Christian Engström, Pirat

12 januari 2012

Hax i Expressen: ”Oroväckande ny censurlag”

Filed under: informationspolitik — Christian Engström @ 23:11
Tags:

Läs mer hos Expressen

Henrik Alexandersson (Hax) som arbetar med mig för Piratpartiet i EU-parlamentet, varnar i Expressen för att EU är på väg mot en egen version av USA:s kritiserade antipiratlag Sopa.

Läs mer hos Expressen

49 kommentarer

 1. […] det här laget måste väl även de mest inbitna Piratpartisterna inse att TPB:s verksamhet är olaglig, det är obegripligt att man inte kan inse fakta! Like […]

  Pingback av Fler och fler blockerar Pirate Bay och det är effektivt « Nej till pirater och Piratpartiet — 13 januari 2012 @ 7:01

 2. Nya SOPA lagen är ett ”monster” som inte får släppas löst. Det verkar tyvärr som att upphovsrättsindustrins lobbyister redan börjat jobba i kulisserna med att införa detta även i Europa. Hoppas du, Christian, och andra i EU parlamentet kan kasta lite ljus på detta framöver. Lobbyisterna är ju ofta ljusskygga individer som inte gärna vill att deras arbete kommer till vanligt folks kännedom, av förståeliga själ.

  I Expressens artikeln hävdar förespråkarna av SOPA att lagen är till för att skydda rättighetsinnehavare mot nätpirater och att lagen varken skulle skada internet eller yttrandefriheten. Hur kan de veta att den inte skadar internet eller yttrandefriheten när de inte gjort någon konsekvensanalys?

  Kommentar av Anonym — 16 januari 2012 @ 11:55

 3. @Anonym

  ”Hur kan de veta att den inte skadar internet eller yttrandefriheten när de inte gjort någon konsekvensanalys?”

  Vilken konsekvensanalys har piraterna gjort när det gäller deras egna handlingar mot upphovsmännens vilja?
  Egen vinning är inte den enda konsekvensen…

  Kommentar av nejtillpirater — 16 januari 2012 @ 18:48

 4. @Pelle/Urban/nejtillpirater — 16 januari 2012 @ 18:48

  > ”Vilken konsekvensanalys har piraterna gjort när det gäller deras egna handlingar mot upphovsmännens vilja?”

  Än en gång bevisar du att du inte verkar förstå dom mest fundamentala aspekterna av hur samhället fungerar, gällande vilken part som har all bevisbörda på sig.

  Konsekvensanalysen är en del av att försöka avgöra det andra och tredje kriteriet gällande om ett förbud i lagstiftningen(eller positivt lagstöd) uppfyller kravet gällande funktion och proportionalitet, för att se om den föreslagna lagstiftningen är legitim.

  Du vet det där testet som dom delarna av upphovsrättsmonopolet som reglerar nyttjande i icke-förvärvssyfte aldrig klarat av i modern tid, varvid förbudet mot fildelning alltså utgörs av ett illegitimt monopol, varvid det är helt ok att människor fildelar upphovsrättsskyddade verk så mycket dom vill, med sin egna egendom.

  Fildelarna har inget som helst ansvar att undersöka konsekvenserna av att dom agerar enligt den fria marknadens regler och tillverkar kopior med sin egna egendom.

  > ”Egen vinning är inte den enda konsekvensen…”

  Nej det har du rätt i, det finns många andra större positiva konsekvenser. Några upphovsrättsligt negativa konsekvenser för målet med den konceptuella upphovsrätten, vilket självklart är det enda relevanta, är det däremot ingen som har lyckats bevisa existensen av. Det är därför fildelning är så upphovsrättsligt bra bra bra. =)

  Kommentar av Fredrika — 16 januari 2012 @ 19:26

 5. ”varvid förbudet mot fildelning alltså utgörs av ett illegitimt monopol”

  Illegitimt? Enligt vilken lag? enligt vilket domslut?

  Kommentar av Sten — 16 januari 2012 @ 19:59

 6. @nejtillpirater #3

  Fredrika har redan både utförligt och bra förklarat för dig varför bevisbördan inte ligger på piraterna i det här fallet. Du glömmer att det inte är piraterna som vill genomdriva den här lagstiftningen utan upphovsrättsindustrins lobbyister. Bevisbördan ligger således på dem och de har till dags dato inte lyckats presentera en enda rapport där det finns entydiga bevis på att fildelningen skadar upphovsmännen. Därför fegar man ur istället och taktikkör bakom kulisserna så att inte ämnet kommer upp till offentlig debatt.

  Kommentar av Anonym — 16 januari 2012 @ 21:41

 7. @Anonym #6

  ”Du glömmer att det inte är piraterna som vill genomdriva den här lagstiftningen utan upphovsrättsindustrins lobbyister. Bevisbördan ligger således på dem och de har till dags dato inte lyckats presentera en enda rapport där det finns entydiga bevis på att fildelningen skadar upphovsmännen.”

  Att stora grupper av människor medvetet väljer att bryta mot lagen, och berövar andra människor rättigheter enligt allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna och enligt lag, för egen personlig vinning, på andras bekostnad, och att man sedan kräver att en annan grupp sedan ska bevisa att deras beteende inte är skadligt, det är inte ett utslag av demokrati utan anarki.

  Den som har en rättighet enligt allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna och enligt lag – nu talar jag om varje enskild upphovsmans rättigheter för de s.k. upphovsmännens lobbyister som du refererar till har inga egna sådana rättigheter om de inte själva är upphovsmän eller avtalat sig till rättigheter (och det råder avtalsfrihet i vårt land vad jag vet) – ska inte gång på gång behöva bevisa för de som bryter mot lagen att de skadas. Hur skulle det se ut om man skulle tillämpa det här bakvända resonemaget på alla rättigheter? Med rättigheter följer också skyldigheter, skyldigheten att respektera andras rättigheter och inte bryta mot dem. Piraterna vill välja och vraka bland de rättigheter som passar dem, samtidigt som att man vill ignorera de skyldigheter som har med respekten för andras rättigheter att göra.

  Om piraterna kan åberopa en omvänd bevisbörda så kan jag lika gärna hävda att piraterna ska visa på att deras beteende inte skadar upphovsmännen, och innan detta är visat, självklart sluta med beteendet för att visa att man faktiskt respekterar mänskliga rättigheter för andra än den egna personen.

  Kommentar av nejtillpirater — 17 januari 2012 @ 8:07

 8. @nejtillpirater #7

  ”Att stora grupper av människor medvetet väljer att bryta mot lagen, och berövar andra människor rättigheter enligt allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna och enligt lag, för egen personlig vinning, på andras bekostnad, och att man sedan kräver att en annan grupp sedan ska bevisa att deras beteende inte är skadligt, det är inte ett utslag av demokrati utan anarki.”

  Om stora grupper av människor medvetet väljer att bryta mot existerande lagstiftning så är det förmodligen lagen det är fel på. Den har helt enkelt inte stöd i det allmänna rättsmedvetandet.

  Nu gäller det för övrigt ny lagstiftning vilket du också har missat nejtillpirater. Därmed är ditt övriga resonemang inte relevant. Det går inte att bryta mot lagstiftning som inte finns. SOPA lagen ligger ju ännu på bordet. SOPA lagen riskerar att kränka andra medborgerliga rättigheter som integritet och yttrandefrihet även om syftet är att komma åt upphovsrättsbrott. Nu vet vi ju också att det inte är upphovsmännen själva som skriker efter den här lagstiftningen utan upphovsrättsinnehavarna, dvs ofta film och skivbolag vilka lobbyisterna också jobbar för. Flera rättigheter och intressen står i konflikt med varandra som berör hela samhället, inte bara upphovsmän och upphovsrättsinnehavare. Självklart är man i detta fall skyldig att göra en konsekvensanalys, för att kunna balansera dessa mot varandra, innan man inför ny lagstiftning. I en demokrati duger det inte att lobbyisterna kör sitt eget race i kulisserna. Det är odemokratiskt och riskerar att bara en part (t.ex. upphovsrättsindustrin) får föra fram sina intressen.

  Kommentar av Anonym — 17 januari 2012 @ 11:42

 9. Censurlagen SOPA börjar få det motigt i USA.

  http://www.zdnet.co.uk/blogs/communication-breakdown-10000030/sopa-anti-piracy-bill-stalls-after-dns-blow-10025214/

  Kommentar av Anonym — 17 januari 2012 @ 13:29

 10. @Sten — 16 januari 2012 @ 19:59

  > ”Illegitimt? Enligt vilken lag? enligt vilket domslut?”

  Jag har inte påstått att att det är illegitimt enligt lag eller domslut? Då hade jag självklart skrivit olagligt?

  Men du håller alltså inte med om att legitim lagstiftning ska bygga på dokumenterat och verifierbart underlag som påvisar lagens behov(för att lösa ett faktiskt samhälleligt problem), funktion och proportionalitet? Ok. Du menar att även lagar som bygger på obevisat tyckande, åsikter, antaganden och fantasier är legitima? Isånafall har du just legitimerat lagarna i samtliga av världens diktaturer.

  Intressant åsikt som iofs går hand i hand med bland det mest bakvända omänskliga och fascistiska påståendet denna sidan millenniet:

  > ”Det är deras sak att visa att de är oskyldiga”.

  @nejtillpirater — 17 januari 2012 @ 8:07

  > ”Att stora grupper av människor medvetet väljer att bryta mot lagen, och berövar andra människor rättigheter enligt allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna..”

  Trots att du fått detta faktum förklarat för dig många gånger, fortfarande verkar du vara helt oförmögen att korrekt läsa vad det står i §27.2, eller mer grundläggande, förstå självklarheten vilken part som kan kränka mänskliga rättigheter?

  Dom mänskliga rättigheterna reglerar relationen mellan staten och individen. Det är alltså bara staten som kan kränka mänskliga rättigheter. Det här är grundläggande faktum om dom mänskliga rättigheterna som alla känner till, utom du då tydligen?

  Det räcker att känna till dessa faktum för att genast förstå att ditt bakvända ologiska påstående om att pirater kränker mänskliga rättigheter är fel.

  Men även om man alltså saknar dessa grundläggande kunskaper, så räcker det att läsa korrekt vad det står i §27.2 för att förstå hur fel du har.

  Det står nämligen inte att det är en mänsklig rättighet att privilegieras med ett intakt upphovsrättsmonopol. Det står att om man privilegierats med ett upphovsrättsmonopol, så har man rätt till skydd av monopolet, och rättsliga skydd är något som staten sköter om, i domstolarna.

  I verkligheten så har inga upphovsmän* nekats skydd av staten i några domslut, gällande ett bevisat upphovsrättsintrång. (*Notera att skyddet man garanteras i §27.2 inte gäller senare upphovsrättsinnehavare, utan enbart den faktiska upphovsmannen)

  Först när så sker, så kan man hävda att en mänsklig rättighet har kränkts, och då av staten, inte av piraterna. Fildelare berövar givetvis inte några upphovsmän deras mänskliga rättigheter.

  Kommer du fatta dessa självklarheter denna gången?

  Sen som jag upplyst dig om många gånger förut, om du nu ska vara så fascinerad av mänskliga rättigheter, så ta och läs in dig på §19 istället, den är mycket mer relevant för fildelningen.

  > ”..och enligt lag, för egen personlig vinning, på andras bekostnad..”

  Ingalunda uppstår någon kostnad för andra parter p.g.a. att någon väljer att fildela.

  > ”..och att man sedan kräver att en annan grupp sedan ska bevisa att deras beteende inte är skadligt, det är inte ett utslag av demokrati utan anarki.”

  Det obestridliga faktumet gällande vem all bevisbörda alltid ligger på gör ingalunda någon handling till anarki.

  > ”Den som har en rättighet enligt allmänna deklarationen om de mänskliga rättigheterna och enligt lag – nu talar jag om varje enskild upphovsmans rättigheter för de s.k. upphovsmännens lobbyister som du refererar till har inga egna sådana rättigheter om de inte själva är upphovsmän eller avtalat sig till rättigheter (och det råder avtalsfrihet i vårt land vad jag vet)..”

  Faktumet att vi har avtalsfrihet i samhället förändrar ingalunda faktumet att skyddet i §27.2 enbart gäller upphovsmannen, inte senare upphovsrättsinnehavare.

  > ”..ska inte gång på gång behöva bevisa för de som bryter mot lagen att de skadas.”

  Nej, dom ska bevisa det för den domstolen där dom efterfrågar skydd, gång på gång. Samhället utgår nämligen inte från straffrättsligt bevisad skuld och skada i alla påstådda fall, bara för att det bevisats i ett fall. Det vore att vända på den fundamentala oskuldspresumtionen, vilken du iofs ofta visat dig inte bry dig om det allra minsta.

  Men sen gällde mitt påstående inte eventuell skada för nån enskild upphovsrättsinnehavare, utan skada för målet med den konceptuella upphovsrätten, vilket är något helt annat, och det enda relevanta i den här diskussionen. Det är fullt möjligt att vissa handlingar minskar möjligheterna till intäkter för vissa entreprenörers från självvalda specifika enskilda affärsidéer, men att det samtidigt gynnar det eftersökta målet inom den konceptuella upphovsrätten, och isånafall så är skadan för den förstnämnda parten upphovsrättsligt helt ointressant, eftersom målet med upphovsrätten aldrig har varit att gynna denne, ett obestridligt faktum som justitiedepartementet kan bekräfta åt dig.

  > ”Hur skulle det se ut om man skulle tillämpa det här bakvända resonemaget på alla rättigheter?”

  Det är inte bakvänt? Det är exakt så samhället fungerar. Det är du som än en gång försöker vända på vårt samhälle, något du ofta gör.

  > ”Om piraterna kan åberopa en omvänd bevisbörda..”

  Det gör dom inte, det är du som gör det.

  > ”..så kan jag lika gärna hävda att piraterna ska visa på att deras beteende inte skadar upphovsmännen, och innan detta är visat, självklart sluta med beteendet..”

  Du kan hävda precis vad för irrelevanta och bakvända saker du vill, men vad som är självklart för nån som är så till synes groteskt okunnig om hur samhället och rättssystemet fungerar, och som helt förnekar den konceptuella upphovsrätten, är inte nödvändigtvis självklart för andra, som rimligtvis besitter motsvarande kunskaper på åtminstone en högstadieelevs nivå.

  Sen, när flera miljoner svenskar regelbundet begår intrång i ett monopol, eftersom lagstiftningen inte följer allmänhetens rättsmedvetande, utöver att den då dessutom inte på något sätt är baserad på faktiska behovsunderlag, då finns det aningen viktigare saker att fundera över, än något så ofantligt meningslöst som att argumentera för att människor ska upphöra med sitt beteende, av princip, enligt cirkelresonemanget att det är olagligt.

  > ”..för att visa att man faktiskt respekterar mänskliga rättigheter för andra än den egna personen.”

  Sen var det då faktumet att dom mänskliga rättigheterna reglerade statens relation till individen, inte relation mellan individer.

  Kommentar av Fredrika — 17 januari 2012 @ 15:43

 11. @Fredrika

  Först;

  ”varvid förbudet mot fildelning alltså utgörs av ett illegitimt monopol”

  Sedan;

  ”Jag har inte påstått att att det är illegitimt enligt lag eller domslut?”

  Så det är ett illegitimt monopl enligt…?

  Kommentar av Sten — 17 januari 2012 @ 16:13

 12. @Sten — 17 januari 2012 @ 16:13

  > ”Så det är ett illegitimt monopl enligt…?”

  Klarar du inte av att läsa? Enligt reglerna för hur legitim lagstiftning ska skipas, som säger att lagstiftning ska bygga på dokumenterat och verifierbart underlag som påvisar lagens behov(för att lösa ett faktiskt samhälleligt problem), att lagens funktion gynnar det eftersökta målet, och att den utgör ett proportionerligt intrång i människors friheter och mänskliga rättigheter.

  Det är det regelverket som skiljer demokratier från diktaturer. Eller menar du att lagar som bygger på obevisat tyckande, åsikter, antaganden och fantasier är legitima? Isånafall har du som sagt just legitimerat lagarna i samtliga av världens diktaturer.

  Jag fick inget svar på den frågan.

  Kommentar av Fredrika — 17 januari 2012 @ 16:35

 13. @fredrika

  ”Klarar du inte av att läsa? Enligt reglerna för hur legitim lagstiftning ska skipas, som säger att lagstiftning ska bygga på dokumenterat och verifierbart underlag som påvisar lagens behov(för att lösa ett faktiskt samhälleligt problem), att lagens funktion gynnar det eftersökta målet, och att den utgör ett proportionerligt intrång i människors friheter och mänskliga rättigheter.”

  Då kan DU uppenbarligen inte läsa då lagen gör just det du beskriver ovan.

  Kommentar av Sten — 17 januari 2012 @ 17:07

 14. @Sten — 17 januari 2012 @ 17:07

  > ”Då kan DU uppenbarligen inte läsa då lagen gör just det du beskriver ovan.”

  För det första kan du självklart inte i upphovsrättslagen, dvs medlet, utläsa om målet med den konceptuella upphovsrätten, dvs kulturmaximering av samhället till allmänhetens nytta, verkligen uppnås av medlet. Inte heller kan du utläsa i lagtexten om intrånget i allmänhetens friheter och äganderätter är proportionerligt, än mindre om det verkligen fungerar i praktiken.

  Att medlet verkligen ger just den eftersökta effekten är inget annat än ett obekräftat påstående från din och fildelningsmotståndarnas sida. Men det finns inga dokumenterade verifierbara utredningar som visar att så verkligen är fallet. Det underlaget som finns stödjer inte heller tesen att förbudet mot fildelning behövs för att uppnå målet. Därav är den delen av upphovsrättsmonopolet illegitimt, eftersom all bevisbörda ligger på förbudsivraren.

  Men sen är det väl det vanliga problemet, att du inte känner till eller vill acceptera vad målet faktiskt är med den konceptuella upphovsrätten, dvs att kulturmaximera samhället till allmänhetens nytta(ett obestridligt faktum om upphovsrätten som justitiedepartementet kan bekräfta åt dig), utan du tror pga din väldokumenterade okunskap att medlet är målet, dvs att ge upphovsmännen rättigheter, utan att förstå vilket ologiskt och infantilt cirkelresonemang det är att blanda ihop medel med mål.

  I verkligheten så är upphovsrättsmonopolet, dvs medlet, enbart ett statiskt verktyg, som privilegieras ut under antagandet att det gynnar målet med den konceptuella upphovsrätten, vilket aldrig någonsin har varit att gynna upphovsmannen eller monopolinnehaven(lagstiftade monopol privilegieras givetvis aldrig ut för att gynna monopolinnehavaren, ytterligare en självklarhet), eller att av princip ge dom kontroll över hur deras verk nyttjas i samband med andra människors ägodelar.

  Men immaterialrätt är som bekant inte ditt starkaste ämne, något du bevisade för bara några månader sen när det framkom att du inte ens klarade av att läsa nuvarande immaterialrättslagstiftningen korrekt och dess förarbeten, utan du hade missat det välkända faktumet att övriga immaterialrättsmonopol, utom upphovsrättsmonopolet, enbart reglerar nyttjande i förvärvssyfte.

  Kommentar av Fredrika — 17 januari 2012 @ 17:40

 15. @fredrika

  Du allsmäktiga, allvetande, cirkelresonerande lagexpert kanske skulle kunna länka till justitiedepartementets formulering;

  ”kulturmaximering av samhället till allmänhetens nytta”.

  Kommentar av Sten — 17 januari 2012 @ 18:06

 16. @Sten — 17 januari 2012 @ 18:06

  > ”Du allsmäktiga..”

  Allsmäktig är väl snarare det man tror att man är om man inbillar sig att man var den som sänkte Pirate Bay?

  > ”Så man kan säga att jag sänkte The Pirate Bay..”

  För att vara sänkt så är det där, enligt vårt rådande rättssystem, fullt lagliga skeppet väldigt flytandes.

  > ”..allvetande..”

  Snarare allmänbildad om inom immaterialrätt, något du själv bevisligen inte är, inte sant? Du tackade mig aldrig sist för att jag lärde dig om det där med förvärvssyfte, gällande skillnaden mellan upphovsrättsmonopolet och övriga immaterialrättsmonopol.

  > ”..cirkelresonerande..”

  Vet du alltså inte vad ett cirkelresonemang är? Det är när man inbillar sig att ett statiskt verktyg är samma sak som ett fast mål, såsom om man tror att målet, dvs den bakomliggande anledningen att samhället privilegierar ut ett lagstiftat monopol till en monopolinnehavare, är att ge monopolinnehavaren ett monopol.

  Man får lära sig i grundskolan att målet, dvs syftet med all lag, är att ge en samhällelig allmännytta. Verktyget för att uppnå det målet är att ge individen ständigt föränderliga rättigheter i den statiska lagen. Men du kan givetvis aldrig titta på en från dag till annan föränderlig lag, för att läsa ut vad det bakomliggande målet med lagen är. Jag lärde ju dig häromsistens hur man läser förarbeten till lagar, kommer du ihåg det?

  > ”..lagexpert..”

  Ingalunda, det räcker med lite vanlig allmänbildning för att komma upp på min nivå. Hur du har burit dig åt för att hamna på din nivå fattar jag dock inte.

  > ”..kanske skulle kunna länka till justitiedepartementets formulering”;

  >>”kulturmaximering av samhället till allmänhetens nytta”.

  Det där var min formulering. Men visst kan jag det. Först måste du dock förstå tidigare nämnda faktum, att målet med all lagstiftning är att ge samhällelig allmännytta.

  > ”Syftet med upphovsrätten är att stimulera konstnärligt och litterärt skapande..”

  Klicka för att komma åt dir2008_37.pdf

  En annan formulering på den välkända frasen ”To promote the Progress of Science and useful Arts..”

  Jag klippte medvetet båda citaten innan det som kom efteråt, eftersom resten inleds med orden genom eller by, vilket alltså menar att det efteråt beskriver verktyget. Målet är det som beskrivs inledningsvis. Ett återkommande misstag från människor som inte kan avstå från att ägna sig åt cirkelresonerande är att blanda ihop målet med medlet, dvs dom tror att det efter by/genom att är målet.

  Ok, för att stimulera skapande. Hur sätts det i relation till en samhällelig allmännytta? Vad har allmänheten för intresse av att skapande stimuleras? Jo, då får allmänheten tillgång till så mycket intellektuella verk som möjligt.

  Eftersom det anses ge en samhällelig allmännytta att folket har tillgång till så mycket intellektuella verk som möjligt, så används ett verktyg för att stimulera skapande, dvs upphovsrättsmonopolet.

  Exakt hur upphovsrättsmonopolet ska se ut för att bäst gynna målet med den konceptuella upphovsrätten är givetvis aldrig skrivet i sten, det kan med tiden förändras. Det är teoretiskt sett möjligt att målet med upphovsrätten bäst uppnås om upphovsrättsmonopolet helt tas bort, även om inget tyder på att vi är där riktigt än, gällande delarna som reglerar nyttjande i förvärvssyfte.

  Men upphovsrättsmonopolet följer samma regler som övrig lagstiftning, dvs ska visas med underlag att verktyget kontinuerligt gynnar det eftersökta målet, att det fungerar som tänkt, och att det är en proportionerlig inskränkning av människors friheter och äganderätter, lyckas inte det ska verktyget bort, eftersom all lagstiftning som inte kan motiveras med nutida bevis gällande behov är illegitim.

  Då hamnar vi på slutsatsen, eftersom inget underlag stödjer behovet av ett förbud mot fildelning, att upphovsmännen ska privilegieras med lika mycket rätt att säga nej till fildelning, som dom har att säga nej till privatkopiering eller bibliotek, dvs absolut ingen alls. Bibliotek behöver som bekant inget godkännande från förlag eller upphovsmän för att få sprida kopior kostnadsfritt till hela befolkningen i kommersiell skala, och upphovsmännen får ingen upphovsrättslig ersättning från sådant av allmänheten nyttjande i kommersiell skala(blanda inte i biblioteksersättningen, som är ett icke-upphovsrättsligt relaterat kulturpolitiskt stöd).

  Jag har förklarat allt det här för dig förut, bl a på Falkvinges blogg. Kommer du fatta och acceptera vad upphovsrätt är denna gången? Eller tänker du fortsätta förneka den konceptuella upphovsrätten samhället använder sig av?

  Här har du mer om du vill fördjupa dig:

  http://www.open-spaces.com/article-v2n1-loren.php

  Nu ska jag ägna mig åt helt andra saker och eventuellt leta upp lite länkar gällande en ökänd fullblodspsykopat som Johanna Nylander förföljdes och hotades av för några år sedan. En vidrig historia, som nog behöver lyftas upp lite till ytan igen.

  Kommentar av Fredrika — 17 januari 2012 @ 19:24

 17. @Fredrika

  Du aldrig felande då?

  Texten du valde att citera (varför enbart till häften?…) lyder;

  ”Syftet med upphovsrätten är att stimulera konstnärligt och litterärt skapande genom att ge den som skapat något rätten att kunna bestämma över och tillgodogöra sig resultatet av sitt skapande.”

  Du tolkar själv om ovan text till;

  ”kulturmaximering av samhället till allmänhetens nytta”.

  Följt av;

  ”Det där var min formulering. Men visst kan jag det. Först måste du dock förstå tidigare nämnda faktum, att målet med all lagstiftning är att ge samhällelig allmännytta.”

  Men nu stämmer ju inte din tolkning alls med orginaltexten så vad är det jag måste förstå?

  I övrigt.

  ”Allsmäktig är väl snarare det man tror att man är om man inbillar sig att man var den som sänkte Pirate Bay?
  > ”Så man kan säga att jag sänkte The Pirate Bay..”
  För att vara sänkt så är det där, enligt vårt rådande rättssystem, fullt lagliga skeppet väldigt flytandes.”

  Vad yrar du om här ovan?

  > ”..allvetande..”
  Snarare allmänbildad om inom immaterialrätt, något du själv bevisligen inte är, inte sant?”

  Nej jag är inte jurist (tack och lov) och absolut inte allmänbildad ”om inom immaterialrätt”, däremot säljer jag upphovsrättsskyddade verk flertalet gånger varje år, gör du?

  Kommentar av Sten — 17 januari 2012 @ 20:09

 18. @Fredrika

  ”Nu ska jag ägna mig åt helt andra saker och eventuellt leta upp lite länkar gällande en ökänd fullblodspsykopat som Johanna Nylander förföljdes och hotades av för några år sedan. En vidrig historia, som nog behöver lyftas upp lite till ytan igen.”

  Nu blir Fredrika allt lite underlig och får mig lite intresserad av ovan text, som är betydligt mindre retorisk/semilogiskt rundvandrande än Fredrikas vanliga texter som oftast börjar där de slutar. Vad är Fredrika ute efter? ökänd fullblodspsykopat? (jobbigt ord för en dyslektiker), vidrig historia?

  Snabbsökning på Johanna Nylander, första träff med Google, en tjej med en blog;
  Hon verkar jobba med att marknadsföra (hugaligen) upphovsrättskyddat material av det digitala formatet för ett av de företag som verkligen tjänar pengar på upphovsrätt, nämligen Gameloft.
  Dom tjänar riktigt, riktigt, riktigt mycket pengar, jag har flertalet gånger arbetat med dem på diverse ställen runt klotet och är bokad på ett jobb med dem senare i år.

  Johanna Nylander har en blogg på WordPress, jag fyller i sökod ”förföljd” och hittar en text om vampyrfilm, och en om kvinovåld. Jag fyller i sökord ”hotades” och får en hög med texter om IPRED och FRA.

  Vad är det Fredrika är ute efter nu? vad har detta att göra med hennes felande text ”kulturmaximering av samhället till allmänhetens nytta”, eller är det samma förvirring som alltid annars.

  Kommentar av Sten — 17 januari 2012 @ 21:01

 19. @Sten

  ”Texten du valde att citera (varför enbart till häften?…) lyder;

  ”Syftet med upphovsrätten är att stimulera konstnärligt och litterärt skapande genom att ge den som skapat något rätten att kunna bestämma över och tillgodogöra sig resultatet av sitt skapande.””

  Om du tagit dig tid att FAKTISKT lasa Fredrikas inlagg, sa hade du sett varfor citatet inte innehaller texten bakom ”genom”

  Detta bevisar ju enbart att du inte forstar vad Fredrika just forklarade.

  Kommentar av YesToPP — 18 januari 2012 @ 3:51

 20. @Sten — 17 januari 2012 @ 20:09

  > ”Texten du valde att citera (varför enbart till häften?…)..”

  Jag förklarade varför jag bara citerade den till hälften, läste eller förstod du inte den förklaringen heller?

  > ”Jag klippte medvetet båda citaten innan det som kom efteråt, eftersom resten inleds med orden genom eller by, vilket alltså menar att det efteråt beskriver verktyget. Målet är det som beskrivs inledningsvis. Ett återkommande misstag från människor som inte kan avstå från att ägna sig åt cirkelresonerande är att blanda ihop målet med medlet, dvs dom tror att det efter by/genom att är målet.”

  Det var för din skull jag klippte texten där, eftersom du ofta visat att du inte klarar av att avstå ifrån att förvirra dig själv med ologiska cirkelresonemang.

  > ”Men nu stämmer ju inte din tolkning alls med orginaltexten så vad är det jag måste förstå?”

  Jo, den stämmer exakt, även om du tyvärr inte lyckas förstå det. Men jag försöker förklara igen.

  1) Målet med all lagstiftning är att ge samhällelig allmännytta. Målet med lagstiftning är aldrig att ge individnytta, så övriga individer missgynnas. Detta fundamentala faktum måste du förstå och acceptera, innan du kan tolka syftet med upphovsrätten.

  2) Syftet med upphovsrätten, som är det som står före den avskiljande frasen genom att eller by beskrivs som på svenska ”..att stimulera konstnärligt och litterärt skapande..” eller på engelska ”..To promote the Progress of Science and useful Arts..”. Texten efter genom att/by har inget med syftet eller målet att göra, den beskriver verktyget som används för att uppnå målet, vilket är något helt annat.

  Vad händer om man på konstgjord väg stimulerar skapande? Det skapas mer kultur.

  Nu går vi tillbaks till den samhälleliga allmännyttan. Vad har samhället och allmänheten för nytta av att det skapas mer kultur? Jo, dom får tillgång till mer kultur. Vilka består samhället av? Allmänheten.

  Att med artificiella verktyg se till att det skapas mer kultur till allmänhetens nytta = Att kulturmaximera samhället. Det är fullt möjligt för två helt olika formulerade meningar att betyda exakt samma sak, som i detta fallet.

  Det är det enda målet med upphovsrätten. Allmänheten ska gynnas genom att det skapas så mycket kultur som möjligt, vilket ger ett kulturmaximerat samhälle.

  Det är målet med upphovsrätten.

  Medlet för att uppnå målet, är det som kommer efter genom att eller by, dvs att privilegiera upphovsmännen med ett begränsat upphovsrättsmonopol, som reglerar viss exemplarframställning och distribution.

  Men självklart är medlet aldrig målet, att hävda så är ett solklart cirkelresonemang. Förstår du vad det påståendet betyder?

  Medlet är ett statiskt föränderligt(i motsats till fast, av princip) verktyg, som ska anpassas för att bäst gynna det eftersökta målet. Dvs medlet, upphovsrättsmonopolet, existerar aldrig av princip, eller för att ge en absolut kontroll.

  Eftersom upphovsrättsmonopolet är en inskränkning i människor friheter, äganderätter och kommunikation, så ska det tvärtom per definition vara så svagt som möjligt, till lägsta möjliga nödvändiga nivå, där det ändå gynnar målet.

  Sen så sist, så ska det givetvis följa reglerna för lagstiftning gällande att alla förbud ska bevisas nödvändiga, vilket blir att upphovsrättsmonopolet bara ska kontrollera sådant nyttjande som kan med faktiskt underlag bevisas nödvändigt, för att målet med upphovsrätten ska uppnås.

  Då är vi tillbaks på fildelningsfrågan. Det existerar inget bevis för tesen att fildelningen måste förbjudas för att målet med upphovsrätten ska uppnås. Alltså ska fildelning inte vara förbjudet, enligt reglerna för hur lagstiftning ska skipas, gällande på vilken part all bevisbörda ligger. Upphovsmännen ska inte privilegieras med mer rätt att stoppa fildelning än vad dom har att stoppa bibliotek, dvs absolut inget alls. Är fildelning förbjudet ändå, så är den delen av upphovsrättsmonopolet illegitimt. Där är vi idag. Därför är det helt ok att fildela.

  > ”Vad yrar du om här ovan?”

  Att du inte förstår eller vill låtsas om vad det handlar om betyder inte att det är likställt med yrar? Du kallade mig allsmäktig, vilket är helt missvisande. Allsmäktig är det man är om man har, eller inbillar sig att man har, ett finger med i allting.

  Jag gav ett exempel på ett välkänt citat från en ökänd till synes psykiskt sjuk stolle, som tveklöst har storhetsvansinne och tror sig vara allsmäktig, som ofta påstår att han varit inblandad i allt möjligt, som i det citerade stycket.

  > ”Nej jag är..//..absolut inte allmänbildad ”om inom immaterialrätt””

  Vore det inte lämpligt om du skaffade dig lite allmänbildning inom immaterialrätt, innan du diskuterade såna frågor? Sen är det väldigt lustigt att någon som påstår sig vara dyslektiker dels lyckas överhuvudtaget upptäcka ett skrivmisstag gällande ett litet om för mycket i en text på närmare 1000 ord, och dels tycker det är värt att påpeka.

  > ”..däremot säljer jag upphovsrättsskyddade verk flertalet gånger varje år..”

  Nej, det gör du faktiskt inte, för det är nämligen inte möjligt att sälja något annat än egendom och tjänster, och upphovsrättsskyddade intellektuella verk utgör varken egendom eller tjänster.

  Antingen säljer du gods eller tjänster, såsom i kopior av intellektuella verk, eller streaming-tjänster, eller så säljer du upphovsrättsmonopol till intellektuella verk som du eller någon annan har skapat, vilket utgör egendom(upphovsrättsmonopolet till verket alltså). Men ett intellektuellt verk i sig utgör aldrig någon form av egendom. Ytterligare ett faktum du hade känt till om du hade haft dom mest grundläggande kunskaperna inom upphovsrätt eller immaterialrätt.

  > ”..gör du?”

  Vad jag gör har ingen som helst relevans för den här diskussionen, eller något utav dom faktumen om upphovsrätt du nu fått förklarat för dig. Med tanke på hur svårt du verkar ha att läsa texter korrekt och förstå det som förklaras för dig, så skulle jag rekommendera att du fokuserar på så få irrelevanta sidospår som möjligt.

  @Sten — 17 januari 2012 @ 21:01

  > vad har detta att göra med hennes felande text ”kulturmaximering av samhället till allmänhetens nytta””

  Ingenting givetvis, eftersom jag skrev helt andra saker?

  > ”..eller är det samma förvirring som alltid annars.”

  Det existerar ingen som helst förvirring i mina texter, bara för att du eventuellt inte förstår det som skrivs till dig? Är det något du inte förstår, så är du välkommen att klargöra vad det är. Som bekant så är dina kunskaper om immaterialrätt extremt låg, trots att du ofta stöddigt kommer med självsäkra påståenden. Minns du den diskussionen vi hade för bara några månader sen, när du kom med massa stöddiga påståenden om övriga immaterialrättsmonopol, gällande vad man fick och inte fick göra i icke-förvärvssyfte? Ytterligare ett i raden av många exempel på där du bevisligen inte hade en aning om vad du pratade om, men ändå försökte göra gällande att det var andra som var förvirrade, när det i själva verket var du som var det.

  Du kan med hög precision utgå ifrån att dom gånger du inte förstår eller kan acceptera det andra skriver till dig i immaterialrättsfrågor, så är det inte i deras ände som förvirringen eller okunskapen återfinns.

  Kommentar av Fredrika — 18 januari 2012 @ 15:13

 21. @Fredrika

  Så du anser att formuleringen;
  ”kulturmaximering av samhället till allmänhetens nytta”

  ”stämmer exakt,”

  med

  ”Syftet med upphovsrätten är att stimulera konstnärligt och litterärt skapande”

  Vilka ord motsvarar ”samhället” och vilka ord motsvarar ”allmänhetens nytta”?

  Sedan skriver du;
  ”..att stimulera konstnärligt och litterärt skapande..” eller på engelska ”..To promote the Progress of Science and useful Arts..”.

  Nej, den engelska texten innehåller ordet ”progress” och motsvarande ord finns inte i den svenska meningen.

  ”1) Målet med all lagstiftning är att ge samhällelig allmännytta. Målet med lagstiftning är aldrig att ge individnytta, så övriga individer missgynnas. Detta fundamentala faktum måste du förstå och acceptera, innan du kan tolka syftet med upphovsrätten.”

  Vad du anser att jag måste förstå och acceptera är ju ganska irrelevant. Jag förstår dock och accepterar att du inte har den minsta lilla aning om någonting utanför lagboken.
  Lagar skyddar även minioriteters rättigheter gentimot mot majoriteters kränkande utan att det för den sakens skulle finns ngn större samhällelig nytta med dem.

  Alltså är ovanstående irrelevant och därav är din övriga text irrelevant.

  ”Vore det inte lämpligt om du skaffade dig lite allmänbildning inom immaterialrätt, innan du diskuterade såna frågor? Sen är det väldigt lustigt att någon som påstår sig vara dyslektiker dels lyckas överhuvudtaget upptäcka ett skrivmisstag gällande ett litet om för mycket i en text på närmare 1000 ord, och dels tycker det är värt att påpeka.”

  Vad som är mest lämpligt är aldrig någonsin bli som du, Engström eller Falkvinge. Sedan ”påpekade” jag ingenting, jag citerade.
  Ja dyslexi är jätteroligt (ha ha ha) i synnerhet när det drabbar som min gör, jag skrattar varje dag.
  Allmänbildningen jag har kommer från att jag har jobbat med skapandet av immateriella verk i mer än 25 år, vad är din erfarenhet av densamma? ett par års juridikstudier?
  Why do surgeons prefer to operate lawyers? They are heartless, gutless and born without spine;-)

  ”Nej, det gör du faktiskt inte, för det är nämligen inte möjligt att sälja något annat än egendom och tjänster, och upphovsrättsskyddade intellektuella verk utgör varken egendom eller tjänster.”
  Kors i taket Fredrika, oh ja du har rätt, jag säljer ju flertalet gånger varje år (rättigheten till de) verk jag skapat, samt av och till ett och annat orginal.

  ”Det existerar ingen som helst förvirring i mina texter,”Lololololol

  Eh, nä hä? döh!
  Vad har Johanna Nylander med mina eller dina texter att göra?
  Lite mer Nylander Googlande, hon var tydligen inblandad i Folkpartiets illegala intrång på Socialdemokraternas nätverk samt en falsk ryktesspridning om några Sossars påstådda kärleksaffär.
  Vad i hela världen har detta med ngt att göra?
  Fredrika! snacka om förvirring i texter.
  http://mobil.aftonbladet.se/nyheter/article10950588.ab?partner=www
  http://www.expressen.se/nyheter/1.357570/folkpartisternas-bloggkupp-sa-borjade-de-sprida-de-falska-ryktena

  Kommentar av Sten — 18 januari 2012 @ 19:02

 22. @Sten — 18 januari 2012 @ 19:02

  > ”Vilka ord motsvarar ”samhället” och vilka ord motsvarar ”allmänhetens nytta”?”

  Som jag sa, alla lagar ämnar ge samhällelig allmännytta.

  > ”Nej, den engelska texten innehåller ordet ”progress” och motsvarande ord finns inte i den svenska meningen.”

  Motsvarande ord i den svenska meningen till utveckling är skapande.

  > ”Lagar skyddar även minioriteters rättigheter gentimot mot majoriteters kränkande..”

  Nu pratar du om lagen, dvs verktyget, medlet, när jag pratar om målet. Du fortsätter att blanda ihop medel med mål. Så länge du inte klarar av att hålla isär medel från mål så kommer du fortsätta förvirra dig själv till den grad att du inte förstår det som skrivs till dig.

  För det andra så är hela påståendet felaktigt. Lagarna ger minoriteterna rättigheter. Rättsväsendet och domstolarna skyddar individerna.

  > ”..utan att det för den sakens skulle finns ngn större samhällelig nytta med dem.”

  Det skapar utan tvekan en samhällelig allmännytta, att alla känner sig skyddade och lika mycket värda, oavsett vad dom tillhör för gruppering av individer. Det ligger nämligen i samhällets allmänintresse att alla människor har möjligheten att nå sin fulla potential(..eftersom man aldrig vet på förhand vilken individ som kommer bidra mest till samhällets utveckling och fortlevnad, eventuellt överlevnad, under sin livstid), vilket dom inte har om vissa av dom, minoriteter, döms ut på förhand pga inre eller yttre omständigheter dom inte råder över.

  Ska en sån självklarhet behöva förklaras för dig?

  > ”Alltså är ovanstående irrelevant och därav är din övriga text irrelevant.”

  Faktumet att du än en gång inte klarar av att hålla isär medel från mål, och inte heller klarar av att se självklarheten hur skydd av minoriteter ger samhällelig allmännytta, gör ingalunda texten under 1) ovan irrelevant. Den stämmer exakt som den är skriven.

  > ”Sedan ”påpekade” jag ingenting, jag citerade.”

  Precis, du citerade just dom tre orden för att lyfta fram faktumet att det var ett ord för mycket med. Hade du inte känt att du behövde påpeka det felaktiga ordet hade du skrivit hela din besvarande mening utan ordet om och citattecken.

  Jag fick dessutom inget svar på frågan om du inte tycker det är lämpligt att du skaffar dig lite allmänbildning inom immaterialrätt innan du diskuterar ämnet?

  > ”Allmänbildningen jag har kommer från att jag har jobbat med skapandet av immateriella verk i mer än 25 år..”

  Att under 25års tid skapa intellektuella verk, eller att sälja immaterialrättsmonopol, som du också påstår dig göra, är bevisligen inte likställt med att besitta några som helst grundkunskaper om immaterialrätt, något du visat tydligt när du dels inte kände till det välkända faktumet att övriga immaterialrättsmonopol enbart reglerar nyttjande i förvärvssyfte, eller att du inte heller kände du till vad förvärvssyfte betyder, att du inte kunde korrekt läsa varken rådande immaterialrättslagstiftning eller dess förarbeten, och heller inser på egen hand felet med att skriva påståendet att du ”säljer..upphovsrättsskyddade verk”.

  > ”..vad är din erfarenhet av densamma? ett par års juridikstudier?”

  Ja eftersom din 25-åriga erfarenhet bevisligen inte har något som helst värde gällande kunskaper om immaterialrätt eller lagstiftning generellt, så räcker det ju om jag hörde om ämnet första gången igår för att ligga på samma nivå som dig. Vilket jag inte gjorde.

  > ”Kors i taket Fredrika, oh ja du har rätt, jag säljer ju flertalet gånger varje år (rättigheten till de) verk jag skapat..”

  Säkerligen säljer du upphovsrättsmonopol till verk du skapat, men det var ju inte det du skrev första gången, inte sant? Men då har du lärt dig det nu då, att ett intellektuellt verk aldrig är egendom och inte heller kan säljas och ägas, eller därmed stjälas?

  > ”Eh, nä hä? döh!”

  Precis som jag sa, du kan med hög precision utgå ifrån att eventuell förvirring uteslutande återfinns i din ände. Något du bevisade i både detta inlägget, när du än en gång blandade ihop medel med mål, och i förra när du påstod dig sälja intellektuella verk.

  Men vänta, det kommer mer, du bevisar genast din förvirring än en gång:

  >”Vad har Johanna Nylander med mina eller dina texter att göra?”

  Vem har påstått att så är fallet? Inte jag. Du är som synes förvirrad igen.

  Kommentar av Fredrika — 18 januari 2012 @ 22:19

 23. @Fredrika

  ””Vilka ord motsvarar ”samhället” och vilka ord motsvarar ”allmänhetens nytta”?”
  Som jag sa, alla lagar ämnar ge samhällelig allmännytta.”

  Aha, så det finns tydligen inga ord som motsvarar varken ”samhället” eller ”allmänhetens nytta”!

  ”Nej, den engelska texten innehåller ordet ”progress” och motsvarande ord finns inte i den svenska meningen.”
  Motsvarande ord i den svenska meningen till utveckling är skapande.”

  Eh? Nej det engelska ordet ”progress” motsvarar inte det svenska ordet ”skapande”.

  ”Nu pratar du om lagen, dvs verktyget, medlet, när jag pratar om målet.”
  Eh, nej än en gång, det finns lagar vars enda mål är att skydda individers rättigheter och inget annat.

  ”> ”Sedan ”påpekade” jag ingenting, jag citerade.”
  Precis, du citerade just dom tre orden för att lyfta fram faktumet att det var ett ord för mycket med. Hade du inte känt att du behövde påpeka det felaktiga ordet hade du skrivit hela din besvarande mening utan ordet om och citattecken.”

  Precis, jag citerade, jag påpekade inte.
  Som dyslektiker är det oftast bättre att citera än att skriva själv då man ofta själv missar ord, bokstäver och skriver saker i fel ordning.

  ”Jag fick dessutom inget svar på frågan om du inte tycker det är lämpligt att du skaffar dig lite allmänbildning inom immaterialrätt innan du diskuterar ämnet?”

  Uppenbarligen tycker jag inte det är lämpligt då jag egentligen vill befinna mig så långt bort som möjligt från individer med personligheter som Fredrika, Falkvinge och Engström. Men jag skriver och försöker påverka lagar, bland annat strävar jag efter en förändring där ordet ”förvärvssyfte” ersätts av ”kommersiell skala”.
  Men hur jag än vrider och vänder på det så får jag troligen en upphovsrättsligallmänbildning genom att käfta med Fredrika på diverse bloggar.

  ”Säkerligen säljer du upphovsrättsmonopol till verk du skapat, men det var ju inte det du skrev första gången, inte sant? Men då har du lärt dig det nu då, att ett intellektuellt verk aldrig är egendom och inte heller kan säljas och ägas, eller därmed stjälas?”

  Ooops, skall Fredrika in på ordet ”stjäla” igen.
  Du kanske skall snacka samman dig med Anna Troberg som använder ordet”stöld” vidklyftigt på sin bloggileblogg.
  Jag brukar själv kalla kränkningar av upphovsrätt för upphovsrättsbrott, vilket är en brottslig handling precis som inbrott, bedrägeri, förfalskning eller (hugaligen) stöld.
  Sen tycker jag att Anna Troberg har all rätt i världen att använda ordet stöld för att beskriva vad hon anser vara en felaktig fördelning av skattemedel trots att det uppenbarligen juridiskt sett inte rör sig om stöld.
  Det är dock underhållande att PP ordföranden använder ordet på ett sätt som vanligen ger PPanhängare tuppjuck.
  Sen finns det ju uttryck som ”stjäla någons tid”, ”identitetsstöld” och att ”stjäla någons hjärta”.

  ”>”Vad har Johanna Nylander med mina eller dina texter att göra?”
  Vem har påstått att så är fallet? Inte jag. Du är som synes förvirrad igen.”

  Så Fredrika, varför nämner du henne i en text adresserad till mig?
  Om inte det är förvirring så kanske du helt enkelt knaprat ngt lugnande, eller uppppppigggande eller hallucinerande?

  Peace on.

  Kommentar av Sten — 18 januari 2012 @ 23:12

 24. @Sten — 18 januari 2012 @ 23:12

  > ”Eh? Nej det engelska ordet ”progress” motsvarar inte det svenska ordet ”skapande”.”

  I denna texten gör det det jo, du får tänka på att ordet progress valdes för några hundra år sedan. Men om det blir mindre förvirrande för dig så kan vi hålla oss till den svenska texten.

  > ”Eh, nej än en gång, det finns lagar vars enda mål är att skydda individers rättigheter och inget annat.”

  Målet med all lagstiftning är utan tvekan att ge samhällelig allmännytta. Medlet, verktyget, lagen är det som berör individen. Anledningen att individen, genom lagen, ska skyddas, är för att det ger en samhällelig allmännytta, att alla individer känner sig trygga, skyddade och lika mycket värda.

  Om du försöker tänka i följande bana så kanske det klarnar för dig. Varför vill man med lag skydda individer? Vad finns det för övergripande mål med det? Svaret på den frågan är alltid i slutänden att det ger en samhällelig allmännytta.

  I synnerhet så är det en samhällelig allmännytta man eftersöker när det gäller lagstiftade monopol, som bara kan existera genom att inskränka alla människors äganderätter och friheter.

  Du tror väl på fullaste allvar inte att det eftersökta övergripande målet med att staten delar ut lagstiftade monopol som inskränker människors äganderätter, och åsidosätter den fria marknaden, är att gynna en enskild entreprenör?

  > ”Precis, jag citerade, jag påpekade inte.”

  Du citerade just den textbiten för att belysa att jag hade skrivit med ett ord för mycket. Det är per definition ett påpekande.

  > ”Som dyslektiker är det oftast bättre att citera än att skriva själv då man ofta själv missar ord, bokstäver och skriver saker i fel ordning.”

  Absolut, men du citerade inte hela meningen, utan bara det lilla stycket där jag hade skrivit ett ord för mycket.

  Så här hade en normal person skrivit meningen om det inte var för att påpeka det felaktiga ordet som slank med:

  > Nej jag är inte jurist (tack och lov) och absolut inte allmänbildad inom immaterialrätt..

  Anledningen att du istället skrev texten på följande sätt:

  > ”Nej jag är inte jurist (tack och lov) och absolut inte allmänbildad ”om inom immaterialrätt”..”

  ..med tre noggrant utvalda ord inom citattecken taget från exakt det stället där det var fel i texten, för att få med det felaktiga ordet om, var ett solklart påpekande av att du funnit ett fel i min text. Normala personer som själva är dyslektiker brukar inte påpeka eller belysa andras ordfel, eftersom det är som att kasta sten i glashus, då deras egna texter är tio gånger värre.

  > ”Uppenbarligen tycker jag inte det är lämpligt..”

  Du tycker inte det är lämpligt att ha allmänbildning inom dom ämnen där du diskuterar och kommer med tvärsäkra påståenden. Ok.

  > ”..då jag egentligen vill befinna mig så långt bort som möjligt från individer med personligheter som Fredrika, Falkvinge och Engström.”

  Vilket är fullständigt irrelevant? Att du stör dig på vissas personligheter är inte samma sak som att det finns något fel med att ha allmänbildning inom ett ämne man diskuterar, där man kommer med tvärsäkra påståenden. Tvärtom är det definitivt lämpligt att skaffa sig någorlunda allmänbildning inom ett ämne man diskuterar tvärsäkert med andra personer, oavsett vad man tycker om några specifika individer.

  Ska en sån självklarhet verkligen behöva förklaras för dig?

  > ”Men jag skriver och försöker påverka lagar, bland annat strävar jag efter en förändring där ordet ”förvärvssyfte” ersätts av ”kommersiell skala”.”

  Du vill ersätta ett i lagstiftningen väl etablerat och väl fungerande exakt begrepp som av mycket genomtänkta anledningar används för att beskriva ett specifikt mätbart förhållande, med ett oetablerat diffust, subjektivt och omätbart begrepp, som kan betyda precis vad som helst?

  Ok..

  Alla som besitter något som helst sunt förnuft eller innehar allra minsta allmänbildning gällande lagstiftning generellt, eller immaterialrätt specifikt, förstår självklarheten gällande varför det vore extremt korkat och rättsosäkert att byta ut ett väl etablerat och fungerande begrepp, som beskriver ett exakt mätbart och därmed bevisbart förhållande, mot ett diffust subjektivt och omätbart uttryck.

  > ”Men hur jag än vrider och vänder på det så får jag troligen en upphovsrättsligallmänbildning genom att käfta..//..på diverse bloggar.”

  Ja det är väl bra att människor identifierar dina solklart bristfälliga kunskaper och hjälper dig på traven?

  > ”Ooops, skall Fredrika in på ordet ”stjäla” igen.”

  Nu förvirrade du dig själv igen. Begreppet vi diskuterade var egendom, och vad man kan och inte kan göra med egendom är något som alla redan känner till.

  > ”Jag brukar själv kalla kränkningar av upphovsrätt för upphovsrättsbrott, vilket är en brottslig handling precis som inbrott, bedrägeri, förfalskning eller (hugaligen) stöld.”

  Eller att gå mot röd gubbe eller att öppet kritisera regimen i en diktatur. Att en handling för tillfället är ett brott är inte på något sätt likställt med att brottet utgör en felaktig oacceptabel handling enligt människors allmänna rättsmedvetande, eller att handlingen överhuvudtaget borde vara ett brott, eller att det är lämpligt att jämföra brottet med helt andra väsensskilda brott, eller att någon faktisk samhällelig skada uppstår från brottet.

  Av alla dessa anledningar vore det extremt meningslöst, snedvridande och förvirrande att blanda in andra väsensskilda brott och begrepp när man diskuterar fildelning och upphovsrättsintrång. En självklarhet som dom allra flesta förstår, utom vissa okunniga fildelningsmotståndare.

  > ”Sen tycker jag att Anna Troberg har all rätt i världen att använda ordet stöld för att beskriva vad hon anser vara en felaktig fördelning av skattemedel trots att det uppenbarligen juridiskt sett inte rör sig om stöld.”

  Att felfördela en av allmänheten ägd specifik ändlig resurs går utan tvekan att semantiskt likställa med stöld. Detsamma gäller dock inte handlingen när människor med sin egna egendom tillverkar något objekt, en handling som inte på något sätt berövar någon annan människa på dess specifika ändliga egendom, så att det försvinner ur dess ägo.

  Annas användande av ordet är helt förståeligt och semantiskt korrekt, och ingalunda vidlyftigt.

  > ”Det är dock underhållande att PP ordföranden använder ordet på ett sätt som vanligen ger PPanhängare tuppjuck.”

  Vilket hon inte gör? Än en gång har du lite förvirrat missförstått vari problemet ligger gällande fildelningsmotståndares ologiska användning av uttrycket stöld. Det handlar om att det inte beskriver ett berövande av någons ändliga egendom.

  Eventuell humor du upplever beror på att du än en gång förvirrat dig själv till den grad att du inte klarar av att se skillnad på två helt väsensskilda sorters handlingar, eller förstår denna självklarhet gällande vad människor invänder emot, och varför.

  > ”Sen finns det ju uttryck som ”stjäla någons tid”, ”identitetsstöld” och att ”stjäla någons hjärta”.”

  Människors tid, människors identiteter och någons hjärta, såsom i den huvudsakliga förälskelsen, är samtliga specifika ändliga resurser, vilket gör användandet av ordet stöld i samtliga dessa sammanhang semantiskt korrekt.

  Ytterligare en självklarhet som du tydligen inte förstår.

  > ”Så Fredrika, varför nämner du henne i en text adresserad till mig?”

  Jag kan inte ta ansvar för att du lite smått egocentriskt inbillar dig att all orelaterad text jag skriver är adresserad till dig personligen. Den texten jag skriver till dig är den texten som bemöter dina texter och citat, och som är relevant för ämnet vi diskuterar. När jag använder frasen Nu ska jag ägna mig åt helt andra saker, då har det givetvis inte med dig att göra Sten.

  Det är ytterligare en självklarhet som du borde förstå på egen hand.

  > Om inte det är förvirring..”

  Om du så självcentrerat inbillar dig att all text jag skriver är adresserad till, så kommer du utan tvekan att bli förvirrad. Återigen så var det i din ände förvirringen återfanns.

  Än en gång, du kan med hög precision utgå ifrån att all eventuell förvirring uteslutande återfinns i din ände.

  > ”..så kanske du helt enkelt knaprat ngt lugnande, eller uppppppigggande eller hallucinerande?”

  Om vi bortser från att förvirringen bevisligen än en gång återfanns i din ände, likställer du alltid enligt dig upplevd förvirring hos andra med att dom nyttjar droger? Så fort du tror att nån är förvirrad så tillskriver du dom drognyttjande som en rimlig förklaring? Du känner inte att det är ett aningen fördomsfullt och okunnigt personangrepp att uttala sig på det sättet? Eller att det är lite att kasta sten i glashus med tanke på din bevisligen återkommande okunskap, eller faktumet att eventuell förvirring till synes alltid återfinns i din ände?

  Kommentar av Fredrika — 19 januari 2012 @ 1:30

 25. ”Eh? Nej det engelska ordet ”progress” motsvarar inte det svenska ordet ”skapande”
  I denna texten gör det det jo, du får tänka på att ordet progress valdes för några hundra år sedan. Men om det blir mindre förvirrande för dig så kan vi hålla oss till den svenska texten.”

  Nej, det är en fullkomligt felaktig översättning oavsett vilket mer än hundra år gammalt lexikon du än kommer släpandes med.
  Det Engelska ordet ”progress” motsvarar inte på något vis det svenska ordet ”skapande”.
  Om något är förvirrat så är det du när du hittar på egna översättningar av ord.

  ——

  ”Sen finns det ju uttryck som ”stjäla någons tid”, ”identitetsstöld” och att ”stjäla någons hjärta”.”
  Människors tid, människors identiteter och någons hjärta, såsom i den huvudsakliga förälskelsen, är samtliga specifika ändliga resurser, vilket gör användandet av ordet stöld i samtliga dessa sammanhang semantiskt korrekt.”

  Oj oj oj, vad det måste vara synd om de som får sin identitet stulen (om den nu är ändlig så som du påstår) då upphör ju den bestulne att existera när någon ”stjäler” dennes identitet.
  Hur yttrar sig denna avsaknad av en ändlig identitet? Upplöses offret i molekyler? far de med ljusets hastighet iväg in i ngn annan dimension då det enbart finns plats för en dylik ändlig identitet?

  ———-

  ”Men hur jag än vrider och vänder på det så får jag troligen en upphovsrättsligallmänbildning genom att käfta..//..på diverse bloggar.”
  Ja det är väl bra att människor identifierar dina solklart bristfälliga kunskaper och hjälper dig på traven?”

  Ja man tackar och du kan ju lära dig att inte ha ”hittepå översättningar” av engelska ord eller ”hittepå definitioner” som att en identitet skulle vara ändlig.

  ————

  ”> ”Sen tycker jag att Anna Troberg har all rätt i världen att använda ordet stöld för att beskriva vad hon anser vara en felaktig fördelning av skattemedel trots att det uppenbarligen juridiskt sett inte rör sig om stöld.”
  Att felfördela en av allmänheten ägd specifik ändlig resurs går utan tvekan att semantiskt likställa med stöld.”

  Jaha så du gillar att ”cherry pick” innehåll för dina definitioner och nu anser att ordet ”stöld” semantiskt mycket väl kan användas för företeelser som inte uppfyller den juridiska betydelsen och enbart uppfyller ngn av aspekterna som vanligen nyttjas för definitionen av ordet ”stöld”. Var finner vi bevisen för att ngt har blivit ”felfördelat” var finner bevisen för att skattefördelning överhuvdtaget kan vara ”stöld”.
  Inte för att jag bryr mig, jag tycker det är helt OK (och mycket underhållande) att Troberg använder ordet ”stöld”på ett sätt som hon vanligen tuppjuckande kacklar om varandes felaktigare än fel.

  Sen fortsätter du med…

  ”Det handlar om att det inte beskriver ett berövande av någons ändliga egendom.”

  Lol, skattemedel är ju knappast heller någons egendom.

  ———–

  ”Så här hade en normal person skrivit meningen om det inte var för att påpeka det felaktiga ordet som slank med:”

  Aha, så här anser du mig inte varandes normal!?
  Och jag påpekade fortfarande inte någonting, jag belyste ingenting, mer än möjligen mig varande dyslektiskt osäker på din text varpå jag tog det säkra före det osäkra och citerade för att mitt svar var skulle vara så lik din mening som möjligt.

  ————

  ”Jag kan inte ta ansvar för att du lite smått egocentriskt inbillar dig att all orelaterad text jag skriver är adresserad till dig personligen. ”

  @Fredrika, hur skall vi annars tolka din text som inleds med ”@Sten”? Vem är texten riktad till?
  Använder du här samma princip här som när du översätter fel? och då får resultatet att @Sten betyder egentligen något helt annat, kanske @Johanna, eller?

  ———-

  ”Om vi bortser från att förvirringen bevisligen än en gång återfanns i din ände, likställer du alltid enligt dig upplevd förvirring hos andra med att dom nyttjar droger? Så fort du tror att nån är förvirrad så tillskriver du dom drognyttjande som en rimlig förklaring? Du känner inte att det är ett aningen fördomsfullt och okunnigt personangrepp att uttala sig på det sättet?”

  @Fredrika
  Fördomsfult är kanske att inte anse mig varandes normal, eller?
  Jag försökte enbart hitta en vettig anledning till att du efter postandet av en text tydligt adresserad till mig sedan påstår den samma inte varandes adresserad till mig.
  I och med att du inte anser dig varandes förvirrad så utgick jag från att en stortstadsbo som du, för att uppnå dylik förvirring, troligen intog substanser av varierande slag.
  Men jag tror på dig när du säger att du inte nyttjar och accepterar att du rakt av bara är förvirrad.
  Och jag undrar fortfarande vad Johanna Nylander har med något av detta att göra?

  Peace on

  Kommentar av Sten — 19 januari 2012 @ 14:10

 26. @Sten — 19 januari 2012 @ 14:10

  > ”Nej, det är en fullkomligt felaktig översättning oavsett vilket mer än hundra år gammalt lexikon du än kommer släpandes med. Det Engelska ordet ”progress” motsvarar inte på något vis det svenska ordet ”skapande”.”

  Nu har jag inte försökt översätta något? Jag klargjorde vilket ord progress motsvarande i den svenska texten. Om du har synpunkter på att Justitiedepartement har översatt ordet lite galet så är du välkommen att ta upp det med dom, men det förändrar inte faktumet att båda texterna beskriver exakt samma sak, målet med upphovsrätten, och att ordet progress motsvaras av skapande i den svenska texten.

  > Om något är förvirrat så är det du när du hittar på egna översättningar av ord.”

  Vilket jag inte har försökt göra. Än en gång återfanns förvirringen i din ände.

  > ”(om den nu är ändlig så som du påstår)”

  Exklusiviteten för en identitet är ändlig. Om fler än en person använder samma identitet så berövas innehavaren på den exklusiva användningen av identiteten, vilket är en identitets funktion, att vara exklusiv till innehavaren.

  Ska en sån självklarhet behöva förklaras för dig?

  > ”Ja man tackar och du kan ju lära dig att inte ha ”hittepå översättningar” av engelska ord eller ”hittepå definitioner” som att en identitet skulle vara ändlig.”

  Vilket jag ovan visat inte har gjort. Båda exemplen bygger återigen på din egna förvirring. När jag däremot klargjorde faktumet för dig att övriga immaterialrättsmonopol enbart reglerar nyttjande i förvärvssyfte, så utbildade jag ju dig välbehövligt inom immaterialrätt.

  > ”..och nu anser att ordet ”stöld” semantiskt mycket väl kan användas för företeelser som inte uppfyller den juridiska betydelsen..”

  Jag har aldrig påstått att ordet stöld inte kan användas semantiskt för andra handlingar än juridisk stöld? Jag har påstått att det är väsensskilt fel och ologiskt att använda ordet för att beskriva när någon tillverkar kopior med sin egna egendom, eftersom ingen av någon annan innehavd ändlig resurs går förlorad som resultat av den tillverkningen.

  > ”Var finner vi bevisen för att ngt har blivit ”felfördelat”..”

  Om någon tycker att någon ändlig resurs blivit felfördelad, så är det fullt möjligt att semantiskt använda ordet stöld om det. Jag har inte påstått att någon ändlig resurs blivit felfördelad, inte heller har jag något att bevisa gällande någons annans tyckande.

  Ska en sån självklarhet behöva förklaras för dig?

  > ”..var finner bevisen för att skattefördelning överhuvdtaget kan vara ”stöld”.”

  Ja nu är det ju ingen som har påstått att så är fallet.

  > ”..jag tycker det är helt OK (och mycket underhållande) att Troberg använder ordet ”stöld”på ett sätt som hon vanligen tuppjuckande kacklar om varandes felaktigare än fel.”

  Återigen, vilket jag klargjorde i förra inlägget, du har fortfarande missförstått vilken aspekt av användningen av ordet människor klagar på när dom säger att fildelning inte är stöld.

  > ”skattemedel är ju knappast heller någons egendom.”

  Skattemedel är företagskassan för staten. Staten är den verksamheten skattebetalarna både äger och driver. Skattemedel är utan tvekan skattebetalarnas egendom. Sen är skattemedel är en ändlig resurs, vilket var det relevanta.

  >”Aha, så här anser du mig inte varandes normal!?”

  Det var inte vad jag skrev. Inte heller är min åsikt om dig det allra minsta relevant för den här diskussionen, så du behöver inte fundera över den detaljen.

  > ”Och jag påpekade fortfarande inte någonting, jag belyste ingenting, mer än möjligen mig varande dyslektiskt osäker på din text varpå jag tog det säkra före det osäkra och citerade för att mitt svar var skulle vara så lik din mening som möjligt.”

  Isånafall hade du citerat stycket på följande sätt:

  > ”..allmänbildad om inom immaterialrätt..”

  Men det gjorde du inte, för det var inte hela meningen du var ute efter att citera, det var enbart den felaktiga ordsatsen om inom du var intresserad av att belysa.

  > ”hur skall vi annars tolka din text som inleds med ”@Sten”?”

  Den raden ämnar peka på vilket inlägg dom besvarade citaten kommer ifrån.

  > ”Vem är texten riktad till?”

  Den text som är riktad till dig är den text som kommer direkt efter ett av dina citat, och som är relaterad till den texten. Det klargjorde jag i kommentar #24.

  > ”Använder du här samma princip här som när du översätter fel?”

  Jag har som sagt inte försökt översätta något, alltså kan jag omöjligt ha översatt något fel.

  > ”Fördomsfult är kanske att inte anse mig varandes normal, eller?”

  Vilket jag inte har påstått mig anse. Inte heller är en extremhög grad av återkommande förvirring nödvändigtvis likställt med att man är onormal.

  > ”Jag försökte enbart hitta en vettig anledning till att du efter postandet av en text tydligt adresserad till mig sedan påstår den samma inte varandes adresserad till mig.”

  I kommentar #20 och #22 klargjorde jag att texten inte hade nånting med vår diskussion att göra. I kommentar #23 kom du med ditt personangrepp, efter att jag redan klargjort två gånger att det inte fanns någon som helst anledning för dig att förvirra dig själv mer gällande det stycket.

  Problemet är alltså att du trots upprepade förklaringar inte förstår vilken text som är riktad till dig och inte. Nu har jag förklarat det, alltså borde du inte behöva förvirra dig på det sättet nån mer gång.

  > ”I och med att du inte anser dig varandes förvirrad så utgick jag från att..//..du, för att uppnå dylik förvirring, troligen intog substanser av varierande slag.”

  Jag hade som sagt redan klargjort två gånger vid det tillfället att det stycket inte hade med vår diskussion att göra, utöver att det klargjordes även där det ursprungligen skrevs, så vid det skedet fanns det ingen som helst anledning för dig att leta förklaringar? Den enda förvirringen vid det tillfället återfanns alltså återigen i din ände.

  > ”Men jag tror på dig när du säger att du inte nyttjar..”

  Jag har aldrig kommenterat huruvida jag nyttjar något eller inte? Är det här ytterligare ett exempel på din förvirring, att du hör eller ser saker som aldrig sagts eller skrivits?

  > ”..och accepterar att du rakt av bara är förvirrad.”

  När du inte lyckas ta till dig en förklaring trots att den ges tre gånger, och när du hör och ser saker som aldrig sagts eller skrivits, då kan du med hög precision utgå ifrån att förvirringen återfinns i din ände. Det framgick extremt tydligt i din senaste kommentar att all förvirring gällande detta uteslutande återfinns i din ände.

  > ”Och jag undrar fortfarande vad Johanna Nylander har med något av detta att göra?”

  Eftersom ingen har påstått att så är fallet, något jag klargjorde i både kommentar #16, #20 och #22, så beror ditt undrande uteslutande på din egna förvirring. Den håller tydligen i sig.

  Kommentar av Fredrika — 19 januari 2012 @ 15:53

 27. @Fredrika

  ”Om du har synpunkter på att Justitiedepartement har översatt ordet lite galet så är du välkommen att ta upp det med dom, men det förändrar inte faktumet att båda texterna beskriver exakt samma sak, målet med upphovsrätten, och att ordet progress motsvaras av skapande i den svenska texten.”

  Det engelska ordet ”progress” har ingen motsvarighet i den svenska meningen oavsett vem som har översatt den. Ordet ”progress” finns helt enkelt inte med och motsvaras inte av något i meningen.
  Alltså har Justitiedepartement inte översatt något galet, vad som är galet är att du läser in ett ord i en mening, trots att ordet inte existerar i den samma.

  —–

  ”Exklusiviteten för en identitet är ändlig. Om fler än en person använder samma identitet så berövas innehavaren på den exklusiva användningen av identiteten, vilket är en identitets funktion, att vara exklusiv till innehavaren.
  Ska en sån självklarhet behöva förklaras för dig?”

  Då är det inte identiteten som är ändlig, det är exlusiviteten som är ändlig.
  Ska en sådan självklarhet behöva förklaras för dig.

  ——-

  ”Skattemedel är företagskassan för staten. Staten är den verksamheten skattebetalarna både äger och driver. Skattemedel är utan tvekan skattebetalarnas egendom. Sen är skattemedel är en ändlig resurs, vilket var det relevanta.”

  Skattebetalarna blir inte av med ngt – de betalar ut pengar till sig själva – det är ju lite svårt att ”stjäla” från sig själv.
  Alltså blir ingen av med någonting när det gäller fördelning av skattemedel.

  ———

  ”>”Aha, så här anser du mig inte varandes normal!?”
  Det var inte vad jag skrev. Inte heller är min åsikt om dig det allra minsta relevant för den här diskussionen, så du behöver inte fundera över den detaljen.”

  Men det var du som skrev meningen

  ”Så här hade en normal person skrivit meningen om det inte var för att påpeka det felaktiga ordet som slank med:”

  Jag skrev alltså (enligt dig) inte som en normal person.

  ————-

  ”> ”..var finner bevisen för att skattefördelning överhuvdtaget kan vara ”stöld”.”
  Ja nu är det ju ingen som har påstått att så är fallet.”

  Anna Troberg gjorde det.

  ———

  ”Isånafall hade du citerat stycket på följande sätt:
  > ”..allmänbildad om inom immaterialrätt..”
  Men det gjorde du inte, för det var inte hela meningen du var ute efter att citera, det var enbart den felaktiga ordsatsen om inom du var intresserad av att belysa.”

  Uppenbarligen ”hade jag inte citerat stycket på följande sätt” då jag inte gjorde det.

  ———

  ”> ”hur skall vi annars tolka din text som inleds med ”@Sten”?”
  Den raden ämnar peka på vilket inlägg dom besvarade citaten kommer ifrån.
  > ”Vem är texten riktad till?”
  Den text som är riktad till dig är den text som kommer direkt efter ett av dina citat, och som är relaterad till den texten. Det klargjorde jag i kommentar #24.”

  Lol.
  När en text inleds med @Sten brukar vanligen detta innebära att skribenten riktar dig till Sten.
  Men i ditt fall innebär det att du riktar dig till… Vem? Gubben i lådan?

  ———–

  ”> ”Använder du här samma princip här som när du översätter fel?”
  Jag har som sagt inte försökt översätta något, alltså kan jag omöjligt ha översatt något fel.”

  Du påstår att det engelska ordet ”progress” motsvarar det svenska ordet ”skapande” vilket är fullkomligt befängt och felaktigt och att ”Justitiedepartement har översatt ordet lite galet”.
  Så ”Justitiedepartement” översätter i detta sammanhang (och då enligt dig felaktigt) ,men när du sedan förvanskar deras översättning med en befängd tolkning så översätter inte du. Lol.

  Peace on

  Kommentar av Sten — 19 januari 2012 @ 18:22

 28. @Sten — 19 januari 2012 @ 18:22

  > ”Det engelska ordet ”progress” har ingen motsvarighet i den svenska meningen oavsett vem som har översatt den. Ordet ”progress” finns helt enkelt inte med och motsvaras inte av något i meningen.
  Alltså har Justitiedepartement inte översatt något galet, vad som är galet är att du läser in ett ord i en mening, trots att ordet inte existerar i den samma.”

  Jag läser inte in något ord i någon mening? Båda meningarna syftar på exakt samma sak. Om du läser hela meningarna så ser du nog att dom är väldigt lika varann. Ordet progress motsvaras av ordet skapande i den svenska meningen.

  Varför Justitiedepartementet har använt skapande på det stället där en motsvarighet till progress hör hemma vet jag inte, men dom ansåg väl att skapande var mer tidsenligt och förståeligt än exempelvis framåtskridandet. Det är ändå inte relevant, och som jag har sagt flera gånger, om det gör saken enklare för dig så kan vi skippa den engelska texten.

  > ”Då är det inte identiteten som är ändlig, det är exlusiviteten som är ändlig.”

  Exklusiviteten utgör den relevanta delen av identiteten, den delen som åsyftas på som stulen i begreppet identitetsstöld.

  Men då har du förstått nu varför begreppet stöld är semantiskt godtagbart gällande fraserna stjäla någons tid, identitetsstöld och att stjäla någons hjärta, eftersom ändliga resurser försvinner vid varje tillfälle, i motsats till handlingen när någon med sin egna egendom tillverkar kopior, och att du två gånger tidigare hade missförstått vad det är som gör att pirater motsätter sig användningen av ordet gällande den sistnämnda sysslan?

  > ”Skattebetalarna blir inte av med ngt – de betalar ut pengar till sig själva – det är ju lite svårt att ”stjäla” från sig själv.
  Alltså blir ingen av med någonting när det gäller fördelning av skattemedel.”

  Vilket inte var den relevanta faktorn för att man ska kunna semantisk hävda att upplevd felfördelning av skattemedel är stöld. Det relevanta var att skattemedel är en ändlig resurs.

  > ”Jag skrev alltså (enligt dig) inte som en normal person.”

  Då har du än en gång inte lyckats läsa och förstå hela meningen i sitt sammanhang, och vad jag menar. Dessutom är inte din besatthet av huruvida andra uppfattar dig som normal eller inte det allra minsta relevant för diskussionen.

  > ”Anna Troberg gjorde det.”

  Nej, det gjorde hon inte, hon skrev: ”Därför ska man inte stjäla samhällets knappa resurser från dessa barn för att jaga seriefigurer, oskyldiga semesterbilder eller sjuttonåringar som tagit bilder på sig själv.”

  Vad hon syftar på är faktumet att det inte finns något som helst stöd för tesen att pornografiska seriefigurer som kan tolkas föreställa nån under 18år, nakenbilder på barn från stranden, eller porriga nakenbilder på 17-åringar, på något sätt är det allra minsta skadligt för samhället eller barn, och således är alla pengar som går till att bekämpa det icke-skadliga bortslösade. Att slösa bort samhällets knappa resurser på ett icke-problem, när det finns väldokumenterat faktiska problem, är något som utan tvekan går att semantiskt likställa med stöld.

  Vad hon menar och syftar på är väldigt enkelt att förstå om man läser hela hennes mening, och nu när du även fått förklarat för dig att det behöver innefattas en tidigare existerande försvunnen eller upplåst ändlig resurs, för att man ska kunna semantiskt hävda att stöld har skett, så borde denna förvirring i din ände vara utredd vid det här laget?

  Har du mer frågor om ämnet så kan du ta upp det med Anna, det har ingenting med vår diskussion att göra.

  > ”När en text inleds med @Sten brukar vanligen detta innebära att skribenten riktar dig till Sten.”

  Det är fullt möjligt att skriva en text med ett antal svar riktade till en person, och sen när den delen av texten som utgör ett svar till det citerade är avklarat, i slutet av inlägget skriva om något helt annat, vilket jag dessutom förtydligade att just så skedde.

  >”Du påstår att det engelska ordet ”progress” motsvarar det svenska ordet ”skapande” vilket är fullkomligt befängt och felaktigt..”

  Nej, det har jag inte påstått. Jag påstår att ordet progress motsvarar skapande i just dom respektive texterna. Justitiedepartementet kan bekräfta åt dig att det förehåller sig på exakt på det sättet.

  ”Så ”Justitiedepartement” översätter i detta sammanhang (och då enligt dig felaktigt)..”

  Nej, felaktigt enligt dig. Jag har inget att invända mot Justitiedepartementets översättning av det ordet, då det är irrelevant för sammanhanget.

  ”..men när du sedan förvanskar deras översättning med en befängd tolkning så översätter inte du.”

  Jag påstår att ett visst ord i en specifik text som en annan part än mig har översatt motsvarar ett visst ord i en engelsk text. Jag vet att det förehåller sig på det sättet och Justitiedepartement kan bekräfta det faktumet åt dig.

  Jag har inte förvanskat något, jag har inte tolkat något, och jag är fullt medveten om att progress vanligtvis inte översätts till skapande, men jag har inte översatt något, än mindre fel, vilket var ännu ett i raden av dina felaktiga påståenden.

  Kommentar av Fredrika — 19 januari 2012 @ 22:54

 29. @Sten

  ”Nu ska jag ägna mig åt helt andra saker”

  Hur kan nagon inte forsta vad Fredrika menar med detta stycket? Det ar pa slutet av en post, och beskriver enbart vad kommentatoren funderar pa att gora harnast. Vem som helst kan se att detta inte har NAGONTING med dig att gora, utan enbart ar en fotnot om framtida ageranden.

  Kommentar av YesToPP — 20 januari 2012 @ 3:51

 30. @Fredrika

  ”Om du läser hela meningarna så ser du nog att dom är väldigt lika varann. Ordet progress motsvaras av ordet skapande i den svenska meningen.”

  Yeah, and monkeys might fly out of your butt- vid samma tillfälle som ordet ”progress” någonsin skulle motsvara ordet ”skapande”.
  Sen är det underhållande att du anser att departementet översatt felaktigt och att din högst personliga misstolkning skulle utgöra något mer rättvisande (detta, lol, utan att du gör ngn översättning).

  ”Varför Justitiedepartementet har använt skapande på det stället där en motsvarighet till progress hör hemma vet jag inte, men dom ansåg väl att skapande var mer tidsenligt och förståeligt än exempelvis framåtskridandet”

  Puh, nej du verkar verkligen inte veta varför ordet ”framåtskridandet” inte finns med. Men vanligen, om ett ord inte finns med i en mening, så är det för att de som skrev texten inte avsåg att ha med det. Såtillvida de inte (som jag) har dyslexi, men troligen korras texter mer än en gång.

  Jaha och sen vill du alltså insistera på att ordet ”framåtskridandet” skulle motsvara ordet ”skapande”. Du må vara en retoriskt troll, men inte ens en vätte köper detta.

  ————–

  ”Exklusiviteten utgör den relevanta delen av identiteten, den delen som åsyftas på som stulen i begreppet identitetsstöld.”

  Lol, då hade det troligen kallats ”Exklusivitetsstöld”.
  Men du missar poängen. Om en idetitet är ändlig, vad händer då med personen vars identitet har blivit stulen. Står brottsoffret utan identitet? Drabbas offret av minnesförlust? Slutar de existera? Hur ändlig är egentligen en identitet? Jag menar om en Anders Persson identifierar sig som en annan Anders Persson (och de båda har samma fördelsedag) vad har han då stulit? 4 siffror?

  —————

  ””Därför ska man inte stjäla samhällets knappa resurser från dessa barn ”

  Hmm, Till att börja med kan samhället inte stjäla från sig själv. sedan finns det inget belägg för att några resurser har flyttats från det ena till det andra därmed är följande mening irrelevant ” det behöver innefattas en tidigare existerande försvunnen eller upplåst ändlig resurs, för att man ska kunna semantiskt hävda att stöld har skett”

  —————-

  ”Har du mer frågor om ämnet så kan du ta upp det med Anna, det har ingenting med vår diskussion att göra.”

  Fredrika, Det var du som tog upp ämnet ”stjäla” inte jag.

  —————

  ”Det är fullt möjligt att skriva en text med ett antal svar riktade till en person, och sen när den delen av texten som utgör ett svar till det citerade är avklarat, i slutet av inlägget skriva om något helt annat, vilket jag dessutom förtydligade att just så skedde.”

  Rakt av skitsnack.
  Du tog upp namnet Johanna Nylander i en kommentar addresserad till @Sten för att du på något förvirrat sätt ansåg det vara relevant till ämnet.
  Jag undrar fortfarande vad Johanna Nylander har med detta att göra, vad är det du vill få fram genom att nämna hennes namn? vad har hon gjort som har med detta att göra?

  Och innan dess hade du den lika underliga texten;

  ”Allsmäktig är väl snarare det man tror att man är om man inbillar sig att man var den som sänkte Pirate Bay?”

  Ja jag kallade dig allsmäktig då din ton närmast är att likna en bokstavstroende präst som samtidigt vantolkar.
  Men vad detta skulle ha att göra med att någon tror att de sänkte Pirate Bay är mer än lite underligt.

  —————

  ”Justitiedepartementet kan bekräfta åt dig att det förehåller sig på exakt på det sättet.”

  Vännen, det är du och jag som växlar förolämpningar. Vill du hävda att Justitiedepartementet kan bekräfta något så får du allt länka. Annars är det bara skitsnack från din sida.

  ————–

  ””Så ”Justitiedepartement” översätter i detta sammanhang (och då enligt dig felaktigt)..”
  Nej, felaktigt enligt dig. Jag har inget att invända mot Justitiedepartementets översättning av det ordet, då det är irrelevant för sammanhanget.”

  Eh, det var du som skrev ”Justitiedepartement har översatt ordet lite galet”.

  Ordet ”galet” motsvarar mer än väl ordet ”felaktigt”.

  ———-

  ”Jag påstår att ett visst ord i en specifik text som en annan part än mig har översatt motsvarar ett visst ord i en engelsk text. Jag vet att det förehåller sig på det sättet och Justitiedepartement kan bekräfta det faktumet åt dig.
  Jag har inte förvanskat något, jag har inte tolkat något, och jag är fullt medveten om att progress vanligtvis inte översätts till skapande, men jag har inte översatt något, än mindre fel, vilket var ännu ett i raden av dina felaktiga påståenden.”

  Fredika sa ”Jag har inte förvanskat något, jag har inte tolkat något, ”

  Och Bill Clinton sa ”I did not have sex with ”that woman”

  Peace on

  Kommentar av Sten — 20 januari 2012 @ 12:10

 31. @Sten — 20 januari 2012 @ 12:10

  > ”..vid samma tillfälle som ordet ”progress” någonsin skulle motsvara ordet ”skapande”.”

  Vilket jag aldrig har påstått.

  > ”Sen är det underhållande att du anser att departementet översatt felaktigt..”

  Vilket jag aldrig har ansett.

  > ”..och att din högst personliga misstolkning..”

  Jag har inte försökt tolka något.

  > ”Men vanligen, om ett ord inte finns med i en mening, så är det för att de som skrev texten inte avsåg att ha med det.”

  Vilket jag inte har ifrågasatt.

  > ”Jaha och sen vill du alltså insistera på att ordet ”framåtskridandet” skulle motsvara ordet ”skapande”.

  Vilket jag aldrig har påstått.

  > ”..då hade det troligen kallats ”Exklusivitetsstöld”.”

  Nej, eftersom det exklusiva kallas för identitet, så kallas det helt korrekt för identitetsstöld.

  > ”Om en idetitet är ändlig, vad händer då med personen vars identitet har blivit stulen. Står brottsoffret utan identitet?”

  Brottsoffret står utan en korrekt fungerande exklusiv identitet ja.

  > ”Hur ändlig är egentligen en identitet?”

  Det existerar endast ett exemplar av varje identitet. Det är själva poängen med en identitet, att den ska kunna särskilja varje unik individ. När identitetsstöld sker så försvinner den ändliga exklusiviteten med identiteten, och identiteten upphör därmed att vara en korrekt fungerande identitet, så som en identitet är tänkt att fungera.

  > ” Jag menar om en Anders Persson identifierar sig som en annan Anders Persson (och de båda har samma fördelsedag) vad har han då stulit?”

  Om Anders Persson #1 identifierar sig som Anders Persson #2, så har Anders Persson #1 begått urkundsförfalskning och identitetsstöld, och Anders Persson #2 har förlorat den ändliga exklusiviteten med sin identitet, varvid hans identitet upphör att vara en korrekt fungerande identitet, såsom den är tänkt att fungera.

  Födelsedagsdatum har ingen som helst relevans för det faktumet.

  > ”Till att börja med kan samhället inte stjäla från sig själv.”

  Vilket ingen har påstått.

  > ”..sedan finns det inget belägg för att några resurser har flyttats från det ena till det andra därmed är följande mening irrelevant ” det behöver innefattas en tidigare existerande försvunnen eller upplåst ändlig resurs, för att man ska kunna semantiskt hävda att stöld har skett””

  Om tidigare existerande skattepengar används till ett icke-problem, så är dessa skattepengar sen försvunna. Det är vad Anna syftar på när hon helt semantiskt korrekt kallar det uppeldandet av pengar för stöld.

  > ”Det var du som tog upp ämnet ”stjäla” inte jag.”

  Nej, den ursprungliga meningen handlade om egendom och det obestridliga faktumet att intellektuella verk inte utgör egendom, och därmed inte kan ägas, säljas eller stjälas.

  Sen för att dölja det pinsamma faktumet att du trots 25års påstådd erfarenhet inte kände till faktumet att intellektuella verk inte utgör egendom, så förvirrade du dig in på ett villospår, om när man semantiskt kan använda begreppet stöld i helt andra sammanhang, vilket var en diskussion du drog igång, en diskussion som inte hade nånting att göra med faktumet att ett intellektuellt verk aldrig utgör egendom.

  Men det var ju tur i oturen att du förvirrade dig in på det sidospåret, för nu har du även lärt dig vad som krävs för att man semantiskt ska kunna hävda att något stulits, dvs att något ändligt gått förlorat, och att du nu även förhoppningsvis insett vad det alltså är folk opponerar sig mot gällande den missvisande semantiska liknelsen att kalla handlingen att tillverka ett objekt med sin egna egendom för stöld.

  Innan när du fortfarande var förvirrad så tyckte du ju att det var lustigt gällande vad pirater opponerade sig emot, men nu när du väl insett hur det hela hängde ihop, så framgår det ju att den enda lustiga var din egna förvirring och smått bisarra oförmåga att på egen hand förstå det självklara som alla andra förstår, gällande att något ändligt måste gått förlorat för att man semantiskt ska kunna hävda att stöld har skett.

  > ”Rakt av skitsnack.”

  Jasså? Så du menar att det är omöjligt att skriva en text med ett antal svar riktade till en person, och sen när den delen av texten som utgör ett svar till det citerade är avklarat, i slutet av inlägget skriva om något helt annat?

  > ”Du tog upp namnet Johanna Nylander i en kommentar addresserad till @Sten..”

  Nej. I en lång kommentar som bl a hade med svar till ett antal citerade stycken(där det även inledningsvis fanns med en indragen fetmarkerad signatur i kombination med tidsangivelse, för att förtydliga vilket inlägg dom citerade texterna härstammade ifrån), så återfanns det även helt andra saker i slutet av kommentaren, som inte var något svar på tidigare citat och som inte hade någon relevans till det diskuterade. Att så var fallet förtydligades även ytterligare med frasen ”något helt annat” så att inga lättförvirrade individer skulle förvirras i onödan.

  Eventuellt garanterar inte sådana förtydlingar förvirring hos kroniskt förvirrade personer.

  > ”..för att du på något förvirrat sätt ansåg det vara relevant till ämnet.”

  Det där har jag aldrig påstått, det är vad du tror. Vad du tror är inte mitt ansvar, och inget jag är det allra minsta intresserad av.

  > ”Jag undrar fortfarande vad Johanna Nylander har med detta att göra..”

  Den enda som har påstått att så skulle vara fallet är du själv, i kommentar #30, och jag kan inte ta ansvar för vad du påstår. För att hjälpa dig med din förvirring så klargjorde jag i kommentar #16, #20, #22 och #25 att ingen har påstått att så är fallet, men det hjälper tydligen inte.

  > ”Ja jag kallade dig allsmäktig då din ton närmast är att likna en bokstavstroende präst..”

  Du vet alltså inte vad begreppet allsmäktig syftar på? Det syftar på en individ som har ett finger med i allting som sker. Sådana existerar inte i verkligheten. Mer relevant då så finns det en del vanligtvis psykiskt störda individer som tror sig ha ett finger med i allting som sker. Jag gav ett exempel på ett citat från en sådan individ, för att visa på hur personer som tror sig vara allsmäktiga vanligtvis uttalar sig. Sådana uttalanden har jag aldrig någonsin själv kommit med. Jag påstår mig inte ha ett finger med i nånting. Ditt helt irrelevanta tilldelande av epitetet allsmäktig till mig är helt missvisande, något jag nu börjar förstå beror på att du inte vet vad begreppet betyder.

  Men dina språkliga okunskaper liksom din subjektiva tonuppfattning är helt irrelevanta för den här diskussionen, så det finns ingen mening att diskutera vidare om det heller.

  > ”..som samtidigt vantolkar.”

  Som sagt, jag har inte försökt tolka något.

  > ”Vill du hävda att Justitiedepartementet kan bekräfta något så får du allt länka.”

  Till deras kontaktinformation?

  > ”Annars är det bara skitsnack från din sida.”

  Det existerar ingen sådan kausalitet som gör att avsaknad av länkande likställer ett påstående med skitsnack.

  > ”..det var du som skrev ”Justitiedepartement har översatt ordet lite galet”.”

  Då missförstod du den meningen, den var del av ett större sammanhang, ett svar till din text där du opponerade dig mot deras översättning, så vad jag menade var att om du tycker den är galen så kan du ta upp det med dom.

  Kommentar av Fredrika — 20 januari 2012 @ 13:55

 32. @Fredrika

  ”Då missförstod du den meningen, den var del av ett större sammanhang, ett svar till din text där du opponerade dig mot deras översättning, så vad jag menade var att om du tycker den är galen så kan du ta upp det med dom.”

  Om du menar att jag, alltså Sten, tycker att ”Justitiedepartementet” har översatt lite galet så har du ju helt fel.
  Jag har varken skrivit det eller indikerat något åt det hållet. Och jag opponerar mig absolut inte mot deras översättning. Däremot gör du en vantolkning där du läser in icke ixisterande ord i deras mening.
  Det är du som skrev;

  ”Om du har synpunkter på att Justitiedepartement har översatt ordet lite galet så är du välkommen att ta upp det med dom,”

  Alltså är det du som påstår att de har översatt lite galet.
  Jag anser att de har skrivit den mening de avser att skriva och den innehåller absolut inga ord eller uttryck som motsvarar det engelska ordet ”progress” eller för den sakens skulle det svenska ordet ”framåtskridandet”

  Och jag opponerar mig absolut inte mot deras översättning. Däremot gör du en vantolkning där du läser in icke existerande ord i deras mening.

  ————–

  ”> ”..vid samma tillfälle som ordet ”progress” någonsin skulle motsvara ordet ”skapande”.”
  Vilket jag aldrig har påstått.”

  Eh, du påstod;
  ”Nej, den engelska texten innehåller ordet ”progress” och motsvarande ord finns inte i den svenska meningen.”
  Motsvarande ord i den svenska meningen till utveckling är skapande.”

  Så du påstår att ”progress” motsvarar ”utveckling” (vilket det skulle kunna göra) som sedan i ngt syrat tillstånd skulle motsvara ”skapande” (vilket det inte gör).
  Alltså påstår du att det på något vis skulle finnas något i den svenska meningen som (hör och häpna) absolut inte finns där.

  —————

  ”trots 25års påstådd erfarenhet inte kände till faktumet att intellektuella verk inte utgör egendom,”

  Ja du vännem. när man jobbar med det brukat man se det som.

  1 Jag säljer min tid för en bra summa pengar.

  2 Jag säljer rubbet för en riktigt, riktigt, riktigt bra summa pengar och då inkluderas alla delar av previz, modeller, skisser etc etc

  Men jag förstår att om man aldrig jobbat med skapande och enbart retoriskt diskuterar juridiska termer gällande upphovsrätt, efter ngt års harvande på bloggar, kan störa sig på att de som jobbar med skapande inte håller sig till juridiskt korrekt språk.

  ————-

  ”> ”..då hade det troligen kallats ”Exklusivitetsstöld”.”
  Nej, eftersom det exklusiva kallas för identitet, så kallas det helt korrekt för identitetsstöld.”

  Du skrev tidigare;
  ”så berövas innehavaren på den exklusiva användningen…”

  Med dina meningar ovan är det inte identiteten som är avlägsnad utan endast det ”exlusiva användandet”.

  Sedan
  ”så försvinner den ändliga exklusiviteten med identiteten”

  Än en gång, identiteten finns kvar hos ”identitets innehavaren” oavsett hur många andra eller hur mycket någon annan än nyttjar den. Det är endast exlusiviteten som är avlägsnad och exlusiviteten går troligen inte att stjäla, eller ens kopiera.
  Det är troligen inte ens ett brott i Sverige att göra det, så hur skulle det kunna vara att stjäla?

  ————-

  ”varvid hans identitet upphör att vara en korrekt fungerande identitet,”

  Eh, han heter fortfarande Anders Persson, han existerar fortfarande, alla ser honom och han rör sig, han använder sitt bankkonto (tillhörande Anders Persson), han har ett (giltligt) körtkort som det står Anders Persson på, det står Anders Persson på lönesedeln. Identiteten fungerar uppenbarligen fortfarande. Vad är det som är inkorrekt?

  ————–

  ”Om tidigare existerande skattepengar används till ett icke-problem, så är dessa skattepengar sen försvunna.”

  Eh, försvunna? Betyder nu helt plötsligt ”försvunna” samma sak som ”stulna”?
  Det är ingen som har påstått att pengarna inte är försvunna!

  ————–

  ”Nej, den ursprungliga meningen handlade om egendom och det obestridliga faktumet att intellektuella verk inte utgör egendom, och därmed inte kan ägas, säljas eller stjälas.”

  Aha, så nu är en ”identitet” en ”egendom” i och med att du kan stjäla den, eller är det en rättighet?

  I övrigt så inleddes vår kommentarsväxling med mitt ifrågasättande av denna mening;

  ”varvid förbudet mot fildelning alltså utgörs av ett illegitimt monopol”.

  Du ledde sedan in det hela på ”stöld” varpå jag påpekar att Anna använder ordet på ett sätt som vanligen ger pirater tuppjuck. Du skrev ordet stöld först, inte jag.

  ————–

  Eftersom du inte på någotvis kan påvisa eller länka till något som skulle bekräfta ditt osakliga hävdande;

  ”ett obestridligt faktum som justitiedepartementet kan bekräfta åt dig”

  så är din meningen inget annat än skitsnack då det omöjligen kan vara obestridligt.

  Du hittar på att ett ord finns i en mening trots att det inte finns där, lol.

  ————

  ”Men dina språkliga okunskaper…”

  Lol, Och detta från en individ som mirakulöst läser ordet ”utveckling” i en mening där ordet inte finns.

  Eller skulle du kunna vara så vänlig att markera ordet ”utveckling” i nedan mening?

  ”Syftet med upphovsrätten är att stimulera konstnärligt och litterärt skapande genom att ge den som skapat något rätten att kunna bestämma över och tillgodogöra sig resultatet av sitt skapande.”

  —————–

  ”Du vet alltså inte vad begreppet allsmäktig syftar på? Det syftar på en individ som har ett finger med i allting som sker.”

  Det är ju precis så din projecerade självbild framstår.

  —————–

  ”..det var du som skrev ”Justitiedepartement har översatt ordet lite galet”.”
  Då missförstod du den meningen”

  Det finns inget att missförstå, du skrev;

  ”Om du har synpunkter på att Justitiedepartement har översatt ordet lite galet så är du välkommen att ta upp det med dom, ”

  Du skriver att de ”har översatt ordet lite galet”, det är din text inte min.

  Och jag har absolut inga synpunkter på deras översättning där ingen motsvarighet till ordet ”progress” existerar. jag har enbart synpunkter på din hittepå tolkning.

  ————-

  Och frågorna gällande vad Johana Nylander har med ngt av detta att göra kvarstår,

  Du skrev ju att jag skulle förkovra mig med en länk och sedan fortsatte du med att berätta vad du skulle göra nu… har du gjort det du skulle göra? vad blev resultatet? Vem är en fullblodspsykopat och vad gjorde denne med Johanna Nylander? Vad är det som är vidrigt? Har det att göra med illegal inloggning på Sossarnas servrar eller bloggar eller WTF?

  ”Här har du mer om du vill fördjupa dig:
  http://www.open-spaces.com/article-v2n1-loren.php

  Nu ska jag ägna mig åt helt andra saker och eventuellt leta upp lite länkar gällande en ökänd fullblodspsykopat som Johanna Nylander förföljdes och hotades av för några år sedan. En vidrig historia, som nog behöver lyftas upp lite till ytan igen.”

  Och tidigare i texten skrev du även;

  ”Allsmäktig är väl snarare det man tror att man är om man inbillar sig att man var den som sänkte Pirate Bay?
  ”Så man kan säga att jag sänkte The Pirate Bay..”

  Och sedan fortsatte du med;

  ”För att vara sänkt så är det där, enligt vårt rådande rättssystem, fullt lagliga skeppet väldigt flytandes.”

  Du exemplifierar med vad du vill framställa som någon som anser sig varandes allsmäktigt med ett exempel som du sedan själv påvisar varandes en individ som inte är allsmäktig? Vad är det du vill säga med detta?

  Eller finns det även i oavn mening ord som enbart Fredrika kan läsa ut, på samma sätt som hon läser ut ordet ”progress” varandes en del av en svensk mening från justitiedepartementet där ordet uppenbarligen inte i någon form existerar;-)

  ————–

  ”> ”Annars är det bara skitsnack från din sida.”
  Det existerar ingen sådan kausalitet som gör att avsaknad av länkande likställer ett påstående med skitsnack.”

  Att skriva än mer skitsnack i stället för att länka till fakta resulterar endast i ändå mer skitsnack då avsaknaden av verifiering av påståendet mer än väl verifierar skitsnacket.

  ————–

  Peace out;-)

  Kommentar av Sten — 20 januari 2012 @ 19:03

 33. @Sten — 20 januari 2012 @ 19:03

  > ”Om du menar att jag, alltså Sten, tycker att ”Justitiedepartementet” har översatt lite galet så har du ju helt fel.
  Jag har varken skrivit det eller indikerat något åt det hållet. Och jag opponerar mig absolut inte mot deras översättning.”

  Så här kommenterade du Justitiedepartementets översättning:

  > ”Nej, det är en fullkomligt felaktig översättning oavsett vilket mer än hundra år gammalt lexikon du än kommer släpandes med. Det Engelska ordet ”progress” motsvarar inte på något vis det svenska ordet ”skapande””

  > ”Däremot gör du en vantolkning där du läser in icke ixisterande ord i deras mening.”

  Vilket jag inte försökt göra.

  >”Jag anser att de har skrivit den mening de avser att skriva..”

  Vad skulle motsatsen varit?

  > ”..och den innehåller absolut inga ord eller uttryck som motsvarar det engelska ordet ”progress” eller för den sakens skulle det svenska ordet ”framåtskridandet””

  Vilket ingen påstått.

  >”Däremot gör du en vantolkning där du läser in icke existerande ord i deras mening.”

  Vilket jag inte har gjort.

  > ”Eh, du påstod;
  >> ”Nej, den engelska texten innehåller ordet ”progress” och motsvarande ord finns inte i den svenska meningen.”
  >> Motsvarande ord i den svenska meningen till utveckling är skapande.”

  > Så du påstår att ”progress” motsvarar ”utveckling” (vilket det skulle kunna göra) som sedan i ngt syrat tillstånd skulle motsvara ”skapande” (vilket det inte gör).”

  I just den meningen ja, där motsvarar utveckling progress i den engelska meningen. Generellt har jag inte påstått att det ena ordet motsvarar det andra, vilket var det påstående jag bemötte.

  > ”Men jag förstår att om man aldrig jobbat med skapande och enbart retoriskt diskuterar juridiska termer gällande upphovsrätt, efter ngt års harvande på bloggar, kan störa sig på att de som jobbar med skapande inte håller sig till juridiskt korrekt språk.”

  Tycker du inte det är en ganska signifikant skillnad mellan att påstå sig sälja ett intellektuellt verk, ett intellektuellt verk som existerar oavsett eventuellt upphovsrättslagstiftning och som inte utgör egendom, mot att sälja ett begränsat lagstiftat monopol, som bara existerar om staten privilegierar en med det monopolet från första början?

  Sen stör jag mig inte på din okunskap, men det är väl alltid bra om kan kan använda språket korrekt, speciellt när man som du tydligen ägnar sig åt relaterade sysslor? Det kan ju bli svårt för andra att förstå vad du egentligen menar annars, när du helt irrelevant blandar in dina personliga sysslor för att försöka förminska vikten av din okunskap.

  >> ”..då hade det troligen kallats ”Exklusivitetsstöld”.”

  >> ”Nej, eftersom det exklusiva kallas för identitet, så kallas det helt korrekt för identitetsstöld.”

  > ”Du skrev tidigare; ”så berövas innehavaren på den exklusiva användningen…”

  > Med dina meningar ovan är det inte identiteten som är avlägsnad utan endast det ”exlusiva användandet”.´”

  Exklusiviteten och det exklusiva användandet är det som gör en identitet till en identitet, den identiteten som åsyftas i begreppet identitetsstöld.

  > ”Än en gång, identiteten finns kvar hos ”identitets innehavaren” oavsett hur många andra eller hur mycket någon annan än nyttjar den. Det är endast exlusiviteten som är avlägsnad och exlusiviteten går troligen inte att stjäla, eller ens kopiera.”

  När exklusiviteten har upphört att existera, så är det inte länge en fungerande identitet. När nån begår det som kallas identitetsstöld, så har exklusiviteten försvunnit. Kriteriet för att ordet stöld ska kunna användas semantiskt om något är att något ändligt försvunnit, vilket det har i fallet med identitetsstöld.

  > ”Det är troligen inte ens ett brott i Sverige att göra det, så hur skulle det kunna vara att stjäla?”

  Nu har du förvirrat dig själv igen. Vi pratar om den semantiska användningen av ordet stöld, och där krävs inte att något juridiskt brott begåtts, för att ordet ska platsa, såsom i exempelvis ”stjäla någons hjärta”.

  > ”Eh, han heter fortfarande Anders Persson, han existerar fortfarande, alla ser honom och han rör sig, han använder sitt bankkonto (tillhörande Anders Persson), han har ett (giltligt) körtkort som det står Anders Persson på, det står Anders Persson på lönesedeln. Identiteten fungerar uppenbarligen fortfarande. Vad är det som är inkorrekt?”

  Nu har du nog missförstått vad det är som utgör identiteten. Ovan uppräknade faktum gällande vad som fortfarande fungerar är inte likställt med att hans identitet fortfarande är exklusiv, och alltså unikt identifierar honom. Den identifierar även en annan person, identitetstjuven. När en identitet upphör att exklusivt identifiera en enskild person, så är det inte länge en korrekt fungerande identitet.

  > ”Eh, försvunna? Betyder nu helt plötsligt ”försvunna” samma sak som ”stulna”?”

  Även här gäller diskussionen när man semantiskt kan säga att något har stulits, inte juridiskt. När ändliga skattepengar eldas upp på något helt meningslöst, så är dom sen försvunna, och då är det fullt möjligt att korrekt semantiskt påstå att det slöseriet med skattepengarna är stöld.

  > ”Aha, så nu är en ”identitet” en ”egendom” i och med att du kan stjäla den, eller är det en rättighet?”

  Nu blandar du dels ihop två olika diskussioner, den gällande vad du inte sålde(intellektuella verk, som inte utgör egendom), och diskussionen gällande identitetsstöld, och dels blandar du ihop den juridiska betydelsen av ordet stöld, och den semantiska användningen av ordet gällande att något försvunnit.

  Det var diskussionen om vad du säljer, och faktumet att intellektuella verk inte utgör egendom, som fick dig att starta upp en helt orelaterad sidodiskussion om begreppet stöld, gällande dess semantiska användning.

  > ”Du ledde sedan in det hela på ”stöld”..”

  Nej, diskussionen handlade om dom upphovsrättsmonopol du påstår dig sälja och gällande den diskussionen så skrev jag följande:

  > ”Säkerligen säljer du upphovsrättsmonopol till verk du skapat, men det var ju inte det du skrev första gången, inte sant? Men då har du lärt dig det nu då, att ett intellektuellt verk aldrig är egendom och inte heller kan säljas och ägas, eller därmed stjälas?”

  Där var det den juridiska betydelsen av egendom, säljas, äga och stjälas som var uppe på tapeten.

  > ”..varpå jag påpekar att Anna använder ordet..”

  Precis, då startade du upp diskussionen om den semantiska användningen av ordet stöld. Varför vet jag inte för det hade ingenting med tidigare konstaterade juridiska faktum gällande egendom att göra.

  > ”..på ett sätt som vanligen ger pirater tuppjuck.”

  Nej, som jag har förklarat för dig ett flertal gånger nu , men som du verkar vara helt oförmögen att förstå, Anna använder inte ordet stöld på ett sätt som pirater vanligtvis opponerar sig mot. Hon använder det semantiskt gällande att något ändligt försvunnit. Då är det helt korrekt använt. Det pirater opponerar sig emot är när det används för att beskriva att man tillverkat kopior med sin egna egendom, såsom fildelare gör, när alltså inget ändligt objekt försvunnit från en tidigare innehavare.

  Kommer du fatta denna gången?

  > ”Du skrev ordet stöld först, inte jag.”

  Att jag använde ordet stjäla beskrivandes dess juridiska betydelse, är inte likställt med att det var jag som drog igång en enorm sidodiskussion om den semantiska användningen av ordet stöld, och hur Anna Troberg har använt uttrycket, det var faktiskt du som gjorde det med följande irrelevanta stycke:

  >> ”Du kanske skall snacka samman dig med Anna Troberg som använder ordet”stöld” vidklyftigt på sin bloggileblogg.
  >> Jag brukar själv kalla kränkningar av upphovsrätt för upphovsrättsbrott, vilket är en brottslig handling precis som inbrott, bedrägeri, förfalskning eller (hugaligen) stöld.
  >> Sen tycker jag att Anna Troberg har all rätt i världen att använda ordet stöld för att beskriva vad hon anser vara en felaktig fördelning av skattemedel trots att det uppenbarligen juridiskt sett inte rör sig om stöld.
  >> Det är dock underhållande att PP ordföranden använder ordet på ett sätt som vanligen ger PPanhängare tuppjuck.
  >> Sen finns det ju uttryck som ”stjäla någons tid”, ”identitetsstöld” och att ”stjäla någons hjärta”.”

  > ”Eftersom du inte på någotvis kan påvisa eller länka till något som skulle bekräfta ditt osakliga hävdande;

  >> ”ett obestridligt faktum som justitiedepartementet kan bekräfta åt dig”

  > så är din meningen inget annat än skitsnack då det omöjligen kan vara obestridligt.”

  Det där citatet kommer från en diskussion med NTP. Han har inte svarat sen dess eller ifrågasatt det påstådda.

  > ”Du hittar på att ett ord finns i en mening trots att det inte finns där,..”

  Nej, jag har aldrig påstått att ett ord finns i en mening, trots att det inte finns där.

  > ”Och detta från en individ som mirakulöst läser ordet ”utveckling” i en mening där ordet inte finns.”

  Vilket jag inte har gjort.

  > ”Eller skulle du kunna vara så vänlig att markera ordet ”utveckling” i nedan mening?

  >>”Syftet med upphovsrätten är att stimulera konstnärligt och litterärt skapande genom att ge den som skapat något rätten att kunna bestämma över och tillgodogöra sig resultatet av sitt skapande.””

  Jag har aldrig påstått att ordet utveckling finns med i den meningen.

  > ”Det är ju precis så din projecerade självbild framstår.”

  Jag har aldrig påstått mig ha ett finger med i något, eller att jag skulle vara det allra minsta relevant för några händelser, jag har inte heller diskuterat mig själv, eller kommit med några påståenden om vad jag gör eller är i något sammanhang, så hur du kan uppleva någon slags projicering av en självbild förstår jag inte. Dessutom så är inte hur du upplever andra det allra minsta relevant för diskussionen, så det finns ingen anledning för dig att ta upp det överhuvudtaget.

  >> ”Om du har synpunkter på att Justitiedepartement har översatt ordet lite galet så är du välkommen att ta upp det med dom, ”

  > ”Du skriver att de ”har översatt ordet lite galet”, det är din text inte min.”

  Det ska läsas i sitt sammanhang vilket var i ett svar på följande text från dig..

  > ”Nej, det är en fullkomligt felaktig översättning oavsett vilket mer än hundra år gammalt lexikon du än kommer släpandes med. Det Engelska ordet ”progress” motsvarar inte på något vis det svenska ordet ”skapande”.”

  ..där du kritiserar en översättning som Justitiedepartement gjort.

  > ”Och jag har absolut inga synpunkter på deras översättning där ingen motsvarighet till ordet ”progress” existerar. jag har enbart synpunkter på din hittepå tolkning.”

  Jag har som sagt inte försökt tolka något.

  > ”Och frågorna gällande vad Johana Nylander har med ngt av detta att göra kvarstår..”

  Vilket är besynnerligt eftersom jag fem gånger påpekat att ingen har påstått att så skulle vara fallet.

  > ”Du skrev ju att jag skulle förkovra mig med en länk..”

  Absolut, och sen var den diskussionen slut.

  ”..och sedan fortsatte du med att berätta vad du skulle göra nu…”

  Precis, något helt annat, som ingen har påstått skulle ha med vår diskussion att göra, utöver du själv då, av någon anledning.

  > ”har du gjort det du skulle göra?”

  Absolut.

  > ”vad blev resultatet?”

  Vad har det med diskussionen att göra?

  > ”Du exemplifierar med vad du vill framställa som någon som anser sig varandes allsmäktigt med ett exempel som du sedan själv påvisar varandes en individ som inte är allsmäktig?”

  Korrekt, individer som tror sig vara allsmäktiga är i själva verket aldrig det, dom är vanligtvis bara psykiskt sjuka.

  > ”Vad är det du vill säga med detta?”

  Du pålade mig helt ologiskt epitetet allsmäktig, så jag visade ett exempel på hur dom som tror sig vara allsmäktiga(och alltså även dom som man helt korrekt nedlåtande skulle kunna kalla allsmäktiga) brukar uttrycka sig, gällande att dom inbillar sig att dom har ett finger med i allt möjligt, något jag aldrig har påstått eller försökt göra mig gällande mig ha, varvid det inte finns något belägg för att kalla mig allsmäktig.

  Du är alltså fullt välkommen att ägna dig åt personangrepp(..om du tycker såna argumentationsfel är något man ska ägna sig åt i diskussioner), och kalla mig för ord i nedlåtande syfte, men då kan du ju åtminstone försöka använda ord som någorlunda passar in.

  > ”..på samma sätt som hon läser ut ordet ”progress” varandes en del av en svensk mening från justitiedepartementet där ordet uppenbarligen inte i någon form existerar”

  Vilket jag aldrig har gjort.

  > ”Att skriva än mer skitsnack i stället för att länka till fakta resulterar endast i ändå mer skitsnack då avsaknaden av verifiering av påståendet mer än väl verifierar skitsnacket.”

  Det är du givetvis välkommen att tycka och hävda, men det förändrar inte faktumet att det inte existerar någon kausalitet mellan avsaknad av länkande och huruvida ett påstående är skitsnack eller inte, vilket var vad du felaktigt påstod. Inte heller är att upplysa dig om ett faktum på något sätt skitsnack.

  Jag frågade vad det är du vill ha länkat, men fick inget svar. Kontaktuppgifter kan du nog hitta på egen hand. Sen får du kontakta Justitiedepartementet och eventuellt den som skrev texten, så kan den bekräfta att det förhåller sig på exakt det sätt jag påstår att det gör gällande vad den svenska texten bygger på, och gällande vilka engelska ursprungsord man ämnat återge på meningsfull svenska.

  Men hela den här diskussionen är ett helt irrelevant sidospår, som du desperat håller dig fast vid för att slippa ta den egentliga diskussionen om målet med upphovsrätten, och faktumet att målet med all lagstiftning givetvis är att ge allmännytta, aldrig individnytta. En diskussion du har släppt helt sen kommentar #24.

  Kommentar av Fredrika — 20 januari 2012 @ 23:38

 34. @Fredrika

  Oj vilken rolig Fredagskväll du verkar ha haft med att bloggkäfta 23.38.

  Nu spelar ungarna innebandy så jag har lite tid över (denna information är avsedd för dig, bara så att du vet det, jag menar det står @Fredrika ovan, men du menar ju att om infon inte är direktrelaterad till ett citat från föregående individ så är texten inte avsedd för adressaten, men som sagt den är dig avsedd).

  ————

  ”> Så du påstår att ”progress” motsvarar ”utveckling” (vilket det skulle kunna göra) som sedan i ngt syrat tillstånd skulle motsvara ”skapande” (vilket det inte gör).”
  I just den meningen ja, där motsvarar utveckling progress i den engelska meningen. Generellt har jag inte påstått att det ena ordet motsvarar det andra, vilket var det påstående jag bemötte.”

  Lol, ”I just den meningen ja!”
  Engelska ordet ”progress” motsvarar inte i några meningar ordet utveckling. Dessa ord har aldrig och kommer aldrig att motsvarat varandra oavsett hur många mil citatosande bloggkäftande du än må plita ned.

  Men, det är helt din frihet att uppfinna betydelser och nyttja hittepå översättningar bäst du vill, lol.

  ———–

  ”Tycker du inte det är en ganska signifikant skillnad mellan att påstå sig sälja ett intellektuellt verk, ett intellektuellt verk som existerar oavsett eventuellt upphovsrättslagstiftning och som inte utgör egendom, mot att sälja ett begränsat lagstiftat monopol, som bara existerar om staten privilegierar en med det monopolet från första början?”

  Lol Fredrika, då jag säljer dylikt flera gånger året om så tycker jag uppenbarligen inte att det är en signifikant skillnad.
  Det finns två lägen, 1: anting köper de min tid, eller så 2: köper de rubbet.
  Vid tillfälle 1 får de betala omigen varje gång de vill nyttja resultatet av mitt arbete utöver första gången, vid tillfälle 2 betalar de mycket mer från början och får tutti och behöver aldrig igen betala för det.
  Papperna lämnas och hanteras av de där gråa blodsavsaknande indivderna vars namn man aldrig kommer ihåg med ansikten som inte syns, ja just det, dom som kallar sig jurister.

  Så länge jag får betalt i tid (alltid fungerat när man jobbar med stora bolag, inklusive skivbolag) så har jag aldrig brytt mig om ngt annat än att summan i kontraktet stämmer med det som kommer in på bankkontot.

  ————–

  ”Nu har du nog missförstått vad det är som utgör identiteten. Ovan uppräknade faktum gällande vad som fortfarande fungerar är inte likställt med att hans identitet fortfarande är exklusiv”

  Identiteten finns kvar, den är bara inte länge exklusiv.
  Alltså är inte identiteten ”försvunnen” och inte heller ”stulen” varken juridiskt eller enligt din och Annas semantiska defintion av ”stulen” då en identitet i sig själv inte är ”ändlg” orginalet finns ju alltid kvar.

  ————–

  ”Nu blandar du dels ihop två olika diskussioner, den gällande vad du inte sålde (intellektuella verk, som inte utgör egendom), och diskussionen gällande identitetsstöld,”

  Ja de är båda hyfsat immateriella.

  —————

  ”Precis, då startade du upp diskussionen om den semantiska användningen av ordet stöld. Varför vet jag inte för det hade ingenting med tidigare konstaterade juridiska faktum gällande egendom att göra.”

  Därför att du liksom tog upp ordet stöld först.

  ————–

  ”Hon använder det semantiskt gällande att något ändligt försvunnit. Då är det helt korrekt använt. Det pirater opponerar sig emot är när det används för att beskriva att man tillverkat kopior med sin egna egendom, såsom fildelare gör”

  Ja, ni väljer lite som ni själva tycker och tänker, många anser (semantiskt då alltså) stöld varandes när någon lägger rabarber på något de inte har rätten till.
  Eller liksom, den som olovligen tager vad annan tillhör.

  ————–

  ”Att jag använde ordet stjäla beskrivandes dess juridiska betydelse, är inte likställt med att det var jag som drog igång en enorm sidodiskussion om den semantiska användningen av ordet stöld, och hur Anna Troberg har använt uttrycket, det var faktiskt du som gjorde det med följande irrelevanta stycke:”

  Det var du som släpade in ordet stöld i diskussionen, inte jag. Om ordet ”stöld” är ”stöld” enligt jurudiken så torde detsamma vara ”stöld” enligt semantiken.
  Jag påpekar endast det komiska i att PP ordföranden använder ordet stöld på ett sätt som vanligen ger ordföranden själv stort tuppjuck. Vilket öppnar upp för alla andra att använda ordet ”stöld” på samma ”vidlyftiga” och fritolkande sätt oavsett om det stämmer överens med Fru Trobergs sätt eller inte. För semantiskt tolkas stöld ofta som, den som olovligen tager vad annan tillhör.

  —————-

  ”Precis, något helt annat, som ingen har påstått skulle ha med vår diskussion att göra, utöver du själv då, av någon anledning.
  > ”har du gjort det du skulle göra?”
  Absolut.
  > ”vad blev resultatet?”
  Vad har det med diskussionen att göra?”

  ja vad har det med diskussionen att göra?
  Varför skriver du något som är helt irrelevat för diskussionen med mig, i ett email till mig?

  Varför svarar du på frågan ”Har du gjort det?” men inte på frågan ”Vad blev resultatet?” varför skulle svaret på den andra frågan vara mer irrelevant än svaret på den första frågan?

  Och det är fortfarande du som blajade på om Johanna Nylander i en text som enbart var addresserad till mig, En text där du uppenbarligen vill ge mig information om att du skall kolla upp saker om Johanna Nylander.

  Nu fick jag lust att Googla Johanna Nylander och Fredrika Guldpirat… och se där… du har skrivit på Johanna Nylander blogg en gång i tiden. Om ”Powerpuffpinglorna”. Har din efterforskning att göra med ”Powerpuffpinglorna”.
  Jag brukade läsa ”Powerpuffpinglorna” för mina barn, Mojo Jojo på dig.

  ————–

  ”Du pålade mig helt ologiskt epitetet allsmäktig, så jag visade ett exempel på hur dom som tror sig vara allsmäktiga(och alltså även dom som man helt korrekt nedlåtande skulle kunna kalla allsmäktiga) brukar uttrycka sig, gällande att dom inbillar sig att dom har ett finger med i allt möjligt, något jag aldrig har påstått eller försökt göra mig gällande mig ha, varvid det inte finns något belägg för att kalla mig allsmäktig.”

  Skulle du då kunna länka till den individ du exemplifierar med så att jag kan bedömma om jag skulle uppfatta denne individ som troende sig själv varandes ”allsmäktig”, jag menar (ursäkta mig) jag tror ju inte på varken dig eller dina tolkningar.

  Jag menar ” individer som tror sig vara allsmäktiga är i själva verket aldrig det, dom är vanligtvis bara psykiskt sjuka.” det är ju ganska alvarligt att hävda detta om någon annan.

  —————–

  ”Jag frågade vad det är du vill ha länkat, men fick inget svar. Kontaktuppgifter kan du nog hitta på egen hand. Sen får du kontakta Justitiedepartementet och eventuellt den som skrev texten, så kan den bekräfta att det förhåller sig på exakt det sätt jag påstår att det gör gällande vad den svenska texten bygger på, och gällande vilka engelska ursprungsord man ämnat återge på meningsfull svenska.”

  Eh, det är du som hävdar ett ords närvarande betydelse (trots att ordet inte finns där) i en mening författad av Justitiedepartementet.
  Det är du som hävdar något som uppenbarligen inte finns, vill du övertyga någon vätte eller fe så är det, även i det värsta bloggpöbelträsket, kotym med en länk för att bekräfta ett påstående.

  Du har uppenbarligen ingen dylik länk, alltså är din text skitsnack och om du inte gillar ordet skitsnack så kan vi ersätta det med; Din text är inte verifierade utan enbart ett tomt påstående.

  ——————

  ”Men hela den här diskussionen är ett helt irrelevant sidospår, som du desperat håller dig fast vid för att slippa ta den egentliga diskussionen om målet med upphovsrätten, och faktumet att målet med all lagstiftning givetvis är att ge allmännytta, aldrig individnytta. En diskussion du har släppt helt sen kommentar #24.”

  Lol, Så nu bestämmer du vad diskussionen handlar om?
  Då bestämmer jag att diskussionen handlar om retoriskrundvandring i de tomma meningslösa PPträskmarkernas trakter, långt där borta i meningslösheten där fröken Fredrika guldpirat brukar spendera sina fredagskvällar.

  Jag kom in i detta kommentarsfält genom att ifrågasätta ditt påstående om ”illegitimt monopol”, vilket är ytterligare hittepå från din sida.

  Peace on;-)

  Kommentar av Sten — 21 januari 2012 @ 12:25

 35. @Sten — 21 januari 2012 @ 12:25

  > ”Engelska ordet ”progress” motsvarar inte i några meningar ordet utveckling.”

  Om någon översätter en engelsk text till svenska, och av något skäl väljer att översätta ordet progress med skapande, så motsvarar ordet skapande progress i den översatta meningen.

  > ”Identiteten finns kvar, den är bara inte länge exklusiv.
  Alltså är inte identiteten ”försvunnen” ”

  En identitet är något som exklusivt identifierar en enskild individ. Om inte kriteriet exklusivitet är uppfyllt, så är det inte längre en korrekt fungerande identitet. Då är något försvunnet. Då kan det semantiskt helt korrekt beskrivas skett en stöld. Sen används begreppet identitetsstöld, för det är lite mer talande och förståeligt, än exklusivitetsstöld.

  > ”..och inte heller ”stulen” varken juridiskt eller enligt din och Annas semantiska defintion av ”stulen” då en identitet i sig själv inte är ”ändlg” orginalet finns ju alltid kvar.”

  Att du använder ordet original om identitet antyder att du fortfarande inte förstått vad begreppet identitet syftar på. Det syftar på exklusiviteten. Antingen är det exklusivt eller så är det inte det. Är det inte exklusivt så har något försvunnit. Varvid det helt korrekt är stöld semantiskt.

  > ”Ja de är båda hyfsat immateriella.”

  Vilket inte förändrade faktumet att du blandade ihop två olika aspekter från två olika diskussioner.

  > ”Därför att du liksom tog upp ordet stöld först.”

  Så när nån diskuterar juridiska faktum och nämner begreppet stöld, i dess juridiska mening, då känner du dig genast tvångsmässigt tvungen att starta en irrelevant sidodiskussion om ordets semantiska användning? Jamendåså.

  > ”..många anser (semantiskt då alltså) stöld varandes när någon lägger rabarber på något de inte har rätten till. Eller liksom, den som olovligen tager vad annan tillhör.”

  Vilket fildelare inte gör. Fildelare tillverkar något med sin egna egendom. Att tillverka något med sin egna egendom är inte att man lägger rabarber på något, eller tager vad som annan tillhör. Inget ändligt har tagits, inget ändligt är försvunnet, vilket är dom relevanta kriterierna.

  > ”Det var du som släpade in ordet stöld i diskussionen, inte jag.”

  Jag skrev en mening om egendom, gällande en diskussion du hade startat, och jag hade bl a med ordet stöld gällande dess juridiska mening. Genast kände du dig tvingad att dra igång en helt irrelevant sidodiskussion om dess semantiska betydelse. Att jag använde ett juridisk uttryck i en mening om juridik är inte likställt med att du måste starta sidodiskussioner. Du gör iofs som du vill.

  Men förvirra dig inte gällande vem det var som startade sidodiskussionen om begreppets semantiska användning, det var du, och som jag helt korrekt påpekade, om du har mer frågor om Annas semantiska användning av ordet så ta upp dom med henne.

  > ”Om ordet ”stöld” är ”stöld” enligt jurudiken så torde detsamma vara ”stöld” enligt semantiken.”

  Stöld enligt juridiken är berövande av ändlig egendom från tidigare innehavare, så den försvinner från dess ägo. Berövande av ändlig egendom från tidigare innehavare, så den försvinner, kan helt korrekt kallas för stöld även semantiskt sett. Det förändrar dock inte faktumet att begreppet inte går att applicera på handlingen att tillverka något med sin egna egendom. En handling som inte innebär att någon ändlig egendom försvinner från en tidigare innehavare.

  > ”Jag påpekar endast det komiska i att PP ordföranden använder ordet stöld på ett sätt som vanligen ger ordföranden själv stort tuppjuck.”

  Vilket hon inte gör, något du nu fått förklarat för dig sex gånger. Komiken uppstår av att du tydligen är helt oförmögen att förstå vad som faktiskt invänds emot.

  > ”Vilket öppnar upp för alla andra att använda ordet ”stöld” på samma ”vidlyftiga” och fritolkande sätt oavsett om det stämmer överens med..//..Trobergs sätt eller inte. För semantiskt tolkas stöld ofta som, den som olovligen tager vad annan tillhör.”

  Annas användande av ordet öppnar inte upp för ny semantisk användning av begreppet stöld, hon använde det exakt som det redan används semantiskt, gällande att något ändligt försvunnit.

  Eftersom fildelare inte tager något ändligt som annan tillhör, så funkar det inte heller där. Fildelare tillverkar något med egendom som tillhör fildelaren. Det intellektuella verket utgör inte egendom och tillhör inte heller någon. Någon semantisk stöld kan omöjligt hävdas ha skett, eftersom inget ändligt har försvunnit.

  > ”Varför skriver du något som är helt irrelevat för diskussionen med mig, i ett email till mig?”

  Vilket jag inte har gjort. Jag har skrivit en öppet publicerad kommentar, ämnad till alla som tar del av den, innehållandes dels svar på en del citat från dig, och dels något helt annat.

  > ”..i en text som enbart var addresserad till mig..”

  Nej, det var den inte. Du har fortfarande inte förstått trots att jag förklarat det flera gånger, att det högst upp i kommentaren pekade på vilket inlägg det citerade ursprungligen återfanns i, inte vem absolut all text i kommentaren riktade sig till.

  > ”Skulle du då kunna länka till den individ du exemplifierar med så att jag kan bedömma om jag skulle uppfatta denne individ som troende sig själv varandes ”allsmäktig”.”

  Du menar att du nu inte ens känner till vad begreppet allsmäktig syftar på, och att jag behöver utbilda dig i det med, för att du ska förstå att din användning av begreppet var felaktig? Det kan du nog utbilda dig själv i. Eller inte. Jag tänker inte göra det, eftersom det här är ett helt irrelevant sidospår.

  > ”det är ju ganska alvarligt att hävda detta om någon annan.”

  Det är allvarligt att hävda att individer som tror sig vara allsmäktiga är i själva verket aldrig är det, utan vanligtvis bara psykiskt sjuka?

  > ”Eh, det är du som hävdar ett ords närvarande betydelse (trots att ordet inte finns där)..”

  Nej, jag har inte hävdat ”ett ords närvarande betydelse”.

  > ”Det är du som hävdar något som uppenbarligen inte finns..”

  Nej, jag har inte hävdat något som inte finns.

  > ”Jag kom in i detta kommentarsfält genom att ifrågasätta ditt påstående om ”illegitimt monopol”, vilket är ytterligare hittepå från din sida.”

  Jag klargjorde väldigt tydligt det bakomliggande resonemanget om dokumenterat verifierbart behov, funktion och proportionalitet, som används gällande legitim lagstiftning, och avslutade med att fråga dig om du ansåg motsatsen, varvid du isånafall hade kunnat hävda detta, och med det legitimerat varenda lag i världens alla diktaturer. Vid det skedet släppte du den tråden för du ville väl inte hävda att diktaturers lagstiftning var legitim lagstiftning.

  Kommentar av Fredrika — 21 januari 2012 @ 16:11

 36. @ Fredrika

  Wow.

  Verkligen tung (som i mycket) läsning här. Jag måste säga att jag är imponerad av att du orkat förklara allting lika detaljerat gång på gång, trots att dina riktigt utförliga och tydliga resonemang av någon outtalad anledning inte blivit förstådd ens på den mest fundamentala språkliga nivån.

  Faktum är jag att i ett kommentarsfält hittills aldrig sett, i brist på bättre ord, fullt begriplig svenska missförstås i en sådan stor skala. Ej har jag heller sett denna enorma fixering på att, efter att ha fått sina påstående motbevisade, starta, och in i absurdum hålla liv i, irrelevanta sidodiskussioner, som till synes har uppstått på så lama grunder som att ”ett ord återfanns i meningen”.

  Som om allt detta inte vore nog i sig. Hur bemöter man en person som, efter åtskilliga förklaringar, inte verkar förstå innebörden av en sådan simpel fras som, ”Nu ska jag ägna mig åt helt andra saker”, och istället desperat och upprepade gånger, trots förklaringar, försöker få det till att handla om sig själv?

  Kommentar av Professor — 21 januari 2012 @ 18:45

 37. @Fredrika

  ”Om någon översätter en engelsk text till svenska, och av något skäl väljer att översätta ordet progress med skapande, så motsvarar ordet skapande progress i den översatta meningen.”

  Men nu har ingen (eller någon) valt att översätta ordet ”progress” med ordet skapande.
  Det är bara hittepå från din sida vilket är klart och tydligt då du inte kan verifiera din villfarelse med ngt.

  ————–

  ”En identitet är något som exklusivt identifierar en enskild individ. Om inte kriteriet exklusivitet är uppfyllt, så är det inte längre en korrekt fungerande identitet. Då är något försvunnet. Då kan det semantiskt helt korrekt beskrivas skett en stöld. Sen används begreppet identitetsstöld, för det är lite mer talande och förståeligt, än exklusivitetsstöld.”

  Nu är ju varken identitet eller exklusivitet ngt du kan äga, så hur skulle det kunna bli stulet?

  ————–

  ”Att du använder ordet original om identitet antyder att du fortfarande inte förstått vad begreppet identitet syftar på. Det syftar på exklusiviteten. Antingen är det exklusivt eller så är det inte det. Är det inte exklusivt så har något försvunnit. Varvid det helt korrekt är stöld semantiskt.”

  Vad vill du kalla det ursprungliga identiteten då?
  Jag menar om det först finns 1 exklusiv identitet och sedan ytterligare en identitet (vid detta laget inte exklusiv) vad kallar du denna andra identiska identitet?
  Sen omigen, är ordet ”försvunnen” absolurt inte samma sak som ”stulen”.

  ————-

  ”Så när nån diskuterar juridiska faktum och nämner begreppet stöld, i dess juridiska mening, då känner du dig genast tvångsmässigt tvungen att starta en irrelevant sidodiskussion om ordets semantiska användning? Jamendåså”

  Enbart ett påpekande om att ordet ”stöld” används i icke juridiska sammanhang och då på sista tiden av Troberg. Där damen i fråga nyttjar ordet för att beskriva en situation som inte inkluderar fenomenet att någon har blivit av med något och då semantiskt inte uppfyller det hittepå vilkor du själv sätter upp för att ordet ”stöld” semantiskt skulle kunna användas.

  ————-

  ”Vilket fildelare inte gör. Fildelare tillverkar något med sin egna egendom.”

  Fildelare gör väl ingenting brottsligt alls
  Det är väl de som fildelare illegalt som begår upphovsrättsbrott, eller? och då är det väl knappast så att de tillverkar något med sin ”egendom” när immateriella verk vanlig inte anses varandes någons ”egendom”, eller?
  Jag menar man äger troligen inte sin identitet eller exklusivteten till den, lika lite som man äger det immateriella verket, eller?

  ————

  ”Jag skrev en mening om egendom, gällande en diskussion du hade startat, och jag hade bl a med ordet stöld gällande dess juridiska mening. Genast kände du dig tvingad att dra igång en helt irrelevant sidodiskussion om dess semantiska betydelse. Att jag använde ett juridisk uttryck i en mening om juridik är inte likställt med att du måste starta sidodiskussioner.”

  Ja, det var du som använde ordet stöld först, skönt att den diskussionen är över.
  Vad som är en sidodiskussion eller inte är inget du bestämmer över. Vi diskuterar ett ord du tog in i diskussionen, inte jag.

  Du använde ett ord och jag reflekterar över ordets mångfaseterade användningsområde och dess medföljande definitioner, där du semantiskt insisterar på att omfördelade skattemedel innebär att någon blivit av med något trots att det i berörda situation inte finns något belägg för att någon skulle ha blivit av med något.

  ————-

  ”Stöld enligt juridiken är berövande av ändlig egendom från tidigare innehavare, så den försvinner från dess ägo.”

  Det är ingen som säger något annat.

  —————

  ”Berövande av ändlig egendom från tidigare innehavare, så den försvinner, kan helt korrekt kallas för stöld även semantiskt sett. Det förändrar dock inte faktumet att begreppet inte går att applicera på handlingen att tillverka något med sin egna egendom.”

  Hur var det där med egendom? immateriella verk räknas väl inte som egendom eller? så när ett verk delas via diverse tjänster så är det aldrig i någons egendom, eller?

  ————-

  ”> ”Jag påpekar endast det komiska i att PP ordföranden använder ordet stöld på ett sätt som vanligen ger ordföranden själv stort tuppjuck.”
  Vilket hon inte gör, något du nu fått förklarat för dig sex gånger. Komiken uppstår av att du tydligen är helt oförmögen att förstå vad som faktiskt invänds emot.”

  Det spelar ju ingen roll hur många gånger du försöker förklara något när själva förklarandet är felaktigt varje gång.
  Trobergs exempel är felaktigt, ingen blir av med något då ingen har flyttat skattemedel på det vis hon påstår.

  ————–

  ”Annas användande av ordet öppnar inte upp för ny semantisk användning av begreppet stöld, hon använde det exakt som det redan används semantiskt, gällande att något ändligt försvunnit.”

  Nej, ingen har blivit av med något vid Trobergs exemplifiering då den omfördelning hon påstår ha inträffat inte har inträffat.

  —————

  ”Vilket jag inte har gjort. Jag har skrivit en öppet publicerad kommentar, ämnad till alla som tar del av den, innehållandes dels svar på en del citat från dig, och dels något helt annat.
  > ”..i en text som enbart var addresserad till mig..”
  Nej, det var den inte. Du har fortfarande inte förstått trots att jag förklarat det flera gånger, att det högst upp i kommentaren pekade på vilket inlägg det citerade ursprungligen återfanns i, inte vem absolut all text i kommentaren riktade sig till.”

  Så Fredrika då tolkar jag det så här;
  Johanna Nylander (och hennes illegala involvering vid spionage på Sossar, samt falska ryktesspridning om ministrars kärleksliv och textväxling gällande Powerpuffar) har inget med mig Sten att göra och den individ du påstår allsmäktigt ha hävdat sig ha sänkt TPB har inte heller något med mig Sten att göra.

  Skönt, då vet jag att om dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.

  —————

  ”Du menar att du nu inte ens känner till vad begreppet allsmäktig syftar på, ”

  Nej. det menar jag inte.

  —————

  ”Jag klargjorde väldigt tydligt det bakomliggande resonemanget om dokumenterat verifierbart behov, funktion och proportionalitet, som används gällande legitim lagstiftning, och avslutade med att fråga dig om du ansåg motsatsen, varvid du isånafall hade kunnat hävda detta, och med det legitimerat varenda lag i världens alla diktaturer. Vid det skedet släppte du den tråden för du ville väl inte hävda att diktaturers lagstiftning var legitim lagstiftning.”

  Kulturdikatatur är ju något PP vill införa.

  —————–

  Du skrev tidigare;
  ”Man får lära sig i grundskolan att målet, dvs syftet med all lag, är att ge en samhällelig allmännytta.”

  Och jag säger att det inte stämmer. Det finns diverse andra anledningar och syften till att lagar skrivs.

  Så ovan är precis som din andra högst privata vantolkning av justitiedepartementets text alltså enbart hittepå. Ordet ”progress” finns inte på något sätt med i den texten.

  —————

  @Fredrika
  Nu är hasselbackspotatisen färdig i ungnen och skall förtäras med ungarnas favorit, hemmagjorda burgare.

  Peace out

  Kommentar av Sten — 21 januari 2012 @ 20:01

 38. @ Professor

  Oj, blir det tungt när det inte kammas medhårs, inte ryggdunkas och när upprepande av förklaringar som är felaktiga inte köpes.

  Kommentar av Sten — 21 januari 2012 @ 20:20

 39. @ Sten

  Fildelare gör väl ingenting brottsligt alls
  Det är väl de som fildelare illegalt som begår upphovsrättsbrott, eller?

  Fin motsägelse där.

  och då är det väl knappast så att de tillverkar något med sin ”egendom” när immateriella verk vanlig inte anses varandes någons ”egendom”, eller?

  De använder sin egendom till att tillverka en kopia av en digital fil. Att man ej kan äga immateriella ting är fullkomligt irrelevant för detta simpla faktum.

  Och jag säger att det inte stämmer. Det finns diverse andra anledningar och syften till att lagar skrivs.

  Självklart är syftet med lagar att de skall gynna samhället i stort. Hur skulle man annars rättfärdiga tvång mot sina egna medborgare menar du?

  @Fredrika
  Nu är hasselbackspotatisen färdig i ungnen och skall förtäras med ungarnas favorit, hemmagjorda burgare.

  Peace out

  Så efter all denna hysteri om din upplevda inbillning att Fredrika adresserade sitt upplysande, om vad hon skulle göra efter hon postat kommentaren, till dig med någon slags hemlig undermening relevant för diskussionen, så kommer du här och gör precis vad du fantiserat ihop att Fredrika gjorde.

  Ska det här ses enbart som en omogen akt från din sida, eller förväntar du dig att Fredrika ska slå upp ”hasselbackspotatis” i Google för att hitta relevansen till hennes kommentar, liknande ditt meningslösa tillvägagångssätt tidigare?

  Klart dock är att det har noll relevans för diskussionen.

  Kommentar av Professor — 21 januari 2012 @ 20:53

 40. @ Sten

  @ Professor

  Oj, blir det tungt när det inte kammas medhårs, inte ryggdunkas och när upprepande av förklaringar som är felaktiga inte köpes.

  Ifall du vill föra en diskussion med mig får du allt komma med riktiga argument, och inte substanslösa och diffusa yttringar som ovan. Det är väl ändå inte så mycket begärt, är det?

  Kommentar av Professor — 21 januari 2012 @ 21:03

 41. @21 januari 2012 @ 20:01

  > ”Men nu har ingen (eller någon) valt att översätta ordet ”progress” med ordet skapande.”

  Jo, i den aktuella texten är det exakt så det förhåller sig.

  > ”Det är bara hittepå från din sida vilket är klart och tydligt då du inte kan verifiera din villfarelse med ngt.”

  Som sagt, någon sådan kausalitet existerar inte. Det är ett påhitt från din sida. Justitiedepartementet skriver tusentals texter varje år, men det existerar inte nödvändigtvis länkbart material på deras sajt, innehållandes förklaringar som beskriver varenda underliggande referens eller tanke hos den som skrev texten.

  Ska en sån självklarhet behöva förklaras för dig?

  Dessutom, som jag har sagt flera gånger, du kan släppa det sidospåret helt, om du inbillar dig att allt som inte går att länka är falskt, och så går vi uteslutande på den svenska texten, exakt som den är skriven, oavsett varifrån texten härstammar.

  Men du gör tydligen vad som helst för att slippa diskutera den ursprungliga frågan.

  > ”Nu är ju varken identitet eller exklusivitet ngt du kan äga, så hur skulle det kunna bli stulet?”

  Vi pratar semantiskt, då är inte juridisk äganderätt relevant, liksom i uttrycket stjäla någons hjärta eller stjäla någons tid. Det relevanta är att något ändligt försvunnit. Detta har klargjorts för dig ett flertal gånger förut.

  > ”Vad vill du kalla det ursprungliga identiteten då?
  Jag menar om det först finns 1 exklusiv identitet och sedan ytterligare en identitet (vid detta laget inte exklusiv) vad kallar du denna andra identiska identitet?”

  #2 är inte en identitet, #2 är en förfalskning, som gjort att identiteten inte längre är en fungerande identitet. Något har alltså försvunnit. Identitetens exklusiva funktion.

  > ”Sen omigen, är ordet ”försvunnen” absolurt inte samma sak som ”stulen”.

  När vi pratar semantik så är exakt så det förhåller sig. När något ändligt är försvunnet så kan man semantisk säga att något blivit stulet.

  > ”Där damen i fråga..”

  Är det viktigt att förtydliga vilket kön Anna Troberg innehar?

  > ”..nyttjar ordet för att beskriva en situation som inte inkluderar fenomenet att någon har blivit av med något och då semantiskt inte uppfyller det hittepå vilkor du själv sätter upp för att ordet ”stöld” semantiskt skulle kunna användas.”

  Att något ändligt försvunnit var kriteriet. Något ändligt har försvunnit i hennes exempel, hennes användande av ordet är helt semantiskt korrekt.

  > ”Det är väl de som fildelare illegalt som begår upphovsrättsbrott, eller?”

  Att ett brott har begåtts är inte likställt med att något skett som semantiskt kan kallas för stöld.

  > ”och då är det väl knappast så att de tillverkar något med sin ”egendom” när immateriella verk vanlig inte anses varandes någons ”egendom”, eller?”

  Jo, det är precis det dom gör, dom tillverkar kopian med sin egna fysiska egendom. All egendom som är inblandad ägs av fildelaren. Faktumet att intellektuella verk inte utgör någon form av egendom har ingen som helst relevans för faktumet gällande vem som äger all egendom som är inblandad i processen. Sen var den relevanta aspekten att ingenting försvinner, varvid du semantiskt sett inte kan kalla upphovsrättsintrång för stöld.

  > ”..där du semantiskt insisterar på att omfördelade skattemedel innebär att någon blivit av med något trots att det i berörda situation inte finns något belägg för att någon skulle ha blivit av med något.”

  Nej, det har jag inte påstått. Jag och Anna påstår att när något ändligt, såsom ändliga skattemedel, har slösats bort på något helt meningslöst, då kan man semantiskt hävda att stöld har skett.

  > ”immateriella verk räknas väl inte som egendom eller?”

  Immateriella verk existerar inte. Intellektuella verk utgör inte någon form av egendom.

  > ”..så när ett verk delas via diverse tjänster så är det aldrig i någons egendom, eller?”

  Ett intellektuellt verk utgör inte egendom oavsett vad som sker. Verk delas inte via diverse tjänster. Fildelningen innebär att fildelare #1 delger information för omvärlden om vilket mönster dennes fysiska egendom innehar, så att fildelare #2 med sin egendom kan tillverka en kopia enligt det mönstret.

  > ”Det spelar ju ingen roll hur många gånger du försöker förklara något när själva förklarandet är felaktigt varje gång.
  Trobergs exempel är felaktigt, ingen blir av med något då ingen har flyttat skattemedel på det vis hon påstår.”

  Kriteriet för att stöld ska kunna hävdas ha skett semantiskt, är att något ändligt har försvunnit, vilket det har i hennes exempel. Dom ändliga skattepengarna som har slösats bort på något meningslöst är sen försvunna.

  > ”Nej, ingen har blivit av med något vid Trobergs exemplifiering då den omfördelning hon påstår ha inträffat inte har inträffat.”

  Du har missförstått vad i Annas exempel som skett, som gör att det kan kalas för stöld semantiskt sett. Att något ändligt förvunnet, såsom i dom skattepengarna som slösades bort på något meningslöst.

  > ”Så Fredrika då tolkar jag det så här; Johanna Nylander (och hennes illegala involvering vid spionage på Sossar, samt falska ryktesspridning om ministrars kärleksliv och textväxling gällande Powerpuffar) har inget med mig Sten att göra och den individ du påstår allsmäktigt ha hävdat sig ha sänkt TPB har inte heller något med mig Sten att göra.”

  Jag noterar hur du påstår dig tolka saker och ting, och bryr mig inte ett endaste dugg, eftersom din självupptagna besatthet gällande dessa ämnen och kopplingar som ingen annan än du själv förvirrat påstått existerar, är helt ointressant, om än talande.

  > ”Skönt, då vet jag att om dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.”

  Vad du nu påstår dig veta förändrar inte faktumet att du säkerligen på nytt kan uppleva att allt möjligt är kopplat till dig personligen, även när ingen påstår att så är fallet. Du har ju redan lyckats två gånger.

  > ”Kulturdikatatur är ju något PP vill införa.”

  Kulturdiktatur var något samhället införde för 150år sedan, när det fastställdes att kopior av intellektuella verk systematiskt skulle spridas kostnadsfritt till hela befolkning i kommersiell skala, utan att upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren skulle privilegieras med något möjlighet att säga nej, och utan att någon upphovsman eller upphovsrättsinnehavare skulle privilegieras med någon ersättning från sådant spridande.

  Vanligtvis kallas vi dock inte den väl etablerade normen i samhället för kulturdiktatur, även om det givetvis invändes på den tiden med liknande cirkelresonemang.

  Det PP, liksom tre andra riksdagspartier och den enda växande gruppen i EU-parlamentet, vill införa, är dock något helt annat, det är ett minskande av ett lagstiftat monopols inskränkningar i människor äganderätt. Att minska inskränkningar i människors äganderätt kan nog aldrig likställas med kulturdiktatur.

  > ”Och jag säger att det inte stämmer. Det finns diverse andra anledningar och syften till att lagar skrivs.”

  Nej, det gör inte det, givetvis är målet med all lagstiftning att ge samhällelig allmännytta. Du inbillar dig väl inte på fullaste allvar att det eftersökta övergripande målet med lagar, som upprätthålls med statens våldsmonopol, är att gynna individer, på bekostnad av hela övriga samhället?

  Kommentar av Fredrika — 21 januari 2012 @ 23:41

 42. @Fredrika

  Oj, 23:41 Lördag natt kom den kommentaren, låter som en kul kväll.

  ————

  ”> ”Men nu har ingen (eller någon) valt att översätta ordet ”progress” med ordet skapande.”
  Jo, i den aktuella texten är det exakt så det förhåller sig.”

  Nej det är något du har hittat på, något det inte finns någon verifiering av.

  ————

  ”Justitiedepartementet skriver tusentals texter varje år, men det existerar inte nödvändigtvis länkbart material på deras sajt, innehållandes förklaringar som beskriver varenda underliggande referens eller tanke hos den som skrev texten.”

  Aha, så faktumet av att Justitiedepartementet skriver tusentals texter varje år skulle (på något högst syrat sätt) bevisa att ditt påstående skulle vara sant och detta trots att avsaknaden av en verifiering (av ditt hittepå påstående), strålar med sin totala frånvaro i de tusentals texterna.

  Eller så är det helt enkelt så att faktumet att det finns någon text som bekräftar ditt hittepå påstående, verifierar att ditt påstående enbart är just hittepå.

  ————

  ”Dessutom, som jag har sagt flera gånger, du kan släppa det sidospåret helt, om du inbillar dig att allt som inte går att länka är falskt, och så går vi uteslutande på den svenska texten, exakt som den är skriven, oavsett varifrån texten härstammar.”

  Varför släppa det spår som klart och tydligt påvisar dina felaktiga påståenden?

  ————

  ”Vi pratar semantiskt, då är inte juridisk äganderätt relevant, liksom i uttrycket stjäla någons hjärta eller stjäla någons tid. Det relevanta är att något ändligt försvunnit. Detta har klargjorts för dig ett flertal gånger förut.”

  Vad du tror att du klargjort för att du har skrivit det är en sak, vad du egentligen har gjort är något annat.
  Bara för att du upprepar felaktigheter flertalet gånger så innebär det inte att de stämmer.

  En identitet är inte ändlig, kärleken i ett hjärta är inte ändlig (annars är det verkligen synd om syskonbarn) och tid är i högsta grad immateriell och ingen kan ta någon annas tid (såtillvida A inte tar livet av B, varpå den totala stölden av tid skulle vara en mycket lite del av handlingen).

  ————

  ”När vi pratar semantik så är exakt så det förhåller sig. När något ändligt är försvunnet så kan man semantisk säga att något blivit stulet.”

  Lol, Nej. men när något är ”stulet” så kan man semantiskt säga att det har ”försvunnit”, men när något ”är försvunnet” kan man absolut inte påstå att det skulle innebära att det är ”stulet”.

  ————

  ”#2 är inte en identitet, #2 är en förfalskning, som gjort att identiteten inte längre är en fungerande identitet. Något har alltså försvunnit. Identitetens exklusiva funktion.”

  Lol, #2 är en ”förfalskning”, aha men du kanske skulle vilja forsätta och förklara på vilket sätt det är en förfalskning. Alltså vad är det en förfalskning av? Finns det nu två identiska varianter av samma identitet?

  I övrigt är det fortfarande den ”exklusiva funktionen” som är borta, inte identiteten.

  ————-

  ”Du har missförstått vad i Annas exempel som skett, som gör att det kan kalas för stöld semantiskt sett. Att något ändligt förvunnet, såsom i dom skattepengarna som slösades bort på något meningslöst.”

  Eh, nej det var inte det hon skrev. Hon skrev;

  ”Därför ska man inte stjäla samhällets knappa resurser från dessa barn för att jaga seriefigurer, oskyldiga semesterbilder eller sjuttonåringar som tagit bilder på sig själv. ”

  Vilket då är felaktigt när inga resurser har blivit flyttade från ”dessa barn”, så resurserna har inte heller blivit stulna och de är abslout inte ”försvunna” – vi vet ju var pengarna är.

  ————-

  ”Jag noterar hur du påstår dig tolka saker och ting, och bryr mig inte ett endaste dugg, eftersom din självupptagna besatthet gällande dessa ämnen och kopplingar som ingen annan än du själv förvirrat påstått existerar, är helt ointressant, om än talande.”

  Som sagt, det var du som skrev om ”Johanna Nylander” och ”TPB sänkning”, jag undrade endast varför?
  Men det finns uppenbarligen ingen anledning, precis som det inte finns någon anledning till att tro att ordet ”progress” skulle motsvara något som endast existerar i din vantolkning.

  Och jag ”påstår mig” inte tolka någonting, skriver jag att jag tolkar något så tolkar jag också det jag säger mig tolka. Men om du ”låtsas” tolka något när du ”påstår dig” tolka något så kanske det förklar din vantolkning av ordet ”progress” och den på något vis påstådda närvaron i den svenska meningen.

  ————–

  ”Skönt, då vet jag att om dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.”
  Vad du nu påstår dig veta förändrar inte faktumet att du säkerligen på nytt kan uppleva att allt möjligt är kopplat till dig personligen, även när ingen påstår att så är fallet. Du har ju redan lyckats två gånger.”

  Som sagt, när dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.

  ————

  ”Det PP, liksom tre andra riksdagspartier och den enda växande gruppen i EU-parlamentet, vill införa, är dock något helt annat, det är ett minskande av ett lagstiftat monopols inskränkningar i människor äganderätt. ”

  Eh, äganderätt appliceras vanligen inte på immateriella ting oavsett om de bärs av materiellia dylika. Vill du att immateriella ting skall falla under reglerande äganderätt?

  I övrigt, när en kulturproducerande minoritets arbete påtvingas ett allmänt kolektivavtal så blir resultatet kulturdiktatur.

  ————-

  ”Nej, det gör inte det, givetvis är målet med all lagstiftning att ge samhällelig allmännytta. Du inbillar dig väl inte på fullaste allvar att det eftersökta övergripande målet med lagar, som upprätthålls med statens våldsmonopol, är att gynna individer, på bekostnad av hela övriga samhället?”

  Lol, att något inte görs för att ge samhällelig allmännytta innebär absolut inte att det därmed skulle ”gynna individer, på bekostnad av hela övriga samhället”.

  ————-

  @Fredrika
  Nu måste jag forsätta att jobba och skapa lite.

  Peace out

  Kommentar av Sten — 23 januari 2012 @ 14:01

 43. @ Sten

  Lol, Nej. men när något är ”stulet” så kan man semantiskt säga att det har ”försvunnit”, men när något ”är försvunnet” kan man absolut inte påstå att det skulle innebära att det är ”stulet”.

  Självklart kan man säga att något som försvunnit har blivit stulet. Människor i allmänhet behöver inte först bevisa att något faktiskt har blivit stulet rent juridiskt, för att påstå att något blivit stulet.

  Vilket då är felaktigt när inga resurser har blivit flyttade från ”dessa barn”, så resurserna har inte heller blivit stulna och de är abslout inte ”försvunna” – vi vet ju var pengarna är.

  Ifall pengar som är öronmärkta till att hjälpa dessa barn istället går till aktiviteter som ej hjälper barnen, då har absolut resurser blivit flyttade från att hjälpa barnen till något annat som inte hjälper dom.

  ”Det PP, liksom tre andra riksdagspartier och den enda växande gruppen i EU-parlamentet, vill införa, är dock något helt annat, det är ett minskande av ett lagstiftat monopols inskränkningar i människor äganderätt. ”

  Eh, äganderätt appliceras vanligen inte på immateriella ting oavsett om de bärs av materiellia dylika. Vill du att immateriella ting skall falla under reglerande äganderätt?

  Läste du ens vad Fredrika skrev? Att skriva att politiska partier vill minska upphovsrättens inskränkningar i människors äganderätt är på inget sätt att betrakta som om det vore skrivet att äganderätt skulle appliceras på immateriella ting eller som en önskan om att immateriella ting skulle regleras av äganderätten. Hur kom du fram till den märkliga tolkningen?

  Det hela är mycket enkelt. Upphovsrätten inskränker godtyckligt människors äganderätt, och detta vill ett antal politiska partier åtgärda. Det finns ingen vettig anledning att läsa in saker som inte står skrivna.

  I övrigt, när en kulturproducerande minoritets arbete påtvingas ett allmänt kolektivavtal så blir resultatet kulturdiktatur.

  Att äga ett monopol är alltså i din värld mindre diktaturiskt än en friare marknad med mindre regleringar? Din åsikt är noterad, men den är dock knappast verklighetsbaserad.

  ”Nej, det gör inte det, givetvis är målet med all lagstiftning att ge samhällelig allmännytta. Du inbillar dig väl inte på fullaste allvar att det eftersökta övergripande målet med lagar, som upprätthålls med statens våldsmonopol, är att gynna individer, på bekostnad av hela övriga samhället?”

  Lol, att något inte görs för att ge samhällelig allmännytta innebär absolut inte att det därmed skulle ”gynna individer, på bekostnad av hela övriga samhället”.

  Det är en självklarhet att lagar som upprätthålls med statens våldsmonopol drar resurser från samhället. Om dessa lagar då inte ger allmännytta för samhället så betalar hela samhället för att upprätthålla lagar som inte är till gagn för samhället i stort. När detta så sker så gynnas enskilda individer på bekostnad av samhället i stort. Det är ett obestridligt faktum.

  Kommentar av Professor — 23 januari 2012 @ 16:48

 44. @Sten — 23 januari 2012 @ 14:01

  > ”Nej det är något du har hittat på, något det inte finns någon verifiering av.”

  Det är inte något jag har hittat på, och som klargjorts för dig ett flertal gånger förut, en sådan kausalitet som du försöker göra gällande skulle råda råder helt enkelt inte, det är ett påhitt från din sida. Faktumet att något inte går att länka är inte likställt med att något påstått är ett påhitt.

  > ”Aha, så faktumet av att Justitiedepartementet skriver tusentals texter varje år skulle (på något högst syrat sätt) bevisa att ditt påstående skulle vara sant..”

  Nej, något sådant har jag aldrig påstått.

  > ”Varför släppa det spår som klart och tydligt påvisar dina felaktiga påståenden?”

  Vilket det inte gör? Din inbillade tro att alla påståenden som inte går att verifiera med en länkning är falska, är inget annat än en inbillning från din sida. Det går att göra mängder med påståenden som är sanna, men som samtidigt inte går att länka till verifiering av.

  > ”En identitet är inte ändlig..”

  Den semantiska användningen av ordet stöld i identitetsstöld syftar på att exklusiviteten har försvunnit, vilken är ändlig. Sen kallas det för identitetsstöld, istället för exklusivitetsstöld, eftersom det sistnämnda är ett förvirrande och intetsägande uttryck, liksom exempelvis ”oberoende omvärldsbevakare”. Ett epitet som integritetsbefriade köpta lakejer vanligtvis brukar använda om sig själva.

  > ”..kärleken i ett hjärta är inte ändlig..”

  Uttrycket stulet någons hjärta syftar som jag tidigare klargjorde på möjligheten till primär förälskelse, vilket är en ändlig resurs hos någon med ett känsloregister som eftersträvar monogami, endast en person åt gången kan inneha den platsen i någons hjärta, och när väl en person innehar den är det mycket svårare för andra att komma åt den. I ovan nämnda uttryck så åsyftas att möjligheten i praktiken är försvunnen.

  > ”och tid är i högsta grad immateriell..”

  Ditt påstående i den frågan förändrar inte faktumet att svunnen tid är försvunnen.

  > ”..och ingen kan ta någon annas tid..”

  Den semantiska användningen av stöld i begreppet stjäla någons tid syftar inte på att något har tagit något, det syftar på att när man ägnat tid åt något som en annan människor initierat, så är den tiden sen försvunnen och inte lägre möjlig att ägna åt det man ursprungligen hade tänkt sig, tills någon kom och stal ens tid.

  > ”..när något är ”stulet” så kan man semantiskt säga att det har ”försvunnit”..”

  När något är stulet som i den juridiska betydelsen, så är det per definition försvunnet från ägaren.

  > ”men när något ”är försvunnet” kan man absolut inte påstå att det skulle innebära att det är ”stulet”.”

  Det är precis så man använder begreppet stöld semantiskt sett.

  > ”Alltså vad är det en förfalskning av?”

  En identitet.

  > ”Finns det nu två identiska varianter av samma identitet?”

  Det finns en förfalskning och en ej längre fungerande identitet.

  > ”I övrigt är det fortfarande den ”exklusiva funktionen” som är borta, inte identiteten.”

  När exklusiviteten försvunnit är det som ett flertal gånger förklarat inte längre en fungerande identitet. Exklusiviteten är ett nödvändigt kriterium för att det ska vara en korrekt fungerande identitet.

  >> ””Du har missförstått vad i Annas exempel som skett, som gör att det kan kalas för stöld semantiskt sett. Att något ändligt förvunnet, såsom i dom skattepengarna som slösades bort på något meningslöst.”

  > ”Eh, nej det var inte det hon skrev.”

  Inte heller påstod jag att det jag skrev var vad hon hade skrivit det. Jag klargjorde vilken handling i hennes exempel som gör att det av henne beskrivna semantiskt kan likställas med stöld.

  > ”Hon skrev;”

  >> ”Därför ska man inte stjäla samhällets knappa resurser från dessa barn för att jaga seriefigurer, oskyldiga semesterbilder eller sjuttonåringar som tagit bilder på sig själv. ”

  > ”Vilket då är felaktigt när inga resurser har blivit flyttade från ”dessa barn””

  I hennes exempel diskuteras bortslösande av ändliga resurser på något meningslöst. När dom är bortslösade är dom försvunna, vilket är kriteriet för att man ska kunna kalla bortslösandet för stöld. Om dom ändliga resurserna istället hade kunnat läggas på ett närstående relaterat och faktiskt fortfarande existerande problem, så är det helt korrekt att semantiskt påstå att bortslösandet innebär att dom har stulits från dom individer resurserna var tänka att skydda, dvs barnen.

  > ”..så resurserna har inte heller blivit stulna..”

  Juridiskt sett nej, semantiskt sett, utan tvekan.

  > ”och de är abslout inte ”försvunna” – vi vet ju var pengarna är.”

  Dom är utan tvekan försvunna, såsom i hädanefter otillgängliga, dom bortslösade resurserna går inte längre att använda till något annat, eftersom dom redan är bortslösade på något meningslöst.

  Är problemet nu alltså att du inte vet vad begreppet försvunna kan åsyfta? Saker och ting behöver inte vara spårlöst försvunna för att kunna hävdas vara försvunna, vilket verkar vara vad din invändning bygger på

  > ”Som sagt, det var du som skrev om ”Johanna Nylander”..”

  Jag skrev att jag skulle ägna mig åt något helt annat. Jag skrev inte att något helt annat hade några kopplingar till dig, varvid din självupptagna besatta inbillning om att så var fallet, och sedermera påstådda tolkning om huruvida så var fallet eller inte, är helt ointressant, om än talande.

  > ”..och ”TPB sänkning”..”

  Det där är inte mitt citat. Dessutom är det lite vanskligt att skriva det så som du gör, eftersom TPB kan syfta på både The Pirate Bay och The Pär Brumark, och utav dom två så är det bara den sistnämnde som på Internet anses vara sänkt idag, men på eget grepp. Han har nog gömt sig under en sten nuförtiden.

  > ”..jag undrade endast varför?”

  Jag klargjorde varför. Det var ett exempel på ett uttalande från en till synes svårt psykiskt sjuk människa(det finns många kommentarstrådar på Internet där massvis med människor samstämmigt definierar denna människa som svårt psykiskt sjuk) som demonstrerade hur någon som tror den är allsmäktig brukar uttala sig. Jag brukar inte uttala mig i dom banorna, som om jag inbillar mig att jag haft ett finger med i allt möjligt, alltså är inte begreppet passande på mig. Detta har redan förklarats för dig.

  > ”Men det finns uppenbarligen ingen anledning..”

  Det fanns utan tvekan anledningar. Däremot, eftersom jag aldrig påstod att det handlade om dig, så skulle man kunna fråga sig varför du till synes rejält självupptaget inbillade dig att det handlade om just dig.

  > ”precis som det inte finns någon anledning till att tro att ordet ”progress” skulle motsvara något som endast existerar i din vantolkning.”

  Som jag har klargjort förut, jag har inte försökt tolka något.

  > ”Och jag ”påstår mig” inte tolka någonting, skriver jag att jag tolkar något så tolkar jag också det jag säger mig tolka.”

  Du påstår det, men det är inget bevis för att det verkligen förhåller sig på det sättet som du påstår. Att du tolkar något är inte likställt med att du verkligen tolkar det på det sättet du påstår dig tolka det. Sett till hur ofta du förvirrat påstår irrelevanta eller felaktiga saker, så bör man statistiskt sett utgå ifrån att det alltid förhåller sig tvärtemot vad du påstår.

  > ” Men om du ”låtsas” tolka något när du ”påstår dig” tolka något..”

  Vilket jag upprepade gånger har klargjort att jag aldrig har gjort, eller påstått mig göra.

  > ”så kanske det förklar din vantolkning av ordet ”progress”..”

  Jag har inte försökt tolka ordet progress.

  > ”..och den på något vis påstådda närvaron i den svenska meningen.”

  Vilket jag inte har påstått.

  > ”Som sagt, när dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.”

  Så skulle det kunna vara, men så behöver det inte vara, alltså existerar inte den av dig påstådda kausaliteten. Sen oavsett hur det egentligen förhåller sig med framtida dylika texter, så kan ju du bevisligen tolka det till att det handlar om dig personligen, oavsett om det verkligen är så eller inte, och oavsett om någon påstår att det är så eller inte. Du har ju som bekant redan lyckats med det två gånger.

  > ”..äganderätt appliceras vanligen inte på immateriella ting oavsett om de bärs av materiellia dylika.”

  Vilket jag inte heller har påstått.

  > ”I övrigt, när en kulturproducerande minoritets arbete påtvingas ett allmänt kolektivavtal så blir resultatet kulturdiktatur.”

  Att ett lagstiftat monopols inskränkningar i människors äganderätt minskas, är inte likställt med att ”en kulturproducerande minoritets arbete påtvingas ett allmänt kolektivavtal”, eller att någon form av kulturdiktatur uppstår.

  Men om så vore fallet, så införde samhället kulturdiktatur redan för 150år sedan, och det är som sagt den rådande och fullt accepterade normen i samhället, att kopior av upphovsrättsskyddade verk systematiskt ska spridas kostnadsfritt till hela befolkning i kommersiell skala, utan att upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren skulle privilegieras med något möjlighet att säga nej, och utan att någon upphovsman eller upphovsrättsinnehavare skulle privilegieras med någon ersättning från sådant spridande.

  > ”..att något inte görs för att ge samhällelig allmännytta innebär absolut inte att det därmed skulle ”gynna individer, på bekostnad av hela övriga samhället”.”

  Utan tvekan är det så. Precis som Professor skrev(hatten av till Professor, du skrev det bättre än vad jag någonsin hade klarat av), upprätthållandet av all lagstiftning kostar samhället resurser, och om målet med någon endaste lag vore att ge individnytta, så skulle det per definition ske på bekostnad av hela övriga samhället.

  Kommentar av Fredrika — 23 januari 2012 @ 18:42

 45. ————–

  ”Aha, så faktumet av att Justitiedepartementet skriver tusentals texter varje år skulle (på något högst syrat sätt) bevisa att ditt påstående skulle vara sant..”
  Nej, något sådant har jag aldrig påstått.”

  Så din text;

  ”Justitiedepartementet skriver tusentals texter varje år, men det existerar inte nödvändigtvis länkbart material på deras sajt, innehållandes förklaringar som beskriver varenda underliggande referens eller tanke hos den som skrev texten.”

  Innebär inte att du försöker hävda att den stora mängden text de skriver på något vis skulle vara en anledning till att de på grund av sin stora arbetbörda inte skrivit det du hävdar? Ok, då hävdar du inte det.

  Men den enkla slutsatsen är oavsett helt enkelt den att det du försöker hävda inte stämmer då du inte kan verifiera det med någon text från berörd myndighet eller från någon annastans.
  Men fortsätt att insistera på att din villfarelse är rätt. Utan någon form av verifiering så är ditt hävdande inte mer sannolikt rätt än att ”monkeys will fly out your butt”.

  —————–

  ”Varför släppa det spår som klart och tydligt påvisar dina felaktiga påståenden?”
  Vilket det inte gör? Din inbillade tro att alla påståenden som inte går att verifiera med en länkning är falska, är inget annat än en inbillning från din sida. Det går att göra mängder med påståenden som är sanna, men som samtidigt inte går att länka till verifiering av.”

  LOL

  —————–

  ”En identitet är inte ändlig..”
  Den semantiska användningen av ordet stöld i identitetsstöld syftar på att exklusiviteten har försvunnit, vilken är ändlig.”

  Precis, identiten är inte borta, den är inte försvunnen, den är inte stulen.

  Eller som Wikipedia skriver;
  ”Termen är i juridisk mening felaktig, eftersom en identitet inte är en materiell tillhörighet utan en immateriell företeelse, vilken således inte kan stjälas. ”
  eller som engelska WP;
  ”The term identity theft was coined in 1964[1] however it is not literally possible to steal an identity—less ambiguous terms are identity fraud or impersonation.”
  Eller som merriam-webster;
  ”identity theft noun
  [noncount] : the illegal use of someone else’s personal identifying information (such as a Social Security number) in order to get money or credit ”

  —————–

  ”Uttrycket stulet någons hjärta syftar som jag tidigare klargjorde på möjligheten till primär förälskelse, vilket är en ändlig resurs hos någon med ett känsloregister som eftersträvar monogami, endast en person åt gången kan inneha den platsen i någons hjärta, och när väl en person innehar den är det mycket svårare för andra att komma åt den.”

  Lol, Många vilkor för att din tolkning skall fungera, dels ”primär förälskelse” och sedan villkorat med ”känsloregister som eftersträvar monogami”.
  Så för en person som inte är intresserad av monogam förälskelse och vars känsloregister inte eftersträvar det samma innebär uttrycket ”stal mitt hjärta” inte alls försvinnandet av något ändlig resurs.
  För alla föräldrar, som har mer än ett barn är det inte någon ändlig resurs, för de som reser och gillar en mängd olika ställen så är det inte heller en ändlig resurs…

  —————–

  ”Den semantiska användningen av stöld i begreppet stjäla någons tid syftar inte på att något har tagit något, det syftar på att när man ägnat tid åt något som en annan människor initierat, så är den tiden sen försvunnen och inte lägre möjlig att ägna åt det man ursprungligen hade tänkt sig, tills någon kom och stal ens tid.”

  Jaha, så den semantiska användning här innebär inte att någon har tagit tid från någon annan (och har ingen tagit någonting från någon så har ju inte heller tiden försvunnit) då tid i sig är oändlig, den finns ju alltid.
  Vad som är försvunnet är istället en ”möjighet” att använda en specifk tidsrymd i ett specifikt syfte.
  Det finns inget som säger att den avlägsnade tidsrymden absolut skulle ha använts till det specificerade, men den skulle kunna ha använts till det specificerade. Alltså är det som försvann en ”möjlighet”.

  —————–

  ”men när något ”är försvunnet” kan man absolut inte påstå att det skulle innebära att det är ”stulet”.”
  Det är precis så man använder begreppet stöld semantiskt sett.”

  Nej, fel.
  Det skulle kunna innebära att det försvunna är stulet (om det nu skulle råka vara stulet, men det kan lika gärna vara glömt, borttappat…) men det finns inget som säger att bara för något är försvunnet så är det stulet.

  —————–

  ””Alltså vad är det en förfalskning av?”
  En identitet.
  > ”Finns det nu två identiska varianter av samma identitet?”
  Det finns en förfalskning och en ej längre fungerande identitet.”

  Så det finns då två av samma identitet, eller?
  Sedan är det ju så att båda identiterna fungerar, dock utan att någon av dem är exklusiv.
  Jag råkar ha samma namn som en annan individ (det är ingen vanligt förekommande kombination) och har vid flertalet tillfällen mer eller mindre checkats in som den andre och vid mer än ett tillfälle fått post som skulle gått till den andre.

  —————–

  ”Inte heller påstod jag att det jag skrev var vad hon hade skrivit det. Jag klargjorde vilken handling i hennes exempel som gör att det av henne beskrivna semantiskt kan likställas med stöld.”

  Nu ”klargör” du något Anna skrev genom att skriva något annat än det hon skrev, lol.
  Det ändrar inte på faktumet, att det Anna skrev till att börja med nyttjade ordet stöld för ett icke existerande händelseförlopp där för övrigt ingen har blivit av med något, därmed har ingen stöld inträffat (enligt din semantiska definition).

  —————

  ”Jag skrev att jag skulle ägna mig åt något helt annat. Jag skrev inte att något helt annat hade några kopplingar till dig, varvid din självupptagna besatta inbillning om att så var fallet, och sedermera påstådda tolkning om huruvida så var fallet eller inte, är helt ointressant, om än talande.”

  Du skulle ägna dig åt något annat, ja det skrev du, men inte på någotvis hänvisande att det skulle vara ngt annat än ngt involverande diskussionen med ”Sten”.

  Det du skrev raden innan var;
  ”Här har du mer om du vill fördjupa dig:
  http://www.open-spaces.com/article-v2n1-loren.php

  Din följande text var ;
  ”Nu ska jag ägna mig åt helt andra saker och eventuellt leta upp lite länkar gällande en ökänd fullblodspsykopat… ”

  Ja du skulle ägna dig åt andra saker än att att länka till ”…open-spaces.com…”, det förstår alla, men att du skulle ägna dig åt något annat än att skriva texter avsedda för ”Sten” är allt annat än tydligt.

  —————-

  ”Det där är inte mitt citat. Dessutom är det lite vanskligt att skriva det så som du gör, eftersom TPB kan syfta på både The Pirate Bay och The Pär Brumark, och utav dom två så är det bara den sistnämnde som på Internet anses vara sänkt idag, men på eget grepp. Han har nog gömt sig under en sten nuförtiden.”

  Och så lite mer name dropping, suck.
  Men först, Googlar jag på TPB så hittar inte jag ngn Pär Brumark men jag hittar drösar av The Pirate Bay.

  OK, då Googlar jag på Fredrika, TPB och Pär Brumark.
  Detta resulterar i en kommentar från Fredrika på Falkvinges blogg år 2008 där Fredrika (inte adresserat till varken TPB eller Pär Brumark) skriver;

  ”Med reservation för framtida nya erfarna deltagare(kanske hittar patenttrolls-docenten, TPB* eller King Eguren snart hit!? Dom är proffs!!), så har jag tillfälligt bestämt vem min röst faller på.
  *TPB kan betyda mer än ThePirateBay
  Vidare fundering: Kan docenten redan ha kravlat fram från under sin sten?”

  Och där verkar Fredrika vara lika kryptiskt syrad som hon är nu 4 år senare och även här vill hon etablera att TPB kan betyda något annat än The Pirate Bay. Det finns på samma sida också en kommentar från en Pär Brumark, men den verkar inte relaterad till Fredrika och inte heller till The Pirate Bay.

  Men givetvis kan TPB betyda mycket som kanske The Punk Band eller Therese Pia Bengtsson….

  Fredrika du skrev;
  ”Det var ett exempel på ett uttalande från en till synes svårt psykiskt sjuk människa”

  Jag vet fortfarande inte var jag kan hitta uttalandet du ovan hänvisar till och då har jag bara ditt ord att förlita mig på och det gör jag ju inte.
  Precis som jag inte kan lita på att ordet ”progress” överhuvudtaget skulle ha något i den svenska meningen att göra då ordet inte finns närvarande på något annat sätt än i ditt huvud.

  Jag bara undrar vad dessa människor har med din och min diskussion att göra?

  —————

  ””Som sagt, när dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.”
  Så skulle det kunna vara, men så behöver det inte vara, alltså existerar inte den av dig påstådda kausaliteten. Sen oavsett hur det egentligen förhåller sig med framtida dylika texter, så kan ju du bevisligen tolka det till att det handlar om dig personligen, oavsett om det verkligen är så eller inte, och oavsett om någon påstår att det är så eller inte. Du har ju som bekant redan lyckats med det två gånger.”

  Som sagt, när dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.

  —————–

  ”När exklusiviteten försvunnit är det som ett flertal gånger förklarat inte längre en fungerande identitet. Exklusiviteten är ett nödvändigt kriterium för att det ska vara en korrekt fungerande identitet.”

  Nej, det är inte en förutsättning för att den skall fungera korrekt. Individen är fortfarande samma individ med samma identitet.

  —————–

  ”Men om så vore fallet, så införde samhället kulturdiktatur redan för 150år sedan, och det är som sagt den rådande och fullt accepterade normen i samhället, att kopior av upphovsrättsskyddade verk systematiskt ska spridas kostnadsfritt till hela befolkning i kommersiell skala, utan att upphovsmannen eller upphovsrättsinnehavaren skulle privilegieras med något möjlighet att säga nej, och utan att någon upphovsman eller upphovsrättsinnehavare skulle privilegieras med någon ersättning från sådant spridande.”

  Din ovan text beskriver en kulturreglering, inte alls motsvarande den kulturdiktatur PP förespråkar.

  —————–

  ”Att ett lagstiftat monopols inskränkningar i människors äganderätt minskas”

  Vilken äganderätt minskas gällande verk? immateriellt ägande existerar ju inte.
  Så hur kan någons äganderätt minskas när det inte finns något ägande till att börja med?

  ——————

  ”Precis som Professor skrev(hatten av till Professor, du skrev det bättre än vad jag någonsin hade klarat av), upprätthållandet av all lagstiftning kostar samhället resurser, och om målet med någon endaste lag vore att ge individnytta, så skulle det per definition ske på bekostnad av hela övriga samhället.”

  Oh vad fint med lite ryggdunkande.
  Skydd av någons rättighet innebär inte per definition att det sker på bekostnad av hela övriga samhället.

  Peace out

  Fredrik

  Kommentar av Sten — 24 januari 2012 @ 16:11

 46. @ Sten

  Men den enkla slutsatsen är oavsett helt enkelt den att det du försöker hävda inte stämmer då du inte kan verifiera det med någon text från berörd myndighet eller från någon annastans.
  Men fortsätt att insistera på att din villfarelse är rätt. Utan någon form av verifiering så är ditt hävdande inte mer sannolikt rätt än att ”monkeys will fly out your butt”.

  Nog är slutsatsen enkel, men som Einstein sägs ha yttrat sig:

  ”Everything should be made as simple as possible, but no simpler.”

  Du har alltså frångått logiken i din iver att vinna diskussionen. Inte nog med att du har logiken mot dig, även människans dokumenterade historia motsäger dig. När folk började påstå att Jorden var rund, utan att ha omedelbara bevis, så var Jorden alltså enligt din bristande logik inte rund?

  Precis, identiten är inte borta, den är inte försvunnen, den är inte stulen.

  Eller som Wikipedia skriver;
  ”Termen är i juridisk mening felaktig, eftersom en identitet inte är en materiell tillhörighet utan en immateriell företeelse, vilken således inte kan stjälas. ”
  eller som engelska WP;
  ”The term identity theft was coined in 1964[1] however it is not literally possible to steal an identity—less ambiguous terms are identity fraud or impersonation.”
  Eller som merriam-webster;
  ”identity theft noun
  [noncount] : the illegal use of someone else’s personal identifying information (such as a Social Security number) in order to get money or credit ”

  Trots att du flertalet gånger fått påpekat för dig att er diskussion inte handlar om begreppet stöld i juridisk mening så kommer du här och skyltar med citat som berör stöld i just juridisk mening.

  Självmål kan det även kallas. Eller ska du nu komma och argumentera att eftersom ingen sport för närvarande spelas här på bloggen så kan man heller inte påstå att någon gjorde ett självmål?

  Lol, Många vilkor för att din tolkning skall fungera, dels ”primär förälskelse” och sedan villkorat med ”känsloregister som eftersträvar monogami”.
  Så för en person som inte är intresserad av monogam förälskelse och vars känsloregister inte eftersträvar det samma innebär uttrycket ”stal mitt hjärta” inte alls försvinnandet av något ändlig resurs.
  För alla föräldrar, som har mer än ett barn är det inte någon ändlig resurs, för de som reser och gillar en mängd olika ställen så är det inte heller en ändlig resurs…

  ”Den semantiska användningen av stöld i begreppet stjäla någons tid syftar inte på att något har tagit något, det syftar på att när man ägnat tid åt något som en annan människor initierat, så är den tiden sen försvunnen och inte lägre möjlig att ägna åt det man ursprungligen hade tänkt sig, tills någon kom och stal ens tid.”

  Jaha, så den semantiska användning här innebär inte att någon har tagit tid från någon annan (och har ingen tagit någonting från någon så har ju inte heller tiden försvunnit) då tid i sig är oändlig, den finns ju alltid.
  Vad som är försvunnet är istället en ”möjighet” att använda en specifk tidsrymd i ett specifikt syfte.
  Det finns inget som säger att den avlägsnade tidsrymden absolut skulle ha använts till det specificerade, men den skulle kunna ha använts till det specificerade. Alltså är det som försvann en ”möjlighet”.

  ”men när något ”är försvunnet” kan man absolut inte påstå att det skulle innebära att det är ”stulet”.”
  Det är precis så man använder begreppet stöld semantiskt sett.”

  Nej, fel.
  Det skulle kunna innebära att det försvunna är stulet (om det nu skulle råka vara stulet, men det kan lika gärna vara glömt, borttappat…) men det finns inget som säger att bara för något är försvunnet så är det stulet.

  Intressant att du i en diskussion som handlar om den språkliga betydelsen av välkända begrepp, där Fredrika tydligt exemplifierar innebörden av begreppen, helt frångår en diskussion om just den språkliga innebörden och istället grubblar över huruvida begreppens ordagranna betydelse på något sätt skulle vara kompatibel med den fysiska verkligheten som vi lever i.

  Förstår du verkligen inte hur snedvriden din diskussion blir här? Medan Fredrika diskuterar äpplen, så kommer du och diskuterar päron (tänk inte ens tanken på att haka upp dig på den ordagranna betydelsen här…). Att du då, trots att det är uppenbart att du saknar förståelse för vad er diskussion egentligen handlar om, har mage (tänk inte ordagrant…) att påstå att Fredrika har fel är helt klart anmärkningsvärt. Här kan man prata om att kasta sten i glashus (återigen, inte ordagrant…), måla in sig i hörnet (inte ordagrant), gräva en grop åt andra (inte ordagrant, etc i en evighet (inte heller ordagrant). Verkligen fruktsam diskussion du för här (förlåt, både ironi och analogi samtidigt, ouch).

  Det trista i sammanhanget är att samma mönster återfinns i flertalet av dina för diskussionsämnena irrelevanta sidodiskussioner.

  ”Inte heller påstod jag att det jag skrev var vad hon hade skrivit det. Jag klargjorde vilken handling i hennes exempel som gör att det av henne beskrivna semantiskt kan likställas med stöld.”

  Nu ”klargör” du något Anna skrev genom att skriva något annat än det hon skrev, lol.
  Det ändrar inte på faktumet, att det Anna skrev till att börja med nyttjade ordet stöld för ett icke existerande händelseförlopp där för övrigt ingen har blivit av med något, därmed har ingen stöld inträffat (enligt din semantiska definition).

  Det är logiskt omöjligt att klargöra något en annan person skriver genom att skriva exakt samma sak som denna person skriver. Att du sedan saknar förmågan att förstå vad Fredrika skriver är en helt annan sak.

  Du skulle ägna dig åt något annat, ja det skrev du, men inte på någotvis hänvisande att det skulle vara ngt annat än ngt involverande diskussionen med ”Sten”.

  Det du skrev raden innan var;
  ”Här har du mer om du vill fördjupa dig:
  http://www.open-spaces.com/article-v2n1-loren.php”

  Din följande text var ;
  ”Nu ska jag ägna mig åt helt andra saker och eventuellt leta upp lite länkar gällande en ökänd fullblodspsykopat… ”

  Ja du skulle ägna dig åt andra saker än att att länka till ”…open-spaces.com…”, det förstår alla, men att du skulle ägna dig åt något annat än att skriva texter avsedda för ”Sten” är allt annat än tydligt.

  Menar du på fullaste allvar att du har problem med att förstå innebörden av att någon avslutar en diskussion med att skriva att de ska ägna sig åt helt andra saker? Eller försöker du av ren desperation hålla liv i så många irrelevanta sidodiskussioner som du kan för att öka chanserna att ”få rätt” i någon av dom? Eller är du helt enkelt ett troll som endast är ute efter att provocera och söndra debatten?

  Faktum är att det inte spelar någon roll ifall texten var avsedd för dig eller för alla läsare av bloggen. När någon avslutar en diskussion med att säga att de ska göra något helt annat så brukar de faktiskt mena det.

  Och så lite mer name dropping, suck.

  Det är faktiskt ett allmänt vedertaget uttryck att säga att någon har gömt sig under en sten. Att du återigen försöker få helt ovidkommande saker att handla om dig själv är tämligen uppenbart, men anledningen till varför du sysslar med sådan låg nivå av diskussion är dock oklart.

  Jag bara undrar vad dessa människor har med din och min diskussion att göra?

  Det kan endast du själv svara på eftersom du är den enda personen här som påstår detta…

  ”När exklusiviteten försvunnit är det som ett flertal gånger förklarat inte längre en fungerande identitet. Exklusiviteten är ett nödvändigt kriterium för att det ska vara en korrekt fungerande identitet.”

  Nej, det är inte en förutsättning för att den skall fungera korrekt. Individen är fortfarande samma individ med samma identitet.

  I den bemärkelse av begreppet identitet som är relevant för begreppet identitetsstöld så är det exakt så som det fungerar. Att du sedan inte har lust att diskutera äpplen och istället spammar på med dina päron är för diskussionen fullständigt ointressant.

  Din ovan text beskriver en kulturreglering, inte alls motsvarande den kulturdiktatur PP förespråkar.

  Piratparitet förespråkar ingen kulturdiktatur. Jag noterar även att du bekvämt valt att ducka för den direkta frågan som ställdes till dig, så jag ställer den igen.

  Att äga ett monopol är alltså i din värld mindre diktaturiskt än en friare marknad med mindre regleringar?

  ”Att ett lagstiftat monopols inskränkningar i människors äganderätt minskas”

  Vilken äganderätt minskas gällande verk? immateriellt ägande existerar ju inte.
  Så hur kan någons äganderätt minskas när det inte finns något ägande till att börja med?

  När äganderätten nämns handlar det naturligtvis om materiellt ägande. Att döma av texten ovan verkar du vara medveten om detta, och likväl påstår du att ”det inte finns något ägande till att börja med”. Anmärkningsvärt.

  Skydd av någons rättighet innebär inte per definition att det sker på bekostnad av hela övriga samhället.

  Bara för att ens argument blir motbevisade så blir inte bruket av halmdockor mer rättfärdigat. Om du istället hade läst förklaringen och satt dig in i dess betydelse, så kanske du kommit upp med ett svar som faktiskt var relevant för diskussionen.

  Kommentar av Professor — 24 januari 2012 @ 19:51

 47. @Sten — 24 januari 2012 @ 16:11

  > ”Så din text..//..Innebär inte att du försöker hävda att den stora mängden text de skriver på något vis skulle vara en anledning till att de på grund av sin stora arbetbörda inte skrivit det du hävdar?”

  Nu har du tydligen tappat tråden igen. Ditt påstående var att eftersom det inte går att länka till en referens som förklarar att det förehåller sig på det sättet som jag påstår, gällande vad man åsyftade när man skrev den svenska texten, att det skulle vara ett bevis för att så inte är fallet.

  Självklar är så inte fallet, någon sådan kausalitet som du drömt ihop existerar helt enkelt inte. Det är fullt möjligt att det är exakt som jag påstår, trots att det inte går att länka till en referens som bekräftar att så är fallet. För att du ska förstå denna självklarhet så påpekar jag att Justitiedepartementet skriver tusentals texter varje år i sina publikationer, och att långt ifrån alla påståenden och enskilda ord i dessa publikationer förklaras med länkbart underlag på deras sajt.

  Men faktumet att Justitiedepartementet skriver tusentals texter med påståenden, och att inte underlaget till alla dessa påståenden går att länka till, är givetvis inte ett bevis för att mitt påstående är korrekt. Jag har aldrig hävdat att så är fallet.

  > ”Men den enkla slutsatsen är oavsett helt enkelt den att det du försöker hävda inte stämmer då du inte kan verifiera det med någon text från berörd myndighet eller från någon annastans.”

  Än en gång, någon sådan kausalitet existerar helt enkelt inte, som gör att en sådan slutsats går att dra.

  > ”Precis, identiten är inte borta, den är inte försvunnen, den är inte stulen.”

  Identitetens funktion existerar inte längre, den är borta, försvunnen. Därför använder man semantiskt begreppet identitetsstöld, trots att inget är juridiskt stulet.

  > ”Eller som Wikipedia skriver..”

  En text som bekräftar att det inte juridiskt är stöld, vilket inte har någonting att göra med huruvida man semantiskt kan hävda att stöld skett. Än en gång verkar du ha tappat tråden riktigt rejält, om du tror att juridisk stöld måste ha skett för att man ska kunna hävda att semantisk stöld skett.

  > ”Så för en person som inte är intresserad av monogam förälskelse och vars känsloregister inte eftersträvar det samma innebär uttrycket ”stal mitt hjärta” inte alls försvinnandet av något ändlig resurs.”

  Uttrycket innebär exakt samma sak för en sådan person, däremot är det svårare, eventuellt omöjligt, att stjäla just den personens hjärta.

  > ”För alla föräldrar, som har mer än ett barn är det inte någon ändlig resurs..”

  Faktumet att man kan älska mer än ett barn, om man har flera, är inte likställt med att det är en oändlig resurs.

  > ”..för de som reser och gillar en mängd olika ställen så är det inte heller en ändlig resurs..”

  Så länge den inte gillar alla ställen den besöker så är det bevisligen en ändlig resurs.

  > ”Jaha, så den semantiska användning här innebär inte att någon har tagit tid från någon annan (och har ingen tagit någonting från någon så har ju inte heller tiden försvunnit) då tid i sig är oändlig, den finns ju alltid.”

  Den semantiska användningen av ordet stöld i stjäla någons tid syftar på att när exempelvis 30 sekunder är ägnade åt någon annan, som man inte hade tänkt ägna dom åt, så är dom 30 sekunderna förgångna. Dom är ingalunda en oändlig resurs, dom existerar bara under dom 30 sekunderna dom förfaller, efteråt är dom är förbrukade, och försvunna, varvid man helt korrekt kan semantiskt kalla tiden för stulen.

  > ”Vad som är försvunnet är istället en ”möjighet” att använda en specifk tidsrymd i ett specifikt syfte.
  Det finns inget som säger att den avlägsnade tidsrymden absolut skulle ha använts till det specificerade, men den skulle kunna ha använts till det specificerade. Alltså är det som försvann en ”möjlighet”.”

  Korrekt, något ändligt försvann, som i numera försvunnet, vilket var det kriteriet som behövde uppfyllas för att ordet stöld skulle kunna användas semantiskt om incidenten.

  > ”Det skulle kunna innebära att det försvunna är stulet (om det nu skulle råka vara stulet, men det kan lika gärna vara glömt, borttappat…) men det finns inget som säger att bara för något är försvunnet så är det stulet.”

  Vilket jag heller aldrig har hävdat? Än en gång blandar du till synes ihop juridisk stöld med semantisk stöld. Inget behöver vara juridiskt stulet, för att semantisk stöld ska kunna hävdas föreligga.

  I dom exempel där man använder ordet stöld semantiskt, där är något ändligt försvunnet. I exemplet med fildelare som tillverkar något med sina egna ägodelar, där är inget ändligt försvunnet. Därför går inte begreppet stöld att använda semantiskt om olaglig fildelning.

  >> ”Det finns en förfalskning och en ej längre fungerande identitet.”

  > ”Så det finns då två av samma identitet, eller?”

  Nej, det existerar ingen korrekt fungerande identitet längre.

  > ”Sedan är det ju så att båda identiterna fungerar, dock utan att någon av dem är exklusiv.”

  Ingen av dom är en korrekt fungerande identitet. Du verkar fortfarande inte fatta vad begreppet identitet syftar på. Det syftar på den exklusiva identifieringsfunktionen av en enskild individ.

  > ”Jag råkar ha samma namn som en annan individ (det är ingen vanligt förekommande kombination) och har vid flertalet tillfällen mer eller mindre checkats in som den andre och vid mer än ett tillfälle fått post som skulle gått till den andre.”

  Hur många gånger din namnkombination förekommer och eventuell hopblandning med andra är inte på något sätt relevant för diskussionen gällande identitetsstöld, och vilket kriterium som är uppfyllt vid sådan, varvid man helt korrekt kan kalla det för stöld, semantiskt sett. Blanda inte ihop namn och identitet.

  > ”Nu ”klargör” du något Anna skrev genom att skriva något annat än det hon skrev..”

  Nej, jag klargjorde vilken underliggande faktor som gör att Annas användande av ordet stöld är helt semantiskt korrekt. Att ändliga resurser slösas bort på något meningslöst i barnens namn, när dom skulle kunnat lagts på något vettigt.

  > ”Det ändrar inte på faktumet, att det Anna skrev till att börja med nyttjade ordet stöld för ett icke existerande händelseförlopp där för övrigt ingen har blivit av med något..”

  Hon beskrev ett visst förlopp där bortslösande av en ändlig resurs, som hade gjort att dom pengarna sedan varit försvunna, helt korrekt kan semantiskt kallas för stöld.

  > ”därmed har ingen stöld inträffat (enligt din semantiska definition).”

  Enligt den rådande definition när man semantiskt kan kalla något för stöld, dvs när något ändligt är försvunnet, så beskrevs hon något som kunde kallas för stöld jo, bortslösande av pengar så dom sedan hade varit försvunna.

  > ”Du skulle ägna dig åt något annat, ja det skrev du, men inte på någotvis hänvisande att det skulle vara ngt annat än ngt involverande diskussionen med ”Sten”.”

  Ämnet för vår diskussionen var immaterialrätt, och svar på dina citat. Det är det vi diskuterar. Sen skulle jag ägna mig åt något helt annat, jag skrev även exakt vad det var, vilket inte var immaterialrätt eller dom mellan oss diskuterade ämnena.

  Då får du extremt självupptaget för dig att något helt annat, även i detalj väl beskrivet, skulle handla om just dig, trots att ingen har påstått att så är fallet, mer än du själv då, och sen kommer du med tolkningar om huruvida det handlade om dig eller inte, tolkningar som inte är det allra minsta intressanta, även om dom är talande.

  Om du varje gång när någon säger att den ska ägna sig åt något helt annat, genast tror att det handlar om just dig, trots att ingen har påstått att så är fallet, då är det inte mig du ska ställa frågorna till, utan dig själv, eller nån utbildad person som kan hjälpa dig med din självupptagna fixering.

  > ”Ja du skulle ägna dig åt andra saker än att att länka till ”…open-spaces.com…”, det förstår alla, men att du skulle ägna dig åt något annat än att skriva texter avsedda för ”Sten” är allt annat än tydligt.”

  Vår diskussion rörde immaterialrätt, det jag skulle ägna mig åt handlade om något helt annat, vilket jag även klargjorde vad det var. Vad har du för anledning att tro att något helt annat, som jag dessutom beskrev i detalj vad det var, var avsett för dig, när det inte har nånting med vårt samtalsämne att göra? Tolkar du allting lika självupptaget?

  > ”Och så lite mer name dropping, suck.”

  Name dropping? Är det alltså ytterligare ett begrepp du inte vet vad det faktiskt åsyftar?

  > ”Men först, Googlar jag på TPB så hittar inte jag ngn Pär Brumark men jag hittar drösar av The Pirate Bay.

  OK, då Googlar jag på Fredrika, TPB och Pär Brumark.”

  Det är bevisligen enklare för vissa människor att hitta till Google, än att komma på ett relevant logiskt sökbegrepp, om du söker på min signatur, i stället för den faktiska frasen jag skrev, ”The Pär Brumark”

  > ”Jag vet fortfarande inte var jag kan hitta uttalandet du ovan hänvisar till och då har jag bara ditt ord att förlita mig på och det gör jag ju inte.”

  Du behöver inte hitta uttalandet för att kunna läsa ut ur uttalandet ”..så man kan säga att jag sänkte The Pirate Bay” att det är uttalat av en människa som har storhetsvansinne och skulle kunna tituleras allsmäktig.

  > ”Precis som jag inte kan lita på att ordet ”progress” överhuvudtaget skulle ha något i den svenska meningen att göra då ordet inte finns närvarande på något annat sätt än i ditt huvud.”

  Jag har aldrig påstått att ordet progress skulle vara närvarande i den svenska mening eller ha där att göra, så underlaget till den där anklagelsen existerar bara i ditt huvud, och det är något som helt korrekt inte kan litas på det allra minsta.

  > ”Jag bara undrar vad dessa människor har med din och min diskussion att göra?”

  Eftersom den enda som påstår att så är fallet är du själv, så är det endast du som kan besvara den frågan.

  > ”Som sagt, när dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.”

  Så skulle det kunna vara, men så behöver det inte vara, alltså existerar inte den av dig ovan påstådda kausaliteten. Den är ett påhitt i ditt huvud. Sen oavsett hur det egentligen förhåller sig med framtida dylika texter, så kan du bevisligen tolka det till att det handlar om dig personligen, oavsett om det verkligen är så eller inte, och oavsett om någon påstår att det är så eller inte. Du har ju som bekant redan lyckats med det två gånger.

  > ”Nej, det är inte en förutsättning för att den skall fungera korrekt. Individen är fortfarande samma individ med samma identitet.”

  Nu blandar du ihop den juridiska identiteten, med den personliga identiteten. En människas personliga identitet är helt oberoende av den juridiska identiteten. Den juridiska identiteten fungerar inte längre korrekt i exemplet. Begreppet identitetsstöld rör den juridiska identiteten, en självklarhet för alla utom dig tydligen?

  > ”Din ovan text beskriver en kulturreglering..”

  Den beskriver en händelse där det beslutades att upphovsmannen och upphovsrättsinnehavaren inte skulle privilegieras med någon kontroll i upphovsrättsmonopolet, som kunde förbjuda en viss kostnadsfri spridning av kopior till hela befolkningen i kommersiell skala, och att den inte heller skulle privilegieras med någon rätt till ersättning från sådan spridning.

  > ”..inte alls motsvarande den kulturdiktatur PP förespråkar.”

  Pp förespråkar inte kulturdiktatur. Pp förespråkar att upphovsmannen och upphovsrättsinnehavaren inte längre ska privilegieras med någon kontroll i upphovsrättsmonopolet, som kan förbjuda en viss kostnadsfri spridning av kopior till hela befolkningen i kommersiell skala, och att den inte heller ska privilegieras med någon rätt till ersättning från sådan spridning.

  > ”Vilken äganderätt minskas gällande verk?”

  Vad har du fått det där ifrån?

  > ”immateriellt ägande existerar ju inte.”

  Det gör det, du kan äga immateriell egendom, såsom ett upphovsrättsmonopol. Nu blandar du ihop immateriell egendom, med ett intellektuellt verk, vilket inte utgör egendom och därmed inte kan ägas. Det skulle minska missförstånden i din ände ganska rejält om du lärde dig skillnaden på immateriell egendom, och ett intellektuellt verk, du vet den där allmänbildning du inte tycker man behöver, innan man deltar i en diskussion om immaterialrätt.

  > ”Så hur kan någons äganderätt minskas när det inte finns något ägande till att börja med?”

  Jag har inte skrivit att någons äganderätt ska minskas. Jag skrev att ett lagstiftat monopols inskränkningar i människors äganderätt ska minskas, en äganderätt som existerar i allra högsta grad.

  > ”Skydd av någons rättighet innebär inte per definition att det sker på bekostnad av hela övriga samhället.”

  Om rättigheten ska lagstiftas om, om skyddet ska prövas i av samhället bekostade domstolar, och om rättigheten utgör en inskränkning i övriga människors äganderätt, såsom är fallet med lagstiftade monopol, så utan tvekan är det så jo.

  Kommentar av Fredrika — 25 januari 2012 @ 10:20

 48. @Fredrika

  ”Ditt påstående var att eftersom det inte går att länka till en referens som förklarar att det förehåller sig på det sättet som jag påstår, gällande vad man åsyftade när man skrev den svenska texten, att det skulle vara ett bevis för att så inte är fallet.”

  Nej, egentligen inte, undrade bara om ditt ordbajseri om tusentals texter skrivna av Justitiedepartementet på någotvis skulle stärka ditt påstående. Men nu vet jag att du bara blajade på och att mängden texter Justitiedepartementet skrivt på intet sätt stärker det du hävdar, precis som att inget annat stärker det du hävdar.

  —————

  ”Det är fullt möjligt att det är exakt som jag påstår, trots att det inte går att länka till en referens som bekräftar att så är fallet.”

  Yepp, and monkeys will fly out your butt.
  Det är möjligen möjligt men inte troligt och eftersom det är du som hävdar något så ligger bevisbördan på dig. Men eftersom du nu efter ett par dagars ältande fortfarande inte har en länk så är ditt hävdande enbart tomt snack.

  ————–

  ”Identitetens funktion existerar inte längre”

  Nej, den fungerar fortfarande, jag lovar, jag har råkat ut för det flera gånger på diverse ställen på jorden… och min identitet fungerar fortfarande.

  ————–

  ”En text som bekräftar att det inte juridiskt är stöld, vilket inte har någonting att göra med huruvida man semantiskt kan hävda att stöld skett. Än en gång verkar du ha tappat tråden riktigt rejält, om du tror att juridisk stöld måste ha skett för att man ska kunna hävda att semantisk stöld skett.”

  Eh, Engelska WP ”The term identity theft was coined in 1964[1] however it is not literally possible to steal an identity—less ambiguous terms are identity fraud or impersonation.”
  Menar du att ordet ”literally” nu skulle betyda juridiskt?

  —————

  ”> ”Vad som är försvunnet är istället en ”möjighet” att använda en specifk tidsrymd i ett specifikt syfte.
  Det finns inget som säger att den avlägsnade tidsrymden absolut skulle ha använts till det specificerade, men den skulle kunna ha använts till det specificerade. Alltså är det som försvann en ”möjlighet”.”
  Korrekt, något ändligt försvann, som i numera försvunnet, vilket var det kriteriet som behövde uppfyllas för att ordet stöld skulle kunna användas semantiskt om incidenten.”

  Aha, faktiskt något vi kan vara ense om.
  Det som stals var en ”möjlighet” och inget annat.

  Intressant och jag skulle tro att vi återkommer till denna ”möjlighet” fler gånger.
  Hur kan en ”möjlighet” egentligen vara stulen och hur lägger någon annan rabarber på någon annans ”möjligheter”.

  —————-

  ”Inget behöver vara juridiskt stulet, för att semantisk stöld ska kunna hävdas föreligga.”

  Ingenting behöver vara stulet bara för att det semantiskt sett sägs vara försvunnet.
  I synnerhet inte om det är en människa eller dennes identitet.
  Intressant tanke, kan en individs identitet vara försvunnen? Jag menar vi kan ju säga att personen har råkat ut för en ”identitetsstöld”, alltså skulle då inte längre identiteten finnas kvar.
  – Hjälp polis, jag har ingen identitet, dom på den trimmade mopeden identitetsryckte den…;-)

  —————-

  ”> ”Så det finns då två av samma identitet, eller?”
  Nej, det existerar ingen korrekt fungerande identitet längre.”

  Eh, nej. Identiteten fungerar fortfarande, jag vet – jag har blivit utsatt för identitetsstöld och jag har fortfarande samma identitet som jag hade innan den blev stulen och identiteten försvann inte. Jag har den fortfarande.

  —————

  ”Blanda inte ihop namn och identitet.”

  Lol, så namnet mitt har intet att gör med min identitet, den identitet du anser kunna bli ”stulen”.
  Intressant värre att få reda på vad du anser de som ”stulit” min idetitet nyttjar för att ”stjäla” min identitet om de nu inte nyttjar mitt namn eller personnummer.

  —————-

  ”> ”därmed har ingen stöld inträffat (enligt din semantiska definition).”
  Enligt den rådande definition när man semantiskt kan kalla något för stöld, dvs när något ändligt är försvunnet, så beskrevs hon något som kunde kallas för stöld jo, bortslösande av pengar så dom sedan hade varit försvunna.”

  Ingenting har försvunnit och framför allt då ingenting som har tillhört någon annan. Alltså har inte stöld skett enligt din egen semantiska definition.

  ——————

  ”Vår diskussion rörde immaterialrätt, det jag skulle ägna mig åt handlade om något helt annat, vilket jag även klargjorde vad det var. Vad har du för anledning att tro att något helt annat, som jag dessutom beskrev i detalj vad det var, var avsett för dig, när det inte har nånting med vårt samtalsämne att göra? Tolkar du allting lika självupptaget?”

  Ja när någon skriver en text riktad till mig tenderar jag att läsa hela texten såtillvida den som skriver texten inte specifikt addresserar en bit av texten till någon annan.

  ——————

  > ”Och så lite mer name dropping, suck.”
  Name dropping? Är det alltså ytterligare ett begrepp du inte vet vad det faktiskt åsyftar?”

  Ja jag tänkte ju typ att om du nämner namn så är det för att de har någon ”viktig” betydelse för er PPare och då tänkte jag, ”Name-dropping is the practice of mentioning important people or institutions within a conversation, story, song, online identity, or other communication. ”

  ”> ”Men först, Googlar jag på TPB så hittar inte jag ngn Pär Brumark men jag hittar drösar av The Pirate Bay.
  OK, då Googlar jag på Fredrika, TPB och Pär Brumark.”
  Det är bevisligen enklare för vissa människor att hitta till Google, än att komma på ett relevant logiskt sökbegrepp, om du söker på min signatur, i stället för den faktiska frasen jag skrev, ”The Pär Brumark””

  Vännen, jag lyder dig och Googlar omgående på ”The Pär Brumark”.
  Första träffen är en användarprofil på Newsmill, men där står inget om The Pirate Bay och inget om dig.
  Träff två handlar om ngn CD… och sedan ngt om ngn punkskiva och sen SE DÄR (hugaligen) någonting från realtid.se…. en intervju med en Pär Brumark.
  Men tyvärr Fredrika det står inte;
  ”Jag sänkte TPB”
  det står;
  ”Vi sänkte The Pirate Bay”
  så ännu en gång ändrar du på meningar. ”Vi” är ju inte samma sak som ”jag” oavsett om du diskuterar det hela juridiskt eller semantiskt.

  ”Du behöver inte hitta uttalandet för att kunna läsa ut ur uttalandet ”..så man kan säga att jag sänkte The Pirate Bay” att det är uttalat av en människa som har storhetsvansinne och skulle kunna tituleras allsmäktig.”

  Aha, så det är ett fiktivt uttalande du hänvisar till som citat i och med att det du påstår en person har sagt, inte är vad personen sade.
  Men det ligger ju i linje med dina tidigare språkliga äventyr mellan engelska och svenska.

  ——————

  ”> ”Precis som jag inte kan lita på att ordet ”progress” överhuvudtaget skulle ha något i den svenska meningen att göra då ordet inte finns närvarande på något annat sätt än i ditt huvud.”
  Jag har aldrig påstått att ordet progress skulle vara närvarande i den svenska mening eller ha där att göra, så underlaget till den där anklagelsen existerar bara i ditt huvud, och det är något som helt korrekt inte kan litas på det allra minsta.”

  Nej just det ja, du hävdar ju att den svenska meningen är ”en annan formulering på” trots att innebörden av de två meningarna inte blir den samma.

  —————-

  ”> ”Jag bara undrar vad dessa människor har med din och min diskussion att göra?”
  Eftersom den enda som påstår att så är fallet är du själv, så är det endast du som kan besvara den frågan.”

  Ja om jag skall svara på frågan så blir svaret är att du – Fredrika – trodde att dessa namn på något underligt och syrat sätt hade något att göra med diskussionen , varpå du sedan ångrade dig. Men varför du tror att Johanna Nylander, Pär Brumark, TPB ( i annan betydelse än ThePirateBay), Docenten, King någonting mfl skulle ha ngn implikation på denna diskussion har jag ingen aning om.

  Vanligen skriver jag texter addresserade till individen jag addresserar dem till, det gör tydligen inte du av någon anledning.

  —————-

  ”> ”Nej, det är inte en förutsättning för att den skall fungera korrekt. Individen är fortfarande samma individ med samma identitet.”
  Nu blandar du ihop den juridiska identiteten, med den personliga identiteten. En människas personliga identitet är helt oberoende av den juridiska identiteten. Den juridiska identiteten fungerar inte längre korrekt i exemplet. Begreppet identitetsstöld rör den juridiska identiteten, en självklarhet för alla utom dig tydligen?”

  Eh, först säger du att jag blandar samman den juridiska identiteten med med den personliga dylika, för att sedan hävda ”Den juridiska identiteten fungerar inte längre korrekt i exemplet. ”
  Men vi pratar i exemplet inte om juridik vi talar om semantik.
  Juridiskt sett existerar ju inte ordet identitetsstöld alls som uttryck.

  Så hur mycket man än drabbas av identitetsstöld har man sin identitet kvar oavsett vilket sätt man än ser på det. Identiteten är ju inte ändlig.

  —————-

  ”Pp förespråkar att upphovsmannen och upphovsrättsinnehavaren inte längre ska privilegieras med någon kontroll i upphovsrättsmonopolet, som kan förbjuda en viss kostnadsfri spridning av kopior till hela befolkningen i kommersiell skala, och att den inte heller ska privilegieras med någon rätt till ersättning från sådan spridning.”

  Precis, ren och skär kulturdiktatur där skaparen av verket från dag ett av publicerandet får acceptera att alla har rätten att sprida verket bäst de vill så länge det inte sker i vinstsyfte.

  —————-

  ”Som sagt, när dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.”
  Så skulle det kunna vara, men så behöver det inte vara, alltså existerar inte den av dig ovan påstådda kausaliteten. ”

  Som sagt, när dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.

  —————–

  ”Det gör det, du kan äga immateriell egendom, såsom ett upphovsrättsmonopol. Nu blandar du ihop immateriell egendom, med ett intellektuellt verk, vilket inte utgör egendom och därmed inte kan ägas. Det skulle minska missförstånden i din ände ganska rejält om du lärde dig skillnaden på immateriell egendom, och ett intellektuellt verk, du vet den där allmänbildning du inte tycker man behöver, innan man deltar i en diskussion om immaterialrätt.”

  Eh, om man nu äger ett upphovsrättsmonopol så låter det mer som att man äger ”rätten” till monopolet. Det är ju svårt att äga något immateriellt oavsett om det är ett verk, ett monopol ett patent eller ett namn.
  Precis så som det är svårt att äga sin identitet, eller för den sakens skull tid eller en del av någons annans hjärta.

  ——————-

  ”Jag skrev att ett lagstiftat monopols inskränkningar i människors äganderätt ska minskas, en äganderätt som existerar i allra högsta grad.”

  Äganderätt existerar absolut, men det finns inte något ägande av immateriella verk, alltså kan det lagstiftande monopolet inte inskränka ”i människors ägande” då ingen äger de immateriella verken till att börja med.

  Eller vill du att man skall kunna äga immateriella verk?

  ———————-

  ”Om rättigheten ska lagstiftas om, om skyddet ska prövas i av samhället bekostade domstolar, och om rättigheten utgör en inskränkning i övriga människors äganderätt, såsom är fallet med lagstiftade monopol, så utan tvekan är det så jo.”

  Talar du om kostnad med innebörd ”penningar” och inte bekostnad i form av ”alla andras rättigheter”?

  Peace out

  Kommentar av Sten — 27 januari 2012 @ 16:39

 49. @Sten — 27 januari 2012 @ 16:39

  > ”Nej, egentligen inte..”

  Jo, det var exakt vad du skrev. ”Det är bara hittepå från din sida vilket är klart och tydligt då du inte kan verifiera din villfarelse med ngt.” och tidigare Annars är det bara skitsnack från din sida.”

  I båda påståendena försöker du göra gällande att det existerar en kausalitet som likställer avsaknad av länkande med att det inte är på det sättet. Det påståendet från dig är helt felaktigt.

  > ”Men nu vet jag att..//..mängden texter Justitiedepartementet skrivt på intet sätt stärker det du hävdar, precis som att inget annat stärker det du hävdar.”

  Vilket jag heller aldrig har påstått skulle varit fallet. Det här är en ständigt återkommande egenhet hos dig, användandet av halmgubbar, där du bemöter påståenden som aldrig förts fram, och sen hävdar att ditt bemötande av det icke-existerande påståendet visar att det som faktiskt påstods därför är felaktigt.

  > ”Det är möjligen möjligt..”

  Se där, ett erkännande från dig att dina tidigare påståenden om en påstådd kausalitet var helt felaktiga.

  > ”Men eftersom du nu efter ett par dagars ältande fortfarande inte har en länk så är ditt hävdande enbart tomt snack.”

  Men du erkände ju just att den kausaliteten inte existerar, sen vänder du tvärtom och påstår det igen. Jag har redan klargjort för dig vart du kan få påståendet bekräftat.

  > ”Nej, den fungerar fortfarande, jag lovar, jag har råkat ut för det flera gånger på diverse ställen på jorden… och min identitet fungerar fortfarande.”

  Nej, det gör den inte, eftersom en identitet är tänkt att unikt och exklusivt identifiera en enskild person. Faktumet att du fortfarande kan visa upp dina identitetshandlingar och att den personen du identifierar dig för godtar den identifieringen, är inte likställt med att din identitet fungerar exakt som den är tänkt att fungera.

  > ”Eh, Engelska WP ”The term identity theft was coined in 1964[1] however it is not literally possible to steal an identity—less ambiguous terms are identity fraud or impersonation.”
  Menar du att ordet ”literally” nu skulle betyda juridiskt?”

  Nej. När dom klargör att det inte bokstavligt talat är möjligt att stjäla en identitet, så är begreppet stjäla det relevanta. Bokstavligt talat syftar på begreppets faktiska betydelse, i det här fallet det juridiska, eftersom det är ett juridiskt begrepp. Vår diskussion rör den semantiska användningen av det juridiska begreppet stöld.

  > ”Det som stals var en ”möjlighet” och inget annat.”

  Vad som semantiskt stals var något ändligt, som numera är försvunnet. Det var den relevanta premissen.

  > ”Eh, nej. Identiteten fungerar fortfarande, jag vet – jag har blivit utsatt för identitetsstöld och jag har fortfarande samma identitet som jag hade innan den blev stulen och identiteten försvann inte. Jag har den fortfarande.”

  Nej. Identitet i begreppet identitetsstöld syftar på en funktion, inte något du innehar. Funktionen i fråga är exklusiv identifiering av en person, och ingen annan. När identitetsstöld skett är den funktionen försvunnen.

  > ”så namnet mitt har intet att gör med min identitet, den identitet du anser kunna bli ”stulen”.”

  Det var inte vad jag påstod. Det var ytterligare en halmgubbe från din sida. Att ditt namn har en koppling till din identitet, den identitet som åsyftas i begreppet identitetsstöld, är inte likställt med att ditt namn är din identitet. Försök att följa tråden, så du slipper slösa tid på halmgubbar.

  > ”Ingenting har försvunnit och framför allt då ingenting som har tillhört någon annan.”

  Skattepengarna som i det beskrivna exemplet numera inte längre återfinns i statskassan är försvunna, såsom i bortslösade på något meningslöst, och dom tillhörde staten. Kriteriet för att man semantiskt ska kunna hävda att stöld har skett är uppfyllt, dvs att någon ändligt är försvunnet.

  > ”Ja när någon skriver en text riktad till mig..”

  Vilket jag aldrig har gjort. Problemet är alltså att du blandar ihop dig själv med en referens, innehållandes signatur i kombination med tidsstämpel, som pekar på i vilket inlägg en efterföljande drös besvarade citat härstammar ifrån.

  > ”Ja jag tänkte ju typ att om du nämner namn så är det för att de har någon ”viktig” betydelse för er PPare..”

  Det finns ingen anledning för dig att överhuvudtaget fundera i dom förvirrade banorna, eftersom anledningen till att namnet nämndes klargjordes extremt tydligt, precis där det nämndes. Det är ytterligare en ständigt återkommande egenhet hos dig, att du hela tiden förvirrar dig själv till att tro att allting som skrivs handlar om något helt annat, trots att det klargörs tydligt vad det faktiskt handlar om.

  > ”..och då tänkte jag, ”Name-dropping is the practice of mentioning important people or institutions within a conversation, story, song, online identity, or other communication. ””

  Precis, och att påpeka faktumet att en förkortning du använde dig av även kan syfta på en specifik person, är inte name dropping. Du förstår alltså inte vad begreppet betyder.

  > ”..och Googlar omgående på ”The Pär Brumark”.
  Första träffen är en användarprofil på Newsmill, men där står inget om The Pirate Bay och inget om dig.”

  Mig? Vad har jag med diskussionen att göra? Ingenting. Ytterligare en ständigt återkommande egenhet hos dig, att du förvirrar dig själv till att tro att jag personligen har med allting att göra, trots att ingen påstått eller antytt att så vore fallet.

  I övrigt så framgår det än en gång att du inte vet hur man googlar. Är man ute efter träffar på en viss ordföljd, såsom ”The Pär Brumark” , så skriver man sökfrasen ”The Pär Brumark” inom citationstecken i sökmotorn.

  > ”det står; ”Vi sänkte The Pirate Bay” så ännu en gång ändrar du på meningar.”

  Jag har inte ändrat någonting. Vanligtvis brukar dom flesta normala människor ha tillräckligt med tankeskärpa och allmänbildning för inte blanda ihop en rubrik, som är satt av rubriksättaren, med ett faktiskt citat från den faktiska brödtexten. Att du till synes saknar även denna tankeskärpa och allmänbildning är märkligt.

  > ”..du hävdar ju att den svenska meningen är ”en annan formulering på” trots att innebörden av de två meningarna inte blir den samma.”

  Korrekt. Men det felaktiga påståendet från dig jag bemötte rörde ett annat av dig hävdat påstående, som jag aldrig gjort.

  > ”Ja om jag skall svara på frågan..”

  Ja till att börja med så är det faktiskt ingen som har frågat dig om varför du hela tiden inbillar dig att dessa personer har något med diskussionen att göra, eftersom din inbillning är helt ointressant för diskussionen, liksom svaret gällande varför du inbillar dig saker hela tiden, annat än för dig själv då möjligtvis.

  > ”..så blir svaret är att du..//..trodde att dessa namn på något underligt och syrat sätt hade något att göra med diskussionen , varpå du sedan ångrade dig.”

  Så anledningen till att du inbillar dig att dessa personer har något med diskussionen att göra, är för att du tror att jag tror något, trots att jag aldrig påstått mig tro något sådant, eller ens hävdat att dessa personer har med diskussionen att göra.

  Fortfarande så är det endast i ditt huvud som den påstådda kopplingen existerar, oavsett varför du hela tiden inbillar dig att den finns. Sen har jag inte ångrat mig nånting, gällande någon endaste sak som berör den här diskussionen eller vad jag har skrivit.

  > ”Men varför du tror att Johanna Nylander, Pär Brumark, TPB ( i annan betydelse än ThePirateBay), Docenten, King någonting mfl skulle ha ngn implikation på denna diskussion har jag ingen aning om.”

  Eftersom jag aldrig har påstått att så skulle vara fallet, så är den egentliga frågan varför du hela tiden tror att dina egna förvirrade tankar är likställt med vad andra personer tror, eller påståenden från andra personer.

  Faktumet att förvirrade tankar av någon anledning kontinuerligt uppstår i ditt huvud är inte likställt med att andra personer har påstått att det förhåller sig på det sättet som du inbillar dig. Det vore önskvärt att du kunde greppa verkligheten tillräckligt mycket för att förstå det faktumet.

  > ”Vanligen skriver jag texter addresserade till individen jag addresserar dem till, det gör tydligen inte du av någon anledning.”

  Det gör jag utan tvekan. Problemet är bara att jag aldrig gjort gällande att absolut allt text jag skriver är adresserad till dig.

  > ”Eh, först säger du att jag blandar samman den juridiska identiteten med med den personliga dylika, för att sedan hävda ”Den juridiska identiteten fungerar inte längre korrekt i exemplet. ”
  Men vi pratar i exemplet inte om juridik vi talar om semantik.”

  Vi pratar om den semantiska användningen av ordet stöld, beskrivande att en juridisk identitet har upphört att fungera korrekt. Blir det för svårt för dig att hålla isär två olika aspekter av diskussionen då, när det är både semantik och juridik inblandat?

  > ”Juridiskt sett existerar ju inte ordet identitetsstöld alls som uttryck.”

  Vilket inte har någon som helst relevans för diskussionen gällande när begreppet stöld kan användas semantiskt om någon händelse.

  > ”Så hur mycket man än drabbas av identitetsstöld har man sin identitet kvar oavsett vilket sätt man än ser på det. Identiteten är ju inte ändlig.”

  När man drabbas av identitetsstöld så har den exklusiva identifieringsfunktionen gällande ens juridiska identitet upphört att fungera som tänkt. Den funktionen, som är ändlig, är därmed förvunnen, varvid begreppet stöld semantiskt kan användas om incidenten.

  > ”Precis, ren och skär kulturdiktatur där skaparen av verket från dag ett av publicerandet får acceptera att alla har rätten att sprida verket bäst de vill så länge det inte sker i vinstsyfte.”

  Än en gång, att upphovsmannen/upphovsrättsinnehavaren inte privilegieras med någon kontroll i upphovsrättsmonopolet, som kan förbjuda en viss kostnadsfri spridning av kopior till hela befolkningen i kommersiell skala, och att den inte heller privilegieras med någon rätt till ersättning från sådan spridning, är inte likställt med kulturdiktatur.

  Det faktumet klargjordes redan för 150år sedan, när upphovsmannen/upphovsrättsinnehavaren fick finna sig i att den inte privilegieras med någon kontroll i upphovsrättsmonopolet, som kan förbjuda en viss kostnadsfri spridning av kopior till hela befolkningen i kommersiell skala, och att den inte heller privilegieras med någon rätt till ersättning från sådan spridning.

  > ”Som sagt, när dylika texter dyker upp från dig i forsättningen så är det krypterat PPblabb för inre navelskådande funktioner av något obskyrt slag.”

  Att du upprepar det felaktiga påståendet förändrar inte faktumet att den av dig påstådda kausaliteten inte existerar. Det är inget annat än ytterligare en i raden av många inbillningar som enbart existerar i ditt huvud.

  > ”..om man nu äger ett upphovsrättsmonopol så låter det mer som att man äger ”rätten” till monopolet.”

  Det kanske skulle låta annorlunda i dina öron, om du skaffade dig lite allmänbildning om immaterialrätt, och lärde dig att använda korrekta terminologier?

  > ”Det är ju svårt att äga något immateriellt..”

  Det är inte alls svårt att äga immateriell egendom, såsom valfritt immaterialrättsmonopol.

  > ”..oavsett om det är ett verk..”

  Ett intellektuellt verk utgör inte immateriell egendom. Än en gång, det skulle minska missförstånden i din ände ganska rejält om du lärde dig skillnaden på immateriell egendom, och ett intellektuellt verk, du vet den där allmänbildning som du inte tycker man behöver, innan man deltar i en diskussion om immaterialrätt.

  > ”.. eller ett namn.”

  Vilket inte utgör egendom och därmed inte kan ägas.

  > ”Äganderätt existerar absolut, men det finns inte något ägande av immateriella verk..”

  Det existerar inga immateriella verk. Det existerar intellektuella verk. Dessa utgör inte egendom, varvid dom inte kan ägas.

  > ”..alltså kan det lagstiftande monopolet inte inskränka ”i människors ägande” då ingen äger de immateriella verken till att börja med.”

  Alla lagstiftade monopol inskränker människors äganderätt, eftersom dessa förbjuder människor att tillverka gods med sin egna fysiska egendom, som dom själva äger. Faktumet att man inte kan äga intellektuella verk har ingen relevans för faktumet att lagstiftade monopol inskränker människors äganderätt till deras fysiska egendom.

  > ”Eller vill du att man skall kunna äga immateriella verk?”

  Jag vill att du ska skaffar dig lite allmänbildning inom ämnet immaterialrätt, så du kanske nån gång förstår skillnaden på olika begrepp, och lär dig använda dom korrekt, varvid du kanske även förstår det andra skriver till dig, så man slipper upprepat förklara exakt samma saker för dig om och om igen.

  Men du har ju klargjort att din okunskap och konstanta förvirring duger bra som den är, och att du inte tycker det är lämpligt att besitta grundläggande allmänbildning inom ett ämne du diskuterar.

  >> ”Om rättigheten ska lagstiftas om, om skyddet ska prövas i av samhället bekostade domstolar, och om rättigheten utgör en inskränkning i övriga människors äganderätt, såsom är fallet med lagstiftade monopol, så utan tvekan är det så jo.”

  > ”Talar du om kostnad med innebörd ”penningar” och inte bekostnad i form av ”alla andras rättigheter”?”

  Vad jag talar om framgår väldigt tydligt i ovan fetmarkerad text.

  Som Professor klargjorde, hans inlägg som du inte klarar av att bemöta överhuvudtaget, ”Det är en självklarhet att lagar som upprätthålls med statens våldsmonopol drar resurser från samhället. Om dessa lagar då inte ger allmännytta för samhället så betalar hela samhället för att upprätthålla lagar som inte är till gagn för samhället i stort. När detta så sker så gynnas enskilda individer på bekostnad av samhället i stort. Det är ett obestridligt faktum.”

  Kommentar av Fredrika — 28 januari 2012 @ 12:03


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: