Christian Engström, Pirat

17 januari 2012

Precis, Piratpartiet är inget skämt

Filed under: informationspolitik,kopimism — Christian Engström @ 12:26
Tags: ,

Tidningen Dagen är kritisk till Piratpartiet

Den kristna tidningen Dagen publicerar en insändare som är kritisk till den nya religionen Kopimismen, men blandar ihop Kopimismen med det politiska arbete som Piratpartiet bedriver i EU-parlamentet.

Tidningen Dagen Insändarskribenten skriver i en replik:

Piratpolitik, representerade av två EU-parlamentariker som saknar åsikter om allt från den ekonomiska krisen till synen på dödsstraff, är inget skämt. Det är en sorglig produkt av de etablerade partiernas okunskap om it-frågor.

Själva kärnan i Piratpartiets politiska engagemang är att vi vill värna de fundamentala rättigheterna, både online och offline. Det innefattar självklart även rätten till liv, och vi anser att dödsstraff är förkastligt och att alla länder borde avskaffa det omedelbart.

Nu är just frågan om dödsstraff dessbättre inte det minsta kontroversiell inom EU, eftersom alla andra också är emot, men det är inte rätt att säga att Piratpartiet skulle sakna en åsikt i frågan om dödsstraff.

Vad gäller den ekonomiska krisen är det sant att vi inte har något färdigt recept på hur den ska lösas, men det har å andra sidan uppenbarligen inget annat parti heller. Det är heller inte en fråga där EU-parlamentet har något särskilt inflytande, eftersom diskussionerna på EU-nivå förs av medlemsländernas regeringar bakom stängda dörrar i ministerrådet.

Däremot ser vi med oro hur den ekonomiska krisen riskerar att användas som förevändning för att flytta mer makt från medlemsländerna till EU, och mer makt till bort från de folkvalda representanterna i parlament och riksdag till de icke-valda tjänstemännen i EU-labyrinten. Eftersom demokrati och öppenhet är kärnfrågor för Piratpartiet ser vi den här aspekten av den ekonomiska krisen som mycket viktig och oroande.

Men rent allmänt är det sant att vi är ett fokusparti som inte har en åsikt om allt mellan himmel och jord. Det gjorde att vi kunde samla ett brett stöd i EU-valet och få mandat för att fokusera på informationspolitik och att skydda de fundamentala rättigheterna.

Det är alldeles rätt att det faktum att vi finns och behövs är en sorglig produkt av de etablerade partiernas okunskap i IT-frågor. Vi håller med om att de etablerade partiernas okunskap på området är i sanning beklämmande. Det är därför Piratpartiet har så mycket att tillföra i det politiska samtalet.

Att vi är fokuserade är en stor fördel i arbetet i EU-parlamentet, och har gjort att vi har kunnat uppnå konkreta segrar under första halvan av mandatperioden, trots att vi bara haft 1.4 promille av rösterna i parlamentet.

Läs gärna mitt blogginlägg ”Tre segrar i halvtid i EU-parlamentet”.

Men allt det här handlar om Piratpartiet, och den politiska verksamhet vi bedriver. Kopimismen är en religion och en livsåskådning, och det är någonting helt annat. Och egentligen var det väl den kopimistiska religionen som Dagen ville diskutera diskussionen handlade om?

…………

Uppdatering: Det var en insändare i tidningen Dagen och inte tidningen själv som uttryckte en åsikt, vilket jag först uppfattade det som.

20 kommentarer

 1. Eftersom jag då inte är troende kristen vill jag att alla pengar som slösas bort till KD-politiker i EU-parlament, riksdag, landsting och kommuner omedelbart återgår till statskassan.

  Kommentar av Jan-Olof Flink — 17 januari 2012 @ 13:50

 2. Redaktionen på tidningen Dagen har ingen humor.

  Jag skrev en gång en replik till lite dumheter som Siwert Öholm haspade ur sig i en kolumn om att det var okristligt att fildela. Trots kritik av felaktiga bibelreferenser, samt citat och riktiga referenser, från både gamla och nya testamentet, i betydligt större mängd, blev den inte bara refuserad utan de brydde sig inte ens om att svara. Åtminstone skulle de kunnat skicka in en rättelse angående det faktum att vad Paulus säger att Jesus menade inte nödvändigtvis är det samma, eller ens av samma dignitet, som vad andra refererar att Jesus faktiskt sagt! Och bland all kopierad fisk och vin utan hänsyn till de hårt ansatta fisk och vinindustrierna, uppmaningar om att inte skörda kanterna på fälten (visar att man inte ska vara girig och unna andra perifera fördelar av ens arbete), och direkta uppmaningar om att skaffa ett riktigt jobb om man inte kan försörja sig på att vara artist (ordspråksboken); så tycker jag att en krönika på premissen att ”arbetaren förtjänar sin lön” står sig lätt.

  (Vad Jesus faktiskt sa, fritt citerat för jag orkar inte slå upp det, var att man inte skulle skämmas för att ta emot gåvor från befolkningen när man varit ute och missionerat för man har ”arbetat” hårt och förtjänar vad helst någon är villig att ge. Citatet från Paulus är helt taget ur sitt sammanhang, och vilken vettig människa som helst som faktiskt brytt sig om att läsa bibeln kan se det lätt! )

  Kommentar av Mumfi — 17 januari 2012 @ 14:37

 3. Bara en liten reflektion. Det var väl Gunnar Brådvik, vice ordf Liberala studenter Skåne, som skrev det i en insändare i Dagen? Det är inte Dagen som skrivit det.

  Kommentar av Lukas Dahlkvist — 17 januari 2012 @ 14:38

 4. Jag jobbar inte för tidningen Dagen, jag är enskild folkpartist. 🙂 (Dagen har rättat detta nu på webben också)

  Att ni befinner er i parlamentet är inte ett dugg konstigt – mitt såväl som de andra riksdagspartierna har missat sprängkraften i den digitala tekniken och förstår den inte. Detta är dock ingen ursäkt för att sakna åsikt i en massa andra frågor, som de ekonomiska. Hur ska vi finansiera framtida teknikutveckling inom forskningen t.ex.? Vilken skatt ska vi ha på e-böcker kontra pappersböcker?

  Man blir inte ett bättre teknikparti för att företrädare för partiet talar om Jesus, flaggar med kopimismen och duckar för en massa andra frågor än just de som tillhör partiets kärna. Dock ska det sägas att jag håller med er i stort i upphovsrättsfrågan och även i en del integritetsfrågor.

  Kommentar av Gunnar Brådvik — 17 januari 2012 @ 14:46

 5. Gunnar Brådvik, jag förstår vad du menar med att Piratpartiet har ett begränsat åsikts flöde, men det är inte bara negativt. Jag själv skulle vilja kalla mig folkpartist, tyvärr har partiet blivit mindre och mindre liberalt, så jag kan inte med gott samvete rösta på det, trots att mycket av det dom/ni står för håller jag med om.

  Och det är just detta som ett fokusparti är bra till. Jag kan helt ärligt säga, att jag håller med till 100% av det som Piratpartiet står för, det finns det inget annat parti som jag kan göra, och jag tvivlar att ens de flesta ”kärnväljare” till alla andra partiet ärligt kan säga att dom håller med om allt partiet står för.

  Sen kan man inte riktigt ärligt säga att ens Folkpartiet har en fullständig politik. Dom ger ju med sig i en rad frågor för att få stöd i andra, precis som alla andra partiet gör. Det är väl här Piratpartiet om något är mer ärliga. Dom säger rent att dom har ett antal frågor, eller rättare sagt områden, som dom inte ger med sig på, utöver det kan dom stödja partiet med mer erfarenhet i andra frågor. Detta gör alla partiet, men dom är inte lika öppna med det.

  Inte att förglömma heller är att många partiet, exempelvis Miljöpartiet, var fokuspartier en gång i tiden. Jag tror att när Piratpartiet uppnåt sina viktigaste mål, så kommer partiet att breddas, eller försvinna. Vilket som helst duger för mig, för tillfället nöjer jag mig med att följa partiet med stort intresse.

  Kommentar av Marchus — 17 januari 2012 @ 15:03

 6. Fast att kompromissa och att inte ha en bred åsiktsflora är två olika saker. Man kan inte få igenom allt man vill, men man kan vilja mer än man kan få igenom. Hur mycket man får igenom är till syvende och sist en fråga som väljarna avgör på valdagen.

  Kommentar av Gunnar Brådvik — 17 januari 2012 @ 15:19

 7. I en värld där så många lider av fattigdom, krig och förtryck och där EU är en av de viktigaste maktfaktorerna som kan förändra detta, är det hemskt att Piratpartiet prioriterar datafrågor. Väx upp och gör nytta. Folk svälter ju ihjäl, på riktigt.

  Kommentar av micael — 17 januari 2012 @ 15:46

 8. @ micael

  I en värld där så många lider av fattigdom, krig och förtryck och där EU är en av de viktigaste maktfaktorerna som kan förändra detta, är det hemskt att Piratpartiet prioriterar datafrågor. Väx upp och gör nytta. Folk svälter ju ihjäl, på riktigt.

  Det ironiska i sammanhanget är att du nämner begreppet förtryck samtidigt som du kritiserar Piratpartiet för att jobba med frågor som faktiskt är oerhört viktiga för just det området. Att du sedan ansåg det lämpligast att angripa ett av de minsta partierna inom EU för att inte lägga all energi på att ”fixa” världen gör det hela inte mindre anmärkningsvärt.

  Kommentar av Professor — 17 januari 2012 @ 15:58

 9. @Gunnar Brådvik — 17 januari 2012 @ 15:19

  > ”Fast att kompromissa och att inte ha en bred åsiktsflora är två olika saker. Man kan inte få igenom allt man vill, men man kan vilja mer än man kan få igenom. Hur mycket man får igenom är till syvende och sist en fråga som väljarna avgör på valdagen.”

  Så det är bättre att vara ett bluff-och-båg-parti, som Folkpartiet är, som hycklande visar upp ett heltäckande politiskt program, för att lura till sig väljare, fullt medvetna om att dom aldrig någonsin kommer få gehör för allting, utan obönhörligt kommer bli tvungna att släppa långt över 50% av sina åsikter så fort dom bildar någon slags koalition? Inte desto mindre ofta sina mest profilerande åsikter?

  Piratpartiet är ett unikum av ärlighet i det hänseendet, som öppet deklarerar i förväg vilka frågor som för dom är dom viktigaste, som dom inte ämnar släppa, och vilka frågor dom i jämförelse gärna säljer ut till övriga koalitionsparter, och det är faktiskt övriga partiers röstfiskande lurendrejeri som är det som borde ifrågasättas.

  En självklarhet som tyvärr inte alla fattar, eftersom dom är så indoktrinerande i det hittillsvarande politiska spelets hycklande, så dom inte klarar av att identifiera ärlighet och korrekta varudeklarationer som något bättre, när det presenteras rätt framför ögonen på dom.

  Kommentar av Fredrika — 17 januari 2012 @ 16:02

 10. Gunnar Brådvik ,
  Jag tror nog att man kan utgå från att de partimedlemmar som talar om Jesus inte är desamma som de som flaggar med Kopimismen. Saken är den att just det att PP är ett fokusparti gör att inte alla har samma åsikt i någon fråga alls, förutom i de frågorna partiet har utlovat att driva.

  Att öppet deklarera vilka frågor man driver är mer ärligt, och mer rätt, än det andra partier gör. Hur vet vi att, för att ta ett konkret och aktuellt exempel, en enskild Folkparti-väljare inte ansåg att slopat steriliseringskrav vid könsbyte inte var den viktigaste frågan på partiprogrammet? Hur kan det anses moraliskt rätt att kompromissa i en fråga man lovat att driva? Om man har ett heltäckande program ska man självklart inte avvika en millimeter från det. För det mandat man har från väljarna är att driva de frågor man lovat att driva. Man representerar sina väljare och inte sitt parti. Har man skrivit ett partiprogram där man lovat att driva ett antal frågor är man inte fri att kompromissa med en enda av dem!

  Kommentar av Mumfi — 17 januari 2012 @ 16:14

 11. @micael — 17 januari 2012 @ 15:46

  > ”I en värld där så många lider av fattigdom, krig och förtryck och där EU är en av de viktigaste maktfaktorerna som kan förändra detta, är det hemskt att Piratpartiet prioriterar datafrågor.”/blockquote>

  Om vi bortser från din groteska okunnighet om Piratpartiet, så prioriterar faktiskt Piratpartiet, i solklar motsats till ditt parti, dom mest fundamentala hörnstenarna för det demokratiska samhället, såsom rättsstaten, dom mänskliga rättigheterna, fri oövervakad kommunikation och ett fritt samhälle, och det är faktiskt avsaknaden av dom hörnstenarna som utgör grogrunden för krig, förtryck, fattigdom och svält. Ditt parti är en del av en allians som på löpande band säljer ut dessa värden som du påstår dig vurma för.

  > ”Väx upp och gör nytta.”

  Om du på fullaste allvar kallar demokratins fundamenta för datafrågor, då är det nog du som behöver växa upp.

  > ”Folk svälter ju ihjäl, på riktigt.”

  Då vore en bra start att genast upphöra med alla bidrag till trossamfund och relaterade påfund, och istället lägga dom pengarna uteslutande på mat till svältande.

  Kommentar av Fredrika — 17 januari 2012 @ 16:18

 12. @micael — 17 januari 2012 @ 15:46

  > ”I en värld där så många lider av fattigdom, krig och förtryck och där EU är en av de viktigaste maktfaktorerna som kan förändra detta, är det hemskt att Piratpartiet prioriterar datafrågor.”

  Om vi bortser från din groteska okunnighet om Piratpartiet, så prioriterar faktiskt Piratpartiet, i solklar motsats till ditt parti, dom mest fundamentala hörnstenarna för det demokratiska samhället, såsom rättsstaten, dom mänskliga rättigheterna, fri oövervakad kommunikation och ett fritt samhälle, och det är faktiskt avsaknaden av dom hörnstenarna som utgör grogrunden för krig, förtryck, fattigdom och svält. Ditt parti är en del av en allians som på löpande band säljer ut dessa värden som du påstår dig vurma för.

  > ”Väx upp och gör nytta.”

  Om du på fullaste allvar kallar demokratins fundamenta för datafrågor, då är det nog du som behöver växa upp.

  > ”Folk svälter ju ihjäl, på riktigt.”

  Då vore en bra start att genast upphöra med alla bidrag till trossamfund och relaterade påfund, och istället lägga dom pengarna uteslutande på mat till svältande.

  Kommentar av Fredrika — 17 januari 2012 @ 16:19

 13. >Då vore en bra start att genast upphöra med alla bidrag till trossamfund och relaterade påfund, och istället lägga dom pengarna uteslutande på mat till svältande.

  Amen!

  Kommentar av ademokrati — 17 januari 2012 @ 19:38

 14. ”Jag tror nog att man kan utgå från att de partimedlemmar som talar om Jesus inte är desamma som de som flaggar med Kopimismen. ”

  Nu råkar det faktiskt vara så att en av de ledande i Kopimismen även är ledande inom kristendomen.

  Fö så hoppas jag Christian – som en av de utpekade – inte missar chansen att skriva en replik på denna horribelt ignoranta insändare.

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 17 januari 2012 @ 20:25

 15. Anders S Lindbäck,
  Jaha, där ser man. Visar bara på att man inte kan veta så noga vilka åsikter PP-medlemmar kan tänkas ha i diverse frågor förutom de gemensamma.

  Jag är dock lite förvånad med tanke på att skapelseberättelserna skiljer sig något åt. Men visst varför inte; Det är säkert inte ett mer dissonant ackord än någon annan religion, eller kombination av religioner, anslår. Det finns som sagt gott om stöd för utebliven upphovsrätt i bibeln. Att däremot dyrka evolution (=kopiering?) samtidigt som man är kristen ter sig för mig något underligt. Jag trodde de lite mer sekulära kristna var mera inne på att förtränga att bibeln enligt utsaga är guds ord, äta korv på fredag efter jobbet och försöka låtsas att moseböckerna inte existerar.
  Vi kan, om du vill, prata mer om det om du anger lämpligt forum.

  Kommentar av Mumfi — 17 januari 2012 @ 22:34

 16. Att behöva skriva ett inlägg om att ens eget parti inte är ett skämt tyder på någon form av misslyckande, att omvärlden betraktar partiet som ett skämt. Ju fler gånger man skriver det, desto fler tror att det är så…

  Att Piratpartiet och Kopimismen är nära förknippade med varandra kan man inte förneka, i och med att grundaren är ordförande för Ung Pirat och grundandet måste ha gjorts fullt medvetet och godkänt av Piratpartiet, med hänsyn till den sammankoppling som naturligt följer via kopplingen till Ung Pirat. Eller tar Piratpartiet nu avstånd från Kopimismen?

  Kommentar av nejtillpirater — 18 januari 2012 @ 18:29

 17. Kopimismen står faktiskt i konflikt med kristendomen. Det 7e budet lyder:

  Du skall icke stjäla

  Enligt den lutherska traditionen och Luthers förklaringar så betyder detta:

  ”Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke taga ifrån vår nästa hans penningar och ägodelar eller med falska varor och svek draga dem till oss, utan förhjälpa därtill, att hans gods och näring må förkovras och beskyddas.”

  Det här är inte förenligt med att kopiera upphovsrättsskyddade verk utan upphovsmannens tillstånd, eftersom ”hans gods och näring må förkovras och beskyddas”.

  Det var alltså en väldigt bred definition av ordet stjäla redan på Luthers tid.

  Kommentar av nejtillpirater — 18 januari 2012 @ 18:35

 18. @nejtillpirater #16

  ”Att behöva skriva ett inlägg om att ens eget parti inte är ett skämt tyder på någon form av misslyckande, att omvärlden betraktar partiet som ett skämt. Ju fler gånger man skriver det, desto fler tror att det är så…”

  Det behöver inte betyda det nejtillpirater då det beror helt på sammanhanget. Du får naturligtvis tro att det är så om du vill men det förändrar ju inte hur andra tycker.

  Kommentar av Anonym — 18 januari 2012 @ 19:07

 19. @ nejtillpirater

  Att behöva skriva ett inlägg om att ens eget parti inte är ett skämt tyder på någon form av misslyckande, att omvärlden betraktar partiet som ett skämt. Ju fler gånger man skriver det, desto fler tror att det är så…

  Inte alls. Nu råkar det vara så att Engströms inlägg är en reaktion på en insändare, som dels skriver att Piratpartiet inte är ett skämt, och dels uppvisar anmärkningsvärda svårigheter att hålla isär Piratpartiet och Kopimism. Den står även som grund för valet av bloggtiteln och ämnet för diskussionen. Din förvirrade kommentar blir därmed tämligen irrelevant i det sammanhanget.

  Kopimismen står faktiskt i konflikt med kristendomen.

  Anser du det vara ett krav på att alla religioner måste vara helt kompatibla med varandra? Eller vilken poäng försökte du framföra här?

  Det 7e budet lyder:

  Du skall icke stjäla

  Då väntar vi förväntansfullt på att du ska framföra dina bevis för att Kopimismen på något sätt skulle uppmana folk att stjäla…

  Enligt den lutherska traditionen och Luthers förklaringar så betyder detta:
  ”Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke taga ifrån vår nästa hans penningar och ägodelar eller med falska varor och svek draga dem till oss, utan förhjälpa därtill, att hans gods och näring må förkovras och beskyddas.”
  Det här är inte förenligt med att kopiera upphovsrättsskyddade verk utan upphovsmannens tillstånd, eftersom ”hans gods och näring må förkovras och beskyddas”.

  Så efter det irrationella konststycket att antyda att kristendomens skrifter på något sätt vore relevant för Kopimismen, så öser du på med mer irrationalitet.

  Här kommer du med en text som handlar om stöld och lurendrejeri och försöker få den till att handla om kopiering? Stöld fanns med, lurendrejeri fanns med, men kopiering varken nämndes eller åsyftades, eller hur?

  Det var alltså en väldigt bred definition av ordet stjäla redan på Luthers tid.

  Inte nog med att du gjorde den irrationella kopplingen att texten på något outtalat sätt skulle beröra kopiering av immateriella verk, nu fortsätter du ditt irrationella korståg genom att ösa på med ytterligare irrationalitet genom att i sedvanlig stil misslyckas fullkomligt med att skilja åt begreppen kopiering och stöld.

  Kommentar av Professor — 18 januari 2012 @ 21:15

 20. Hej nejtillpirater,
  Jag håller med att kopimismen och kristendomen står i något av en konflikt. Det lilla jag läst om kopimismen. Men inte i frågan om kopiering. Dels av den enkla anledningen att kopiering inte är stöld. Detta för att upphovsrätt inte är egendom. Upphovsrätt är rätten att införa en begränsning av hur andra får nyttja sin egendom. Så om något är upphovsrätt en partiell stöld av nyttan av egendom.

  Helt frånsett det. Jesus kopierade glatt fiskar och vin utan att ta någon som helst hänsyn till hur fiskarna nere i hamnen skulle kunna få sålt dagens fångs eller hur hans gratis bortskänkande av vin skulle påverka kundtillströmningen till ortens tavernor. Nu kan man tänka sig att dessa immateriella ting som nyttan av vin- eller fiskmarknaden inte är samma sak som att ”äga” en låt. Men i långa historiska perioder så har det faktiskt gått alldeles utmärkt att äga ensamrätter att tillhandahålla vissa tjänster eller varor; Längre perioder än vi haft upphovsrätt faktiskt. Men en låt har man ju skapat, säger du säkert nu. En ensamrätt att sälja vin är inte egendom på samma sätt som ett musikstycke! Nej, så är det självklart. Men det är lika väl så att båda skiljer sig ungefär lika mycket från riktig egendom, i det att de båda inte alls liknar egendom på något sett eller vis över huvud taget…

  Kommentar av Mumfi — 19 januari 2012 @ 20:25


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

<span>%d</span> bloggare gillar detta: