Christian Engström, Pirat

21 september 2012

Böter för ett direktiv som EU självt bryter mot

Filed under: datalagringen,demokrati i eu — Christian Engström @ 7:57

Sverige får betala 77 miljoner i böter till EU-kommissionen, för att vi inte införde direktivet i tid, rapporterar SVT. Men EU-kommissionen bryter också mot samma direktiv. De har inte heller uppfyllt sina skyldigheter enligt tidsgränserna som står i direktivet. Ansvaret ligger på den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström.

Enligt Datalagringsdirektivet, som EU antog 2006, ska EU-kommissionen presentera en utvärdering av hur direktivet har fungerat senast den 15 september 2010. Det är för två år sedan. Någon sådan utredning har Malmström inte gjort, och tänker inte göra förrän tidigast 2013.

Malmström ger alltså Sverige böter för att vi inte har infört övervakningen, men struntar i att hon själv inte har brytt sig om att utvärdera den.

– Skälet till att hon inte vill göra någon utvärdering är att hon vet att den skulle visa att direktivet är värdelöst. Det har lett till att reglerna i de olika länderna blivit ännu mer olika än de var tidigare, och det har inte haft någon effekt på brottsligheten, säger jag.

Malmström kan väl betala oss 77 miljoner i böter för att hennes EU-kommission inte heller har genomfört direktivet, så är vi kvitt. Hon borde skämmas.

Länkar:

Eur-Lex: Datalagringsdirektivet (pdf)

Det är i Artikel 14 som det står att kommissionen ska presentera en utvärdering senast den 15 september 2014

Hax ger vidare analys av vad regeringen kunde gjort men inte gjorde

Annonser

12 kommentarer

 1. Håller verkligen med. Det är hemskt att svenska folket ska behöva betala för massövervakning av oss själva.

  Kommentar av Megalodon (@DatNacho) — 21 september 2012 @ 9:01

 2. Bara att skicka in en anmälan till EU-domstolen och kräva fortlöpande böter av medlemmarna i Kommissionen på nån miljon per skalle/dag till dess de har utfört utvärderingen.

  Kommentar av SBJ — 21 september 2012 @ 9:07

 3. 15 september 2010 ska det vara. Det står fel i artikeln.

  Kanske läge med någon form av motion som kräver att parlamentet drar kommissionen inför rätta. Det kommer säkert att vara omöjligt att få igenom den, men det kan ju möjligen sysselsätta byråkratin.

  //
  Tack, rättat.

  /che

  Kommentar av Johan Tjäder — 21 september 2012 @ 12:28

 4. 77 miljoner kronor / 9 miljoner invånare = Ca. 9kr per person (per år). Hade hellre betalat 9kr varje år för att SLIPPA datalagringsdirektivet.

  Kommentar av Bosse — 21 september 2012 @ 13:19

 5. En utvärdering är ju meningslös om man inte haft direktivet i bruk under en rimlig tid. Men eftersom PP var med och fördröjde införandet och orsakade stora kostnader för skattebetalarna i form av böter så måste ju utvärderingen fördröjas med motsvarande tid.

  Kommentar av nejtillpirater — 21 september 2012 @ 20:27

 6. @nejtillpirater

  Alliansregeringen tillträdde den 5 oktober 2006 och då fanns det gott om tid att trycka igenom lagstiftning igenom riksdagen – med egen majoritet dessutom.

  Och vi vet ju att det fanns ett lagförslag i justitieministerns skrivbordslåda redan före valet 2010, så det finns ju ingen anledning att skylla ansvaret på skadeståndet på någon annan än regeringen. Det är också regeringens ansvar att se till att man får nödvändig lagstiftningen antagen av riksdagen.

  Man kan sedan konstatera att det är förutsett i EU-rätten att länder kan försena införlivandet av nya direktiv i nationell lagstiftning, och det finns en klar process rörande detta. Däremot finns det ingenting i datalagringsdirektivet som säger att kommissionen får vänta med sin rapport – och kommissionen kunde ha avgivit en rapport på basis av de fakta som fanns då nämligen att det inte gick att konstatera att direktivet hade haft någon effekt på brottsbekämpningen.

  Kommentar av Johan Tjäder — 21 september 2012 @ 21:47

 7. @Johan Tjäder

  En för tidig rapport hade bara konstaterat just det faktumet att det är för tidigt att dra några slutsatser om effekterna av datalagringsdirektivet. Av en sådan rapport skulle man heller inte kunna läsa ut det som du hoppas på, att direktivet inte haft någon effekt på brottsbekämpningen, eftersom slutsatsen av rapporten hade varit att det är för tidigt att dra några slutsatser. Att ge ut en sådan rapport är tämligen meningslöst och ett slöseri med skattemedel.

  Kommentar av nejtillpirater — 23 september 2012 @ 12:13

 8. @nejtillpirater (#7)

  Jo, men ser du att nu är det inte så att bevisbördan kan gå hit eller dit. Datalagringsdirektivet är en inskränkning i privatlivets helgd enligt Artikel 8 i Europakonventionen. Det är den som vill inskränka privatlivets helgd som har bevisbördan. Och avsaknad av bevis är, tja, avsaknad av bevis för alla utom möjligen du och Göran Lambertz.

  Men nu är det ju dessutom så att andra länder har varit mycket snabbare på att införliva datalagringsdirektivet, så bara för att den lilla del av EU som heter Sverige inte var med riktigt från starten så följer inte att det inte går att rapportera läget i hela EU och dra slutsatser av det.

  Och slöseri med skattemedel eller inte, nu skrev man som man gjorde i direktivet och det går inte att bortse från att den utlovade utvärderingen var en viktig förutsättning för att direktivet överhuvudtaget skulle få godkänt av parlamentet.

  Kommentar av Johan Tjäder — 24 september 2012 @ 0:10

 9. @nejtillpirater

  En utvärdering är ett akut krav när det gäller en så pass omfattande inskränkning av privatlivets helgd som datalagringsdirektivet faktiskt innebär. Vi talar i sak om att varje medborgare med en mobiltelefon per automatik skall registreras på ett sätt som enbart kan jämföras med en elektronisk fotboja. Inte ens DDR hade den graden av inskränkning av medborgarens privatliv.

  Och därmed, som Johan Tjäder snusförnuftigt påpekar, ligger bevisbördan hos den som vill införa ett sådant direktiv.

  Sedan far du återigen med osanning när du påpekar att direktivet kraftigt förhalats. Direktivet har varit i bruk i flera år i ett flertal av EU’s medlemsländer. Dessa har hittills inte kunnat prestera en enda utredning som talar till direktivets fördel. Snarare tvärtom.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 25 september 2012 @ 10:59

 10. Utvärderingen som ni pratar om kom förra året. Pressmeddelande:

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/484&type=HTMLfinns här:

  Hela dokumentet:

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0225:EN:HTML

  /Joakim Larsson

  Kommentar av Joakim Larsson — 25 september 2012 @ 16:59

 11. Pressmeddelandelänken igen:

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/484&type=HTML

  Kommentar av Joakim Larsson — 25 september 2012 @ 17:00

 12. […] Cecilia Malmström, som nyligen gav Sverige böter för att vi var sena med att införa datalagringen i svensk lag, har själv inte brytt sig om att göra den utvärdering av datalagringen som […]

  Pingback av EU-debatt om datalagringsdirektivet tisdag 21:00 « Christian Engström, Pirate MEP — 23 oktober 2012 @ 18:40


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: