Christian Engström, Pirat

23 september 2012

Piratpartiet och kampen mot korporativism

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 11:28

Så här uppenbart är det inte medan det ännu går att stoppa

Ett inlägg på Piratpartiets Breddningsblogg har rubriken Piratpartpolitikens huvudmål är att bekämpa korporativism. Själva det sakpolitiska förslaget handlar om privatiseringen av offentliga verksamheter, men det tänkte jag inte kommentera här.

Det är rubriken som jag tycker är extra intressant, och som jag håller med om helt. Piratpartpolitikens huvudmål är att bekämpa korporativism, och det har varit det sedan partiet bildades.

Korporativism är när staten och kapitalet sitter i samma båt.

Det är aldrig bra. I Sovjet ägde staten alla storföretagen, och det tog en ända med förskräckelse. I USA äger de stora företagen staten, och det är inte bättre det. Vi ser hela tiden exempel på det i Europa och Sverige också. Speciellt är jag oroad över hur det ser ut bakom de stängda dörrarna i EU.

När skivbolagen får bestämma hur upphovsrätten ska få kontrollera internet. När rättsväsendet tar order från främmande makt, som i sin tur går storföretagens ärenden. När telekombolagen får ta kontrollen över den nya tekniken som skulle förstöra deras affärsmodell att debitera per minut om de släppte fram den.

Det är inga bruna kuvert med sedelbuntar som lämnas över när politikerna går storföretagens ärenden. Det sker automatiskt, för att alla är en del av samma kultur. Vänskapskorruption, förutom att i vart fall politikerna oftast inte ens uppfattar det som korruption, utan uppriktigt tror att de agerar för allas bästa.

I sin yttersta form är korporatismen närmast ett statsskick. Då har man en regering som inte är utsedd i några allmänna val, och som lyssnar på olika industribranscher och andra organiserade intressen snarare än på några folkvalda representanter. Parlamentet är avskaffat eller maktlöst i ett sådant samhälle. Mussolinis Italien på 30-talet eller George Orwells 1984 är typiska exempel.

Men korporativism behöver inte vara en fullt utblommad Orwellsk dystopi. Det är den yttersta ändpunkten, men på vägen dit är det en gråskala. Det finns korporativa tendenser i alla samhällen, men de kan vara starkare eller svagare.

Jag har känslan av att korporativismen är på frammarsch både i Sverige och i EU. Den utvecklingen måste vi vända innan det blivit för sent.

Det ser jag som Piratpartiets huvuduppgift, som den kanske starkaste röda tråden i våra politiska ställningstaganden.

Våra traditionella politik inom områdena kultur, kunskap och privatliv har hela tiden varit anti-korporativistisk. Vi har sagt nej till att upphovrätten ska få förvandla kulturen till något som bara storföretag med jurister får utöva. Vi har sagt nej till ett patentsystem som stänger ute små innovatörer och befäster de stora företagens ställning. Vi har sagt nej till att bygga den övervakningsapparat som är det ofria samhällets tydligaste kännetecken och viktigaste verktyg.

Istället har vi en vision om ett samhälle där alla får leva och verka fritt, i samarbete med andra och i konkurrens på en fri marknad. För att komma dit behöver vi reformera upphovsrätt och patent, och skaffa oss en annan syn på hur mycket övervakning vi ska ha i samhället. Men det är också väldigt mycket mer, på många andra politikområden.

Därför är det bra och nödvändigt att vi breddar Piratpartiets program, precis som vi håller på med nu. Den röda tråden är kampen mot korporativismen, och för ett fritt och öppet samhälle.

34 kommentarer

 1. ”Istället har vi en vision om ett samhälle där alla får leva och verka fritt, i samarbete med andra och i konkurrens på en fri marknad.”

  Hur definierar Piratpartiet ”konkurrens på en fri marknad”?

  Marknaden och konkurrensen är ju faktiskt fri idag, säljaren bjuder ut varor eller tjänster till ett visst pris, köparen avgör om priset motsvara värdet på varan eller tjänsten. Vad i detta behöver förändras?

  Eller avser ”konkurrens på en fri marknad” att det är frivilligt att betala för en vara och tjänst som man har utnyttjat?

  Tacksam för ett förtydligande om vad som avses eftersom vi redan har konkurrens på en fri marknad, piratkopieringen handlar inte om rättvis konkurrens utan om illegal/otillbörlig konkurrens.

  Kommentar av nejtillpirater — 23 september 2012 @ 11:52

 2. Lysande sammanfattat!

  Ta bara upphovsrätten. Om inte storföretagen och deras instrument den amerikanska regeringen lagts sig i immaterialrätten, utan folkets representanter helt självständigt fått förhandla sig fram till ett nytt brett konsensus, hade vi haft en rimlig okontroversiell upphovsrätt idag.

  Allt immateriellt hade varit tillgängligt för alla oavsett ekonomisk ställning, samtidigt som kreatörerna och deras investerare fått ersättning i rimlig proportion till efterfrågan.

  Kommentar av jeffer — 23 september 2012 @ 12:04

 3. @jeffer

  Vad är ”kreatörerna och deras investerare fått ersättning i rimlig proportion till efterfrågan”

  Vem bestämmer vad som är rimligt? Är det inte precis som för alla andra typer av varor och tjänster att en fri och laglig marknad utgörs av en förhandling mellan säljare och köpare? Är priset för högt så vill få köpa, det är helt upp till säljaren att göra valet att sätta ett för högt pris, alternativt sätta det väldigt lågt och hoppas på att många fler köper och totalintäkterna blir större.

  Vilken prismodell förespråkar du som ersättning för den traditionella?

  Kommentar av nejtillpirater — 23 september 2012 @ 12:17

 4. nejtillpirater: Nej marknaden är inte alls så värst fri som du påstår. Du har telebolag som försöker styra bort folks möjligheter att välja IP-telefonilösningar över trådlöst bredband för att själva kunna sälja sina voice-tjänster till sjukt överpris. Klockrent exempel på monopolism. Du har innehålls-bolag som tillåts sitta på rumpan och dra in pengar på gammalt arbete i 70 år eller längre utan både motprestation och konkurrens. Riktigt illa blir det när dessa bolag börjar inkräkta på fria företagandet i form av hobbys. Fildelning har blivit något av en slags nationalhobby. Ungefär som matlagning eller att meka med bilen på fritiden. Resturangbrancherna och verkstads-brancherna har inga lyxlagar som ger dem ensamrätt att laga mat och meka med bilar. Och folk skulle gå man ur huse om du försökte lura på dem att det vore rättvist med såna ensamrätter. Så frågan är snarare: varför ska upphovsrättsbrancherna ha några såna ensamrätter när i princip inga andra brancher har det?

  När vissa branchers ”rätt” att tjäna pengar på sina favoritvillkor överstiger vanligt folks frihet att företaga – ja det är väl själva definitionen på monopolism – tillräckligt illa bara det. När det dessutom går så långt att de anser sig ha rätt att inkräkta på mänskliga rättigheter i sin kamp – genom att börja använda massövervakning och censur – då har det fasen gått för långt!

  Kommentar av ForskarGurra — 23 september 2012 @ 12:38

 5. ”Frihet” i en ”fri marknad” bör rimligtvis syfta på den enskilda medborgaren och ska inte blandas ihop med avsaknad av regler och ramverk. Existensen av regler och ramverk har tvärt om en stärkande effekt på den enskilda medborgarens frihet. Den ”fria marknaden” är också den ”gemensamma marknaden” och den blir starkare ju fler som deltar på samma villkor.

  Regler och ramverk har tyvärr nackdelen att de kan förskjuta den optimala balansen mellan tillgång och efterfrågan. Möjlighet att få upphovsrättsmonopol påverkar helt klart den balansen på gott och ont.

  Alla deltar heller inte på den gemensamma marknaden. En del skyddas speciellt av samhället: Det är till exempel inte tillåtet att göra reklam riktad mot barn. De anses inte ha de förutsättningar som krävs för att kunna delta på lika villkor. Det finns också gränser för hur aggressiv marknadsföring får vara, t ex ingen porr längst högtrafikerade motorvägar. De som står utanför marknaden finns i den privata sfären. Den privata sfären har sina egna regler och dessa är väldigt ofta helt skilda från vilken annan privat sfär som helst; – Ditt hem, dina regler. Självklart är gränsen mellan det privata och det gemensamma inte alltid lätt att dra. Notera att det gemensamma även kan delas in i det offentliga, dvs statligt ägda, och det privatägda, men att det privat ägda inte behöver vara det privata; äger du ett företag som producerar kärnkraft till exempel så måste du följa en massa komplicerade regler och du kan inte räkna med att vara i din egna privata sfär.

  Piratpartiet har aldrig sagt att ska vara frivilligt att inte betala för transaktioner som sker i den gemensamma marknaden. Vad vi säger däremot är att det är orimligt att den privata sfären förminskas mer och att privat kommunikation övervakas. Sedan finns det även en rimlig anledning att misstänka att upphovsrättsmonopol inte leder till en gemensam marknad där villkoren är likvärdiga för alla deltagare. Den tredje aspekten är att vår privata kultur blir lidande utav att alla våra traditioner och uttryck blir beroende av licensvillkor. Den fjärde komplikationen är att alla människor måste få en rimlig chans att följa med i teknologisk och social utveckling och kostnaden får inte överstiga vad den svagaste i samhället mäktar med, annars får vi ett segregerat samhälle som i förlängningen utesluter deltagare från den gemensamma marknaden och försvagar den.

  Kommentar av Kristofer Pettersson — 23 september 2012 @ 12:39

 6. @ForskarGurra

  Upphovsrättsbranschen har ingen ensamrätt annat än kopplat till de egna produktionerna, precis som Ikea, Volvo och McDonalds har ensamrätten till att sälja sina egna produkter under eget varumärke.

  Du kan starta egen försäljning av egenproducerad musik på samma sätt som att du kan starta en konkurrent till Ikea, Volvo eller McDonalds och ta fram dina egna produkter och sälja under ditt eget varumärke. Så både konkurrensen och marknaden är fri vad gäller EGNA produkter, självklart inte med andras.

  Kommentar av nejtillpirater — 23 september 2012 @ 12:51

 7. Chrisitans inlägg belyser bra vart vi står i frågan. Piratpartiet är Sveriges egentligen enda motstånd till den utveckling som handlar om att Sverige övergår i korporativism. Det är egentligen samma kamp inom EU.

  Kommentar av Erik Lönroth — 23 september 2012 @ 13:22

 8. Jag tycker det är lustigt att du blandar ihop äpplen med päron i dina exempel. Mcdonalds, ikea och volvo är inte direkt tjänsteföretag och de har definitivt snott ider från andra och sålt under eget märke.
  Varför är det självklart att man inte ska få använda andras ideer?
  I nästan alla branscher är det så att man kan ta ideer och använda dem för att göra och förbättra egna tjänster..
  Det är väl bara att du kikar i ditt eget liv och ser på alla ideer där kreatören inte lyckats ruta in sin ide i 70 år efter sin död.
  Tänk dig ett samhälle som hade regeln 70 år efter uppfinnarens död så släpps innovationen fri.
  Du hade fortfarande fått betala sjuka överpriser för pencillinet, datorn, radion, flygplanet, TV:n, integrerade kretsen, poliovaccinet, elektronröret och atombomben.
  Sedan tror jag att vissa grundläggande förbättringar inom processindustrin (kemi, stål, papper) hade gjort större delen av ditt liv ohållbart dyrt om de haft samma skyddstid för varje ingenjör som hade kunnat skydda sin ide till 70 år efter sin död. Ingenjören räddar liv, förbättrar världen och får knappt ett tack ens för detta.
  Bara för att vi har ett relativt välmående land behöver vi inte särbehandla inproduktiva kreatörer från fritidsgård, till a-kassa till låtsucce till dekadens och aftonbladet rubriker.

  Kommentar av Wrath — 23 september 2012 @ 13:41

 9. Vi har allt annat än fri marknad idag, patent, upphovsrätt, karteller och lobbyism förstör det som folk tror är fri marknad, det finns i precis alla branscher på ett eller annat sett…

  Så att hävda som nejtillpirater att vi har en fri marknad är totalt fel…

  Kommentar av Tobias — 23 september 2012 @ 13:55

 10. @Wrath

  ”Varför är det självklart att man inte ska få använda andras ideer?”

  Det beror på vad det handlar om, är det patenterat så är det inte självklart, långtifrån. Om Saab plöjt ner en massa miljoner på att utveckla turbon, då vill man väl inte att andra företag ska kunna sno idén rakt av och sälja turbobilar men utan att behöva ta igen de stora investeringar som Saab har haft. Om man skulle få göra så uppstår en helt orimlig konkurrenssituation där den som skapat något nytt får en konkurrensnackdel och kanske rent av får lämna marknaden och gå i konkurs, medan idétjuvarna blir rika på andras innovationer.

  ”Tänk dig ett samhälle som hade regeln 70 år efter uppfinnarens död så släpps innovationen fri.
  Du hade fortfarande fått betala sjuka överpriser för pencillinet, datorn, radion, flygplanet, TV:n, integrerade kretsen, poliovaccinet, elektronröret och atombomben.”

  Nu har man inte samma skyddstider på materiella produkter, dock är de inom läkemedelsindustrin väl korta. Utan möjligheten att patentera skulle vi sannolikt inte ha alla de bra mediciner som förhindrat så mycket död och lidande. De flesta av de produkter du räknar upp är inte patentskyddade som produkt, det är i så fall tekniken som är skyddad. Det står dig fritt att uppfinna en helt ny datorteknologi, ett flygplan som flyger på ett helt nytt sätt, en helt ny typ av vaccin osv. Patenten utgör inget hinder för innovation, snarare tvärtom. Om man inte får profitera på andras innovationer så tvingas man hitta nya lösningar, eller hur? Att kopiera något innebär ingen som helst innovation, bara plagiat på någon annans bekostnad.

  När det gäller musik och film så är det ju ingen direkt som lider av att dessa produkter är skyddade i 70 år. Det finns ett otroligt överflöd av musik och film, alltså ren lyxkonsumtion. Vem som helst kan dessutom sätta igång och komponera egen musik eller spela in egen film. ”musik” eller ”film” är inte patenterade utan skyddet är kopplat till originaliteten, det som gör att marknaden vill avnjuta en viss låt/artist eller film.

  Är det inte du som blandar äpplen och päron när du diskuterar 70 års skyddstid för materiella produkter?

  Det är ingen som särbehandlas, upphovsrätten omfattar alla. Och samma villkor gäller för alla, inklusive risken att bli piratkopierad oavsett om du är en fristående artist eller går via ett skivbolag. OBS även att upphovsrätten skyddar upphovsmännen från skivbolag och filmbolag, utan upphovsrätten hade dessa kunnat sälja musik och film utan någon som helst ersättning till upphovsmannen.

  Kommentar av nejtillpirater — 23 september 2012 @ 14:18

 11. Varje gång vi använder ordet ”korporativism” i den allmänna debatten tappar vi fem tusen väljare. Det är ett ord som effektivt skrämmer bort folk. Gör vi ett par pressmeddelanden till med det ordet i kommer vi att bli _skyldiga_ röster på valnatten.

  Kommentar av Märkel — 23 september 2012 @ 14:45

 12. @nejtillpirater ”[..] Utan möjligheten att patentera skulle vi sannolikt inte ha alla de bra mediciner som förhindrat så mycket död och lidande [..] ” => Det här får att tänka på penicillin. Incitament för att skapa medicin finns för att människor blir sjuka och lider, inte för att investerare vill bli rika. Rikedom botar inte sjukdomar. Det kan förstås vara en betydande faktor för att organisera arbete mot ett uppsatt mål, men vi har många instrument för att klara av att organisera oss om vi måste, somliga mer utilitaristiska än andra. Ett av mänsklighetens största utforskanden och erövringar handlar om att placera människor på månen och ta hem dem igen, tätt följt av möjligheten att köra en autonom robot på Mars. Ingen av dessa uppgifter har drivits av lusten till exklusiva rättigheter.

  Nu sågar jag dock inte patent rakt av. Jag /vet/ inte om världen blir bättre utan patent, jag bara gissar. Läget är för komplicerat, men helt klart så saknas det kunskap att påstå att patent är något bra. Det är trivialt att se hur absurt bruket av patent blir i enskilda fall. Därför röstar jag på Piratpartiet, därför att de driver en realistisk linje för framtidens immaterialrättspolitik som är mer förankrad i vetenskap än om att bevara exklusiva rättigheter för en liten grupp människor på osäkra grunder.

  Kommentar av Kristofer Pettersson — 23 september 2012 @ 14:55

 13. @Märkel Har du empiriska belägg för ditt påstående? Eller hur har du härlett att ordet ”korporativism” skrämmer bort folk?

  Kommentar av Kristofer Pettersson — 23 september 2012 @ 14:57

 14. @Kristofer Pettersson

  ”Incitament för att skapa medicin finns för att människor blir sjuka och lider, inte för att investerare vill bli rika.”

  Bägge typerna av incitament finns. Någon måste hur som helst öppna en mycket stor plånbok när det gäller forskning för att ta fram nya läkemedel, göra djurförök, kliniska studier, ta fram tillverkningsprocesser och maskiner osv. Hade Losec funnits om inte Astra hade kunnat patentera?

  Säg att ett företag drivs av vinstintressen men givetvis också vill hjälpa sjuka, det ena behöver inte utesluta det andra. Men om man inte kan få igen sin investering så kommer man sannolikt inte att våga satsa.

  Patent förhindrar inte att man tar fram helt olika läkemedel mot samma sjukdomstillstånd. Om någon vill starta en sådan verksamhet via en stiftelse, crowd funding, statligt osv. så är det bara att köra. Men de som drivs av vinstintressen ska få göra det också, och de måste balansera vinsterna från ett fåtal storsäljare mot förlusterna på övriga produkter, precis som det fungerar i skivbranschen och filmbranschen.

  Kommentar av nejtillpirater — 23 september 2012 @ 15:30

 15. @Märkel Vad är alternativet till ordet ”korporativism?” ”Storföretagsstyrda stater” säger tydligare vad det rör sig om, men är ett längre uttryck. Det viktiga är begreppets innebörd som beskriver en företeelse som bör bekämpas. De flesta problem vi har kommer från storföretagens påverkan och styrning av staten. Det gäller inte bara immaterialrätt, utan också de stora finansmarknadsaktörernas styrning av stater till sin egen vinning och alla andras förlust.

  Kommentar av jeffer — 23 september 2012 @ 15:31

 16. Observera att detta är mina privata åsikter osv.
  Det är bra att vi inte har ett samhälle med absurda skyddstider på grundläggande tekniker och det är vad jag ville belysa capten obvious.
  Vi hade kunnat haft ett sånt samhälle och det hade missgynnat innovation å det grövsta.
  Patenten hindrar visst innovation då alla ideer bygger på andra ideer, du kan se det som att en hög med gamla patent och rättigheter gör att du inte kan utveckla din teknik inom kritiska områden utan får arbeta runt patent vilket skapar ineffektivitet och påföljande marknadsobalanser. Detta missgynnar alla utom den lilla klick som närs av denna obalans.
  Min poäng är helt enkelt följande, Enhet A hittar på följande ide, denna leder till uppfinning B och C om det kombineras med D. Om någon av A och D är skyddade kommer B och C vara väldigt dyra för slutkonsument eller så får man snällt vänta med denna utveckling, som leder till att E, F och G får vänta. Om du nu backar tiden lite och börjar fundera vilken innovation som var A och B och C,D så inser du snabbt att du kommer ha en helvetes massa bokstavskombinationer… När du extrapolerar detta från hjulet och framåt ser du följande. De potentiella uppföljningsuppfinningarna är mycket mera värda för mig än första ledets uppfinningar.
  Om det inte fanns patent hade fortfarande mobiltelefonen funnits, även de flesta av våra mediciner sannolikt till en mycket lägre kostnad.
  Så fort de grundläggande tekniken kommit kommer någon att göra lösningen och leverera en produkt eller tjänst med den nya innovationen. Den som är först ut på marknaden och har de grundläggande företagsekonomiska verktygen kommer även att vara först ut på marknaden och även ha övervinster som står i paritet med sitt innoverade. Det finns mycket viktigare företagsekonomiska värden än eventuella patent som styr ett företagsframgång. Bara för att SAAB får patent betyder inte att det är ett framgångsrikt företag, bara för att ett företag är innovativt betyder det inte att det är ett bra företag.
  Det var du som ville prata äpplen.
  När det gäller musik och film är det verkligen så att jag VERKLIGEN lider av att de är skyddade i 70 år efter upphovsmakarens död. Om jag hade haft pengar och lite programmeringskunskap hade jag datorgenererat alla kombinationer av musik, rensat databasen från existerande kombinationer och sedan spärrat alla kommande musikers alster med ny musik med min databas tills dess att lagen ändrats.
  Så mycket lider jag av det. Varför jag lider av det?
  Jo nu är det såhär att jag vill även att alla musiker ska få skriva sina låtar precis som de vill ha det och så bra som de kan få till det.
  Jag ser inget mervärde i att artist ett ska ha rätt att framföra ett visst stycke musik om jag personligen hellre vill köpa artist B:s variant av liknande musik. Ett exempel så även du kan förstå min personliga åsikt. http://www.youtube.com/watch?v=FuOzlY0XD4o
  Vidare ser jag inget mervärde i att någon som är fantastisk på att skriva låtar ska framföra sin musik själv, eller sälja den rättigheten till person X när vem som helst skulle kunna framföra stycket sannolikt bättre än låtskrivaren eller person X.
  Jag vill verkligen leva i en värld där vem som helst kan spela in vilket stycke som helst, kasta in det i en livestream marknadsplats så att alla kan få ta del av upplevelsen om de vill. Hur denna marknadsplats ska struktureras om det ska vara youtube eller annan lösning är bara en tidsfråga innan rätt format itererats fram. Tänk denna verksamhet. http://www.youtube.com/watch?v=tdVLv5yeWw8. Nån kommer säkert lyckas någon gång med att leverera i någons åsikt en bättre version av den låten. (orginalartisten anser jag vara något bättre http://www.youtube.com/watch?v=QMWAsS2xP7E&feature=related).
  Den stora frågan är bara varför ska vi artificiellt skapa system för att betala medelmåttor för medelmåttiga låtar?
  Ingen kommer betala en korpenspelare i fotboll för att spela, helt enkelt för att publiken om de nu ska betala för att se på fotboll betalar hellre för att se annan fotboll. Det samma gäller musik, varför ska en korpenmusiker få betalt för att få utöva sin hobby?
  Folk kommer inte sluta spela fotboll och folk kommer inte sluta producera musik oavsett vad lagstiftaren säger…

  Kommentar av Wrath — 23 september 2012 @ 15:57

 17. Angående mediciner det kostar inte så mycket att tillverka medicin som du tror. En huvudorsak till astras nedgång är just losec. Det hör man till och med på namnet…

  Kommentar av Wrath — 23 september 2012 @ 16:02

 18. Korporativismens försvagar konkurrensen per definition.

  Etablerade storföretag bildar en slags ekonomisk aristokrati som har intresse av att hindra utmanare från att tävla om kundernas gunst.

  Äkta konkurrens som gynnar alla medborgare är den som leder till olika kombinationer av bättre prestanda och lägre pris. Den konkurrensen kommer sällan eller aldrig från etablerade aktörer, utan från nya aktörer som tror sig kunna göra något bättre eller billigare. Ett samhälle som vill allas väl uppmuntrar sådan utmaning. Men de etablerade företagen föredrar korporativism där de styr lagstiftning och reglering så att det gynnar dem själva. Utformningen och tillämpningen av immaterialrätten är ett av många skrämmande exempel.

  Hur mycket lidande som kunnat undvikas om vi haft en immaterialrätt som inte enbart skrivits till fördel för de stora aktörerna är omöjligt att säga exakt, men det är naturligtvis enormt. Men givet dagens korrupta immaterialrätt är det bättre att vi inte haft någon immaterialrätt alls. Vi hade nått mycket längre tekniskt och vetenskapligt med många fler mediciner till mycket lägre kostnad per medicin. Det är uppenbart.

  Invändningen att investeringar i innovationer upphör om rivaler kan kopiera ”fritt” håller inte. Det innovationsöverlägsna företaget är alltid ett steg före, och driver de andra att göra likadant. Att bara imitera minskar möjligheten att ligga i spetsen och ökar risken att komma i efterhand och bli helt irrelevant på en dynamisk marknad. Däremot är imitation viktigt för att komma ifatt, men sedan måste man per definition innovera för att gå förbi. Och det är värt att göra det även om man i sin tur blir imiterad, eftersom imitationen tar tid att genomföra. Den tiden ger innovatören möjlighet att genomföra nya innovationer osv. Det är i den här konkurrenskampen som hela samhället gynnas. Ständigt bättre prestanda till ständigt lägre priser.

  Krig – där kontrahenterna inte längre respekterar varandras eventuella immaterialrätt – visar att viljan att innovera fram nya vapen inte på något sätt minskar, trots att man kan utgå från att andra sidan hämningslöst kommer att imitera allt som de tror sig ha nytta av. Andra världskriget visar på en samtidig maximering av både imitation och innovation, där ingen part vågade avstå från någon av dem.

  Kommentar av jeffer — 23 september 2012 @ 16:36

 19. @nejtillpirater Det stämmer att bägge incitamenten finns, men de är också oberoende av varandra, vilket var min poäng. Jag är principiellt för att människor ska få tjäna pengar och bli rika, och kan de bli rika på att hjälpa andra människor, desto bättre. På frågan om X hade funnits om inte Y, så kan jag bara säga att jag tror det, precis som du tror motsatsen. Vi göra båda bäst i att anstränga oss för att hitta bättre bevisning. ”Jeffer” nämner att i krig så verkar det inte finnas några problem att innovera trots att alla inblandade förlorar (vem vinner i krig?). Kanske är innovation för att minimera förlust effektivare än innovation för att maximera vinst?

  ”Patent förhindrar inte att man tar fram helt olika läkemedel mot samma sjukdomstillstånd.” => Patent motsvarar inte alltid en produkt med maximerat användningsområde. Sk differentiering av en produkt är ett sätt att begränsa användningsområdet för att öka intäkterna. Således är det precis så att ett patent kan förhindra en viss typ av läkemedel, eller funktionell grunka. Oavsett så är verkshöjden inte ett deterministiskt instrument och två likande patent kan bedömas som likvärdiga baserat på subjektiv bedömning. Sådant fungerar uppenbarligen som en begränsning för att vidareutveckla en befintlig idé, och alla bra idéer bygger på tidigare bra idéer, eller hur? Man måste också fråga sig om patentets syfte, att sprida kunskap och innovation, verkligen motsvarar resultatet, eller om de flesta patent har en avskräckande verkan på privat ägd verksamhet som är beroende av innovation och väljer att minimera risken för operativ verksamhet; ingen vill bli dragen inför domstol som del av sin affärsplan.

  Kommentar av Kristofer Pettersson — 23 september 2012 @ 17:30

 20. Jag hoppas att PP genomsyras av en intuition om att det inte är tecknen som skapar människornas mening utan människor som gör tecken för vad de menar… men förutom att vissa teckenproducenter fråntar och inte erkänner andra människors teckenproduktion om de inte kan översättas i pengarnas ekvivalentform för det ”allmännas” erkänsla, tenderar vi alla till att bli våra teckens slavar och det skapar misstro… så med andra ord; hoppas jag på att PP driver på och fram en misstro mot den allmänna misstron i samhället genom att ifrågasätta, att trolöshet är den främsta dygden…

  ”Ständigt bättre prestanda till lägre priser” är ett alldeles missvisande språkbruk. Om vi talar om oss själva och vår personliga förmåga att bättra på prestandan är det önskvärda till lägsta pris att vi inte presterar något alls… gott och väl att ”nödvändighetens rike” klaras av robotar, vi behöver bara tugga i oss maten för egen del och förövrigt ägna livet till att roa varandra med sådant vi finner roar oss… kan jag inte roa mig själv får jag glo på Slatan eller Robert Gustavsson om de finner något roligt i mödan att till första pris få lägsta pris som erkännande för vara toppen bland roande för de som inte kan underhålla sig själva… de kanske bara säger, gör dig en kulrobot om du vill roas…

  Det är många tecken på att tecknet robot har blivit fullständigt Orwellskt i sin totala kontroll och övervakning av oss människor om ”ständigt bättre prestanda” får någon annan måttstock en kvantiteter. Bortsett från att billig arbetskraft gör fuskverk därför att de tjänar bättre på att göra så fort som möjligt istället för så gott de kan är rationalitetens innehåll i detta prisrelaterade förnuft, att all verksamhet blir dötrist ren mekanik som förutom den ständiga tillväxten på tristhet tömmer vår fantasiförmåga att finna något roligt i det trista i och för sig i all sin förenkling, fantasin att finna på något nytt att göra dräneras också öht…

  Bryt med Guden Mercurius och spinn vidare på homo farbers retoriska förmåga, Christer

  Kommentar av Anonym — 23 september 2012 @ 18:03

 21. Hej Christian, jag skrev inlägget du hänvisar till och försökte bara beskriva hybrider av kända fall för allmännheten där stat och kapital inom olika verksamheter gift sig med varandra, medan den lilla människan får betala för det utan att få ta del av vinsterna trots att man investerat i det.

  Du skriver, Själva det sakpolitiska förslaget handlar om privatiseringen av offentliga verksamheter, men det tänkte jag inte kommentera här.

  Jag skulle dock gärna vilja höra din kommentar om detta. Jag anser att privatiseringen av sjukvården idag inte är någon riktig privatisering, man kan väl knappast påstå att man är ett privat företag om en del av investeringarna i verksamheten man verkar inom blivit direkt finansierad av skattebetalare? Eller? Är inte det en hybrid?

  Skulle också gärna vilja att du skrev exempel på nya sakförslag som du anser bekämpar korporvativism på andra områden i kommentarena på breddningsbloggen, för det var den typ av debatt jag ville få igång. Nämligen vad anser piratpartiet att vi rent sakligt ska göra för att bekämpa korporvativism på ett bredare plan. Vilka sakfrågor anser du är viktigast att dem kommer fram inom klassiska områden som skola vård och omsorg och ekonomi som berör bankverksamhet? Vad anser du om en reglering som Glass Steagall Act?

  Kommentar av Simon — 23 september 2012 @ 18:05

 22. Reblogged this on Urbansundstrom’s Weblog.

  Kommentar av urbansundstrom — 23 september 2012 @ 18:26

 23. Heh, patent skyddar marknaden från innovationer. Låt mig bjuda på en historia.

  För 1½ år sen stod jag i verkstan en dag, och förstod inte riktigt vad jag såg. Av en slump hade jag råkat göra något med 10% av den energiåtgång som normalt krävs. Jag körde hem och började gå igenom statistik, och kom fram till att ett normalt hushåll bränner ca 13 kWh i veckan på den processen, som jag råkat fixa med 1.3kWh. Jag kliade mig i huvudet och kom fram till att även om man bara fick 1 miljon hushåll med på banan, så hade det gjort 13x52x1.000.000=676.000.000 mot 1.3x52x1.000.000=67.600.00, dvs en besparing på ca 600 miljoner kWh om året.

  Sen kom insikten. Det finns inte en chans i helvetet att jag skulle kunna sänka 4 multinationella företag med en sanslöst enkel idé, så jag fortsätter banka plåt, och håller min idé för mig själv. Prototypen har än så länge besparat mig 900 kWh hemma, så jag är nöjd iallafall 🙂

  Kommentar av Smen — 23 september 2012 @ 18:45

 24. […] Piratpartiet och kampen mot korporativism. Like this:LikeBe the first to like this. […]

  Pingback av Piratpartiet och kampen mot korporativism « Urbansundstrom’s Weblog — 23 september 2012 @ 18:55

 25. Diskussionen som nejtillpirater önskar föra om vad som är en fri marknad är förvisso intressant, men faktiskt helt off-topic.

  Bra inlägg Christian! Det är förresten intressant att denna svängning eller förtydligande av fokus i någon mån liknar Lawrence Lessigs. Nu har vi inte riktigt samma problem här som i USA, men det finns liknande tendenser på en del områden.

  Kommentar av Tor — 23 september 2012 @ 21:45

 26. Jeffer & Kristoffer: Jag har använt ordet när jag har pratat politik med folk. Studenter, intellektuella och politiskt engagerade känner till begreppet och är med på noterna. Det är en ganska liten del av befolkningen. Den större delen, den som man vinner val med, får glasartad blick vid fjärde stavelsen och drar slutsatsen att man är någon slags marxist och slutar lyssna. Varje gång.
  Om vi ska få ut vår politik till de som är ovana vid att resonera om sånt här är det lämpligt om vi använder ord som inte skrämmer bort dem. Det handlar inte om att ”dumma ned” det man säger, det handlar om att presentera idéerna så mottagaren kan förstå dem. Formulerat i tekniska termer handlar det om att använda ett lämpligt protokoll.
  ”Korporativism” är krångligt och exotiskt och låter som en teoretisk konstruktion. “Storföretagsstyrda stater” är mer lättbegripligt, men längre. Christers eget exempel med ”staten och kapitalet” är mycket enklare men funkar bara direkt för stofiler som han och jag, som minns låten. Och i och med att man säger ”kapitalet” är man tillbaka på marxistplanhalvan i retoriken igen och blir missförstådd.
  PP för en politik som många, utom nejtillpirater såklart, kan ställa upp på om vi bara kan förmedla den till dem på ett enkelt och begripligt sätt.

  Jag tror att nästa valrörelse vinns nu, genom att vi trimmar budskap och slagord och affischer så att de meddelanden vi sprider när spurten börjar är _riktigt_ bra. Inte innehållslösa som vissa andra partiers (”Det här är Sune”, ”Mer åt alla”) men inte heller så komplicerade att ingen orkar läsa dem (”Krossa den fallokratisk/strukturalistiska duologin och röj undan de ontologiska slaggprodukterna!”).

  Det är klart att vi ska motarbeta korporativismen, men vi bör göra det utan att använda det där ordet. Det måste gå att uttrycka på olika sätt. ”Företag är inte personer och ska inte ha rösträtt” tror jag är något de flesta kan gå med på.
  ”Företag ska inte skriva lagar” är också enkelt och begripligt för alla.
  ”Politik ska inte säljas för pengar” är ett tredje argument. De är inte lika komplexa och fullödiga som ”korporativism”, men säger man dem vid ett fikabord tror jag många håller med och vill veta mer. Och det är vid fikaborden vi vinner de 800.000 röster vi behöver.

  Jag är beredd att kompromissa med exaktheten i våra idéer när jag presenterar dem för andra. Jag är däremot inte beredd att kompromissa med själva politiken. För att få tänkbara väljare att ens _försöka_ sätta sig in i våra idéer måste vi locka in dem. Det gör vi genom att först vara lättillgängliga och sedan ge dem chansen, när de väl är intresserade, att läsa de detaljerade och svåra delarna av progammet.
  Men vi måste börja mjukt, med ord som inte har fem stavelser och slutar på -ism.

  Kommentar av Märkel — 23 september 2012 @ 23:21

 27. Det mest rubbade är väl att inte alla partiers huvudmål, eller ett av deras huvudmål, är att bekämpa korporativismen? Själva idén med partier och politik går ju ut på att folket via partierna får bestämma över sig själva. Låter vi storföretagens ekonomer diktera våra levnadsvillkor slår vi ju undan benen för oss själva, kollektivt!

  Kommentar av Anders — 24 september 2012 @ 3:53

 28. @Christan Engström. Utmärkt talat!

  Kommentar av Dennis Nilsson — 24 september 2012 @ 6:08

 29. @Märkel. Bra resonemang och konkreta förslag 🙂

  Kommentar av jeffer — 24 september 2012 @ 11:21

 30. Korporativismen ligger Fascismen mycket nära. Ideologin är att en liten samhällselit ska reglera och övervaka människors liv. Argumentet är att eliten vet så mycket bättre hur man effektivt organiserar samhället och utvecklar välståndet. Det gör att samhällsutvecklingen blir en monokultur. Allt som är avvikande sållas bort. Människor som inte anser att maximal tillväxt är målet med politiken och samhällsutvecklingen utesluts från den politisa processen. Manniskor förlorar makten över sina egna liv..

  Jag tycker att den korporativistiska utvecklingen vi har i västvärlden idag är det största hotet mot vårt samhälle.

  Kommentar av Jacob Hallén — 24 september 2012 @ 12:51

 31. @Märkel

  För mig är det precis tvärtom. Användandet av ordet korporativism uppfattas oftast som en högerterm när man beskriver detta problem. Medan vänstern använder uttrycket staten & Kapitalet sitter i samma båt. Givetvis ska Piratpartiet använda sig av både vänster och höger termer och det spelar ingen roll om folk inte fattar vad man säger första gången man säger ordet. Man följer helt enkelt upp detta med att direkt påpeka att personen inte förstår ordets betydelse. Ingen människa gillar att höra att man inte förstår, jag har själv haft dessa samtal med människor och dem frågar då vad ordet betyder och sedan förklarar man att detta är ett problem som både fascister och Kommunister bidrar till. Man säger sedan att man står för en pragmatisk medelväg att man är för en sansad och balanserad politik.

  När folk får glansiga ögon när du talar med dem ska du spänna blicken ännu mer i dem och kräva deras uppmärksamhet. det funkar alltid för mig. Sedan talar man antingen i höger eller vänster termer beroende på vad personen själv lutar åt. Talar jag med moderater talar jag om Korporativism och kommunismen. Jag pekar på dem fall där moderater just beter sig som kommunisterna i Östtyskland. Detta får dem att tappa hakan och sen är diskussionen igång och med fakta på sin sida kan man inte förlora debatten.

  Man kan inte va konflikträdd när man talar politik, man måste däremot vara tydlig: Första gången jag kom i kontakt med piratpolitik tyckte jag partiet var konstigt och oförståeligt och såg dem som ett hot. Tre års missförstånd senare var jag och röstade på piratpartiet.

  Kommentar av Simon — 24 september 2012 @ 15:27

 32. […] tror att Christian Engströms tankar om den gryende korporativismen är inne på samma spår. Några rövargrupperingar har blivit så […]

  Pingback av Några ideologiska punkter inspirerade av Parleyt i Västerås, del 3 « Viktualiebrodern — 4 oktober 2012 @ 19:15

 33. Jag gillar detta blogginlägg.

  Kommentar av Henrik Sundström — 5 oktober 2012 @ 7:22

 34. Ralph Nader håller ett spännande tal om ”The Road to Corporate Fascism” i Washington, DC: https://www.youtube.com/watch?v=tsPGHBLcLtc

  Kommentar av Henrik Sundström — 24 oktober 2012 @ 17:35


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: