Christian Engström, Pirat

2 september 2012

Piratpartiet diskuterar medborgarlön

Filed under: basinkomst — Christian Engström @ 15:08

Läs mer och delta i diskussionen på Piratpartiets Breddningsblogg

På Piratpartiets Breddningsblogg har signaturen Simon lagt ett förslag om medborgarlön / garanterad basinkomst / negativ inkomstskatt (vilket är olika namn på samma grundläggande idé). Jag kommenterade på Breddningsbloggen, men jag kopierar mitt inlägg här eftersom jag är intresserad av ämnet.

Jag tycker idén om medborgarlön är jättebra, och jag hoppas verkligen vi kommer anta den och driva den i riksdagsvalet 2014. Tar vi upp den här frågan har vi någonting viktigt och intressant att säga i den ekonomiska debatten, och en positiv ny idé att tillföra i det politiska samtalet.

Vi har redan medborgarlön idag i praktiken i Sverige. Ingen svälter ihjäl i Sverige av ekonomiska skäl, så på ena eller andra sätter avsätter vi redan de realekonomiska resurser som behövs för att garantera alla kan klara sig, vare sig de arbetar eller inte. Därför kan man inte avfärda tanken på garanterad basinkomst med att ”det blir för dyrt” eller liknande. Eftersom vi redan har ett system idag där alla i praktiken är garanterade ca 8-10.000 kronor i månaden vet vi att det är möjligt.

Diskussionen om basinkomst är ett försök att hitta sätt att förbättra det sociala skyddssystem vi redan har för att göra det rättvisare, robustare och mindre byråkratiskt att administrera. Självklart måste varje förändring vara ordentligt genomtänkt och genomräknad innan vi inför den, men det finns inget skäl alls att tro att det skulle vara omöjligt att hitta genomförbara reformer som går i riktning mot medborgarlön.

Om vi kan förenkla samhällets skyddsnät innebär det flera fördelar. Det blir robustare och finmaskigare, eftersom ingen behöver riskera att hamna utanför av byråkratiska skäl. Det skapar större trygghet för alla som är eller kan komma att bli i behov av hjälp, att veta vad som gäller och inte vara utelämnade till enskilda byråkraters subjektiva bedömningar. Då kan den som är i behov av samhället stöd känna att han blir bemött med värdighet och respekt, vilket tyvärr ofta inte är fallet idag.

Idag är samhällets skyddsnät en djungel av olika system där hjälpsökande bollas mellan a-kassa, sjukförsäkringssystem och socialbidrag. Kan vi förenkla kan vi spara många skattemiljarder i minskad byråkrati, samtidigt som medborgarna får ett robustare och rättvisare system.

Medborgarlön är en vision och en riktning att arbeta mot, inte ett radikalt nytt system som ska införas över en natt. Visionen är ett heltäckande skyddsnät som är enkelt och robust och behandlar alla lika, med så få inslag som möjligt av byråkrater som behöver fatta beslut i enskilda fall.

Vägen dit är att undersöka de skyddssystem vi har idag, speciellt a-kassa, sjukförsäkring och socialbidrag, och se hur vi steg för steg kan förenkla och harmonisera dem, så att vi rör oss mot den visionen.

Vi behöver diskutera både hur den slutgiltiga visionen för medborgarlön ska se ut och vilka konkreta första reformsteg i de nuvarande systemen vi skulle kunna börja med, men de två diskussionerna kan mycket väl föras parallellt. Det är en styrka, för det innebär att vi får något att tillföra debatten utan att behöva påstå att vi har ett fixt och färdigt förslag som är perfekt i alla detaljer. Ett sådant förslag kan växa fram vartefter, medan vi samtidigt inleder med konkreta reformsteg som inte är större än att de är överblickbara.

Länkar från diskussionerna på Breddningsbloggen:

Läs mer på Piratpartiets Breddningsblogg

29 kommentarer

 1. Oerhört glädjande att läsa detta!! Vi Liberaldemokrater har en sådan reform mycket högt upp på vår agenda och ju fler goda krafter som börjar föra samma resonemang, desto bättre!! 🙂

  Kommentar av Michael Gajditza — 2 september 2012 @ 15:22

 2. ”Därför kan man inte avfärda tanken på garanterad basinkomst med att “det blir för dyrt” eller liknande. Eftersom vi redan har ett system idag där alla i praktiken är garanterade ca 8-10.000 kronor i månaden vet vi att det är möjligt.”
  Det där är ju inte sant. Vi har inte ett system idag där alla är garanterade 8-10.000 kronor i månaden. Inte på långa vägar. Systemet klarar knappt av att upprätthålla en minimistandard för de som lyckas ta sig igenom det nålsöga som kallas socialsekreterare. Att avfärda invändningen ”det blir för dyrt” på det viset är bara oärligt eller oförståndigt.

  Sedan förstår jag inte alls vad detta har med piratpolitik att göra. Att göra alla medborgare till bidragstagare är en socialistisk våt dröm, men jag trodde inte att PP var socialistiskt?

  Kommentar av Oldtimer — 2 september 2012 @ 17:33

 3. Medborgarlön fungerar inte. Ekonomiskt går det inte att räkna hem utan kraftiga skattehöjningar.

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 2 september 2012 @ 19:07

 4. Jag skulle vilja få klarhet i två saker:
  1) Är tanken att ALLA medborgare ovillkorligen skall beviljas en schablonsumma varje månad, eller skall bidrag bara utgå till personer som tjänar tillräckligt lite?
  2) Råder det konsensus bland medborgarlönsförespråkare i denna fråga?

  Kommentar av Nicholas Miles — 2 september 2012 @ 19:14

 5. Miljöpartiet drev frågan under många år – deras rapport om frågan finns här: http://karin.jonex.info/medborgarlon/ som synes finns det inte ekonomi i frågan. Enligt det förslaget skulle varje vuxen få 2700 kr och varje barn 2000 kr för att anpassa medborgarlönen till att kosta lika mycket som alla försäkringar som man tar bort. Det är alltså lägre än socaialbidraget…

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 2 september 2012 @ 19:22

 6. Om medborgarlön fungerar eller inte kan man diskutera. Dock kan man enklare säga att länken inte fungarar – http://www.medborgarlön.nu/ – ‘ö’ måste bytas mot ett ‘o’. 😉

  Kommentar av Jheral — 2 september 2012 @ 19:34

 7. Medborgarlön sänder helt fel signaler, att det skulle vara OK att bara gå och dra och låta andra försörja sig. Det är inte OK, bidragen är till för de som är svaga i samhället och inte har arbetsförmåga, är tillfälligt arbetslösa osv. Inte för lata personer som väljer att softa och leva på andra, kanske i kombination med svarta inkomster.

  Till medborgarlön säger jag: Usch!

  Nog för att PP är vänster men SÅ vänster trodde jag ärligt talat inte att de var.

  Kommentar av nejtillpirater — 2 september 2012 @ 19:46

 8. Jag kan tillägga att jag skulle ha kunnat kommentera förslaget i breddningsbloggen men där tillämpas censur, tidigare inlägg jag skrivit där har tagits bort och jag blev även varnad av Anna Troberg för att jag skrev där trots att jag skrev helt sakligt. Mer om piratsidor och censur finns i ett av de senaste inläggen på min blogg.

  Kommentar av nejtillpirater — 2 september 2012 @ 19:49

 9. Enligt Socialstyrelsens rapport Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2010 – Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll betalades det ut 11,6 miljarder kronor i bistånd till 437.100 biståndsmottagare. I genomsnitt motsvarar det alltså ungefär 2.200 kronor per person per månad. Det är långt i från de 8.000-10.000 kronor som de flesta förslag om medborgarlön brukar ligga på. Det måste in mer medel om det där ska flyga. En medborgarlön på 2.200 kronor blir ingen lycklig av.

  Och då har vi socialförsäkringarna: sjukdom, arbetsskador, funktionshinder, pensioner, efterlevandepension och bostadsstöd. En del av dessa är i dag arbetsbaserade förmåner och styrs av lönenivån. Om dessa ändras till en gemensam grundnivå så finns det förstås medel över för att finansiera en medborgarlön – men samtidigt kan man inte väsentligen ändra förmånerna på ett negativt sätt utan att det leder till kompensationskrav – antingen högre lön, vilket är skadligt för näringslivet – eller sänkt skatt, vilket rycker undan mattan för medborgarlönen.

  7.810 kronor garanteras alla ensamstående pensionärer. Resten måste man arbeta för, eller spara själv. Dock kan man få högst 4.820 kronor i bostadstillägg, så 12.630 kronor före skatt är en magisk siffra i pensionssystemet. De flesta garantipensioner torde ligga någonstans däremellan.

  Själv är jag bekymrad över att man i så fall tar bort incitamenten för att själv stå för sin egen försörjning. Det är ju klart att alla de 437.000 personer som får ekonomiskt bistånd inte lever på 2.200 i månaden, utan det kommer vanligen på toppen av en annan inkomst. Med medborgarlön är det inte orimligt att personer som ligger nära nivån helt enkelt inte anstränger sig för att hitta denna inkomst när man helt obekymrat ändå kan kvittera ut en 8.000-10.000 kronor ändå. Varför skulle man det? Till och med den som ligger strax över nivån skulle kunna tänkas sluta jobba och för en mindre förlust ekonomiskt vinna massor med fri tid.

  Det förefaller också som en enorm centralstyrning om staten via skattsedeln skulle ta in dessa pengar i stället för att varje person finner lösningar i sin egen omgivning. Passivitet skulle belönas. Det känns inte bra.

  Att ändra i de arbetsbaserade socialförsäkringarna tror jag skulle vara mycket kontroversiellt och rent av skadligt. Sjukförsäkringens huvudsyfte är inte att garantera en inkomst när man är sjuk, utan att tillåta ett uppehåll i lönearbetet så att man kan tillfriskna och komma tillbaks med full kraft. Om villkoren för sjukförsäkringen drastiskt skulle försämras då skulle man nog få se dels fler sjuka på jobbet, dels fler privata försäkringar som täcker ”glappet”. Det tycker jag är oklokt. En allmän försäkring är nämligen långt mycket mer effektiv än en privat. Just av de skälen som anges för medborgarlön. Det kräver mindre administration om varje krav som ställs mot försäkringen inte påverkar den egna vinsten. Skillnaden är att sjukförsäkringen syftar till att få människor tillbaks till arbetet. En medborgarlön har ingen sådan egen drivkraft.

  Samma sak gäller för A-kassan. Den fyller en viktig funktion när det gäller rörlighet på arbetsmarknaden eftersom folk kan sluta på ett jobb och börja på ett annat och ha ekonomisk trygghet däremellan. Detta är nog A-kassans viktigaste funktion just nu, men skulle förstås fungera mycket sämre om det bara var ett grundstöd.

  Sen är det väl ofrånkomligt att svartjobben skulle öka i ett system med medborgarlön. Vem vill jobba vitt för 15.000 och betala 5.000 i skatt, när man kan jobba svart för 5.000 kr och 10.000 kr medborgarlön? Arbetsgivaren sparar 15.000 i månaden på det. Arbetstagaren vinner 5.000 kr på det. Incitamentet för fusk är enormt.

  Jag skulle avråda Piratpartiet å det kraftigaste för att gå fram med förslag om medborgarlön.

  Kommentar av Johan Tjäder — 2 september 2012 @ 21:37

 10. Det finns en klar skillnad mellan socialbidrag och liknande samt medborgarlön. Skillnaden är huruvida samhället har förpliktelser mot någon som inte bidrar till samhället. Det är något annat än att man naturligtvis hjälper utsatta personer, men detta ska i normalfallet inte bestå i bara pengar (då detta oftast är passiviserande). Och ganska snabbt landar åtminstone jag i att detta är en fundamental socialistisk syn, och detta med automatik placerar PP i vänsterfacket. Kortare uttryckt, konceptet står i motsats till individen är ansvarig för sin försörjning (underförstått om inget behjärtansvärt tillstånd som t.ex. sjukdom föreligger.)

  En garantilön utan frågor skulle dessutom göra svartjobb bra mycket lönsammare, i dagsläget försvåras detta genom bidragssystemens kontrollfunktioner. .

  Risken för bidragsberoende ökar dessutom kraftigt på detta sätt, och om man någon dag skulle skrota systemet så kan det ge katastrofala effekter för ganska många. Det finns faktiskt ett likartat system, aktivitesersättningen för unga med funktionsnedsättning där man sett problem: Inspektionen för socialförsäkringen: Aktivitetsersättning för studier ökar risken för mer permanent försörjning från sjukförsäkringen

  Kommentar av pwq — 2 september 2012 @ 22:47

 11. Jag är inte övertygad om medborgarlönens förträfflighet. Vi har väl i Sverige redan ett skapligt socialt skyddsnät. Men som jag har förstått det har vi ganska stora omkostnader i samhället i form av administration av socialt arbete. Men jag är inte helt övertygad om att de omkostnaderna är helt värdelösa. Är de det? I vilket fall behöver vi ett ansvarsfullt system för att undvika att folk råkar illa ut när de yrkeskategorier som uteslutande har med upphovsrätten (och andra utdaterade koncept) att göra kraschar. Internet har bara börjat omforma samhället. Många är troligtvis yrkeskategorierna som kommer försvinna före internet gjort sitt.

  Kommentar av ForskarGurra — 3 september 2012 @ 0:11

 12. Jag anser att medborgarlön är rätt väg att gå. Det är inte så att vi över en natt skall svänga till ett nytt system utan gradvis försöka styra samhället mot denna vision. Jag läser i en kommentar ovan att det skulle vara hemskt om människor valde att inte jobba och istället fick en massa fritid. Varför är detta hemskt?

  Det är snarare så att vi alla är präglade av det samhällssystem in i vilket vi är uppfostrade. Nu anses arbete nästan vara en naturlag. Så vi måste rannsaka oss själva när vi funderar över denna fråga och ta ett steg tillbaka så vi kan tänka frit från de färgade glasögon med vilka vi ser världen.

  Den tekniska utvecklingen gör att det behövs allt färre människor i arbete för att vår civilisation skall fungera. Denna utveckling sker allt snabbare. Det finns i dagsläget inte nog med arbeten för att alla skall ha möjlighet att få ett och oavsett vad politiker försöker göra så kommer jobben aldrig bli fler utan färre totalt i världen. Sverige är inte förskonad från denna utveckling. Trots denna utveckling så har inget land i världen haft modet att försöka anpassa samhällssystemen till utvecklingen. Utan arbete är fortfarande ett krav för att du skall ha rätten till liv. För att överleva behöver en människa varje dag mat, vatten, tak över huvudet, trygghet och positiv social stimulans. Tar du bort någon av dessa pusselbitar så dör människan i fråga ofrånkomligt förr eller senare. Samtliga pusselbitar kräver resurser i form av pengar idag och har du inte ett jobb som genererar pengar så har du således inte råd att leva bokstavligt talat. Detta är en ekvation som inte går ihop idag men ingen vill se problemet och allra minst visa mod och vara den som gör något åt det.

  I Sverige har vi idag sociala trygghetssystem som skall fånga upp människor som saknar pengar för att överleva. Det är mer än vad som finns i de flesta andra länder. Men det är ändå inte nog för att en människa skall överleva. Det är inte en dans på rosor att gå på bidrag i ett samhälle där en människa inte är en värdig medborgare av samhället om människan inte jobbar utan är i stället sedd som en parasit. Detta ger negativa effekter på de två sista pusselbitarna. Dessutom så tillåts inte dessa människor förvalta den tid de har i frihet utan är fortfarande slavar för systemet då de tvingas använda allt tid för att söka jobb som inte finns eller göra ett jobb gratis som ändå samhället inte räknar som ett jobb (fas 3).

  Faktum är att få gillar att jobba egentligen och därför ses de som inte gör det som latmaskar. Mycket av avundsjuka. För vem vill egentligen vara en löneslav som inte är fri att själva disponera sin tid?

  Det finns exempel historiskt om rent extrema försök av politiker att artificiellt dopa systemet för att upprätthålla det dysfunktionella system vi har. Ett är amerikanska politikers försök att efter depressionen göra ”Planned obsolessense” till en lag. Det vill säga företag skall tvingas forska fram produkter som har så dålig kvalitet som möjligt så folk skall tvingas köpa nyt oftare och därmed öka konsumtionen ytterligare och därmed skapa jobb. Ett sjukdomstecken om något. Detta är förövrigt redan på plats idag på många varor inklusive färgskrivare, mobiltelefoner, glödlampor etc som är tillverkade för att max hålla till garantitidens slut. Helst kortare. Skrivare tex har chip i sig som räknar hur många ark du skriver ut innan du plötsligt får ett meddelande om ett hårdvarufel. Reparationsfirmorna (som arbetar efter kriterier satta av tillverkarna) tar ut mer i kostnad för rep än en ny skrivare kostar så folk måste köpa nytt. Samtidigt utvecklar en ryss en enkel programvara som nollställer detta chip i den aktuella HP skrivaren och plötsligt fungerar den som om den vore ny igen . Den utomordentliga dokumentären ”glödlampskonspirationen” producerat av BBC och sänt på SVT för inte så länge sedan tar upp ämnet. Detta orsakar också ett enormt resursslöseri med främst sällsynta jordartsmetaller samt ett gigantiskt sopberg som nu i smyg flyttas till afrika, som tex utbildningsmateriel (trasiga datorer? till utbildning?), och bränns vid kusten av fattiga människor som letar metall att sälja som skrot för att få mat för dagen.

  Ett annat sjukdomsexempel på hur systemet desperat försöker upprätthållas av politiker är ”the american dream” som numera även importeras till Sverige. Det vill säga att du är din egen lyckas smed så länge du bara jobbar så hårt du bara kan så har du chansen att tjäna in storkovan så att du är en av de på toppen av pyramiden. Sanningen är att du i stort sett aldrig kan bli rik på att arbeta så det är bara en dröm som används för att kontrollera folket i USA med hopp. Då hoppet är det sista som överger människan. Mycket tragiskt är att de som mot all förmodan tar sig till toppen oftast är de som är de allra aggressivaste försvararna av det rådande systemet och ser ned på alla andra. För om de kämpat för att bli ”ekonomisk oberoende” alltså fri från löneslaveriet, varför skall andra kunna få frihet utan att behöva slita för det, det är ju inte rättvist?

  Så egentligen borde medborgarlön vara något som eftersträvas av alla libertarianer då det innebär att du ger alla frihet att göra vad de vill med sina liv. Utan att vara slavar under ett system där all värdefull tid i livet kastas bort på onödigt arbete där egentligen det mesta redan idag kan automatiseras om arbete i sig inte ansågs vara heligt. Frihet utan press innebär att människor kan återgå till att lägga tid på självförverkligande, innovationer och uppfinnande. Vi kan även lägga mer tid på att utvecklas socialt i nätverkande med varandra.

  Naturligtvis finns det de som kommer lägga all sin fritid på ligga i soffan och spela TVspel. Men varför skulle detta vara av ondo? Han eller hon kommer fortfarande indirekt att bidra till samhället genom sitt nyttjande. Det är också en myt att en människa skulle må bra och trivas med att stänga in sig hela dagarna. Är en människa fri på riktigt utan en massa press och stress i form av ”måsten” så kommer denne människa ofrånkomligen att söka sig utanför sin bubbla och bidra till samhället. Faktiskt så kommer ett medborgarlöns system att ha chansen att i slutändan få de generationer som växer upp med det utan den prägel som smutsar ner våra åsikter idag, att ifrågasätta det rimliga i hela det nuvarande ekonomiska systemets nuvarande form. Något som är absolut nödvändigt långsiktigt för den mänskliga rasens överlevnad.

  Så avslutningsvis så efterlyser jag att fler människor tänker utanför lådan. För lådan vi lever i är rutten och håller på kväva oss. Men faktum är att fritt tänkande människor har alltid skrämt makten då fria tankar ofrånkomligen leder till törsten efter sann frihet. Friheten att disponera sin egen tid.

  Mycket bra Christian!

  //Andreas

  Kommentar av Andreas G — 3 september 2012 @ 1:29

 13. Reblogged this on Worldwide Terrorism.

  Kommentar av blaeks — 3 september 2012 @ 7:08

 14. Johan Tjäder skrev:

  Enligt Socialstyrelsens rapport Ekonomiskt bistånd årsstatistik 2010 – Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll betalades det ut 11,6 miljarder kronor i bistånd till 437.100 biståndsmottagare. I genomsnitt motsvarar det alltså ungefär 2.200 kronor per person per månad.

  Men att påstå att socialbidragstagare skulle leva på 2.200 kronor i månaden i genomsnitt är ju uppenbarligen fel. Ingen kan klara mat och hyra på så lite, det är helt enkelt omöjligt.

  Jag vet inte exakt vad felet i rapporten är: kanske har de låtit bli att räkna in alla bidrag som faktiskt delas ut till de här personerna, kanske menar de med ”bidragsmottagare” någonting annat än personer som är helt beroende av enbart socialbidrag hela året (vilket ju skulle vara en förutsättning för att divisionen skulle vara relevant). Eller så har de gjort något annat fel.

  Men i vart fall är det uppenbarligen någonting fel med utredningen (eller sammanfattningen av den), om den landar i det kontrafaktuella slutsatsen att socialbidragstagare i genomsnitt får 2.200 kronor i månaden för att klara mat och hyra.

  Kommentar av Christian Engström — 3 september 2012 @ 8:58

 15. Jag håller inte med om att basinkomst/medborgarlönsrörelsen just nu sänder entydigt fel eller riktiga signaler… den som sa fel bidragsberoendesignaler bevisar sin taskiga föreställning om vad människor är kapabla till med ”bastryggheten” mat, kläder och tak över huvudet utanför den dagliga tankevärlden… på gott och ont… rent tekniskt hänger den här frågan i tomma luften om man inte relaterar den till en ”samhälleligt övergripande analys”, dvs någon slags föreställning om vad det är för problem ”vi gemensamt står inför”…

  Ordet ”samhälle” handlar i grund och botten om utbytesrelationens historiska realbstraktion… och denna abstraktions översättning i allmänna tankeformer i olika delar av världens ojämna utveckling av pening-varu-peningrelationer… med andra ord abstraktionsförmågan är olika världen över… ”samhället” betyder väldigt olika i Somalia och Sverige… ”Världsamfundet” är en realabstraktion för den rika världen med någon, om än långt ifrån entydig, mening för oss… Globperspektivet ingår alltså i vår föreställning om en ”samhälleligt övergripande analys”… BRIC-länderna är en del, EU en annan, USA-Israel-Saudiarabien en tredje… gränserna mellan dess huvudgrupper är flytande och flytande är England, Japan, Austalien, Kanada och Scandinavien, delar av ASIEN och Afrika… länder om Somalia, Kongo och ett stråk från Senegal till Kongo är nära nog statslösa samhällsformationer av ett proletariat nära ”trasproletärernas” status som icke-arbetskraftspotential i Globalt samhällsperspektiv… det är den rika världens ”skuldbörda” i både ekonomisk och psykologisk mening av realabstraktionens penningformade översättning till ömsesidigt ”löfte” och ”trovärdighet”… dvs tillgången på råvaror inom dessa territorier är inte en fråga om bussines us usual utan inbördeskrig och det internationella kapitalets vapenproduktion/distribution…

  På gott och ont har vi inget att i grunden invända mot att axeln lierad med USA utgör ”världspolis” globalt.
  Våra anmärkningar kan endast få betydelse om vi inte frontalantagoniserar. Vi behöver inte ge oss men vi måste vilja fred on speaking terms… det måste alla förstå… USA äger tolkningsföreträdet i världens civilisationsprocess militärt betraktat… ur ett sådant maktlogiskt perspektiv underordnar sig hela världen om den är förnuftig… på gott och ont spelar USA rollen som ”den gode despoten”… Bricländerna har insett detta strategisk.

  Vad rör sig sedan globalt under ytan av det militärindustriella kapitalets verkan.i världens övriga kapitalackumuleringsproblem… det dräller av kunskapslåg billig arbetkraft i Kina och mer kunskapsintesiv i Indien… motsvarande arbetskraft för lågteknologisk sammansättnings industri är i den rika världen för dyr och de jobb som finns att få, som svensk ungdom dels till hög samhällelig kostnad är överkvalificerad för, dels inte önskar ha annat än som tillsvidare jobb… är kassatjänster, försäljare i butik, telefon och webb, kockar och servitörer, kunddesigners, vård-och omsorgsarbeten, mattillberedare-säljare-distributörer och kontorsarbeten… hur kul tycker svenska ungdomar med någorlunda strävan det är… som mer drömmer mer om jobb i riktning mot design av ”varumärken” förl the big Event på olika scener och söker sig till estetiska utbildningar én massé och inte till naturvetenskapens möjligen framtida jobb med miljöprogram för att rädda havererade ekosystem i Östersjön och annorstädes…

  Enligt den gamla världens sätt att leva lyckan med Solros, tussilagon, hus, bil, båt och sommarställe har svensken inte längre den förmåga och den samhälleliga förmögenhet som krävs… hen är både för dyr och felaktigt kvalificerad att engagera för det som krävs och heller inte intresserad av att tillverka vad som krävs… gärna köpa för ersättningen av försäljningen av sitt ”varumärke” eller sin fantasifulla idé till att göra hela Sverige till världens Event… men folk med fantasi har vi under många år i nuvarande utbildningssystem sätt till att det är ont om… få mycket få svenskar går det att göra pengar av numera om samhället inte låter svensken fritt fantisera fram något det kanske kan bli inkomst av… till och med Lars Calmfors betvivlar att nationalekonomin har något att komma med längre och skyller på att historikerna och statsvetarna inte sagt det åt han tidigare… svensken står med den rika världen just nu i oförstånd om att tillväxtens framtid handlar om återväxtens möjlighet, att produktionen underordnas reproduktionsperspektivet…

  ”Medborgarlön/Basinkomst” eller ”Omställningsförsäkring” är begrepp som söker sin mening precis på samma trävande vis som begreppen ”demokrati” och ”mänskliga rättigheter”… PP har försvaret av de senare som ledstjärna för politikens utformning… vänd uppgiften till ett förverkligande istället för ett förvarande och börja gå framåt med fötterna och blicken bakåt… vad av det hittillsvarande kan vi rättfärdiga bättre fast sötebrödsdagarna är över… det är ”tillväxtsfrågans återväxt”… ”barn gör inte som vuxna säger utan som de gör”… ”riv upp och gör om”… efteråt begriper vi kanske vad vi gjort och kan ta nya tag för att färdas väl rättfärigande… Calmfors talade till villsegångna ”experter”… invändningarna mot medborgarlönsrörelsen är villsna tankegångar av ”experter” på en död kunskap… människor lever ännu trots denna kunskap… att det tar sig märkliga uttryck ska inte skymma sikten i analysen…

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 3 september 2012 @ 14:17

 16. @Christian (#14)

  Jo, det beror på att många som får socialbidrag redan har en inkomst och att socialbidraget bara ”toppar upp” till socialbidragsnivån. Dessutom får man vanligen inte får bidrag under hela året, utan kanske bara någon månad då och då. Utöver det räknas barn in som biståndstagare när föräldrarna får bistånd.

  Räknar man i stället på hushåll så fick 247.210 hushåll ekonomiskt bistånd på i genomsnitt 46.901 kr och i genomsnitt under 6,4 månader. Det blir 7328 kr i månaden per hushåll. Då börjar vi närma oss. Hushåll är ofta ensamma mammor med barn f.ö.

  Så siffrorna är nog inte fel. Men det visar ju på ett problem med medborgarlön nämligen att det förmodligen inte skulle driva människor att finna andra inkomster och att det i dagens läge helt enkelt kostar väldigt mycket.

  Kommentar av Johan Tjäder — 3 september 2012 @ 18:24

 17. @Andreas G (#12)

  Nja, det är väl inte hemskt att människor vill ha mer fritid. Problemet är att om vi samtidigt vill ha välfärd så betalar det inte sig självt. Vem ska jobba ihop det, och vem ska slippa? Går det att bygga ett samhälle baserat på att några inte behöver anstränga sig för sin försörjning när inte alla kan slippa? Varför skulle de arbetande gå med på det?

  Kommentar av Johan Tjäder — 3 september 2012 @ 18:31

 18. Johan Tjäder skrev:

  Det blir 7328 kr i månaden per hushåll.

  Utmärkt, vi är alltså överens om att den som inte kan försörja sig på annat sätt får runt 8000 kronor i månaden i socialbidrag (eller 7.328 kronor om du föredrar just den siffran, men den varierar ju mellan kommuner och en massa andra förutsättningar).

  Det var ju precis det jag sa: vi betalar redan idag ut så mycket till den som inte har andra inkomster, så därför kan man inte säga att det är omöjligt, och allt snack om att pengarna bara skulle räcka till 2-3000 kronor per bidragstagare bygger på felaktiga beräkningar.

  Det känns som att vi är på rätt väg. 🙂

  Kommentar av Christian Engström — 3 september 2012 @ 21:26

 19. Jag tycker du skall räkna på det själv Christian. Så får du se att det ekonomiskt inte är möjligt med medborgarlön. Om du inte orkar göra det så rekommenderar jag miljöpartiets rapport som då klart visar att medborgarlön inte fungerar ekonomiskt.

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 3 september 2012 @ 23:16

 20. Nej Christian. Du har fortfarande problem med att hantera genomsnitt i delmängder och genomsnitt i totalpopulationer. Precis som då det gällde läkemedels patenteten, Problemet ligger dessutom i hur du skall få de 189890, som tjänar mindre än medborgarrättslönen att ta ett arbete. Det finns ju ingen drivkraft,

  Sedan är det naturligtvis så när det blir fritt fram att avstå från arbete så kommer ytterligare 100 000 tals att ställa in sig i kön.

  Men, att bara för att det helt orealistiskt avstå från att framföra ett populistiskt förslag är något helt annat. Jag tror att ett förslag om medborgarlön skulle ge många röster i valet inom PPs målgrupper. Röster som skulle ge tyngd åt basvärderingarna och rädda dig kvar i Bryssel.. Det kommer dock att bli väldigt svårt att försvara visionen, men de andra politiska partierna skulle tvingas ta upp debatten med PP, vilket också det är gynnsamt. Så gå på och ta upp fler populistiska förslag

  Kommentar av rutros — 4 september 2012 @ 17:54

 21. nejtillpirater: Det duger inte att ha hållhakar på arbetslösa att de måste spionera på för det etablerade näringslivet politiskt obehagliga medborgare. Därför är medborgarlön bättre än bidrag med krav på motprestation.

  Kommentar av Detvetduredan... — 4 september 2012 @ 22:08

 22. @Christian (#18)

  Det beror liksom alldeles på hur man ser det. Vi har råd om man får medborgarlön i genomsnitt 6,4 månader om året och att de som får den inte blir fler. Det är ju det jag menar med att om man ska slå ut detta på alla som i dag får stöd och över ett helt år, då blir det inte mer än 2.200 kronor i månaden.

  Så hur kan ett system för medborgarlön förhindras att svälla? Eller var ska de extra pengarna komma ifrån?

  Kommentar av Johan Tjäder — 5 september 2012 @ 12:23

 23. @ Johan Tjäder,

  Om de bara fick socialbidrag i 6,4 månader måste de ju ha försörjt sig på något annat de övriga 5.6 månaderna. Nu framgår det ju inte av de här siffrorna vad detta ”något annat” var (jobb, a-kassa, f-kassa?), men även om socialbidragen gjordes om till garanterad basinkomst får man väl förmoda att de skulle ha kvar den där andra försörjningen under 5.6 månader.

  Basinkomsten ska ju bara betalas ut till dem som inte får in tillräckligt med pengar från andra källor.

  På sikt är ju tanken att basinkomsten skulle kunna ersätta stora delar av f-kassa och a-kassa också, men nu uppfattade jag det som att vi pratar om just det som är socialbidrag idag.

  Tolkar jag verkligen de här beräkningarna helt fel när jag tycker att de snarast styrker att garanterad basinkomst på nivån ca 8000 per månad inte alls skulle vara så avlägset från vad vi har idag, om man bara tittar på nivåerna?

  Hur som helst, bortsett från det har du naturligtvis rätt i att om vi mildrar kraven för att få socialbidrag, då kommer naturligtvis fler att söka och få dem. Då sväller förstås kostnaderna.

  I vart fall när systemet är fullt utbyggt är tanken att det ska spara en del kostnader genom att de flesta bidragshandläggare på soc, a-kassan och f-kassan inte längre behövs, om systemen är integrerade med harmoniserade ersättningsnivåer. Det är en bespariing som hjälper till att betala den ökade notan.

  En annan möjlighet, utanför socialförsäkringssystemen, kunde vara att införa enhetlig moms, som föreslås helt oberoende av medborgarlönsdiskussionen i ett inlägg på Breddningsbloggen: Dags att införa enhetlig moms. Det skulle ju ge ganska stora intäkter.

  Jag säger inte att jag har någon färdigräknad kalkyl som visar precis hur systemet skulle se ut och vad det skulle kosta, för det har jag förstås inte. Första kravet i ett principiellt ställningstagande skulle rimligen vara att vi tillsätter utredningar för att ta fram mer fakta och siffror.

  Men jag kan inte se varför det skulle vara omöjligt att gå i den här riktningen, och förenkla och på sikt slå ihop de olika bidragssystem vi har idag.

  Kommentar av Christian Engström — 7 september 2012 @ 10:39

 24. […] garanterad basinkomst utan att hela tiden hamna i den övre politiska stratosfären med abstrakt sifferbollande, långt borta från det område där man kan känna sig någorlunda säker på vad olika åtgärder […]

  Pingback av Med banansteg mot garanterad basinkomst « Christian Engström, Pirate MEP — 9 september 2012 @ 15:24

 25. Är Piratpartiet (respektive Liberaldemokraterna) för basinkomst nu i oktober 2012? Var är senaste beviset? Vänliga hälsningar från http://www.fredsthlm.blogspot.com. Där finns 2 artiklar om basinkomst skrivna före september 2012. Ytterligare en kan komma nu. Svara gärna där direkt. Obs. jag läser ej e-post.

  Kommentar av Fredrik Vesterberg — 2 oktober 2012 @ 20:59

 26. @Fredrik Vesterberg,

  Svenska Piratpartiet har inte tagit ställning i frågan om basinkomst ännu, men vi diskuterar den internt (bland annat på Breddningsbloggen).

  Jag personligen tycker det är en otroligt intressant idé, som jag faktiskt tror både är positiv och på sikt helt nödvändig. Men det är alltså vad jag som person tycker, och inte partiets åsikt. (Och om någon undrar så påverkar det här inte hur jag röstar i EU-parlamentet ett smack, eftersom frågan om basinkomst inte är något som EU har med att göra, och det ska det heller inte vara. Vad jag än tycker privat finns det helt enkelt inga sådana förslag att rösta om ens om jag skulle vilja.)

  Tyska Piratenpartei har det på sitt program (men har såvitt jag förstår inte presenterat något konkret förslag, utan vill i det här läget främst se det som en vision att gå mot och en fråga att föra upp i debatten).

  Liberaldemokraterna har såvitt jag förstår basinkomst som en del av sitt program, men alla detaljer och följdfrågor är det nog bäst att de får svara på själva.

  Kommentar av Christian Engström — 2 oktober 2012 @ 22:11

 27. […] garanterad basinkomst utan att hela tiden hamna i den övre politiska stratosfären medabstrakt sifferbollande, långt borta från det område där man kan känna sig någorlunda säker på vad olika åtgärder […]

  Pingback av Med banansteg mot garanterad basinkomst « Borgerpartiet — 3 oktober 2012 @ 22:51

 28. […] På Piratpartiets Breddningsblogg har signaturen Simon lagt ett förslag om medborgarlön / garanterad basinkomst / negativ inkomstskatt (vilket är olika namn på samma grundläggande idé). Jag kommente…  […]

  Pingback av Piratpartiet diskuterar medborgarlön | themovingpause | Scoop.it — 22 oktober 2012 @ 10:01

 29. Nu finns också basinkomst.nu där en kan komma i kontakt med några av de personer och grupper som för tillfället driver frågan om basinkomst!

  Kommentar av Basinkomst Malmö — 26 december 2012 @ 15:27


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: