Christian Engström, Pirat

2 mars 2012

”Ett brott att skriva på Acta-avtalet”

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 11:05
Tags: , ,

Läs debattartikeln hos Göteborgsposten

Acta-avtalet strider på punkt efter punkt mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Det är bara en av flera allvarliga konsekvenser om upphovsrättsavtalet undertecknas av bland andra Sverige, skriver jag, Jacob Hallén (PP) och Grith Fjeldmose (V) i en debattartikel.

Läs mer hos Göteborgsposten

14 kommentarer

 1. Bra att det rör sig hos riksdagspartierna. Det vore väl jättebra om det kunde ordnas en ACTA-hearing även i Sverige. Ju mer ljus på trollet…

  Kommentar av Johan Tjäder — 2 mars 2012 @ 15:21

 2. Det är knappast ett brott eftersom Acta har en helt annan innebörd enligt sakkunniga som exempelvis Justitiedepartementets experter. Sen tycker jag att du är osaklig när du gång på gång tjatar om risken för att någon skulle få betala 5 miljoner i skadestånd för att man har en hårddisk full med låtar, detta kommer inte att ske och det vet du.

  En sak som dock är lite kul är bilderna på de som protesterar, iförda Guy Fawkes-mask. Det är ju Time Warner som har rättigheterna till denna mask och varje gång en pirat köper en sådan mask så göder man ju den förhatliga mediaindustrin. Men det har man väl ingen aning om för det är ju häftigt att protestera mot något som andra påstår är farligt och kan hota framtida piratkopiering…

  Kommentar av nejtillpirater — 2 mars 2012 @ 19:52

 3. @ Nejtillpirater

  Det är knappast ett brott eftersom Acta har en helt annan innebörd enligt sakkunniga som exempelvis Justitiedepartementets experter.

  Vad du invänder mot är alltså bland annat denna text från artikeln:

  ” Acta-avtalet har utvärderats i relation till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna av professorn i internationell rätt, Douwe Korff, med flera. I en mycket detaljerad rapport visas hur Acta på punkt efter punkt strider mot konventionen. Att anta en avtalstext som ens kan misstänkas inkräkta på mänskliga rättigheter är omoraliskt.”

  Notera att det bland annat är en professor i internationell rätt som påstås ha kommit underfund med att ACTA-avtalet skulle strida mot Europakonventionen. Det rör sig alltså om högst sakkunniga personer som yttrat sig.

  Om nu känner dig manad att göra en invändning, kom åtminstone med en invändning som inte sjunker så fort du sjösätter den.

  Sen tycker jag att du är osaklig när du gång på gång tjatar om risken för att någon skulle få betala 5 miljoner i skadestånd för att man har en hårddisk full med låtar, detta kommer inte att ske och det vet du.

  Fast nu är det i själva verket du som är osaklig. Engström har i artikeln inte ens fört ett resonemang kring risken för att åka på 5 miljoner i skadestånd, varvid din invändning får ses som en lam halmgubbe.

  Tvärtom har Engström kritiserat texten i ACTA-avtalet som tillåter dessa fantasisummor som grund gällande skadestånd för en av upphovsrättsindustrin påhittad skadeverkan för fildelning i ickeförvärvssyfte.

  Om nu känner dig manad att göra en invändning, kom åtminstone med en invändning som inte sjunker så fort du sjösätter den.

  En sak som dock är lite kul är bilderna på de som protesterar, iförda Guy Fawkes-mask. Det är ju Time Warner som har rättigheterna till denna mask och varje gång en pirat köper en sådan mask så göder man ju den förhatliga mediaindustrin.

  Fast nu är det faktiskt så att pirater likt alla andra människor inte har något emot att betala för produkter och tjänster som de anser vara värt priset. Uppenbarligen har dessa personer ansett priset för dessa masker vara rimliga och därför införskaffat egna exemplar. Huruvida du anser detta faktum vara roligt eller ej är fullkomligt ointressant för diskussionen.

  Om nu känner dig manad att göra en invändning, kom åtminstone med en invändning som inte sjunker så fort du sjösätter den.

  Men det har man väl ingen aning om för det är ju häftigt att protestera mot något som andra påstår är farligt och kan hota framtida piratkopiering…

  Fast nu är det faktiskt så att kritiken mot ACTA inte ens har handlat om den sorts piratkopiering som mest förknippas med den sortens pirater som du åsyftar. Ty pirater är fullt medvetna om det faktum att lagstiftning som respekterar människors fundamentala rättigheter på inget sätt kan anses vara ett hot mot illegal fildelning.

  Detta faktum är man även fullt medveten om från lobbysidan som representerar de giriga monopolisterna, dvs upphovsrättsindustrin. Därför har man på senaste tiden gjort kraftansträngningar för att försöka förmå politiker världen runt att införa lagstiftning som angriper människors fri- och rättigheter, inklusive de mänskliga rättigheterna.

  När detta sker så vaknar människor i allmänhet upp, inte bara pirater, och ifrågasätter vad som egentligen försiggår. Detta är absolut inget konstigt i sig och jag skulle heller inte kalla det för häftigt att gå ut på gatorna för att försvara sina fundamentala rättigheter.

  Vad som vore häftigt däremot är ifall politiker i allmänhet istället skulle ha ryggrad nog att konstatera det faktum att det är omöjligt att lagstifta bort den illegala fildelningen och samtidigt respektera människors friheter, rättigheter och privatliv. Vidare att de skulle ha ryggrad nog att balansera människors fri- och rättigheter mot upphovsrättens intrång i desamma på ett sätt som reflekterar verkliga förutsättningar och resultaten av oberoende forskning, oavsett om detta skulle medföra att det kritiserade upphovsrättsmonopolet avskaffas.

  Eftersom protester mot något som upplevs vara ett hot mot fundamentala rättigheter på inget sätt kan viftas bort med subjektiva påstående om att det skulle vara en häftig sak, och med tanke på din halmgubbe om att pirater enligt din bristande logik skulle anse ACTA vara ett hot mot fildelning, samt att det skulle vara ett skäl till protesterna, så får din invändning ses som fullkomligt irrelevant för diskussionen.

  Om nu känner dig manad att göra en invändning, kom åtminstone med en invändning som inte sjunker så fort du sjösätter den.

  Kommentar av Professor — 2 mars 2012 @ 22:04

 4. @ntp
  En sak som dock är lite kul är hur du utan någon som helst röd tråd hoppar från sakfrågan till att tala om hur tvetydigt protesterande iförda Guy Fawkes-masker agerar genom sina inköp.
  Tycker du är lite osaklig när du gång på gång tjatar om..

  Kommentar av loli-chan — 2 mars 2012 @ 22:06

 5. @nejtillpirater: Ha, ha du är för roligt. Inte skulle regeringen jaga en hel generation heller eller du kanske anser att regeringen inte gör det eftersom man låter privat intressen göra det med hjälp av lagar skapade av regeringen?

  Vad några jurister i beroendeställning tycker har inget med om något är olagligt eller ej – det är ju trots allt en domstol som avgör, i det här fallet Europadomstolen. Alltså har du inget att komma med heller, ut vad du och Christian har gemensamt är åsikter, bara åsikter. Skillnaden är att du anser att Christian inte har rätten att förmedla sin åsikt, men än möjligen en gång…

  ”…du är osaklig när du gång på gång tjatar om risken för att någon skulle få betala 5 miljoner i skadestånd för att man har en hårddisk full med låtar, detta kommer inte att ske och det vet du.”

  Nu är det du som är osaklig! Summan 5 miljoner är baserad på onlinepriset per låt gånger antalet låtar som ryms på en hårddisk + skadeståndsdelen. Varför är det en osaklig uträkning? Det är bara att räkna på fingrarna utifrån praxis och Acta-avtalet. Eller försöker du dig på en Reinfeltare och mena att: Vi ska inte jaga en hel generation! 🙂

  Angående Guy Fawkes-maskerna så kan man väl säga att ”ändamålen kan helga medlen”. Fast kul tycker jag nog inte det är fast å andra sidan är inte PP rabiatiskt emot upphovsrätt eller patent, men vi anser att den behöver reformeras.

  Kommentar av Riverman — 2 mars 2012 @ 22:09

 6. @Riverman #4

  ”Inte skulle regeringen jaga en hel generation heller eller du kanske anser att regeringen inte gör det eftersom man låter privat intressen göra det med hjälp av lagar skapade av regeringen?”

  Nej regeringen jagar inte en hel generation. Bara ett fåtal, en handfull, har fällts för fildelningsbrott.

  Vad finns det för intressen annat än privata? Vi har många olika lagar för att skydda privata intressen. Alla har rätt till lagligt skydd för sina intressen och upphovsrätten härstammar från den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

  ”Skillnaden är att du anser att Christian inte har rätten att förmedla sin åsikt, men än möjligen en gång…”

  Jodå det har han. Men jag tror att han avsiktligt förmedlar en vrångbild för att skrämma piraterna, så att PP får fortsatta sympatier. Jag kan omöjligen tro att han verkligen själv tror att någon skulle få betala 5 miljoner i skadestånd för en hårddisk full med låtar, alltså för innehavet och inte för massivt tillgängliggörande till andra.

  ”Nu är det du som är osaklig! Summan 5 miljoner är baserad på onlinepriset per låt gånger antalet låtar som ryms på en hårddisk + skadeståndsdelen. Varför är det en osaklig uträkning? Det är bara att räkna på fingrarna utifrån praxis och Acta-avtalet.”

  Uträkningen x*y, är ju bara en uträkning. Problemet är att den görs på felaktiga premisser. Vi har inte en sådan praxis med skadestånd i miljonklassen för privatpersoner i sverige och Acta kommer inte att ändra på detta. Det är bara skrämseltaktik att påstå något annat. Acta-avtalet säger att man kan ta hänsyn till inköpspriset men säger inget alls om att man bara ska ta det rakt av och multiplicera med antalet låtar, det är bara en av många olika komponenter i hur man beräknar ett skadestånd, skrivningar om proportionalitet och existerande praxis väger mycket tyngre.

  Kommentar av nejtillpirater — 3 mars 2012 @ 11:43

 7. @Pelle/Urban/nejtillpirater — 3 mars 2012 @ 11:43

  > ”..och upphovsrätten härstammar från den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.”

  Jasså? Spännande påstående, skulle du kunna tänka dig att utveckla det lite, så det framgår vad du syftar på och hur du menar att det civilrättsliga upphovsrättsmonopolet och dess inskränkningar i äganderätten och dom mänskliga rättigheterna, samtidigt härstammar från dom mänskliga rättigheterna, vilka som bekant reglerar förhållandet mellan individen och staten?

  Jag noterar även att du inte klarade av att bemöta Professors bemötande, som visade på punkt efter punkt hur din första kommentar var fullständigt osaklig och falsifierad rakt igenom. Vill du inte kännas vid din första kommentar längre?

  Kommentar av Fredrika — 3 mars 2012 @ 15:49

 8. @ nejtillpirater

  Nej regeringen jagar inte en hel generation. Bara ett fåtal, en handfull, har fällts för fildelningsbrott.

  Då antalet personer som fällts för ett brott är fullkomligt irrelevant för huruvida vissa personer överhuvudtaget jagas för dessa brott, så kommer du återigen med en intetsägande invändning som varken är relevant för den text som du bemöter eller följer någon sorts logik.

  Alla har rätt till lagligt skydd för sina intressen

  Absolut inte. Frågan blir här vilket sorts samhälle som du egentligen efterspråkar? Och vad blir då din magiska lösning när du inser att människors intressen faktiskt kommer att krocka?

  Vad du har att förhålla dig till i verkligheten är att lagar stiftas för att uppnå allmännytta, och detta innebär på inget sätt en automatisk rätt till lagligt skydd för sina egna särintressen.

  och upphovsrätten härstammar från den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

  Sannerligen inte. Hur många gånger du än upprepar en lögn så kommer den fortfarande att vara en lögn.

  Faktum är att det ingenstans i de mänskliga rättigheterna står skrivet att vissa enskilda individer skulle ha någon slags rätt till ett statligt sanktionerat monopol på bekostnad av alla människors mänskliga rättigheter.

  Om du däremot i framtiden skulle bli intresserad av att införskaffa fundamentala kunskaper om upphovsrätten och de mänskliga rättigheterna så finns informationen fritt tillgängligt på Internet.

  “Skillnaden är att du anser att Christian inte har rätten att förmedla sin åsikt, men än möjligen en gång…”

  Jodå det har han. Men jag tror att han avsiktligt förmedlar en vrångbild för att skrämma piraterna,

  Ironin flödar vilt. Detta kommer alltså från en person som jämt och ständigt återkommer till denna blogg och ertappas med att måla upp nidbilder av pirater i sina halmgubbar och sprida diverse lögner som om det vore provision på detta.

  Om du har problem med något av Engströms uttalande så bemöt istället dessa på ett sakligt sätt, med sakliga argument, och avstå från dessa för diskussionen fullkomligt irrelevanta argumentationsfelen som du ständigt sprider vilt omkring och som man lätt skulle kunna få uppfattningen att du skaffat patent för.

  Jag kan omöjligen tro att han verkligen själv tror att någon skulle få betala 5 miljoner i skadestånd för en hårddisk full med låtar, alltså för innehavet och inte för massivt tillgängliggörande till andra.

  Påstår du att Engström skulle ha fört ett visst specifikt resonemang om ett visst specifikt fall som uppfyller vissa specifika kriterier som råkar infalla med vissa specifika kriterier som du nu målar upp?

  Ifall du nu inte påstår detta så blir frågan varför du envisas med att fabricera halmgubbar istället för att föra en saklig disskusison? Och ifall du nu skulle påstå att Engström yttrat något som råkar passa alla dina efterkonstruerade kriterier, så vore det lämpligt av dig att påvvisa när och var Engström skulle ha yttrat detta, för din ”track record” på den här bloggen är allt annat än ljuvlig när det kommer till saklig och hederlig diskussion.

  “Nu är det du som är osaklig! Summan 5 miljoner är baserad på onlinepriset per låt gånger antalet låtar som ryms på en hårddisk + skadeståndsdelen. Varför är det en osaklig uträkning? Det är bara att räkna på fingrarna utifrån praxis och Acta-avtalet.”

  Uträkningen x*y, är ju bara en uträkning. Problemet är att den görs på felaktiga premisser. Vi har inte en sådan praxis med skadestånd i miljonklassen för privatpersoner i sverige och Acta kommer inte att ändra på detta.

  Precis…

  Vi har inte en sådan praxis i Sverige så att vi dömer låt oss säga 3 privatpersoner att betala 46 miljoner i skadestånd som ersättning för en av upphovsrättsindustrin påhittad skadeverkan av fildelning i ickeförvärvssyfte?

  Vänta nu… Det är precis vad som skett och dessa personer var inte ens deltagare i de påstådda fildelningstransaktionerna!

  Det är bara skrämseltaktik att påstå något annat.

  *host* TPB *host*

  Och de var inte ens deltagare i de påstådda fildelningstransaktionerna. De dömdes alltså att betala 46 miljoner i skadestånd för medhjälp till påhittade brott vars skadeverkan är fabricerad av upphovsrättsindustrin.

  Tänk vilket skadestånd de skulle kunna fått om man faktiskt lyckats bevisa att brott skett, att de varit medhjälpare till det, och att den av upphovsrättsindustrin påhittade skadeverkan av fildelning i ickeförvärvssyfte faktiskt skulle existera!

  Acta-avtalet säger att man kan ta hänsyn till inköpspriset

  Vilket är exakt vad pirater opponerar sig mot…

  men säger inget alls om att man bara ska ta det rakt av och multiplicera med antalet låtar,

  Detta är heller inget som pirater normalt går omkring och påstår. Ifall du någon gång skulle ertappa en enskild person, pirat eller inte, med att formulera sig klantigt angående detta, så är det lätt fixat med att sakligt upplysa om detta. Att själva fara med osanning i sina bemötanden är dock inte lösningen.

  det är bara en av många olika komponenter i hur man beräknar ett skadestånd, skrivningar om proportionalitet och existerande praxis väger mycket tyngre.

  Att döma privatpersoner att betala skadestånd som uppgår till rena fantasisummor för medhjälp till påhittade brott som ersättning för den av upphovsrättsindustrin påhittade skadeverkan av fildelning i icke förvärvssyfte, visar med all tydlighet att proportionalitet inte väger speciellt tungt i det svenska rättssamhället när det gäller den här typen av rättsfall.

  Kommentar av Professor — 3 mars 2012 @ 16:10

 9. Angående vissa personers antydande om att Christian Engström skulle vara rätt ute angående att någon skulle få betala 5 miljoner i skadestånd baserat på en hårddisk full med låtar, baserat på skadestånden som utdelades i TPB-målet, så tyder dessa antaganden på att man inte är kunnig på innehållet i domarna mot TPB. Skadestånden i TPB-fallet baseras på ett stort antal tillgängliggöranden av verken, inte på innehav av verken. Det är två helt olika saker. Det är märkligt vad vissa är dåligt pålästa.

  Kommentar av nejtillpirater — 3 mars 2012 @ 16:17

 10. @ nejtillpirater

  Angående vissa personers

  Wow. Eftersom jag är den enda personen på den här sidan som uttryckligen nämnt TPB så blir den enda rimliga slutsatsen för tillfället att du nu även är för feg att bemöta mig direkt.

  antydande om att Christian Engström skulle vara rätt ute angående att någon skulle få betala 5 miljoner i skadestånd baserat på en hårddisk full med låtar, baserat på skadestånden som utdelades i TPB-målet,

  Fast nu har jag faktiskt inte fört något vidare resonemang kring huruvida Engström skulle ha rätt i ett specifikt påstående som du anser att han yttrat. Vad jag däremot gjort är att belysa dina halmgubbar och lögner som du framfört i dina bemötanden till Engström. När det gäller TPB-resonemanget som du åsyftar ovan så är det hela mycket enkelt.

  Du kom med en solklar lögn:
  ”Vi har inte en sådan praxis med skadestånd i miljonklassen för privatpersoner i sverige(…)”

  Vilken jag synade. Eller förnekar du att vi har tre privatpersoner i Sverige som tillsammans ska betala 46 miljoner kronor för medhjälp till påhittade brott vars skadeverkan i sin tur är påhittad av upphovsrättsindustrin?

  så tyder dessa antaganden på att man inte är kunnig på innehållet i domarna mot TPB.

  Då dessa antaganden och dess kriterier helt och hållet är en fabrikation från din sida så måste det i så fall, om man nu ska följa din logik, vara så att personen som du anser vara okunnig i det här fallet är dig själv.

  Skadestånden i TPB-fallet baseras på ett stort antal tillgängliggöranden av verken, inte på innehav av verken. Det är två helt olika saker.

  Fast nu har jag aldrig påstått att skadestånden i TPB-fallet skulle baseras på ett ickeexisterande innehav av upphovsrättsskyddade verk, varvid din invändning får ses som ytterligare en i raden halmgubbar från din sida. Otrevliga, osakliga, och för diskussionen fullkomligt irrelevanta bemötanden från din sida.

  Det är märkligt vad vissa är dåligt pålästa.

  Sannerligen med tanke på att du verkar vara oerhört dåligt påläst om vad dina meningsmotståndare faktiskt skriver i kommentarsfälten på den här bloggen, vilket resulterar i en stadig ström av halmgubbar från din sida.

  Kommentar av Professor — 3 mars 2012 @ 16:49

 11. @nejtillpirater — 3 mars 2012 @ 11:43

  > ”..och upphovsrätten härstammar från den allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna.”

  Jag väntar fortfarande på ett förtydligande från dig gällande ovan påstående. Du kanske missade det?

  Det framgår inte om du syftar på upphovsrätten på en konceptuell nivå, och isånafall vilken del av upphovsrätten, eller om du syftar på handelsvaran, dvs det civilrättsliga lagstiftade upphovsrättsmonopolet.

  Oavsett, jag har aldrig hört påståendet förut att upphovsrätten på en konceptuell nivå, eller ett över tre hundra år gammalt civilrättsligt lagstiftat monopol, som alltså är en handelsvara, som inskränker människors äganderätter, skulle härstamma från den 70år gamla allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, som reglerar förhållandet mellan individen och staten, men du kanske har hittat något nytt?

  Med tanke på att du regelbundet påstår dig ha bättre förmåga att komma till korrekta slutsatser gällande allehanda detaljer inom immaterialrätt och integritetsfrågor, bättre mer korrekta slutsatser än nobelpristagare, välutbildade professorer, forskare med livslång erfarenhet, erfarna juridiskt välutbildade rättsinstanser och Europadomstolen, så är det iofs fullt naturligt om du i egenskap av premissfalsifierande upphovsrättsförnekande superexpert än en gång hittat någon koppling som ingen annan klarat av att hitta.

  För det är väl inte så att du trollar och medvetet slänger ur dig osakliga lögner om upphovsrättsmonopolet, som du inte vill kännas vid när dom ifrågasätts? Isånafall är det nog dags att banna dig på samtliga piratbloggar nu.

  Jag noterar även fortsatt att Professor har visat hur vartenda övrigt påstående du slängt ur dig i kommentarerna under denna bloggposten visat sig vara osakliga halmgubbar och argumentationsfel, eller rena lögner från din sida, och att du sen försökte dig på en härskarteknik där du inte låtsades om Professors signatur, utan nedvärderade honom genom att kalla honom för ”vissa personer” när du höll fast vid dina felaktiga påståenden, istället för att backa och erkänna att samtliga dina påståenden faktiskt var helt felaktiga som dom var skrivna, oavsett om det berodde på osakligt trollande och medvetna lögner, eller eventuellt någon form av kognitiv kortslutning eller en ospecificerad dissociativ störning, som kanske gör att du inte förstår innebörden av det andra skriver, eller mer allvarligt vad du själv skriver, och att det du skriver faktiskt är felaktigt som det är skrivet.

  Kommentar av Fredrika — 4 mars 2012 @ 16:02

 12. @ Nejtillpirater

  > Nej regeringen jagar inte en hel generation. Bara ett fåtal, en handfull, har fällts för fildelningsbrott.

  Nu börjar du med hårklyveri, att inte så många har åtalas finns i huvudsak två. Dels har man valt några mål att driva för att säkerställa hur domstolarna kommer att döma och dels för att man precis som i USA ”erbjuder” ett skrämselavtal mot straffrihet. Något flera inte vågar avstå ifrån – även om bevisningen kan vara bristfällig.

  > Vad finns det för intressen annat än privata? Vi har många olika lagar för att skydda privata intressen. Alla har rätt till lagligt skydd för sina intressen och upphovsrätten härstammar från den allmänna
  > deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

  Att hänvisa till mänsklig rättigheter var ju lite komiskt, jag skulle gärna se en hänvisning till det

  > “Skillnaden är att du anser att Christian inte har rätten att förmedla sin åsikt, men än möjligen en gång…”
  >
  > Jodå det har han. Men jag tror att han avsiktligt förmedlar en vrångbild för att skrämma piraterna, så att PP får fortsatta sympatier. Jag kan omöjligen tro att han verkligen själv tror att någon skulle få betala 5
  > miljoner i skadestånd för en hårddisk full med låtar, alltså för innehavet och inte för massivt tillgängliggörande till andra.

  Okay då säger vi så här: ”Jag TROR att du avsiktligen förmedlar en vrångbild för att skrämma piraterna, så att PP inte får fortsatta sympatier…. Du kan omöjligen tro att skivbolagen skulle låta någon betala mindre än vad som är möjligt att kräva…”

  Din argumentation läcker mer än ett såll!

  > Uträkningen x*y, är ju bara en uträkning.

  No shit! Är det bara en uträkning? Det håller jag verkligen med om, det är en naiv och felaktig sådan! Men tyvärr är det den som upphovsrättsindustrin har lyckats få igenom. Du brukar påstå att du läst Acta avtalet noggrant – det är möjligt. Men du har då tolkat varje paragraf så naivt och godtroget att…eller också far du medvetet med osanning?

  > Problemet är att den görs på felaktiga premisser.

  Det är naturligtvis din rätt att få TRO det, precis som det är Christians rätt att utifrån sina erfarenheter från andra rättsfall och Acta-avtalets text dra slutsatsen att så kommer att bli! Det är lustigt att det enligt din argumentation bara är du som har rätten att tolka Acta. Men förklara då varför det finns personer inom olika nivåer med stor erfarenhet inom upphovsrättsliga frågor drar slutsatser av Acta i likhet som Christian (T.ex som professorn i internationell rätt, Douwe Korff m.fl)?

  > Det är bara skrämseltaktik att påstå något annat. Acta-avtalet säger att man kan ta hänsyn till inköpspriset men säger inget alls om att man bara ska ta det rakt av och multiplicera med antalet låtar, det är
  > bara en av många olika komponenter i hur man beräknar ett skadestånd, skrivningar om proportionalitet och existerande praxis väger mycket tyngre.

  Nej men vilken tur att det bara är skrämseltaktik! Nu känner jag mig mycket tryggare att nejtillpirater har berättat hur Acta-avtalet ska tolkas! Skit i professorer, advokater/jurister och tidigare rättsfall visar – Nejtillpirater har låtit oss veta hur det egentligen ligger till!

  Jösses! Du tar verkligen dig själv riktigt på stort allvar!

  Kommentar av Riverman — 5 mars 2012 @ 9:55

 13. @nejtillpirater (#9)

  Och hur stor ersättning tycker DU att man ska få för ETT tillgängliggörande av ETT verk EN gång?

  Kommentar av Johan Tjäder — 5 mars 2012 @ 10:23

 14. @nejtillpirater

  ”Vi har inte en sådan praxis med skadestånd i miljonklassen för privatpersoner i sverige och Acta kommer inte att ändra på detta…”

  Eftersom vi på precis detta forum mycket ingående har stött och blött TPB-rättegången så har vi facit i hand på att i Sverige det mycket riktigt finns en sådan praxis. I TPB-målet baserade man en uträkning gjord på ett dussintal filer om jag inte minns helt fel – och slutsumman blev 30 miljoner riksdaler(!).

  En person som idag har en hårddisk full med låtar kommer, förutsatt att han/hon har använt sig av någon av de vanligaste teknikerna för fildelning att ha tillgängliggjort verket i exakt samma mån som TPB har – man kan faktiskt med gott fog argumentera för att kopplingen är än närmare då TPB inte ens själva hade hanterat eller tillgängliggjort.

  De argumenten har du själv vid åtskilliga tillfällen tagit i bruk.

  Så antingen ljuger du fullt medvetet eller så har du ändrat åsikt i just det här fallet. Igen.

  Att ACTA sedan stadfäster jämställningen mellan en kopia och ett original gällande ”värde” är etablerat. Även här uttalar du dig antingen okunnigt – eller medvetet med en lögn.

  Det är synnerligen märkvärdigt just vilka personer du anser ha bristfällig kompetens i att uttala sig. En professor i internationell juridik måste tydligen enligt dig vara besatt av ”piratpartistisk skrämselpropaganda”. Oxham och Läkare Utan Gränser är tydligen piratpartister då även de kritiserar ACTA mycket hårt.

  Förlåt en enkel fråga, men enligt dig verkar det som om man blir en piratpartist i samband med att man införskaffar sig kompetens och kunskap i samhällsrätt, juridik och medicin. Är det verkligen din åsikt eller har du bara glömt att nyansera dig en aning?

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 5 mars 2012 @ 14:23


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: