Christian Engström, Pirat

5 juli 2012

Nedslag i fildelningens verklighet

Filed under: Copyright Reform — Christian Engström @ 23:36

Nöjesindustrin tjänar pengar som aldrig förr, visar rapporten The Sky Is Rising

Opassande skriver mycket bra och angeläget om behandlingen som Peter Sunde har fått utstå från rättsväsendet och samhället. Läs det inlägget om du inte redan gjort det.

Men hon avslutar också med en lista med nedslag i verkligheten runt upphovsrätt och fildelning. Jag kopierar den här (så att jag själv ska kunna hitta den lätt, om inte annat).

Opassande skriver:

Några nedslag, knappast heltäckande och varierar i stort och smått, men menat att ge en bild av det oärliga i kampanjerna mot fildelning. Peter Sunde är inte dömd för att låtskrivare inte får betalt — han är dömd för att vissa aktörer vill äga marknaden:

 • 2004 genomförde Harvard forskning som visade att fildelning hade potentialen att öka CD-försäljning, snarare än tvärtom. Samma undersökning konstaterade empiriskt att det inte går att mäta om nedladdad material är samma sak som förlorad inkomst. (pdf)
 • 2005 konstaterade KTH samma sak – fildelning ökar musikförsäljning.
 • 2007 gick upphovsrättslobbyn ut stort i media och påstod att forskning visat att branchen förlorade 6,2 miljarder kronor på fildelning, genom att koppla varje räknad nedladdning som förlorat köp. Det var dock inte forskning så som det lät förstås i media, utan en branschanalys som visade hur bra det gick för underhållningsindustrin.
 • 2008 Ifpi publicerar sin strategi att lägga över ansvaret på internetleverantörer.
 • 2008 Information läckte via Wikileaks om Acta, som dolde upphovsrättsliga regleringar via ett handelsavtal som förhandlats om sedan 2007, för att slippa gå via lagstiftning i enskilda länder. Avtalet, som skrevs på av Sverige, röstades ner i EU-parlamentet efter stora protester 4 juli 2012.
 • 2008 konstaterade finska MTV3 att branschorganisationen ifpi ljugit om att fildelning gått ner, sedan hårdare lagstiftning implementerats. Trots att detta uppdagats, använde sig ifpi av det som fakta för att övertala svenska politiker för att införa likartade lagar.
 • 2008 uppgav brittiska musikbranschen att cd-försäljningen blomstrade, trots att lobbyorganisationerna påstod motsatsen.
 • 2008 En bank använde sig av upphovsrättslagstiftning för att stänga ner Wikileaks via domstol.
 • 2009 genomfördes forskning kommissionerad av den holländska regeringen som visade att fildelning var bra för ekonomin.
 • 2009 redovisade Google att mer än en tredjedel av anklagelse om upphovsrättsintrång som rapporterades, var för att förhindra konkurrerande affärsverksamhet.
 • 2010 Microsoft använde sig av upphovsrättslagstiftning för att förhindra spridning av insikt om vilken typ av uppgifter företaget lämnar om sina användare till polisen.
 • 2011 Ett lagförslag kallat Sopa föreslogs i USA.
 • 2011 Protestsång mot Acta plockades ner från nätet med hjälp av upphovsrättslagstiftning.
 • 2011 Norska handelshögskolan genomförde en undersökning som visade att fildelare är bäst på att betala för musik på nätet.
 • 2011 .SE släpper även de en undersökning som visar att fildelare är bäst på att betala för musik på nätet.
 • 2011 Amerikanska branschrapporten nämner inte ens fildelning som ett problem, och redovisar stora vinster.
 • 2011 Fristående grupp för investerare presenterar en studie som visar att ökad upphovsrättslagstiftning försvårar nya uppstarter av företag.
 • 2012 Oljebolaget Neste använder sig av upphovsrättslagstiftning för att stänga ner en protestsida av Greenpeace.

Jag lägger till en till punkt:

 • 2012 Rapporten The Sky Is Rising visar att nöjesindustrin i USA växer så det knakar och aldrig har tjänat mer pengar än idag,
Annonser

21 kommentarer

 1. ”Det allmänna resultat, till vilket jag kommit och som, sedan jag en gång kommit fram till det, tjänade mig som ledtråd i mina studier, kan kort formuleras sålunda: /…/ På ett visst stadium av sin utveckling råkar samhällets materiella produktivkrafter i motsättning till de rådande produktionsförhållandena, eller, vad som bara är ett juridiskt uttryck för detta, med de egendomsförhållanden, inom vilka dessa produktivkrafter hittills rört sig. Från att ha varit utvecklingsformer för produktivkrafterna förvandlas dessa till fjättrar för den samma. Då inträder en period av social… [fildelning som en]… revolution… [och på grundval av den ekonomiskt materiella förändringen av kommunikationsförhållandena genomgår hela den ideologiska överbyggnaden en mer eller mindre snabba omvälvning]… Då man betraktar sådana omvälvningar måste man ständigt skilja mellan den materiella omvälvningen av produktions- [ distributions- och kommunikations-] förhållandena vilka kan naturvetenskapligt exakt konstateras, och de juridiska, politiska, religiösa, konstnärliga eller filosofiska, kort sagt ideologiska former, i vilka människorna blir medvetna om denna konflikt och utkämpar den.”

  London i januari 1859

  Karl Marx (i klameri med

  Paradoxen är att ”lika lite som man bedömer en individ efter det, som han tänker om sig själv, lika lite kan man bedöma en sådan omvälvningsepok efter dess medvetande:”

  Frågan är alltså om ”vi” pirater ger uttryck för en förståelse av denna ‘omvälvningsepok’ på ett för tidpunkten juridiskt, politisk, religiöst, konstnärligt eller filosofiskt retoriskt adekvat sätt om vi kallar den rådande ”parlamentariska ordningen” för ‘demokratisk’, under vilken framsynta aktivisters med benägen hjälp av likasinnade språkrör deliberativt manifesterade sin avsikt i handling för det som borde, i högre utsträckning, vara meningen i och med ett medborgerligt ansvarstagande och genom sitt agerande, på trots den odemokratiskt parlamentariska överordning som gäller, lyckades få dess beslutande församlingar att avslå och inte godta ACTA.

  Det är ett retoriskt balansnummer att skilja ut den demokratiskt deliberativa kvalitén som det väsentliga momentet i en serie av handlingar som i huvudsak haft och följt en parlamentarisk ordning som i så hög grad betraktas som odemokratisk och lobbyistisk, i enlighet med sitt begrepp av en del medborgare och enligt andra varandes ”helt i sin demokratiska ordning” med sitt begrepp. Med uttrycket ”en seger för den demokratiska processen” lämnas det möjlighet för både de delegater som i ärlighetens namn försöker agera så gott det går som ”förtroendevalda” istället för som ren yrkeskår av ‘politiker’ en möjlighet att se sig själv som självständigt delaktiga i en demokratisk ”process” enligt gällande ordning och de som ser sig som språkrör och delaktiga i en deliberativt mycket vidare demokratiskt folkrörelse för en på det hela taget mycket vitalare och mer medverkande beslutsordning att identifiera sig med skeendet…

  Detta sagt som en följd av attityden: Att demokrati inte är ett tillstånd utan en handling som hela tiden söker sitt begrepp. Jag tycker du har klarat den retoriska balanskonsten i denna strid hyfsat bra, sett från mina utgångspunkter, att den politiska ekomnomins parlamentariska former av den församhälligandet hushållningen är en historisk övergångsepok i civilisationsprocessens civilisering av människornas liv och leverne…

  Bravo! Nu går i vidare…

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 6 juli 2012 @ 11:10

 2. ”Peter Sunde är inte dömd för att låtskrivare inte får betalt — han är dömd för att vissa aktörer vill äga marknaden”

  Knappast. Det råder full konkurrens i mediabranschen, vem som helst kan sätta igång och komponera egen musik eller producera egen film och sälj, skänka bort eller vad som helst.

  Men självklart är det så att man bara konkurrerar med EGNA produkter och tjänster, precis som Ikea, Volvo och McDonalds gör.

  Att distribuera piratkopior av andras produkter är självklart inte en marknad, tjänsten distribution av piratkopior är inte konkurrensutsatt eftersom det inte är en tjänst någon vill ha, den är dessutom olaglig. Distributionen är i själva verket intimt förknippad med möjligheten och rättigheten att kunna ta betalt och få återbetalning på sin investering – något som gäller i alla branscher.

  Peter Sunde är dömd enligt svensk lag. Nu är det bara att ta sitt straff som en man istället för att föra fram en kraftigt vinklad bild i form av en snyftarhistoria på nätet. Hans brev duger ju inte ens formellt som en nådeansökan eftersom en sådan kräver att man erkänner sitt brott, vilket det framgår tydligt i brevet att han inte gör.

  Huruvida branschen växer eller inte är ointressant, varje enskild upphovsman eller företag i branschen har rätt att få betalt om man väljer att sälja kopior av sina egna verk, oavsett hur det går för branschen i snitt. Om H&M skulle gå i förlust pga alla snatterier i deras butiker så är det ointressant om branschen som helhet går med stora vinster, H&M har likafullt rätt att slippa svinn i form av snatterier. Och även om H&M går med stor vinst så legitimerar detta inte en hög nivå av snatterier eller att en ökad nivå av snatterier skulle vara OK om H&M samtidigt skulle öka sin vinst. Motsvarande resonemang gäller i mediabranschen, svinn i form av piratkopiering är aldrig OK för vare sig branschen eller för enskilda personer eller företag inom branschen.

  Alla som frivilligt vill släppa sina verk fria för nedladdning är förstås välkomna att göra detta, men det är ett val som bara den som innehar upphovsrätten själv ska kunna göra, eftersom det är helt olika beroende på bransch, popularitet m.m. om det anses vara gynnsamt att göra detta eller inte. Det går inte att tillämpa ett genomsnittsresonemang. En del tjänar på att släppa verken fria, andra förlorar på det. Om Ica vill skänka bort produkter för provsmakning i sin butik för att man tror att detta kommer att boosta försäljningen så är det ett val Ica ska göra, kunderna ska inte snatta produkterna och sen resonera om att man därmed skulle gynna Ica genom att ha ökat efterfrågan.

  Var är respekten för de som verkligen skapar något? Ska man tacka sina favoritartister genom att stjäla kopior av deras verk? (Ja piratkopiering är motsvarigheten till att stjäla eller snatta, även om den juridiska benämningen är brott mot upphovsrättslagen). Hur kan piraterna vara så giriga och hänsynslösa?

  Kommentar av nejtillpirater — 7 juli 2012 @ 8:16

 3. Ordet ”Eget” som är grundbulten i NTPs pratbubbla är ett ord vars begrepp söker sin mening… orden lever i stort kvar som de tecknas och bokstaveras… men semantiken rör på sig som ”guben i låddan”. Om NTP inte tjatar helt i eget hushållningsintresse utan för att ”saken” förefaller honom hederlig att tjata om, ja, båda må vara honom förlåtligt… men kan han låta sig upplysas för ett ögonblick, ska hen finna sig förslavad och fångad av tecknet på en evig stiltje… ‘egen’ och ”eget” är bara Guds identitet i all evighet, så lyder identitetslagen JHV… belätet kallar sig NTP och metonymin är glasklar: NTP = Makten i ”egen” bestämd person, döm till ensamhetens singularitet utan tillgång till någon mänsklig skillnad… det är synd och skam

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 7 juli 2012 @ 15:11

 4. När PP kommer in riksdagen så kan man av princip-skälet ”värnande av rättstaten” driva att domen kring TPB-målet prövas åter igen, på ett opartiskt sätt. Befinns domen vara grundlagsstridig så upphävs därmed skadeståndet.

  Då kan man också vända på steken och istället åtala och ev. fälla de som drivit processen för ingrepp i rättsprocess, bestickning o.s.v. Med resultat att skadestånd istället utgår till Peter Sunde & co. 🙂

  Kommentar av Dennis Nilsson — 7 juli 2012 @ 23:56

 5. Debatten skulle vinna mycket om man försöker hålla isär olika delar av upphovsrättens kommersiella villkor. Intjäningen är faktiskt väldigt olika för olika branscher.

  Det gäller framför allt att hålla isär indirekt försäljning (mellan händer, reklam) och direkt försäljning (till slutkund).

  Film
  Här lever branschen på indirekt försäljning. Intäkterna kommer från biografer, TV och reklam. Direktförsäljning är obetydlig i sammanhanget. Piratkopieringen slår främst mot den obetydliga direktförsäljningen och Hollywood blomstrar som aldrig förr. Informationstekniken har globaliserat marknaden och gjort den 10-100x större, samtidigt som monopolet håller priserna uppe.

  Musik
  Även här dominerar indirekt försäljning (inklusive levande uppträdande) intäktsströmmarna. Direktförsäljningen är mer komplex, då musik sedan lång tid flödar via radio etc och lätt kan sparas för vidare konsumtion utan direkta köp. Monopolprissättningen är svårare att upprätthålla och piratkopieringen medför omdefiniering av intäktsmodellerna. (http://www.stim.se/sv/PRESS/Legala-musiktjanster/)
  Tack vare IT och globaliseringen så lever branschen gott med extrema vinster för de främsta artisterna.

  Böcker
  Här handlar det uteslutande om direktförsäljning även om en viss merförsäljning i form av ide` försäljning till film förekommer. Piratkopiering skulle slå hårt mot intäkterna, men då investeringskostnaden är obetydlig kan försäljningspriset bli så lågt att förtjänsten med piratkopieringen är så låg att man lika gärna kan låna på biblioteket eller köpa online. Man är också än så länge beredd att betala extra för papperskopior

  Dataspel
  Här handlar det om direktförsäljning och ett spann mellan obetydliga till rätt höga investeringskostnader. Piratkopieringen skulle kunna vara förödande och branschen dödsdömd. Så är det dock inte utan man har utnyttjat IT tekniken och skapat online spel som är skyddade från piratkopiering i det dyra segmentet och reklamfinansiering i det billiga segmentet.

  Datorprogram
  Även här är det oftast en indirekt försäljning men bilden är mer komplex. Program med låg investeringskostnad (påminner om böcker) samsas med stora projekt (Windows). Branschen som helhet slår ständigt nya inkomstrekord. Detta beror på att man i avsaknaden av historiska låsningar har utvecklat nya intäktsmodeller som fungerat väl (reklam i små program och försäljning till juridiska personer för stora program.

  Det är uppenbart så att upphovsmännen generellt får betalt vare sig privat icke kommersiell fildelning finns eller inte. Det är alltså inte förvånande att forskningen gång på gång visar detta.
  Av girighet vill man ta betalt också för teoretisk beräknad direktförsäljning, trots att IT globaliseringen mer än väl kompenserat för störningar i denna marginella intäktsström. För detta är man beredd att begränsa informationsfriheten, kulturutbytet , integriteten och vårt fria internet!

  Kommentar av rutros — 8 juli 2012 @ 9:46

 6. @rutros #5

  ”Av girighet vill man ta betalt också för teoretisk beräknad direktförsäljning, trots att IT globaliseringen mer än väl kompenserat för störningar i denna marginella intäktsström.”

  Nej, man vill ta betalt för den faktiska direktförsäljning som ska finnas istället för piratkopieringen. Detta inte girighet utan helt vanlig affärsverksamhet. Alla företag vill kunna ta betalt för sina produkter och tjänster, vilket spolieras av att giriga pirater kopierar istället för att köpa.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 juli 2012 @ 10:28

 7. @ NTP # 6

  NEJ
  Det är inte fråga om en normal affärsverksamhet, utan att samhället har givit upphovsmännen ett monopol för att på så sätt främja utvecklingen. Detta är med råge uppfyllt utan att behöva lamslå internet.

  Kommentar av rutros — 8 juli 2012 @ 10:49

 8. @rutros

  ”samhället har givit upphovsmännen ett monopol för att på så sätt främja utvecklingen”

  Ja jag vet att pirater vill peka på detta, dock är detta bara en del av historiken bakom upphovsrätt och knappast ens ett huvudmål för den i dagens samhälle.

  Enligt kommentarerna till lagen:

  ”Den svenska upphovsrättens utveckling har sin bakgrund i nordiska och europeiska överenskommelser; Bernkonventionen, Romkonventionen (av den 26 oktober 1961) och WIPO Copyright Treaty är internationella överenskommelser som inneburit betydande förändringar av den svenska upphovsrättslagen.”

  Det där med att främja utvecklingen nämns inte alls i lagen.

  Givetvis ska det råda en balans mellan upphovsmannens intressen och allmänhetens men att det som idag är möjligt att kopiera ett verk i miljontals exemplar mot upphovsmannens vilja och utan att fällas för det, tyder på att det knappast råder balans. Balansen har i och med internet förskjutits till piraternas/tjuvarnas fördel och till upphovsmannens nackdel.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 juli 2012 @ 11:25

 9. Du får nog gå lite längre tillbaka än Bern konventionen och Paris konventionen, som ju främst rör den internationella utvecklingen. Bäst uttryckt är det i den amerikanska konstitutionen:Article 1, Section 8, grants the government power ”to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. 1787.

  Utan detta undantag från det fria ordet så hade upphovsrätten knappast funnits över huvud taget. Har inte hört andra argument förutom de som helt bisarrt påstår att det handlar om äganderätt.

  Jag håller med om att balans är viktigt. Men som jag redovisade så har inte fildelning ändrat balansen till upphovsmännens nackdel eftersom marknaden har mångfaldigats just tack vare internet. Intäkterna har ju ökat inte minskat.

  Kommentar av rutros — 8 juli 2012 @ 14:02

 10. ”Rut” och ”Rot”, tycker en del höger ut inte är någon skillnad, emedan många åt vänster tycker att det är en mycket betydelsefull skillnad. Om de vänster ut är så särskilt medvetna om varför de tycker som de tycker, utöver att de med ryggmärgen tycker rakt motsatt högern men bara marginellt sedan gör motsatsen, råder det sannolikt just därför delade meningar om.
  Nu vill ”Rutros” skilja på ris & ros i debatten därför att den skulle vinna på att hålla isär rut & rot likt en särskrivning av ‘upphov’ & ‘rätt’ & ‘lag’…
  och denna juridiska maktutövnings konsekvenser för olika branschers utveckling, sett i ljuset av den politiska ekonomins olika pragmatiska aspekter på enskilda företags potens, att allmänt driva på en fortsatt kommersialisering av vårt kulturutbyte, våra informationsmöjligheter och vårt kunskapande… som vill jag mena… även en fråga om ekonomiskt-politiskt-juridiska begränsningar av ‘frihet’ och tillgången till internet som inte bara ett kommersiellt utan också allmänt medborgerligt språkrör.

  Håller här i och för sig med rutros i det korta partipolitiska perspektivet med siktet inställt på, att påverka de lagstiftande, dömande och verkställande församlingarna, företagsamheten och den allmänna opinionsbildningens aktörer till adekvata anpassningar av juridiken som inte begränsar människornas möjligheter, potential och vilja till medverkan i ett demokratiskt ansvarstagande för sig själva och varandra, dvs säga, alla nyanseringar av diskussionen vinner kunskap genom differentieringar och den bild som rutros presenterar här är självklart betydelsefull. Men i mitt språkbruk här i kommentaren ska helst förstås som en liten anmärkning till att de juridiskt-politiska aspekterna av det ‘upphovsrätten’ värnar om och med eventuella förändringar har för ideologisk utgångspunkt i sitt värnande – (t.ex som FNs något sena allmänna rekommendation, att konventionen om människornas yttrandefrihet ska gälla ”även” på internet) – principiellt inte har med hur olika sektorer i ekonomin fungerar lönsamt eller inte som följd av föråldrad och till internetkommunikationen svåranpassade kunskaper, teknologier, tjänster och varuprodukter…

  I ett historiskt perspektiv är frågan paradoxalt nog mycket enkel och samtidigt begreppsligen mycket komplicerad. Det räcker med att konstatera att fildelningens fenomen bara uppstod när den tekniska möjligheten fanns… vilket kan jämföras med ”upphovet” till skriftens alfa & omega och den möjlighet till maktutövningens rationalisering och differentiering som den tillgången förde med sig för de som hade någon tillgång till den öht, Gutenberg hade sin kunskap och sina materiella kunskaper till hands först i mitten 1400-talet, kanske 1000 år efter kinesen utvecklat sin, på grund av att olika betingelser varvid handen möjliga upptäcka och uppfinna något att göra av det och inte förrän på 1800-talet hade tryckkonstens tekniker speedat upp hastigheten förbi kinesen… förlagssytemet och dess juridiska överbyggnad handlar inte om rättsfilosofi utan om maktutövning genom kunskapande om just hur makt utövas bäst i olika situationer utifrån vad som historiskt blivit möjligt. I genom seklerna har maktutövningens effektivisering och differentiering varit en produktiv självgenerativ motor i det vi kallar ‘utvecklingen’ och ‘upphovsrätten’ en affirmativt institutionell del i denna… men idag…

  Alltmer börjar det för min del stå klart att all maktutövning som riktar sitt begär och kunskapande utanför målet av en ökad förmåga till lagom balans av det egna driftslivet mellan självbehärskning och medveten utlevelse är kontraproduktivt… varje försök att skaffa sig kontroll för enbart egen vinnings skull när det gäller människornas kunskapande, vår vilja att ta ansvar och bli myndiga för egen del och allas möjlighet till medverkan i en kulturell tillväxt och allmän civilisering i socialt ovälde, kommer att stöta på patrull i form av att det snart ska visa sig lönlöst… inga affärer med sikte på lönsamma vinster som inte gynnar människorna i deras ömsesidiga tillväxt som human beeing ska visa sig olönsamt…

  Fildelning är bara ett bland flera tecken på en civil olydnad som kommer att vända våra begrepp om vad som är kriminell beteende och inte och lagen kommer att stämmas inför rätten… för att den inte ”överensstämmer med den allmänna rättsuppfattningen.”

  Vissa vill inte inse det av gammal vana.

  Mot bakgrund av den politiska ekonomins abstrakt matematiska modeller, där allt är likställda vanföretällningar i varuoptikens cirkulationssfär, genom peningens bruksperspektiv och bytesvärdesynpunkt, som den ‘mellanhand’ det egentligen inte är i en human optik, men i vaneförställningen framträder i serien – producent-mellan-händer-konsument – som jämlika i egenskap av ägare, varvid differentieringen mellan Rut och Rot i modellen inte spelar någon roll kvalitativt, utan bara kvantitativt, som lika varuägare av olika tillgångar på mängden samhälleliga resurser i betydelsen privat och offentligt, fast och variabelt kapital. spelar naturligtvis en nyansering av debatten som rutros här inleder en stor roll i den fortsatta tematiseringen av det pågående vi är i färd med att skapa. Men ”mellan händer” är en förenklad antropomorf eufemism för det komplicerade mönster av insatsvaror som måste till för att den enkla varurelationen mellan producent och konsument öht ska förverkligas. Förenklingen består av en metonymisk glidning från resurserna, (människorna, deras kunskap och skapelser, kort sagt, vårt kapital) till penningformens ‘mellan händer’ vars intresse i mellanrummet ”producent (och) konsument” varken är den förstes eller den andres väl och ve, utan bara hastigheten i deras utbyte av pengar mot pengar eller pengar mot löften och löften mot skuld…

  Debatten skulle vinna mycket på att retorisk hålla isär ”beteckningarnas” motsvarighet till olika Betecknares språkbruk om ‘betecknat’. Samtalet dia logos skulle vinna mycket på om vi höll isär orden från deras vanebildande förgivettagna begreppsligheter… därför att vi lever i en tid då ”begreppens” ‘begrepp’ hänger fast vid ordens gamla utnötta former av språkbrukens mening i handling och handlingens språkliga göromål.

  Ingen människa har uppfunnit de fyra elementen men alla har upptäckt dem. Ingen är heller ensam upphov till något som uppfunnits utan att någon annan har upptäckt det. Den som tror på att ensam är stark är antingen ett djur eller en gud… inte människa

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 8 juli 2012 @ 17:43

 11. Det är nog så att min användning av begreppet mellanhänder tycks leda tankarna fel. Det upphovsrättsskyddade materialet säljs till en kommersiell motpart som i sin tur paketerar det med reklam, biosalong,radio, bakgrundsmusik eller konsertarena och därmed för det vidare till slutkonsumenten. Visst kan man avstå från all upphovsrätt, men det är inte piratpartiets linje.

  En annan sak som jag reagerar på är att NTP vill kalla läckflödet vid privat fildelning för stöld och snatteri utan att någon egendom försvunnit.

  I själva verket så är upphovsrätten, som den drivs idag – den stora stölden. Utvecklingen sker sedan Bern konventionen av handelspolitiska skäl. Det är därför lagarna och konventionerna inte innehåller så mycket om varför man har just den aktuella omfattningen. Länderna försöker skaffa sig så stora ekonomiska fördelar som möjligt vid förhandlingarna och de skälen kan man ju inte skriva in i texten.

  Utvecklingsländerna skall exportera råvaror och förädlad arbetskraft till i-länderna för att dessa skall behålla och höja sin materiella levnadsstandard — men de får betalt i luft, dvs De får importera upphovsrättsskyddat material som redan med råge har betalats av i-ländernas medborgare. USA skall förbättra sin bytesbalans till varje pris. Detta är den stora stölden, en globala orättvisa och skälet till att Kina och Indien nobbar ACTA, Oerhört bra att piratpartiet kunde driva på så bra så att ACTA kunde stoppas? i parlamentet. Civil olydnad såsom bl.a privat fildelning behövs för att driva utvecklingen i rätt riktning.

  Kommentar av rutros — 8 juli 2012 @ 19:10

 12. @rutros #9

  ”Du får nog gå lite längre tillbaka än Bern konventionen och Paris konventionen, som ju främst rör den internationella utvecklingen. Bäst uttryckt är det i den amerikanska konstitutionen:Article 1, Section 8, grants the government power “to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. 1787.”

  Ja men detta saknar relevans i dagens lagstiftning, speciellt i Sverige. Det finns inte ens inskrivet i lagen. Amerikanska konstitutionen 1787 har inte mycket relevans för upphovsrättslagstiftningen i Sverige år 2012. Du vet mycket väl att det du citerar är ett halmstrå som ni pirater älskar att dra fram.

  @rutros #11

  ”En annan sak som jag reagerar på är att NTP vill kalla läckflödet vid privat fildelning för stöld och snatteri utan att någon egendom försvunnit.”

  Jag kallar det normalt inte stöld eller snatteri eftersom det inte är det rent juridiskt, dock liknar det mycket stöld eller snatteri eftersom det för upphovsmannen är en form av svinn, en förlorad inkomstmöjlighet.

  ”I själva verket så är upphovsrätten, som den drivs idag – den stora stölden.”

  Jaså jag fick inte kalla det för stöld men nu gör du det med upphovsrätten. Märkligt. Piratlogik?

  Kommentar av nejtillpirater — 9 juli 2012 @ 7:10

 13. @NTP #12

  ”Jaså jag fick inte kalla det för stöld men nu gör du det med upphovsrätten. Märkligt. Piratlogik?”

  Javisst för ett ögonblick sänkte jag mig till vulgärnivån. Men liknelsen med stöld är mer relevant för upphovsrätten eftersom u-länderna faktiskt blir av med fysisk egendom. Men ok.. Utsugning är ett mer korrekt begrepp. Tycker du att denna tingens ordning med utsugning av u-länder via upphovsrätten är ok? Ja eller nej.

  ”Ja men detta saknar relevans i dagens lagstiftning, speciellt i Sverige.”

  Du tycks ha väldigt dimmiga begrepp om hur lagstiftningen går till. En internationell överenskommelse innebär att länderna förpliktigar sig att införa en viss lagstiftning.Varför accepterar man då dessa diktat från USA? Jo det beror på att man annars riskerar embargon på väsentliga produkter eller att livsviktiga marknader stängs för landets export. Det finns också kopplingar till militärpolitik. Det är ingen slump att de som ingick i ACTA också är USAs närmaste allierade. Vill du sätta dig in i strategin kan du läsa kongressman Wexlers tal 2009-06-29.

  Utan sin konstitution skulle inte USA kunna driva ACTA eller förlängningen av upphovsrätten på det sätt de gör. Det du kallar halmstrå är en realitet som definitivt påverkar oss dagligen. Har du totalt missat debatten om mjukvarupatenten, där EU fortfarande stretar emot. Tror du att Mickey Mouse förlängningen tillkom på svenskt initiativ? Pirate Bay raiden?

  Kommentar av rutros — 9 juli 2012 @ 8:54

 14. Jag vill sälja vatten på flaska, men vissa personer dricker vatten ur kranen. Det är exakt samma vatten (kopia om man så vill). Fy vilka tjuvar.
  – Potentiellt möjlig försäljning som utbeblir är inte samma sak som inkomstbortfall.

  Kommentar av J — 9 juli 2012 @ 9:07

 15. Ledsen men datum blev fel.. Wexlers tal var 2009-06-09 om någon vill googla

  Kommentar av rutros — 9 juli 2012 @ 9:28

 16. Jag tankar vanemässigt 95 oktanig bensin och i bland leder mig tanken mig ”fel” för att jag inte är uppmärksam på det jag gör utan tänker och tankar på olika vis i samma stund jag griper tag i munstyckets begrepp om 98 oktan.

  Det är inte alltid vi säger det vi menar eller menar det vi säger…

  Självklart… leder detta till att vi tankar ned ”fel” tankar från varandras tecknade avsikter både oavsiktligt och avsiktligt i vår övergripande strävan att skapa en förståelse gemensamt kring det missförstånd vi från själva utgångspunkten alla har per definition som varandes en djurart med vilja till att bli ”människa” bland andra människor… i ”debatten” för att de-fini-era oss… (som de vilka tror sig veta vad ”PPs linje” vill säga representativt uttryckt för PPs gemensamma vilja)… eller i diskussioner för att… dia (genom) logos (språkbrukande) och kunskapandes precisera sig ‘i akt och mening’ genom handlingen identifiera ‘viljan’ (inte just nu filosofiskt) antaget som tolkningen av ”PPs linje” (vilken både kan och inte kan vara såsom rutros säger sig mena i enlighet med sin uppfattnings uttryck om ett samförstånd) till skillnad från min handling ‘i akt och mening’, att differentiera (så självreflekterande som jag förmår) mellan orden, tecknen på det jag talar med och uttryckligen säger, som det menande jag i meningar avser att tala om… sagt och gjort så här långt ‘i akt och mening’ jag tror mig veta precis vad jag talar… till skillnad från min ‘vilja’… att också påpeka just det… att ”debatten skulle vinna på att hålla isär” det rutros talar om men inte uttrycker med det han säger, differentierat mellan ekonomi, juridik och allmänfilosofiska åsikter, i sin klargörande avsikt (för debattens skull), att differentiera branschvist det kommersiella handlingsutrymme ‘agenterna’ uppfattat, att de har eller inte har, såsom de tolkar sin situation, riktigt eller ej, relativt lagstiftningen och feneomenet internets faktum och möjligen faktiska potential, såsom ”PP”, dess medlemspirater och andra piratsympatiserande och övriga människor möjligen uppfattat situationen i smått och stort…

  Som kommentar till detta försök att uppfylla den allmänna dygden, att ”leva som man lär”, vilket som strävan uppfattas som en dygd, men i grund och botten är en sann lögn, fast som synes kan bli ganska svårbegripligt därför att man stöter på svårigheter i att övervinna den faktiska omständigheten, att ”vi lär som vi lever”, s.a.s.går framåt men förstår bakåt, som dansken filosofiskt uttryckte det och menade:

  Ironins existens är existensens ironi.

  Jag kallar mig ”pirat” som ett meddelande till omvärlden var jag har mina sympatier om de vill förstå mig i ett sedvanligt språkbruk om politik och parlamentarisk aktuell representation. Men det torde ha framgått att termen ‘representation’ är något mycket vidare rent existentiellt mänskligt problem. Problemet kan uttryckas på många vis, men jag finner det bäst i en fras hämtad från den svenska maktutredningen, ur rapporten ”Maktens former”, där prof.emeritus Gunnar Olsson Uppsala, på frågan vad ‘makt’ är, finner den likt psykoanalytikern Lacan fann det omedvetna strukturerat som ett språk, ‘makten’ strukturerad som en kunskap och skriver inledningsvis:

  ”Kunskap är per definition en övning i översättning; det bekanta flyttas in i det obekanta, okända världar invaderas av det redan kända. Det avvikande normaliseras, namnges och accepteras. Att tala sant är i själva verket att säga att något är något annat och samtidigt bli trodd.”

  ‘Debatt’ och ‘diskussion’… ”debatten skulle vinna mycket på att hålla isär”… går vi till roten av ”debatten”, så framgår det ur min etymologiska ordbok att vi slår och stöter något grälsjukt á la chimpansernas tjatter och stötande med pinnar av grenar i backen. Ett ‘skeptron’ hade den akademiskmyndighetspersonen i sin hand när han la sin svärdliknande pinne på någon discipels axel och dubbade han med rätten att tala. Kungen fick sin spira till pinne som tecken på att prästerskapet underordnade sin egen välsignelses rätt att tala till denne i Guds namn och Kungen stötte och blötte sin spira grälsjukt med påven sin spira. Och Marskalken, parlamentets ‘hästdräng’, stöter fortfarande sin stav i backen till tecken på att Kungen nu kommer och meddelar högtidligt, att riksdagen har rätten att tala i hans och svenska folkets namn. Och folket börjar alltmer kolla i Wikipedia efter tecknens sanning för slå varandra i huvudena som grälsjuka babianer med definitionernas plakatpolitik… en del debatterar med slagträn och andra vapen mer definitivt klart och redigt var skåpet ska stå…

  Men ‘rutros’ säger, inte så fasligt grälsjukt, bara: ”Viss kan man avstå från all upphovsrätt, men det är inte piratpartiets linje”. Med min retoriska skeptron i hand, sa jag inte att Piratpartiet skulle sätta det på sitt programplakat och aktivt driva min åsikt… som just var… att var och en kan avstå upphosvrätt om det visar sig att hävdandet av en sådan hindrar människornas kunskapande för att försöka bli något mer än bara apor… jag är som du förstår över hövan optimistisk på den punkten… men att vidtaga och/eller uppmana andra till civil olydnad bör nogsamt övervägas… i en medveten beredskap om att i så fall, handla öppet och ta konsekvensen av de eventuella straff som kan följa, i en förhoppning, att rätten tar sitt förnuft till fånga i linje med vad en offentlig opinion förordar av tingens ändrade ordning och vad straffet beträffar inga eller ringa efterräkningar blir följden.
  Att jag väljer peka på fildelning som civil olydnad är alltför lång historia att här utreda maktdelningens och kunskapandets retoriska berättigande i. Logiskt betraktat är situationen i huvudsak såsom debattören NEP retoriskt riktigt men genealogiskt historiskt betraktat rent av efterblivet fånigt polemiserar, polemiskt uttryckt, men diskutabelt problematiskt, om hen vill samtala och resonera, jag vill mena beror på att NEP inte är uppmärksam på vad han talar med … om… och därmed tar för givet alldeles för mycket av anspråk i ordens rent logiska syntax i sitt språkbruk relationering till det ”om” han utgår ifrån och menar något med och lämnar den semantiskt historisk retoriska meningen därhän. Medvetet eller omedvetet talar NTP ”som om” han levde i en oföränderlig evighet. Naturligtvis menar han inte det han säger. Naturligtvis menar han inte, att vi inte ska försöka förhindra den gamla damen att bli påkörd ute i gatan bara för att det är röd gubbe eller att vi måste gå över gatan för att det lyser en grön.

  I det avseendet kära pirater blandar ni och ger identiteter och differentieringar på ett sätt som gör, att jag i polemisk stil påstår att vi/ni inte håller isär handlingen, ‘to act’, från menandet, ‘to make’ i och med retoriken och logiken och om de samma, i akt och mening, att differentiera och identifiera definitioner, i personliga anspråk på både det ena, i en enda aspekt, och det andra, ur en annan enda aspekt… som om… rutros vet skillnaden på hans egen linje, alla andra piraters åsikter om upphovrätt i princip, aktuell rätt och åsikten är om vad piratPartiets linje är i de juridiskt-ekonomiska detaljerna… och de mer mänskligt existentiella implikationerna och filosofiska värderingarna är om man för diskussionens klarhet bemödar sig att hålla isär olika aspekter av politiskt partibygge och ställer sig frågan…

  Gör vi egentligen det vi menar att vi vill gemensamt… ska vi inte göra det istället för bara uttrycka viljan till de företag och den företagsamhet civilsamhället redan är av ‘folkrörelse’ i praktiken bortom staten och dess i dessa tider ytterst tveksamma representativitetsformer… är partiPolitik inte avledningsformen för folkrörelserna… har inte sossarna bevisat hur folkrörelsen blev lika med ”sosse”… och att partiPolitik är ett yrke som syftar till, som bådde Reinfeldt & Lövén säger, att bli statsbärande parti med lön efter det ‘ansvar’ de själv säger ha utan att ta det då det verkligen gäller…

  Nej, makten följer inte ur Lagen men lagen följer Makten… Aldrig någonsin tidigare, inklusive ut- och ‘invecklingsländerna’, har statens trovärdighet och tilliten den egna möjligheten varit så låg i omvänd proportion till hur de faktiska möjligheterna till egen dom och rättfärdighetens representation, efter eget omdöme, varit så förhanden närvarande att bli ett facktum som i vår tid… det är bara att ta makten och behålla den för sig själv under tiden vi söker former för att forma vår företagsamhet… kooperativet är i långt i från en uttömd form… men det är peningens varuform… rutros… kom igen nu…

  Är det inte en vanemässigt ofullständig föreställning av begreppet ”mellan händer” om det bara pekar ut ”insatsvarorna” i själva ”paketeringen” av idén som ”omslagspappret”, likt en formförädling av upphovsidén, när det egentligen är ett designarbete vid sidan om själva idén, vars insatsvara är en design av en efterfrågande konsuments förmögenhet eller tillgångsförmåga genom lån eller arbete i ‘penningform’… och där i själva verket ideproducenten är en produkt av mångas ”insatsvaror”, dagis och lärares undervisning, matproduktionens ‘mellan händer’, kort sagt en massa konsumtion av den essentiella varan ”arbetskraft”… vår livsenergi både fysiskt och metafysiskt… som bruksvärden och bytesvärden i själva verket…
  I själva verket, finns det ingen ‘producent’ (och) ‘konsument’ bara en parentes av arbete (och) utbyte ‘mellan händer’… och det som händer… handlar om reproduktion av livet i ett problematisk samspel mellan händer och natur givet vår inre naturs retoriska förmåga och gemensamma yttre förmögenhet, att genom språket skapa oss ett mellanrum i den yttre naturen som vår värld, ty någon annan finns inte för oss… och där mellanmålens… hantverk och språkbruk är det kraftverk som gör arbetet mödan värd… bara om lusten och glädjen finns kvar i det som ett självändamål och inte bara som möda endast som varans förmål i pengar räknat… som föremål att bytas och förbrukas genom ännu ett byte för bara ombytlighetens skull…

  Det är jätteroligt att byta partner tills trovärdigheten krackelerar i spegeln och tilliten till de egna brösten börja hänga snett… bytt bytt kommer aldrig igen när krigsmålningarna skrumpnar med hudens ålder

  IKEA-modellen… ligg och sitt inte på våra nya möbler, det håller de inte för, men kom gärna och byt ut
  dem nästa vecka, då är det nya modeller eller köp slit och släng i vår recykelbox om hörnet… byt, bara byt för i morgon är allt förbytt…

  Paradoxen är numera att ingen blir hjälpt av partiPolitik mer än de som livnär sig på det, ändå måste sannolikt några offra sig på parnassen, låta sig bespottas av pressen… för de som känner sig manade att inta en stol i den svenska rikssdagen som ett nödvändigt ont… stanna upp tänk efter, det är ett offer av hatten och lyft på locket till alla förgivettaganden, trots att ingen människa kan leva utan att ha något förgivettaget…

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 9 juli 2012 @ 14:28

 17. @J #14

  ”Jag vill sälja vatten på flaska, men vissa personer dricker vatten ur kranen. Det är exakt samma vatten (kopia om man så vill). Fy vilka tjuvar.”

  Det ingen som har någon upphovsrätt på vanligt vatten, det finns ingen verkshöjd. Och vattnet i kranen är heller inte gratis för den delen. Däremot om du säljer vatten med en viss smak, från en viss källa, Ramlösa osv, så är den produkten varumärkesskyddad. Men Loka konkurrerar ärligt och lagligt med Ramlösa och med kranvatten. Precis som Madonnas låtar konkurrerar med Bruce Spingsteens osv. Det råder alltså helt fri konkurrens både när det gäller mineralvatten och musik!

  Om du däremot tar vatten från din kran, häller på flaska och sätter på en falsk etikett med Ramlösa eller Loka, då begår du ett brott. Dock är detta då inte ärlig och laglig konkurrens, utan varumärkesbrott.

  När du piratkopierar musik eller film som är upphovsrättsskyddad så begår du brott mot upphovsrättslagen. Det är helt fritt för dig att ärligt och lagligt konkurrera genom att komponera din egen musik eller spela in din egen film och sälja, skänka bort eller vad du vill.

  ”- Potentiellt möjlig försäljning som utbeblir är inte samma sak som inkomstbortfall.”

  Nej inte exakt samma sak och det beror på vilken typ av musik, artist, film, osv. Men för en given artist kan det innebära ett stort inkomstbortfall i genomsnitt, detta har f.ö. visats bl.a. genom intervjuer av pirater som analysföretaget Mediavision gjorde. På frågan om vad piraterna skulle göra om de inte hade kunnat piratkopiera så svarade man att man skulle köpt lagligt i 25% av fallen. Ett sådant genomsnittsresonemang kan man tillämpa. Enstaka artister kan förstås tjäna på att släppa vissa verk fria som reklam. Men det är givetvis upp till varje artist att avgöra från fall till fall, precis som att Ica väljer om de ska ha gratis provsmakning i en butik, det är inte OK att kunderna öppnar förpackningar och äter utan att betala i butiken med motiveringen att det ökar försäljningen eller att de ändå inte skulle ha köpt…

  Kommentar av nejtillpirater — 9 juli 2012 @ 20:30

 18. Har det slagit dig NTP, att hur mycket du än halkar omkring på den logiskt isfrusna ytan går livet sin gilla gång där under… inget förändras av ditt ytligt eviga tjat… borra dig ett hål, börja pimpla eller hoppa i… kom bara ihåg att inte simma upp mot ljuset när du ska upp, det är bara is och åter is du då slår ditt huvud mot… ta nya tag i sikte på det svarta hålet, så ska du finna utväg för din andedräkt

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 9 juli 2012 @ 21:48

 19. @nejtillpirater

  Och varumärkesbrott är något som piratpartiet fullständigt erkänner. På samma sätt är det enligt pirater heller inte OK att ta en kopierad fil, bränna den till en CD och därefter sälja den med artistens namn på.

  Du fuskar helt enkelt som vanligt bort argumentet med en halmgubbe. Anledningen att jämförelsen mellan kranvatten och vatten på flaska är möjlig är helt enkelt för att poängen som måste markeras är att artisten precis som Loka eller Ramlösa helt enkelt inte är på minsta sätt hotad av ”konkurrensen” som uppstår av att produkten i fråga inte är en bristvara.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 10 juli 2012 @ 9:37

 20. @ Nejtillpirater

  “Peter Sunde är inte dömd för att låtskrivare inte får betalt — han är dömd för att vissa aktörer vill äga marknaden”

  Knappast. Det råder full konkurrens i mediabranschen,

  Att påstå att det råder full konkurrens i en bransch som åtnjuter ett tillverknings-och distributionsmonopol är inget annat än en direkt lögn från din sida. En ständigt återkommande lögn som alltjämt har avslöjats och tillrättavisats, men som du ständigt drar upp gång efter gång.

  vem som helst kan sätta igång och komponera egen musik eller producera egen film och sälj, skänka bort eller vad som helst.

  Att vem som helst kan åtnjuta ett eget monopol förhindrar på inget sätt det obestridliga faktum att ett monopol existerar…

  Att distribuera piratkopior av andras produkter är självklart inte en marknad,

  Det är väl ingen som har påstått att distribution av produkter skulle vara en marknad och inte en tjänst? Sluta angripa halmgubbar och kom med något konkret istället…

  tjänsten distribution av piratkopior är inte konkurrensutsatt eftersom det inte är en tjänst någon vill ha,

  Tjänsten ”distribution av piratkopior” är fullkomligt konkurrensutsatt med tanke på att över en fjärdedel av landets befolkning sysselsätter sig med detta. Att du fortfarande har problem med begrepp som marknad, konkurrens, och stöld är en helt annan sak däremot.

  den är dessutom olaglig.

  Det är även olagligt att gå mot röd gubbe. Inget av detta förändrar dock det faktum att mediabranschen agerar på en monopolutsatt marknad.

  Distributionen är i själva verket intimt förknippad med möjligheten och rättigheten att kunna ta betalt och få återbetalning på sin investering – något som gäller i alla branscher.

  Att påstå att distribution av varor i själva verket skulle vara intimt förknippad med möjligheten att ta betalt för varorna är extremt intetsägande i sig och tillför inte diskussionen något överhuvudtaget.

  Peter Sunde är dömd enligt svensk lag. Nu är det bara att ta sitt straff som en man istället för att föra fram en kraftigt vinklad bild i form av en snyftarhistoria på nätet.

  Att bli dömd för eventuellt medhjälp till eventuellt begångna brott är givetvis inget som gör att man bör ”ta sitt straff som en man”. Självklart skall man bestrida sådana fantasier till det yttersta.

  Hans brev duger ju inte ens formellt som en nådeansökan eftersom en sådan kräver att man erkänner sitt brott, vilket det framgår tydligt i brevet att han inte gör.

  Ett av dig specificerat krav som på inget sätt framgår av de faktiska kraven som finns ställda på regeringens hemsida angående hur man söker benådning.

  Huruvida branschen växer eller inte är ointressant,

  Tvärtom. Som du ofta fått förklarat för dig så spelar det en oerhörd roll huruvida branschen växer eller inte, ty syftet med upphovsrätten är att kulturmaximera samhället. Kan detta syfte uppnås utan att skänka ut godtyckliga monopol till branschen så skall lagstiftningen givetvis revideras. Vad enskilda monopolister sedan anser om den saken är det som är fullkomligt irrelevant i sammanhanget.

  varje enskild upphovsman eller företag i branschen har rätt att få betalt om man väljer att sälja kopior av sina egna verk,

  Menar du att företag i branschen inte skulle få betalt ifall de lyckats sälja ett av sina verk?

  Faktum är att dessa företag fortfarande skulle få betalt när de lyckats sälja produkter och tjänster. Ifall de misslyckas med att sälja dessa produkter och tjänster så skall de givetvis inte ha ett enda rött öre. Är du av en annan åsikt här?

  Om H&M skulle gå i förlust pga alla snatterier i deras butiker så är det ointressant om branschen som helhet går med stora vinster, H&M har likafullt rätt att slippa svinn i form av snatterier. Och även om H&M går med stor vinst så legitimerar detta inte en hög nivå av snatterier eller att en ökad nivå av snatterier skulle vara OK om H&M samtidigt skulle öka sin vinst. Motsvarande resonemang gäller i mediabranschen, svinn i form av piratkopiering är aldrig OK för vare sig branschen eller för enskilda personer eller företag inom branschen.

  Att du fortfarande jämför kopiering av information med stöld visar enbart dina egna kunskapsbrister i det ämne som nu diskuteras.

  Faktum är oberoende forskning fortfarande inte lyckats hitta något stöd för den av upphovsrättsindustrins påhittade skadeverkan av fildelning i ickeförvärvssyfte, oavsett hur många gånger du väljer att förneka detta.

  Alla som frivilligt vill släppa sina verk fria för nedladdning är förstås välkomna att göra detta, men det är ett val som bara den som innehar upphovsrätten själv ska kunna göra,

  Ingalunda. Det monopol och den exklusivitet som rättighetsinnehavaren åtnjuter är enbart ett instrument för att uppnå syftet med upphovsrätten, dvs att kulturmaximera samhället. Skulle det visa sig att denna rättighet inte krävs för att uppnå detta syfte så skall den helt enkelt tas bort, då den inskränker människors fri- och rättigheter.

  Återstoden av ditt resonemang faller bort i vanlig ordning då du återigen försöker jämföra kopiering med stöld, två vitt skilda fenomen.

  (Ja piratkopiering är motsvarigheten till att stjäla eller snatta, även om den juridiska benämningen är brott mot upphovsrättslagen).

  Ingalunda. Det går på inget sätt likställa stöld med kopiering, vare sig juridiskt eller logiskt. Detta solklara faktum och logiska självklarhet har upprepade gånger förklarats för dig utan vidare framgång.

  Hur kan piraterna vara så giriga och hänsynslösa?

  Det är inte piraterna som utan underlag kräver egna monopol på bekostnad av alla människors fri- och rättigheter. Det är inte piraterna som utan underlag kräver att staten hjälper dom att tjäna pengar. Det är heller inte piraterna som stämmer vanligt folk för att de delar med sig av den information som de införskaffat.

  Så vem är det som är girig och hänsynslös egentligen?

  Nej, man vill ta betalt för den faktiska direktförsäljning som ska finnas istället för piratkopieringen. Detta inte girighet utan helt vanlig affärsverksamhet.

  Det är inget som hindrar dom från att försöka ta betalt för digitala kopior av verk om dom så önskar. Girigheten består av att dom utan underlag kräver statligt sanktionerade monopol som inskränker människors fri- och rättigheter.

  Alla företag vill kunna ta betalt för sina produkter och tjänster,

  Alla företag kräver inte statligt sanktionerade monopol för att kunna bedriva en verksamhet.

  vilket spolieras av att giriga pirater kopierar istället för att köpa.

  Som sagt. Oberoende forskning har fortfarande inte lyckats hitta något samband mellan fildelning i ickeförvärvssyfte och den av upphovsrättsindustrin påstådda skadeverkan. Pirater förhindrar heller inte företag från att försöka använda en viss affärsmodell.

  @rutros

  “samhället har givit upphovsmännen ett monopol för att på så sätt främja utvecklingen”

  Ja jag vet att pirater vill peka på detta, dock är detta bara en del av historiken bakom upphovsrätt och knappast ens ett huvudmål för den i dagens samhälle.

  Syftet med upphovsrätten är och kommer alltid vara att kulturmaximera samhället. Den kommer aldrig att vara att gynna enskilda människor på bekostnad av övriga människors fri- och rättigheter.

  Givetvis ska det råda en balans mellan upphovsmannens intressen och allmänhetens men att det som idag är möjligt att kopiera ett verk i miljontals exemplar mot upphovsmannens vilja och utan att fällas för det, tyder på att det knappast råder balans. Balansen har i och med internet förskjutits till piraternas/tjuvarnas fördel och till upphovsmannens nackdel.

  En balans uppnås genom att med minsta möjliga särbehandling av upphovsmän uppnå största möjliga kulturmaximering. Hur effektiv dagens teknik är på att distribuera material är i det här sammanhanget fullkomligt ointressant.

  Ja men detta saknar relevans i dagens lagstiftning, speciellt i Sverige.

  Ingalunda. Inte ens i länder som Sverige stiftar man godtyckliga lagar för att gynna enskilda individer på bekostnad av övriga människors fri- och rättigheter. Att upphovsrättslagstiftningen står i direkt kontrast till medborgerliga och mänskliga rättigheter är heller ingen hemlighet.

  Jag kallar det normalt inte stöld eller snatteri eftersom det inte är det rent juridiskt, dock liknar det mycket stöld eller snatteri eftersom det för upphovsmannen är en form av svinn, en förlorad inkomstmöjlighet.

  Och likväl gör du stöld/snatteri-jämförelsen gång efter gång på denna blogg…

  Sedan går det fortfarande inte att jämföra kopiering med stöld.

  Nej inte exakt samma sak och det beror på vilken typ av musik, artist, film, osv. Men för en given artist kan det innebära ett stort inkomstbortfall i genomsnitt, detta har f.ö. visats bl.a. genom intervjuer av pirater som analysföretaget Mediavision gjorde. På frågan om vad piraterna skulle göra om de inte hade kunnat piratkopiera så svarade man att man skulle köpt lagligt i 25% av fallen. Ett sådant genomsnittsresonemang kan man tillämpa.

  Vad oberoende forskning tydligt har visat är att inget samband kan finnas mellan fildelning i ickeförvärvssyfte och den av upphovsrättsindustrins påhittade skadeverkan av densamme. Vidare så har du på inget sätt här frambringat något konkret som skulle stödja din högst personliga önskan om att denna skadeverkan ens skulle existera.

  Kommentar av Professor — 15 juli 2012 @ 21:17

 21. @nejtillpirater:
  ”Jag kallar det normalt inte stöld eller snatteri”

  Vad fan är ditt ”resonemang” kring H&M ovanför då?

  Kommentar av mindmaze — 17 juli 2012 @ 3:47


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: