Christian Engström, Pirat

29 mars 2012

Pristaken för dataroaming spikade

Filed under: informationspolitik,Roaming — Christian Engström @ 12:32
Tags: , ,

Pristaket för dataroaming inom EU blir 1800 kronor/GB från 2014

Igår kom EU-parlamentet och ministerrådet överens om den nya regleringen av priser för dataroaming i Europa. Det kommer att bli billigare att använda sin dator eller smartphone när man är utomlands inom EU, men inte så mycket billigare som jag har kämpat för.

Från den 1 juli 2014 får operatörerna högst ta ut 200 euro plus moms per gigabyte (cirka 1800 kronor plus moms). Det är visserligen fortfarande hutlöst jämfört med de nationella priserna (som ligger under 100 kronor per gigabyte), men det är i vart fall i rätt riktning. Idag kostar det ca 25.000 kronor per gigabyte (inklusive moms) för en svensk att använda dataroaming inom EU.

Regleringen omfattar både grossistpriserna som operatörerna får ta ut av varandra, och maximalt pris som de får ta ut av konsumenter. Det kommer bli en viss sänkning redan den 1 juli 2012, och sedan ytterligare sänkningar den 1 juli 2013 och 2014, respektive.

Så här ser tabellen med pristaken ut (exklusive moms):

Grossist Konsument
1 juli 2012 250 euro/GB 700 euro/GB
1 juli 2013 150 euro/GB 450 euro/GB
1 juli 2014 50 euro/GB 200 euro/GB

Hade jag (och den Gröna gruppen) fått bestämma helt på egen hand skulle taket för grossistpriset ha blivit 10 euro/GB och taket i konsumentledet kanske 20-30 euro/GB. Men så blev det alltså inte.

Nästa steg i processen är att den här överenskommelsen ska godkännas av EU-parlamentet, troligen i maj. I det här fallet är det att betrakta som en ren formalitet. Jag och den Gröna gruppen kommer att rösta ja.

Sammanfattningsvis kan man säga att EU-parlamentet och ministerrådet missade chansen att göra något som kunde varit riktigt, riktigt bra, men gör i alla fall någonting som går i rätt riktning. För att vara EU är väl det trots allt ett utfall som är över genomsnittet.

…………

Länkar:
Pressmeddelande från Ministerrådet:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/trans/129286.pdf

Pressmeddelande från EU-parlamentet:
http://www.europarl.europa.eu/news/en/pressroom/content/20120326IPR41842/html/Mobile-roaming-MEPs-win-deal-with-Council-to-lower-price-caps

Pressmeddelande från Gröna gruppen:
http://www.greens-efa.eu/mobile-phone-roaming-5648.html

Annonser

25 mars 2012

Piraterna in i parlamentet i Saarland

Filed under: informationspolitik — Christian Engström @ 18:50
Tags:

Valseger för tyska Piratenpartei i Saarland

Det tyska piratpartiet tar av allt att döma mandat i delstatsvalet i Saarland. Just nu ligger de på 7.5%. Spärren i tyska delstatsval är 5%.

Saarland är den minsta tyska delstaten med 1 miljon invånare, och den beskrivs ofta som konservativ (till skillnad från radikala Berlin).

Sammanräkningen i Saarland går att följa på http://www.statistikextern.saarland.de/wahlen/wahlen/2012/internet_saar/LT_SL_12/landesergebnisse/

…………

Andra om valsegern: Rick Falkvinge, Sveriges Radio

Efter datalagringen, vad händer nu?

Filed under: ACTA,datalagringen,informationspolitik — Christian Engström @ 13:37
Tags: , ,

I veckan röstade Sveriges riksdag igenom datalagringsdirektivet DLD. Majoriteten bestod av de fyra Allianspartierna och Socialdemokraterna. Det här var en strid som vi förlorade, men kampen mot övervakningen på internet fortsätter.

Inom den närmaste framtiden är det flera saker på gång på EU-nivån.

Datalagringsdirektivet ska utvärderas av den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström. Problemet är att nästan inga av medlemsstaterna har skickat in någon information att basera den utvärderingen på, trots att de är tvungna att göra det enligt direktivet. Speciellt har det inte kommit några siffror från något medlemsland som tyder på att datalagringen är effektiv för att bekämpa brott. Det enda som finns är lite lösa anekdoter, som dessutom ofta visar sig inte alls vara en följd av datalagringsdirektivet vid närmare undersökning.

Det duger inte för att det ska vara lagligt enligt EU-fördragen att ha kvar ett så integritetskränkande direktiv. Vi får se hur turerna runt utvärderingen av datalagringen blir, och vad som går att göra vid olika tillfällen.

Samtidigt har Tysklands författningsdomstol sagt att datalagringen strider mot den tyska författningen, och det är en diskussion om det mellan Tyskland och EU-kommissionen. Här är det återigen EU-kommissionär Cecilia Malmström som har ansvaret, och som pressar på för att tvinga Tyskland att införa direktivet trots tyska författningsdomstolens invändningar. PC Advisor berättar mer om turerna mellan Tyskland och EU-kommissionen.

En fråga som man kan ställa är om det finns något sätt att få någon domstol (till exempel EU-domstolen ECJ) att pröva om den svenska datalagringslagen verkligen är förenlig med det som stadgas om rätten till privat korrespondens i Europakonventionen och EU-fördragen. Finns det någon möjlighet för endera en enskild medborgare eller någon annan att få till stånd en sådan prövning? Jag vet inte svaret, men kanske någon annan gör det.

ACTA-avtalet är den allra hetaste potatisen i EU-parlamentet just nu. För ögonblicket är allting väldigt oklart beträffande vad som ska hända och när. Imorgon måndag kommer det ansvariga utskottet INTA (handelsutskottet) i EU-parlamentet ha ett möte och diskutera ACTA. Mötet ska (såvitt jag vet) vara offentligt och strömmas på webben. Efter det mötet hoppas vi att det klarnar vad som blir nästa steg.

Ipred-direktivet är en fråga som kommer att bli aktuell under våren. Kommissionen ska komma med en utvärdering och ett förslag till revidering av Ipred. Här gäller det att vi ser upp, för som vanligt kan man utgå ifrån att kommissionen vill göra skärpningar av lagen på uppdrag av de stora rättighetshavarna.

E-handelsdirektivet pratas det också om att kommissionen vill öppna upp och ändra i. Kommissionen vill göra inskränkningar i budbärarimmuniteten som finns inskriven i e-handelsdirektivet idag. Det här måste vi motverka på alla sätt vi kan. Det bästa är att e-handelsdirektivet får vara kvar orört.

Förutom de här dossiererna som är eller kommer att bli aktuella, håller vi just nu på och färdigställer en bok med titeln The Case for Copyright Reform nere på kontoret i Bryssel. Boken är skriven av mig och Rick Falkvinge, och förklarar varför en reformerad upphovsrätt är nödvändig, hur vi vill att den ska se ut, och varför det bara är till fördel för artister som vill tjäna pengar på vad de gör.

Vi räknar med att boken ska finnas tillgänglig för nedladdning eller print-on-demand inom några veckor. Vi kommer också tryka upp och dela ut ett exemplar av boken till varje ledamot i EU-parlamentet, och till alla andra där som kan vara intresserade. Förhoppningsvis är det ett läge där många parlamentariker ställer sig frågan ”Om ACTA är dåligt, vad ska vi göra istället?”, och i så fall hoppas jag att den här boken kan ge ett konstruktivt svar på den frågan.

21 mars 2012

S-politiker: ”Integritet är ingen restprodukt”

Filed under: informationspolitik — Christian Engström @ 13:46

Åsa Westlund (S) efterlyser en mer grundläggande debatt om upphovsrätt och integritet

Åsa Westlund, som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna, har skrivit en intressant krönika med titeln ”Integritet är ingen restprodukt”:

Vi skulle behöva en mer grundläggande diskussion om upphovsrätten. Trots allt skiljer den sig från sakrättslig äganderätt.

Ett nytt parti – Piratpartiet – såg för några år sen dagens ljus i och med de är frågorna. I Europaparlamentsvalet 2009 fick de fler röster än såväl Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det borde ha fått andra partier, inklusive mitt eget, att ta dessa frågor på större allvar.

Just idag kommer tyvärr Westlunds partikamrater i den svenska riksdagen att rösta ja till datalagringsdirektivet, så Socialdemokraterna har uppenbarligen en bra bit att vandra innan de har en trovärdig hållning i informationspolitiska frågor. Men det är ändå glädjande att en framstående socialdemokrat tar upp ämnet i syfte att få igång en diskussion inom partiet. Även en tusenmilaresa börjar med ett steg.

Läs Åsa Westlunds krönika

19 mars 2012

Mitt tal mot Datalagringsdirektivet DLD

Filed under: datalagringen,informationspolitik — Christian Engström @ 12:47
Tags: , ,

Se mitt tal mot datalagringen (5:30 min)

I lördags var det demonstrationer mot Datalagringsdirektivet på flera platser i landet.

Jag talade på Sergels Torg i Stockholm, och Mikael Persson filmade och har lagt ut talet under rubriken ”Cecilia Malmström, förut liberal, nu bara folpartist…” (5:30 min). Även Urban Sundström filmade och la upp samma tal på Youtube.

Mitt budskap var att även om vi kommer förlora omröstningen i riksdagen nu på onsdag den 21 mars, och Datalagringsdirektivet blir infört i svensk lag, så är kampen inte över för det.

Datalagringsdirektivet har blivit underkänt av författningsdomstolarna i Tyskland, Rumänien och Slovakien, och direktivet ska revideras av EU. Den som är ansvarig för att så sker är Sveriges EU-kommissionär Cecilia Malmström, som tidigare var liberal, men numera bara är folkpartist.

Politik är alltid ett maratonlopp, och det kommer fler slag även om vi förlorar i riksdagen nu på onsdag. Att medborgare engagerar sig och visar att de bryr sig sänder en mycket starkare signal till politikerna inne i olika parlament än man kanske föreställer sig som vanlig medborgare. Det har jag kunnat se med egna ögon nu när jag har varit folkvald i drygt två och ett halvt år. Protesterna mot ACTA-avtalet är perfekt exempel.

Att protestera och uttrycka sin mening kan ibland vara hopplöst, för att man vet att man kommer förlora, men det är aldrig någonsin meningslöst. Därför kommer vi att fortsätta slåss mot både Datalagringsdirektivet och alla andra integritetskränkande bokstavskombinationer som kommer från EU.

…………

Läs mer hos Markus ”Lake” Berglund, som har en föredömlig samling med länkar om datalagringen och helgens demonstrationer.

18 mars 2012

Piratpartiet för ett mer demokratiskt EU

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 16:17
Tags: ,

EU behöver byggas om så det blir mer öppet och demokratiskt. Men hur?

Vi håller på och tar fram ett reviderat politiskt program i Piratpartiet. För ett par veckor sedan hade partiets styrelse möte, och beslöt och beslöt att lägga följande proposition till partiets vårmöte:

Proposition: Ett mer demokratiskt EU

Till Piratpartiets vårmöte 2012

Bakgrund
Politiken på EU-nivå spelar en viktig roll för många av Piratpartiets kärnfrågor. EU är den politiska nivå där Piratpartiet idag har ett direkt och betydelsefullt inflytande, och där vi kan visa för väljarna att en röst på Piratpartiet gör tydlig skillnad. Valet till EU-parlamentet kommer att vara det första av de många val som kommer att hållas ”supervalåret” 2014.

Det är därför både politiskt och kampanjstrategiskt viktigt för Piratpartiet att ha en väl genomtänkt och väl genomdiskuterad politik i EU-frågorna, som vi tidigt kan presentera för väljarna. Därför har styrelsen valt att kickstarta arbetet med sakpolitik genom att lägga fram förslag till ett antal sakpolitiska ställningstaganden kring EU-frågor, som skulle kunna ligga till grund för sakpolitiska program om EU-politik för partiet.

Höstmötet 2011 fastställde ju en ny process för partiets arbete med sakpolitik: Konkreta ställningstaganden, gärna bara någon mening långa, antas av medlemsmöte och förs in i en sökbar logg, så att vi lätt kan hitta alla ställningstaganden. När sedan tillräckligt mycket ställningstaganden finns i ett område för att det ska vara meningsfullt att skapa ett sakpolitiskt program i området redigerar styrelsen fram ett sådant utifrån de ställningstaganden medlemsmötena gjort, och utformar lämpliga förklarande och motiverande texter mellan eller ovanför de konkreta ställningstagandena.

Överväganden
Sveriges medlemskap i EU medför både möjligheter och utmaningar. Ett organiserat samarbete mellan demokratiska stater skulle kunna användas för att värna rättssäkerhet och integritet, hålla upphovsrättsindustri och idémonopolister stången och säkra alla EUs invånares tillgång till billig och väl fungerande digital infrastruktur.

Men det är inte vad EU gör. Istället driver unionen på övervakningshysterin, och går upphovsrättsindustrins och andra idémonopolisters ärenden. Mycket av detta beror på att beslutsfattandet i EU inte är tillräckligt öppet och demokratiskt. Komplicerade beslutsstrukturer ger stort inflytande åt tjänstemän och lobbyister. Indirekt utsedda makthavare har för många möjligheter att gömma sitt ansvar. De direktvalda politikerna har för lite inflytande.

Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som det är näst intill omöjligt att ändra på, även för den som egentligen skulle vilja. Men när vi nu är med i EU, då har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt, öppet och någorlunda vettigt.

Förslag
Därför föreslår styrelsen mötet att fastställa att PP tycker att:

 • Piratpartiet konstaterar att Sverige är med i EU och därför ska arbeta för att beslutsfattandet i unionen ska bli öppnare, mer demokratiskt och det ska bli lättare att ställa ansvariga beslutsfattare till ansvar.
 • EU måste leva efter sina egna principer om subsidaritet, och bara besluta om sådana frågor som inte bättre avgörs på nationell, regional eller lokal nivå.
 • Större transparens och öppenhet måste prägla EUs politik och förvaltning. Låt EU närma sig svensk offentlighetsprincip.
 • Mer makt över EU-politiken till folkvalda representanter. Mindre makt till indirekt utsedda organ som ministerråd och kommission. Stärk de valda politikernas makt, och minska inflytandet för anonyma tjänstemän.
 • Mer makt och insyn för nationella parlament över ministerrådets arbete. Det måste bli svårare för nationella ministrar att att slingra sig från ansvar genom att gömma sig bakom sina kollegor i rådet.
 • Redovisa öppet hur alla EU-parlamentsledamöter röstat i alla omröstningar.
 • Spara tid, pengar och miljö genom att sluta låta EU-parlamentet pendla fram och tillbaka mellan Bryssel och Strasbourg.
 • På sikt måste ett helt nytt EU-fördrag förhandlas fram, som gör EU demokratiskt och transparent, som sedan måste godkännas både i en folkomröstning över hela EU, och därefter av parlamentsbeslut eller folkomröstning i varje stat som ska vara med i unionen enligt det nya fördraget.
 • Sverige ska inte införa euro som valuta, eftersom en valutaunion kräver en samordnad ekonomisk politik och det inte idag finns några demokratiska, transparenta mekanismer för att skapa en sådan

Det här är alltså ett förslag från styrelsen till vårmötet, som beslutar om vårt politiska program.

Kommentarer? Finns det något mer som vi borde lägga till när det gäller kritik av EU och bristen på demokrati där?

…………

Foto Christian Engström, fritt att spridas CC0

15 mars 2012

Ingen tvingar Linander rösta för datalagringen

Filed under: datalagringen,informationspolitik — Christian Engström @ 23:13
Tags: ,

Johan Linander (C) säger att han är tvungen att rösta för datalagringen

Centerns folkvalde riksdagsman Johan Linander leker biskop Brask och säger att han ”är tvungen” att rösta för datalagringsdirektivet.

Det är han inte alls, kan jag berätta för honom som en folkvald parlamentariker till en annan. Tror han det har han inte förstått vilket ansvarsfyllt uppdrag han har.

Som folkvald är man inte ”tvungen” att göra någonting alls mot sin vilja.

Det finns ingen enväldig kung som kan halshugga en, det finns ingen polis som kan sätta en i fängelse för att man röstar fel, det finns inte ens någon chef som kan ge en sparken under mandatperioden för att han är missnöjd med en.

Som folkvald representant i ett parlament har man en enda skyldighet: att efter bästa förmåga göra det man sa före valet, och som ens väljare vill att man ska göra.

Ingen i hela världen kan tvinga en att göra någonting annat när man är förtroendevald politiker. Att försöka tvinga en parlamentariker att rösta på ett visst sätt är ett grovt brott. Det gäller såväl Sveriges riksdag som EU-parlamentet.

Om Johan Linander på riktigt verkligen känner sig ”tvingad” att rösta på ett visst sätt av någon viss person, utgår jag ifrån att han kommer lämna in en polisanmälan mot den personen omedelbart — och definitivt innan omröstningen om Datalagringsdirektivet nu på onsdag den 21 mars.

Om inte, hoppas jag han åtminstone läser piratpartisten Jan Lindgrens öppna brev till honom. Och skäms.

7 mars 2012

Så försöker Telia stoppa Skype

Filed under: informationspolitik,Net Neutrality — Christian Engström @ 16:36
Tags: ,

Läs debattartikeln i Expressen

Jag skriver om nätneutralitet i Expressen idag:

Telia har meddelat att de kommer att ta extra betalt av kunder som använder Skype i deras trådlösa nät. Man kan förstå att ekonomiavdelningen gnuggar händerna av förtjusning. Men vad det handlar om är att man parasiterar på andra.

Läs debattartikeln i Expressen

6 mars 2012

”Barely Legal” Would Not Be Enough To Sign ACTA

Filed under: ACTA,English,informationspolitik — Christian Engström @ 14:27
Tags: , ,

Read the opinion piece on ACTA in Dods' Parliament Magazine

Dods’ Parliament Magazine has an opinion piece on ACTA by me, where I focus on the fact that ACTA will be pretty useless against goods counterfeiting, and that the main argument of those who are trying to push the agreement through seems to be that ”ACTA changes noting”:

Even if the European Court of Justice were to come back with a verdict of “barely legal” on ACTA’s compatibility with fundamental rights, this would not be enough. The proponents of ACTA must come forward and explain what benefits ACTA would really bring, in their opinion. And we must have an open discussion about the concerns that citizens on the streets have about ACTA’s impact on freedom on the Internet.

Read more in Dods’ Parliament Magazine

In the same issue, there are also opinion pieces on ACTA by Commissioner Karel De Gucht, the Parliament’s rapporteur David Martin (Social Democrats), and Christofer Fjellner (EPP).

5 mars 2012

Commission should investigate all options as regards Data Retention

Filed under: datalagringen,English,informationspolitik — Christian Engström @ 17:22
Tags: , ,

Press release from the Greens/EFA group in the European Parliament, which includes the Pirate Party

Press relesase from the Greens/EFA group in the European Parliament:

Currently the Commission is assessing whether to revise or abandon the Data Retention Directive 2006/24/EC. The Directive was adopted in 2006 as a reaction to, amongst others, the London Bombings in 2005. It makes blanket retention of all citizens’ communications data mandatory. Several EU member states have not implemented the directive due to constitutional concerns, in particular with regards to the right to private life.

Civil society groups are warning that the Commission is excluding analysis of policy options which could replace the current blanket communications data retention regime. The Commission would thereby violate its own impact assessment guidelines. Greens/EFA MEPs therefore insist alternative proposals such as expedited preservation and targeted collection of traffic data should also be analysed. The Commission must not exclude legislative solutions which are in line with the Charter of Fundamental Rights. Only then can the Parliament properly exercise its legislative responsibility with regards to the Data Retention Directive.

To alert the Commission and safeguard a full investigation, six members of the Greens/EFA Internet Core Group have taken coordinated action to this end (1).

Jan Albrecht, speaking on behalf of the Internet Core Group MEPs participating in the action, said:

”It is essential that the Commission’s legislative proposals are based on unbiased and complete research. The exclusion of policy options which address fundamental shortcomings of blanket data retention is not meeting that standard. We are therefore reminding the Commission of its responsibility to prepare properly the proposals which will underpin the upcoming debate in Parliament and insist that the Commission follows its own rules for conducting impact assessments.”

(1) Priority questions on Data Retention Directive

Eva Lichtenberger:

Following the recent leak of a Commission document showing that the Commission has not been provided with the data to show that data retention is necessary: Will the Commission undertake to investigate – in the context of its current evaluation and impact assessment of the Data Retention Directive 2006/24/EC – the policy option to repeal the directive if compelling evidence is not forthcoming from the Member States?

Judith Sargentini:

Does the Commission believe that the simple assertion from some Member States that data retention is needed is enough to satisfy it that the Data Retention Directive 2006/24/EC is in line with the EU Charter of Fundamental Rights? If yes, how is that compliant with the Commission’s Fundamental Rights check list COM(2010)573? And is this belief expressed in any of the policy options the Commission is considering in the context of its current evaluation and impact assessment of the directive?

Jan Albrecht:

The Commission is currently preparing a revision of Directive 2006/24/EC on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks, also known as the data retention directive.

Some member states have difficulties, for constitutional, legal and political reasons, to transpose this directive into national law.
There are various examples of EU law harmonising national legislation interfering with fundamental rights only where it is in place (e.g. Art. 1 2003/641/EC, Art. 25 2011/92/EU, Art. 9 pp. 2006/123/EC, Art. 5 2001/29/EG, Art. 15 ex-2002/58/EC).

 1. In the Commission’s opinion, is it legally possible to amend the Data Retention Directive 2006/24/EC to no longer make blanket communications data retention mandatory throughout the EU, and to regulate and restrict national retention schemes where such exist?
 2. Is the Commission examining this option in the context of its current evaluation and impact assessment of the directive? If not, why not?

Carl Schlyter:

In the context of the current evaluation and impact assessment on the future options with regard to the Data Retention Directive 2006/24/EC, is is true the the Commission is not assessing the option of an EU-wide ban on blanket communications data retention in favour of a system of expedited preservation and targeted collection of traffic data as agreed on in the Council of Europe’s cybercrime convention? If so, why?

Christian Engström:

The  European Commission has declared protection and implementation of fundamental rights an important goal and has issued a fundamental rights check-list COM(2010)573. Has the Data Retention Directive 2006/24/EC been evaluated against this check-list? If not, why not? Is the check-list used in the context of the Commission’s current evaluation and impact assessment on the future options with regard to the Data Retention Directive? If yes, how? If not, why not?

Amelia Andersdotter:

In the Commission’s current evaluation and impact assessment on the future options with regard to the Data Retention Directive 2006/24/EC, how does the Commission take into account the Romanian Constitutional Court’s finding that blanket communications data retention violates the right to privacy under Article 8 ECHR? Is the Commission considering the policy option of following the Court’s decision and ban blanket communications data retention? If not, why not?

…………

Andra om datalagringsdirektivet: Hax

Nästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: