Christian Engström, Pirat

6 april 2012

Kopimism 1: Sju historiska milstolpar

Filed under: kopimism — Christian Engström @ 7:00
Tags:

I skapelseberättelsen ser vi hur Kopieringen och Viljan att göra någonting större tillsammans ledde till livets uppkomst. De här två Grundläggande Principerna har därefter spelat en central roll i mänsklighetens historia.

Låt oss betrakta sju historiska milstolpar: elden, språket, kulturen, skriftspråket, tryckpressen, vetenskapen och internet.

Elden
När eld väl finns kostar det inget att kopiera den. Den som tänder sitt bloss från mitt får ljus utan att förmörka mig, konstaterade grottmänniskor många tusen år innan Jefferson gjorde det till ett citat.

Men det som kopierades mellan de första männen och kvinnorna i grottor var inte bara elden som sådan, utan också kunskapen om hur man tämjer den. Precis som eld kan kunskap kopieras i det oändliga utan att förlora i lyskraft. Hade inte elden som sådan och kunskapen om den kopierats, hade mänskligheten inte kommit vidare framåt.

Språket
När ett barn lär sig sina första ord är det genom att kopiera sina föräldrar, precis som de en gång gjorde med sina. Språket tillhör ingen och alla, och just däri ligger dess värde. Ju mer ett språk sprids, desto värdefullare blir det för dem som delar med sig av det.

Genom att lyssna och kopiera skapade urtidens människor det som än idag är samhällets viktigaste verktyg. Språket är grunden för vår förmåga att bygga större saker tillsammans, från enskilda projekt till hela civilisationer. Det finns andra former av kommunikation som också är viktiga, men för oss människor intar språket en särställning.

Kulturen
Det första människor gjorde när de väl fått tillgång till eld och språk, var att sätta sig runt lägerelden och börja berätta sagor för varandra.

Den som i urtiden uppfann ordet ”tiger” kanske i första hand tänkte sig att ordet skulle användas när det faktiskt fanns tigrar i närheten, men så blev det inte. Istället fylldes sagor och sånger av tusentals tigrar som aldrig funnits i verkliga världen, men som levde skrämmande och vackra i människornas fantasi.

Sagorna och sångerna kopierades och spreds och skapade band mellan människors tankar, som i sin tur gav upphov till nya sagor och sånger, som gjorde det möjligt att tänka ännu större saker tillsammans. Så utvecklas kulturen i ett evigt kretslopp där gamla uttryck kopieras och sprids och ger näring åt nya.

Skriftspråket
Den mänskliga hjärnan har klara och tydliga begränsningar för hur mycket den kan komma ihåg och återberätta. Skriftspråket blev nästa milstolpe som lät oss ta oss runt de begränsningarna.

Med skriftspråk går det att sprida mer komplicerade tankar till fler till en lägre kostnad. Det går att skapa mer komplicerade strukturer som inbegriper fler individer. Mängden information som kan lagras är inte längre begränsad till vad någon enskild person kan komma ihåg.

Skriftspråket gjorde att information kunde kopieras och spridas som aldrig tidigare. Det gjorde att civilisationer kunde uppstå och skapa förutsättningarna för den vidare utvecklingen.

Tryckpressen
När Gutenberg satte ihop sin tryckpress precis innan 1500-talet tog sin början var det startskottet på den utveckling som skulle ge oss den moderna värld som vi har idag.

Tryckpressen sänkte drastiskt kostnaden för att sprida information. Inom några decennier hade tekniken spritt sig som en löpeld över hela Europa. Aldrig förr hade det flödat så mycket information och så många nya tankar genom människors huvuden.

Sedan dess har det tryckta ordet stått i kunskapens, kulturens och demokratins tjänst. Den enskilda pennan har inte alltid varit mäktigare än svärdet, men på längre sikt har det fria ordet visat sig vara en naturkraft som ingen regim i världen kan stoppa.

Vetenskapen
Isaac Newton får stå som symbol för den nya vetenskapen som började växa fram något århundrade efter tryckpressens genombrott.

En nyhet var det vetenskapliga förhållningssättet, där man gör observationer och experiment och sedan försöker bygga teorier utifrån de resultat man har fått. Men ännu mer fundamentalt var att man började publicera sina tankar och upptäckter så att de kunde spridas. Tryckpressen har fram till idag varit det viktigaste vetenskapliga instrumentet inom alla discipliner.

Alkemisterna hemlighöll sina resultat, och kom ingenstans alls på flera tusen år. Kemisterna publicerade sina, och förändrade världen på ett århundrade. Sedan Isaac Newtons dagar har vetenskapsmän kunnat se allt längre genom att ställa sig på en allt högre pyramid av jättars axlar. Kopiering och spridning av kunskap har givit oss den teknologiska värld vi har idag.

Internet
Idag vet vi ännu inte vad det kommer bli av internet, men vi har sett tillräckligt för att veta att det kommer blir något riktigt stort. Precis som skriftspråket och tryckpressen på sin tid innebär internet ett kvantsprång vad gäller vår förmåga att kopiera information och bygga större saker tillsammans.

Vart det kommer leda i slutändan vet ingen, men vi kopimister känner förtröstan inför framtiden. Vi har sett genom historien hur de två grundläggande principerna Kopiering och Viljan att skapa någonting större tillsammans har samverkat för att föra mänskligheten framåt till den punkt där vi är idag.

Vi är ivriga att fortsätta medverka i den process som startade den första gången en man eller kvinna i en grotta delade med sig av en eldslåga, och fick ett leende tillbaks.

Kopiera och Sprid!

…………

Kopimistisk påsk

0. I begynnelsen
1. Sju historiska milstolpar
2. Det blir aldrig som man tänkt sig, men ofta bra ändå (påskafton)
3. Den tredje Grundläggande Principen (påskdagen)

11 kommentarer

 1. mnja, kineserna var iofs först med tryckpressen.. från svenska wikipedia: ”Redan på 1100-talet använde kineserna lösa typer för skrift, och vinpressar hade använts i några hundra år för att göra tryck på tyger; Gutenberg uppfann stilgjutningen och mekaniserade trycktekniken för framställningen av böcker. De flesta typerna verkar vara snidade i trä.”

  så vad gutenberg gjorde var väl snarare att utveckla processen snarare än att han kom på något som inte funnits i världen tidigare^^

  Kommentar av manen — 6 april 2012 @ 14:09

 2. […] vi ser på de sju milstolparna i mänsklighetens historia kan vi se att samma sak gällde för dem. De individer som gjorde de olika upptäckterna hade inte […]

  Pingback av Kopimism 2: Det blir aldrig som man tänkt sig, men ofta bra ändå « Christian Engström, Pirate MEP — 7 april 2012 @ 7:02

 3. Vad Gutenberg gjorde var vad uppfinnare alltid gör. Han kombinerade befintlig teknik på ett nytt sätt, förbättrade några detaljer, och fick på så vis fram något som inte hade funnits tidigare. Det är så uppfinnande går till.

  Att tryckpressen inte blev uppfunnen på stenåldern beror inte på att Gutenberg inte levde på stenåldern. Det beror på att en hel massa andra uppfinningar måste göras innan det blev möjligt att uppfinna tryckpressen. Alla uppfinningar bygger vidare på befintlig teknik. Det är inte bara vetenskapsmän som behöver jättars axlar att stå på. Det gäller uppfinnare också.

  Kommentar av Björn Persson — 7 april 2012 @ 11:17

 4. Elementen är upptäckter, uppfinningar var t.ex. hjulet och det var inget att ha för än kilen kom till och gav hjulet dynamik och hållfasthet.

  Kilens princip, tänk efter på vad den har haft för betydelse ihop med hjulet… det går inte nämna dem alla..
  Men kugghjulets betydelse bör vi ju ha i minnet. Vapnen inte att förglömma och är det nämnt ligger det självklart på lut att slå fast att trehörningen, tretalet, pyramiderna, hierakierna… dvs kilen är maktutövandets verktyg och symbol… kilen själv och välsignade följder är naturligtvis lika lite som pengar, kapital, positioner, relationer makten i sig, makt har man inte, makt utövar man och det är per definition något man gör av ondo. Våldsutövning kan vara berättigat men det är bara ett maktmedel i händerna på den skitstövel som våldför sig på andra för att kuva, kränka och trycka ned någon i skoskaven. I så måtto är det verkligen en balansgång att vara polis eller vaktbolagsanställd. Knivig gränsdragning även för t.ex en lärare eller andra som jobbar med barn och ungdomar.

  Knivigt för ”ledarskapsutbildare” eftersom en chef inte är en ledare. En ledare är inte maktutövare så vida hen inte missförstått ledarollen och beter sig som chef och härskare över ”sin” här skara och börja köra med sina ”underlydande”. Chefen chefar ofta för att hen under lyder en överordnad i tron att det är vad den överordnade ledaren vill. Det är inte lätt att vara underordnad ledare om överordnad chefar ibland och inte när det ska utkrävas ansvar och då spelar rollen av ledarskap.

  Ofta säger vi urskuldande, ”jag hade inget val i den situationen” vi befann oss… oftast, nästan alltid är det fegprat och ett försök att komma undan att vi maktat, styrt och kört taskigt med folk… ”jag ville bara väl”, etc, etc…men för att det brutalt klart och tydligt… så länge situationen du utnyttjat på ett maktande sätt medger ett val är det skillnad på att skjuta eller hänga sig… i många fall handlar det bara om att man säger upp sig ifall man upplever att ens ledarroll förväntas uppfylls av en chefstyp… det är inte lätt att vara ledare om man måste sätta produkten före ”människan”. I många fall gäller det att avgöra den frågan innan man tar ett anställningserbjudande som sitt jobb och yrke. Etik är svårt.

  Etik är ingen kunskap och kunskap är inte makt. Kunskap i den mening det rör sig om en mänsklig produkt en avyttring av mänskliga handlingar, t.ex ”kopimismens” lära och dogmer, vare sig denna är skapad med hjälp av matematiska teorier, ”naturlagar” så är det verktyg eller medel och inte i sig kunskap lika med makt… verktyg som syftar till att inveckla oss så fredligt vi bara förmår med det vi själva inte skapat… vi bör inte säga behärska eller makta ”naturen”… vi bör reservera ordet ”behärsska” för området självbehärskning… vi talar nu om etik och kunskap… och jag sa att Etik inte är kunskap… dvs etik är inte ett regelverk, etik är handling och i så måtto att kunskap framför all är kunskapande, dvs också det en handling så följer att etiken och kunskapandet förenas i och med handlng.. men inte som att jag kunskapar till mig företagets etiska regelverk, utan i de situationer der ingen av reglerna kan sägas vara giltigt för dit handlingsval, när du måste råda med all din erfarenhet och inget annat till hjälp för att göra det som är rätt efter ditt eget omdöme…

  Aristoteles har en nyckelformulering till etik och kunskapande: ”vi forskar inte efter vad de är att vara god, utan för att bli det.”

  Nu är det dags att sluta den här predikningen för att den är för lång, utan att dess avrundade knorr ges utrymme att utredas. Kilen och dess principiella evolution och ömsesidiga samverkan med hjulet är i mycket skapelsebereättelsen om maktutövningens militäristiska teknologihistoria… en historia som i maktutövningens namn utvecklat tekniken på gått och ont näraliggande intill att övervaka och övervinna
  en fiendes hotfulla bild… det är bra med lite etiskt förvärvat omdöme inför sina hotbilder… ”vargen kan komma” förvissso… men alltför säker på det ska man undvika vara, ty det bådar inte gått. Kilarna mår inte bra om inte vi börjar kila stadigt lite bättre, de förlorar tilliten till vuxenvärlden och dess institutionaliserade trovärdigheter… i synnerhet som vi alltmer finner det vi håller på med lite till mans och kvinns, hantverkarna litar vi inte på, journalisterna ligger dåligt till, lärarkåren har tappat taget, polisen är det inte heller så värst bra med, försäljarna måste man vara på sin vakt mot, mäklarna på bostads-och fondfronten,… ja , är det bland de s.k. förtroendevalda, parlamentariska, kommunala och alla andra ombudsmannafunktioner… är det bara jag som tycker att det krackelerar lite överallt i vår utbredda misstankens hermeneutiska cirkelgång…. cirkeln, ja, hjulet igen… kompimismen i all ära men jag tror inte den får våra kilar till den här kyrkan så länge misstanken bland kilarna är att vi vuxna har övergivit dem.

  Jag tycker mig höra kilarna ropa i förtvivlan: Vuxna, varför har ni övergivit oss… sannerligen säger jag eder alla kilar… det finns ett annat hjul, en annan cirkel som är större än misstankens hermeneutik och det handlar om handlingens absoluta förutsättning, den hermeneutiska spiralt alltid ytterstväxande cirkelrörelsen från, den alltid innerst innersta punktens nav och samtidigt ytterst yttersta hjulets periferi och kommen hit till detta mitt och allas språkrör, alla kilar… sannerligen är jag en falsk profet… men sök och ni ska finna… er väg på nätet som lämnar vuxenvärldens demos krati som det folkets välde ingen längre vill ha men inte förstår att de vill, ty de lever i en förnekelse av att alla är vi kilarna i det absolut maktlösa samvälde av ovälden tillhör småkilarna i hoppet om att vuxenkilarna begriper att hjulet inte rullar vår färd väl i välfärdens alla teknologiska tecken eller kompisarnas beläten.

  Kommentar av Nils Ivar Tenmann — 7 april 2012 @ 17:58

 5. […] vi ser tillbaks på historien, ser vi att Kopieringen och Viljan att göra något större tillsammans inte räcker för att […]

  Pingback av Kopimism 3: Den tredje Grundläggande Principen « Christian Engström, Pirate MEP — 8 april 2012 @ 7:00

 6. […] vi ser på de sju milstolparna i mänsklighetens historia kan vi se att samma sak gällde för dem. De individer som gjorde de olika upptäckterna hade inte […]

  Pingback av Det Missionerande Kopimistsamfundet | Kopimism 2: Det blir aldrig som man tänkt sig, men ofta bra ändå — 9 april 2012 @ 7:53

 7. […] vi ser tillbaks på historien, ser vi att Kopieringen och Viljan att göra något större tillsammans inte räcker för att […]

  Pingback av Det Missionerande Kopimistsamfundet | 3: Den tredje Grundläggande Principen — 9 april 2012 @ 7:54

 8. […] vi ser på de sju milstolparna i mänsklighetens historia kan vi se att samma sak gällde för dem. De individer som gjorde de olika upptäckterna hade inte […]

  Pingback av Det Missionerande Kopimistsamfundet | Det blir aldrig som man tänkt sig, men ofta bra ändå — 9 april 2012 @ 7:56

 9. […] vi ser på de sju milstolparna i mänsklighetens historia kan vi se att samma sak gällde för dem. De individer som gjorde de olika upptäckterna hade inte […]

  Pingback av The Church of Kopimism | 2: Det blir aldrig som man tänkt sig, men ofta bra ändå — 23 april 2012 @ 21:19

 10. […] we look at of seven milestones in human history we can see that the same was true for those. The individuals who made various discoveries had no […]

  Pingback av The Church of Kopimism | 2: Det blir aldrig som man tänkt sig, men ofta bra ändå — 23 april 2012 @ 21:30

 11. […] we look at of seven milestones in human history we can see that the same was true for those. The individuals who made various discoveries had no […]

  Pingback av kopimistsamfundet.org | 2: Det blir aldrig som man tänkt sig, men ofta bra ändå — 11 maj 2012 @ 3:12


RSS feed for comments on this post.

Blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: