Christian Engström, Pirat

29 mars 2012

Pristaken för dataroaming spikade

Filed under: informationspolitik,Roaming — Christian Engström @ 12:32
Tags: , ,

Pristaket för dataroaming inom EU blir 1800 kronor/GB från 2014

Igår kom EU-parlamentet och ministerrådet överens om den nya regleringen av priser för dataroaming i Europa. Det kommer att bli billigare att använda sin dator eller smartphone när man är utomlands inom EU, men inte så mycket billigare som jag har kämpat för.

Från den 1 juli 2014 får operatörerna högst ta ut 200 euro plus moms per gigabyte (cirka 1800 kronor plus moms). Det är visserligen fortfarande hutlöst jämfört med de nationella priserna (som ligger under 100 kronor per gigabyte), men det är i vart fall i rätt riktning. Idag kostar det ca 25.000 kronor per gigabyte (inklusive moms) för en svensk att använda dataroaming inom EU.

Regleringen omfattar både grossistpriserna som operatörerna får ta ut av varandra, och maximalt pris som de får ta ut av konsumenter. Det kommer bli en viss sänkning redan den 1 juli 2012, och sedan ytterligare sänkningar den 1 juli 2013 och 2014, respektive.

Så här ser tabellen med pristaken ut (exklusive moms):

Grossist Konsument
1 juli 2012 250 euro/GB 700 euro/GB
1 juli 2013 150 euro/GB 450 euro/GB
1 juli 2014 50 euro/GB 200 euro/GB

Hade jag (och den Gröna gruppen) fått bestämma helt på egen hand skulle taket för grossistpriset ha blivit 10 euro/GB och taket i konsumentledet kanske 20-30 euro/GB. Men så blev det alltså inte.

Nästa steg i processen är att den här överenskommelsen ska godkännas av EU-parlamentet, troligen i maj. I det här fallet är det att betrakta som en ren formalitet. Jag och den Gröna gruppen kommer att rösta ja.

Sammanfattningsvis kan man säga att EU-parlamentet och ministerrådet missade chansen att göra något som kunde varit riktigt, riktigt bra, men gör i alla fall någonting som går i rätt riktning. För att vara EU är väl det trots allt ett utfall som är över genomsnittet.

…………

Länkar:
Pressmeddelande från Ministerrådet:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/129286.pdf

Pressmeddelande från EU-parlamentet:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120326IPR41842/html/Mobile-roaming-MEPs-win-deal-with-Council-to-lower-price-caps

Pressmeddelande från Gröna gruppen:
http://www.greens-efa.eu/mobile-phone-roaming-5648.html

Annonser

8 kommentarer

 1. 6223 kr/GB är i alla fall billigare än 45000 kr/GB

  Kommentar av Johan Tjäder — 29 mars 2012 @ 18:42

 2. Fast då grossist priset är satt hyfsat lågt jämfört med konsumentpriset så innebär det trots allt att operatörerna själva kan välja att sänka konsument priset en aning under den övre gränsen för att få konkurrensfördelar, idag är utrymmet för sänkningar ganska dåligt för enskilda operatörer då de har små möjligheter att påverka sina kostnader.

  Kommentar av SF — 29 mars 2012 @ 21:50

 3. @SF:

  Precis, det är grossistpriset som är det viktiga för att få igång en marknad, och göra det möjligt för nya aktörer att etablera sig.

  Kommentar av Christian Engström — 30 mars 2012 @ 11:29

 4. Hmm. Ett steg i rätt riktning. Fortfarande hutlöst, men som du sa, när det gäller EU får man bara vara glad att de inte gick bakåt…

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 30 mars 2012 @ 13:32

 5. […] Christian Engström: “Pristaken för roaming spikade” […]

  Pingback av Nyhetsbrev – 120403 | Anna Troberg — 3 april 2012 @ 10:11

 6. På sitt sätt är det bra att det inte gick hela vägen. Nu kan ingen argumentera att problemet är löst, utan det finns fortfarande anledning att ta itu med grundproblemet. Om prisregleringar behövs är det ett tecken på att marknaden inte fungerar som den ska riktigt, och fokus bör nu läggas på att identifiera och fixa problemen med marknadens prissättning. Så snart marknadsmekanismen fungerar något så när bör prisregleringen tas bort.

  Kommentar av von — 5 april 2012 @ 11:45

 7. […] som gör att man inte kan surfa mer. Det är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare och därför röstade Piratpartiet för den i EU-parlamentet. Vi skulle dock ha velat gå mycket längre i […]

  Pingback av Den första juli blir roamingpriserna bättre, men inte tillräckligt bra | Anna Troberg — 26 juni 2012 @ 9:06

 8. […] söker arbetsgruppsvolontärer till Amelia Andersdotters Brysselkontor. Christian Engström: “Pristaken för roaming spikade” Dokument Freedom Day i EU-parlamentet. Se seminarierna här. Följ med i diskussionerna kring ett […]

  Pingback av Nyhetsbrev – 2012-04-03 « Ledningsbloggen — 27 juni 2012 @ 20:44


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: