Christian Engström, Pirat

18 mars 2012

Piratpartiet för ett mer demokratiskt EU

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 16:17
Tags: ,

EU behöver byggas om så det blir mer öppet och demokratiskt. Men hur?

Vi håller på och tar fram ett reviderat politiskt program i Piratpartiet. För ett par veckor sedan hade partiets styrelse möte, och beslöt och beslöt att lägga följande proposition till partiets vårmöte:

Proposition: Ett mer demokratiskt EU

Till Piratpartiets vårmöte 2012

Bakgrund
Politiken på EU-nivå spelar en viktig roll för många av Piratpartiets kärnfrågor. EU är den politiska nivå där Piratpartiet idag har ett direkt och betydelsefullt inflytande, och där vi kan visa för väljarna att en röst på Piratpartiet gör tydlig skillnad. Valet till EU-parlamentet kommer att vara det första av de många val som kommer att hållas ”supervalåret” 2014.

Det är därför både politiskt och kampanjstrategiskt viktigt för Piratpartiet att ha en väl genomtänkt och väl genomdiskuterad politik i EU-frågorna, som vi tidigt kan presentera för väljarna. Därför har styrelsen valt att kickstarta arbetet med sakpolitik genom att lägga fram förslag till ett antal sakpolitiska ställningstaganden kring EU-frågor, som skulle kunna ligga till grund för sakpolitiska program om EU-politik för partiet.

Höstmötet 2011 fastställde ju en ny process för partiets arbete med sakpolitik: Konkreta ställningstaganden, gärna bara någon mening långa, antas av medlemsmöte och förs in i en sökbar logg, så att vi lätt kan hitta alla ställningstaganden. När sedan tillräckligt mycket ställningstaganden finns i ett område för att det ska vara meningsfullt att skapa ett sakpolitiskt program i området redigerar styrelsen fram ett sådant utifrån de ställningstaganden medlemsmötena gjort, och utformar lämpliga förklarande och motiverande texter mellan eller ovanför de konkreta ställningstagandena.

Överväganden
Sveriges medlemskap i EU medför både möjligheter och utmaningar. Ett organiserat samarbete mellan demokratiska stater skulle kunna användas för att värna rättssäkerhet och integritet, hålla upphovsrättsindustri och idémonopolister stången och säkra alla EUs invånares tillgång till billig och väl fungerande digital infrastruktur.

Men det är inte vad EU gör. Istället driver unionen på övervakningshysterin, och går upphovsrättsindustrins och andra idémonopolisters ärenden. Mycket av detta beror på att beslutsfattandet i EU inte är tillräckligt öppet och demokratiskt. Komplicerade beslutsstrukturer ger stort inflytande åt tjänstemän och lobbyister. Indirekt utsedda makthavare har för många möjligheter att gömma sitt ansvar. De direktvalda politikerna har för lite inflytande.

Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som det är näst intill omöjligt att ändra på, även för den som egentligen skulle vilja. Men när vi nu är med i EU, då har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt, öppet och någorlunda vettigt.

Förslag
Därför föreslår styrelsen mötet att fastställa att PP tycker att:

 • Piratpartiet konstaterar att Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och det ska bli lättare att ställa ansvariga beslutsfattare till ansvar.
 • EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå.
 • Större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
 • Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän.
 • Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet.
 • Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
 • Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
 • På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.
 • Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan

Det här är alltså ett förslag från styrelsen till vårmötet, som beslutar om vårt politiska program.

Kommentarer? Finns det något mer som vi borde lägga till när det gäller kritik av EU och bristen på demokrati där?

…………

Foto Christian Engström, fritt att spridas CC0

Annonser

9 kommentarer

 1. ”Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som det är näst intill omöjligt att ändra på”

  Jag är inte längre helt övertygad om det. Det finns en viss risk att unionen börjar falla sönder av sig själv. Britterna är inte _riktigt_ med på tåget, och det verkar ha slagits in en ordentlig kil mellan tyskarna och grekerna. Om sedan ett grekiskt scenario börjar utspela sig i Portugal, Spanien och Italien – hur mycket påfrestningar klarar unionen egentligen av? Kanske finns det bara två vägar – federation eller sönderfall – och Sveriges fortsatta medlemskap är väl inte _helt_ självklart oavsett vilket av alternativen som realiserar sig.

  Men jag vet inte. Kanske har ECB löst det akuta problemet med sina LTRO.

  Kommentar av von — 18 mars 2012 @ 18:41

 2. Punkterna om euron och flytten är väldigt klara och konkreta. De andra sakfrågor som tas upp känns lite mera spretiga och inte så konkreta som jag skulle önska:

  ”Piratpartiet konstaterar att Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare”

  Har tar man upp två saker: Sveriges medlemskap i EU och öppenheten inom EU. Det borde egentligen vara två skilda sakfrågor. En angående en generell syn på medlemskap och en annan sakfråga gällande öppenheten.

  ”Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän.”

  Denna punkt låter bra – men är egentligen inget som kan sägas vara sakpolitik. Det behöver vara mycket mera konkret för att inte bara låta som floskler. Hur konkret skall detta genomföras ? Vad skall egentligen ändras ? Det räcker t.ex. att lägga till några småförslag som exempel på åtgärder som leder till detta för att kunna konkretisera det i valrörelsen.

  Slutligen så vill de flesta riksdagspartiet idag minska bidragen som EU ger ut – varför vill inte Piratpartiet det ? Det låter som om PP är det mest EU vänliga partiet om vi inte har med det ? Med tanke på att PP var egentligen kritiska mot stora delar av EU i valet 2009 så har vi verkligen gått en stor omsväng tycker jag det verkar som i detta dokument. Vi kommer få väldigt svårt att få behålla röster från de som vill minska EU om vi plötsligt inte har något emot EUs stora byråkrati.

  Skulle därför gärna se att man antingen i text förklarade mera om punkterna så att man när man står på gatan och valarbetar kan förklara vad man vill ändra när man säger punkten – eller så blir sakfrågorna mera konkreta med faktiska förslag till åtgärder.

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 18 mars 2012 @ 19:10

 3. låter bra.

  Kommentar av billygellerstedt — 18 mars 2012 @ 21:57

 4. Jag är i pricip nöjd med foruleringarna som ett första försök till EU-politik. Det finns några tydliga ställningstaganden – Nytt demokratiskt fördrag, nej till €, bättre fungerande demokratiska institutioner. Det ger oss en bra, EU-kritisk hålling utan att bli utträdesextremister.

  Kommentar av Jacob Hallén — 18 mars 2012 @ 22:20

 5. Sänk ersättningen och de frikostiga förmånerna för parlamentarikerna. Symboliskt viktigt.

  Kommentar av JohJoh — 19 mars 2012 @ 0:26

 6. Jag tror att man kan lyfta blicken lite till, med något slags ”back to basic”-tema.

  EU grundades för att undvika att Europas länder går i krig med varandra. För att uppfylla den visionen har Europas länder bestämt att människor, varor, tjänster och pengar ska kunna röra sig fritt mellan länderna. Detta ideal ska genomsyra den lagstiftning som EU producerar. Det är gränslöshet är en vision som även vi svenskar ska vara del av.

  Men frihet från gränser betyder inte likriktning. Det är på grund av våra olikheter som våra europeiska länder blir starka tillsammans. Vi bidrar med våra styrkor och blir hjälpta med våra svagheter. Att ta bort gränser innebär inte ett frikort för Europeiska kommissionen att lägga betong över hela kontinenten.

  Det är dags nu att EU börjar agera som det freds- och frihetsprojekt det är.

  Kommentar av Johan Tjäder — 19 mars 2012 @ 9:41

 7. Piratpartiet konstaterar att Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och det ska bli lättare att ställa ansvariga beslutsfattare till ansvar.
  Jag tycker det är väl defensivt, men det kanske speglar någon anti-EU-stämning som jag inte delar. Ett EU som arbetar för fred och frihet kan inte självt vara slutet och tillkrånglat. Att ge EU en enklare och öppnare beslutsstruktur innebär att de nationella regeringarna kommer att tappa greppet. Inte förrän de vågar göra det kan det ske en verklig förändring.

  EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå.
  Piratpartiet borde välkomna den nya ordningen med prövning av alla nya förslag i de nationella parlamenten först. Inte förrän tillräckligt många av medlemsländernas parlament tar denna prövning på allvar kan prövningen av närhetsprincipen bli meningsfull.

  Större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
  I ett första steg bör man se över EU:s diariesystem som gör det tämligen omöjligt att hitta dokument via officiella register. Google är oftast en snabbare metod om man vill hitta information i EU:s digitala arkiv. Det borde säga något.

  Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän.
  Att göra Kommissionen svagare är bara ett sätt att ge mer utrymme åt sådana som Merkel och Sarkozy. En stor anledning till att de har kunnat hålla sig framme under den grekiska skuldkrisen var att kommissionen har varit så himla passiv. EU-parlamentet borde sträva efter att få välja kommissionsordförande.

  Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet.
  Just det ansvaret fungerar nog ändå rätt bra i Sverige. Och det fungerar förstås bättre när det sitter minoritetsregeringar.

  Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
  Hemliga omröstningar gör det möjligt för ledamöterna att mer följa sitt eget samvete, vilket förstås ibland gynnar de mindre etablerade rörelserna.

  Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
  Och flytta kansliet till Bryssel.

  På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.

  Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan
  Rent ut sagt dumt. En valutaunion kräver inte en samordnad ekonomisk politik – det är nåt som överstatsivrarna har tjatat in nu när euromotståndarna varit upptagna med att skälla på euron. EU behöver också effektiv och adekvat bankreglering och ett skydd mot bankkrascher som ECB måste stå för.
  Men den inre marknaden kommer med all sannolikhet att kräva en viss nivå av transfereringar från vinnarländer till förlorarländer. Det är den inre marknaden i kombination med somliga länders svårighet att anpassa sig som driver fram kriserna. Euron bara påskyndar processen.

  Kommentar av Johan Tjäder — 19 mars 2012 @ 12:58

 8. Allt i allt bra. Att i nuläget Sverige är med i EU är nog givet. Mer sannolikt håller jag på att EU kommer kollapsa inom inte allt för länge – man kan inte i längden driva en byråkrati av den omfattningen på ett effektivt sätt.

  Att Euron skall bort är givet. Likaså försöken att federalisera EU. USA lyckades med detta konststycke först efter ett inbördeskrig och genom att samtliga medlemmar i den nya federationen hade en form av gemensam bakgrund. Det kommer vi inte att lyckas med.

  Vad värre är kan man redan nu se att euron’s tyngsta bas är fusk och mygel. Den är i dag grundad på samma typ av derivathandel som orsakade kraschen 2009, men i mer omfattande format. När nästa kris vankas för Grekland – eller vilken som helst av PIIGS-länderna – så kommer den ”pengatransferering” som man blir tvungen utföra av episka proportioner. I det läget kommer intresset för ett EU-medlemskap mycket snabbt att rasa även i Tyskland.

  Jag kan godkänna att piratpartiet erkänner läget – att vi är med – och att vi gör det bästa av situationen. Blir det ohållbart så får vi omvärdera vår ställning. Vilket vi är i bättre form att göra än mer stelbenta partier av äldre modell, lyckligtvis.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 20 mars 2012 @ 15:13

 9. Jag delar Scary Devil Monasterys analys.

  Kommentar av Professor — 24 mars 2012 @ 21:36


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: