Christian Engström, Pirat

14 juni 2012

Ska Visa och Mastercard få stänga av vilka företag de vill?

Filed under: Electronic Payments — Christian Engström @ 7:04
Tags: ,

Vilket europeiskt företag som helst kan råka ut för samma sak som Wikileaks

I december 2010, när Wikileaks var som allra hetast i media, bestämde sig Visa, Mastercard, Paypal och Western Union att strypa möjligheten att donera pengar till Wikileaks.

Vid den här tiden gick donationerna till Wikileaks via ett företag baserat på Island, och avtalen med Visa och Mastercard var tecknade där. Island ingår i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES, så det här är en fråga som direkt berör Europa.

Blockaden är inte beslutad
av någon domstol på Island eller någon annanstans i världen, utan det är ett ensidigt beslut taget av Visa och Mastercard efter politiska påtryckningar från den amerikanska administrationen. Betalningsföretagens blockad mot Wikileaks pågår fortfarande.

VISA och Mastercard är tillsammans fullständigt dominerande på marknaden för internationella kortbetalningar, så i praktiken har det blivit mycket svårt för den som vill stödja Wikileaks ekonomiskt att göra det. Wikileaks har en sida där de tipsar om hur man kan ta sig runt blockaden, men de förlorade ändå 95% av sina intäkter över en natt när blockaden trädde i kraft.

Fallet Wikileaks är speciellt, eftersom det var så högprofilerat i media, och betalningsföretagens blockad kom till efter rent politiska påtryckningar, utan ens något domstolsutslag i USA.

Men precis samma sak kan drabba vilket europeiskt företag som helst. Allt som behövs är att någon amerikansk konkurrent lyckas övertyga en amerikansk domstol att utfärda ett föreläggande som tvingar Visa och Mastercard att sluta förmedla betalningar till det europeiska företaget.

Det kan ske utan att det europeiska företaget ens får chansen att försvara sig i den amerikanska domstolen, och definitivt utan någon som helst rättslig prövning i Europa.

Det här är ett allvarligt problem
som vi måste ta tag i. Europeiska företag och organisationer borde aldrig löpa risken att bli avstängda från betalningssystemen utan åtminstone en rättslig prövning i det land i Europa där de är baserade.

Utvecklingen går mot att allt fler företag och organisationer är helt beroende av kortbetalningar och andra elektroniska betalningsmedel. Det gäller redan de flesta företag som är uppbyggda runt försäljning på nätet, men även andra företag i allt större utsträckning. Man kan diskutera om det här är en bra eller dålig utveckling, men den är icke desto mindre ett faktum.

EU-kommissionen har nu presenterat ett ”green paper” om elektroniska betalningar med titeln Towards an integrated European market for card, internet and mobile payments (även på svenska). Ett grönpapper (eller vad man nu säger på svenska) är ett diskussionsunderlag med mer frågor än svar. Det är alltså tidigt i processen ännu så länge, vilket är bra. Då är möjligheten att påverka det slutliga utfallet större.

Fråga 14 i kommissionens grönpapper lyder:

14) Med tanke på den ökande användningen av betalkort, anser du att det finns företag vars verksamhet är beroende av om de kan godta betalning med kort? Ge gärna konkreta exempel på företag och/eller branscher. Om så är fallet, finns det ett behov av att fastställa objektiva regler för hur betaltjänstleverantörer och betalkortsystem ska agera gentemot beroende användare?

EU-parlamentet ska svara med en rapport där vi säger vad vi tycker om kommissionens tankar. Jag är skuggrapportör för den Gröna gruppen i utskottet för inre marknad och konsumentfrågor IMCO, och jag kommer lägga ett ändringsförslag som i princip svarar ”ja – ja” på fråga 14:

Det finns ett stort och ökande antal företag som är beroende av de kan godta betalning med kort, och det finns ett behov av att fastställa objektiva regler för hur betaltjänstleverantörer och betalkortsystem ska agera gentemot beroende användare.

Jag har träffat lobbyisterna från både Visa och Mastercard, och då tog jag tillfället i akt att göra fullständigt klart för dem hur oacceptabelt jag tycker att de har agerat i fallet Wikileaks. Jag hoppas att de rapporterar det tillbaka till sina respektive koncernledningar, allra helst i samma ordalag som jag använde. 😉

Men rent generellt skulle en europeisk lagstiftning som reglerar det här faktiskt ligga i betalkortsföretagens intresse. Finns det tydliga lagar som säger vad som gäller i Europa, då har Visa och Mastercard något att luta sig mot nästa gång de blir utsatta för politiska (eller opinionsmässiga) påtryckningar i USA.

Det är som sagt tidigt i processen, och det är många steg innan det eventuellt kan tänkas komma ett konkret lagförslag från kommissionen. Men det är bra att vara med i diskussionerna från början.

Jag ser det här som en mycket viktig fråga. Vi får inte bygga in oss i en situation där privata företag i praktiken får rollen som grindvakter som kan avgöra vem som får eller inte får driva verksamhet i Europa. Det är ett av huvudargumenten för nätneutralitet när det gäller internetleverantörer, och det är precis lika tillämpligt på betalsystemen.

39 kommentarer

 1. En fråga som kräver ett svar, tror jag. Vi har i samhället utvecklat rätt klara och tydliga regler om hur en bank får agera eller ej, gentemot sina användare och på vilka premisser. Om en bank skall kunna förbjuda överförandet av pengar till tredje part så skall det krävas att det finns ett beslut därtill taget av domstol, grundat på god och skälig misstanke.

  Inget sådant beslut har fattats angående wikileaks. Betalningen skars av på grund av att en politiker lyfte på en lur och tillsade om att privatpersoner skulle förhindras förfara med sina egna pengar hur de ville för att mottagaren var ”politiskt obekväm” och inget annat.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 14 juni 2012 @ 9:35

 2. Det är möjligt att kortföretagen har agerat likadant tidigare utan att det har givit rubriker, men det som hände i december 2010 har för mig blivit det främsta skälet att inte skaffa något konto hos dessa företag (inte heller hos PayPal). Risken att något företag jag har anledning att skicka pengar till skulle bli svartlistat betraktar jag som mikroskopisk, men jag vill av princip inte att min plånbok skall utgöra en del av något lands verktygsarsenal att utöva utrikespolitiska påtryckningar med (inte heller Sveriges). Vill den amerikanska administrationen bojkotta ett visst företag, då får den göra det med sin egen köpkraft, inte med min ofrivilliga medverkan.

  Det har orsakat mig vissa problem att exempelvis skicka betalningar till utlandet. Inom Europa går det bra att göra överföringar till mottagarens bankkonto (men i och med att dessa betalningar förmedlas via SWIFT är de inte heller helt invändningsfria). När jag försökte betala på samma sätt till ett företag i USA blev det dock stopp. Visserligen kunde betalningsmottagaren på min förfrågan uppge såväl bankens adress och SWIFT-kod som sitt eget kontonummer, men Nordea krävde dessutom en ”clearing code” som mottagaren trots två veckors efterforskningar inte lyckades ta reda på.

  Då vände jag mig till Nordea och bad dem ordna en betalcheck (”international money order”), men den servicen uppgav Nordea till min förvåning att man hade upphört med. Jag påpekade att de faktiskt angav det alternativet på sina webbsidor, varpå de bad att få kontrollera med ”internationella kontoret” och återkomma.

  När de återkom, så var det inget problem alls att genomföra den ursprungligen beställda överföringen, utan ”clearing code”, men också utan bankens adress, SWIFT-kod eller kontonummer. Överföringen resulterade i en check utställd till betalningsmottagaren av en annan amerikansk bank. Jag fick betala en avgift på 150 kronor i min ände av transaktionen, men det såg jag som rimligt i relation till det överförda beloppets storlek, när jag nu slapp ställa min kundrelation hos mottagaren till amerikanska utrikesdepartementets förfogande. Det blir förstås svårare att motivera ju mindre det överförda beloppet är, men då får jag helt enkelt välja en leverantör på närmare håll att handla hos.

  Finns det något billigare och/eller säkrare sätt? Skicka kontanter i kuvert? Smuggla guld via Internet..?

  Kommentar av Anders Andersson — 14 juni 2012 @ 14:36

 3. Bra jobbat Christian. När det här började uppmärksammas tänkte jag att nu har piratpartiet en jättechans att gå in som mellanhand. En spärring av betalströmmarna till ett politiskt parti utan att brott föreligger borde väl få håret att resa sig på våra beslutsfattare. Har ni övervägt detta? Självklart borde samma regler gälla som för bankerna, dvs domstolsbeslut och neutral handläggning.

  Det måste vara de direkt folkvalda som fattar besluten. De har ju givits mandatet och svarar för väljarna. Beslutsfattandet via våra ombuds ombud måste vara undantag och inte ledstjärna.

  Kommentar av rutros — 14 juni 2012 @ 16:03

 4. För att agera mellanhand vid betalningar krävs antagligen tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, eller ser du något undantag från tillståndskravet som skulle kunna vara tillämpligt? För att erhålla tillstånd krävs bland annat att den som ingår i företagets styrelse anses lämplig för denna uppgift. Se även 2 kap. 7 § andra stycket:

  Om företaget har eller kan förväntas komma att få nära förbindelser med någon annan, får tillstånd enligt 1 § ges bara om förbindelserna inte hindrar en effektiv tillsyn av företaget.

  Ett krav som Finansinspektionen kan komma att ställa är förmodligen att betaltjänsten placeras i ett separat bolag med egen styrelse, och inte blandas samman med partiets övriga verksamhet, även om partiet står som ägare till bolaget. I så fall försvinner den föreslagna poängen med att associera betaltjänsten med partiet, alltså att det inte skulle gå att stänga betaltjänsten utan att stänga partiet. Det kommer att gå alldeles utmärkt att göra.

  För övrigt är jag inte övertygad om att ett svenskt politiskt parti, utan representation i landets lagstiftande församling, har så mycket större chans att undvika utländska påtryckningar än vad ett betaltjänstföretag, vars första och största kund är Wikileaks, har. Men för att slippa en diskussion om detta: Det spelar alltså ingen roll. Finansinspektionen kommer knappast att tillåta att ett betaltjänstföretag lägger sitt väl och ve i händerna på ett politiskt parti vars högsta beslutande organ utgörs av hundra anonyma forumnick som vart och ett har betalat 0 kronor i medlemsavgift för minst två månader sedan.

  Det är aldrig en bra idé att lägga alla ägg i en korg, inte ens om ett av äggen är av guld och därför okrossbart. Korgen kan likafullt välta. Man använder i stället flera korgar för att sprida riskerna för varje enskilt ägg, vare sig det är gjort av massivt guld eller det finaste porslin. Och man har många ägg.

  Kommentar av Anders Andersson — 14 juni 2012 @ 16:52

 5. @rutros #3

  ”När det här började uppmärksammas tänkte jag att nu har piratpartiet en jättechans att gå in som mellanhand”

  Piraterna gillar ju inte mellanhänder.

  ”En spärring av betalströmmarna till ett politiskt parti utan att brott föreligger borde väl få håret att resa sig på våra beslutsfattare. Har ni övervägt detta? Självklart borde samma regler gälla som för bankerna, dvs domstolsbeslut och neutral handläggning.”

  Jag tror inte att håret skulle resa sig. Om PP skulle gå in som ”mellanhand” så är det ju ett helt fritt val, man sätter sig i skiten med flit och kan mycket enkelt få in pengar på andra sätt eller genom att helt enkelt inte längre agera mellanhand.

  Och vad gäller ”utan att ett brott föreligger” så kan detta diskuteras. Att leverera bandbredd till TPB kan mycket väl vara olagligt. Piratpartier i andra länder har tvingats göra vissa saker av domstol och fogat sig i detta, samma sak kan mycket väl hända i Sverige. Enda anledningen jag ser till att man inte har vidtagit några åtgärder mot PP än är att TPB inte behöver PPs bandbredd, PP gör detta bara som ”mellanhand” i politiskt syfte. Skulle man tvinga PP att upphöra med leveransen så skulle TPB på några få minuter ställa om och verksamheten skulle rulla på som vanligt. PP är alltså en helt onödig mellanhand som inte behövs, alltså ungefär som PP utmålar skivbolagen. Man går alltså in som en helt onödig mellanhand i syfte att bidra till uppenbart kriminell verksamhet, ett mycket tydligt uppsåt och så fjärran ”mere conduit” man kan komma.

  Fler och fler blockerar TPB, det är uppenbart att dagens TPB är precis lika olagligt som gamla TPB. Lagen är teknikneutral, vilken teknik man använder för att begå medhjälp till brott mot upphovsrättslagen är ointressant. Domen mot ansvarig för drogforum.net visar att man inte ens behöver befatta sig med det olagliga eller ens tjäna pengar, det räcker med att man har ett tydligt uppsåt att förmedla tjänster som uppenbart underlättar brottslighet, precis som TPB gör idag och har gjort från första början.

  Kommentar av nejtillpirater — 14 juni 2012 @ 17:11

 6. Det viktigaste i fråga om pengar är just pengar. Förbjud kontantlösa butiker. Kontanter är det enda betalmedel som är anonymt idag, förutom Bitcoin.

  Kontanterna måste överleva, det är en grundförutsättning för att kunna betala anonymt! Det får heller inte förekomma krav på att man identifierar sig vid köp, som t.ex. MediaMarkt kräver idag. (undantaget legkontroll för Systembolaget och liknande)

  Om EU får göra som de vill, kommer de att se till att det inte går att betala en krona utan att avsändare och mottagare registreras i sökbara databaser.

  Kommentar av Anonym — 14 juni 2012 @ 18:12

 7. Det finns två naturliga modeller det skulle kunna fungera på:
  1) Som bilförsäkringar: Säljer du sådana är du skyldig att erbjuda alla trafikförsäkring och kunna motivera priset.
  2) Marknadsledande aktörer fråntas rätten att välja bort kunder. Detta har fördelen att nischaktörer (vilka kan tillföra samhällsnytta) inte drabbas av oväntad marknadsanstormning.

  Problemet finns för alla brancher där man har privatiserad infrastruktur, inte enbart kreditkortsföretag.

  Sedan har ju Visa och Mastercard nationella bolag som företräder dem, så rent juridiskt bör frågan vara komplicerad. Om en svensk medborgare försöker överföra pengar till en australiensk medborgare via ett isländskt företag vars (isländska?) underleverantörer använder av USA-baserade servrar, hur hanterar man motstridig lagstiftning, och vilka är ansvariga?

  Kommentar av pwq — 14 juni 2012 @ 19:48

 8. Anders #4
  Du gick mycket längre än vad jag tänkte. Det var ju inte en regelrätt bankverksamhet och betalverksamhet jag avsåg utan utan en slags penninginsamling där behållningen oavkortad gick till Wikileaks. Vet inte om man kan betala med Visa i pirate shop osv, men man skulle kunna tänka sig att man kunde köpa en eller flera Wikileaks vimplar eller dylikt mycket dyrt.

  Tror du verkligen på allvar att man kan ingripa mot om ett politiskt parti skulle sälja en souvenir och helt lagligt överföra ett bidrag till någon. Vilka påtryckningar skulle USA kunna använda mot en laglig hantering i annat land, där föreningsfrihet råder. Man måste väl först fälla Wikileaks i någon domstol.

  Det är faktiskt ganska otäckt att USA tycks reglera betalströmmarna också utanför USA. Hur har detta gått till? Varför har inte EU protesterat och skaffat ett eget alternativ. Det är bra att Christian är på bettet

  @ NTP Visar än en gång en prov på att inte kunna ha mer än en tanke i sitt huvud. . Tvångsbeteende ?

  Kommentar av rutros — 14 juni 2012 @ 20:29

 9. Rutros, det framgick inte av din kommentar vad du menade med ”mellanhand”, så jag utgick från att du avsåg en generell betalningsförmedling. Allt annat vore enbart symboliskt; Wikileaks lär inte överleva på Piratpartiets försäljning av vimplar.

  Och om bidragen har mer än symboliskt värde, då lär både svenska och utländska myndigheter intressera sig för ”souvenirförsäljningen”, om än av olika skäl. Skulle verksamheten vara mer utsatt för påtryckningar om den bedrevs av en hembygdsförening i stället för av ett diminutivt politiskt parti, menar du?

  Varför EU inte protesterar? Tja, hur högt protesterar EU:s invånare över detta? Så länge väljarna inte flåsar dem i nacken ser EU-politikerna det antagligen som onödigt att irritera USA beträffande företag med utomeuropeiska ägare. Fast om vi flyttar fokus från australiska (?) Wikileaks och EES-landet Island till resebyråer inom EU med resmålet Kuba i katalogen, så har faktiskt EU rutit en aning och förbjudit Europeiska företag att medverka i den amerikanska sanktionspolitiken mot Kuba. Jag vet inte vad nuläget är i den frågan.

  Eftergifterna till USA rörande tillhandahållande av SWIFT-data visar dock att omtanken om betalningsvägarnas politiska integritet inte sitter särskilt djupt. EU kan inte som överstatligt organ piska fram något nytt betaltjänstföretag med säte i Europa, utan det är upp till privata intressen att känna efter hur stor efterfrågan bland allmänheten tycks vara och ta initiativ på affärsmässig grund. Hur många är det ens inom PP som försöker betala med check i dag (se min redogörelse ovan)? Jag skulle bli glad om vi är två stycken.

  Kommentar av Anders Andersson — 14 juni 2012 @ 22:37

 10. PP burde kæmpe for at infrastruktur som betalingshandling kommer under demokratisk kontrol (hvor enkelte dele er outsourcet til interreserede firmaer). Det nuværende monopoly over vores forskællige infrastrukturer er dybt bekymrende.

  Kommentar av Thork — 15 juni 2012 @ 6:30

 11. @ Anders. Nu visade det sig att Wikileaks redan har dylika ”mellanhänder”. Jag tror faktiskt att symbolik är väldigt betydelsefull. Det är viktigt att agera solidariskt när tillfälle ges. Något av civil olydnad. Jag skickar ju hellre mitt bidrag till ett tämligen publikt parti än genom en okänd kommersiell aktör. Skulle man verkligen utöva synliga påtryckningar på PP så gynnar det saken. Man tar lätt parti för den svage. (Jfr SD)

  Jag hade faktiskt inte kollat förut, men det visade att mitt Maestro är en del av Mastercard så där sprack det. Jag håller med om att integritetsfrågornas betydelse kräver viss intellektuell förmåga för att ta till sig om man inte själv blivit utsatt. Men visst har EU power att lagstifta om både det ena och andra, för det handlar om dotterbolag med säte i Europa. På lite längre sikt kommer USAs ekonomiska dominans att brytas och därmed kommer övriga världen inte länge att stå och buga inför USAs påbud. Som det nu är lägger 500 miljoner människor indirekt ner rösten och spelar med vare sig det gäller ACTA ,Internet eller betalningssystemen. Nu när EU s centralbank verkar få en massa banker på halsen, finns kanske ett instrument att ta upp kampen mot finansjättarna.

  Kommentar av Anonym — 15 juni 2012 @ 12:32

 12. @ Anders
  Nog är det väl så att dessa kortföretag måste ha tillstånd från finansinspektionen baserat på den lagstiftning som du hänvisade till. Vad hindrar då Sverige att skriva in i lagstiftningen att kortföretagen inte får diskriminera företag eller föreningar utan domstolsbeslut och reglera under vilka omständigheter det får ske. Är det en möjlig väg att gå fram?

  Kommentar av hennes@mail.com — 15 juni 2012 @ 12:42

 13. Finansinspektionen har tidigare uttalat att eftersom Mastercard och VISA inte är företag med säte i Sverige så kan de (vill de) inget göra.

  Finansinspektionen har för övrigt varit fullt upptagna med att förhindra att pengar tvättas genom att anonymt betala för toalettbesök med sms. Men den smitvägen är nu tilltäppt, så att säga.

  Kommentar av viktualiebroder — 15 juni 2012 @ 14:05

 14. @Anders #4
  ”Finns det något billigare och/eller säkrare sätt? ”
  Bitcoin. Ingen avgift alls för själva överföringen, dock tillkommer lite krångel och avgift vid växling till och från ”vanlig” valuta.

  Kommentar av JohJoh — 15 juni 2012 @ 14:28

 15. @NTP.
  Grattis. Du lyckas överträffa dig själv igen 😉
  Du skriver ”TPB” 7ggr som svar på ett inlägg som handlar om något helt annat. Kunga-kronan som mästare i ”off topic” sitter säkert.

  Kommentar av JohJoh — 15 juni 2012 @ 14:31

 16. Ni som vill kunna vara anonyma när ni betalar, vad har ni för rationella skäl till detta? Jag förstår ärligt talat inte behovet.

  I den mån man skulle vilja vara anonym för att som exempel stötta en ”tveksam” politisk rörelse, få behandling för psykisk sjukdom eller liknande, då räcker det ju med att man är anonym inför andra människor, vilket man ju normalt är när man betala med sitt VISA-kort. Din granne vet inte att du varit på psykoterapi bara för att du betalat med VISA-kortet.

  I den mån man skulle behöva vara mer anonym än så är det viktigt att det ALLTID går att röja anonymiteten i samband med brottsutredning, dock ska det förstås krävas en hel del innan man får röja anonymiteten – ingen vill ha ett storebrorssamhälle. Men vi ska inte ha system för anonyma betalningar eller anonyma kontantkort osv vars syfte i allt större grad är att underlätta för kriminalitet. Jag tycker att det är helt rätt att förbjuda anonyma kontantkort liksom att avskaffa sedlar och mynt (av praktiska skäl om inte annat) och då även inte tillåta diverse anonyma betalningssätt där det är omöjligt att spåra vem som ligger bakom.

  Förklara nu för mig varför det ändå behövs sätt att betala anonymt? Förklara varför detta skulle vara så mycket viktigare än att motverka kriminalitet. Eller tänk så här:

  A: Andelen vanliga personer som inte har något att dölja
  B: Andelen personer som har något att dölja men som inte är olagligt
  C: Andelen personer som vill vara anonyma för att begå brott eller på andra sätt utsätta andra för övergrepp’

  Grupp A har inget som helst att frukta av att inte kunna vara helt anonyma.
  Grupp B klarar sig normalt med att betala med VISA-kort eller möjligen någon mer anonymare form av betalning men där polisen kan röja identiteten vid en brottsutredning.
  Grupp C är den grupp som har mest att förlora på att inte kunna vara anonym

  Enligt min bedömning, grupp A-C, finns inga som helst skäl till att man ska kunna vara 100% anonym vid betalning.

  @JohJoh: Jag svarade sakligt på ett inlägg, detta vara knappast ”off topic”. Däremot är du helt off topic så kungakronan kan du behålla själv.

  Kommentar av nejtillpirater — 16 juni 2012 @ 7:42

 17. @ntp: Jag önskar vara anonym när jag betalar för att jag anser att vad jag köper eller stödjer är min privata angelägenhet. Jag stänger också dörren om mig på en allmän toalett, jag har ingen webkamera i mitt sovrum, jag springer inte omkring med en tydlig namnskylt om dagarna heller, allt detta av exakt samma anledning, ingen annan än jag ska ha rätt att rota i mitt privatliv såvida jag faktiskt inte är misstänkt för något som berättigar ett visst rotande.

  Är dessa enkla principer verkligen så svåra att förstå, eller vill du bara inte förstå för att det inte passar dina motiv? Om det bara är svårt att förstå så undrar jag om du stänger dörren om dig när du går på en allmän toalett, och varför / varför inte?

  Kommentar av Pontus — 16 juni 2012 @ 15:45

 18. @Pontus

  Att stänga dörren när man är på toaletten eller att man inte har kameror i sovrummet är väl en helt annan sak än vad man gör ute i samhället, exempelvis när man tar en sväng på stan. Man får helt enkelt räkna med att kunna bli igenkänd, eller att vem som helst plockar fram sin kamera/mobil och fotograferar, det behöver inte vara några övervakningskameror. Man är helt enkelt inte helt privat ute i samhället och internet är faktiskt en del av samhället. När man sitter vid sin dator och skriver dikter och sparar på en lokal fil så är man privat. Men så fort man går ut på nätet så finns det många som har möjlighet att lyssna, lovligt eller olovligt. Man måste helt enkelt agera därefter. De flesta har inte namnskylt på sig men normalt har man ju plånboken med sig och man kan räkna med att få legitimera sig i en hel massa olika sammanhang. Gör vad du vill i hemmet (så länge det inte skadar någon annan), men alltså inte när du lämnar hemmet eller går ut på nätet.

  Internet är ingen toalett och heller inget sovrum. Din jämförelse är inte relevant.

  Kommentar av nejtillpirater — 16 juni 2012 @ 17:18

 19. JohJoh, Bitcoin är intressant, men än så länge är det bara en begränsad grupp betalningsmottagare som är nåbara den vägen. För övrigt undrar jag vad som kommer att hända med växelkursen när alla 21M BTC är ”myntade”. Just nu står kursen i cirka 40-50 SEK, vilket ger en cirkulationspotential på i storleksordningen en miljard. Det är tio öre per människa på jorden. Räcker det för att täcka ens en bråkdel av världens behov av betalningsmedel? Kan man förvänta sig att kursen stiger kraftigt när råmaterialet har sinat, kanske tio- eller rentav hundrafalt?

  För att undvika växlingsavgifterna får jag hitta något jag kan sälja och ta betalt i BTC, och så hoppas jag bidra till kursstegringen genom att sätta ett löjligt lågt pris på sådant jag annars hade givit bort gratis. När jag på detta sätt efter flera år har skrapat ihop 100 BTC så får jag kanske en bostadsrätt för det beloppet. $-)

  Kommentar av Anders Andersson — 17 juni 2012 @ 3:28

 20. @ntp
  Det är en milsvid skillnad mellan att man kan bli sedd och fotograferad på allmänplats av medmänniskor jämfört med det du eftersträvar att det ska vara lag på att allt man gör i det offentliga måste loggas av ”makten”.

  Kommentar av John Johanson — 17 juni 2012 @ 10:14

 21. @Anonym #10,

  jo, visst är symboliken i att kunna betala till Wikileaks trots de amerikanska sanktionerna värdefull för Wikileaks, men något effektivt vapen i kampen om betalningskanalerna är det ju inte. För varje krona som skickas till Wikileaks så skickas en miljard (eller en biljon; whatever) i transaktioner världen runt. Visa känner knappast av något förlusthot.

  Som jag skrev ovan, så finner jag det osannolikt att någon av mina vanliga betalningsmottagare kommer att förhindras att ta emot pengar via Visa, så om det bara rörde mig personligen skulle jag inte se något problem (och detta gäller förstås majoriteten av världens befolkning). Varje sanktion mot en enskild betalningsmottagare utgör dock ett hot mot alla betalningsmottagare, ett hot som kan vara tillräckligt för att rätta in majoriteten i ledet, och därför vill jag neutralisera detta hot genom att helt enkelt bojkotta den trilskande betalningskanalen vad gäller samtliga mina betalningar, inklusive min lägenhetshyra om så skulle visa sig nödvändigt (nu kan jag i praktiken sköta alla mina inrikes betalningar via giro, så för mig är det främst utlandsbetalningarna som berörs).

  Därav min efterlysning av betalningssystem som alla kan använda, oavsett mottagare. Wikileaks utgör möjligen ett lackmustest på tänkbara betalningssätt, men nästa fråga är hur många andra betalningsmottagare som nås på samma sätt, och där platsar ännu inte Bitcoin. De reella alternativen tycks vara banköverföringar och checkar, vilka båda är förknippade med höga avgifter per transaktion. För småbelopp återstår endast kontanter, vilka i praktiken bara är användbara vid fysiska möten på samma ort (men jag kan ju hota med att skicka kontanter i vanliga brev och se hur Posten reagerar).

  Givetvis bör man försöka påverka mottagarna att utöka betalningsalternativen till att omfatta exempelvis också Bitcoin, men där måste man övervinna en tröskel som är ganska hög när det gäller mottagare vars produkter eller tjänster jag är beroende av; det känns liksom inte seriöst att hota med att sluta äta bara för att livsmedelshandeln inte tar Bitcoin. De som är lättast att påverka torde vara välgörenhetsorganisationer som inte har något annat än ett gott samvete att sälja, samt producenter av diverse onyttigheter som man kan ha eller mista (biobesök, godis, tivoli, bubbelpool). Det känns också ganska symboliskt, men det är kanske en god början.

  Kommentar av Anders Andersson — 17 juni 2012 @ 13:16

 22. @John Johansson #20

  ”Det är en milsvid skillnad mellan att man kan bli sedd och fotograferad på allmänplats av medmänniskor jämfört med det du eftersträvar att det ska vara lag på att allt man gör i det offentliga måste loggas av ”makten””

  Och vad anser du att jag eftersträvar att det ska vara lag på?

  Angående det som loggas så handlar det ju inte ett dugg om ”makten”. Det är helt enkelt demokratiskt stiftade lagar, alltså folkets vilja via vår representativa demokrati, och dessa lagar ska förstås efterföljas. Lagarna finns där för att folket vill ha dem. Eller menar du ”folket” när du skriver ”makten”? Eller vilka anser du annars är ”makten”? Jag förstår faktiskt inte vad du menar, du verkar ha missuppfattat hur det fungerar i en av världens bäst fungerande demokratier.

  Kommentar av nejtillpirater — 17 juni 2012 @ 15:37

 23. @ntp
  Ibland vet jag inte om du försöker skoja eller om du är allvarlig. Men för all del lev du kvar i din naiva värld där ”folket” = ”makten” bara för att vi har representativ demokrati. Med din (brist på) logik kan vi ju lägga ner alla ansträngningar att granska ”makten” eftersom det är samma sak som ”folket”, dvs vi granskar bara oss själva…

  Kommentar av JohJoh — 17 juni 2012 @ 17:13

 24. En annan faktor att ta hänsyn till vid valet av betalningsmedel är hur mycket som försvinner i bedrägerier i förhållande till alla genomförda transaktioner. År 2006 motsvarade kostnaden för kortbedrägerier 0,7 promille av alla genomförda transaktioner. Det är ganska mycket pengar i absoluta tal räknat…

  Motsvarande förhållande för kontanter förefaller svårt att bestämma, men det har gjorts uppskattningar att av den totala mängden USA-dollar i cirkulation så är 0,08 promille förfalskningar, alltså mindre än en tiondel av det som försvinner i kreditkortssystemet, och då lär just dollarsedlar vara såväl attraktiva som lätta att förfalska i jämförelse med många andra valutor

  Hur mycket som försvinner vid direkta banköverföringar har jag ingen aning om, men jag gissar att det är en ännu mindre andel. Av omtanke om världsekonomin väljer jag gärna ett betalningssätt med så låg förlustgrad som möjligt. I slutändan är det alltid enskilda personer som får betala, även om bankerna sprider förlusterna på alla sina kunder.

  Kommentar av Anders Andersson — 17 juni 2012 @ 23:33

 25. @JohJoh

  När det gäller myndighetsutövning så behöver den förstås kunna granskas, det är viktigt att man inte begår tjänstefel. Men egentligen är det ju privatpersoner i tjänsteutövning som gör fel, det är ju inte ”makten”. Vissa målar upp ”staten”, ”makten” osv. som om det vore en person, en diktator. En nidbild helt enkelt. I själva verket handlar det om enskilda personers utövning.

  @Anders Andersson

  Du förefaller jämföra äpplen och päron.
  1. Kostnader för kortbedrägerier
  2. Andelen pengar i cirkulation som är förfalskade, vad är då istället motsvarande kostnader, alltså jämfört med punkt 1?

  Om man säkerställer att alla betalningar kan loggas, som vid kortköp, banköverföringar osv, då kan ju aldrig några pengar ”försvinna” och det finns möjlighet att följa upp alla transaktioner. Det är ju i övergången mellan elektroniska överföringar och reda pengar som man tappar tappar spåret och där kostnaderna även uppstår. Kontanter och andra anonyma betalningssätt är i hög grad en förutsättning för kriminalitet. Jag förutsätter att kontanter kommer att försvinna, det känns som omodernt och onödigt, dinosaurieteknik.

  Kommentar av nejtillpirater — 18 juni 2012 @ 6:19

 26. Bra att du tar upp detta Christian. Att det är problematiskt, även ur företags synpunkt.

  Det verkar inte som det finns rena uttagskort längre? De jag sett har alla haft VISA etc. koppling. Så en 14-åring med månadspeng med uttagskort måste ingå i ett globalt oligolitiskt (fast om man ser på Wikileaks-stoppandet, monolitisk) betal/uttagssystem för vardagstransaktioner. Det är försett med en kill switch (utan juridisk prövning) i handen på Vita Huset. Det är perverst. Naturligtvis kan man ge sina barn veckopeng i kontanter, men de är ju också väldigt farliga, för det gynnar brottslighet. Nog för att väldigt många människor inte insett det, och fortsätter använda de förskräckliga sedlarna. Men kanske de nya syftar till att avskräcka folk 😉

  Det är tråkigt att det inte finns alternativ till VISA et al, att det inte verkar finna rena uttagskort längre. Alternativ finns kanske i Kina, men det känns ju inte som alternativ. Kontanter är ett alternativ.

  Kommentar av Mikael — 18 juni 2012 @ 6:52

 27. @ntp

  Du menar att min egna personliga dator ska betraktas som en privat zon, hur kan du då vara för ett avtal som ACTA? Om jag reser utomlands så innebär ACTA att min dator inte bara får genomsökas av tullen utan även att dess innehåll får kopieras av tullen. Du har inte fattat att gränserna för privatlivet suddas ut löpande idag, det enda du gör är att luta dig tillbaka och hävdar att de som ser och förstår konsekvenserna av det som händer kring oss idag är foliehattar. Du får verkligen ursäkta mig men din inställning till den privata sfären äcklar mig verkligen, när skulle du säga att ”stopp och belägg, det här är lite för närgånget”?

  Kommentar av Pontus — 18 juni 2012 @ 23:54

 28. Det är helt enkelt otillfredsställande att Visa och MasterCard tillåts ha en dominerande marknadsandel och att det inte finns europeiska alternativ. Det är förbluffande att denna situation har fått utvecklats under så lång tid utan att europeiska myndigheter har reagerat. Nog borde det finnas utrymme för åtminstone en global kortbetalningstjänst som är baserad i Europa?

  I den andra frågan om betalningsförmedlarnas ansvar borde den som förmedlar betalningar ska inte drabbas av medhjälparansvar så länge man följer vissa förhållningsregler t.ex. som i e-handelsdirektivet. Det förfaller dock nödvändigt att genom lagstiftning reglera hur betalningsförmedling går till. Förmodligen krävs det ett nytt direktiv som reglerar betalningsförmedlares ansvar – inte bara kortföretag då utan även giro och annat. Verksamheten bör vara tillståndspliktig och det ska finnas sanktioner mot dem som bryter mot reglerna som inte bara innebär indraget tillstånd – även om det är den yttersta sanktionen.

  I det direktivet bör man etablera en princip att betalningar bara får stoppas om det finns ett lagakraftvunnet domstolsbeslut om detta i det land där mottagaren har sin hemvist och att det ankommer på den medlemsstaten att ersätta eventuell skada som ett sådant beslut orsakar. Rätten ska innan den beslutar om betalningsblockering ha möjlighet att pröva mindre ingripande åtgärder som förelägganden eventuellt kopplat med viten.

  När det gäller grönpapperet så slås jag av att man enbart talar euro här. Det borde vara så att reglerna omfattar alla länder i EU oavsett vilken valuta som används där. Särskilt om man beaktar att Storbritannien och Danmark har ett formellt undantag från att delta i EMU.

  Kommentar av Johan Tjäder — 19 juni 2012 @ 11:25

 29. Försökte förstå vad Visa och Mastercard är för slags organisationer genom att skumma igenom årsredovisningarna. Båda startade som organisationer ägda av medlemmarna, som är banker och finansiella organisationer över hela världen. År 2008 resp 2006 börsnoterades dessa i USA. De ursprungliga medlemmarna kunde sälja sina andelar och ledningarna kunde berika sig med feta optionsprogram. Båda företagen är oerhört lönsamma och har utvecklats bättre än aktiemarknaden.

  Det intressanta är att VISA Europa fortfarande är medlems ägt av ca 4000 banker och är dessutom stor? aktieägare i VISA inc. Varför VISA Europa så slaviskt måste följa VISA inc är inte uppenbart. Finns det hemliga? avtal som gör att man måste göra som USA dikterar? Man undrar ju hur det hela gått till egentligen.

  Det finns alla skäl i världen för det allmänna att reglera dessa oligopol företag på samma sätt som för bankerna. Inte minst med de nya ägarförhållandena

  Kommentar av rutros — 19 juni 2012 @ 14:34

 30. @ntp

  Är du samma person som sebnie på Flashback? Du för i alla fall samma naiva och övervakningsälskande diskussion.

  Du skriver bl.a. ”I den mån man skulle behöva vara mer anonym än så är det viktigt att det ALLTID går att röja anonymiteten i samband med brottsutredning, dock ska det förstås krävas en hel del innan man får röja anonymiteten – ingen vill ha ett storebrorssamhälle.”

  Hur går det där ihop? Det du beskriver är ett storebrorssamhälle! Har du spelat Drakar och Demoner? Det har inte jag, men jag har hört talas om spelelementet ”alignment”. Lawful – chaotic och good – evil. Det finns en anledning till att det är tvådimensionellt, som Rick Falkvinge beskriver bra här: http://falkvinge.net/2011/07/01/lawfully-good-lawfully-evil/

  Demokratiskt stiftade lagar? Det är ju så dumt så att klockorna inte bara stannar utan går baklänges… Vi väljer politiker. Politiker stiftar lagar. Om vi inte tycker om det väljer vi nya politiker, men de dåliga lagarna finns kvar, och de nya politikerna stiftar fler lagar som är lika illa. Har du missat att alla partier i riksdagen är en homogen massa i övervakningsfrågor, med mycket få undantag? Det är inte representativt för folket.

  Att betala pengar kan vara i samma eller större behov av skydd än att gå på toaletten, utan att vara ett dugg olagligt. Man kanske smygröker, man kanske köper porr eller sexleksaker… Tänk om din granne jobbar på t.ex. Skatteverket och har tillgång till datan? Eller om en hacker lägger ut den öppet på Internet? Register läcker väldigt ofta.

  Vad händer om en ny Hitler kommer till makten i Sverige? (Godwins lag slår till igen…) Vad skulle han/hon tycka om att ha ett utbrett övervakningssystem på plats? Har du kanske betalat pengar till ett visst religiöst samfund, ett visst parti, eller något annat som gör att du är en fiende till ”Nyhitler”?

  Det är frågor som du bör tänka igenom och svara noggrant på innan du önskar ett övervakningssamhälle. Men det vet jag att du inte kommer att göra, jag har diskuterat med sådana som du förut. Jag tror att du är helt låst i ditt tankesätt, och varken kan eller vill tänka om.

  Kommentar av Anonym (samma som #6) — 19 juni 2012 @ 16:08

 31. @Anonym #30

  ”Är du samma person som sebnie på Flashback? Du för i alla fall samma naiva och övervakningsälskande diskussion”

  Nej, jag läser sällar på Flashback, och har kanske skrivit ett eller 2 inlägg där totalt. Och jag för ingen naiv och övervakningsälskande diskussion. Jag vill inte ha någon övervakning, jag älskar definitivt inte övervakning. Men så länge det finns kriminalitet så måste det finnas en viss övervakning, en rimlig kompromiss. Kriminaliteten ska inte få härja fritt bara för att vi ska undvika all form av övervakning. Ett tydligt exempel på detta är ju övervakningskameror i butiker, något som de flesta accepterar även om det kan kännas lite obehagligt. Men har man rent mjöl i påsen så lär man sig snart att ignorera sådana kameror.

  ”Vi väljer politiker. Politiker stiftar lagar. Om vi inte tycker om det väljer vi nya politiker, men de dåliga lagarna finns kvar, och de nya politikerna stiftar fler lagar som är lika illa. Har du missat att alla partier i riksdagen är en homogen massa i övervakningsfrågor, med mycket få undantag? Det är inte representativt för folket.”

  Politikerna blir valda av folket för att representera folket. Gillar man inte detta väljer man andra politiker. Ditt problem är att du tydligen inte accepterar resultatet av demokratiskt ordnade val, du kräver att just dina särintressen ska bli hörsammade. Detta är en mycket omogen inställning enligt min mening.

  ”Vad händer om en ny Hitler kommer till makten i Sverige? (Godwins lag slår till igen…) Vad skulle han/hon tycka om att ha ett utbrett övervakningssystem på plats?”

  Ja du, Hitler…. Om en ny Hitler kommer till makten så kan ju den personen föra in vilka lagar som helst, eller hur? Ditt och många andra piraters problem är att ni inte kan skilja på pilens riktning. DDR hade övervakning av folket för att trycka ner dem och behålla makten. Ingen vill ha en sådan regim, definitivt inte jag. Men ert problem är att eftersom ni tror att pilen automatiskt även leder i andra riktningen så tror ni att alla former av övervakning leder till DDR. Sluttande plan osv. Detta är en våldsam överdrift! Så länge vi inte avskaffar de demokratiska spelreglerna så kan folket alltid stoppa det som skulle kunna innebära ”DDR2.0”. Men vi är inte där, vi är mycket långt ifrån något sådant.

  Jag önskar INTE ett övervakningssamhälle. Men jag kräver att man tar hand om kriminaliteten så att den inte får härja fritt. Man måste då kompromissa en del. Sen gör vi helt olika bedömningar angående om vi anser att vi har eller snart har ett övervakningssamhälle eller inte. Jag anser att något sådant, likt ”DDR”, är mycket långt borta. Och skulle det börja brännas så lovar jag att jag kommer att reagera kraftigt. Jag har också en gräns. Den ligger längre bort än din men givetvis finns den, den finns hos alla. Du behöver inte vara orolig. Lugn och fin.

  Kommentar av nejtillpirater — 19 juni 2012 @ 19:51

 32. @ 31 Nejtillpirater

  Du är för och emot övervakning på samma gång men nämner inte konkret hur långt du är beredd att gå åt något håll. Samma smörja som vi är vana att höra från dig nejtillpirater:)

  ”Politikerna blir valda av folket för att representera folket. Gillar man inte detta väljer man andra politiker.”

  Skadan är redan skedd nejtillpirater. Det räcker inte att välja ett nytt parti då de tycker i stort sett likadant i de här frågorna. Du verkar ha missat vad en representativ demokrati innebär. Vi väljer någon annan som ska representera vår åsikt och det är tyvärr inte alltid den personen gör det när det kommer till kritan. Vi har redan ett demokratiskt underskott då just särintressen har stor makt att påverka politikerna. En representativ demokrati har sina brister och det är vår plikt som medborgare att vi behov ifrågasätta lagarna som stiftas, och inte göra som dig nejtillpirater att acceptera resultatet som det är.

  Kommentar av Anonym — 19 juni 2012 @ 22:58

 33. @Anonym #32

  ”Du är för och emot övervakning på samma gång men nämner inte konkret hur långt du är beredd att gå åt något håll. Samma smörja som vi är vana att höra från dig nejtillpirater:)”

  Smörja? Som folk är mest skulle jag tro. Är du helt emot ALL form av övervakning? Inklusive butikskameror mot snatteri, fartkameror, polisens telefonavlyssning, polisspaning osv? Var går DIN gräns? HAR du någon?

  ”En representativ demokrati har sina brister och det är vår plikt som medborgare att vi behov ifrågasätta lagarna som stiftas, och inte göra som dig nejtillpirater att acceptera resultatet som det är.”

  Jag accepterar inte precis alla lagar, självklart ska de ifrågasättas om man vill. Men de ska följas tills det att de har ändrats. Du godtar inte demokratins spelregler, jag kan inte få det till något annat. Om riksdagsmännen klubbar igenom en lag så är det per definition så att beslutet motsvarar folkets vilja eftersom det är folket som valt dessa personer. Vill man ha igenom något annat så väljer man att rösta på någon annan. Sen får man acceptera resultatet precis som i vilket majoritetsbeslut som helst, särintressen blir då överkörda och det ingår i demokratins spelregler.

  Kommentar av nejtillpirater — 20 juni 2012 @ 18:51

 34. Inledningsvis handlade blogginlägget om företag som är beroende av kortbetalningar, men säger inget om hur privatpersoner drabbas av företag som Paypal VISA etc. Men det är en lika allvarlig sida av saken och en del av det utökade övervakningssamhället.
  Så länge jag kan betala med kontanter avgör jag själv och bara jag hur mina pengar ska användas. Men fallet med Wikileaks visar hur tydligt som helst hur det är med elektronisk betalning, någon annan kan bestämma hur du får använda dina pengar.
  Ett kontantlöst samhälle måste vara varje politikers våta dröm. Helt plötsligt skulle man få fullständig insyn i alla ekonomiska transaktioner, kunna utöka skattebasen och dessutom göra det möjligt att när som helst med enbart en knapptryckning kunna ta av dig alla dina pengar och ställa dig på bar backe.
  Nu säger förstås någon” Jag har rent mjöl i påsen och behöver inte vara rädd” men hur många i världshistorien har inte genom just det beteendet satt sig i händerna på maktgalna politiker? Medan de med rent mjöl i påsen lullar på som vanligt står nästa diktator i kulissen och väntar.

  Kommentar av Ebba — 20 juni 2012 @ 20:03

 35. @ nejtillpirater 33

  ”Smörja? Som folk är mest skulle jag tro. Är du helt emot ALL form av övervakning? Inklusive butikskameror mot snatteri, fartkameror, polisens telefonavlyssning, polisspaning osv? Var går DIN gräns? HAR du någon?”

  Och folk är som regel ganska oinsatta i problemet med övervakning och konsekvenserna av den så det stämmer ganska bra in på dig nejtillpirater:) Jag är inte emot all övervakning och har inte antytt att jag är det. Det är ditt påhitt nejtillpirater. Som vanligt försöker du tillskriva personer åsikter de inte har och kör din sedvanliga ohederliga debattstil. För mig går gränsen att det ska finnas en konkret misstanke om brott innan man avlyssnar/övervakar personen eller platsen. De exempel du radar upp faller ofta inom den ramen så länge det inte övergår i att platser/personer slentrianövervakas. Nya FRA lagen och IPRED lagen överskrider gränsen med råge och jag är emot båda två. Tycker du att någon myndighet ska få övervaka/avlyssna personer eller allmänna platser utan att det finns någon konkret brottsmisstanke? Är du för FRA lagen? Är du för IPRED lagen? Är du för ACTA?

  ”Jag accepterar inte precis alla lagar, självklart ska de ifrågasättas om man vill. Men de ska följas tills det att de har ändrats. ”

  Problemet är att demokratins spelregler inte följs av varken politiker eller särintressen som jag redan sagt. Särintressen som upphovsrättsindustrin utövar påtryckningar med hjälp av pengar och inflytande istället för att ställa upp med ett parti i allmänna val som driver deras frågor. Skulle du själv följa en lag, hur tokig den än var, till dess att den ändrades?

  ”Du godtar inte demokratins spelregler, jag kan inte få det till något annat.”

  Demokratins spelregler har redan brutits av de som representerar oss så vill du i alla lägen acceptera resultatet som det är så varsågod nejtillpirater. Jag har inget emot att följa reglerna själv men systemet är inte utan brister och då måste vi medborgare säga ifrån. Det finns tyvärr tillfällen när civil olydnad kan vara berättigat. Tycker du att politiker och särintressen ska tillåtas bryta mot spelreglerna och sedan förvänta oss att vi medborgarna ska följa dem?

  ”Om riksdagsmännen klubbar igenom en lag så är det per definition så att beslutet motsvarar folkets vilja eftersom det är folket som valt dessa personer. Vill man ha igenom något annat så väljer man att rösta på någon annan. Sen får man acceptera resultatet precis som i vilket majoritetsbeslut som helst, särintressen blir då överkörda och det ingår i demokratins spelregler.”

  Det motsvarar folkets vilja bara rent formellt. Det betyder inte att beslutsprocesserna har varit demokratiska eller att de som stiftat lagarna själva har följt spelreglerna.

  Kommentar av Anonym — 20 juni 2012 @ 21:33

 36. @nejtillpirater (#31)

  ”Så länge vi inte avskaffar de demokratiska spelreglerna så kan folket alltid stoppa det som skulle kunna innebära ‘DDR2.0’. Men vi är inte där, vi är mycket långt ifrån något sådant.”

  Vilka är då de demokratiska spelreglerna enligt din mening? Inbegriper det t.ex. att medborgare ska kunna få stödja organisationer som främjar informationsfriheten med ekonomiska medel?

  Kommentar av Johan Tjäder — 21 juni 2012 @ 10:56

 37. @Johan Tjäder #36

  ”Vilka är då de demokratiska spelreglerna enligt din mening? Inbegriper det t.ex. att medborgare ska kunna få stödja organisationer som främjar informationsfriheten med ekonomiska medel?

  Ja varför skulle inte medborgare kunna få stödja sådana organsationer? Man får dock förutsätta att dessa organisationer håller sig till lagen.

  Sen är det så att om man som exempel vill ”avskaffa yttrandefriheten” så kräver detta en grundlagsländring, dvs två riksdagsbeslut med nytt val emellan. Det kommer helt enkelt inte bli något ”DDR2.0” bara för att man för in ytterligare övervakning i takt med att kriminaliteten tyvärr ökar.

  Kommentar av nejtillpirater — 24 juni 2012 @ 17:58

 38. @nejtillpirater

  ”Och skulle det börja brännas så lovar jag att jag kommer att reagera kraftigt. Jag har också en gräns. Den ligger längre bort än din men givetvis finns den, den finns hos alla”.
  Risken är att din gräns kanske ligger så långt bort att när du till sist får upp ögonen för vad som sker så är det för sent. Precis som så många judar resonerade i nazityskland. Inget kan vara mer fel för historien visar tydligt vad som kan bli följden av att tänka som du.
  Hur många är det inte som tar vårt samhällssystem för givet och säger att det kan inte hända här, eller jag har rent mjöl i påsen och inget att frukta, Men samhällssystemet med de fri och rättigheter vi har måste försvaras varje dag, för nästa diktator står bara och väntar på rätt tillfälle, och för dig som haft gränsen längre fram är det då för sent att reagera.

  Kommentar av Ebba — 24 juni 2012 @ 20:21

 39. […] Jag skrev det här ändringsförslaget i juni är rapporten behandlades i utskottet för inre marknad och konsumentfrågor IMCO, där jag är ledamot. Ändringsförslaget antogs först enhälligt av IMCO, och därefter i ett senare skede av utskottet för ekonomi och valutafrågor ECON. […]

  Pingback av EU måste reglera hur Visa, MasterCard och PayPal får bete sig « Christian Engström, Pirate MEP — 13 november 2012 @ 17:57


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: