Christian Engström, Pirat

13 november 2012

EU måste reglera hur Visa, MasterCard och PayPal får bete sig

Filed under: Electronic Payments — Christian Engström @ 17:57

MasterCard har enväldigt bestämt att det svenska småföretaget Justine & Juliette inte ska få sälja sexleksaker på nätet

Visa, MasterCard och PayPal har gjort bort sig och betett sig illa igen. Den här gången handlar det inte om att betalningsföretagen försöker tysta en sajt som avslöjar krigsförbrytelser (Wikileaks), som det var förra gången de här företagen var i media.

Den här gången är ett par mer eller mindre slumpvis utvalda småföretag som drabbats, eftersom de säljer produkter som de stora betalningsförmedlarna har bestämt sig för att de inte gillar.

Betalningsförmedlarna har på oklara grunder bestämt sig för att Skräckfilmsbutiken.se, som säljer skräckfilmer, och Justine & Juliette, som säljer sexleksaker, inte är fina nog för att få komma i åtnjutande av betalningsföretagens tjänster. Trots att de är helt legitima småföretag som säljer helt lagliga produkter.

Det måste bli slut på betalningsföretagens rätt att godtyckligt stänga av vilka företag de vill. För Wikileaks var betalningsblockaden en ekonomisk katastrof, när de enligt egna uppgifter förlorade 95% av sina donationer över en natt.

För ett småföretag som har försäljning över nätet innebär ett nej från betalningsförmedlarna i praktiken ett näringsförbud, eftersom Visa, MasterCard och PayPal tillsammans har en fullständigt förkrossande marknadsställning. Så ska det inte få vara.

Näringsfrihet, rätten för den som vill att starta ett företag, var en av de stora liberala politiska landvinningarna i slutet av 1800-talet. Sedan dess har näringsfriheten varit en av hörnstenarna i Sveriges och västvärldens marknadsekonomi. Den landvinningen ska vi inte ge upp till några maktfullkomliga amerikanska storföretag som anser sig ha rätt att bestämma vilka som ska få driva verksamhet i Sverige.

Nästa vecka ska EU-parlamentet rösta om en rapport som handlar om precis det här problemet (bland annat). Rapporten heter Mot en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar.

Det centrala i rapporten är frågan om reglering av avgifterna som kortföretagen tar ut av banker och anslutna företag, men den innehåller också en paragraf som jag har fått med:

32. Europaparlamentet menar att antalet företag vars verksamhet faktiskt är beroende av att de kan ta emot kortbetalningar sannolikt kommer att öka. Parlamentet anser att det ligger i allmänhetens intresse att det fastställs objektiva regler som anger de omständigheter och förfaranden enligt vilka kortbetalningsprogram ensidigt kan vägra godkännande.

Jag skrev det här ändringsförslaget i juni är rapporten behandlades i utskottet för inre marknad och konsumentfrågor IMCO, där jag är ledamot. Ändringsförslaget antogs först enhälligt av IMCO, och därefter i ett senare skede av utskottet för ekonomi och valutafrågor ECON.

Rapporten kommer att röstas i plenum i Strasbourg nästa vecka (och med stor säkerhet antas).

Det är inte en lagstiftande rapport, utan bara att EU-parlamentet uttrycker en åsikt i en resolution, men den är ett första steg på vägen mot att EU-kommissionen i sinom tid ska komma med ett förslag till lagstiftning.

Det är alltså inte så att vi har löst problemet bara för att EU antar den här rapporten nästa vecka, men det är ett första steg på en lång väg.

Med tanke på att omröstningen sker nästa vecka får jag erkänna att Visa, MasterCard och PayPal onekligen tajmat sitt övergrepp mot ett par svenska småföretag ovanligt väl.

De kunde inte ha valt ett bättre tillfälle att illustrera varför vi måste lagstifta om att samhällets betalningsmedel måste vara till för alla som driver verksamhet, och inte vara en nådegåva som den här kartellen av betalningsförmedlare kan dela ut och dra tillbaka efter eget skön.

…………

Andra om ämnet: Anna Troberg (PP) i Aftonbladet, Anna Troberg (PP), Lakes Lakonismer, Rolle Hånell (Skräckfilmsbutiken), Enligt min humla, Motpol, Hax, Pornografisk film – en forskningsblogg, Forsmark, Blogge, Kulturdelen, Lars Bjurström, JohJoh, SvD Ledarbloggen, DN, Sveriges Radio,

20 kommentarer

 1. Lägg sen till effekterna av en helt avskaffad kontanthantering i samhället så dras snaran åt ännu ett par varv.

  Kommentar av Max Pont — 13 november 2012 @ 18:23

 2. ”För Wikipedia var betalningsblockaden en ekonomisk katastrof”
  Du menar Wikileaks?!
  Bra text och bra initiativ!

  Kommentar av John Johanson — 13 november 2012 @ 19:48

 3. hur svårt är det att starta sitt eget kort som kan möjliggöra handel med exempelvis Justine & Juliette?

  Kommentar av manen — 13 november 2012 @ 21:07

 4. @manen
  Det är ganska enkelt, problemet är att få med bankerna, butikerna och konsumenterna på tåget. De flesta har antingen Visa eller Mastercard via sina bankkort idag och de korten fungerar i de flesta affärer i de flesta länder, Det krävs enorma resurser för att ta upp den kampen.

  Kommentar av SF — 13 november 2012 @ 22:21

 5. Låt oss se till att få ännu mer snurr på Bitcoin så kan alla ta emot betalningar utan risk att bli utestängd.

  Kommentar av D.H. / bitcoin.se — 13 november 2012 @ 22:40

 6. Jo, det är ju vanligtvis en fet morot att uppmana kommissionen att komma med förslag till mer EU-lagstiftning. Hur skulle de kunna avstå?

  Kommentar av Johan Tjäder — 13 november 2012 @ 23:11

 7. @John Johansson,

  Tack, rättat.

  Kommentar av Christian Engström — 14 november 2012 @ 0:06

 8. Pirater föredrar väl att hacka runt problemet före förbud? Här är några tankar och förslag:

  http://www.svd.se/kultur/understrecket/tiden-mogen-att-begrava-kreditkortet_6303402.svd

  Kommentar av Waldemar Ingdahl — 14 november 2012 @ 1:10

 9. Vad säger rapporten om anonymitet? Säger den någonting? Det enda alternativet där inte allting loggas och skickas till Amerika är ju kontanter.

  Borde man inte som pirat avråda helt från användningen av kort och mobilbetalning? (det senare får ju numera endast ske med registrerade kort för att ”motverka penningtvätt och finansiering av terrorism”)

  Kommentar av Ano Nym — 14 november 2012 @ 17:53

 10. Paypal verkar ha ändrat sig, alltid något. En lag behövs säkert ändå. http://lakonism.blogspot.se/2012/11/paypal-haver-blockaden-av.html

  Kommentar av Sam_Vimes — 16 november 2012 @ 11:19

 11. @Waldemar Ingdahl

  Man behöver inte vara synsk för att inse att varje gång förtroligheten hos ett betalningsmedel har urholkats har marknaden anskaffat ett nytt sådant.

  Om något kan kasta in en digital valuta som Bitcoin i rollen som alternativ världsvaluta så är det den ökande brist av tillförlitlighet man kan se uppstå med dagens valutahanteringssystem.

  Redan i dag uppväger bekvämligheten i digitala valutor risken att en mikrotransaktion ”reéllt” kan svänga i värde upp till 30%. Men om tillräckligt många användare uppstår så kan valutan stabiliseras snabbt. Därefter blir den stora frågan vem som i det läget vill hänga kvar på ett allt mer ohanterligt system av kreditkort och ”vanliga” betalningstjänster.

  Redan nu finns möjlighet och alternativ till att använda det allt mer spårade kortet. I exemplet som Swedbank försett oss med och som CE belyser kan man lugnt påstå att även den mest hederlige Svensson kanske skulle vara veredd att betala ett par kronor till för att inte hans inköp av sexleksaker och splatterfilmer dokumenterades av staten. Även om betalföretagen hade tillåtit sådana utsvävningar.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 19 november 2012 @ 16:14

 12. […] Bloggpost: EU måste reglera hur Visa, MasterCard och PayPal får bete sighttps://christianengstrom.wordpress.com/2012/11/13/eu-maste-reglera-hur-visa-mastercard-och-paypal-fa… […]

  Pingback av Europaparlamentet: Kreditkortsföretagen skall inte få blockera småföretag godtyckligt « Pressbloggen — 20 november 2012 @ 14:56

 13. Christian, tack för en intressant blogg. Jag noterar två grundläggande sakfel som jag gärna uppmärksammar dig och övriga läsare om.

  1) När det gäller betalningslösningar för företag så följer bankerna Visa och Mastercards regelverk. I de flesta fall har bankerna som sluter avtal om kortinlösen med butikerna betydligt striktare regler, dvs Visas och MasterCards regelverk har inte någon direkt koppling till de exempel du nämner. Jag är övertygad om alla som har en normal etisk kompass förstår logiken varför Visa o MasterCard förbjuder dessa affärskategorier som finns omnämnda i deras regelverk:
  o Säljer droger eller receptbelagda läkemedel på internet
  o Säljer tobaksprodukter på internet
  o Tillhandahåller hasardspel på internet, som till exempel online poker
  o Säljer produkter av registrerat varumärke men inte är en auktoriserad distributör
  o Befattar sig med barnpornografi
  o Säljer produkter med koppling till sex mellan människor och djur
  o Säljer produkter med koppling till tortyr, stympning, övergrepp och våldtäkt

  2) Du skriver: ”Det centrala i rapporten är frågan om reglering av avgifterna som kortföretagen tar ut av banker och anslutna företag”. Om du med kortföretagen avser Visa och MasterCard så tar de inte ut någon avgift från butikerna. Det är bankerna som sluter ett avtal med butikerna och bestämmer över butiksavgiften. Merparten av butiksavgiften går vidare till kortugivande banken som så kallad interchange för att täcka deras kostnader. Visa och MasterCard tar inte någon del av denna penningström. Interchange är en nödvändighet för att balansera kostnader/intäkter i värdekedjan.

  Kommentar av Insatt — 23 november 2012 @ 16:28

 14. @Insatt (#14)

  I den mån det du beskriver är olagligt då kan rätten förelägga en betaltjänst att inte förmedla betalningar dit. Det är inget konstigt och det går redan i dag.

  Sen kan det finnas sådant som är olämpligt men inte olagligt och då är det rätt och lämpligt att samhället friskriver betaltjänsterna från något juridiskt eller moraliskt ansvar från att förmedla betalningar. Liksom Posten inte får vägra att distribuera försändelser på grund av deras innehåll, ska inte betaltjänster få vägra att distribuera pengar på grund av deras mottagare.

  Större konkurrens är f.ö. inget alternativ, eftersom det däri inte ligger några garantier för att opartiskheten upprätthålls. Tvärtom får man förmoda att man av konkurrensskäl inte vill ta några affärsrisker genom att vara generös mot samhällets ytterkanter.

  Kommentar av Johan Tjäder — 23 november 2012 @ 16:52

 15. Både Visa och MasterCard liksom bankerna är börsnoterade företag med CSR riktlinjer och etiska principer. Detta är vi förmodligen alla nöjda över. Att detta efterlevs är än bättre. Om det finns en efterfrågan på elektroniska betalningar inom dessa sektorer och det är lagligt så kommer den fria marknaden garantera att fylla detta vakum. Det kan inte vara så att vi via våra politiker skall försöka styra upp detta, framför allt i ett sammanhang som primärt handlar om reglering av interchange.

  Kommentar av Insatt — 23 november 2012 @ 18:51

 16. @Insatt (#16) Nu är det så att EU:s betaltjänstdirektiv redan finns så det finns redan en omfattande reglering av dessa tjänster. Det är inte så att det handlar om att reglera en oreglerad marknad.

  För att kalla sig insatt, så för du ett tämligen förenklat resonemang. Det finns instegströsklar på alla marknader, så även inom marknaden för betaltjänster. Det är inte på något sätt självklart att marknaden för betaltjänster kommer att täcka alla legitima behov.

  Betaltjänster utgör en del av samhällets infrastruktur. Det är därför både rätt och rimligt att vi på demokratiskt vis kan reglera dessa tjänster.

  Kommentar av Johan Tjäder — 24 november 2012 @ 18:51

 17. […] stora betalningsförmedlarna som Visa, MasterCard och PayPal hotar både näringsfriheten (som när de blockerade ett par svenska småföretag som säljer skräckfilm respektive sexleksaker) och yttrandefriheten (som när de blockerade […]

  Pingback av Kreditkortsföretagen får inte hota närings- och yttrandefriheten « Christian Engström, Pirate MEP — 27 november 2012 @ 11:00

 18. @Insatt

  Nu är det tyvärr på det viset att bankernas ”självvalda” etiska regler har fallerat då de väljer att diktera vilka lagliga företéelser en kund får eller inte får spendera de pengar som banken tillvaratar för hans räkning på.

  I det läget blir de ”etiska reglerna” snarare ”oetiska” till sin natur. En bank som låter ”personlig åsikt” och inte ”lag” styra sitt agerande med kundens pengar är en som redan där tappar grovt i förtroende.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 28 november 2012 @ 15:14

 19. […] Bloggpost: EU måste reglera hur Visa, MasterCard och PayPal får bete sighttps://christianengstrom.wordpress.com/2012/11/13/eu-maste-reglera-hur-visa-mastercard-och-paypal-fa… […]

  Pingback av Europaparlamentet: Kreditkortsföretagen skall inte få blockera småföretag godtyckligt « Piratpartiet — 24 januari 2013 @ 19:49


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: