Christian Engström, Pirat

10 januari 2012

Studio Ett: ”Bitcoin, digital valuta bortom myndigheternas kontroll”

Filed under: informationspolitik — Christian Engström @ 15:38
Tags:

Radions Studio Ett har gjort ett reportage om den digitala valutan Bitcoin.

Bland annat medverkar jag, och kommenterar behovet av betalningssystem som inte kan blockeras genom ett enkelt beslut av amerikanska myndigheter (som när donationer till Wikileaks blev blockerade av de amerikanska kreditkortsföretagen).

Lyssna på reportaget hos Sveriges Radio

Annonser

2 kommentarer

 1. Jaha, jag har inte satt mig in i Bitcoin tidigare, så kan någon hjälpa till med lite svar.

  1. En teknisk fråga: Det tycks vara så att man aldrig kan vara helt säker på att man har en korrekt bild av transaktionsläget. Eftersom systemet är decentraliserat och man inte känner till alla noder så kan bara göra sannolikt att man ser rätt bild till en viss gräns? Jag uppfattar det som en svaghet i systemet. Är det något man borde vara bekymrad över? På samma sätt uppfattar jag att systemet har en bortre gräns för mängden pengar, eftersom det bygger på en ändlig hash-summa. Stämmer detta? Är det något man borde vara bekymrad över?

  2. En valutas inneboende värde kommer sist och slutligen av människors behov att använda pengar i den valutan, dvs att det finns en efterfrågan. I dagens valutasystem är det tvånget att betala skatt som skapar det behovet. För svenskar har svenska kronor ett värde eftersom vi måste ha dem för att kunna betala skatt till den svenska staten. Ingenting annat än svenska kronor duger. Vad är det som garanterar värdet av bitcoins? Att tillgången till bitconins är reglerad i systemets konstruktion är ju klart, men vad garanterar att det finns en efterfrågan på bitcoins?

  3. Systemet är gjort för att inte ha något statlig kontroll – eller statligt inflytande. Det betyder också att man avsvär sig statens tvångsmedel, eftersom ingen kan tvinga av mig mina pengar. (Man kan förstås knäcka mina ben eller lösenord – vad som är enklast…) Det betyder att man också avhänder sig statliga maktmedel för att bekämpa bedrägeribrott och annan oredlighet, samt i princip hela skadeståndsrätten. Om vi saknar sådana korrigerande rättsmedel, vad skulle vilja få oss att lita på den som vill ha våra bitcoins? Och vad får det för ekonomiska konsekvenser för samhällsekonomin om vi hela tiden måste väga in risken att bli lurad?

  Hur resonerar man kring dessa frågor. Hjälp med svar önskas.

  Kommentar av Johan Tjäder — 11 januari 2012 @ 12:51

 2. Johan Tjäder:

  1a: Transaktionsloggen, eller ”blockkedjan” som den kallas, delas av hela nätverket och sättet som blocken beräknas på gör att varje nod kan kontrollera att transaktionerna stämmer. För att vara någorlunda säker på att resten av nätverket uppfattar en transaktion på samma sätt som man själv gör så bör man vänta tills den har blivit en del av ett block, och vänta tills man har fått identiska kopior av det blocket från ett antal noder. Så länge som nätverket inte är segmenterat så bör det ge rätt bra säkerhet. Om någon däremot lyckas segmentera nätverket så kan varje segment ha olika blockkedjor, vilket innebär att samma pengar kan användas flera gånger, en gång i varje segment. Om segmenten sedan kopplas samman igen så kommer en av blockkedjorna att väljas som den ”riktiga”, och de transaktioner som fanns i de övriga kedjorna räknas inte längre som en del av transaktionsloggen – alltså kan pengar som man trodde att man hade medan nätverket var segmenterat försvinna. Jag vet inte hur sannolikt det är att det händer, eller vilka sätt som finns för att hindra det.

  1b: Det finns en bortre gräns för den totala mängden bitcoins, men varje bitcoin kan delas upp i mycket små delar. Om det skulle finnas ”för lite” bitcoins så är teorin att marknaden löser det automatiskt genom deflation.

  2: Ingenting garanterar värdet av bitcoins, som de dramatiska värdeförändringarna visar. Men om de blir vanligare och går att använda till fler saker så kommer förmodligen värdet att bli stabilare. Man kan inte betala skatt i guld eller silver heller, men de har ändå ett någorlunda stabilt värde.

  3: Rent tekniskt är det egentligen ingen praktisk skillnad mot kontanter, förutom att man kan överföra bitcoins över internet. Om du gömmer en miljon i femhundringar på ett säkert ställe så kan ingen tvinga av dig dem utan våld. Hur eller om rättssystemet skulle kunna användas för att lösa tvister angående bitcoins vet jag faktiskt inte.

  Kommentar av ANNM — 11 januari 2012 @ 20:18


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: