Christian Engström, Pirat

30 september 2012

Basinkomst i Stockholm tis 2 okt 18:30

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 17:20

Karin Jansson (MP) pratar om basinkomst på ABF-huset i Stockholm tis 2 okt 18:30

Nu på tisdag pratar Karin Jansson, som satt med i Miljöpartiets utredning om basinkomst, om det ämnet:

 • När: tisdagen den 2 oktober 18:30
 • Var: ABF-huset i Stockholm
 • Entré: 30:-

Det är Facebook-gruppen Basinkomst Stockholm som arrangerar. De skriver:

Ni som undrar över mp:s utredning kan komma till ABF-huset i Stockholm tisdag 2 oktober kl 18:30 för att träffa Karin Jansson, som gjorde deras utredning. Vi har en seminarieserie där på temat basinkomst första tisdan i varje månad i höst. Och ordnar kanske studiecirkel snart. Det finns en massa litteratur, inte minst akademisk sådan, bland annat av ett antal ekonomipristagare till Nobels minne. Apropå vad några tror, det är alltså ingen “marxistisk idé”, den hör till de intressanta idéer som har förespråkare från både traditionell vänster och traditionell höger. Själv läser jag nu “Den huvudlösa idén” av Per Janson, baserad på en akademisk avhandling, intressant läsning.

Själv kan jag tyvärr inte komma på tisdag, för det är vanlig arbetsvecka och jag är i Bryssel. Men jag hoppas att andra har chansen att gå på det här seminariet, och kan berätta vad som sas.

Jag ser garanterad basinkomst som en av de allra intressantaste politiska idéerna som diskuteras, och jag hoppas att Piratpartiet kommer att röra sig i den riktningen i framtida partiprogram.

5 kommentarer

 1. Medborgarlön istället för arbetslinje eller full sysselsättning… det är frågan?… 1) ”Medborgarlön” är frigörande tanke, 2) medborgarlön har medborgarnas representation i siktet och säger den frigörande tanken fler frigörande aspekter på ett personligt vis än vad ”basinkomst” gör. Människor är personer som gärna får utveckla sin personlighet och sitt medborgarskap personligt i sin egen gemenskapande takt i en globalt växande gemenskap… fokus är den enskilda människans förmögenhet att vilja välja medverka eller icke medverka utveckla sin och gemenskapandets tillåtande förmåga… det är medborgarskapandets möda som gör lönen värd… ett sub-jekt är sitt eget personliga under-lag för bestämmandet av sin frihets tvång att välja sin möjlighets under-ordning samfällighetens objektiverade bas-inkomster… under-lagens naturligt-vis etiskt mänskliga natur-liknande medverkan som medborgare utgör samhällets bas-inkomster… medborgarna är således samhällets basinkomst och ”medborgarens” sub-jektivitet är det ”mänskliga” under-laget och ”det mänskliga” är ”det godas dragningskraft” och ”det goda” är det etiskt personliga valet… den goda etiken yttrar sig mot naturen som vår kultiverande handling att ansikte mot ansikte gå emot vår naturliga vilja att sätta vår eget välbefinnande före den andres… människor är inte ensamma naturliga processer med altruistisk förmåga men vi är ensamma om att kunna skapa och utöva den förmågan dia logs, dvs genom språkande utöva vår natur kuliverande bruket av språket…

  Min åsikt är alltså, även om någon eller många tycker att ordet ”medborgarlön” sänder samma ”felaktiga signaler” som ”basinskomst”, oberoende ordvalet, tvärt om att det sänds frigörande signaler men att ”basinkomst” signalerar de frigörande aspekterna ur ett objektiverat samhälleligt perspektiv intaget av någon främling von oben… av kanske en förgivettaget självgod partiförsamling av, i sin tendens, sig själva förutsättande piratbeflaggade medborgare… ”medborgarlön” öppnar i mitt tycke mer för en subjektiv medverkan även det inte heller i alla avseenden är ett bra uttryck för frigörelsen av ”den goda dragningskraftens” retorik.

  ”Lön” kan binda tanken vid en mental översättning av ”den goda dragningskraften” till guden Mercurius’ Marknadskrafter och vid Myntets gudinna Juno Monetas förföriska dragningskraft… i ”stället” för… människornas ömsesidiga dragningskraft i det gemenskapande samtalets retoriskt tekniska aspekter på handlingens möjlig konkretion av medborgarförsörjningens begreppsligt många och successivt frigörande och förverkligade meningsbestämning… (ett riktigt mental skutt kunde vara just ”medborgarförsörjning” eller varför en kompromiss som ”medborgarinkomst”?)… nåväl det handlar ju til syvende og sidst om… att vi inte ska göra oss till våra beteckningars slavar…

  3)… ”arbetslinjen” bryr sig inte ett dyft om vare sig hur arbetarna mår eller om hur omständigheterna under vilket löneslaveriet bedrivs, vilken mening den samhälleliga verksamheten har i sig, för såväl den verksammes möjliga personlighetsutveckling och dennes medborgerliga strävan med sitt gemenskapandes personligt valda ansvar… ”arbetslinjen” handlar bara om att leva för enbart andra personers personliga tillväxt och befrielse från Rut och Rots arbete, själva blir Rut och Rots personlighet reducerade till fria klyvda atomer som unikt lika individer i ett främmande kollektivs affärsplaner för AB Sverige överlevnad som global krigsmakt för meningslöshetens snara förverkligande…

  4)… ”full sysselsättning” i ”stället” för sänkt arbetstid och mer personligt meningsfull sysselsättning gynnar naturligtvis bara Mercurius och Juno Monetas onda dragningskraft på begärets begär av sitt begär och ombytlighetens neurotiska ombytlighetsbehov av att bli som den vara hen kan vara… bara hen är som den hen tror hen är men inte kan bli som blott en vara… ”var bara som det (s) du är”… hur kul är det, betraktat inifrån ett med solida väggar omgärdat fängelse i osolidarisk fylla av full sysselsättning?

  Självklart ska pirater ge sig tid att samtala om medborgarlön/basinkomst på ABF i morgon… jag saknade någon av er där på förra träffen och i morgon är jag rådvill mellan ABF och en annan förpliktelse…

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 1 oktober 2012 @ 11:34

 2. Se http://www.fredsthlm.blogspot.com om föredraget den 12-10-02 m.fl. På sidan finns även bra idéer om basinkomst. Unikt och grundligt förklarat. Obs. Jag använder ej epost!

  Kommentar av Fredrik Vesterberg — 3 oktober 2012 @ 17:34

 3. I think you’re veering off the Pirate track when you go down this line. There are plenty of parties arguing about the correct levels of social support. I don’t think this is a policy area where the Pirate viewpoint adds any particular clarity or insight.
  Pirates will have many different viewpoints on this, best to keep the party on the ideas where Pirates feel passionately.

  Kommentar av Rob — 3 oktober 2012 @ 17:49

 4. Grejen är att idén passar bra in i den nya givar- och delarekonomi som Internet medfört, där många på sin ”lediga” tid bjuder fritt av sin kreativitet utan att kräva ekonomisk kompensation. Med medborgarlön/basinkomst/grundtrygghetspeng skulle de – och vi alla – får mer tid att bjuda varandra och världen på vår skaparkraft!

  Kommentar av Anders E — 3 oktober 2012 @ 21:45

 5. jag tycker att vi ska kalla det för negativ skatt istället och Piratpartiet måste ha en tydlig budget för detta innan valet annars kommer motståndarna enkelt kunna attackera PP. Negativ skatt är vad det egentlien är och dem som jobbar får skatteavdrag direkt istället för att få en inbetalning från staten, på så sätt blir systemet mindre byråkratiskt även där.

  Kommentar av Negativ skatt — 4 oktober 2012 @ 8:41


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: