Christian Engström, Pirat

7 januari 2012

Utkast till Piratpartiets principer om EU

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 13:21

Demonstration mot mjukvarupatent i Bryssel 2004

Som jag skrev i mitt förra inlägg om Piratpartiets principer vad gäller EU, ska förslag på skrivningar i det nya Principprogram 4.0 vara inskickade till partiledaren senast den 15 januari.

Här är ett utkast till ett avsnitt om EU, som jag tänkte skicka till Anna Troberg. Synpunkter och kommentarer?

Demokrati i EU

* EU ska bara ägna sig åt sådant som faktiskt måste beslutas på Europanivån
* Beslutsfattandet i EU måste bli mer öppet och möjligt att granska utifrån
* Mindre makt åt EU-tjänstemännen, mer åt parlament och riksdag

——

Demokrati i EU

Att Sverige är medlem av EU är ett historiskt faktum som det är näst intill omöjligt att ändra på, även för den som egentligen skulle vilja.

Men när vi nu är med i EU, då har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt, öppet och någorlunda vettigt. Det är EU inte idag, och det är den underliggande orsaken bakom mycket av den dåliga lagstiftning som kommer från Bryssel inom bland annat informationspolitikens område.

EU ska bara ägna sig åt sådant som faktiskt måste beslutas på Europanivån

Alla beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt. EU ska bara ägna sig åt sådant som verkligen hör hemma på Europanivån, och som de enskilda medlemsstaterna inte kan hantera själva.

Det här finns redan inskrivet i EU-fördragen, och kallas ”subsidiaritetsprincipen”, men det efterlevs inte i praktiken. Arbetet med att återföra makt från EU till den svenska riksdagen måste bedrivas både av riksdagen själv och på EU-nivån.

Beslutsfattandet i EU måste bli mer öppet och möjligt att granska utifrån

Beslutsprocesserna inom EU idag fungerar på ett sätt som gör det mycket svårt både för media och vanliga medborgare att följa med i vad som händer och delta i debatten. Det här måste förbättras. EU måste bli mer transparent och öppet, och de regler som finns inom EU för att främja öppenhet och möjlighet till medborgarinflytande måste efterlevas både till bokstav och anda.

Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Mindre makt åt EU-tjänstemännen, mer åt parlament och riksdag

Det mesta av makten nere i Bryssel ligger hos EU-kommissionen och tjänstemännen i ministerrådet, och inte hos politiker som medborgarna kan ställa till svars. De enskilda medlemsländerna är demokratier, men EU självt är det inte. Det demokratiska underskottet inom EU måste åtgärdas.

Europaparlamentet är den enda institutionen i Bryssel som är direktvald av medborgarna. Parlamentets och den svenska riksdagens roll i EU-arbetet måste stärkas, så att makten flyttas ut från de stängda rummen och når offentlighetens ljus.

EU-etablissemanget påstod i debatten att Lissabonfördraget skulle leda till förbättringar i den här riktningen, men nu när fördraget har trätt i kraft kan vi se att så inte har blivit fallet. Istället har det nya fördraget påskyndat maktöverföringen som pågår inom EU: från medborgare till den politiska sfären, från medlemsstater till Bryssel, från folkvalda till anonyma tjänstemän. Den här utvecklingen måste vi vända.

Kommentarer?

…………

Picture by Christian Engström, free for publication CC0

Annonser

4 kommentarer

 1. +1

  Kommentar av morr — 7 januari 2012 @ 14:49

 2. Breda parlamentariska utredningar bakom alla förändringar. Ingen lagstiftning hämtas bara från någon annan stat eller från något internationellt organ och godtas utan noggrann granskning. Lagförslagen belyses tvärvetenskapligt. Remissförfarande i EU’s länder.

  Kommentar av erlinghellenas — 7 januari 2012 @ 16:20

 3. Tycker en hel del skrivningar är vagt skrivna och kunde vara rakare på sak :

  ”EU ska bara ägna sig åt sådant som faktiskt måste beslutas på Europanivån”

  till
  ”EU ska bara ägna sig åt sådant som måste beslutas på EU-nivån”

  EU är inte europa. ”Faktiskt” är onödigt.

  ”Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.”
  till
  ”EU bör införa den svenska offentlighetsprincipen.”

  ”Mindre makt åt EU-tjänstemännen, mer åt parlament och riksdag”
  till
  ”Makten till de folkvalda inte tjänstemännen”

  Ett enkelt sätt att minska tjänstemännens makt är att man minskar hur många de är.

  Krav på att EU parlamentet inte flyttar hela tiden utan får permanent boende ? Krav på att minska stöden som via EU ? Stakeholders ?

  Kommentar av Anders S Lindbäck — 7 januari 2012 @ 16:21

 4. Vartenda frihetsfientligt lagförslag som jag i egenskap av Pirataktivist har varit ute och kämpat mot på gator och torg är en direkt följd av att vårt land måste underkasta sig EU-maskineriet. FRA-lagen, IPRED, Datalagringsdirektivet, TFTP, ACTA… listan kan göras alltför lång. Att det är svenska politiker som varit byggmästarna bakom dessa förslag som sedan infördes i vårt land bakvägen via EU är skandal – det är dock trycket från EU som fått dessa missfoster till lagar att bli verklighet i vårt land.

  EU är ett byråkratiskt monster som, även om all makt verkligen utgick från de som faktiskt är folkvalda, tvingar en halv miljard människor foga sig i vad drygt 700 människor beslutar. Man måste ha en väldigt förlåtande inställning till begreppet subsidiaritet om man kallar ens ett EU med ett urstarkt EU-parlament för att vara förenligt med subsidiaritetsprincipen.

  Med detta i tankarna så tycker jag att partiet på nationell nivå och även våra företrädare i EU-parlamentet tydligt borde ta avstånd från EU och kräva ett svenskt utträde. Mitt förslag på formulering att lägga fram till vår partiledare: ”EU är i dagsläget en institution som saknar tillräcklig demokratisk legitimitet för att Piratpartiet ska kunna acceptera ett fortsatt medlemskap i unionen. Piratpartiet kan inte på ett trovärdigt sätt stå upp för allas rätt till fri kunskap och kultur samt rätten till ett privatliv samtidigt som vi inte uttrycker ett starkt avståndstagande mot EU och kräver vårt lands utträde ur unionen.”

  Kommer det att vara svårt att lämna unionen? Ja, absolut – att hänvisa till att det är ”nästintill omöjligt” är dock inget hållbart argument – det är nästintill omöjligt att få stöd i våra lagstiftande församlingar för våra kärnfrågor också, så som det ser ut nu, vi måste ändå försöka.

  Kommentar av Gustav Wetter — 7 januari 2012 @ 17:04


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: