Christian Engström, Pirat

29 november 2011

Berlinpiraternas program del 7 och 11-13

Filed under: informationspolitik,Piratenpartei — Christian Engström @ 15:43

Berlinpiraternas program på tyska

Piratenpartei Berlin gjorde valsuccé med ett partiprogram som är bredare än det som svenska Piratpartiet har idag.

Johan Tjäder har påbörjat arbetet med att sammanfatta Berlinpiraternas program på svenska. Del 1-3 (med avsnitten Demokrati, Transparens och Nätet) finns finns i bloggposten Berlinpiraternas program 1-3.

Här kommer sammanfattningar av ytterligare några avsnitt ur det tyska programmet. Johan Tjäder skriver:

7. Medborgarrätt och inrikespolitik

Dagens inrikespolitik betraktar alla medborgare som misstänkta. Det kan inte Piratpartiet gå med på. Övervakningen är inte lösningen, utan brottsprevention och stärkta medborgarrätter ska vara målen.

En enskild polismans uppträdande kan sänka befolkningens förtroende för polisen. Därför ska alla poliser tilldelas ett identitetsnummer så att deras gärningar kan dokumenteras.

Det ska finnas en särskilt myndighet dit medborgarna kan lämna klagomål mot polisen. I den myndigheten ska det inte få jobba poliser.

Flera inskränkningar i mötesfriheten har skett i Berlin de senare åren. Detta måste bort.

Möten får inte övervakas och dokumenteras. Poliser ska inte gå och fotografera mötesdeltagare utan ha konkreta misstankar. Det ska finnas en konkret och påtaglig risk. Bilder som trots allt tas ska utan anmodan lämnas till mötesarrangören. Personer som fotas ska bli informerade.

Antalet civila poliser som bevakar ett möte ska tillkännages mötesarrangören.

Kameraövervakning av det offentliga rummet ska inte ske. Förbipasserande ska inte betraktas som misstänkta.

Kameraövervakning ger ingen säkerhet. Den undsätter inte nödställda (det gör civilkurage). Den är inte preventiv. Och det man vill övervaka, som inte vill bli övervakat, kommer naturligtvis att flytta någonstans där man inte har övervakning.

Kameraövervakning inskränker friheten hos berlinbor och deras gäster. Känslan att vara ständigt övervakad är ingen känsla av säkerhet. Snarare blir man orolig över vad ens egna fel och brister kan leda till för anklagelser.

Övervakning leder till farliga berg av personuppgifter. I den övervakningsverksamhet som trots allt ska ske ska skyddet för personuppgifter vara högt.

Kräkningen av den personliga integriteten kan inte repareras genom krav på aldrig så kort lagringstid. Övervakningen av det offentliga rummet i Berlin måste upphöra. Redan insamlade persondata måste förstöras och polisen måste öka sin granskning av privata vaktbolag.

11. Politik för sexuell jämställdhet och familjepolitik

Piratpartiet står för en modern jämställdhets- och familjepolitik som baseras på fritt självbestämmande över ens personliga angelägenheter. Varje människa måste själv få välja hur man ska leva sitt liv.

Var och en ska få bestämma över sin egen könsliga och sexuella identitet och orientering. Diskriminering på de grunderna är fel.

Piratpartiet stödjer mångfald i samlevnadsformer. Staten ska inte längre gynna bara en samlevnadsform av blott historiska skäl.

Då piratpartiet stödjer mångfald i samlevnadsformer följer det naturligt att barn som växer upp i sådana familjer har samma rätt till omsorg som andra. Detta gäller också de svaga i samhället. Likhet inför lagen gäller även dessa grupper.

12. Stat och religion

Piratpartiet uppfattar religionsfrihet så att det inte enbart handlar om rätten att fritt utöva sin religion utan också rätten att vara fri från religion. Piratpartiet erkänner och respekterar betydelsen av individuella trosupplevelser för den enskilda människan.

Statens religionsneutralitet måste innebär att alla former av statligt stöd till vissa trossamfund måste upphöra.

I Sverige skulle det kunna handla om att statens stöd för att samla in kyrkoavgift skulle avskaffas, liksom statsbidraget till trossamfunden. Man får väl fundera lite på begravningsverksamheten också, även om begravning i någon form är något som alla behöver förr eller senare.

13. Konst och kulturpolitik

”Konsten är en frihetens dotter” som Friedrich Schiller sa.

Genom kulturpolitiken skyddas inte bara de kreativa, utan vår egen frihet. En ansvarsfull, transparent, vitaliserande och hållbart gestaltande kulturpolitik stärker ett framtidsorienterat, mångfaldigt och humant samhälle.

Piratpartiet ämnar stödja Berlins kulturinstitutioner genom den ekonomiska krisen eftersom en förlorad kulturell infrastruktur tar lång tid att bygga upp igen, till skillnad från andra materiella värden.

Kulturinstitutioner ska vara öppna för att få en fast förankring i samhället.

Berlinpiraternas program består totalt av 13 avdelningar:

1. Demokrati
2. Transparens
3. Nätet

4. Utbildning
5. Stadens utveckling
6. Trafik & kollektivtrafik
7. Medborgarrätt och inrikespolitik
8. Asyl och Migrationspolitik
9. Konsumentpolitik Drogpolitik
10. Industri- och socialpolitik
11: Politik för sexuell jämställdhet och familjepolitik
12: Stat och religion
13: Konst och kulturpolitik

De som är länkade har vi nu sammanfattningar av, och de olänkade återstår att sammanfatta.

Den som vill ge sig på något av de återstående avsnitten får gärna göra det och posta sammanfattningen här i kommentarerna. Programmet på tyska finns här.

Uppdatering: Felöversatt rubrik rättad, se inlägg av Oscar Swartz. Jag vet inte om ”Drogpolitik” är exakt rätt nyans jämfört med det tyska originalet ”Suchtpolitik”, men det förklarar i alla fall vad avsnittet handlar om.

3 kommentarer

 1. Är de där avdelningarna listade i prioritetsordning? Det vore nödvändigt, för annars vet man inte vad man får om man röstar på ett så litet parti.

  Kommentar av Fredrik — 30 november 2011 @ 0:01

 2. Christian,

  Jag tror också att Piratpartiet behöver bredda sig för att ta sig in i Riksdagen och ha en framtid. Subventionerad kollektivtrafik argumenterade jag för i tidningen Nyliberalen redan 1993. Eller om det var 1994. Den kan gärna vara helt fri. Bra politik.

  Jag ser en felöversättning av en rubrik i programmet ovan som får sägas var betydelsebärande. Eftersom jag såg valaffischerna i Berlin försökte jag lura ut var affischerna om drogpolitiken hör hemma. En punkt där Piratenpartei Berlin tros ha fått många röster på är just drogpolitiken. Punkt 9 i programmet heter ”Suchtpolitik”, ovan översatt som ”Konsumentpolitik”. Det är fel! ”Sucht” är samma stam som ”sukta” på svenska. ”Beroende” alltså.

  Suchtpolitik betyder Beroendepolitik. Man säger dock i första meningen där: ”Stoppa jakten på konsumenter, starta en konskevent behandlingspolitik”, kanske felaktiga rubriken på grund av det? Piratenpartei vill göra Berlin till ett drogpolitiskt laboratorium med mål att sedan få hela Tyskland att anta den politiken. Det handlar om skademinimering, vilket inkluderar många saker som aldrig hörts i svensk debatt.

  Själv tror jag tiden är mogen i Sverige men fick inget gehör i PP inför riksdagsvalet ens för de minsta förändringar i svensk lagstiftning som gjorde att #gategate kunde hända, dvs att poliser kan gå på vilken person som helst och hota att släpa med dem till en polisstation eftersom folk betraktas som brottslingar beroende på vad de själva stoppa i kroppen. Istället för kanske hjälpbehövande. Samma sak med handel med sexuella tjänster, där ju Berlin och Tyskland är ett föredöme.

  Kommentar av Oscar Swartz — 4 december 2011 @ 22:59

 3. Regeringen har missförstått sitt uppdrag. Detta har varit uppenbart länge, med alla de integritetskränkande övergrepp mot privatlivet och medborgarrätten som regeringen har presterat de senaste två åren. Och de fortsätter alltjämt med sitt intellektuella kalhygge, denna frenetiska iver att förbjuda mångfald, och frånkänna enskilda individer rätten att ta ansvar för sitt eget och andras liv. Att förbjuda hemundervisningen är en sådan likriktningsåtgärd som jag hävdar enbart kan ha maktstrategiska orsaker. Folk ska helt enkelt inte lära sig tänka själva, och alla ska kontrolleras av staten.

  Kommentar av mercadee — 8 december 2011 @ 19:23


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: