Christian Engström, Pirat

23 oktober 2012

Piratpartist kräver EU på svar om snuset

Filed under: demokrati i eu,snus — Christian Engström @ 10:32

Är EU’s förbud mot snus överhuvudtaget baserat på fakta?

Pressmeddelande från Piratpartiet:

Piratpartiets europaparlamentariker Christian Engström har ställt en skriftlig fråga till EU-kommissionen om vad den har för faktaunderlag för bedömningen om snus ska tillåtas eller inte, efter kommissionär John Dallis avgång i tisdags. Dalli anklagas för att genom ett ombud ha försökt kräva Swedish Match på en muta för att legalisera försäljning av snus inom EU.

– Jag vill veta om de hade tagit fram något faktaunderlag alls, eller om det var tänkt att allt skulle avgöras med mutor, säger Christian Engström.

Europaparlamentariker har rätt att ställa skriftliga frågor till EU-kommissionen, som är skyldig att svara inom sex veckor.

Den formella skriftliga frågan innehåller tre delfrågor (se nedan). De två första är till för att etablera bakgrunden till den tredje delfrågan, och kommissionen bör kunna svara ja på de två första utan problem. Delfrågan om att hälsoaspekten ska vara det viktigaste är kopierad direkt ur det nu gällande direktivet, och att beslutsfattandet ska vara faktabaserat är något som kommissionen själv ofta säger.

Den tredje delfrågan är själva substansen, där Engström ber kommissionen att helt enkelt lista de studier de har. Skulle det visa sig att kommissionen har svårt att ta fram en sådan lista, kan det vara ett tecken på att frågan om hur snuset har hanterats under den nu avgångne kommissionären behöver undersökas.

– EU’s förbud mot snus är bara ytterligare ett exempel på myglet inom EU. Efter kommissionärens avgång måste det nu ske en ordentlig utredning av vad som skett under hans ledning. Den utredningen måste också innefatta snusfrågan, säger Christian Engström

– Ingen påstår att snus är nyttigt, men det är väldigt mycket mindre skadligt än tobaksrökning. Snus hjälper många att sluta röka eller åtminstone röka mindre, och Sverige har den lägsta andelen rökare i hela EU. EU’s förbud mot snus saknar all logik, säger Christian Engström.

– Sktiftlig fråga till EU-kommissionen –

Den senaste tidens turbulens kring översynen av Tobaksdirektivet har satt strålkastarljuset på hanteringen av frågan om det svenska snuset.

1. Håller kommissionen med om att utgångspunkten för Tobaksdirektivet bör vara en hög skyddsnivå när det gäller hälsa, säkerhet samt miljö- och konsumentskydd med hänsyn särskilt till ny utveckling som grundar sig på vetenskapliga fakta, och att hälsoskyddet bör prioriteras i detta sammanhang?

2. Håller kommissionen med om att principen om faktabaserat beslutsfattande ska gälla rent allmänt, och speciellt för Tobaksdirektivet?

3. Om ja, vilka studier rörande det svenska snusets hälsorisker jämfört med andra lagliga tobaksprodukter har utgjort underlag för bedömningen om det svenska snuset ska fortsätta vara förbjudet att sälja i medlemsländer förutom Sverige, eller om försäljning ska tillåtas på samma sätt som gäller för andra rökfria tobaksprodukter, och regleras enligt exempelvis den lagstiftning som gäller för livsmedel?

– Kontakt –

Christian Engström tel 070-663 37 80

– Resurslänkar –

12 kommentarer

 1. Nej, nej. Inte slösa värdefulla skriftliga frågor på sådant här. Detta är inte vad jag valde dig för. Koncentrera dig på informationspolitik, rättssäkerhet och medborgerliga rättigheter. Snuset kan vi både ha och mista, när viktigare frågor står på spel.

  Kommentar av von — 23 oktober 2012 @ 10:50

 2. @Von – att ställa dessa frågor är en ganska enkel process som inte stjäl speciellt mycket tid från andra frågor som kan anses vara viktigare. Dessutom är väl eventuell korruption inom EU väldigt viktigt att diskutera?

  Kommentar av Schack — 23 oktober 2012 @ 11:12

 3. ”4. Om nej, …” ? 😉

  Kommentar av morr — 23 oktober 2012 @ 11:17

 4. Tack för att du ställer en fråga som behöver ställas, Christian E.

  Kommentar av Jonas Islander — 23 oktober 2012 @ 11:29

 5. Finns det en gräns för hur många skriftliga frågor som får ställas under en viss tidsperiod? Annars kan inte jag se något problem.
  Fråga 2 är förresten av viss betydelse även för informationspolitiken.

  Kommentar av Tor M — 23 oktober 2012 @ 11:57

 6. Även om PP saknar en officiell hållning i just tobaksdirektivet och har förbundit sig att rösta på samma vis som den gröna gruppen är det ändå relevant att så långt som möjligt pressa kommisionen i frågor där man kan se att relevant sakligt underlag inte använts eller förvanskats för att passa in i den politiska agendan snarare än att utgöra underlag i sakfrågan.

  Kommentar av Pontus — 23 oktober 2012 @ 12:20

 7. Stämmer. En av CE’s absolut viktigaste arbeten är att sätta press på EU-kommissionen. Som vi har sett i arbetet med ACTA gäller det att kommissionen och ministerråden måste ligga under kontinuerlig verkanseld ifrån de folkvalda för att ens kunna begripa att de i slutänden är ansvariga gentemot sina uppdragsgivare – det vill säga oss.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 23 oktober 2012 @ 13:18

 8. Självklart är det bra att du agerar angående detta som berör grundläggande demokratiska värden – absolut en piratfråga (hoppas jag….)

  Kommentar av John Johanson — 23 oktober 2012 @ 13:59

 9. […] Piratpartist kräver EU på svar om snuset. […]

  Pingback av Piratpartist kräver EU på svar om snuset « Urbansundstrom’s Weblog — 23 oktober 2012 @ 20:11

 10. […] have today sent a written question to the Commission, asking them what scientific studies on snus they have based their opposition to this smoke-free […]

  Pingback av Open Letter to All Anti-Snus Lobbyists « Christian Engström, Pirate MEP — 29 oktober 2012 @ 9:56

 11. […] Christian Engströms fråga till kommissionen: […]

  Pingback av EU-kommissionen vägrar redovisa fakta bakom snusförbudet « Christian Engström, Pirate MEP — 4 december 2012 @ 11:58

 12. […] Christian Engström’s question to the Commission: […]

  Pingback av EU Commission Refuses to Present Facts Behind Snus Ban « Christian Engström, Pirate MEP — 4 december 2012 @ 15:29


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: