Christian Engström, Pirat

12 oktober 2012

Vad vill Piratpartiet med patent, varumärken och upphovsrätt?

Filed under: informationspolitik — Christian Engström @ 12:03

I eftermiddag ska jag prata inför en grupp patentombud i Stockholm, under rubriken ”Vad vill Piratpartiet med patent, varumärken och upphovsrätt?”. Här är en sammanfattning av ungefär vad jag tänker säga, inklusive några länkar som jag antagligen kommer att nämna.

Patent bör avskaffas snarast möjligt. En växande mängd forskning, främst i USA, visar att patentsystemet som helhet har negativa effekter för samhället. Det kan vara positivt för vissa enskilda aktörer (främst läkemedelsbolagen och patenttroll), men för samhället som helhet är patentsystemet skadligt för innovation, konkurrens och ekonomisk tillväxt.

Studien The Case Against Patents (25 sidor) av Michele Boldrin och David Levine vid Washington University in St. Louis är en bra redogörelse för hur vi ser på patent (sammanfattande artikel).

När det gäller läkemedelspatent håller vi med om att det inte bara går att avskaffa patentsystemet och hoppas på att marknaden ser till att det blir tillräckligt med forskning ändå. Därför vill vi ersätta läkemedelspatenten med det system som internationellt kallas delinkage. Det innebär att läkemedelsforskningen finansieras direkt av det offentliga, och att resultaten görs tillgängliga royaltyfritt så att det blir fri konkurrens mellan tillverkare av generiska (patentbefriade) läkemedel. Det skulle spara åtminstone hälften av det offentligas kostnader för läkemedel, samtidigt som det ändå blev mer pengar avsatta till forskningen. Som en positiv bieffekt, förutom kostnadsbesparingarna, skulle det dessutom rädda hundratusentals eller miljontals liv i tredje världen.

När det gäller patent på andra områden är vi beredda att lyssna till alla som tror sig kunna visa att patentsystemet tillför någon form av samhällsnytta inom ytterligare områden, men hittills har ingen lyckats föreslå något sådant förutom läkemedelsområdet. I varje sådant fall ska bevisbördan ligga på dem som förespråkar införandet eller upprätthållandet av de statligt sanktionerade monopolen, inte på oss som förespråkar avskaffande av monopolen.

Varumärken är bra i grunden, eftersom de i första hand tjänar som konsumentskydd. Står det ”Coca-Cola” på burken vet jag som konsument att The Coca Cola Company står som garant för kvaliteten. Blir jag missnöjd med produkten vet jag vart jag kan vända mig för att klaga, men gillar jag den vet jag också vart jag kan vända mig för att köpa mer. Det gör att varumärkessystemet också får effekten att det premierar bra och hederliga företag som med tiden får värdefulla varumärken. Det är också en positiv effekt, även om det fortfarande är konsumentskyddet som är grunden och det viktigaste.

I en del länder, som till exempel Frankrike och Italien, har varumärkesrätten växt ut till att även innehålla straff för konsumenter som köper förfalskade varor (endera för att de vill eller för att de själva blir lurade). Det är en dålig utveckling som vi är emot. Det som ger varumärkesrätten dess legitimitet är att den skyddar konsumenter. Skulle den förvandlas till lagstiftning som istället drabbar konsumenter, på det sätt som patent och upphovsrätt gör, då förlorar den den legitimiteten.

Jämfört med patent och upphovsrätt har varumärkesbranschen på det hela taget hållit bättre rent mot avarter, och praxis för varumärken har inte genomgått samma osunda expansion som patenträtt och upphovsrätt. Det har förekommit en del fall av upprörande missbruk eller försök till missbruk, som när Louis Vuitton försökte censurera en dansk konstnär för ”att skydda sitt varumärke” (de har väl inte gjort något i modern tid som skadade varumärket mer 🙂 ), eller när en gitarrtillverkare som fått registrera frasen ”Rock On” som varumärke för gitarrer stämmer tillverkare av t-shirts för att förbjuda dem trycka sloganen överhuvudtaget, trots att det inte rör sig om användning som varumärke i det senare fallet.

Den här typen av avarter måste bekämpas, i första hand av branschen själv, i andra hand av domstolarna, och i tredje hand av lagstiftarna om inget annat hjälper. Men grunden för varumärkesrätten är ändå sund, att tvinga fram och belöna hederlighet gentemot konsumenter.

Upphovsrätten måste reformeras. Vi vill behålla upphovsrätten för kommersiell användning (men med kortare, mer rimliga skyddstider). Det stora problemet är att upphovsrätten de senaste 20 åren har expanderat från att vara något som bara företag behövde bry sig om, till något som kriminaliserar hela den unga generationen (och fler och fler som inte ens är så purunga längre).

Piratpartiet vill

 • Legalisera fildelning och annan icke-kommersiell kulturdelning mellan privatpersoner, både upp- och nedladdning. Som en direkt följd blir då söktjänster som The Pirate Bay eller Tankafetast också lagliga, eftersom ingen kan dömas för ”medhjälp” till en aktivitet som i sig är laglig (alltså fildelningen mellan privatpersoner).
 • Högst 20 års skyddstid från publiceringen av ett verk. Det löser bland annat problemet med herrelösa verk och ”1900-talets svarta hål”.
 • Registrering efter 5 år. Rättighetshavare som vill fortsätta utnyttja sitt kommersiella monopol efter de första 5 åren måste registrera sina verk, så att kommersiella användare som vill betala för användning vet vart de kan vända sig för att få en licens. Det här löser även det problemet med herrelösa verk.
 • Vettiga regler för citat, parodier och remixer även när det gäller ljud, film och annat, och en harmonisering inom EU av undantagen i upphovsrätten (”exceptions and limitations”).
 • Ett förbud mot DRM (digitala restriktioner), eller i vart fall att det blir uttryckligen lagligt att bryta DRM-spärrar, om det behövs för någon användning av ett verk som i sig är laglig.

Om vi reformerar upphovsrätten enligt det här förslaget skulle det lösa 99% av de allvarliga problem som dagens upphovsrätt skapar, samtidigt som 99% av de affärsmodeller inom nöjes- och kulturindustrin som fungerar idag skulle fortsätta göra det om företagen bara anpassar sig till den nya verkligheten.

Det är inte bara Piratpartiet som tycker att upphovsrätten ska reformeras så här. Sedan ett år tillbaka är det även den officiella ståndpunkten för hela den Gröna gruppen i EU-parlamentet.

Mer om den här upphovsrättsreformen finns att läsa i boken The Case for Copyright Reform, som jag och Piratpartiets grundare Rick Falkvinge har skrivit. Boken finns att ladda ner gratis som e-bok eller att beställa till självkostnadspris via print-on-demand på copyrightreform.eu

Kopiera och sprid!

…………

This blog post in English

23 kommentarer

 1. Det finns förstås en puckel som man måste ta sig över när det gäller patent, och det är att vill man få patentens avskaffande i närtid, då måste man antagligen måste lösa ut nuvarande patenträttsinnehavare. Men det kan man förmodligen snabbt tjäna in genom väsentligt lägre kostnader för läkemedel.

  Det man också måste ha klart för sig att den nuvarande strukturen med patentering och licensfinansiering styr läkemedelsforskningen mot sådana områden som sjukdomar som kräver medicinering under lång tid. En av våra värsta hälsorisker – antibiotikaresistens – forskas det mycket mindre på. Varför? Jo, det är dyrt, det är svårt, och det finns inga garantier för hur länge läkemedlet är verksamt och därmed lönsamt, eftersom bakterierna ju anpassar sig såsmåningom. Detta är det område som man borde gå först in med samhällsfinansierad läkemedelsforskning där kunskap blir fritt tillgänglig och forskarvärlden delar med sig i stället för att hålla hårt på sina patenthemligheter.

  Kommentar av Johan Tjäder — 12 oktober 2012 @ 12:37

 2. +1

  Kommentar av Mumfi. — 12 oktober 2012 @ 12:40

 3. Man behöver inte lösa ut dagens patentinnehavare. När det gäller patent så räcker det med att sluta att godkänna nya patent. Efter 20 år så finns det då inte längre några gällande patent.

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 12 oktober 2012 @ 13:02

 4. +1

  Varför kan inte andra politiker än piratpolitiker uttrycka sig kort, koncist och inte dolt bakom en massa buzzwords? Ni borde lägga en motion om klarspråk (inte nyspråk) inom EU-politiken… 🙂

  Kommentar av Daniel — 12 oktober 2012 @ 13:12

 5. Wikipedianen i mig hajar till på slutklämmen:

  ”Om vi reformerar upphovsrätten enligt det här förslaget skulle det lösa 99%[citation needed] av de allvarliga problem[which] som dagens upphovsrätt skapar, samtidigt som 99%[citation needed] av de affärsmodeller inom nöjes- och kulturindustrin som fungerar idag skulle fortsätta göra det om företagen bara anpassar sig till den nya verkligheten.”

  Att plocka siffror ur luften (som i 99%-exemplen ovan) är generellt en dålig idé. Specificera hellre exakt vilka problem förslagen löser, och på vilket sätt.

  Kommentar av EricJ — 12 oktober 2012 @ 14:09

 6. Skön serie om patenttroll: http://www.smbc-comics.com/index.php?db=comics&id=2761#comic

  Kommentar av Peter Andersson — 12 oktober 2012 @ 17:09

 7. @ErikJ,

  Du och resten av Wikipedia har helt rätt i att ”99%” i det här fallet är ett adjektiv snarare än en siffra, och att det skulle vara ett olämpligt sätt att uttrycka sig i en artikel i en uppslagsbok. 🙂

  Men vårt förslag skulle i vart fall lösa
  – knuten med fildelningen och problemet med kriminaliseringen av en hel generation,
  – lobbytrycket från upphovsrättsindustrin att införa både massövervakning och censur,
  – problemet med att digitalisera vårt gemensamma kulturarv från 1900-talet, innan det hinner vittra sönder i arkiven,
  – problemet med att musiker inte får sampla fastän det finns hela genrer som bygger på precis det,
  – problemet med att dokumentärfilmare inte får använda historiskt material,
  – problemet med att biblioteken blir ruinerade av att låna ut e-böcker (och problemet att man överhuvudtaget pratar om något så korkat som att ”låna” ut en digital kopia)
  – problemet att synskadade i England inte får läsa böcker som konverterats i lämpligt format på Irland, och vice versa, och att synskadade i Sverige inte får läsa någondera,
  – problemet att politiskt kontroversiella budskap blir borttagna från nätet med hänvisning till den amerikanska upphovsrättslagen DMCA,
  – problemet att skitföretag som Louis Vuitton kan stämma konstnärer som låter afrikanska barn hålla i deras väskor,

  och säkert en massa andra problem som jag inte kommer på nu. Det tycker jag är ganska mycket, men jag håller med om att jag inte har visat att det skulle vara just 99%. 🙂

  Vad gäller ”de allvarliga problem[which]” ber jag att få hänvisa till ovan, och vad beträffar följdfrågan ”[citation needed]” på de allvarliga problemen vill jag ge:

  Engström, Falkvinge: The Case for Copyright Reform 🙂

  Kommentar av Christian Engström — 12 oktober 2012 @ 18:52

 8. Johan Tjäder mfl: Det finns ingen skyldighet för staten att på något sätt ”kompensera” för indragna monopol, lika lite som det skulle finnas en skyldighet att på motsvarande sätt kompensera för höjda skatter (genom att samtidigt sänka dem i motsvarande grad, får man då anta?).

  Kommentar av Falkvinge (@Falkvinge) — 13 oktober 2012 @ 6:05

 9. […] is a translation of an article originally in Swedish at MEP Engström’s blog. You've read the whole article. Why not subscribe to the RSS flow […]

  Pingback av What The Swedish Pirate Party Wants With Patents, Trademarks, And Copyright - Falkvinge on Infopolicy — 13 oktober 2012 @ 6:52

 10. […] Piratpartiet med patent, varumärken och upphovsrätt? Christian har även skrivit en mycket bra bloggpost om saken ur vilken jag citerar […]

  Pingback av Free and thinking » Mycket bättre med upphovsrättsförnuft än upphovsrättsgalenskap - IDG.se - Störst på dagliga IT-nyheter, tester, forum och guider — 13 oktober 2012 @ 9:29

 11. Jag är också lite nyfiken på vad sammanhanget är som du talar inför dessa personer och även vad reaktionerna blev. 🙂 Jag antar att patentombud är personer som i ett piratiskt samhälle skulle bli av med sina jobb men det vore intressant att höra om de i övrigt håller med i din (vår) analys och slutsatser. Kan i övrigt bara säga att det låter väl genomtänkt och skitbra!

  Kommentar av Don Kongo — 13 oktober 2012 @ 14:49

 12. […] fredags talade jag inför huvuddelen av Sveriges patentombud om vad Piratpartiet vill med patent, varumärken och upphovsrätt. Ingen ska beskylla mig för att enbart predika för […]

  Pingback av En modern innovationspolitik utan patent « Christian Engström, Pirate MEP — 14 oktober 2012 @ 10:40

 13. Det positiva med artikeln är att Christian inte längre upprepar de direkta osanningarna att man skulle kunna spara halva läkemedelskostnaden när den patenterade delen endast utgör ca 1/3 del av totala läkemedelskostnaden och att andelen dessutom krymper år från år.

  Det är alldeles uppenbart att USA har ett jätteproblem med sina mjukvarupatent och juridiska system. Mjukvarupatenten skulle aldrig ha släppts in i systemet. De behövs inte för att allokera resurser till tekniska riskprojekt
  Men i övrigt, dags att lufta gamla attityder vad gäller patentens avskaffande. Inte ett ord hur man skall få fram de ca 20 miljarder i riskkapital som idag allokeras till riskabla projekt som utan patent skulle sakna pay back efter 5-10 års kostsam utveckling. Inte ett ord om hur man skall kompensera Ericsson för de ca 5 miljarder licensintäkter, som går in i utvecklingsbudgeten och gör att man kan hålla uppe konkurrensen med kineserna uppe.

  Boldin har drivit samma tes i ca 10 år nu och någon vidare spridning har hans tes inte fått. (utom hos piratpartiet i Sverige förstås). Hans huvudinvändning är att patent i USA inte ökar produktiviteten fick många att le, när han vid bifogad konferens fick mothugg från en kollega Correa, som gjort exakt samma analys, men bytt ut patent mot FoU. Inte heller FoU ökar produktiviteten i Boldrins model!!! ca58 min och ett erkännande från Boldrin 1:13. Det finns ingen fungerande modell som stödjer tesen.
  http://www.cato.org/event.php?eventid=7292
  Faktum är att 10 års ökad medellivslängd inte heller representerar en produktivitetshöjning i Boldrins värld. Det finns heller inte ett försök att uppskatta den ekonomiska förlust som samhället gör för den försening som uppstår för att en god ideé inte finner en finansiär. Titta på denna bifogade debatten den ger en betydligt mer nyanserad bild än en partsinlaga av Boldrin.

  Fler synpunkter här
  https://forum.piratpartiet.se/showthread.php?t=35207

  Jag uppmanar alla att se videon och skaffa sig en egen uppfattning

  Men de värsta är inte den ensidiga hanteringen av patenten utan den totala aningslösheten beträffande varumärken och mönsterskydden. De håller nu på att förgifta konkurrensen på den globala arenan. Vi ha sett alla Apples försök att stoppa konkurrenterna med plattor med rundade hörn. Vi har sett hur läkemedelsföretagen stoppar generika med hänsyn till varu förfalskning osv.
  Inte ett ord om data exkusiviteten som effektivt stoppar konkurrensen eftersom den som vill ta upp konkurrensen tvingas göra om alla de dyra försöken, vilket givetvis inte marknadspriset kan bära.
  Inte ett ord om att läkemedelsverken beviljar marknadsexklusivitet utan att det ens behövs patent. För att inte tala om växtförädlingsskyddet
  Det som borde vara en målsättning är att garantera konkurrensen. Medlet att stoppa osunt utnyttjande av marknadsmonopolen är en kraftigt stärkt konkurrenslagstiftning, där allmänhetens nytta sätts i främsta rummet. Det är inte licenspengar Apple vill ha utan att utestänga konkurrenter från marknaden.
  Är det inte dags att modernisera och uppdatera så man åtminstone närmar sig vad som sker. Kunskapen är större idag än när det ursprungliga piratmanifestet skrevs – eller skall man stanna på ruta 1 hela livet. Det är synd att politiken skall formas av folk som aldrig försökt få en investerare att satsa på en kostnadskrävande hårdvaruprodukt, som utmanar marknadsledaren.

  Kommentar av Rutros — 14 oktober 2012 @ 11:40

 14. […] prevod članka izvorno na švedskom jeziku preuzet je sa MEP Engströma bloga.Ovaj članak je preveo na serbian Бошко […]

  Pingback av Šta Švedska piratska partija namerava da uradi u vezi patenata, zaštitnih znakova i kopirajta - Falkvinge o info-politici — 17 oktober 2012 @ 0:33

 15. […] prevod članka izvorno na švedskom jeziku preuzet je sa MEP Engströma bloga.Ovaj članak je preveo na serbian Бошко […]

  Pingback av Šta Švedska piratska partija namerava da uradi u vezi patenata, zaštitnih znakova i kopirajta - Falkvinge o info-politici — 17 oktober 2012 @ 0:33

 16. […] article summarizing the party positions has been posted here earlier in a translation from a Swedish original. In a […]

  Pingback av Stallman Endorses Pirate Party Position on Trademarks, Patent and Copyright Monopolies - Falkvinge on Infopolicy — 19 oktober 2012 @ 15:23

 17. […] artigo, que sumariza as posições do partido, foi postado aqui, mais cedo, traduzido dooriginal em sueco. […]

  Pingback av PIRATAS – Stallman apoia posição do Partido Pirata sobre marcas, patentes e monopólios de copyright — 20 oktober 2012 @ 4:59

 18. […] artigo, que sumariza as posições do partido, foi postado aqui, mais cedo, traduzido dooriginal em sueco. […]

  Pingback av Partido Pirata de Santa Catarina – Stallman apoia posição do Partido Pirata sobre marcas, patentes e monopólios de copyright — 20 oktober 2012 @ 5:07

 19. […] je ranije postovan članak koji sažeto prikazuje stavove partije, a preveden je sa originala na švedskom jeziku. […]

  Pingback av Stallman podržava stav Piratske partije u vezi sa patentima, zaštitnim znakovima i kopirajt monopolima - Falkvinge o info-politici — 20 oktober 2012 @ 13:49

 20. […] article summarizing the party positions has been posted here earlier in a translation from a Swedish original. In a […]

  Pingback av Stallman Endorses Pirate Party Position on Trademarks, Patent and Copyright Monopolies — Kaplak.net — 21 oktober 2012 @ 6:45

 21. […] artículo, que resume las posiciones del partido, fue publicado acá, anteriormente, traducido del original en sueco. […]

  Pingback av Richard Stallman publica nota de apoyo al Partido Pirata Sueco | Partido Pirata — 21 oktober 2012 @ 14:14

 22. […] была опубликована здесь же в переводе со шведского (оригинал). […]

  Pingback av Ричард Столлмэн поддерживает позицию Пиратской Партии Швеции по тоговым маркам, патентам и копирайту - Фальквинге об инфополитике — 10 november 2012 @ 18:50

 23. […] перевод статьи, опубликованной в блоге Кристиана Энгстрёма на шведском […]

  Pingback av Что Пиратская Партия Швеции думает о патентах, торговых марках и копирайте - Фальквинге об инфополитике — 10 november 2012 @ 20:22


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: