Christian Engström, Pirat

5 januari 2012

Piratpartiets principer om EU, 2009 och i framtiden

Filed under: demokrati i eu — Christian Engström @ 21:16
Tags:

De anonyma EU-tjänstemännen har för mycket av makten

Just nu diskuterar vi internt i Piratpartiet hur vi ska uppdatera vårt nuvarande Principprogram 3.4 till en ny version 4.0.

Utkast 2 till det nya programmet ligger ute i forumet. Alla är välkomna med synpunkter och förslag fram till den 15 januari, dels i kommentarsfältet på forumet/partiets hemsida/partiledarens blogg, dels som mail till anna.troberg@piratpartiet.se och henrik.branden@piratpartiet.se (skicka gärna till bägge på en gång, för säkerhets skull!).

Jag är av naturliga skäl särskilt intresserad av hur vi formulerar oss vad gäller vår inställning till EU. Som bakgrund till den diskussionen kan det vara intressant vad vi hade för ställningstaganden i den frågan inför valet 2009.’

I det dåvarande Principprogram 3.3 skrev vi så här om EU:

Piratpartiet tar inte ställning till det faktum att Sverige är medlem i EU, men när vi nu är det har vi rätt att kräva att det ska vara demokratiskt. Det demokratiska underskottet inom EU måste på sikt åtgärdas[, och första steget är att förhindra det från att permanentas genom en illa genomtänkt konstitution. Det förslag till EU-konstitution som Nederländerna och Frankrike röstade nej till ska inte antas, vare sig i sin ursprungliga form eller med kosmetiska ändringar exempelvis genom Lissabonfördraget som Irland röstade nej till].

Beslutsfattandet och förvaltningen i både Sverige och EU ska präglas av transparens och öppenhet. Svenska representanter i EU ska på alla sätt verka för att EU närmar sig den svenska offentlighetsprincipen.

Demokratins grundvalar ska värnas, både i Sverige och inom EU.

I vårt nuvarande Principrogram 3.4 har vi strukit avsnittet [inom klamrar] om Lissabonfördraget (efter en motion som jag lade till årsmötet). Inte för att vi i och för sig har bytt åsikt när det gäller Lissabonfördraget, utan för att frågan är helt överspelad i och med att EU-maskineriet till slut tyvärr lyckades baxa igenom fördraget.

Vi hade också ett dokument som vi kallade för Uppsaladeklarationen, eftersom vi skrev det under ett möte i Uppsala med representanter för olika europeiska piratpartier inför valet 2009. Det finns bara på engelska, men jag och andra refererade ofta till det, speciellt när det gällde Piratpartiets syn på EU.

Så här skrev vi där, översatt till svenska:

[…] principerna som borde vara ledstjärnan för EU:
– Subsidiaritet
Alla beslut ska tas så nära medborgarna som möjligt. EU ska bara ägna sig åt sådant som de enskilda medlemsstaterna inte kan hantera själva.

– Transparens
Beslutsprocessen inom EU idag fungerar på ett sätt som gör det mycket svårt både för media och vanliga medborgare att följa med i vad som händer och delta i debatten. Det här måste förbättras. EU måste bli mer transparent och öppet.

– Möjlighet att utkräva ansvar
Europaparlamentet är den enda institutionen i Bryssel som är direktvald av medborgarna. Parlamentets roll måste stärkas, så att makten flyttas ut från de stängda rummen och når offentlighetens ljus.

Så här tycker jag fortfarande, men efter att ha sett med egna ögon hur verkligheten ser ut nere i Bryssel, tycker jag det med om möjligt större intensitet. Det demokratiska underskottet och bristen på öppenhet i EU är ett jätteproblem, som vi måste göra allt vi kan för att börja få bukt med.

Men just nu handlar det alltså om hur vi ska formulera oss i Principprogram 4.0. Formatet i det programmet är ett antal korta punkter på varje delområde, och sedan en text för var och en av punkterna som utvecklar lite mer vad vi menar. Se utkastet för exempel.

Jag funderar på om punkterna om EU kanske kan formuleras så här:

Demokrati i EU

 • EU ska bara ägna sig åt sådant som faktiskt måste beslutas på Europanivån
 • Beslutsfattandet i EU måste bli mer öppet och möjligt att granska utifrån
 • Mindre makt åt EU-tjänstemännen, mer åt parlament och riksdag

Det är alltså precis samma tre punkter som i Uppsaladeklarationen, men omformulerade för det nya principrogrammets format.

Synpunkter? Förslag på saker att lägga in i den förklarande texten under var och en av punkterna? Alla kommentarer är välkomna.

…………

Andra om principprogrammet: Anna Troberg, Torbjörn Wester,

Annonser

6 kommentarer

 1. Jag tycker det låter som självklarheter, och skulle gärna se det som en del av vår politik. Intressant att det som skrevs i Uppsaladeklarationen fortfarande är så högaktuellt. Å andra sidan, makt stärker makt, och om tjänstemännen har makten i Bryssel, så kommer problemet bara att bli större och större.

  Det enda jag känner mig osäker på är om det är konkret politik eller tidlösa idéer som kan översättas till t.ex. PP Argentina. Men att det är vår politik, det tycker jag är solklart. Jag ser det gärna i principprogrammet om det finns andra saker där som fäster programmet i Sverige eller åtminstone Europa.

  Kommentar av Rick Falkvinge — 5 januari 2012 @ 21:44

 2. Själv tycker jag att PP nu bör ta tydligt ställning mot EU i nuvarande form.
  I och med att Lissabonfördraget, som PP är emot, nu är EU:s rättesnöre bör PP sträva efter att Sverige lämnar EU Eller (vilket aldrig kommer att ske), att EU backar tillbaka till ett mellanstatligt samarbete och skrotar målet att bli en statsbildning/federation.

  Kommentar av JohJoh — 6 januari 2012 @ 0:02

 3. Också jag ser detta som självklart!
  Skulle dock vilja se ett krav på att låta ”EU-presidenten och utrikesministern” (alltså europeiska rådets ordförande och unionens höga representant för utrikes- och säkerhetspolitiken som kom till via Lissabonfördragets ratificering) väljas av medborgarna precis som dessa väljer parlamentarikerna.
  Vi bör också diskutera, om inte annat, en mer EU kritisk hållning vad gäller unionens makt över enskilda stater. Detta är absolut en fråga som ligger i tiden… av självklara skäl.

  Det ska iaf bli intressant att följa diskussionerna 🙂

  Kommentar av JP — 6 januari 2012 @ 0:44

 4. Jag håller med här, det är ett mycket bra tillägg och har definitivt en plats i principprogrammet.

  Även jag tror att PP behöver bli mer EU-kritiskt. Att kräva utträde går ju, men implikationerna av ett sådant utträde tror jag skulle ha mer negativa konsekvenser än positiva i dagens läge. Därför borde PP istället bli ett parti som strävar efter att reformera EU inifrån. Exakt sakpolitik tänker jag dock överlåta åt medlemsmötena. 🙂

  Well done!

  Kommentar av Per Ekström (@wertigon_) — 6 januari 2012 @ 3:49

 5. Är egentligen dessa formuleringar inte till för att ”dölja” att vi egentligen anser EU kört?

  Jag tycker att EU-frågan verkar domineras av en tro att EU skulle ha en framtid.

  Jag för min del anser att EU:s långsiktiga framtid är som isbit i… Vi vet inte när, men att EU kommer att falla ihop under de närmaste åren är alldeles alldeles uppenbart.

  Det är till post-eu förhållandena som vi bör ta fram en politik. Att ställa frågan om Sverige bör lämna EU är som att fråga om Polen bör lämna warszawapakten.

  EU kommer att lämna Sverige som warszawapakten lämnade Polen.

  Kommentar av viktualiebroder — 6 januari 2012 @ 16:27

 6. Jag skulle vilja göra en liten ändring i första punkten. nämligen byta ut ”måste” mot ”bäst” Det finns väldigt få saker som inte teoretiskt skulle kunna lösas utan EU.
  så med en skrivning som använder msåte så underkänenr man över 90% av allt som EU gör, även sådant som är mest remligt att eu hanterar.

  Kommentar av christoffer — 7 januari 2012 @ 14:30


RSS feed for comments on this post.

Blogga med WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: