Christian Engström, Pirat

9 september 2012

Med banansteg mot garanterad basinkomst

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 15:24

Banansteg är en serie korta steg som hänger ihop utan stora luckor emellan

När jag gick i småskolan lekte vi en lek där man ställde upp sig på en rad, och sedan gällde det att enligt olika regler ta sig fram till en viss punkt med olika typer av steg. Till exempel fanns det jättekliv, myrsteg och banansteg i den här leken.

Jättekliv och myrsteg torde vara självförklarande, men banansteg kanske tarvar en förklaring. Det är när man sätter ena fotens häl precis framför andra fotens tå i varje steg. Stegen hänger alltså ihop, utan några luckor eller stora mellanrum mellan dem. Det är korta steg i och för sig, men man kommer ändå framåt hyfsat snabbt, minns jag från den tiden när vi lekte.

Garanterad basinkomst, som diskuteras på Piratpartiets Breddningsblogg, är en mycket stor och omfattande reform. Om den ska genomföras är jag alldeles säker på att den måste genomföras i banansteg, alltså att vi utgår från var vi är idag och sedan börjar röra oss rätt riktning, men gör det i lagom stora steg som hänger ihop, utan några luckor eller stora mellanrum mellan dem.

Jag tror också att diskussionen om basinkomst mår bra av att även innefatta vilka de första stegen mot ett enklare och robustare skyddsnät skulle kunna vara, och inte bara hur den slutgiltiga visionen ska se ut i detalj.

Det som har framkommit tydligt nu när vi har diskuterat basinkomst inom Piratpartiet är att det inte räcker med att göra några enkla överslagsberäkningar för att se vad en sådan reform skulle få för effekt. Det blir för många siffror och osäkra antaganden för att det ska gå att säga säga särskilt mycket med säkerhet, i vart fall inte utan ett väldigt grundligt utredningsarbete utfört på så neutralt och hederligt sätt som möjligt.

Men parallellt med att vi diskuterar slutmålet och hur möjligt det är kan vi också prata om konkreta första som vi kan börja med här och nu.

Målen för reformen garanterad basinkomst är att få ett enhetligt system som är så enkelt och enhetligt som möjligt. Det leder till

 • större trygghet eftersom ingen behöver falla mellan två stolar,
 • större värdighet för de bidragssökande som slipper subjektiva bedömningar,
 • större rättvisa eftersom samma regelsystem gäller för alla, och
 • besparingar för staten i form av minskad byråkrati.

Men vi behöver inte hitta det perfekta systemet dag ett. Istället kan vi undersöka de system vi har idag, såsom a-kassa, f-kassa och socialbidrag, och se vilka förändringar man skulle kunna börja med för att röra sig i den här riktningen.

Som första steg skulle man kunna börja med att låta staten överta ansvaret för socialbidragen, istället för att kommunerna har det idag (med motsvarande justering av skatteintäkter mellan kommun och stat så att totalen blir densamma).

Det skulle inte vara någon världsomvälvande reform i sig själv, men den är en förutsättning för att det ska gå att laborera med socialbidragsreglerna på nationell nivå, för att gå i riktning mot att harmoniseras med a-kassa och f-kasa. Idag när ansvaret är utspritt på (typ) 278 kommuner går inte det.

Men även om det här steget inte är världsomvälvande, skulle det ha en del positiva effekter. Om det inte belastar kommunbudgeten att det flyttar in människor utan jobb, då får kommuner med gott om tomma bostäder men ont om jobb anledning att glädja sig om folk vill flytta dit även om de inte har jobb. De drar ju i så fall in pengar till bygden via sina statliga bidrag. Då kan det bli lönsammare för avfolkningskommuner att försöka locka boende till sina tomma hyreshus än att riva dem, vilket sker idag.

Som andra steg, när ansvaret för socialbidragen och reglerna i systemet finns samlat på en hand, kan vi mjuka upp de delar av socialbidragsreglerna som är destruktiva och tvingar socialbidragstagare fast i beroendeställning.

Idag är kravet för att man ska få socialbidrag att man är helt utblottad och har gjort sig av med i princip allt man hade av värde. Om någon exempelvis har en gammal risig bil som gör att han kan ta en del hantverksjobb som han oftast kan klara sig på de flesta månader, då måste han först sälja bilen om det är ont om jobb någon månad och han skulle behöva socialbidrag. I och med det kan han inte längre ta de där hantverksjobben han tidigare kunde försörja sig på, och har fastnat i bidragsfällan, inte för att han själv ville det, utan för att reglerna är sådana.

De här reglerna kan vi gradvis mjuka upp i precis den takt vi själva bestämmer. Piratpartiets styrelse föreslår redan i en proposition (no 7) att socialbidragsnormen ska utökas så att dator att koppla sig till internet med ingår. Det kan vara ett allra första delsteg. Sedan kan ytterligare uppmjukningar följa.

Det här kommer att leda till att kostnaderna för socialbidragen ökar, men genom att genomföra förändringen i lagom takt går det att hålla koll på kostnadsökningarna. Det blir en del besparingar, eftersom som socialarbetarna slipper göra hembesök hos bidragssökande för att se om de har något som går att sälja. Men framför allt minskar vi det destruktiva inslaget i bidraget, vilket förhoppningsvis gör att färre fastnar i bidragsfällan.

Sedan kan vi ta andra steg, och vi kan också börja titta på a-kassa och f-kassa och se om vi kan hitta några förslag på första steg där.

På det här sättet kan vi närma oss politikområdet garanterad basinkomst utan att hela tiden hamna i den övre politiska stratosfären med abstrakt sifferbollande, långt borta från det område där man kan känna sig någorlunda säker på vad olika åtgärder kommer ha för effekt.

Det räcker med att vi har riktningen klar, så att vi kan ta oss åt det hållet ett banansteg i taget.

21 kommentarer

 1. Klokt talat.

  När mer och mer av samhällets arbeten sköts av ”maskiner”, d.v.s det behövs färre människor för att producera en vara eller tjänst, så kommer alltfler människor bli utan försörjning, d.v.s ”arbeten”. Vad människor utan försörjning till slut gör kan man läsa i närmaste historiebok.

  Därför är det nödvändigt att ha en garanterad basinkomst.

  Kommentar av Dennis Nilsson — 9 september 2012 @ 17:12

 2. FN har fastslagit att tillgång till Internet är en mänsklig rättighet. Därmed är det naturligt att även Internet ingår i socialbidragsnormen. Ser det som ett utslag att det varit sommar och att de inte hunnit ändra förordningen för socialstyrelsen ännu – eller har glömt bort det. Kanske någon borde skriva debattartikel och påminna dem ?

  Det finns utförliga beräkningar på siffrorna som miljöpartiet gjorde när de räknade på garanterad basinkomst. De visade klart att det ekonomiskt inte gick att räkna hem. Uppfattningen att man kan ersätta det sociala trygghetssystemet med en baslön fallerar för att kostnaden för sociala trygghetsnätet är inte så stor som folk tycks tror.

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 9 september 2012 @ 17:56

 3. @Dennis Nilsson:
  ‘d.v.s det behövs färre människor för att producera en vara eller tjänst, så kommer alltfler människor bli utan försörjning, d.v.s “arbeten”.’
  Eller också kommer vi att kunna producera mer avancerade varor och tjänster. Vilket är precis vad automatiseringen de senaste 10000 åren har lett till. Varför tror alla att vi har nått fram till något slags ”End of History”?

  @Christian: ”Tomtesteg” hette de i vår småskola. 🙂

  Kommentar av Oldtimer — 9 september 2012 @ 18:29

 4. @Anders – utan att ha läst eller satt mig in i utredningen själv så läste jag att Miljöpartiet själva ansåg att det visst kunde vara ekonomiskt rimligt: http://karin.jonex.info/medborgarlon/utredningen-2000/ – sant eller falskt. Sen blir det alltid oöverskådligt komplext att se vilka verkningar det skulle få och jäkligt mycket är av naturen rena gissningar, dock skulle jag verkligen välkomna alla seriösa utredningar som tittar på det här istället för de två läger som idag finns som bara går på sin egen gut feeling. Det *låter* som en fantastisk idé i all sin enkelhet, men bara om det faktiskt fungerar. 🙂

  Kommentar av Don Kongo — 9 september 2012 @ 19:29

 5. Ett första steg kunde vara en ny a-kassereform där vi befriar fackförbunden från det ansvaret. Precis som sjukförsäkringen kan rätten till arbetslöshetsersättning prövas av f-kassan.

  Kommentar av PN — 9 september 2012 @ 19:55

 6. Det är ju heller inte meningen att kommunerna ska behöva betala dyra bidrag bara för att man står utanför a-kassan.

  Kommentar av PN — 9 september 2012 @ 20:11

 7. @Don Kongo
  Jag har däremot läst Miljöpartiets utredning mycket noga. Den redovisar ett antal olika modeller och det finns säkert folk som tycker att de fungerar. Min bedömning är dock att samtliga föreslagna modeller leder till en total ekonomisk katastrof. Ingen av dem är det minsta realistiska.
  Två favoritcitat från utredningen som jag tycker är slående för det ohämmade marxistiska synsätt den ger uttryck för:
  ”90% skatt kan verka rätt magstarkt.”
  ”Om förmögenheter får ackumuleras ohämmat under flera generationer kan förmögenhetsklyftorna bli så stora att drastiska omfördelningar blir nödvändiga.”

  De är som hämtade ur en leninistisk kampskrift. Men det är ju heller inte oväntat när det kommer från miljöpartister.

  Kommentar av Oldtimer — 9 september 2012 @ 20:50

 8. Den här frågan kan inte diskuteras meningsfullt utan en föreställning om hur nu- och framtidens efterfrågan och utbud av jobb ser ut över tiden i relation till hur det nuvarande utbildningssystemet ser ut och är anpassat till den förväntade utvecklingen av jobb… samt en föreställning om vad som kan vara önskvärt att avskaffa och skapa av jobb…

  När såväl Löfven och Reinfeldt formulerar huvudproblemet som att ”folk inte vill ta det jobb som finns” och för få väljer utbildning med naturvetenskaplig inriktning och för många en estetiskt inriktning… … vad är då problemet?… stryp möjligheterna att välja estetisk inriktning och styr om utbildningsapparaten mot mer teknologiskt inriktad produktion av arbetskraft, är den röd-blå lösningen…

  …varför dras de unga till det estetiska?… beror det på att många hyser förhoppningar om en meningsfull verksamhet och inte finner det i och med en ”full sysselsättningspolitik”, förknippad som den är med ”de jobb som finns” för Rut och Rot inom städ och byggbranch, verkstadsindustrin i småland, gruvorna i norr, kassatjänst och lager på Konsum, ICA och IKEA, försäljning i butik, på telefon och nät, kocka och serva på restaurang, mattillverkning med leverans , kundformatering och kontorsslaveri… hur kul är det och hur mycket kunskap krävs för att ”ta de jobb som finns”…

  … skolor kommer stängas ned för att eleverna inte behöver någon utbildning för de ”jobb som finns”… vilka man bara tillfälligtvis har som in- och utgående knog för den nödvändiga inkomstens skull under tiden med det egentliga livets projekt…

  … prekariatet är bara i sin linda av det utanförskapet tillväxt… ur ett personligt perspektiv kommer all kreativ skolning bli allt livsviktigare för var och en att själv kunna skapa meningsfullt jobb…
  .. å andra sidan, pekar det mesta mot att denna utbildningsmöjlighet kommer minska, då jobben som finns och kommer att finnas föga är i linje med det ungdomen har lust att göra… tvånget och olusten att ”ta de jobb som finns” kommer bara att öka…

  … i arbetarrörelsens barndom innan rörelsen blev en s-märk ”rörelse” för den fulla sysselsättningens egen skull var parollen 8 timmars anställningsplikt istället för 12… det är sänkt anställningstid och livslång utbildning i medborglighet som måste till för att ro civilisationens oikos nomos i hamn… ersättningen är inte det som utgår först… trygghet handlar om tillit… pengar handlar om otrygghet…

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 9 september 2012 @ 23:58

 9. Christian, om piratpartiet driver den här frågan så tappar ni mig som väljare. Ni är ett enfrågeparti, ge er inte in i frågor som inte har med frihet på internet att göra om ni vill ha mig som väljare.

  Kommentar av Kalle Kula — 10 september 2012 @ 10:06

 10. Bra skrivet!

  Kommentar av Patrik — 10 september 2012 @ 12:44

 11. Säkert rimligt att ta små steg, men för mig handlar det inte om att effektivisera och förenkla, ej heller att det minskar risken att falla mellan stolarna. Det handlar om att man som människa skall ha ett värde som inte baserar sig på prestation. Ett värde som alltid skall innebär rätt till mat, rent vatten, ren luft, trygghet och ett boende.

  Därför är det en reform som skall tas i ett enda visionärt steg.

  Kommentar av Georg — 10 september 2012 @ 15:52

 12. Georg… jag läser in en problematik i ditt språkbruk vars intention jag tror jag är enig med dig om i grund och botten… ”Det handlar om att man som människa skall ha ett värde som inte baserar sig på prestation”… ”av var och efter förmåga, åt var och en efter behov” har varit ett annat sätt att ge uttryck för en närliggande värdering… dock med den skillnaden att någon slags förmåga till gemensam prestation antyds i umgängets mänskliga utbyte av erkännanden…

  … i själva verket tror inte jag att du menar riktigt det du säger, när du presterar en värdering av en människa som en ”människa” utan värde baserat på prestation… lika lite som någon levande människa är absolut värdelös… lika mycket är några människor absolut beroende av din prestation för att därigenom få din rätt tillagad och serverad som ätbar mat, till rent vatten, andningsvärdig luft, i trygg förvissning om att du dyker upp – om ingen olycka händer – även i morgon… och presterar ett matande en annan människas rätt, per skeden i din hand till någon muns ätbara prestation… hinner du därefter reparera bostaden så att rullstolen kommer in på toaletten… så kan denna människa också få vara mer presterande av nödiga gödningsämnen som du ser till att de tas om hand på bästa sätt, för torskens och matens prestanda, vattnets kraftfulla prestanda och drickbarhet, luftens ideala sammansättning för andningsprestationens trygghetsskapande prestatonsförmåga i boendets tillvaro för också en funktionseftersatt människas möjligheter att utveckla sina prestationer för ett erkänt utbyte av sitt medborgarskap i världssamfundet…

  … länge har människorna presterat värderingar som gått ut på att minimera mödan i ”nödvändighetens rike” till förmån för en tillväxt i ”frihetens rike”… det har ingalunda varit en utveckling utan tvång vare sig för Herre eller slav… för friheten att slippa mesta möjliga möda med nödvändighetens tvångsmässiga prestationer med att odla grödor, föda upp djur för slakt och tillverka mat för hushållet och allt annat som där hör till av Rut och Rots städning och heminredningar har Herren varit tvungen att bemöda sig så pass att han tryggat slavens fortlevnad… naturligtvis inte mer än det alldeles nödvändigaste för att slaven för sin överlevnad skull måste prestera Herrens nödvändigheter dagen därpå under bockande och bugandets hopp om kanske en liten flaska vin till maten som bonus… en duktig slav kunde göra karriär som Herrens högra hand eller förlängda arm i maktandets utövning över slavarna… en del av dessa karriärister betraktade Herren som ingenium för deras skruppelfria förmåga att hitta på tortyredskap som medel att pina skiten ur slavar som visade prestationer till tecken på att de var mänskliga och inte bara djuriska slavar som Herren och hans herrar värderade dem… dessa ingenium på våldets utövning i Herrarnas tjänst utvecklade med tiden sin militärteknologi begåvning som ingenium och en del blev genier och andra ingenjörer… historiskt betraktat är det inte så smickrande att kalla sig ingenjör… och det finns ju grader i det helvetet också… oxymoronen är ju civilingenjören och det lustiga i historiens kråksång är att vi alla sedan i början av 70-talet börjat inse att vi är på väg att bli slavar under våra egna tecken på BNP och produktionstillväxt…

  … den hybris av mänsklig storhet och teknologisk skaparkraft som irrat omkring i tillvaron med sikte på att minimera ”nödvändighetens rike” för tillväxten av ”frihetens rike” har visat sig vara en chimär… friheten har uppenbarat sig nödvändighetens tvång att välja bland de möjligheter som står till buds om vi sätter reproduktionen som hästens tillgång framför produktionens efterfrågevagn i den fortsatta färdens civiliserande återväxt… den utopi som i själva verket verkar möjlig att förverkliga är handens och tankens återförening i verksamheten med livets levande… några rättigheter finns inte utan ett ansvar som svarar an mot någon annan jämlikhet och rätt än den som blott har penningformens allmänna likhet som förutsättning och grund… det är för att våra olikheters prestationsvärde ska komma till sin rätt som medborskapets lön är mödan värd…

  Medborgarlön är en oxymoron därför medborgarskap handlar inte om att få betalt för att vi tar vårt ansvar för det gemensamma, det tar personligheter som strävsamt presterar sin medborgerliga erkänsla och det är en villfarelse att tro det handlar om löneslaveriets ersättningar… de rika vet tyvärr bara för väl sanningen om att pengar inte gör någon lycklig, att det var strävan som var mödan värd och så särdeles mödosamt är det inte längre för den rika världen… lite mer fantasi och det ordnar upp sig med vårt nedskitande av drickbart vatten genom det sätt vi producerar mat i överflöd för den globala uppvärmningens skull men lämnar människorna i Somalia, Kongo, osv i krig med varandra om vatten och mat… det är dags att prestera… tvenne lagar styra detta liv, tvånget att begära är den ena, tvånget att försaka den andra… adla det tvång till frihet… sa Stagnelius för många många år sedan…

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 10 september 2012 @ 19:28

 13. Reblogged this on Urbansundstrom’s Weblog.

  Kommentar av urbansundstrom — 10 september 2012 @ 20:52

 14. Som motpol till Kalle Kula vill jag bara meddela att om Piratpartiet driver den här frågan så får ni mig som ny väljare. Partiet behöver bli lite bredare för att vara intressant för mig och det här är i helt rätt riktning.

  Kommentar av David — 10 september 2012 @ 21:51

 15. Teknikaliteternas problematisering med steglängder av ”realismer och sådant är bara uttryck för en ångest inför frihetens tvång att välja sin känsla för det ”mänskliga”… ”vi kom väl inte hit för bygga ett samhälle utan för att leva ett liv”… något i den stilen ställde Kerstin Ekman frågan en gång… jag menar visserligen att formuleringen ”Medborgarlön istället för arbetslinjen” är en mer kreativt frigörande paroll en ”basinkomst”… även om inte medborgare har ett dugg med en lön att göra utan mer rör frågor som har att göra med en personlig medverkan dia logos kring frågor som handlar om det som är gemensamt… jag sällar mig definitivt till din motpol David… kula skjuter kalle i foten och hur kul e de…

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 10 september 2012 @ 22:20

 16. […] åter åter genom partiet. Nyligen har vår EU-parlamentariker Christian Engström uttalat sitt stöd för sådana reformer och förslag har synts på […]

  Pingback av Jönköping till basinkomstens försvar - Ung Pirat | Jönköping — 13 september 2012 @ 18:59

 17. Bra, om ni driver den här frågan kommer jag överväga att rösta på er.

  Kommentar av John N — 15 september 2012 @ 8:50

 18. Hej, bra att diskussionen är igång om detta. Gör gärna sällskap med oss på Basinkomst Stockholm på Facebook och i verkligheten, Ni som undrar över mp:s utredning kan komma till ABF-huset i Stockholm tisdag 2 oktober kl 18:30 för att träffa Karin Jansson, som gjorde deras utredning. Vi har en seminarieserie där på basinkomst/medborgarlönetemat första tisdan i varje månad i höst. Och ordnar kanske studiecirkel snart. Det finns en massa litteratur, inte minst akademisk sådan, bland annat av ett antal ekonomipristagare till Nobels minne. Apropå vad några tror, det är alltså ingen ”marxistisk idé”, den hör till de intressanta idéer som har förespråkare från både traditionell vänster och traditionell höger. Själv läser jag nu ”Den huvudlösa idén” av Per Janson, baserad på en akademisk avhandling, intressant läsning.

  Kommentar av Anders E — 19 september 2012 @ 22:29

 19. Hej, Anders… för min del har jag hoppat på tåget som anländer den 2 okt, station ABF 18.30… tills dess har jag helt ytligt än så länge uppmärksammat Södertäljes kommuns initiativ att starta ett kommunalt bemanningsföretag, där de anställda har ”marknadsmässig lön” (vad är det ?), låt säga, att alla arbetslösa i kommunen blir anställda i kommunen (?)… den arbetskraft som saknar kompetenskrav för uthyrningsmarknadens efterfrågan… gör ”inre tjänst” (enklare jobb som renhållning och skötsel av stadens allmänna platser och parkområden) mellan varven av utbildning för mer kvalificerade uppdrag…

  I sin tendens ser jag detta som ett åskådningsexempel för strävanden i önskvärd riktning… eller…

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 20 september 2012 @ 12:29

 20. […] är Facebook-gruppen Basinkomst Stockholm som arrangerar. De skriver: Ni som undrar över mp:s utredning kan komma till ABF-huset i Stockholm tisdag 2 oktober kl 18:30 […]

  Pingback av Basinkomst i Stockholm tis 2 okt 18:30 « Christian Engström, Pirate MEP — 30 september 2012 @ 17:20

 21. […] Christian Engström, Pirate MEP 9 september 2012 https://christianengstrom.wordpress.com/2012/09/09/med-banansteg-mot-garanterad-basinkomst/ Share this:TwitterFacebookLik dette:LikeBe the first to like this. Stikkord: administrasjon, […]

  Pingback av Med banansteg mot garanterad basinkomst « Borgerpartiet — 3 oktober 2012 @ 22:51


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: