Christian Engström, Pirat

22 februari 2012

EU-kommissionen frågar EU-domstolen om ACTA

Filed under: ACTA,informationspolitik — Christian Engström @ 16:12
Tags: , ,

- ACTA har väckt många frågor hos medborgare, säger Amelia Andersdotter, EU-parlamentariker för Piratpartiet

Pressmeddelande från Piratpartiet:

EU-kommissionen beslutade idag att fråga EU-domstolen om ACTA-avtalets förenlighet med unionens regler om yttrandefrihet och dataskydd. Beslutet kommer efter omfattande protester i många medlemsstater mot ratifikationsprocessen.

– En rättslig prövning är naturligtvis på sin plats. Men dagens beslut är ändå märkligt, både vad gäller tidpunkt och form. Ett domstolsutlåtande är begränsat till att beakta unionens så kallade primära lagstiftning, grundlagarna. ACTA handlar om mycket mer än så, säger Piratpartiets ledamot i Europaparlamentet, Amelia Andersdotter.

– ACTA har väckt många frågor hos medborgare, hos industrin och hos de parlamentariker som precis var i färd med att sätta igång sitt granskningsarbete. De frågor som diskuteras gäller till exempel unionens framtida internationella handelsrelationer och vår industris möjligheter att utvecklas dynamiskt på internet. Dessa frågor kan bara besvaras av de politiska institutionerna. Att skjuta över avtalet till domstolen innebär att parlamentets granskningsarbete kommer att skjutas på framtiden, säger Andersdotter som är rapportör för Europaparlamentets industriutskotts utlåtande om ACTA.

– Opinionen mot avtalet, både innanför och utanför parlamentet, har varit väldigt stark och nu hoppas kommissionen förmodligen att motståndet ska lägga sig sig, medan avtalet puttrar i Luxembourg så att man sedan kan godkänna det i lugn och ro.

– Det viktigaste kommer nu att bli exakt vilka frågor kommissionen ställer till domstolen, säger Andersdotter. Kommer man att ställa relevanta frågor, om avtalets effekter på hur unionens nuvarande och framtida lagar skall tolkas med avtalet i beaktan, eller är det här bara ett sätt för kommissionen att slippa nederlag efter en politisk debatt om informationssamhällets framtid – som engagerat europeiska medborgare över alla gränser?

– ACTA-processen har präglats av hemlighetsmakeri och av en önskan av att hålla avtalet undan allmän debatt, säger Anna Troberg, partiledare för Piratpartiet. Nu när den allmänna debtten ändå hunnit ikapp makthavarna väljer man åter att lyfta bort processen ur allmänhetens ljus.

– Så väl kommissionen som Sveriges EU-Kommissionär Cecilia Malmström och den svenska regeringen måste nu ta ansvar för att rätt frågor, rätt ställda sänds till EU-domstolen. Detta får inte bli ännu ett i raden av makthavarnas svek mot den unga politiskt engagerade nätgenerationen.

Länkar:
Pressmeddelande från EU-kommissionär Viviane Reding:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/pdf/quote_statement_en.pdf

Pressmeddelande från EU-kommissionär Karel De Gucht:
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=778

Andra om ämnet: DN, Hax,

13 kommentarer

 1. Det är utmärkt att Reding försvarar uppgörelsen i telekompaketet. De Guchts uttalande känns lite mer tveksamt. Här kommer igen den vanliga svadan om att det här är viktigt för att det är viktigt.

  Och som sagt, det duger inte att bevara immaterialrätten som den är idag. Immaterialrätten måste förändras i grunden och ledande politiker måste våga hantera frågan på ett verklighetsbaserat sätt. Den tekniska utvecklingen har förändrat förutsättningarna för immaterialrätten i grunden. Det måste man ta på allvar, annars kommer man inte ur det här träsket.

  Kommentar av Johan Tjäder — 22 februari 2012 @ 16:36

 2. […] Mer: HAX, Christian Engström […]

  Pingback av ACTA-bloggen » Kommissionen skickar ACTA till EU-domstolen — 22 februari 2012 @ 17:09

 3. Naturligtvis har man själv ställt frågan för att få problemformuleringsprivilegiet. Om möjligt, se till att skicka in en egen. ytterligare begäran om prövning för att garantera att rätt frågor kommer upp. En sådan begäran kan ju knappast avvisas som irrelevant eftersom man i sådana fall även rimligen måste avvisa kommissionens. Kommissionen är naturligtvis ute efter en whitewash.

  Kommentar av pwq — 22 februari 2012 @ 22:34

 4. Påminner om när regeringen lade ut sin fina ”frågor och svar om Acta”. http://www.regeringen.se/sb/d/15850
  Det gör enorm skillnad om man själv får formulera frågorna…

  Kommentar av JohJoh — 23 februari 2012 @ 12:31

 5. Vem övervakar de som övervakar?

  Kommentar av fufluns — 23 februari 2012 @ 23:34

 6. fufluns: det får vi. de vanliga medborgarna, helt enkelt göra.

  Kommentar av manen — 24 februari 2012 @ 22:51

 7. @JohJoh #4

  Kan du vara lite mer specifik angående din kritik av frågor och svar som regeringen har lagt ut angående ACTA? Som jag bedömer är frågorna högst relevanta och svaren verkar vara korrekta. Vad exakt är det som är fel enligt din bedömning?

  Kommentar av nejtillpirater — 25 februari 2012 @ 14:55

 8. Man kan ju försöka med att lära EU-kommissionen skillnaden mellan Immaterialrätt och äganderätt!
  Hunden (läs EU-kommissionen) kommer inte att lära sig att sitta omedelbart, utan det kommer att ta ett tag, särskilt om hunden är gammal. Det kommer så småningom nya yngre hundar, som kan ta tillgodogöra sig skillnaden mellan rätt och fel.

  detta förtjänar därför att nötas in, gång på gång:
  Immaterialrätt är INTE detsamma som äganderätt

  och dessa begrepp har överhuvudtaget INGEN släktskap med varandra – De tas upp i helt OLIKA delar av Sveriges Rikes lag – Immaterialrätten (där upphovsrätten ingår) hanterar OÄNDLIGA immateriella resurser medan äganderätt hanterar KNAPPA materiella resurser.

  – Äganderätt har funnits allt sedan människan började leva under ORGANISERADE former och den har en STARK förankring i människans medvetande – medan Immaterialrätten är en PAPPERSKONSTRUKTION med knappt 300 år på nacken

  Kommentar av Dennis Nilsson — 26 februari 2012 @ 2:10

 9. @Dennis Nilsson #8

  ”Immaterialrätten är en PAPPERSKONSTRUKTION med knappt 300 år på nacken”

  Visst är det en papperskonstruktion, liksom moms, ATP, kompilatorer och bittorrent. 300 år är faktiskt ganska mycket i sammanhanget.

  Kommentar av nejtillpirater — 26 februari 2012 @ 19:19

 10. ”Visst är det en papperskonstruktion, liksom moms, ATP, kompilatorer och bittorrent. 300 år är faktiskt ganska mycket i sammanhanget.”

  En kompilator och bittorrent är ”konstruktioner” som fungerar neutralt, likadant som en bensinmotor eller en matematisk formel.

  Immaterialrätten är å andra sidan en lagstiftning som inte har någon som helst återkoppling i vare sig logik eller den reélla verkligheten. Närmast jämförbar är den med planekonomin och dylika ideologiska påfund som går tvärsemot den mänskliga naturen.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 28 februari 2012 @ 16:28

 11. @ Nejtillpirater

  Visst är det en papperskonstruktion

  En papperskonstruktion vars existens ingen längre klarar av att motivera, som inte stöds av oberoende forskning, och som inskränker människors fri- och rättigheter.

  300 år är faktiskt ganska mycket i sammanhanget.

  Visst är 300 år rätt lång tid av inskränkningar av människors fri- och rättigheter, men som tur är så behövs inte längre detta godtyckliga monopol varvid det kan avvecklas och befria människor från godtyckliga inskränkningar av deras fri- och rättigheter.

  Kommentar av Professor — 29 februari 2012 @ 7:09

 12. Hej, jag skummade igenom avtalet och väldigt mycket är väldigt luddigt skrivet med ett stort undantag. Det är kapitlet om DRM (article 27 §5-) som skriver att det ska vara förbjudet att ta kringgå DRM eller hjälpa någon att kringgå DRM.

  Enligt svenska lagar finns det mig veterligen många lagliga anledningar till att kringå DRM. T.ex. för att göra privata backuper eller för att distribuera kopior till familjen. (Det vi betalar privatkopieringsavgift för)

  Det kan också ställa till med problem för initiativet ”Books for the blind” då det skulle förbjuda program som konverterar DRM-skyddade verk till blindskrift.

  Kommentar av Oxen — 29 februari 2012 @ 10:21

 13. @nejtillpirater

  Då försöker vi igen:

  Äganderätt – en mycket solklar beskrivning av när en person förfogar över ett föremål eller i vissa fall information.

  Immaterialrätt – en mycket solklar inskränkning i äganderätten.

  Äganderätten är solitt grundat i den mänskliga naturen och har ekat i stort sett oförändrad rakt ned genom historien från den tid vi implementerade skriftspråket och förmodligen ännu längre.

  Immaterialrätten har i hela sin mycket korta historia hittills aldrig uppfyllt ett enda av de teoretiska mål den satts att fylla utan har tvärtom en mycket lång historia av gedigna misslyckanden bakom sig. Den finner vare sig respekt eller gehör hos gemene man och anses nödvändig enbart av ett fåtal mycket smala segment av industrier som grundar hela sin existens på att immaterialrätten finns för att garantera deras överlevnad.
  Och under den tiden ställer den till med förtret för samhället i helhet. Närmast jämförbar är den med den typen av informationskontroll som regeringar i alla tider tillämpat för att förhindra att personer uttrycker sig oönskat – och är lika förkastlig då man aldrig under några omständigheter bör villkora vad person A kan eller får kommunicera till person B.

  Kommentar av Scary Devil Monastery — 5 mars 2012 @ 14:39


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: