Christian Engström, Pirat

26 november 2011

Berlinpiraternas program del 1-3

Filed under: Piratenpartei — Christian Engström @ 11:38

Berlinpiraternas program på tyska

Piratenpartei Berlin fick 9% i delstatsvalet i Berlin, på ett bredare partiprogram än vad det svenska Piratpartiet har idag. Jag skrev om det förra veckan, och passade då på att säga att det vore intressant att ha en sammanfattning av Berlinpiraternas program på svenska.

Johan Tjäder, som ofta brukar synas bland kommentarerna här och på andra bloggar, har sammanfattat de tre första avsnitten i programmet, och postat sammanfattningarna som kommentarer till det förra inlägget. Tack!

Jag lyfter upp dem här som ett gästblogginlägg. Johan skriver om Berlinpiraternas program:

1. Demokrati
Det första avsnittet handlar i alla fall om mer demokrati. Nu är det som står där mycket fokuserat på förhållanden i Berlin, men sammanfattningsvis handlar det om att folket ska få mer att säga till om.

Ett sätt är att ge medborgarna flera röster så att de antingen lägger alla sina röster på ett parti eller kandidat, eller sprider ut den på flera.

Mandatspärren bör avskaffas i lokalval och sänkas till 3 % på delstatsnivå (Berlin är alltså en delstat).

Berlinare som inte är EU-medborgare bör ges rösträtt i kommunala val.

Mer makt ska läggas på stadsdelarna. Det öppnar för mer flexibla lösningar där en stadsdel inte nödvändigtvis behöver göra som grannen utan man kan pröva sig fram på lite olika sätt.

En del av det här kan man väl tänkas låna till Sverige. Landstingen har idag en spärr på 3 %. Den är antagligen fullständigt onödig. Låt varje röst räknas. Man kan väl också tänka sig att öka självstyrelsen för regionerna så att varje region mer får finna sina egna lösningar, utan att behöva styras hårt ifrån riksdagen. Men då måste man acceptera att det inte blir lika för alla. Stockholmare och Norrbottningar får kanske inte samma vård, för självstyrelse innebär att man kan välja olika.

2. Transparens

Andra avsnittet handlar om transparens. Politik ska föras i det öppna. Beslut och underlag ska kunna granskas och via nätet kan allt mer information tillgängliggöras för medborgarnas granskning.

Detta betyder

 • fri tillgång till offentlig information
 • fri tillgång till offentligt finansierade konstnärliga verk
 • informationsfrihet genom offentliggörande av statliga och kommunala arkiv för forskning och utveckling

Delstaten Berlin bör skaffa sig en onlineportal där delstatens alla verksamheter publicerar aktuell information om vad som pågår. Medborgarna ska kunna följa vad som händer.

Man vill också införa förstärkningar i källskyddet ungefär som Islands moderna medier initiativ.

Via den svenska offentlighetsprincipen och källskyddet har vi i Sverige redan mycket av det som frågas efter här. Själv tycker jag nog också att myndigheter är hyfsat bra på att berätta om aktiviteter som pågår – åtminstone informationsmässigt. Sen om det är så himla snyggt är väl en annan sak.

Det man kan ta till Sverige är principen att offentligt finansierade verk borde vara tillgängliga för alla att använda och återanvända eftersom det understödjer kreativitet och innovation. Om vi alla är med och betalar så är det ännu mer så.

3. Nätet

Tredje avdelningen: nätet

Internet är den grund som den fria informationsteknologin vilar. I detta århundrade bör alla ha tillgång till nätet. Ett fritt trådlöst nätverk borde därför upprättats – fritt från statlig kontroll och censur.

Delstaten bör medverka till att fria knutpunkter för trådlöst internet sätts upp. Särskilt gäller detta offentliga institutioner som bör tillhandahålla fri internettillgång via WLAN. Det kommer att stärka Berlin som utbildnings- forsknings- och handelsstad.

Delstaten bör också ta ansvar för utbildning för att minska den digitala klyftan.

Delstaten ska också verka för ökad frekvenstillgång för att möjliggöra en kraftig utbyggnad av nätet.

Den som levererar en öppen och anonym tillgång till nätet ska inte behöva leva upp till datalagringskrav och andra regleringar som styr operatörer idag.

Det här var alltså de tre första delarna ur Berlinpiraternas program, men det finns tio avsnitt till. Fritt fram för alla som känner för att sammanfatta något avsnitt och posta i kommentarerna här.

12 kommentarer

 1. Delstaten bör medverka till att fria knutpunkter för trådlöst internet sätts upp. Särskilt gäller detta offentliga institutioner som bör tillhandahålla fri internettillgång via WLAN.

  Bra förslag. En trådlös AP på varje kommunhus. Märkligt att vi i piratpartiet SE inte kommit att tänka på detta själva. Kunde förmodligen ha gett en hel del röster i våra två katastrofval.

  Kommentar av Björn Felten — 26 november 2011 @ 12:42

 2. Ganska likt vårt partiprogram än så länge, med andra ord. De första två delarna förstärker också idén att pirat-rörelsen och Occupy-rörelsen är olike delar av samma rörelse – vi kommer från samma ställe, och har i grunden samma mål (vilket för övrigt nog är en bra liknelse att dra, både inom partiet och utåt – båda rörelserna kan nog dra stor nytta av det).

  Jag gillar för övrigt idén att ”Mer makt ska läggas på stadsdelarna. Det öppnar för mer flexibla lösningar där en stadsdel inte nödvändigtvis behöver göra som grannen utan man kan pröva sig fram på lite olika sätt.” – Att föra den demokratiska processen närmare folket verkar som en väldigt bra idé i mina ögon (även om övergripande samarbete mellan regioner är bra eller rent av nödvändigt – exempelvis inom vården).

  Kommentar av Jheral — 26 november 2011 @ 13:48

 3. […] ett blogg-inlägg har piratpartiets MEP lyft upp Berlin-piraternas osannolika framgång i det nyligen genomförda […]

  Pingback av Felten Fabulerar » Blog Archive » Gratis bredband till alla — 26 november 2011 @ 15:22

 4. Detta är bra. kopiera rakt av. man kan t.o.m gå lite längre. ”offentliga institutioner som bör tillhandahålla fri internettillgång via WLAN.” och TOR nod.

  Kommentar av Jerker Montelius — 26 november 2011 @ 21:49

 5. Tyvärr är verkligheten att i regioner är det dom största städerna som premeras, medans lands bygg städerna urholkas. Kan bara prata för mig sj ,som bor i nord östra delen av västragötaland. allt mer flyttas till dom större städerna och de blir mer centraliserat. Allt utgår mer och mer från deras behov.

  Kommentar av pros — 26 november 2011 @ 22:07

 6. @pros:

  Jag lider verkligen med dig, trots att jag bor i Göteborg — den förmodligen största hotbilden för just ditt vidkommande.

  Så mycket större anledning då, att åtminstone något parti får gehör för min gamla idé,från 2006, om gratis (aka skattefinansierat) bredband till alla..

  Kommentar av Björn Felten — 27 november 2011 @ 0:57

 7. ”informationsfrihet genom offentliggörande av statliga och kommunala arkiv för forskning och utveckling”

  Detta brinner jag lite extra för. Idag ges ensamrätt till offentligfinansierada forskningsresultat bort till ”prestigefyllda” storföretagsägda ”journals”. En artikel som en kollega till mig skrivit kostar 180 kr att få läsa. 0 av dessa kr går tillbaks till enskilde forskaren och 0 kr går till lärosätet där forskaren arbetar. Det finns många sätt att se detta på…

  1. Att svenska skattebetalarna blir blåsta på redovisning om det skattefinansierade forskningsarbetet som svenska forskare utför. Om jag som forskare säljer ensamrätt på dokumenten om mina offentligt finansierade forsknings-rön utomlands så måste svenska folket betala en extra gång. Inte bara helt onödigt – utan direkt omoraliskt av mig som forskare att göra så. Är det offentligt finansierat så ska resultatet och redovisningen av arbetet kunna granskas av folket och det ska vara i allas ”ägo”.

  2. Att svenska universitet tvingas betala hutlösa avgifter för att få tillgång till dessa ”prestigefyllda” tidsskrifter ( journals ). Ofta är det universitetsbibliotekens största avgifter som går till just tidsskrifter. Helt onödiga utgifter. Detta kan ju göras helt gratis nu när vi har internet… Pengar vi kan spara som vi istället kan lägga på t.ex. forskning, vård, välfärd, utbildning…

  Resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara öppen och gratis. Allt annat borde ses som eko-brottslighet mot folket. Folket blir (med forskar-etablissemangets välsignelse!) bestulna på det arbete de finansierat och tvingas betala hutlösa överpriser till rånar-baronerna som sitter på sina höga hästar vid forsknings-förlagen.

  Kommentar av ForskarGurra — 27 november 2011 @ 15:13

 8. Jaha, vi kan väl ta några korta så här på sena söndagkvällen.

  Avd 12: Konst och kulturpolitik

  ”Konsten är en frihetens dotter” som Friedrich Schiller sa.

  Genom kulturpolitiken skyddas inte bara de kreativa, utan vår egen frihet. En ansvarsfull, transparent, vitaliserande och hållbart gestaltande kulturpolitik stärker ett framtidsorienterat, mångfaldigt och humant samhälle.

  Piratpartiet ämnar stödja Berlins kulturinstitutioner genom den ekonomiska krisen eftersom en förlorad kulturell infrastruktur tar lång tid att bygga upp igen, till skillnad från andra materiella värden.

  Kulturinstitutioner ska vara öppna för att få en fast förankring i samhället.

  Kommentar av Johan Tjäder — 27 november 2011 @ 23:29

 9. Avd 11: Stat och religion

  Piratpartiet uppfattar religionsfrihet så att det inte enbart handlar om rätten att fritt utöva sin religion utan också rätten att vara fri från religion. Piratpartiet erkänner och respekterar betydelsen av individuella trosupplevelser för den enskilda människan.

  Statens religionsneutralitet måste innebär att alla former av statligt stöd till vissa trossamfund måste upphöra.

  I Sverige skulle det kunna handla om att statens stöd för att samla in kyrkoavgift skulle avskaffas, liksom statsbidraget till trossamfunden. Man får väl fundera lite på begravningsverksamheten också, även om begravning i någon form är något som alla behöver förr eller senare.

  Kommentar av Johan Tjäder — 27 november 2011 @ 23:35

 10. Avd 10: Politik för sexuell jämställdhet och familjepolitik

  Piratpartiet står för en modern jämställdhets- och familjepolitik som baseras på fritt självbestämmande över ens personliga angelägenheter. Varje människa måste själv få välja hur man ska leva sitt liv.

  Var och en ska få bestämma över sin egen könsliga och sexuella identitet och orientering. Diskriminering på de grunderna är fel.

  Piratpartiet stödjer mångfald i samlevnadsformer. Staten ska inte längre gynna bara en samlevnadsform av blott historiska skäl.

  Då piratpartiet stödjer mångfald i samlevnadsformer följer det naturligt att barn som växer upp i sådana familjer har samma rätt till omsorg som andra. Detta gäller också de svaga i samhället. Likhet inför lagen gäller även dessa grupper.

  Kommentar av Johan Tjäder — 27 november 2011 @ 23:45

 11. Avd 9: Medborgarrätt och inrikespolitik

  Dagens inrikespolitik betraktar alla medborgare som misstänkta. Det kan inte Piratpartiet gå med på. Övervakningen är inte lösningen, utan brottsprevention och stärkta medborgarrätter ska vara målen.

  En enskild polismans uppträdande kan sänka befolkningens förtroende för polisen. Därför ska alla poliser tilldelas ett identitetsnummer så att deras gärningar kan dokumenteras.

  Det ska finnas en särskilt myndighet dit medborgarna kan lämna klagomål mot polisen. I den myndigheten ska det inte få jobba poliser.

  Flera inskränkningar i mötesfriheten har skett i Berlin de senare åren. Detta måste bort.

  Möten får inte övervakas och dokumenteras. Poliser ska inte gå och fotografera mötesdeltagare utan ha konkreta misstankar. Det ska finnas en konkret och påtaglig risk. Bilder som trots allt tas ska utan anmodan lämnas till mötesarrangören. Personer som fotas ska bli informerade.

  Antalet civila poliser som bevakar ett möte ska tillkännages mötesarrangören.

  Kameraövervakning av det offentliga rummet ska inte ske. Förbipasserande ska inte betraktas som misstänkta.

  Kameraövervakning ger ingen säkerhet. Den undsätter inte nödställda (det gör civilkurage). Den är inte preventiv. Och det man vill övervaka, som inte vill bli övervakat, kommer naturligtvis att flytta någonstans där man inte har övervakning.

  Kameraövervakning inskränker friheten hos berlinbor och deras gäster. Känslan att vara ständigt övervakad är ingen känsla av säkerhet. Snarare blir man orolig över vad ens egna fel och brister kan leda till för anklagelser.

  Övervakning leder till farliga berg av personuppgifter. I den övervakningsverksamhet som trots allt ska ske ska skyddet för personuppgifter vara högt.

  Kräkningen av den personliga integriteten kan inte repareras genom krav på aldrig så kort lagringstid. Övervakningen av det offentliga rummet i Berlin måste upphöra. Redan insamlade persondata måste förstöras och polisen måste öka sin granskning av privata vaktbolag.

  Kommentar av Johan Tjäder — 28 november 2011 @ 0:13

 12. Medborgarrätt var tydligen sjätte avdelningen. Det börjar bli sent…

  Nu återstår

  Utbildning
  Stadens utveckling
  Trafik & kollektivtrafik
  Asyl och Migrationspolitk
  Konsumentpolitik
  Industri- och socialpolitik

  Var så goda!

  Kommentar av Johan Tjäder — 28 november 2011 @ 0:21


RSS feed for comments on this post.

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

%d bloggare gillar detta: