Christian Engström, Pirat

5 oktober 2012

Kopimismen, Piratpartiet och åtskillnad mellan kyrka och stat

Filed under: kopimism — Christian Engström @ 18:06

Piratpartiet är ett religiöst obundet politiskt parti som vill se en sekulär stat, alltså ett samhälle där staten och religionen är skilda åt.

Religionsfriheten, alltså rätten för var och en att tro på vad hen vill (eller ingenting) är en grundläggande mänsklig rättighet (artikel 9 i ECHR). Det är den på goda grunder. Alla ska har rätt att utöva och leva efter sin egen tro så länge det inte går ut över andra människors mänskliga rättigheter.

Staten ska inte vara en del av kyrkan, och kyrkan ska inte vara en del av staten.

Kopimismen är en politiskt obunden ung religion som har officiell ställning som religiöst samfund i Sverige, efter ett beslut i Kammarkollegiet. Det Missionerande Kopimistsamfundet är ett religiöst samfund, även det politiskt obundet, som vill se Kopimismens idéer ska spridas över världen genom kopiering.

Så långt är det inga problem, förstås. Men nu råkar det vara ganska tydligt att det finns ett ganska rejält överlapp när det gäller vilka personer som är engagerade inom piratrörelsen respektive Kopimismen. Det är det många som har påpekat, och ingen som förnekat. 🙂

Det Missionerande Kopimistförbundet är startat av Isak Gerson och Gustav Nipe, som båda är aktiva pirater. Nipe är till vardags ordförande i Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat. Det är onekligen en koppling.

Själv är jag EU-parlamentariker för Piratpartiet och bloggar mest om piratpolitik, men jag har också skrivit ett antal inlägg om Kopimismen, och avser att publicera fler med tiden. Partiets grundare Rick Falkvinge och vår nuvarande partiledare Anna Troberg bloggade bägge tidigt om Kopimismen, påpekar Wikipedia.

Så det vore ju en smula fånigt att förneka att det tycks finnas ett samband genom en ganska tydlig personunion, 😉

Jag ser ingen motsättning mellan att vara politiskt aktiv inom Piratpartiet för ett sekulärt samhälle, och att samtidigt vara Kopimist. Jag ser det tvärtom som två delar som passar som hand i handske. Om jag vill ha rätten att bli salig på min egen fason och tänka och tro på vad jag vill (till exempel Kopimism), då är det ju naturligt att jag verkar för att samhället ska respektera den rätten för alla. ”Först kom de och hämtade judarna men jag var inte jude…”, och så vidare.

Är man anhängare av en religion (i synnerhet en liten impopulär religion) är det ju smartast av rent egoistiska skäl att gilla den sekulära staten, om inte annat. Låter man den religion som för tillfället är starkast i ett land få kontrollen över lagstiftning och polismakt, då vet man aldrig var det slutar. Eller rättare: Det vet man precis, för det har redan hänt alldeles för många gånger i historien, och pågår fortfarande idag.

– Giv kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör, sa Jesus på sin tid. Om han menade att stat och kyrka ska vara åtskilda håller jag med honom. Så ska det vara.

 • Piratpartiet tycker inte att fildelning ska legaliseras för att Kopimismen ser fri kopiering som någonting heligt. Vi tycker att fildelning ska legaliseras för att det är en bra idé ur demokratiskt, ekonomiskt och kulturellt perspektiv, på rent politiska och humanistiska grunder.
 • Kopimismen är inte ute efter att försöka få till något religiöst undantag för bara Kopimister, som skulle göra att just de fick ett specialtillstånd att fildela utan att riskera straff. Det illustreras allra tydligast av att Kopimismen grundats av personer som är politiskt aktiva inom Piratpartiet, och alltså redan håller på att arbeta för att legalisera fildelningen för alla.

Piratpartiet och Kopimismen är två olika rörelser, en politisk och en religiös, som har olika mål och arbetar inom olika områden. Men det hindrar ju inte någon enskild person från att vara aktiv i bägge, om hen råkar känna för det.

Den här bloggposten som du läser nu, om hur jag ser på relationen mellan Piratpartiet och Kopimismen, har jag haft i tankarna att skriva ett bra tag nu, eftersom det är flera olika personer som har tagit upp frågan i kommentarerna till tidigare inlägg.

Nu fick jag äntligen tummen ur handen och skrev det, eftersom vi har fått en ryslig massa nya medlemmar i Piratpartiet de senaste dagarna (välkomna!), och jag inte vill att någon ska få intrycket att Piratpartiet är knutet till någon särskild religion. Det är det inte, och tänker inte bli.

Men det hindrar ju inte att man kan tycka det är kul att diskutera frågorna som privatperson. 🙂

Därför räknar jag med att det även i fortsättningen dyker upp lite postningar om Kopimism här på bloggen, mitt bland allt det politiska. Jag planerar att försöka få ur mig en imorgon, till exempel, och då tyckte jag att det var bra att posta den här förklaringen innan.

Och kom ihåg, det är bara religion det handlar om. Religion är aldrig allvarligare än man själv väljer att se det. Det som den ena tror på med hela sitt hjärta, kanske bara är ett mer eller mindre larvigt skämt för den andra. Så har det alltid varit med alla religioner, och Kopimismen är inget undantag. Till alla som ser Kopimismen som ett skämt, hoppas jag att ni åtminstone tycker det är någorlunda roligt. 😉

Annars är det bara att surfa vidare till något annat.

Så länge vi alla bara kommer ihåg att bemöta varandra på ett trevligt och respektfullt sätt, även om vi råkar ha olika uppfattningar rörande religion eller vad som helst, är det inget problem alls att vi alla är olika. Då är det en tillgång, och precis som det ska vara.

…………

Andra om ämnet: Föreningen Humanisterna i en debattartikel i DN

10 kommentarer

 1. Tycker d e en bra sak att påminna om , själv e jag inte medlem i någe , men individens frihet i organisationer är viktigt att förmedla oftare än d görs ! Dialogen inom org hålls då förhoppningsfullt frisk konstruktiv och kreativ

  Kommentar av ganralf7 — 5 oktober 2012 @ 18:51

 2. Man kan även påpeka att det inte är på något sätt fel i att ha fler än ”1”, religion vid sidan av kopimismen. Snarare är det att föredra eftersom olika religioner tenderar att kopiera av varandra.

  Personligen gillar jag att kopiera det bästa från alla religioner som jag tycker passar bra för tillfället.

  Kopiera och sprid.

  Kommentar av Erik Lönroth — 5 oktober 2012 @ 19:10

 3. Jag uppfattar detta som att Christian nu börjat se Kopimismen som en belastning för partiet, vilket är helt korrekt uppfattat.

  Kommentar av nejtillpirater — 5 oktober 2012 @ 20:04

 4. @ntp,

  Du är verkligen skitkass på att tolka skriven text! 😀

  Kommentar av Christian Engström — 5 oktober 2012 @ 21:03

 5. @Christian

  Eller inte… Ibland måste man läsa mellan raderna också.

  Nu beror det ju på hur man ser på det hela men jag upplever i alla fall att utspelen om Kopimismen skadar PP, vilket på sätt och vis kan vara positivt för min ståndpunkt. Om du inte såg det som ett problem hade du väl heller inte behövt göra detta klargörande?

  Kommentar av nejtillpirater — 5 oktober 2012 @ 21:13

 6. Intressant text Christian. Har alltid funderat på vad en religiöst obunden organisation betyder i praktiken och det är jag inte ensam om. Många har med det i sina stadgar men det klargörs aldrig vad det innebär.

  ”Så länge vi alla bara kommer ihåg att bemöta varandra på ett trevligt och respektfullt sätt”

  Ja tänk vad trevligt om det vore så varje gång någon tycker annorlunda än massan. Här finns det mycket att jobba på för mänskligheten:)

  Kommentar av Anonym — 6 oktober 2012 @ 10:25

 7. Det är ju förstås inte nåt problem att samtidigt vara piratpartist och ”kopimist”. På samma sätt som det inte är något problem att vara religiös och politiskt engagerad i ett parti. Däremot är det ett uppenbart problem att Christian Engström, Anna Troberg och Rick Falkvinge i egenskap av ledande piratpartister hyllar en specifik ”religion”. Då blandar de ihop sitt politiska ledarskap med religion, vilket gör att man inte längre kan betrakta partiet som religiöst obundet. Det sker en i mitt tycke olycklig blandning av religion och politik.

  Kommentar av Thomas — 6 oktober 2012 @ 11:39

 8. Humor är allvar och det allvarsamma tål att skämtas om… det är väl den försyn jag ser som given… någon annan tror jag inte jag tror på, varför alla typer av skapelsens berättelser ter sig lustigt lika… ifall frågan om vad som föregick ”begynnelsen” i begynnelsen kommer på tal… men ”Orginalet” är det givna… den givetvisa verklighetens i ”tid” räknat… alltid frånvarande närvarons evighet… en fråga… utan vetenskapandets an-svar hitom och bortom liv och död… någon klar de-fini-tion finns helt enkelt inte… lika lite som den mellan kropp och själ, trancendens och icke, handling och göra… lika lite som den mellan timligt samhälle och sekulär (troende) stat…

  Det nydanande och det möjligen fredskapande initiativet i den kopimistiska religionen är den retoriskt vetenskapligt trancendenta infallsvinkeln på tystnadens tecken för handlingens försyn och non-informativa ”Orginal”… i sägandet… om man så vill gudomlig eller kopimistisk språkdräkt, i och med olika symboliska översättningar till andra former av själva dopaktens göra med egennamn för den ”förstföddes” kopior i religiösa och vetenskapande göromål med språkets olika kategoriala konkretisering av civilisationens moderering av fysis’ såväl onda som goda krafter i mått av mänskliga och omänskliga perspektiv på livens leverne…

  Kopimismens ”orginal” kan komma att skingra alla villfarelser om den förlegade absoluta skillnaden mellan tro&vetande, hopp&framtid, genom just ”orginal”- föreställningens öppenhet för symbolikens kopior. Det godas dragningskraft ligger utanför vårt slaveri under tecknens herravälde och under vårt sägandes medvetna kopior av den omedvetna ”orginalhandlingen…

  Tron på ”orginalets” existens är livets väsen-tlighet vare sig vi vet om det eller inte så länge var och en lever… ”orginalet” är resonanslådan för det vi kan veta och inte kan veta… det är det väsentliga i vår tillvaros därvaro som symbolisk värld…

  Med detta i minnet är ”samhället” inte ”sekulärt” för att staten betraktas som ”sekulär”, allra minst ett så polyteistisk dominerat samhälle som det av substantiveringar hypermytologiskt religiöst svenska, där såväl ”staten” som ”kapitalet”, ”marknaden och penningen”, ”makten och kunskapen” verkar som levande väsen likt främmande gudars viljor och tvång… eller omvänt så är även den Iranska staten och samhället sekulärt i egentlig timlig och världslig mening på plats i vår rum-tid…

  Talet om ”sekulärt samhälle” är mambojamboitiskt oklart medvetet maktspråk. Och det problematiska är att den s.k. ”sekulära staten” inte kan beteckna någon icke-handling eller icke-uteslutning av någon stats maktutövning med mindre än att medborgarna utövar sin myndighet utan stat.

  För närvarande verkar inte någon pirat frigjort sitt tänkandes slaveri under ”statens” begrepp… ”marknadens” förverkligande av ”det godas dragningskraft” blir således aldrig förenlig med den frihetliga kopimismens religion… det beklagar jag ity PP kommer därmed att dras med samma vämjligt kristidemokratiskt omedvetet medvetet kluvna tunga i politiken… uppryckning kopimister!

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 6 oktober 2012 @ 14:51

 9. Kan vara värt att känna till den här bloggposten: http://www.dn.se/debatt/darfor-ar-det-viktigt-med-ett-sekulart-samhalle som fyller i ganska fint i vad Christian skriver om.

  Kommentar av Erik Lönroth — 7 oktober 2012 @ 9:13

 10. Bra länk, jag la till den i bloggposten.

  Kommentar av Christian Engström — 7 oktober 2012 @ 13:17


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: