Christian Engström, Pirat

13 juni 2012

ACTA och demokratin i EU

Filed under: ACTA,demokrati i eu,informationspolitik — Christian Engström @ 13:45
Tags: , ,

Läs debattartikeln hos Europaportalen

EU-kommissionens och ministerrådets lojalitet  ligger inte hos medborgarna, utan snarare hos korporativa särintressen. Det skriver jag idag i en debattartikel hos Europaportalen.

ACTA-omröstningen nästa månad är inte bara viktig i sak. Den kommer också ge en fingervisning om hur lyhörda EU:s institutioner är för engagerade medborgares åsikter.

Läs Actafrågan sätter EU:s demokratiska ambitioner på prov

Annonser

9 kommentarer

 1. Tillvaron är paradoxal och det kommer naturligtvis till uttryck i vårt språkbruk… är man inbiten positivist är det logiskt oförnuftigt med motsägelser… men som hermeneutiker är man inte tidlös i tid som otid utan finner sig till rätta perspektivt och aspektuellt genom paradoxernas uttryck… PP är för yttrande- och valfrihet… men vet samtidigt att var och en bara kan välja det som är möjligt… och inser följaktligen vad internet som språkrör betyder för utjämningen av människornas möjligheter… att som allmänhet välja lika olika i synnerhet personligt…

  … igår avled Elinor Ostrom, ekonomispristagare till Nobels minne 2009, ”för sin analys av ekonomisk organsering, särskilt samfälligheter…/och sin/… teori om hur allmänningen ska styras, där… tillit… är nyckelbegreppet /…/ hon var skeptisk till både statlig kontroll och andra privata initiativ /och/ betonar istället att förändringen måste växa fram inifrån själva verksamheten”, läser jag i dagens Wikipedia med fokus på nyckelordet TILLIT…

  … smaka på det… både fram och bakåt… blir det ett nyckelbegrepp i all verksamhet, offentlig som privat, medborgerligt kooperativ som privat koorporativ… tillit är grunden för vad som uppfattas som trovärdigt…

  …trovärdigheten i det anspråk PPs argumentation representerar… som icke-representant för varken ett koorporativt eller klassmässigt särintresse blir inte per automatik ”medborgarnas” intresse för att vi säger så, hur trovärdigt vi än retoriskt försöker representera vår åsikt om det som sker… genom ett opinionsbildande parlamentariskt parti… ifall det samtidigt är så, att allt fler börjar förlora sin tillit till just politiska partiers representativitetsanspråk… huruvida det är fallet är en öppen fråga… men som jag ser det över hövan väl så önskvärt… vad nu detta kan komma att innebära…

  … ta inte detta som väsentligen en personlig anmärkning utan mer som underlag för en bedömning av PP och betingelserna för dess verksamhet och politiska strävan som organisation på, genom och möjligen av nätet… i relation till det aktuella parlamentariska systemets representativitet av såväl den abstrakta ”folkviljan” som konkreta personers möjligen församlade viljeuttryck…

  … vad kan det innebära för PPs vidkommande, ”att förändringen måste växa fram inifrån själva verksamheten”… om vi vidgar Ostroms ”teori” till en medborgerligt deltagande praktik i hushållet av tillvarons resurser för en personlig tillväxt i samhällelig verksamhet… ?

  mvh

  Nils

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 13 juni 2012 @ 17:01

 2. ”ACTA-omröstningen nästa månad är inte bara viktig i sak. Den kommer också ge en fingervisning om hur lyhörda EU:s institutioner är för engagerade medborgares åsikter.”

  Det är en intressant frågeställning du har om lyhördheten. Faktum är att min bild av det är att man är överdrivet lyhörd för piratåsikter just för att de får ett överdrivet stort utrymme i förhållande till hur många det är som företräder deras åsikter. Det sker diverse upprop, uppmaningar att maila MEPs m.m. Tittar man sen på hur det gått på de senaste ACTA-demonstrationerna, där det bara kom ett hundratal personer i Göteborg och ett hundratal i Stockholm, så ser man ju hur liten del av befolkningen det är som är aktivt emot ACTA. Skulle man gå på detta när man röstar om ACTA så finns det ju ingen som helst anledning att rösta emot, det är ju bara mycket små särintressen som är emot.

  Kommentar av nejtillpirater — 13 juni 2012 @ 17:20

 3. @ntp: Ser man hur många som aktivt stödjer ACTA som visar sig på gator och torg så finns det ännu mindre anledning att rösta ja än att rösta nej…

  Kommentar av Pontus — 13 juni 2012 @ 18:08

 4. En liten notering som inte hör till ämnet. Efter att ha följt piratrelaterade bloggar ett tag kan jag konstatera att det verkar vara lätt att styra nejtillpiraters åsikter. Det är bara att säga att man är piratpartist och att man är för det ena och emot det andra. Då kommer nejtillpirater automatiskt säga att hen är emot det ena och för det andra.
  Skulle Christian Engström säga att vi inte ska kalla månen för en mögelost så skulle nejtillpirater står på barrikaderna och ropa att vi ska kalla månen för en mögelost därför att den minnsann är en mögelost.

  Kommentar av Patrik — 13 juni 2012 @ 18:28

 5. @Pontus

  Folk brukar normalt inte demonstrera FÖR saker som man vet ändå är på gång.

  @Patrik

  Då har du följt bloggarna dåligt för jag har vid flera tillfällen givit positiv återmatning till enstaka inlägg eller delar av inlägg både från Engström, Falkvinge och Troberg. Till saken hör att det finns grundtankar i PPs politik som jag är starkt emot och då blir det naturligt att jag är emot det mesta, dock inte allt. Jag svarar ärligt fast du verkar vara ute efter att trolla. Det är ingen som styr mina åsikter.

  Kommentar av nejtillpirater — 13 juni 2012 @ 20:52

 6. @Patrik,

  Du är faktiskt en liten smula orättvis mot Nejtillpirater. Han höll med om att vi borde reglera roamingpriserna på en vettig nivå, och han höll med om att alla omröstningar i EU-parlamentet borde vara roll call votes så att man kan se hur de folkvalda representanterna röstar. Detta trots att det var jag som föreslog bägge sakerna.

  Men du har rätt i att det normalt framstår som att han reflexmässigt bara säger emot allt som någon pirat säger, så jag vill inte utesluta att det skulle visa sig att du har rätt om ostmånefrågan om den (rätt mycket mot förmodan) skulle komma upp på den politiska agendan. 😉

  Kommentar av Christian Engström — 13 juni 2012 @ 20:59

 7. @ntp

  Det var du som satte måttstocken, inte jag. Men om ditt resonemang är att passivitet är att vara för sin nations hållning så är ändå nej-sägarna i absolut majoritet då Kina, Brasilien och Indien har motsatt sig avtalet och inte kommer att ratificera det.

  Kommentar av Pontus — 13 juni 2012 @ 21:47

 8. @Pelle/Urban/nejtillpirater — 13 juni 2012 @ 20:52

  > ”Till saken hör att det finns grundtankar i PPs politik som jag är starkt emot och då blir det naturligt att jag är emot det mesta..”

  Ja eftersom du under tre års tid klargjort att du starkt motsätter dig äganderätten, den fria marknaden, legitim lagstiftning, upphovsrätten och dom mänskliga rättigheterna, så är du ju inte bara emot Piratpartiets politik du är emot, utan dom flesta västerländska partierna i världen, och även den enda växande gruppen i EU-parlamentet.

  > ”Det är ingen som styr mina åsikter.”

  Problemet är snarare att du inte förstår innebörden av dina egna okunskapsbaserade, premissfalsifierade och verklighetsförnekande åsikter, än mindre vad du själv faktiskt skriver när du försöker formulera meningar.

  Kommentar av Fredrika — 13 juni 2012 @ 22:05

 9. Helt överens med din åsikt, att de som får rösta i saken bör avslå… och jag hoppas att alla delegater som gör det grundat sitt avslag på antingen övertygelsen att ACTA-förslaget är ett otyg för den medborgerliga allmänheten i synnerhet eller på att de absolut inte vet vad de gör när de lägger sin röst och således protesterar mot denna sin belägenhet… med andra ord borde de som tänker rösta för avkrävas bevis på att det vet vad de gör…

  Det etiska problemet som jag ser det ligger förborgat i uttrycket ”på gator och torg”… bevisligen, som du påpekar, ser vi inga yttringar för men ganska många aktiva mot ACTA, bland ”den tysta majoriteten” som däremot påtagligt flest korsar mellanrummet av gator och torg på sitt aktuella engagemangs väg från och till utan en tanke, verkar det som, på vad deras delegerade ”politiker” sysslar med för problem för ”allas bästa” och egen skull…

  … ”verkar det som”, säger jag… utan vetskap om hur många tecken från ”allmänheten” en delegat (kanske) får som bevis på att ”den tysta majoriteten” tycker som hen, att döma av alla de telefonsamtal, fax, mail och brev ”som strömmar in på kansliet och ned i delegatens brevlåda eller genom dennes privat- elektroniska språkrör”, som de så ofta säger, till grund för sina handlingars riktighet…

  Det tycks mig ur detta perspektiv som om många politiskt övergripande beslut fattas utan att vi vet vad vi gör på grund av reprentativitetens många lager av representativitet… jag själv vet inte vad jag gör, bara varför jag gör det… i det här fallet låter PP och Christian bära bära den åsikt jag inte har grundat på ingående kännedom till vad ACTA rör sig om… därför att PPs trovärdighet är större än vad trovärdigheten till andra politiskt parlamentariska partier är i mina ögon, vilket har sin grund i att jag hyser en TILLIT till att PP har en möjlighet att bli något som överskrider det parlamentariska styrsystem vi för närvarande är underkastade i den ”demokratiska” diskursen…

  ”Demokrati” är inte ett tillstånd utan ett begrepp som söker sin mening… själva sökandet är vägen… men vägen görs medan vi går och gåendet är bara möjligt om marken bärs av TILLIT… jag finner det ytterst märkligt att ”den tysta majoriteten” tycks veta vad den gör vart fjärde år, när den lär sig hålla käften med sin förtryckta ”rösträtt” på en sedel i en låda som betalar en yrkeskår av politiker för att de ska spela ett spel som ”förtroendevalda”… jag menar, vad många de är som ändå gör det…?

  ”Handling” är det omedvetet medvetna… det medvetna är så att säga själva görandets diskurs och kallas av folk mest för ”demokrati” men handlingen är inte demokratisk utan bara ordnad parlamentarisk som om det är beteckningen för demokratiska handlingar per begreppets definition…. språkbruket tycks mig vara ”den tysta majoritetens” förtryckta fängelse… av den dubbellmeningen dras jag slutsatsen att…

  ”Språkbruket är bara ett fängelse för dem som inte vet att det är det…”

  Ps. ”nejtillpiraten” är en fängslad stackare, fåfängligt fänsgslad av sin spegelbilds förgivettagna kategorier, en stackars stackare som bara ser fåglar eller möss men inga fladdermöss i sin värld… och från sin upplysning ser hen bara mörker omkring sig… vi andra vet att en blir inte en efterföljare bara för att en är en fortsättare… ur mörkrets hav stiger vi alltid upp genom det svarta hålet om vi hamnat under isen…

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 14 juni 2012 @ 8:53


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: