Christian Engström, Pirat

13 september 2012

Urvattnat EU-direktivet om herrelösa verk antaget

Filed under: Orphan Works — Christian Engström @ 11:39

Idag antog EU-parlamentet direktivet om så kallade herrelösa verk (orphan works). Röstsiffrorna blev 531 för, 11 mot, och 65 som avstod.

Jag avstod, för att markera att vi är besvikna över resultatet.

Det här är visserligen ett steg i rätt riktning, men det är ett larvigt litet steg. I praktiken kommer det antagligen inte vara till någon särskild nytta för biblioteken och museerna, tyvärr.

– EU hade chansen att göra någonting riktigt bra för att låta till exempel bibliotek och museer göra sina samlingar tillgängliga digitalt, men missade den, säger jag i vårt pressmeddelande.

Nu är det upp till bibliotekarier och andra aktivister i de enskilda medlemsländerna att försöka se till att direktivet tolkas på ett så vettigt och konstruktivt sätt som möjligt när det införs i den nationella lagstiftningen, om det ska vara till någon nytta alls när det gäller att göra vårt gemensamma kulturella arv tillgängligt.

Länkar:

2 kommentarer

 1. […] Urvattnat EU-direktivet om herrelösa verk antaget. Like this:LikeBe the first to like this. […]

  Pingback av Urvattnat EU-direktivet om herrelösa verk antaget « Urbansundstrom’s Weblog — 13 september 2012 @ 19:35

 2. Min grundsyn på församhälleligandet, alltså civilistionsprocessens historiska förenligande över territoriella och kulturella skillnader, (i grova drag i nuläget Sverige för sig och inom EU, Sverige för sig och EU för sig inom den ”värlsdsamfundet”) är att ”sanningen om det goda i denna invecklade utveckling” beror och vilar på dialektiken förståelse/igenkänning/bekantskap – missförståelse/okänt/främlingskap och den positiva sida handlar om hur vi personligt skapar TilliT och på så vis medverkar till institutionaliseringar av gemenskapande social Trovärdighet…

  Ett tillitskapande språkbruks trovärdighet befrämjas i mitt tycke av att termerna ”individ-kollektiv” överges till förmån för ”person-gemenskap”: huvudargumentet för detta är att jag tror det är tid, att primärt överse, inte bortse helt, men överse den typ av identifiering och differentiering som mentalhistoriskt följer med handlandet genom identiteten och skillnaden mellan ”individ/kollektiv”…

  ”Den enskilde Individen” är en fånig tautologi. ”Individen” stammar etymologiskt från atom och en atom är något som är taget för sig i sin enskildhet. En persons personlighet går inte att atomisera analogt med atomer eller celler… en enstöring blir så ensam den vill låtas vara ostörd utifrån det gemensamma betraktelsen. Enstöringar finns bara i den gemensamma föreställningsvärlden någon enskild föreställning finns inte. Men personligheter som vill lämnas i fred är en relativ fridsamhet.

  Kring ”individen” vidhänger en ism som jag tror historiskt är en tankeform av kategoriseringar som hindrar civilisationen,d.v.s. medborgarkapandet och förverkligandet av de mänskligt gemensamma rättigheterna genom ett personligt ansvar som svara an… inte till något enskilt kollektiv av socialister eller liberaler, arbetare/företagare… utan till gemenskapande föreställningar om medborgare i världen.

  Kollektiva uttryck som ”solidaritet” befrämjar ett tänkande av solida värn kring truppernas gruppering som kännetecknas av en identifiering av tillhörigheten genom utpekande av fienden… din fiende blir också min fiende och var man inte vän från början kan man inte bli det fullt ut… Kollektiv blir med tiden aldrig större och alltfler medborgerliga utan i längden alltid sekterister, ty den gemensamma grunden är ett solitt värnande om den kollektiva identiteter som aldrig består över tiden…

  Min tankegång kan både utvecklas positivt och precisivt men sammanfatningvis handlar den om att bevara och överskrida två handlingstraditioner som liberalism/socialism, individualismen/kollektivismen, dvs, att konservera och radikalisera… att inte spola ut några barn med badvattnet…

  Jag hyser förhoppningar härvidlag på Piratpartiet, jag bortser inte från Miljöpartiet eller Feministiskt initiativ, men har överseende med dem tillsvidare när det gäller val av trovärdighet. Min tillit ligger för närvarande närmast i Piraternas händer.

  Därvidlag ville jag få sagt, högst personligt menat; att jag uppskattar mycket din närvaro i EU-parlamentet och den insyn du förmedlar med länkar och kommentarer. Det demokratiserande arbetet hedrar jag dig mycket för Christian.

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 14 september 2012 @ 8:07


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: