Christian Engström, Pirat

8 april 2012

Kopimism 3: Den tredje Grundläggande Principen

Filed under: kopimism — Christian Engström @ 7:00
Tags:

När vi ser tillbaks på historien, ser vi att Kopieringen och Viljan att göra något större tillsammans inte räcker för att förklara mänsklighetens resa mot det bättre hittills. De är nödvändiga, men inte tillräckliga för att utvecklingen ska gå just mot det bättre.

Kopieringen och Viljan att göra något större tillsammans ger en mekanism för ”framåt”, men ingen mekanism för styrning i någon speciell riktning, som till exempel ”mot det bättre”. Begreppet ”bättre” finns överhuvud taget inte i det universum som spänns upp av de två första grundläggande principerna.

Men trots det, och trots att det aldrig har blivit som vi tänkt oss, har utvecklingen ändå gått mot det bättre. Det finns fortfarande många människor som lever i nöd i världen, men det är ändå en större andel av oss som har det bättre idag än någonsin tidigare i historien. Det har förekommit bakslag och katastrofer på mänskligheten resa hittills, men den övergripande trenden har varit mot det bättre.

Vi kopimister är övertygade om att utvecklingen i det stora hela kommer fortsätta gå mot det bättre, och är ivriga att se framtiden förverkligad så fort som möjligt. Men vi kan inte härleda den framtidsoptimismen ur bara de två grundläggande principerna Kopiering och Viljan att göra någonting större tillsammans.

Vår tro på en bättre framtid baserar sig på en tredje Grundläggande Princip:

3. Det godas dragningskraft

Vi tror att det finns en kraft som sett på det stora hela drar världen åt rätt håll. Ibland kan andra krafter vara starkare och då går det fel, men statistiskt sett blir det ändå rätt lite oftare än det blir fel. Det gör att vi vågar känna förtröstan inför framtiden, trots att vi inte vet hur den kommer att se ut.

Exakt hur den här kraften fungerar återstår att utreda. Det kan vara så att den på något sätt påverkar oss, medvetet eller omedvetet, att välja det alternativ som leder i rätt riktning lite oftare än om bara slumpen hade styrt.

De exakta mekanismerna återstår som sagt att utreda, men det viktiga är att Det godas dragningskraft finns där. Det är den centrala trossatsen i den här beskrivningen av kopimism.

Vi har nu ett filosofiskt ramverk som bygger på tre Grundläggande Principer:

 1. Kopieringen
 2. Viljan att göra någonting större tillsammans
 3. Det godas dragningskraft

Det tredje grundläggande principen ger mening med vår färd, och lovar att vi kan gå åt rätt håll. Den andra förklarar hur komplexitet och skönhet kan uppstå ur enklare beståndsdelar alldeles av sig självt. Och den första förklarar hur framsteg kan spridas för att bilda grunden för nästa nivå.

Tillsammans bildar de tre grundläggande principerna ett filosofiskt ramverk för att förstå världen, och våga se framtiden an med tillförsikt. Mycket återstår att utforska vidare, men det här är en stabil grund. Utvecklingen har gått åt rätt håll tidigare, och vi tror att den kommer fortsätta göra det. Frågan är bara på vilka olika sätt vi kan hjälpa till.

Vi vågar känna trygghet i den tillit som skapar världen.

Kopiera och Sprid!

…………

Kopimistisk påsk

0. I begynnelsen
1. Sju historiska milstolpar
2. Det blir aldrig som man tänkt sig, men ofta bra ändå
3. Den tredje Grundläggande Principen

14 kommentarer

 1. Problemet är att det finns en ond dragningskraft också som lockar kriminella, snyltare och fuskare. Egen vinning går över allt annat för dessa personer.

  Det kommer alltid att vara en kamp mellan dessa krafter och tyvärr även en kontinuerlig upptrappning av åtgärder och motåtgärder. Detta leder till ett samhälle som blir mer och mer komplext. Det blir svårare och svårare att förstå konsekvenserna av en ändring eftersom systemeffekterna blir svåra att överblicka. Denna upptrappning är knappast något som gynnar människan, vars biologi inte ändras i takt med att komplexiteten i samhället ökar. Det naturliga urvalet är ju satt ur spel i vårt moderna samhälle, ev. anpassning till nya förutsättningar kommer att gå väldigt långsamt. Uttrycket ”det var bättre förr” blir mer och mer relevant i vissa avseenden.

  Man skulle önska att människan kunde bete sig mognare, då skulle man kunna slippa denna upptrappning och kanske skulle man rent av kunna avskaffa en del lagar. Dock finns det inget i piraternas beteende som går i den riktningen, snarare tvärtom.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 april 2012 @ 9:09

 2. @ nejtillpirater

  Problemet är att det finns en ond dragningskraft också som lockar kriminella, snyltare och fuskare.

  Mänskligheten kommer dock alltjämt att övervinna den onda dragningskraft som består av viljan att ha kontroll över resten av mänskligheten. Dessa minoritetsgrupper kommer att göra allt som står i deras makt att via lagstiftning begränsa fri- och rättigheterna för resten av folket. Det är dock en kamp förgäves, för folket kommer alltid att stå segrande i slutändan.

  Egen vinning går över allt annat för dessa personer.

  Begäret efter pengar blir för dessa människor så stort att de med alla medel måste öka deras redan privilegierade särställning i samhället på bekostnad av resten av befolkningen.

  Det kommer alltid att vara en kamp mellan dessa krafter och tyvärr även en kontinuerlig upptrappning av åtgärder och motåtgärder.

  Gott mot ont, folket mot eliten. Så länge där finns en ond dragningskraft så kommer där finnas en kamp.

  Detta leder till ett samhälle som blir mer och mer komplext.

  Tills den dag då folket står segrande.

  Det blir svårare och svårare att förstå konsekvenserna av en ändring eftersom systemeffekterna blir svåra att överblicka.

  Vilket blir effekten av den onda dragningskraften och elitens giriga pillande i lagstiftningen.

  Denna upptrappning är knappast något som gynnar människan, vars biologi inte ändras i takt med att komplexiteten i samhället ökar.

  Därför har människorna i allt större utsträckning börjat ignorera elitens substanslösa lagar och hot, och istället börjat hävda sina fri- och rättigheter.

  Det naturliga urvalet är ju satt ur spel i vårt moderna samhälle, ev. anpassning till nya förutsättningar kommer att gå väldigt långsamt. Uttrycket “det var bättre förr” blir mer och mer relevant i vissa avseenden.

  Elitens fifflande med vår lagstiftning har satt det naturliga urvalet ur spel i vissa branscher, vilket har medfört en långsammare utveckling av nya tjänster.

  Man skulle önska att människan kunde bete sig mognare, då skulle man kunna slippa denna upptrappning och kanske skulle man rent av kunna avskaffa en del lagar.

  Återigen skulle marknaden bli fri, fri från elitens giriga fifflande, fri från det omotiverade upphovsrättsmonopolet, återigen skulle informationen flöda.

  Dock finns det inget i piraternas beteende som går i den riktningen, snarare tvärtom.

  Nej, ty piraterna tillhör inte den giriga eliten, de utgör en liten skara jedi-riddare som länge känt en rubbning i kraften. De kommer fortsätta att kämpa tills folket återigen är fri, fri från elitens klåfingriga händer, fri från elitens girighet, och återigen åtnjuter fundamentala mänskliga rättigheter som att ha ett privatliv och privat kommunikation utan statlig inblandning.

  Kommentar av Professor — 8 april 2012 @ 10:09

 3. @Professor #2

  ”Nej, ty piraterna tillhör inte den giriga eliten, de utgör en liten skara jedi-riddare som länge känt en rubbning i kraften. De kommer fortsätta att kämpa tills folket återigen är fri, fri från elitens klåfingriga händer, fri från elitens girighet, och återigen åtnjuter fundamentala mänskliga rättigheter som att ha ett privatliv och privat kommunikation utan statlig inblandning.”

  Så det enda viktiga är vad staten gör, medborgarna får göra precis som de vill oavsett lagar?

  Piratpartiets tidigare ledare Rick Falkvinge lade upp ett hundratal personnummer på sin blogg. Det skulle man ju inte gilla om staten gör men om en privatperson eller en partiledare gör det så är det alltså OK?

  Anonymous avslöja ett stort antal identiteter på användare av en stor porrsajt. Detta skulle man ju inte vilja att staten gör men det är alltså OK att en grupp anarkister gör det?

  Och sen bara ”kopiera och sprid”?

  Om man nu inte vill att staten ska ta sig friheter, borde man då inte som medborgare också visa att man inte själv begår motsvarande oönskade handlingar? Sköter man sig så stärker man förtroendet och man kan få mer frihet. Missköter man sig så har man förbrukat förtroende och får mindre frihet. Det här är något som pirater inte verkar förstå.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 april 2012 @ 10:56

 4. Och där kom den urgamla filosofiska problematiken kring gott och ont in i bilden. Om det hade gällt vetenskap eller ens filosofi så skulle jag ha begärt att du definierar begreppet ”god” innan du ställer upp en teori om det godas dragningskraft, men eftersom kopimismen är en religion så finns det väl inget behov av definitioner eller logisk konsekvens.

  Kommentar av Björn Persson — 8 april 2012 @ 11:46

 5. @ nejtillpirater

  Så det enda viktiga är vad staten gör, medborgarna får göra precis som de vill oavsett lagar?

  Piratpartiets tidigare ledare Rick Falkvinge lade upp ett hundratal personnummer på sin blogg. Det skulle man ju inte gilla om staten gör men om en privatperson eller en partiledare gör det så är det alltså OK?

  Anonymous avslöja ett stort antal identiteter på användare av en stor porrsajt. Detta skulle man ju inte vilja att staten gör men det är alltså OK att en grupp anarkister gör det?

  Och sen bara “kopiera och sprid”?

  Har jag påstått något sådant?

  Om man nu inte vill att staten ska ta sig friheter, borde man då inte som medborgare också visa att man inte själv begår motsvarande oönskade handlingar?

  En sådan korrelation existerar helt enkelt inte. Vissa friheter bör staten aldrig ta för sig oavsett hur medborgarna agerar. Det är också anledningen till varför det finns grundläggande medborgerliga och mänskliga rättigheter, att reglera förhållandet stat och individ och säkerställa att staten inte tar till sig friheter som den inte borde göra.

  Sköter man sig så stärker man förtroendet och man kan få mer frihet.

  Som i att staten agerar förälder åt medborgarna istället för att all makt utgår från folket menar du?

  Missköter man sig så har man förbrukat förtroende och får mindre frihet.

  Ditt resonemang är 180 grader verklighetsfrånvänt. Den enda part här som kan missbruka ett förtroende är i själva verket staten, dvs de politiker som av folket mottaget ett förtroende att agera efter deras bästa intressen.

  Din beskrivning passar bättre för diktatursamhällen än demokratiska samhällen. Det är inte statens ansvar att efter eget tycke se till att medborgarna sköter sig, utan det är medborgarnas ansvar att se till att staten sköter sig.

  Det här är något som pirater inte verkar förstå.

  Fast nu är det inte piraterna som vänder 180 grader på förhållandet stat och individ.

  Kommentar av Professor — 8 april 2012 @ 13:40

 6. @Professor #5

  ”Som i att staten agerar förälder åt medborgarna istället för att all makt utgår från folket menar du?”

  Nej som att staten i viss mån agerar förälder åt medborgarna enligt det mandat man fått av folket. Staten kan också liknas vid företaget Sverige, det måste till viss ordning och reda och en del behöver ”föräldrarollen” mer än andra. Det är vissa saker som måste fungera även om varje enskild individ inte gillar att spela med, exempelvis när det gäller att följa lagen, betala skatt, få bidrag på rätt premisser osv.

  ”Det är inte statens ansvar att efter eget tycke se till att medborgarna sköter sig, utan det är medborgarnas ansvar att se till att staten sköter sig.”

  Det är inte efter eget tycke, det är enligt det mandat staten får via demokratiskt ordnade val, lagar och kontrollsystem som varje medborgare får vara med om att påverka. Sen kan inte alla få sin vilja igenom. Medborgarna har ett ansvar för att staten sysslar med rätt saker och utövar sin makt på rätt sätt, medborgarna har sedan på sig att följa de spelregler som man varit med om att sätta upp. Ni pirater verkar tro att allt handlar om vad staten får och inte får göra men andra halvan bortser ni från helt – medborgarnas ansvar.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 april 2012 @ 15:23

 7. @ nejtillpirater

  @Professor #5

  “Som i att staten agerar förälder åt medborgarna istället för att all makt utgår från folket menar du?”

  Nej som att staten i viss mån agerar förälder åt medborgarna enligt det mandat man fått av folket. Staten kan också liknas vid företaget Sverige, det måste till viss ordning och reda och en del behöver “föräldrarollen” mer än andra. Det är vissa saker som måste fungera även om varje enskild individ inte gillar att spela med, exempelvis när det gäller att följa lagen, betala skatt, få bidrag på rätt premisser osv.

  Fast nu är det som du skriver ovan knappast applicerbart på fildelningsdebatten, dvs det ämne som är föremål för diskussionen.

  Staten har nämligen inte fått något mandat, direkt eller indirekt, att godtyckligt inskränka människors fri- och rättigheter enbart för att försöka upprätthålla ett monopol som ingen längre klarar av att motivera, vars existensberättigande inte återfinns i oberoende forskning, och vars upprätthållande kräver ett övervakningssamhälle utöver dess like.

  “Det är inte statens ansvar att efter eget tycke se till att medborgarna sköter sig, utan det är medborgarnas ansvar att se till att staten sköter sig.”

  Det är inte efter eget tycke, det är enligt det mandat staten får via demokratiskt ordnade val, lagar och kontrollsystem som varje medborgare får vara med om att påverka. Sen kan inte alla få sin vilja igenom. Medborgarna har ett ansvar för att staten sysslar med rätt saker och utövar sin makt på rätt sätt, medborgarna har sedan på sig att följa de spelregler som man varit med om att sätta upp.

  Givetvis är det efter eget tycke ifall man godtyckligt börjar inskränka människors fri- och rättigheter för att försöka upprätthålla ett godtyckligt monopol som ingen längre klarar av att motivera, vars existensberättigande inte återfinns i oberoende forskning, och vars upprätthållande kräver ett övervakningssamhälle utöver dess like.

  Det är där problematiken ligger i fildelningsdebatten. Det är just dessa inskränkningar i människors fri- och rättigheter och detta övervakningssamhälle som krävs ifall man ska ha en chans att upprätthålla detta förlegade monopol.

  Ni pirater verkar tro att allt handlar om vad staten får och inte får göra men andra halvan bortser ni från helt – medborgarnas ansvar.

  Fildelningsdebatten handlar om vad staten får och inte får göra för att försöka bekämpa fildelningen, hur de sköter sitt politiska uppdrag, vems ärenden de går, vilka beslutsunderlag som finns, vad oberoende forskning visar, och en hel del andra saker.

  Medborgarnas ansvar i den här frågan går mycket ut på att se till att staten inte överskrider sina befogenheter, att de inte stiftar godtycklig lagstiftning som inskränker deras fri- och rättigheter, att inte korruption föreligger, att de tar bort omotiverade lagar, och liknande saker.

  Medborgarna har däremot inget ansvar att blint följa vad staten säger, att blint följa all lagstiftning, eller något i den stilen.

  Kommentar av Professor — 8 april 2012 @ 16:00

 8. @Pelle/Urban/nejtillpirater — 8 april 2012 @ 15:23

  > ”Det är vissa saker som måste fungera även om varje enskild individ inte gillar att spela med, exempelvis när det gäller att följa lagen..”

  Det är ingalunda ett nödvändigt självändamål att folket ska följa lagen av princip, för att något, som i samhället, ska fungera. Om ingen faktisk skada uppstår för samhället av att folket bryter mot en lag, så spelar det ingen som helst roll om så hela befolkningen bryter mot lagen. Det som är skadligt för samhället i en sådan situation är tvärtom att något är förbjudet från första början trots att det inte skadar samhället, vilket urholkar förtroendet för rättssamhället, som exempelvis med det illegitima förbudet mot den fantastiska fildelningen.

  Din argumentation är identisk med den i diktaturer, ”gör som lagen säger, oavsett hur felaktiga och illegitima lagarna är”. Ett återkommande drag i din retorik.

  > ”..men andra halvan bortser ni från helt – medborgarnas ansvar.”

  Det är alltid medborgarnas ansvar att bryta mot illegitima lagar, så dom inte skadar samhället mer i onödan, tills dom har tagits bort. Precis som med förbudet mot den fantastiska fildelningen, eller andra kränkningar av mänskliga rättigheter som i diktaturer.

  Din förståelse för samhället, och förhållandet mellan staten, lagstiftningar och människor är till synes beklämmande icke-existerande, precis som med din förståelse för dom mänskliga rättigheterna, och exempelvis den fundamentala grundläggande aspekten om vad dom reglerar, mellan vilka parter, och vilken part som är den enda parten som kan kränka en mänsklig rättighet, något du många gånger visat dig vara pinsamt oförmögen att förstå.

  I övrigt så är det ett antal personer som fortfarande väntar på svar från dig i denna kommentarstråden:

  https://christianengstrom.wordpress.com/2012/03/02/ett-brott-att-skriva-pa-acta-avtalet/

  ..där du spred ett flertal lögner och felaktiga påståenden om Acta-avtalet och Pirate Bay-rättegången, och dessutom kom med väldigt märkliga påståenden om dom mänskliga rättigheterna, som efterfrågades förtydligande på.

  Det är väl inte så att du medvetet sprider lögner och desinformation i kommentarstrådar för att sen inte vilja kännas vid det mer, när du avslöjas och det ifrågasatts eller visas vara helt felaktigt och just en lögn? Dvs trollande.

  Iofs, för en notorisk brottsling med din bevisade nattsvarta moral så är väl inget omöjligt.

  Kommentar av Fredrika — 8 april 2012 @ 16:03

 9. @Fredrika #8

  Du har en oerhört ful debattstil, vilket jag påpekat många gånger tidigare. Om du tror att du förtjänar några svar på frågor med denna stil, med uppenbara personangrepp och trollande, så tror du fel. Jag säger detta ännu en gång nu som markering, i övrigt lämnar jag inlägget obesvarat.

  Kommentar av nejtillpirater — 8 april 2012 @ 16:08

 10. @nejtillpirater — 8 april 2012 @ 16:08

  > ”Du har en oerhört ful debattstil, vilket jag påpekat många gånger tidigare.”

  Du har fört fram denna innehållslösa och osakliga anklagelsen förut ja, men du har aldrig kunnat förklara vad det är du syftar på.

  > ”Om du tror att du förtjänar några svar på frågor..”

  Så sakdebatten förtjänar bara deltagande och svar, när du subjektivt behagar tycka att den gör det? Spännande åsikt att komma från någon som ofta påstår sig eftersöka just sakdebatt.

  > ”..med uppenbara personangrepp..”

  Sist du påstod det, så visade ju den texten du själv citerade från Wikipedia att det inte förelåg några personangrepp, men vill du försöka igen att peka ut några?

  > ”..och trollande..”

  Trollande är när man påstår saker som man inte kan backa upp när dom ifrågasätts, när man medvetet kommer med lögner, när man flyr sakdebatten pga olika påhittade ursäkter, när man kommer med osakliga anklagelser, när man ägnar sig åt lagbrottet förtal(som du ofta gör) och när man använder sig av argumentationsfel. Den enda som ägnar sig åt det är du själv, till den grad att du blivit varnad på flera bloggar för det beteendet.

  > ”..så tror du fel.”

  Tvärtom så vet jag med säkerhet att du aldrig kommer ge några svar, eftersom du inte kan uppbringa några.

  > ”Jag säger detta ännu en gång nu som markering..”

  Jag noterar att du känner dig nödgad att markera något, för att än en gång slippa svara på frågor.

  > ”..i övrigt lämnar jag inlägget obesvarat.”

  Du menar att du än en gång hittade en lämplig ursäkt för att slippa svara på frågor och stå till svars för dina solklara lögner och märkliga påståenden? Ja just det är väl något du iofs är bra på. Det måste jag erkänna.

  Kommentar av Fredrika — 8 april 2012 @ 16:24

 11. Bra att ta upp det godas dragningskraft. Den står i kontrast till den Sakrala upphovsrätten. Den Sakrala upphovsrätten kräver obegränsat våld för att genomdrivas. Kopimismen kräver inget våld för att spridas överallt till alla som av fri och suverän vilja accepterar, tar emot och själv sprider det vackra budskapet.

  Kopimismen kan därför tjäna som förebild även för andra uttryck för gemenskap och medmänsklighet.

  Upphovsrättsreligiösa brukar ofta ta fram slagordet att ”det är bara att öppna plånboken” Men många har inte ens en plånbok. Förutom att de allmänt har det dåligt ställt ska de också behöva lida av att veta att det de önskar finns i oändlig mängd utan extra kostnad för någon. Trots det blir de missunnade en del av livets goda. Det är principiellt fel enligt kopimismen. Överflöd ska aldrig begränsas så att någon människor blir utan, där alla kan dela.

  Ett område den missionerande kopimismen kan arbete med är att göra livet lite lättare för gamla och sjuka. Hjälpa dem att minnas gamla låtar, filmer, tv-serier, vanliga serier, tidningsartiklar – ja allt som kan lagras och spridas digitalt, kan de få uppleva igen. Med dagens teknik och nät borde det redan vara möjligt och enkelt, men den missunnande upphovsrätten hindrar den totala valfriheten. Den bristen kan våra godhjärtade missionärer råda bot på.

  Det som kan spridas, skall spridas. Det som kan spridas till alla, skall spridas till alla 🙂

  Det våld upphovsrätten utövar har som enda syfte att stoppa människors glädje.

  Kommentar av jeffer — 8 april 2012 @ 20:02

 12. Jaha, här var det en salig röra i språkbruket. Ett tips till er alla fader Engström och samtliga kommentatorer är att inte sträva mot att se längre än näsorna era räcker. Alla måste ta sig en titt på den egna näsan och då möjligen lägga märke till att där sitter ett par glasögon som bär namnet retorik. Om retoriken kan man säga en hel del. Men först bör vi notera att vad hen än säger handlar vi med det hen talar om.

  Retoriken om retoriken kan man säga talar om ramverket i vilket det för tillfället här sitter retoriskans glas och det hela ter sig, faktiskt, tro mig, ty de kommer att visa sig för er om ni försöker, nämligen att ni handlar som vi alla gör med kunskapandets kunskap. Nå, det här är inte så lätt göra som det handlar och gör sig till för oss som det kan se ut, något lättare är det i många fall att lyssna istället på vad någon säger, för då undviker man i alla fall sådan dumma spetsfundigheter som skriften kan skapa om man inte tänker efter, att just ens handling var skriftlig och inte muntlig. d.v.s man kan bli spetsfundig och filosofisk av sig om man gör det till ett problem att skriften skiljer på kropp och själ. Sådant blir ju i flesta fall bara dumheter om ni pratar till varandras öron, att min andedräkt klätt på sig själv dia logos kroppsligen blir bara så självklart, eller hur…

  Men nu umgås vi alltså skrifligen och min kroppsretoriks understuckna med delande med ett leende och kanske en blink med ena ögat, för att visa att det jag sa menades vara det rakt motsatta, dvs en ironisk utsaga, det blir lite svårare att uppfatta genom skrift. Man får liksom köra med lite andra retoriska tecken en kroppsspåkets… detta sagt för att ni ska förstå att retorik inte bara handlar skrift och språkbruk.

  Det är trots alla snedsprång det medfört i objektiverandets handlingstecken, att mena något genom skriften, är det en välsignelse att vi en gång uppfann detta språkrör för handladets uttryck som skriften utgör meningsfullt. Tänk efter, hur omöjligt är det inte att med den ena handens fem fingrar gripa samma hand, det låter sig inte göras liksom. Men men det kan lyckligtvis göra i överförd mening från mun till fingrar dia logos.

  Av detta ska ni inte förledas till att tro allt är språk, däremot vara glada att ni har språk, ty annars hade ni inte varit medvetna om att det förhåller sig på det sättet. Känslan att språket liksom verkar ockuperat av meningar om dess beståndsdelar, att någon tråkmåns som Björn Persson här ovan kräver Engström på ett naturvetenskapligt språkbruk, och dristar sig till att kräva entydiga definitioner på vad som är gott menat i en religiös språkdräkt… det är att inte se vad för glas Björn har i sina och vad Engström å sina glasögon har isatt… Björn blandar sina päron bort i äppelmoset och ur det kommer inget gott i religiös mening, medans det för Björn själv i vetenskaplig mening kanske är precis den klara definiton på en god fruktmos han älskar. Att ordet ”definition” alltså avgränsning eller gränsdragning får en helt annan mening inom naturvetenskapen är en meningfull handling inom det handlingsfältet, blandar man ihop det med ett humanvetenskapligt eller ett religiöst, då har Björn som många andra av kommentatorerna här satt sig själv på pottan politiskt betraktat och de religiösa i ett språkfängelse… eller vi kan vända på det, Björn har tvingat in sig i fängelsehålan. Men tro inte att du är övergiven, ty trots att det är svårt att ta sig ur ett språkfängelses fönster glugg, så är det just språket som är lakanen i britsen som du måste knyta ihop till ett rep för att ta dig ut i friheten. Frihet är tvånget att välja språkbruk för att skapa vänskap eller missförstånd rent principiellt

  Visserligen är Engström inte så entydigt religiös i sitt språkbruks i bland metafysiska, ibland humanvetenskapsaktiga och ibland naturvetenskapliga göromål… men jag tycker att det är ganska kul läsning, bland annat just för att han inte är så säker vad han gör sig till med hit och dit retoriskt.

  Det friska med Piratpartiet är att ni har humor och självdistans. Men passa er från att börja ta er själva på bokstavligt allvar. Pirat och parti är en oxymoron… piraten är en olydig civilist, partiet är inget ledarskap
  att lita till i förlängningen, ty det förmår inte på hålla isär skillnaden mellan att leda och att härska och då har vi inte längre att göra med kopieringen av den ende ledare som finns, utan med en kopia av härskarna, dvs cheferna som styr och ställer med sin morot eller piska.

  Det är den piratiska vägen och inte partiets linje vi ska vandra. ”Exakt hur kraften fungerar och att den fungerar vet Enström som alla andra vid det här laget. Handla retoriskt och retorisera handlingarna så finner vi på hur vi ska umgås. Heja Bajen!

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 8 april 2012 @ 20:12

 13. Nejtillpirater, skulle inte du sluta kommentera på piratbloggarna och hålla dig till din egen blogg? Eller går den inget bra?

  Kommentar av Olle — 9 april 2012 @ 22:29

 14. @nejtillpirater

  ”Piratpartiets tidigare ledare Rick Falkvinge lade upp ett hundratal personnummer på sin blogg. Det skulle man ju inte gilla om staten gör men om en privatperson eller en partiledare gör det så är det alltså OK?

  Anonymous avslöja ett stort antal identiteter på användare av en stor porrsajt. Detta skulle man ju inte vilja att staten gör men det är alltså OK att en grupp anarkister gör det?”

  Staten, min gode NTP, har ett så kallat våldsmonopol. Gemene man har inga möjligheter att hävda sig eller värja sig mot att staten samlar in och slapphänt förfar med personlig information precis som staten önskar. Där staten redan har begått ett övergrepp mot medborgaren och sedan släppt grisen ur säcken så kvittar det i sig lika om grisen hamnar på 10 eller 11 platser.

  Vare sig du eller någon annan hade kommenterat om Svenska Dagbladet eller DN hade återgett de personnummer staten redan förfarit illa med. I det läget är det snarare en välgärning att alla är medvetna om att deras information är i orätta händer än att enbart kriminella vet det.

  Antingen är du en korkad jävel som inte klarar av enkla konsekvensanalyser – eller så är du specifikt mot att just Pirater tar sig samma ton som svenska massmedia. Vilket är det?

  Det är inte OK att vare sig staten eller medborgare begår datorintrång på det sätt du beskriver.

  Men med samma argument som tidigare, det är än mindre ok om staten skulle begå samma övergrepp då staten skulle göra det i enlighet med lagen Vad är ditt nästa argument? Att det skulle vara jämställbart att en kriminell slår en annan medborgare i huvudet med en batong och att en polisman oprovocerat gör det med laglig rätt?

  Så, min gode NTP – har du någonting vettigt alls att tala om eller har du bara vettvilligt nonsens att komma med?

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 10 april 2012 @ 12:48


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: