Christian Engström, Pirat

25 september 2012

”Clean IT” — ny EU-ondska i dess renaste form

Filed under: informationspolitik — Christian Engström @ 14:40

Ladda ner det hemliga dokumentet som visar EU-kommissionens planer för att gå runt grundlagen och inskränka friheten på nätet

Organisationen EDRI, European Digital Rights, är en stadig och pålitlig förkämpe för friheten på nätet och i det digitala samhället. Ofta är de först med att upptäcka nya förslag som syftar till att begränsa informationsfriheten och/eller öka övervakningen på nätet. Nu har de hittat ett initiativ från EU-kommissionen som går under namnet Clean IT.

I ett läckt dokument (cachat), som är märkt med ”CONFIDENTIAL / NOT FOR PUBLICATION / LIMITED DISTIBUTION” skissar EU-kommissionen på planer på att få de stora tjänsteleverantörerna på internet att skapa ett ”rent” internet.

Att EU-kommissionen siktar in sig just på tjänsteleverantörerna beror på att man inser att många av de restriktioner som Clean IT vill ha skulle strida mot grundläggande rättigheter om yttrandefrihet och brevhemlighet om man försökte införa dem lagstiftningsvägen. Därför hoppas Clean IT kunna övertala tjänsteleverantörerna att lägga in restriktionerna i sina standardavtal för användare, och därmed kunna kringgå grundlagen.

EDRI skriver mer om projektet (på engelska), och Techdirt har en artikel (också på engelska).

Fria tider skriver på svenska under rubriken ”Så vill EU avskaffa yttrandefriheten på nätet”, och Hax skriver också.

Det här är helt klart något vi måste göra vad vi kan för att stoppa.

12 kommentarer

 1. […] “Clean IT” — ny EU-ondska i dess renaste form. Like this:LikeBe the first to like this. […]

  Pingback av “Clean IT” — ny EU-ondska i dess renaste form « Urbansundstrom’s Weblog — 25 september 2012 @ 21:28

 2. This might be the program:
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:058:0007:0012:EN:PDF

  The budget is about 600 Mio. Euro.
  http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/prevention-of-and-fight-against-crime/index_en.htm
  ”(EUR 600 million for the period 2007–13) contributes to citizens’ security by preventing and combating crime, in particular terrorism, trafficking in persons, child abuse, cybercrime, illicit drug and arms trafficking, corruption and fraud.”
  http://arstechnica.com/tech-policy/2012/08/europes-quixotic-plan-to-clean-the-internet-of-terrorists/
  ”In May 2010, CleanIT received a €400,000 ($428,000) grant from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Commission. When the project is scheduled to wrap up in February 2013, the result should be an “implementation guideline” of “principles.”

  This CleanIT campaign is spearheaded by But Klaasen, the Dutch national coordinator for counterterrorism and security.
  “We feel that there is a gap between legislation and how the Internet works,” he told Ars. “For a hosting company—it’s hard for a company to evaluate something that’s illegal.”

  In Germany it is already named as ”Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung
  sowie zur Änderung weiterer Vorschriften”. It passed parlament (19.09.2012).
  http://www.behoerden-spiegel.de/icc/Internet/sub/13a/binarywriterservlet?imgUid=bdf08bd2-602e-9312-74c6-ce107b988f2e&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111
  ”Durch den Abbau rechtlicher Hindernisse beim Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien sowie bei der Durchführung von Verfahrensoptimierungen bestehender Verwaltungsverfahren kann auf der Bundesebene ein einmaliger Umstellungsaufwand von mindestens 687 Millionen Euro (zu den Einzelpositionen siehe die Tabelle in der Begründung Allgemeiner Teil, Abschnitt Erfüllungsaufwand, E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung) entstehen.

  …kann auf Grundlage einer Modellrechnung beim Erfüllungsaufwand auf der Bundesebene nach 30 Jahren eine Effizienzsteigerung mit einem Gegenwert von bis zu 1 000 Millionen Euro jährlich erreicht werden. ”
  Translated on the fly:
  ”Through reduction of legaly obstacles with the implementation of the information and communication technologies and through optimization in administration(processes) there will be costs of about 687 Mio. Euro.

  It is estimated that after 30 years there is a countervalue of 1.000 Mio. Euro each year.”

  There was a cabarett artist who mentioned that they can’t estimate what is going on in 25, 20 or 15 years. When he had told anyone at 2003 that Arnold Schwarzenegger gets a US Senator and have been re-elected – everybody would have loughed. The same way it is with retirement pensions. Any politician says:”This thing is save. Nothing to bother about.”

  Klicka för att komma åt cleanIT_sept2012.pdf


  Page 6 No 12
  ”Youth protection legislation must (be expanded to) include protection against terrorist use of the internet.”
  That is what we all say it’ll happen.
  When you can’t look (accidentally) at childporn pictures without being jailed you can’t look for terrorist content. And this leaked CleanIT document wants to make end user liable for false reports and for reports not done/neglected (see page 5 No 7 and page 6 No 11).

  As the leaked document mentioned emergency call ”911” you know who wrote it: USA and not But Klassen. He is just the one to be supposed an expert about counterterrorism and security.
  The problem USA have is hate speaches some of them are protected of 1st amendment. But European Law has already instruments to delete such texts.

  Kommentar av Pirate — 25 september 2012 @ 21:54

 3. Clean IT tycks inte kunna bestämma sig för vilket ben de ska stå på. De påstår att de inte förhandlar bakom låsta dörrar, men samtidigt verkar de vara väldigt rädda för en öppen diskussion. De säger att alla är välkomna att delta, men berättar inte vilka som deltar. De publicerar vissa dokument som de påstår är arbetsdokument, och sedan läcker det ut ett annat, mycket mer detaljerat dokument där det står fem gånger på varje sida att det är hemligt. På sin vävplats skriver de att alla dokument kommer att publiceras när projektet avslutas i början av 2013, men i det läckta dokumentet står det att bara organisationer som har förbundit sig att följa reglerna ska få se dokumentet efter projektets slut.

  Om de faktiskt uppriktigt strävar efter öppenhet så har de mycket att lära. Om de försöker visa upp en falsk fasad av öppenhet så gör de det inte särskilt bra.

  Kommentar av Björn Persson — 25 september 2012 @ 23:20

 4. Det här kanske är ett läge för en skriftlig deklaration enligt artikel 123 i parlamentets arbetsordningen.

  Det borde väl gå att få en majoritet av parlamentsledamöterna att skriva på en deklaration med innebörden att det är de demokratiska beslutsorganen som ska försvara de mänskliga rättigheterna genom lagstiftning. Det är inte något som ska överlåtas på självcensurerande privata bolag.

  Kommentar av Johan Tjäder — 26 september 2012 @ 8:12

 5. uppå barrikaderna igen!!!..

  ”once more unto the barricades!”

  Kommentar av manen — 26 september 2012 @ 13:22

 6. Instämmer fullt i vad Björn och Johan skriver!

  …men läste Fria Tider’s artikel (har aldrig träffat pa den sajten tidigare), och funderar över vilken agenda de har…

  ”och nu vill strypa yttrandefriheten – och framförallt den ökande folkliga kritiken mot massinvandringen till Europa – genom hemliga samrådsgrupper och en dold lagstiftingsprocess.”

  SD? ….

  Kommentar av Kung CG — 26 september 2012 @ 15:27

 7. En skriftlig förklaring ska rymmas på 200 ord. Här kommer 198 ord på förslag. Det behöver kanske inte vara svårare än så här.

  Skriftlig förklaring om yttrandefrihetens gränser

  Europaparlamentet avger denna förklaring
  – med beaktande av artikel 6 i EU-fördraget
  – med beaktande av artikel 11 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
  – med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl

  A. Yttrandefriheten utgör en grundval i ett demokratiskt samhälle. Det ska stå var och en fritt att offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.
  B. I artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som unionen avser att tillträda, framgår det att begräsningar av yttrandefriheten ska ske genom lag.
  C. Tillgång till kommunikationssamhällets tjänster har blivit ett omistligt medel för medborgarna i utövandet av sin yttrandefrihet.

  1. Europaparlamentet fördömer alla former av påtryckningar, lockmedel eller andra åtgärder från unionens institutioner mot leverantörer av kommunikationssamhällets tjänster i syfte att hindra spridningen av budskap, om sådan spridning inte är förbjuden enligt lag.
  2. Europaparlamentet understryker utgivarens ansvar för att budskap som offentliggörs inte bryter mot lagen samt att leverantörer av kommunikationssamhällets tjänster inte generellt har något ansvar därvidlag.
  3. Europaparlamentet understryker det offentligas ansvar att utreda och beivra brott mot yttrandefrihetslagstiftningen.

  Kommentar av Johan Tjäder — 26 september 2012 @ 17:16

 8. @Johan Tjäder,

  Mycket bra text till en skriftlig förklaring.

  Men i det här fallet tror jag att den bästa vägen helt enkelt är naming and shaming. Det här förslaget är så urbota dumt att jag hoppas att det räcker med att det blir allmänt känt och diskuteras offentligt för att det ska gå att stoppa just det här initiativet.

  Skriftliga förklaringar (written declarations) är i huvudsak ett ganska meningslöst instrument, tyvärr. De är inte bindande för någon på något sätt, och det är ett himla slit rent praktiskt att få ihop en absolut majoriet av ledamöterna att skriva på ens i en fråga som de egentligen skulle hålla med om. Och gör de inte det, och man misslyckas med att få ihop tillräckligt med namn på den utsatta tiden, då har man ju försämrat siit utgångsläge, eftersom man visat svart på vitt att det inte blev majoritet för det man ville.

  Så det är ett instrument som ska användas med mycket stor urskiljning, om alls.

  Kommentar av Christian Engström — 26 september 2012 @ 21:55

 9. ”Pirate Party Switzerland (Pascal Gloor, who also posted a blog about the Berlin meeting, in french)”
  http://cleanitproject.eu/partners-and-participants/

  His french blog entry:
  http://www.pascalgloor.ch/2012/06/05/je-fais-de-lanti-terrorisme/
  ”Je fais de l’anti-terrorisme…”
  (i’m an antiterrorist…isn’t it a counterterrorist?)

  http://www.pirateparty.ch/Official_Statement_Clean_IT_Project
  ”Pascal Gloor is Vice-President of the Pirate Party Switzerland and was present at multiple meetings on the Clean IT project.”

  Great job to take part. But why the hell must edri leak this document when a pirate was there?
  His blog don’t tell anything concrete. Nice hotel, nice people, nice time…

  We only get told NOW that this leaked document is out-of-date. E.G.:They don’t want anymore to force somebody to use his given name instead of an alias/nickname. (ha ha)
  This is great: after all every investigator will normally know who you are when all have to use IPv6 while all numbers of IPv4 phase out these days. So there is no need to use real names. And if anybody want to know real names he can’t control that this name is definitly yours. This will be a huge administration task to ID everyone who wants to communicate in forum.

  And the little things … to sniff deep into ALL our data packets and to delete them just in order to avoid a terrorbomb. When it was not spearheaded by But Klaasen, an expert about counterterrorist and security, i would believe this ”document” is more a joke than a paper to discuss. If this come true the EU-Citizen will be happy he gets glassy again and not to remain airy. Glass prevents someone to get physically through the borders.

  And Udo Vetter blogged:
  http://www.lawblog.de/index.php/archives/2012/09/24/cleanit-stellt-acta-in-den-schatten/
  ”Zwar ist auch darin immer wieder von “Terrorismus” die Rede. Es wird aber noch nicht mal der Versuch unternommen, diesen Begriff zu definieren.”
  tranlated on the fly: They speak about ”Terrorismus” but they don’t even try do define it.
  Clean-IT refer to EU’s definition:
  ”Terrorist offences
  The European Union (EU) has defined terrorist offences as ‘intentional acts which, given their nature or context, may seriously damage a country”
  http://www.cleanitproject.eu/wp-content/uploads/2010/12/CLEAN-IT-DRAFT-DOCUMENT-066Pub.doc
  It seems Mr. Vetter doesn’t noticed the ”unleaked” official document on Clean-IT website.

  Kommentar av Pirate — 26 september 2012 @ 23:38

 10. http://en.wikipedia.org/wiki/Special_301_Report
  ”The reports identify trade barriers to US companies and products due to the intellectual property laws, such as copyright, patents and trademarks, in other countries.”

  Special_301_Report (April 2012)

  Klicka för att komma åt 2012%20Special%20301%20Report_0.pdf


  ” An important part of the mission of the United States Trade Representative (USTR) is to support
  and implement the Administration’s commitment to aggressively protect American intellectual
  property overseas. Infringement of intellectual property rights (IPR) causes significant financial
  losses for rights holders and legitimate businesses around the world.

  Following their entry into force in 2002, these treaties
  have raised the standard of copyright protection around the world, particularly with regard to
  Internet based delivery of copyrighted content. The WIPO Internet Treaties have clarified
  certain exclusive rights and require signatories to provide adequate legal protection and effective
  legal remedies against the circumvention of certain technological measures as well as certain acts
  affecting rights management information. A growing number of trading partners are…”

  As mentioned above ”911” (in the leaked document) is an emergency call outside EU, today. The man who wrote this document didn’t care at all about emergency calls within the EU.

  And don’t forget that police already keep an eye on citizens even on parties of the opposion and teach others how to use it:
  http://www.charter97.org/en/news/2012/9/18/58502/
  ”The Germans was teaching Belarusians how to use spy technologies against demonstrators

  In a special statement of the German parliament, which “Radio Svaboda” has received, si stated that modern technologies of improving the criminal investigation process, which were passed by the Germans at a seminar in Minsk in June 2009, include, in particular, analytical computer program «Analyst’s Notebook», which was later used by the Belarusian police not to fight terrorists, drug traffickers and criminal gangs, but to suppress protests of the civilian population.”
  It’s strange that a democrate nation like germany has to teach A. Lukashenka to handle the people.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Aliaksandr_Lukashenka
  ”as the President of Belarus since 20 July 1994”
  I always thought regimes don’t need such tools. When Lukashenka rules belarus over 18 years and the opposition ”boykott” last elections he might not need the tool for his own people. Only democratic nations need such tools while forces have to obey the law, till now.
  But I wouldn’t be surprised if some nations will ”outsource” some tasks just in case their own laws prohibit this kind of spying and to tell the truth europe need belarus ressources esp. gas/energy. Although German police is teaching them how to use the software it doesn’t mean to teach them how to controll it. Perhaps belarus government has now German’s Trojan and get spied itself, online.

  In Germany the PIRATES parlamentarian tell that Berlin Parlament have already outsourced the work on law to senate and don’t work on any on its own:

  (critic on parlamentarians
  7:50 Why do i stand here, i do know how you vote.) [because you can’t outsource the ratification]

  Kommentar av Pirate — 27 september 2012 @ 12:17

 11. […] week, information about the EU project “Clean IT” came to light. This is a discussion group funded by the European Commission, which aims at getting […]

  Pingback av Six Questions on Clean IT « Christian Engström, Pirate MEP — 2 oktober 2012 @ 12:52

 12. […] Som till exempel CETA, handelsavtalet med Kanada som riskerar att bli en ACTA-zombie. Eller Clean IT, som är ett försök att införa ACTA via användaravtalen som internetleverantörer har. […]

  Pingback av ACTA-framgångens tusen fäder « Christian Engström, Pirate MEP — 7 oktober 2012 @ 14:16


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: