privata, förmedlas genom fackföreningarna, eller avtalsmässigt via arbetsgivaren och för att få ut ersättning från dessa kommer förmodligen olika bedömningar behöva göras.

Den väsentliga framgångsfaktorn för ett system med basinkomst är att man kan se till att det hela tiden finns ett ekonomiskt incitament att jobba mera. Om marginalskatten aldrig är högre än t ex 50% kommer det alltid vara lönsamt att jobba några timmar extra. Det kommer heller inte finnas lika stort tryck på att hålla lönerna över en lägsta nivå (enligt minimilön eller kollektivavtal), vilket kommer att medföra en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.

Det kommer även att locka till att många fler vågar starta eget med nya affärsidéer. Olika kulturprojekt och sociala projekt kan genomföras utan att vara beroende av offentliga anslag. Det kommer att sjuda av nya idéer i ett sådant samhälle, varav förhoppningsvis många kommer att bli verkligt lyckosamma och bidra till den ekonomiska och kulturella utvecklingen.

Den konservative tror att basinkomsten leder till att lata människor inte kommer att vilja jobba och bidra till sin egen försörjning.

Den frihetlige tror att det ekonomiska incitamentet kommer att släppa loss kreativiteten och entreprenörslusten hos fler människor.

Den socialistiske tror att basinkomsten leder till att människor lämnas åt sitt eget öde utan hjälp av socionomerna på socialkontoret, handläggarna på Försäkringskassan eller löneförhandlarna hos facket.

Den frihetlige tror att de flesta människor kommer att klara detta alldeles utmärkt och att den samhällets energi kan användas för att hjälpa människor som verkligen har svårt att klara sig själva, t ex, psykiskt sjuka och missbrukare (utmärkt argumenterat av Sgt. Stinger). Den frihetlige tror också att fackföreningarna äntligen kan börja hjälpa sina medlemmar att förhandla fram villkor angående lön, arbetstider och lönebortfallsförsäkringar som bättre passar varje individ.

Annonser

27 kommentarer

 1. ”Moderaternas arbetslinje har tvingat ut folk genom att göra det svårare att vara sjukskriven eller arbetslös en längre på bekostnad av att inhumana bedömningar om människors arbetsförmåga hela tiden måste göras.”

  Det är inhumant att ha ett system som permanentar människors passivitet.

  ”Om marginalskatten aldrig är högre än t ex 50% kommer det alltid vara lönsamt att jobba några timmar extra.”

  Det är den ju inte redan idag för de allra flesta.

  ”Det kommer heller inte finnas lika stort tryck på att hålla lönerna över en lägsta nivå (enligt minimilön eller kollektivavtal), vilket kommer att medföra en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.”

  Men om lägstanivåerna minskar så sjunker ju skattebasen, dvs det blir svårare att finansiera basinkomsten. Risken är då stor att det kommer att bli mycket fler låglönejobb i och med att man då kan peka på grundtryggheten via basinkomsten. Systemet kommer då snabbt att urholkas och haverera.

  ”Den frihetlige tror att det ekonomiska incitamentet kommer att släppa loss kreativiteten och entreprenörslusten hos fler människor.”

  Ja antagligen i form av svartjobb.

  Kommentar av nejtillpirater — 16 december 2012 @ 11:07

 2. Och den relistiske inser att den dag basinkomst införs i Sverige så kommer plötsligt ingen ha någon arbetsinkomst längre, vare sig de har det eller inte.

  Och 40 miljoner greker, rumäner, bulgarier, portugiser, spanjorer eller var nånstans i världen de fattiga finns då kommer att knacka på dörren. Vad gör man då? Ska vi bli Sverigedemokrater allihopa?

  Framför allt är idén om basinkomst riktigt riktigt farlig för det skattefinansierade samhället. VIljan att betala skatt kommer att brytas ner på nolltid och därmed även stödet för basinkomst och andra viktiga samhällstjänster som sjukvård, försvar, polis osv… Se bara vad som har hänt med skattebetalningsviljan i Grekland när man upplever att pengarna inte går till något vettigt.

  Visst vore det väl fint om alla som ville bara kunde gå med basinkomst, men i andra änden finns det någon som betalar. Dessa hör jag aldrig någonsin förespråkarna tala om.

  Kommentar av Johan Tjäder — 16 december 2012 @ 11:47

 3. @Johan Tjäder

  ”Visst vore det väl fint om alla som ville bara kunde gå med basinkomst, men i andra änden finns det någon som betalar. Dessa hör jag aldrig någonsin förespråkarna tala om.”

  Stämmer bra. Och det är i grunden samma synsätt när det gäller piratkopieringen, någon annan ska betala.

  Kommentar av nejtillpirater — 16 december 2012 @ 12:13

 4. Det finns kanske en risk att ganska många människor skulle ställa om sitt livsmönster helt och hållet för att nöja sig med basinkomsten som grundplåt. Efter att ha blivit helt självförsörjande med bostad, genom att lånen helt har betalats av under 3 – 5 år, samtidigt med att vara självförsörjande till ca 60 – 80 % när det gäller maten, och om sedan varje vuxen inom hushållet har 8 kkr över till allt annat, så skulle nog många nöja sig med detta. En ytterligare strategi som jag kan tänka mig är att exempelvis 3 – 5 singlar i olika åldrar gemensamt bygger ett stort hus (t. ex. 8 privata rum med gemensamt kök, vardagsrum och övrigt).
  Strategin skulle kunna vara att exempelvis 200 hushåll gemensamt köper en jordbruksfastighet där de på olika tomter bygger husen, samtidigt som det finns odlingsmark för gemensamma eller privata odlingar, och skog för brasved och andra husbehov. En jordbruksfastighet på ca 100 ha behöver knappast kosta mer än kanske 50 kkr/tomt och hushåll. För att skaffa byggnadsmaterial till husen så bör de tillsammans med t. ex. 4 andra grupper om 200 hushåll gemensamt kunna köpa upp en lämplig skog på kanske 1000 ha a´ ca 10 kkr/hushåll. Virket från skogen skulle 30 – 50 av de 1000 medlemmarna kunna skiftas om att hugga ner och såga upp, genom att bo och försörja sig i skogen under ett par somrar innan områdesplan, byggnadstillstånd mm. för husen är klara för att bygga…

  Genom att strategiskt ställa om sitt levnadssätt så är det alltså många som målmedvetet skulle kunna leva gott som självförsörjande, om de hade 8 kkr extra varje månad… Det finns säkert många, många varianter på samma tema…

  Kommentar av Uno Hansson — 16 december 2012 @ 12:28

 5. För ett antal år sedan så var det någon som föreslog att alla svenska medborgare skulle automatiskt få en F-skattsedel och sedan skulle man vara tvungen att ansöka om att få en A-skattsedel. Dvs säga till staten att man planerar vara anställd och inte företagare, istället för tvärtom. Minns inte vem som kom med förslaget, kan ha varit Johan Ehrenberg.

  Kanske skulle medborgarlön kompletteras dels med detta förslag och dels med möjlighet att gå kurser i att starta eget?

  Kommentar av Ola Andersson — 16 december 2012 @ 13:16

 6. ”Stämmer bra. Och det är i grunden samma synsätt när det gäller piratkopieringen, någon annan ska betala.”

  Folk betalar bara för produkter och tjänster ifall de anser att dessa är värda det pris som begärs av försäljaren. Uppfylls inte detta kriteriet så sker helt enkelt inget köp. Ifall folk då har möjlighet att få samma produkter och tjänster billigare eller rent utav gratis från en annan förmedlare så kommer transaktioner att ske där istället. Detta är inget märkvärdigt. Det sker i alla branscher, inte bara i den monopolistiska upphovsrättsbranschen.

  Kommentar av Sherlock Holmes — 16 december 2012 @ 13:18

 7. @Sherlock Holmes

  ”Ifall folk då har möjlighet att få samma produkter och tjänster billigare eller rent utav gratis från en annan förmedlare så kommer transaktioner att ske där istället.”

  Visst, människor har levat på fel sida av lagen i alla tider.

  Men kalla det absolut inte för förmedling, transaktion eller konkurrens, dessa termer passar bra till laglig verksamhet. När det gäller olaglig verksamhet så kan vi prata i termer om motsvarande stöld, förskingring, berövande av andras lagliga rättigheter osv.

  Kommentar av nejtillpirater — 16 december 2012 @ 14:06

 8. @nejtillpirater, Johan Tjäder

  Systemet vi har nu är otroligt kostsamt, sätter folk i jobbiga sitationer de knappt kan ta sig ur och tvingar folk till att söka jobb de egentligen inte vill ha och till att jobba i princip gratis (fas 3). Det går att spara in galet mycket pengar på att göra om systemet helt till ett system med basinkomst. Alla dessa kostsamma och onödiga byrokratier som knappt hjälper för öht är något som vi kan spara in väldigt mycket skattepengar på att lägga ner så det skulle inte bli så våldsamt dyrt att finansiera ett system med basinkomst jämfört med systemet vi har idag. Jag gick arbetslös i två år och fick knappt nån hjälp alls av arbetsförmedlingen och alla kurser om jobbsök de skickade mig på och det är knappast bara jag som har upplevt samma sak om dessa värdelösa system så det hade varit bra mycket billigare att bara ge mig pengarna och låta mig söka jobb själv.

  Basinkomsten skulle ju knappast ligga på en så hög nivå att de flesta skulle vara nöjda med att bara leva på den så om ni tror att väldigt många skulle sluta jobba bara för att de får basinkomst så är ni ute och cyklar. De som inte vill jobba utan bara leva på bidrag gör det redan för det finns alltid vis att utnyttja systemet så de personerna kommer vi aldrig få ut på arbetsmarknaden, som tur är så är det inte många % av befolkningen som bara vill sitta hemma och leva på existensminimum.

  Fun fact: Sju nobelpristagare i ekonomi stödjer idén med basinkomst och de kan bra mycket mer om ekonomi och sociala förhållanden än vad både ni och jag kan.

  Kommentar av Joakim Petersson — 16 december 2012 @ 14:23

 9. @Joakim Petersson

  ”Det går att spara in galet mycket pengar på att göra om systemet helt till ett system med basinkomst. Alla dessa kostsamma och onödiga byrokratier som knappt hjälper för öht är något som vi kan spara in väldigt mycket skattepengar på att lägga ner så det skulle inte bli så våldsamt dyrt att finansiera ett system med basinkomst jämfört med systemet vi har idag.”

  Då tycker jag att man i första hand ska se över administrationen i det befintliga systemet, det bör gå att förenkla och samordna betydligt mer än idag, detta skulle även underlätta när det gäller möjligheten att upptäcka bidragsfusk. En förenkling skulle iofs öka arbetslösheten inledningsvis eftersom den offentliga sektorn kommer att minska om man inte kan använda arbetskraften till något annat i den. Det är ju inte så att man kan ta en person från försäkringskassan och kasta in i vården utan omskolning.

  ”De som inte vill jobba utan bara leva på bidrag gör det redan för det finns alltid vis att utnyttja systemet så de personerna kommer vi aldrig få ut på arbetsmarknaden”

  Tyvärr finns det samvetslösa personer men vi ska inte ha ett system som gör att det blir väsentligt fler. Normen ska vara att försörja sig själv och bidra med skatt till det allmänna. Det vore förödande om denna norm skulle bli undantag snarare än regel. Greklands ekonomi skulle vara bäst i klassen jämfört med Sverige några år efter att man fört in basinkomst. Som tur är kommer det heller inte att ske, det är väl bara PP som driver frågan, inte ens kommunisterna och mijöpartiet längre. Och enligt senaste Sifo så har PP tappat i stöd eller i alla fall inte ökat efter senaste riksdagsvalet och den här frågan lär inte dra många väljare, tvärtom.

  Kommentar av nejtillpirater — 16 december 2012 @ 14:42

 10. @nejtillpirater

  Jobben inom dessa byrokratier tillför väldigt lite eller ingenting till samhället så det skulle bara vara positivt om dessa personer hittade andra arbeten eller gick tillbaka till skolan.

  Att antalet folk som är nöjda med att leva på bidrag skulle öka om man införde basinkomst är bara ett cyniskt antagande. Det behöver inte alls bli så.

  Deras medlemsantal har ökat väldigt mycket i år iaf (de hade ungefär hälften förra året), svårt att säga hur många som kommer rösta på PP dock.
  http://www.piratpartiet.se/partiet/medlemsstatistik/

  Kommentar av Joakim Petersson — 16 december 2012 @ 15:22

 11. @ Christian Engström:
  Tack. Du gör ett bra jobb med att lyfta denna fråga. Jag tycker att många av invändningarna som finna bland kommentarerna är relevanta. Se till exempel Johan Tjäder — 16 december 2012 @ 11:47: Vem ska betala? Kommer det inte att leda till att folk slutar jobba? Leder det till massinvandring? Kommer inte förtroendet för skattesystemet att urholkas? Eller nejtillpirater — 16 december 2012 @ 11:07: Kommer det inte att leda till svartjobb? För att svara på dessa invändningar måste förslaget konkretiseras bättre. Framförallt behövs det ett räkneexempel som visar på huruvida det går ihop sig eller inte.

  @nejtillpirater — 16 december 2012 @ 11:07: ” ‘Om marginalskatten aldrig är högre än t ex 50% kommer det alltid vara lönsamt att jobba några timmar extra.’ Det är den ju inte redan idag för de allra flesta.”

  Du har rätt. Jag borde ha skrivit ”marginaleffekten” snarare än ”marginalskatten”. Om man får behålla basinkomsten även om man jobbar så kan man alltid göra mindre eller större påhugg med 50% marginaleffekt (eller vilken nivå man nu ska lägga sig på). Det skulle således alltid att vara lönsamt att arbeta. Detta att jämföras med nu när marginaleffekten från att gå från ett bidragsläge till att arbeta lite grand eller att arbeta lite mer riskerar att bli mycket högre.

  Kommentar av Klasse — 16 december 2012 @ 17:08

 12. Den centrala orsaken till att de flesta av oss socialister är kritiska till basinkomst är att det i praktiken leder till större ojämlikhet och svagare löntagare över hela inkomstspwktrat, i jämförelse med inkomstbortfallsförsäkringar. Orsaken är en krass maktmekanism: utan det politiska stöd som kommer av att hela befolkningen drar nytta av välfärden, är det enkelt för kapitalet att underminera den. En generös basinkomst är en illusion. De nordiska länderna byggde sin jämlikhet på en medveten linje om generell välfärd, motsatsen till basinkomstresonemanget.

  Kommentar av Micke vK — 16 december 2012 @ 18:06

 13. @Micke vK: ”leder till större ojämlikhet och svagare löntagare över hela inkomstspektrat”

  Om jag förstår dig rätt så anser du att konsekvensen skulle bli att människor gärna skulle jobba åt arbetsgivarna mer eller mindre gratis, vilket i så fall är raka motsatsen till den som tror att ingen skulle vilja jobba om de har en basinkomst. Ingen av sidorna verkar tro på människan eller på möjligheten av att löntagare och arbetsgivare skulle kunna mötas på en fri marknad.

  Arbetaren bör ju dessutom stå mycket starkare på denna marknad med en basinkomst i ryggen. Man kan då alltid säga upp sig och söka sig ett annat arbete i fall inte villkoren är bra. Med A-kassa kan du inte säga upp dig innan du har fått ett annat arbete. Med turordningsregler vågar du inte säga upp dig av rädsla för att komma sist i kön på nästa arbete (om du får något).

  ”utan det politiska stöd som kommer av att hela befolkningen drar nytta av välfärden…”

  Jag känner igen detta argument för den generella välfärdsstaten. Man kunde ju räkna ut vilka medborgare som tjänar resp. förlorar på det nuvarande systemet så kanske man skulle komma fram till att de flesta faktiskt förlorar på det över livet. Det skulle förmodligen vara billigare för de 51% av de mest välbetalda människorna ifall de skapade ett eget försäkringssystem där de 49% fattigaste inte får vara med. Är du inte med detta resonemang rädd för att dessa 51% av människorna en dag inser att de i så fall är lika lurade som att köpa lotter i postkodlotteriet? Eller kan det inte vara så att de faktiskt vill vara med att betala för att ingen ska hamna helt utanför i samhället?

  Egentligen förstår jag inte hur detta kan vara ett socialistiskt argument mot basinkomst. Det kommer att ske en fördelning mot den fattiga befolkningen i bägge systemen, eller är det månne så att detta skulle vara svårare att dölja i fallet basinkomst? Jag är uppriktigt intresserad av ditt svar på denna fråga.

  Kommentar av Klasse — 16 december 2012 @ 19:44

 14. nejtillpirater:

  Problemet med svartjobb har du ju oavsett vilken form av trygghetssystem du kör med. Det är bara i ett samhälle utan skatter (och helt utan trygghetssystem) som svartjobb inte finns, men jag utgår ifrån att inte ens du tror att ett sånt samhälle är att föredra..?

  En fördel med helt platt medborgarlön är att det inte går att bidragsfuska och du behöver inte lika mycket administration för att sköta om systemet, vilket sparar in pengar som kan gå till annat.

  Att ha villkorade bidrag försätter dessutom bidragstagaren i en beroendesituation. Någon ( eller några ) får makt att diktera villkoren för att dessa beroende personer ska få förtjäna sitt uppehälle. Vem har makten att bestämma dessa villkor..?

  Kommentar av gurra — 16 december 2012 @ 20:44

 15. För resten är nejtillpiraters farhågor ang. svartjobb inte bara ogrundat utan dessutom ologiskt. Det är snarare så att du i dagens system riskerar förlora dina bidrag så fort du börjar jobba vitt över huvudtaget. Det skulle inte hända om vi hade föreslagna modell med medborgarlön.

  Så det finns ett större incentiv att svartjobba några timmar extra i nuvarande systemet, eftersom man inte vill riskera bli av med bidraget.

  Kommentar av gurra — 16 december 2012 @ 20:53

 16. @Joakim Petersson (#8): Nu förhåller det sig nog så att fler än åtta av de ekonomer som erhållit riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne håller med om att basinkomst är ekonomiskt vansinne.

  Men i övrigt tycks du inte alls ha bemött mina invändningar. Det spelar ingen roll om man sparar galet mycket pengar. Det kostar ändå. Vem ska vilja betala det här? Och vad kommer det att betyda för den allmänna viljan att betala skatt? Och kommer inte landet att översvämmas av personer som vill leva på basinkomst? Hur skiljer man då på folk och folk? Vi kan ju inte försörja hela världen.

  Det här förslaget leder till främlingsfientlighet. Jag är stenhårt emot det!

  Kommentar av Johan Tjäder — 16 december 2012 @ 23:43

 17. @nejtillpirater (#3): Det är ju en vanlig myt att de som talar om upphovsrättsreform inte inser att det behöver betalas. Biblioteksersättningen och dess moderna privata motsvarigheter Spotify och Netflix visar ju på helt andra försäljingstaktiker än att ta betalt för kopior. Och det är tanken om att ta betalt för kopior som är gammalmodig, inte upphovsrätten i sig.

  I vissa fall kan det vara smartare att betala för saker gemensamt, och ibland är det bättre att var och en betalar för sitt. Skillnaden om en upphovsrättsersättning betalas genom det allmänna är att bördan fördelas efter bärkraft. Spotify (premium) och Netflix tar lika mycket betalt oavsett vem du är och vad du tjänar. Det är en fråga om fördelningsprinciper. (Men alla är med och betalar, till skillnad från basinkomsten.)

  Kommentar av Johan Tjäder — 16 december 2012 @ 23:54

 18. Det är möjligt att de som förespråkar basinkomst helt enkelt inte blir nominerade till nobelpriset av politiska skäl. Det behöver inte betyda att förslaget är dåligt för de flesta eller för samhället i övrigt – bara att det är dåligt för dem som rycker i trådarna ang. vem som får nobelpriset…

  Kommentar av gurra — 16 december 2012 @ 23:56

 19. @Klasse: Det jag menar med ”svagare löntagare över hela inkomstspektrat” är att en inkomstrelaterad försäkring gör medel- och högavlönade mer oberoende av sin arbetsköpare, och därmed ger de starkare förhandlingsstyrka. A-kassan har varit ett av skälen till att tjänstemannajobb i Sverige har betydligt bättre arbetsvillkor i Sverige än i t ex Japan eller USA. Basinkomst är en jättebra reform för kapitalet, eftersom det slår undan benen för de allra flesta löntagare i förhandlingarna.

  Poängen med den generella välfärden är inte att den döljer en omfördelning, utan att den knyter ihop rationella och direkta egenintressen i solidaritet. Med inkomstrelaterade försäkringar kommer det vara rationellt för högavlönade att försvara försäkringssystemet. Är de hänvisade till privata lösningar (som av flera skäl alltid blir betydligt dyrare) kommer de låta de skattefinansierade systemen förfalla. Det är bakgrunden till regeringens konsekventa linje av att kalla försäkringssystemen i Sverige för bidrag: det får många medel- och högavlönade att tro att det handlar om en omfördelning där de är förlorarna.

  Effekten på förhandlingsstyrkan är ett skäl till att det inte handlar om ett nollsummespel – både hög- och lågavlönade vinner på att den andra gruppen står starkt i förhandlingarna med kapitalet, eftersom fördelningen lön/vinst långt ifrån är given. Ett annat skäl är att hög-/låginkomsttagare inte är fasta kategorier. Jmf Breaking Bad: i ett system utan sjukförsäkring kan en cancersjuk lärare plötsligt falla långt. Det är rationellt för de allra flesta tjänstemän att stödja en stark inkomstrelaterad försäkring, även om andelen sjuka är något högre bland t ex LO-arbetare.

  Basinkomst är ett recept för ett mer ojämlikt land, där i princip alla löntagare har svagare förhandlingsstyrka än med inkomstrelaterade försäkringar. Det vore onekligen lustigt om just Piratpartiet, som har gott om erfarenhet av den dominerande roll bolagsintressena har i det politiska spelet, skulle börja driva ett förslag som utgår från att samma bolag spelar en helt passiv roll i frågorna om löner och försäkringar.

  Kommentar av Micke vK — 17 december 2012 @ 0:44

 20. @Johan Tjäder:

  ”Det är ju en vanlig myt att de som talar om upphovsrättsreform inte inser att det behöver betalas. Biblioteksersättningen och dess moderna privata motsvarigheter Spotify och Netflix visar ju på helt andra försäljingstaktiker än att ta betalt för kopior. Och det är tanken om att ta betalt för kopior som är gammalmodig, inte upphovsrätten i sig.”

  Det väsentliga är att Spotify och Netflix tillämpar lagliga affärsmetoder, i samarbete med skivbolag och filmbolag. Flera olika affärsmodeller kan existera samtidigt och marknaden får avgöra vad som är mest prisvärt, och då pratar jag om den legala marknaden och inte piraters härjande på en illegal ”marknad” med maffialiknande tvångsmetoder fegt undangömda bakom VPN-tjänster osv.

  Personligen har jag inget intresse av filer, det naturliga är att allt finns i molnet, musik, film och böcker. Och sen får man betala för olika former av ”hyra” motsvarande konto hos Spotify. Piraternas fildelning är gammal teknologi, Piratpartiet representerar dinosaurierna vad gäller hur man vill komma åt innehållet, för det är ju innehållet som man vill åt och inte förpackningen.

  Kommentar av nejtillpirater — 17 december 2012 @ 17:40

 21. @Micke vK:

  Tack för svaret Micke. Jag tror att jag förstår hur du menar, men det är mycket som jag inte håller med om:

  ”A-kassan har varit ett av skälen till att tjänstemannajobb i Sverige har betydligt bättre arbetsvillkor i Sverige än i t ex Japan eller USA.”

  Visst, arbetstider och semester för en ingenjör är mycket bättre i Sverige men en ingenjörslön är _mycket_ högre i USA. Betänk att vi har mycket mindre skillnader mellan låg och höginkomstagare, oavsett vad man tycker om det.

  ” privata lösningar (som av flera skäl alltid blir betydligt dyrare) ”

  En rent inkomstrelaterad försäkring utan statliga subvensioner och utan fördelningseffekt skulle bli billigare för en högavlönad givet att den administreras effektivt. Jmf de sjukvårdsförsäkringar och inkomstgarantier som vi nu får mycket billigt via facken eller via avtal.

  ”Det är bakgrunden till regeringens konsekventa linje av att kalla försäkringssystemen i Sverige för bidrag: det får många medel- och högavlönade att tro att det handlar om en omfördelning där de är förlorarna.”

  Men det finns förvisso en fördelningseffekt och försäkringarna är till stor del bidrag i meningen att de är subventionerade av staten

  ”Det är rationellt för de allra flesta tjänstemän att stödja en stark inkomstrelaterad försäkring, även om andelen sjuka är något högre bland t ex LO-arbetare.”

  Det finns ingen motsättning mellan basinkomst och inkomstrelaterad försäkring. Skillnaden är att man kan renodla de två så att den inkomstrelaterade försäkringen verkligen får vara en försäkring där man betalar en premie relaterad till risken. Denna kan administreras av facket, via avtal eller genom ett försäkringsbolag, vilket som man tror är effektivast. Jämför med hur brandförsäkringsbolag, sjukkassor och a-kassor kunde växa fram en gång i tiden, utan statlig inblandning. Denna försäkring måste vara det billigaste sättet för att täcka upp inkomstbortfall under en begränsad tid p.g.a. sjukdom eller att man blir av med jobbet, men det täcker inte de verkligt hopplösa situationerna då man är sjuk eller arbetslös under en längre tid, ofta i kombination. Det är då basinkomsten kommer till nytta – ingen behöver fastna i system när arbetsförmågan måste bedömas och man riskerar att trilla mellan de olika systemen för att man måste vara antingen sjuk eller arbetslös.

  ”Basinkomst är ett recept för ett mer ojämlikt land, där i princip alla löntagare har svagare förhandlingsstyrka än med inkomstrelaterade försäkringar.”

  Som sagt, jag menar att högutbildade har större inkomster i USA än i Sverige trots (eller tack vare) att man kan bli av med jobbet på en eftermiddag och då får stå för inkomsten själv. Jag vidhåller fortfarande att många högutbildade ser att de skulle fått högre löner utomlands och att de ser att vårt system har en fördelande effekt, men att de faktiskt vill ha det så. Vi är alla vana tycka att ingen ska hamna i hopplösa situationer och är beredda att betala för detta.

  ”i ett system utan sjukförsäkring kan en cancersjuk lärare plötsligt falla långt”

  Absolut och det är därför som förslaget med basinkomst kan säkerställa att denne aldrig hamnar helt utanför systemet, vilket alltid har varit risken med nuvarande system.

  ”Det vore onekligen lustigt om just Piratpartiet, som har gott om erfarenhet av den dominerande roll bolagsintressena har i det politiska spelet, skulle börja driva ett förslag som utgår från att samma bolag spelar en helt passiv roll i frågorna om löner och försäkringar.”

  Jag kan inte tala för Piratpartiet men jag tror inte att bara för att man är emot agerandet inom upphovsrättsindustrin att man är mot företag i sig, så länge de har affärsmodeller som inte kräver statlig inblandning för att fungera.

  För min egen del har jag heller inget emot fackföreningar och är själv medlem, men jag anser att en stor del av fackens affärsmodeller också är förlegade och därför kräver statlig och politisk intervention (t ex statligt subventionerad a-kassa, dålig åtskillnad mellan facket och det socialdemokratiska partiet, turordningsregler som skyddar vissa men inte alla medlemmar, tvångsmetoder för framtvingande av kollektivavtal). Jag tror att alla måste fräscha till sig för att ha en chans. Att stötta ett system för basinkomst skulle kunna vara ett sätt att tänka nytt för facket och att gå över från att stötta det s.k. kollektivet till att stötta varje medlem i dess specifika situation och livsval. Inkomstfördelningen sköts bäst av staten medan förhandlingar om arbetsvillkor sköts bäst av facket för maximera varje medlems utfall.

  Kommentar av Klasse — 17 december 2012 @ 22:01

 22. Hej , gruppen basinkomst Stockholm ordnar föreläsningar /debatter kring basinkomst/medborgarlön ii ABF-Huset i Stockholm 2013, första tisdan i
  månaden från 5 feb, – kom dit och tyck till, fråga och kommentera!

  Kommentar av onkel aders e — 17 december 2012 @ 23:05

 23. Klasse skrev:


  Jag kan inte tala för Piratpartiet men jag tror inte att bara för att man är emot agerandet inom upphovsrättsindustrin att man är mot företag i sig, så länge de har affärsmodeller som inte kräver statlig inblandning för att fungera.

  Jag kan tala för Piratpartiet på den här punkten, och du har alldeles rätt: precis så tycker vi.

  Kommentar av Christian Engström — 18 december 2012 @ 0:18

 24. @nejtillpirater:

  Att fildela är en hobby. En del föredrar ”proffs-tjänster” för fildelning – exempelvis de som du nämner. Inget konstigare än att vissa prioriterar dyr mat eller dyra transportsätt medans andra hellre vill laga sig sin mat på hobbybasis och resa kollektivt.

  Det är bara för att fildelning med internet är ett så nytt fenomen som folk ens tror de kan lura i andra att det är OK att illegalisera hobby-fildelning.

  Ingen skulle idag drömma om att försöka förbjuda folk att klippa varandra hemma ( vilket du kan argumentera skadar frisörsnäringen ) eller att laga mat hemma ( vilket leder till uteblivna intäkter för resturanger ).

  Ensamrätter i näringslivet är dåliga både för att de skadar ekonomin i form av sämre konkurrens och för att det skadar den personliga friheten till både hobbys och annat företagande.

  Kommentar av ForskarGurra — 19 december 2012 @ 14:00

 25. @ nejtillpirater

  ”Visst, människor har levat på fel sida av lagen i alla tider.”

  Ja, lika länge som det funnits meningslösa lagar som godtyckligt inskränker människors fri- och rättigheter.

  ”Men kalla det absolut inte för förmedling,”

  En privatperson kan utan problem agera förmedlare av information till annan person.

  ”transaktion”

  När denna privatperson förmedlar informationen så sker en transaktion.

  ”eller konkurrens”

  Jag nämnde aldrig begreppet konkurrens.

  ”dessa termer passar bra till laglig verksamhet.”

  Begrepp som förmedlare och transaktion har lika lite relevans till lagboken som begreppen bilförare och bilfärd.

  ”När det gäller olaglig verksamhet så kan vi prata i termer om motsvarande stöld”

  Ingalunda. Som det upprepade gånger har förklarats för dig så kan man omöjligen likställa kopiering med stöld. Oavsett hur många gånger du ämnar sprida denna lögn så förblir det just en lögn.

  ”förskingring”

  Det får du allt förklara närmare.

  ”berövande av andras lagliga rättigheter osv.”

  Att kopiera information berövar på inget sätt andra människor på deras rättigheter.

  Kommentar av Sherlock Holmes — 19 december 2012 @ 20:10

 26. Bra att du driver frågan Christian. Ett sätt att komma vidare i frågan för Piratpartiet är kanske följande strategi:

  1. Att säga att en socialt rimlig basinkomst utifrån svenska förhållanden är minst 7-9000 kr.
  2. Att säga att om nivån är 7000 kr kan komplement behövas, men inte om nivån är 9000.
  3. Att säga att om komplement behövs så kan ett indivudualiserat medborgarkonto istället för dagens socialförsäkringar övervägas.
  4. Att säga att en stor del, men inte hela finansieringen, mycket väl kan komma från inkomstskatt.
  5. Att säga att om merparten kommer från inkomstskatt så är 50-60 procent helt ok, om basinkomst på 8000 införs.
  6. Att ta exemplet 20.000 resptektive 30.000 i bruttoinkomst, basinkomst 8000 och skatt 50 resp. 60 procent. Nettoinkomst blir då: 16´, 18´, 20´, 23´.
  7. Att söka etablera begreppen ”preliminär skatt” och ”reell skatt” i debatten. Och förklara att reella skatten minskar för de flesta.
  8. Att framhålla att det också finns andra sätt än inkomstskatt att finansiera basinkomst. Och att mycket mer forskning behövs om detta.
  9. Att lansera idén att basinkomst introduceras stegvis, t.ex. med 750 kr per halvår, i kombination med att nuvarande system fasas ut samtidigt.

  Kommentar av Mats Höglund — 21 december 2012 @ 17:57

 27. @ Nejtillpirater

  ”Det väsentliga är att Spotify och Netflix tillämpar lagliga affärsmetoder, i samarbete med skivbolag och filmbolag. Flera olika affärsmodeller kan existera samtidigt och marknaden får avgöra vad som är mest prisvärt, och då pratar jag om den legala marknaden och inte piraters härjande på en illegal ”marknad” med maffialiknande tvångsmetoder fegt undangömda bakom VPN-tjänster osv.”

  Så när privatpersoner i fullt samförstånd väljer att dela med sig av information sinsemellan så rör det helt plötsligt sig om maffialiknande tvångsmetoder? Det låter lika ologiskt som när du senast anklagade ett politiskt parti för att vara värre än renodlade maffiaorgansationer…

  ”Personligen har jag inget intresse av filer, det naturliga är att allt finns i molnet, musik, film och böcker.”

  Vad som är naturligt för just dig är tämligen irrelevant i sammanhanget. Faktum är att det fortfarande kommer att finnas ett behov av lokalt sparade digitala kopior av denna information.

  ”Och sen får man betala för olika former av ”hyra” motsvarande konto hos Spotify.”

  Genomtänkta tjänster med bra utbud och service kommer alltid att locka köpare. Uppfyller inte tjänsterna dessa krav så kommer folk att skaffa sin information på annat håll.

  ”Piraternas fildelning är gammal teknologi,”

  Man bör inte försöka förenkla saker mer än vad som är möjligt. ”Piraternas fildelning” är ingen teknologi, vilket visar att du inte riktigt tänkt igenom vad du ville ha sagt här.

  ”Piratpartiet representerar dinosaurierna vad gäller hur man vill komma åt innehållet, för det är ju innehållet som man vill åt och inte förpackningen.”

  För någon som gång efter gång uppvisar en total okunskap kring vad Piratpartiet egentligen står för, så kommer ovanstående påstående inte direkt som en överraskning.

  Faktum är att Piratpartiet, och pirater i allmänhet, länge har förespråkat exakt samma slags tjänster som du nyss talade dig varm om. Pirater har inget emot tjänster som Spotify, Netflix, och Voddler. De har ingen anledning att bry sig om huruvida folk väljer att fildela eller använda betaltjänster, så länge som inte en häxjakt införs enbart i syfte att gynna särbehandlade monopolister på bekostnad av människors fri- och rättigheter, för att inte tala om slöseriet med skattemedel.

  Kommentar av Sherlock Holmes — 22 december 2012 @ 11:08


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: