Christian Engström, Pirat

14 oktober 2012

En modern innovationspolitik utan patent

Filed under: fri kunskap — Christian Engström @ 10:40

I fredags talade jag inför huvuddelen av Sveriges patentombud om vad Piratpartiet vill med patent, varumärken och upphovsrätt. Ingen ska beskylla mig för att enbart predika för kören. 😉

Även om jag inte direkt tror att jag lyckades övertyga just den här församlingent (i vart fall inte vid sittande bord) om att det bästa för Sveriges och Europas ekonomi vore om vi la ner patentsystemet så fort som möjlig, var det väldigt trevligt och många intressanta frågor efteråt.

Mjukvarupatent, och segern 2005 när aktivistnätverket FFII stoppade EU-direktivet som skulle legaliserat dem, var ett av de ämnen jag tog upp. Med anledning av det postar jag nu om en text som jag skrev 2004 på svenska och på engelska, som förklarar hur det Europeiska Patentverket resonerar när de fortsätter att bevilja mjukvarupatent trots att det är uttryckligen förbjudet i den internationella konventionen som ska styra deras arbete.

Det här illustrerar det som forskarna Michele Boldrin och David Levine skriver i sin studie The Case Against Patents (pdf 25 sidor, sammanfattande artikel), nämligen att de interna incitamentsstrukturerna inom patentsystemet gör att det finns ett permanent tryck att sänka kraven på uppfinningshöjd och vidga det patenterbara området, vad det än står i lagen, och hur samhällsskadlig den här utvecklingen än må vara.

Alla patentjurister tjänar på att det beviljas fler patent, vare sig de jobbar på patentverket, i de speciella patentdomstolarna, på patentavdelningen på storföretag eller på privata patentombudsfirmor. Därifrån är logiken enkel. Lägre krav på uppfinningshöjd leder till fler patent, så därför sjunker uppfinningshöjden alltid med tiden. Patent på fler områden leder till fler patent, så därför vidgas det patenterbara området alltid med tiden.

Europas ekonomi har problem, och vi behöver få fart på tillväxten. En av de få konkreta åtgärder som faktiskt ligger i politikernas är att avskaffa patentsystemet så fort som möjligt. Det skulle vara en total omsvängning mot den politik som har styrt EU de senaste 20 åren, men det är i sig ett gott tecken. Men det skulle vara en konkret åtgärd för att höja innovationsnivån i Europa.

Det är uppenbart att den innovationspolitik som Europa har satsat på hittills inte har fungerat. Finns det någon som minns Lissabonstrategin, att EU skulle vara den snabbast växande ekonomin i världen år 2010? Den strategin misslyckades totalt, men följden blev bara att EU tog samma strategi, döpte om den till Europa 2020 och satte det magiska årtalet till 2020 istället.

Ingen förnuftig människa kan på allvar tro att exakt den strategi som misslyckades till 2010 plötsligt ska börja fungera till 2020.

Om man gör som man brukar kommer det säkert att gå som det brukar. Vill man att det ska hända någonting annat måste man göra någonting annat.

Piratpartiet har ett konkret förslag på hur vi kan välja en radikalt annorlunda politik för innovation och tillväxt än den EU hittills har försökt.

Finns det någon som är intresserad av att diskutera den saken?

6 kommentarer

 1. Det positiva med artikeln är att Christian inte längre upprepar de direkta osanningarna att man skulle kunna spara halva läkemedelskostnaden när den patenterade delen endast utgör ca 1/3 del av totala läkemedelskostnaden och att andelen dessutom krymper år från år.

  Det är alldeles uppenbart att USA har ett jätteproblem med sina mjukvarupatent och juridiska system. Mjukvarupatenten skulle aldrig ha släppts in i systemet. De behövs inte för att allokera resurser till tekniska riskprojekt
  Men i övrigt, dags att lufta gamla attityder vad gäller patentens avskaffande. Inte ett ord hur man skall få fram de ca 20 miljarder i riskkapital som idag allokeras till riskabla projekt som utan patent skulle sakna pay back efter 5-10 års kostsam utveckling. Inte ett ord om hur man skall kompensera Ericsson för de ca 5 miljarder licensintäkter, som går in i utvecklingsbudgeten och gör att man kan hålla uppe konkurrensen med kineserna uppe.

  Boldin har drivit samma tes i ca 10 år nu och någon vidare spridning har hans tes inte fått. (utom hos piratpartiet i Sverige förstås). Hans huvudinvändning är att patent i USA inte ökar produktiviteten fick många att le, när han vid bifogad konferens fick mothugg från en kollega Correa, som gjort exakt samma analys, men bytt ut patent mot FoU. Inte heller FoU ökar produktiviteten i Boldrins model!!! ca58 min och ett erkännande från Boldrin 1:13. Det finns ingen fungerande modell som stödjer tesen.
  http://www.cato.org/event.php?eventid=7292
  Faktum är att 10 års ökad medellivslängd inte heller representerar en produktivitetshöjning i Boldrins värld. Det finns heller inte ett försök att uppskatta den ekonomiska förlust som samhället gör för den försening som uppstår för att en god ideé inte finner en finansiär. Titta på denna bifogade debatten den ger en betydligt mer nyanserad bild än en partsinlaga av Boldrin.

  Fler synpunkter här
  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35207

  Jag uppmanar alla att se videon och skaffa sig en egen uppfattning

  Men de värsta är inte den ensidiga hanteringen av patenten utan den totala aningslösheten beträffande varumärken och mönsterskydden. De håller nu på att förgifta konkurrensen på den globala arenan. Vi ha sett alla Apples försök att stoppa konkurrenterna med plattor med rundade hörn. Vi har sett hur läkemedelsföretagen stoppar generika med hänsyn till varu förfalskning osv.
  Inte ett ord om data exkusiviteten som effektivt stoppar konkurrensen eftersom den som vill ta upp konkurrensen tvingas göra om alla de dyra försöken, vilket givetvis inte marknadspriset kan bära.
  Inte ett ord om att läkemedelsverken beviljar marknadsexklusivitet utan att det ens behövs patent. För att inte tala om växtförädlingsskyddet
  Det som borde vara en målsättning är att garantera konkurrensen. Medlet att stoppa osunt utnyttjande av marknadsmonopolen är en kraftigt stärkt konkurrenslagstiftning, där allmänhetens nytta sätts i främsta rummet. Det är inte licenspengar Apple vill ha utan att utestänga konkurrenter från marknaden.
  Är det inte dags att modernisera och uppdatera så man åtminstone närmar sig vad som sker. Kunskapen är större idag än när det ursprungliga piratmanifestet skrevs – eller skall man stanna på ruta 1 hela livet. Det är synd att politiken skall formas av folk som aldrig försökt få en investerare att satsa på en kostnadskrävande hårdvaruprodukt, som utmanar marknadsledaren.

  Kommentar av Rutros — 14 oktober 2012 @ 11:36

 2. ”politiken skall formas av folk som aldrig försökt få en investerare att satsa på en kostnadskrävande hårdvaruprodukt,”

  Så du säger att det är svårt att hitta finansiärer redan idag?

  Kommentar av Yessir Boxanan — 14 oktober 2012 @ 22:29

 3. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:SV:PDF
  KAPITEL 1
  KONKURRENSREGLER
  AVSNITT 1
  REGLER TILLÄMPLIGA PÅ FÖRETAG
  Artikel 103
  (f.d. artikel 83 FEG)
  1. De förordningar och direktiv som behövs för att tillämpa de principer som anges i artiklarna 101 och 102 ska rådet fastställa på förslag från kommissionen och efter att ha hört Europaparla­ mentet.

  => Reduce democracy deficit. Well, that only happens when you convince all member states to do so.

  There is no way to wait and take a cup tea to let the market learn what is going on. Only the strongest survive and they don’t change a running system. It made them strong so they don’t want to ”fix” it.

  It’s like a session at your doctor: In most cases he don’t heal you he only don’t let you die.

  Kommentar av Idee — 14 oktober 2012 @ 23:04

 4. Håller med Rutros, det finns stora hål i PPs patentpolitik och det har det alltid gjort. Hål som egentligen inte behöver finnas. De största problemen är att de frågor som tas upp av Rutros om patent ignoreras helt av PP och att PP envist håller kvar vid förslaget om offentlig finansiering av läkemedelsforskning. Så länge den här strategin får fortgå kommer PPs patentpolitik aldrig att tas seriöst.

  Kommentar av floodis — 15 oktober 2012 @ 23:00

 5. @rutros,

  Jag fortsätter definitivt att påstå att vi kan spara (minst) hälften av kostnaderna för patenterade läkemedel. Det är ju det som är relevant när man diskuterar om patentsystemet för läkemedel är bra eller dåligt.

  Om det är så att vi redan har gjort oss av med de patenterade läkemedlen i 2/3 av fallen är det ju utmärkt, men har du någon referens på att det skulle vara så?

  Resten av dina invändingar ger jag inte mycket för. Om du läser min bloggpost igen ser du att jag säger att vi är beredda att diskutera patentsystemet inom andra områden om någon kan visa på någon vetenskaplig studie som pekar på att det har samhällsnytta. Har du någon sådan studie som du vill länka till?

  Om inte, så vidhåller jag positionen att bevisbördan ligger på den som vill upprätthålla monopol, inte på den som vill avskaffa dem. Jag har presenterat en studie som indikerar att patent är samhällsskadliga.

  Kan du visa på någon studie som indikerar samhällsnytta med patentmonopol?

  Kommentar av Christian Engström — 16 oktober 2012 @ 11:13

 6. Christian
  Tack för svaret.
  Du har inte påstått att du kan spara hälften av kostnaden för de patenterade läkemedlen utan hälften av läkemedelskostnaden!

  ”Alltså: jämfört med dagens system skulle kostnaden för staten bli 20% (för forskning) plus 30% (för själva preparatet). Summa 50% av dagens läkemedelsnota, och ändå mer pengar än idag till forskningen.”

  Om du hade tagit tid att läsa på piratpartiets numera nerlagda forum så hade du sett ovedersägliga bevis för år sedan. Siffrorna är officiella från Stockholms läns landsting. Vill minnas att siffror från Holland pekar på det samma, förutom rapporten som visade på den ringa andelen patent på WHOs lista.
  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34276
  ”Hur ser det då ut i verkligheten. Ja vi har tidigare läst om en utvärdering som visade att av WHOs mest väsentliga 319 läkemedel så var endast 17 patenterade. Det ger en ledtråd. Hur ser det ut i Sverige. Låt oss studera de 50 dyraste läkemedlen hos Stockholms Landsting (subventionerade).

  http://www.uppfoljning.sll.se:8080/P…4IAPY.BD0000RU

  Undersökningsmetoden är enkel tar en timme. Googla på preparatets namn tillsammans med generic så får man direkt svar på om substansen är patenterad eller inte. Resultatet är att av de 50 dyraste läkemedlen är endast 17 patenterade. Uttryckt i pengar motsvarar subventionen av dessa 17 substanser 137,2 miljoner av den totala subventionen 403,8 miljoner eller 33% av totalkostnaden!!!! Så mycket kostar alltså subventionen av patenterade läkemedel.

  Slutsats: Kära Christian inte ens om du skulle få alla dessa preparat gratis så kan du spara de 50% av läkemedelskostnaden som du har utlovat. Och sen skall du ju betala ökad forskningen och tillverkning också. Jag ber dig använd contol alt delete och gör om. Du har skapat en myt som sänker piratpartiets trovärdighet”

  För att undvika missförstånd så är det fråga om de 50 läkemedel som kostade landstinget mest. Jag vill också påpeka att i subventionen ingår en ersättning till apoteken (och ej till läkemedelsföretagen), som utgör i snitt ca18% och den går heller inte att trolla bort genom att avskaffa patenten och sen skall du dessutom ge 20% mer till forskningen!

  Det framgår också att andelen läkemedelskostnad av hela budgeten, de sista fyra åren, inte har ökat trots en kraftig befolkningsökning och givetvis åldrande befolkning. Så någon jökunge är inte i sikte. Det kan vi väl vara överens om. eller….

  Detta borde egentligen inte förvåna någon eftersom vi ser att företag efter företag i branschen får ekonomiska problem och tvingas skära ner på forskningen. Problemet med läkemedelsforskningen är det omvända. Inte ens monopolen ger tillräckligt mycket pengar så att forskningen kan hållas uppe! Hur samhället skall hantera detta vet jag inte. Man har försökt förlänga patenttiden, men jag tror inte att det räcker och dessutom kommer vinsterna att bli väldigt ojämt fördelade, vilket sänker riskaptiten. Piratpartiet förordar en socialisering, men staten är ingen effektiv företagsledare

  Så till del 2 Angående bevisbördan. Du har inte bevisat någonting. (Mjukvarupatenten har ingen positiv effekt alls)
  Vi har haft det internationella patentsystemet ca130år. Under den tiden har vi haft en exempellös teknisk utveckling och en 20 årig livslängds ökning. Det är upp till piratpartiet att visa på att denna utveckling har hämmats på grund av patenten och det var det som Boldrin inte har lyckats med. (Tittade du på konferensen med Boldrin och Correa?). Försiktighetsprincipen borde gälla eller hur?

  Däremot finns det ett oändligt antal företag som för att finansiera sin tekniska utveckling är beroende av patent. Om vi återgår till det nedlagda diskussionsforumet så finns ett antal angivna i
  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=34131
  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=30974
  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=24822https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=22710
  Den sista är intressant för den visar alla de teknikutvecklande företag på stockholmsbörsen som går förlust (beroende av riskkapital) och således skulle riskera att slås ut om piratpartiet politik skulle genomföras.

  Nu är jag alls inte främmande för att man har utnyttjat patentsystemet i enbart konkurrenshämmande syfte (t.ex Apple) och i bland rent destruktivt, som med mjukvarupatenten. Det finns en baksida som måste stävjas, precis som för varumärken och mönsterskydd. Men att som piratpartiet gör, helt låtsas som dessa 10-tals miljarder som satsas på riskfyllda projekt inte skulle bidra till utvecklingen, är oprofessionell verklighetsflykt.

  Om jag hade fått tala med patentgubbarna så skulle jag ha frågat dom, vad de tyckte om att få en generalklausul som sade att om han kan presentera en teknik som går runt patentkraven med likvärdigt resultat, så skall patent inte beviljas. Det skulle kunna reducera patentstocken avsevärt.

  Kommentar av RUTROS — 16 oktober 2012 @ 19:18


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: